ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ တစ္သီးပုဂၢလအမတ္ေလာင္းမ်ား

November 8, 2015

 

ေဒၚညိဳညိဳသင္း၏ မဲဆြယ္ပိုုစတာ

 

ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ တစ္သီးပုဂၢလအမတ္ေလာင္းမ်ား

() မိုုးမခ၊ ႏိုု၀င္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၅

လႊတ္ေတာ္ထဲရိွ တစ္သီးပုဂၢလအမတ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္မည့္ တစ္သီးပုဂၢလအမတ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္  ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

တခ်ဳိ႕မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု၏လက္ေအာက္ခံမျဖစ္လိုေသာေၾကာင့္   တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ပါတီအမတ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း မခံရသျဖင့္ ပါတီအျပင္ဘက္ထြက္ၿပီး တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

 

၁။ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ ေရြးေကာက္ခံ အမတ္ ၁,၁၂၅ ဦးတြင္ တစ္သီးပုဂၢလ  ၆ ဦးရိွ

၂။  တစ္သီးပုဂၢလအမတ္ ၆ ဦးတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦး ပါဝင္

၃။၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အမတ္ေလာင္း ၆,ဝ၃၉ ဦးတြင္ တစ္သီးပုဂၢလ ၃၁ဝ ပါဝင္

၄။ တစ္သီးပုဂၢလ အမတ္ေလာင္း ၃၁ဝ ၏   ပါဝင္မႈကုိ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႔ရသည္။

ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ – ၉ဝ

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ – ၄၂

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ –  ၁၇၈

၅။ ၂ဝ၁ဝ ထက္ ၂ဝ၁၅ တြင္  တစ္သီးပုဂၢလ အမတ္ေလာင္း  ၄ ဆ ပိုမ်ားသည္

(၂ဝ၁ဝ – ၈၂ ဦး၊  ၂ဝ၁၅ – ၃၁ဝ)

၆။ တစ္ဦးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထဲမွ အထင္ကရမ်ား

(၁) ဦးကိုကိုေက်ာ္

ပဲခူးတိုင္း၊ ျဖဴးၿမိဳ႕မဲဆႏၵနယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

သမၼတ၏ ကိုယ္ေရးအရာရိွ ျဖစ္သည္။   ျဖဴးမဲဆႏၵနယ္တြင္ သူရဦးေရႊမန္း အပါအဝင္ ၿပိဳင္ဘက္ ၆ ဦးရိွသည္။

 

(၂)  ဦးခင္လိႈင္

ရန္ကုန္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ ရန္ကုန္လူထု၏ ေရြးခ်ယ္ခံ ေကာ္မတီဝင္ျဖစ္သည္။  ၂ဝ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲတို႔တြင္ တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ္လည္း အႏိုင္မရခဲ့ေပ။  ေဇာတိက ကုမၸဏီ၊  ေဇာတိက သကၤန္းဆိုင္မ်ား ပိုင္ဆိုင္သျဖင့္ ေဇာတိကဦးခင္လိႈင္ဟု ထင္ရွားသည္။

(၃) ဦးစိုးသိန္း

ကယားျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၉၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္

သမၼတရံုးဝန္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစုိးရကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္လည္း တာဝန္ယူထားသည္။

(၄) ေဒၚညိဳညိဳသင္း

ရန္ကုန္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွ အထင္ရွားဆံုး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ပါတီအမတ္ေလာင္းအျဖစ္ တာ၀န္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းသျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ပယ္ခ်ခံရၿပီး တစ္ဦးပုဂၢလအမတ္ေလာင္း ျဖစ္လာသည္။

(၅) ဦးေဌးေအာင္

ရန္ကုန္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ ရန္ကုန္လူထု၏ ေရြးခ်ယ္ခံ ေကာ္မတီဝင္ျဖစ္သည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံေမာ္ေတာ္ကားေစ်းကြက္၏ အထင္ကရ လုပ္ငန္းရွင္လည္းျဖစ္သည္။

(၆) ဦးဖုန္းေဇာ္ဟန္

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္အမွတ္(၁) မဲဆႏၵနယ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အျဖစ္ ၇ ႏွစ္ေက်ာ္ ခန္႔အပ္ခံရၿပီး ယခုအခါ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဝင္အျဖစ္တာဝန္ယူလ်က္ရိွသည္။

(၇) ဦးေနဝင္းေအာင္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ Myanmar National Network ၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည္။

၈။ ဦးႏိုင္ဝင္းထြန္း(ခ) ဦးေနာင္ေတာ္ေလး

ရန္ကုန္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

Myanmar National Network ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည္။

(၉) ဦးဝင္းကိုကိုလတ္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္   

Myanmar National Network ၏  ဥကၠ႒ျဖစ္သည္။

(၁ဝ) ဦးေအာင္မင္း

ကယားျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၇၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္

သမၼတရံုးဝန္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစုိးရကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္လည္း တာဝန္ယူထားသည္။

(၁၁) ဦးေအာင္သူ

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၃၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႔အစည္း၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္