သင္းလဲ့၀င္း (Myanmar NOW) – မဲခ်င္း တူေသာ္လည္း လူဦးေရခ်င္း ကြဲပါသည္

November 8, 2015

Illustration – Joker

 

– မဲခ်င္း တူေသာ္လည္း လူဦးေရခ်င္း ကြဲပါသည္

( ျမန္မာျပည္တြင္ မဲတစ္ျပားစီ၏တန္ဖိုး မတူၾကပါ )

(Myanmar NOW) မိုုးမခ၊ ႏိုု၀င္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၅

“မဲဆႏၵရွင္ပ်ံ႕နံႈ့မႈ မညီမွ်ျခင္း”သည္ ဒီမိုကေရစီ၏အဓိက၊  အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ လူတစ္ဦး၊ မဲတစ္ျပား ဆိုသည္ကို ေဖာက္ဖ်က္ရံုမွ်မက မဲလိမ္လည္မႈ၊  ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား အတြက္လည္းစိုးရိမ္ရသည္။

(သင္းလဲ့ဝင္း)

ရန္ကုန္ (Myanmar Now) − သမိုင္းတြင္မည့္ နိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးၾကသည့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာမဲဆႏၵရွင္မ်ားထဲမွ လူအမ်ားအျပားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ဳံးခ်ဳံးက်ေနေသာ၊  အာဏာရွင္လက္ေအာက္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္ ၅ စု အႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ သူတို႔၏ မဲမ်ားေၾကာင့္  မွ်တေသာ၊  လြတ္လပ္ေသာ နိုင္ငံသို႔ေျပာင္းလဲသြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္အားထားလ်က္ရွိပါသည္။

မဲဆႏၵရွင္၃၃.၅သန္းနီးပါးသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၃၂၅ ဦးကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၏  ထူးျခားေသာ အျပဳအမူတစ္ခုေၾကာင့္ မဲျပားမ်ား၏တန္ဖိုးႏွင့္ ထိေရာက္မႈမွာ တစ္ျပားႏွင့္တစ္ျပား မတူပါ။ လူဦးေရအနည္းဆံုး ရွိေသာ မဲဆႏၵနယ္မွ မဲမ်ားသည္ လူဦးေရအမ်ားဆံုးရွိေသာ မဲဆႏၵနယ္မွ မဲမ်ားထက္ အဆရာေပါင္းမ်ားစြာ ၾသဇာလႊမ္းပါသည္။

ဤသည္မွာ  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားသည္ လူဦးေရ အနည္းအမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံျခင္းမဟုတ္ဘဲ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္အေျခခံသည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ လူဦးေရျခားနားျခင္း အမ်ားအျပားရွိေနပါသည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုတည္းမွာပဲ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုမွာလူ ၅သိန္းနီးပါးရွိၿပီး ေနာက္မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုမွာေတာ့ ၅,ဝဝဝ ပဲ ရွိတာမ်ဳိးဟာ အေတာ္ရွားပါတယ္။  ဒါဟာ ျပည္သူေတြအတြက္ေတာ့ တရားမမွ်တတာပါဘဲ” ဟု အမည္မေဖာ္လိုေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္တစ္ဦးကဆိုပါသည္။

 

ဤသို႔မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ လူဦးေရအလြန္တရာ ကြဲျပားျခားနားျခင္းကုိ မဲလ္အေပၚးရွင္းမန္႔ သို႔မဟုတ္ “မဲဆႏၵရွင္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈမညီမွ်ျခင္း”ဟု  နိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေခၚဆိုပါသည္။

 

“မဲဆႏၵရွင္ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈ မညီမွ်ျခင္း”သည္ ဒီမိုကေရစီ၏အဓိက၊  အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ လူတစ္ဦး၊ မဲတစ္ျပား ဆိုသည္ကို ေဖာက္ဖ်က္ရံုမွ်မက ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၏ အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံနိုင္မႈကို ေမးစရာျဖစ္ေစသည္။ မဲေထာင္ခ်ီရ၍ လႊတ္ေတာ္အတြင္းေရာက္လာေသာ အမတ္ႏွင့္ မဲသိန္းခ်ီ၍ရကာ ေရာက္လာေသာ အမတ္၏ အမ်ားေထာက္ခံမႈအရ ရရွိေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊  အာဏာကိုလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္သည္။

ပို၍စိတ္ပူစရာေကာင္းသည္က လူဦးေရနည္းေသာ  မဲဆႏၵနယ္မ်ားသည္ မဲလိမ္လည္မႈ၊  ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊  ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ ျခယ္လွယ္မႈမ်ား ျဖစ္နိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္လာနိုင္ပါသည္။

 

“မဲေပးသူအေရအတြက္မ်ားတဲ့ေနရာထက္ မဲေပးသူအေရအတြက္နည္းတဲ့ေနရာမွာ နိုင္ဖို႔ဆိုတာ ပိုလြယ္ပါတယ္။ တျခားတနည္းနဲ႔ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မဲဆြယ္တဲ့အခါမွာ ကုန္က်စရိတ္ ဒါမွမဟုတ္ ေတြ႔တဲ့အခက္အခဲဆိုတာဟာ (မဲဆႏၵနယ္ရဲ႕) အရြယ္အေပၚမွာလည္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု တည္ေနတယ္ေလ” ဟု ျမန္မာနိုင္ငံအေရးကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေလ့လာေနေသာ နိုင္ငံေရး ဆန္းစစ္သူ ရစ္ခ်ပ္ေဟာစီကဆိုပါသည္။

 

“မဲဆႏၵရွင္ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈမညီမွ်ျခင္း” သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ရလဒ္ကိုလည္း ေျပာင္းလဲသြားေစနိုင္ပါသည္။ ၂ဝ၁၃ မေလးရွား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အာဏာရပါတီ ဘာရီစန္နယ္ရွင္နယ္သည္ လူထုတစ္ရပ္လံုး၏မဲကို ရံႈးခဲ့ေသာ္လည္း “မဲဆႏၵရွင္ပ်ံ႕ႏွံံမႈမညီမွ်ျခင္း”ေၾကာင့္ ပါလီမန္ေနရာ ၆ဝ ရာခိုင္နႈန္းနီးပါးကို ရခဲ့သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ဆိုပါသည္။

 

ယခုအခ်ိန္တြင္ပင္  အာဏာရ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီသည္ လူႀကဳိက္မ်ားေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ႏွင့္  ယွဥ္ၿပဳိင္ရာတြင္ ဤသို႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၏ မညီမွ်မႈကို မည္သို႔အျမတ္ထုတ္မည္နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေပၚထြက္ေနပါသည္။

 

အာဏာရပါတီ၏ အထင္ကရဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္ခန္႔ထားေသာ ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးေအာင္မင္းတို႔သည္ ကယားျပည္နယ္တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ တစ္သီးပုဂၢလအေနျဖင့္ ယွဥ္ျပိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

 

ကယားျပည္နယ္သည္ မဲဆႏၵရွင္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈမညီမွ်ဆံုးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ပါဝင္ကာ ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးေအာင္မင္း တို႔၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားသည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရိွ အေသးငယ္ဆံုးေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားလည္းျဖစ္ပါသည္။ (တစ္သီးပုဂၢလအမတ္ေလာင္းမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ကိုၾကည့္ပါ)

 

ရိုက္တာသတင္းဌာန၏ စက္တင္ဘာလ သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ဦးစိုးသိန္းသည္ သူ၏ ေသးငယ္ေသာ ေဘာလခဲမဲဆႏၵနယ္တြင္ ေဒၚလာေသာင္းခ်ီေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားထဲတြင္ ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္း၊  ေရေပးေဝျခင္း၊  ေဘာလံုးျပိဳင္ပြဲတို႔လည္း ပါဝင္သည္။

 

ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ မဲေပးသူဒုတိယအနည္းဆံုး မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္ေသာ ကိုးကိုးကြ်န္းတြင္လည္း ယခင္ ေရတပ္အႀကီးအကဲ ဦးသက္ေဆြက အာဏာရပါတီအတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ ယွဥ္ၿပဳိင္မည္ျဖစ္သည္။

 

ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဆိုးသလဲ

 

“မဲဆႏၵရွင္ပ်ံ႕ႏွံံမႈမညီမွ်ျခင္း” ကို တိုင္းရာတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မဲေပးသူအမ်ားဆံုးမဲဆႏၵနယ္ ႏွင့္ မဲေပးသူအနည္းဆံုးမဲဆႏၵနယ္၏ အခ်ဳိးအစားကို ရွာပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ “မဲဆႏၵရွင္ပ်ံ႕ႏွံံမႈမညီမွ်ျခင္း” သည္ ဤတိုင္းတာခ်က္အရဆိုလွ်င္ ၃၉၇:၁ ရွိေနသည္။

 

Myanmar Now က ဤသို႔တိုင္းတာရာတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းကို မွီျငမ္းပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းသာလွ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးကို လႊမ္းၿခဳံႏိုင္ၿပီး ထပ္မံ၍စိစစ္ခြဲေဝနိုင္ပါသည္။

 

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ မဲေပးသူအမ်ားဆံုး မဲဆႏၵနယ္ ၅ ေနရာႏွင့္ မဲေပးသူအနည္းဆံုးမဲဆႏၵနယ္ ၅ ေနရာကိုသာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုကာ တစ္နိုင္ငံလံုး၏ မဲဆႏၵနယ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိသည္ဆိုကာ ေပးရန္ျငင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

 

ေကာ္မရွင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရဆိုလွ်င္ “မဲဆႏၵရွင္ပ်ံ႕ႏွံံမႈမညီမွ်ျခင္း”အခ်ဳိးအစားက ၃၇ဝ:၁ ရွိေနသည္။

 

ဤအခ်ဳိးႏွစ္ခုစလံုးသည္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါက အလြန္ျမင့္မားေနသည္ဟု Myanmar Now က ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲပညာရွင္မ်ားက ဆိုပါသည္။  နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအရ ဆိုလွ်င္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ မဲေပးသူလူဦးေရသည္ တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ အနီးစပ္ဆံုးတူညီသင့္သည္ဟု သူတို႔ကဆိုပါသည္။

 

“ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားေရးဆြဲရာတြင္ မဲေပးသူႏွင့္ အေရြးခံရမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိးအစားသည္ အရပ္ေဒသတိုင္းတြင္ အတူတူ ျဖစ္ေအာင္ထားျခင္းျဖင့္ တူညီစြာမဲေပးပိုင္ခြင့္ကို ထိန္းသိမ္းရပါမည္” ဟု ဥေရာပနိုင္ငံမ်ား၏ လံုၿခဳံေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖဲြ႔အစည္း (အိုအက္စ္စီအီး) က ဆိုထားပါသည္။

 

ဥပမာအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ မက္ဆီဒိုးနီးယားနိုင္ငံတြင္ “မဲဆႏၵရွင္ပ်ံ႕ႏွံံမႈမညီမွ်ျခင္း” ဒီဂရီသည္ ၃ ရာခိုင္နႈန္းထက္ေက်ာ္လြန္ပါက ေရြးေကာက္ပြဲနယ္နမိတ္ကုိ ျပန္လည္ေရးဆြဲရပါသည္ဟု   ေအ့စ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အသိပညာကြန္ယက္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

ဂ်ာမနီ၊ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံတို႔တြင္ေတာ့ သတ္မွတ္ထားေသာ “မဲဆႏၵရွင္ပ်ံ႕ႏွံံမႈမညီမွ်ျခင္း”  မ်ားမွာ ၁၅ ရာခိုင္နႈန္းႏွင့္ ၂၅ ရာခိုင္နႈန္းစီ ျဖစ္သည္။

 

ဤနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏စနစ္သည္ မွ်တမႈမရိွ၊ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ ျခယ္လွယ္မႈမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲမည့္ပံုမျမင္ေသးပါ။

 

ၿမဳိ႕နယ္မ်ားကိုအေျခခံ၍မဲဆႏၵနယ္မ်ားေရးဆြဲမႈမွာ  ယခင္စစ္အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။  တပ္မေတာ္အတြက္ အလြန္တရာအေရးႀကီးသည့္  အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမွာ လာမည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျဖစ္လာဦးမည္မဟုတ္ပါ။

 

ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ စစ္သားအရာရွိမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၅ ရာခိုင္နႈန္းရွိၿပီး အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ သူတုိ႔တြင္ ဗီတိုအာဏာရွိပါသည္။

 

ယခင္အစိုးရသည္ ဤစနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းမွာ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္လည္းမရွိ၊  အရြယ္ညီမွ်ေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားေရးဆြဲျခင္းသည္ အလြန္တရာ ရႈပ္ေထြးနိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္နိုင္သည္ဟု  ရစ္ခ်ပ္ေဟာစီက ဆိုပါသည္။

 

“လြယ္ကူသက္သာေအာင္လုပ္လိုက္တာလို႔ ထင္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္မွာပဲထားမယ္ဆိုၿပီး ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု သူကေျပာသည္။

 

ေနျပည္ေတာ္ရိွ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ညႊန္ၾကားေရးမႈး ဦးစိုင္းေက်ာ္သူကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ စနစ္သည္ ကြာဟျခားနားခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲရန္ဟူသည္မွာ ၎တို႔၏ တာဝန္မဟုတ္ဟု ေျပာပါသည္။

 

“မတရားဘူးဆိုတာ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါကဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ေတြဟာ လူဦးေရအေပၚမွာအေျခမခံဘဲ ၿမဳိ႕နယ္ေပၚမွာအေျခခံလို႔ပါ။ ဒါဟာဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာျပ႒ာန္းထားတာပါ။ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒေတြေျပာင္းလဲနိုင္ရင္ေတာ့ အဲဒီအတိုင္းပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေျပာင္းမွာပါ” ဟု သူက ဆိုပါသည္။

 

NLD ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦးဝင္းထိန္ကလည္း ဤ“မဲဆႏၵရွင္ပ်ံ႕ႏွံံမႈမညီမွ်ျခင္း”ကို စိုးရိမ္ေသာ္လည္း မဲစာရင္းမွားျခင္း၊  ႀကဳိတင္မဲေပးျခင္းမ်ားကို လတ္တေလာကိုင္တြယ္ရမည့္ ကိစၥမ်ားအျဖစ္ အာရံုစိုက္ေနရေၾကာင္းေျပာသည္။

 

“အခုေလာေလာဆယ္အေျခအေနက မမွ်တဘူးဆိုတာ သိတယ္။ ဒါေပမယ့္ၿမဳိ႕နယ္ေတြအေပၚမွာ မူတည္ေနေတာ့ ေျပာလို႔မရဘူး” ဟုဆိုသည္။

 

လူဦးေရကြာျခားမႈ အမ်ားအျပား

 

ျမန္မာနိုင္ငံ၏လူဦးေရ ၅၁.၄၈၆ သန္းအရဆိုလွ်င္ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု၏ ပ်မ္းမွ်လူဦးေရသည္ ၁၅၆,ဝဝဝ မွ် ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္နယ္မွ အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္  ၁,၇၃၂ ဦးသာ ရွိၿပီး  ရန္ကုန္၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၆၈၇,၈၆၇ ဦး ရိွေနသည္။

 

သန္းေခါင္စာရင္းကို Myanmar Now က ေလ့လာၾကည့္ရာ ၿမဳိ႕နယ္အမ်ားအျပား − ၈၂ ၿမိဳ႕ သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵနယ္အားလံုး၏၂၅ ရာခိုင္နႈန္း− တြင္ လူဦးေရ ၇၈,ဝဝဝ ႏွင့္ေအာက္ ရိွသည္။ လူဦးေရ ၃၁၂,ဝဝဝ ႏွင့္အထက္ ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ေပါင္း ၂၁ ၿမဳိ႕နယ္ ရွိပါသည္။

 

ဇယား ၁။ သန္းေခါင္စာရင္းအရ လူဦးေရအလိုက္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားစီထားျခင္း

 

ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္သည္ မဲဆႏၵရွင္အေရအတြက္ မည္မွ်ကုိ ကိုယ္စားျပဳသနည္းဟု တြက္ခ်က္ၾကည့္ရာ ကြာဟမႈမ်ား၊  မညီမွ်ေသာကိုယ္စားျပဳမႈမ်ား  ပို၍ သိသာသြားသည္။

 

 

ကိုယ္စားျပဳမႈ အေရအတြက္ကုိၾကည့္လွ်င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္သည္ ကယားျပည္နယ္တြင္ လူေပါင္း ၂၄,ဝဝဝ ကုိ ကုိယ္စားျပဳေနၿပီး ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၅၅,ဝဝဝ အထိ ကိုယ္စားျပဳေနသည္။

 

ဇယား ၂။  ေရြးေကာက္ခံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္၏ ကိုယ္စားျပဳသူလူဦးေရ

 

တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ျပဳမႈႏွင့္ “မဲဆႏၵရွင္ပ်ံ႕ႏွံံမႈမညီမွ်ျခင္း”

 

“မဲဆႏၵရွင္ပ်ံ႕ႏွံံမႈမညီမွ်ျခင္း”သည္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္နည္းအရ ေကာင္းမြန္ျခင္းမရိွေသာ္လည္း လိမ္လည္မႈမဟုတ္ဘဲ အၿမဲတမ္းလည္း ဆိုးက်ဳိး မသက္ေရာက္ပါဟု ယူဆသည့္ ပညာရွင္မ်ားလည္းရွိသည္။

တကမၻာလံုးတြင္ေတြ႔ျမင္ေနရသည့္အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈပံုစံစနစ္ရွိေသာ နိုင္ငံမ်ားတြင္ ပိုၿပီးေတြ႔ရပါသည္။ ဤသည္မွာ နိုင္ငံေရးအရ အာဏာေလ်ာ့နည္းေသာ ျပည္နယ္မ်ားကို အသားေပးရန္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

ဤစနစ္ကိုေထာက္ခံသူမ်ားက မညီမွ်ျခင္း မ်ားျပားေသာ နိုင္ငံတို႔တြင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈမ်ားကို ျပန္လည္ေပးေဝျခင္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္အားေပးမႈျပဳသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

 

ျမန္မာနိုင္ငံမွ ေသးငယ္ေသာ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစုမွာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အကုန္လံုးမဟုတ္ေပ။ (ေအာက္မွေျမပံုကိုၾကည့္ပါ)

 

လူဦးေရ ၅ဝ,ဝဝဝ မျပည့္ေသာ မဲဆႏၵနယ္ ၄၄ နယ္တြင္ ၁ဝ ၿမဳိ႕နယ္သည္ စီပြားေရး အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ရန္ကုန္မွျဖစ္ပါသည္။

 

“ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ “မဲဆႏၵရွင္ပ်ံ႕ႏွံံမႈမညီမွ်ျခင္း” ကို တမင္ထည့္သြင္းထားတာ ေတြ႔ရမွာပါ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုစီဟာ သူတို႔ဆီမွာ လူဦးေရဘယ္ေလာက္ပဲရွိရွိ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအေရအတြက္က အတူတူပဲ။ ဒါဟာနိုင္ငံေရးအရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားတာပါ။ ျမန္မာနိုင္ငံလိုမ်ဳိး တိုင္းရင္းသား၊  လူမ်ဳိးစံုတဲ့ နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံမွာဒါဟာ အားလံုးကို တန္းတူညီတူကိုယ္စားျပဳမႈကို ေပးတာပါ။ အေမရိကားက အထက္လႊတ္ေတာ္ ဆီးနိပ္လိုပဲေပါ့” ဟု ရီခ်ပ္ေဟာစီကေျပာသည္။

 

ယခုအေျခအေနကိုေျပာင္းရန္ျမန္မာနိုင္ငံ၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို လူဦးေရတူညီေအာင္လုပ္ေပးပါက အျခားျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာနိုင္သည္ဟု သူက ဆိုသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈကို ေလ်ာ့က်သြားေစၿပီး မဲဆႏၵနယ္ကို မသမာေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရးဆြဲသတ္မွတ္မႈမ်ား ျဖစ္လာနိုင္သည္ဟုေျပာသည္။

 

ထို႔အျပင္ ရႈပ္ေထြးမႈရိွၿပီး  ႏွစ္ရွည္လမ်ား ၾကာသြားနိုင္သည္။ ျပည္သူအမ်ားစုက ၿမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို က်င့္သားရေနၿပီျဖစ္သည္ဟု သူကဆိုသည္။

 

အခ်ဳိ႕ကမူ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ယခုလက္ရွိ “မဲဆႏၵရွင္ပ်ံ႕ႏွံံမႈမညီမွ်ျခင္း” သည္ အလြန္တရာဆိုးဝါးလြန္း၍ တစ္ခုခုေတာ့ လုပ္သင့္သည္ဟုဆိုသည္။

 

“လူေတြရဲ႕မဲေတြ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ အရမ္းကို အားေပ်ာ့သြားေစတာဟာ၊  တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ အဆ ၃ဝ ေလ်ာ့ၿပီး ကိုယ္စားျပဳခံရတယ္ ဒါမွမဟုတ္ အဆ ၅ဝဝ ပိုၿပီးကိုယ္စားျပဳခံရတယ္ဆိုတာဟာ တကယ္ေတာ့ အေျခခံတရားမွ်တမႈနဲ႔ဆိုင္ပါတယ္” ဟု အမည္မေဖာ္လိုေသာ ေရြးေကာက္ပြဲပညာရွင္က ဆိုပါသည္။

 

“ဒီ “မဲဆႏၵရွင္ပ်ံ႕ႏွံံမႈမညီမွ်ျခင္း” ဆိုတာဟာ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးတဲ့အခ်ိန္အတြက္ အလြန္ႀကီးက်ယ္ေသာေမးခြန္းပါပဲ။ အဲဒါဟာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမဲ့ကိစၥနဲ႔ ယွက္ႏြယ္ေနၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲျပန္႔၍ပံုသြင္းျခင္း၊  ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကိုေလ်ာ့ခ်ျခင္း  နဲ႔ ဖက္ဒရယ္လဇ္ဇမ္ဆိုတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝါဒေတြနဲ႔လည္း ဆိုင္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ေမးခြန္းအႀကီးႀကီးေတြပါ” ဟု ေျပာသည္။     ။

 

 

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Related posts

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments