ေမာင္ေမာင္စိုုး – ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္တစုံတရာ

November 15, 2015

ကာတြန္းေစာငိုု ၊ ၂၀၁၃ တုုန္းက ဆြဲထားတဲ့ပုုံ၊ ၾကာေတာ့ ၾကာျပီ၊

 

ေမာင္ေမာင္စိုုး –  ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္တစုံတရာ

(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၅

 

၁။ နီနီခင္ေဇာ္

အျကိမ္ျကိမ္ အခါခါရွံဳးလည္းယုံျကည္တာေတြ မစြန့္လႊတ္လိုက္ပါနဲ့

 

၂။ NLD

 

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပတ္ျပတ္သားသားအနိုင္ရခ့ဲသလို ၂၅ ႏွစ္ျကာျပီးေနာက္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း အကဲခတ္ အားလုံး အ့ံျသမွင္သက္ေစေအာင္ အျပတ္အသတ္အနိုင္ရ ခ့ဲပါသည္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ် လက္ခံအားေပးထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အား လက္ခံသည္ လက္မခံသည္မွာ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ဆိုင္သကဲ့သုိ့ တိုင္းျပည္၏ ဂုဏ္သိကၡာ တိုင္းျပည္၏ အနာဂါတ္ႏွင့္လည္း ဆိုင္ပါသည္။

 

၃။လႊတ္ေတာ္

 

တိုင္းျပည္၏လႊတ္ေတာ္ ရပ္လုံးတြင္ NLD ကအမ်ားစု အနိုင္ရ ခ့ဲသည္။ NLD ႏွင့္ မဟာမိတ္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားသည္လည္း ထိုက္သင့္သည့္ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ား ရရွိခ့ဲေပရာ လႊတ္ေတာ္တြင္းတြင္

NLD ႏွင့္ သူ၏ မဟာမိတ္မ်ားက အမ်ားစုေနရာမွာ ရွိေနျပီျဖစ္သည္။

 

သုို႔သာ္ “၂၀၀၈ ေျခဥ”အရ စစ္တပ္ ကိုယ္စားလည္မ်ားက ၂၅% ရယူထားသည့္ျပင္ အေရးျကီးေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ျပဌာန္းရန္ေသာ္၎ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ေသာ္၎ စစ္တပ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ မရလ်င္ ျပင္ဆင္ျပဌာန္း မရႏိုင္ေသးေပ။

 

၄။ အစိုးရ

 

ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဒုသမတ တင္ေျမွာက္၍ ရႏိုင္သည့္ NLD ပါတီႏွင့္ သူ၏ မဟာမိတ္ပါတီမ်ား အေနႏွင့္ ဒုသမတ ဦးတင္ေျမွာက္ရန္၎ အမ်ားစုမဲျဖင့္ သမတအား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျပီး အစိုးရဖြဲ့စည္းရန္ေသာ္၎ မခက္ခဲေတာ့ေပ။

 

သုိ့ေသာ္ ထိုအစိုးရတြင္ စစ္တပ္က ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ သည့္ ဒုသမတ ဦး ကာခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္မည့္ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ျကီး ဦး ေပါင္း ဦးပါဝင္မည္ ျဖစ္ေပရာ အစိုးရအဖြဲ့၏ စီမံကိန္းမွအစ အစိုးရေန႔စဥ္လုပ္ငန္းအထိ စစ္တပ္ႏွင့္ ညိွႏွဳိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနေပဦးမည္။

 

၅။ ကာ/လုံ

 

သမတသည္ အခန္း ပုဒ္မ ၁၀ အရကာလုံ ဟုေခၚသည္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရး ေကာင္စီကို ဖြဲ႔စည္းရမည္။ ထိုကာလုံအဖြဲ႔ဝင္ ၁၁ဦးတြင္ စစ္တပ္မွ တင္သည့္ ဒုသမတ ဦး ၊

ကာခ်ဳပ္၊ ဒုကာခ်ဳပ္ ႏွင့္ ကာခ်ဳပ္မွ အဆိုျပဳသည့္ဝန္ျကီး ဦး ေပါင္း   ဦးပါဝင္သည္။ တိုင္းျပည္၏ ကက္ဘိနက္ဟု ဆိုရမည့္ ကာလုံတြင္ စစ္တပ္က မဲအသာယူထားသည္။

 

လူထုကိုယ္စားလည္မ်ားက မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့့္ ေရြးခ်ယ္၍တက္လာသည့္ သမတသည္ စစ္တပ္၏ သေဘာတူညီမွဳမရဘဲ စိတ္တိုင္းက် အလုပ္လုပ္ရန္ မလြယ္ကူလွေပ။ ဤေနရာတြင္ ေစ့စပ္ညိွႏွဳိင္းမွဳသည္ အေရးပါလာ ေပျပီ။ သမတသည္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးလိုလ်င္ပင္ ကာလုံ၏ သေဘာတူညီခ်က္မရလ်င္ မေပးနိုင္။

 

၆။ ေစာင့္ဆိုင္းရမည့္ကာလ

 

NLD အမတ္ေလာင္းမ်ားအဖိုု႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ မဲစာရင္းအတည္ျပဳေျကျငာသည့္ကာလ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ အသုံးစာရိတ္စစ္ေဆးျခင္း၊ ျပိဳင္ဖက္မ်ား၏ စြပ္စြဲျပစ္တင္မ်ားကို ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားရန္ အနဲဆုံး ေနာက္ ႏွစ္လခန္႔ အခ်ိန္ေပးရေလာက္သည္။ အနိုင္ရလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္အေစာဆုံးေခၚမည္အခ်ိန္သည္ ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္းမွျဖစ္သည္။

 

၇။  ေရွ့ဦးေျခလွမ္း

 

လႊတ္ေတာ္ေခၚျခင္း ၊ သမတေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း ၊ အစိုးရဖြဲ့ျခင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႔အာဏာ လႊဲေျပာင္းရယူျခင္းစသည္တိ့ု ေခ်ာေမြ႔စြာျဖစ္ေပၚေရးသည္ အနိုင္ရ NLD ပါတီအတြက္ အေရးျကီးသည့္ ေရွ့ဦးေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ ထိုေျခလွမ္းသည္ NLD အတြက္သာမက တိုင္းျပည္အတြက္ အားလုံးအတြက္ အေရးျကီးသည္။

 

၈။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး

 

လူထုကေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ အစုိးရလက္တြင္း အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူနိုင္ေရးအတြက္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ဖိတ္ေခၚထားသည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးသည္ အခရာျဖစ္ သည္။

 

၉။ သမတ

 

ေဆြးေႏြးညိွႏွဳိင္းမွဳမ်ားကို အဆင္ေျပစြာေဆာင္ရြက္နိုင္ပါက လက္ရွိအခ်ိန္တိုင္းျပည္အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံးသမတမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္သာျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို ျငင္းပယ္ရန္ ရွိမည္မဟုတ္ေခ်။

တကယ္ဆိုလ်င္ ေဒၚစု မျဖစ္နိုင္လ်င္ NLD ၏သမတ မည္သူျဖစ္မည္ဆိုသည္မွာ NLD ႏွင့္ လူထုအတြက္ သိပ္ အေရးမၾကီးလွေပ။ ထိုသမတကို ေဒၚစုမွ ထိမ္းေက်ာင္းလမ္းညႊန္သြားနိုင္မည္ဟု ယုံျကည္ျပီးသားျဖစ္သည္။

 

သုိ့ျဖစ္ရာ NLD သမတ ဘယ္သူျဖစ္မလဲဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မည္သူေတြအတြက္ ပိုအေရးျကီးသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ရန္လိုေပသည္။

 

၁၀။ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီႏွင့္ ေျခဥျပင္ေရး

 

ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ေျကြးေျကာ္သံျဖစ္ေသာ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီ ဟူေသာေျကြးေျကာ္သံတြင္ ေျခဥျပင္ေရး ၄၃၆ ျပင္ေရးတိ့ုပါသည္ဟု ဆိုပါက ျငင္းပယ္ရန္ မရွိပါ။ သုိ့ေသာ္ အနိုင္ရ NLD အတြက္ ကနဦးေျခလွမ္းမ်ား လုံးဝမဟုတ္ေပ။

 

အကဲဆတ္ေသာ ဆတ္ဆတ္ထိမခံေသာျပသနာမ်ားကို ေရွ့တန္းတင္ျခင္းသည္ပင္လ်င္ ေျပာင္းလဲရန္ခက္ခဲေစသည့္ အေျခသုိ့ဆိုက္ေရာက္နိုင္သည္။ အျကပ္တည္းေတြ့ေစနိုင္သည္။ နိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ ျပင္းထန္ေသာတိုက္ပြဲတခုျဖစ္သက့ဲသုိ့ သိမ္ေမြ႔ေသာ အနုပညာတရပ္လည္းျဖစ္သည္။

 

၁၁။ ရွင္းရမည့္ျပသနာမ်ား

 

အနိုင္ရ NLD ပါတီအတြက္ရွင္းရမည့္ ျပသနာမ်ားက တန္းစီေနသည္။ နိုင္ငံေရး၊ လူမွဳေရး၊ စီးပြါးေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တိုင္းရင္းသားေရးစသည္ စသည့္ျပသနာေပါင္းစုံ ေစာင့္ဆိုငး္ေနသည္။ ျပသနာအားလုံးကလည္း သူထက္ငါ အေရးျကီးေနျကသည္။

 

သုိ့ေသာ္ ေလာေလာဆယ္တြင္ NLD ပါတီအေနႏွင့္ ထိုျပသနာ မ်ားကိုင္တြယ္ရန္ အခြင့္အာဏာမရွိေသးရံုမက သူတိ့ု၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပသနာမ်ားကို ရွင္းလင္းရေပအုံးမည္။

 

၁၂။ေစာင့္ဆိုင္းေနသူမ်ား

 

နိုု္္င္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္၎၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားသည္၎ စသည့္ စသည့္ အင္အားစုမ်ားသည္ NLD အစုိးရအာဏာ ရယူနိုင္လ်င္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာနိုင္မည္ဟု ယူဆျပီး စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရွိသည္။ ထိုသုိ့ အလားလာေကာင္းမ်ား ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္လာနိုင္သည္ဟု အမ်ားက ယုံျကည္ေမ်ွာ္လင့္ထားျကသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

 

၁၃။ မေစာင့္ဆိုင္းနိုင္သူအခ်ိဳ့

 

သုိ့ေသာ္ အခ်ိဳ့ကမူ ထိုသုိ့ မေစာင့္ဆိုင္းနိုင္ျကေပ။ စိတ္မရွည္ျက။ အမ်ားထက္ ပိုအေရးျကီးေနျက သည္။ နိုင္ငံေရးဆိုသည္၌ သေဘာထား ကြဲလြဲမွဳမ်ားရွိသည္မွာ မဆန္းေပ။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ NLD အေနႏွင့္ အစိုးရအာဏာလႊဲေျပာင္းရယူေရးကို အာရံုစိုက္ရမည္ဆိုသည္ကို အခ်ိဳ့ခံတြင္းေတြ့မည္ မဟုတ္ျက။ မည္သုိ့

ျဖစ္ေစ နိုင္ငံေရးျပသနာဆိုသည္မွာ အာဏာျပသနာျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကိုေတာ့ ေမ့ေလ်ာ့ရန္မသင့္။

 

၁၄။စစ္ပြဲ

 

ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး ေနာက္တရက္မွစ၍ ရွမ္းျပည္ SSPP/SSA ဌာနခ်ဳပ္ရိွရာ ဝမ္ဟိုင္းေဒသတြင္တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြါးလာ သည္။ ပို၍ ျကီးမားလာေနသည္။ စစ္ေဘးဒု့ကၡသည္မ်ား ပို၍ ပို၍ တိုးလာေနသည္။ ဤတစ္လေက်ာ္အတြင္း စစ္ေဘး ဒုကၡသည္ တစ္ေသာင္းနီးပါးရွိလာျပီဟု ေဒသခံမ်ားက ဆိုျကသည္။ ထို့ျပင္ ျပည္နယ္ဘက္တြင္လည္း ေသနတ္မ်ား ၾကားစျပဳလာသည္။ 

 

စစ္ပြဲမ်ားက်ယ္ျပန့္လာပါက တည္ျငိမ္မွဳကို ထိခိုက္မည္ျဖစ္သက့ဲသုိ့ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုပါထိခိုက္ ္လာနိုင္သည္။ လက္ရွိ NCA မထိုးေသးသည့္ အဖြဲ႔မ်ားမွာလည္း NLD အစုိးရသစ္တက္လာလ်င္ ပိုမိုအဆင္ေျပသည့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားထြက္လာနိုင္မည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ေနသည္ျဖစ္ရာ အစိုးရသစ္အား ေအးခ်မ္းစြာအာဏာ လႊဲေျပာင္းနိုင္ေရးအတြက္ စစ္ပြဲမ်ားအား ထိမ္းခ်ဳပ္နိုင္ရန္ လိုသည္။ ေလာေလာဆယ္ထိ ဝင္ေရာက္ ္ညိွႏွိဳင္း ေျဖရွင္းထိမ္းခ်ဳပ္ျခင္းမရွိသည္မွာ စုိးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္သည္။

သုိ့ျဖစ္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည့္ သမတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အနိုင္ရခ့ဲသည့္ NLD ပါတီတိ့ုအျပင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီီေရးတြင္ တက္ျကြစြာဝိုင္းဝန္းေပးေနျကသည့္ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ အေနာက္အုပ္စုဝင္ နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ အေရးပါသည္ဟုဆိုသည့္ တရုတ္တိ့ုအေနႏွင့္ တက္တက္ျကြျကြ ပါဝင္ျပီး အာဏာအကူးအေျပာင္း ကာလ ျမန္မာ့တည္ျင္ိမ္ေရးကို ဝိုင္းဝန္းေပးရန္လိုေပလိမ့္မည္။

 

၁၅။ႏိုင္ငံတကာ

 

ျမန္မာဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲသည္ အေမရိကန္ ဥေရာပႏွင့္ ဂ်ပန္တို့အတြက္ အထူးဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ျဖစ္ပုံရသည္။ အကူအညီေပးဖိုု႔ ပိတ္ဆိ့ုမွဳေတြရပ္တန့္ဖိုု႔ ေလသံမ်ား ပို၍ က်ယ္ေလာင္လာသည္။ ျကားေနနိုင္ငံဟု ဆိုသည့္ အိႏၵိယသည္လည္း ပို၍ ျပဴငွါလာသည္။ ေဒသတြင္းျပိဳင္ဖက္ျဖစ္သည့္ တရုတ္အတြက္ေတာ့ စိတ္မသက္သာ ျဖစ္ေစပုံေပၚသည္။ ျမန္မာေပၚ သက္ေရာက္လာသည့္ အေနာက္ျသဇာသက္သက္ေျကာင့္ေတာ့ ဟုတ္ပုံမရ။ ျမန္မာဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲက တရုတ္ျပည္တြင္း ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ့အခြင့္အေရးလွဳပ္ရွားသူမ်ား တရုတ္ျပည္သူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မွဳကိုပါ ထည့္သြင္း ၍တြက္ခ်က္ပုံရသည္။

 

ျမန္မာအတြက္ေတာ့ သုံးတတ္လ်င္ အခြင့္အလမ္း ေကာင္းမ်ားစြာ ေပၚမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

 

၁၆။မူႏွင့္အက်ိဳးစီးပြါး

 

လက္ဝဲဆရာႏွင့္ အရင္းရွင္ဆရာမ်ားျကား ကြဲျပားသည္မွာ မူႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြါးျဖစ္သည္။ လက္ဝဲဆရာတိ့ုက မူကို ဆုပ္ကိုင္ျက သည္။ ျပသနာတရပ္ခ်ဥ္းကပ္ ျကည့္ျမင္ ေျဖရွင္းမည္ဆိုလ်င္ မူ၊ ေဘာင္မ်ားႏွင့္ တြက္ခ်က္တိုင္းတာေလ့ရွိသည္။ အရင္းရွင္ဆရာမ်ားကေတာ့ အက်ိဳးစီးပြါးကိုသာ ၾကည့္သည္။ သူတိ့ု၏မူသည္ အကိ်ဳးစီးပြါးပင္ျဖစ္သည္။ သူတိ့ုအတြက္ အက်ိဳးရွိလ်င္ လုပ္မည္။ အက်ိဳးမရွိလ်င္ မလုပ္။

 

ေခတ္သစ္လက္ဝဲဆရာမ်ားထဲတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ တိန့္ေရွာက္ဖင္ကေတာ့ ေျကာင္ျဖဴျဖစ္ျဖစ္ ေၾကာင္မဲျဖစ္ျဖစ္ဟုဆိုကာ အက်ိဳးစီးပြားကို ေျပာင္းျကည့္ခဲ့သည္။ ျကြက္မဖမ္းနိုင္လိ့ုေတာ့ sorry ျပ၏ ဤသုိ့ေျပာင္းခဲ့သည့္ ၁၉၈၀ မွစ၍ အလြန္ဆင္းရဲေသာ တရုတ္ျပည္သည္ နွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ျကာျပီးေနာက္ ခ်မ္းသာ ျကြယ္ဝ သြားခ့ဲသည္ကေတာ့ ျငင္းပယ္မရနိုင္ေပ။

 

၁၇။ စစ္တပ္

 

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိုင္ရသူက NLD ပါတီျဖစ္ေသာ္လည္း အဆံုးအျဖတ္က စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားလက္ထဲတြင္ရွိေနသည္။ ထိ့ုေျကာင့္ နိုင္ငံေရးအာဏာသည္ ေသနတ္ေျပာင္းဝက ထြက္သည္ဟုဆိုျကျခင္းျဖစ္ေပသည္။

 

မည္သုိ့ဆိုေစ ကာခ်ဳပ္ကေတာ့ အနိုင္ရပါတီႏွင့္ လက္တြဲ အလုပ္ လုပ္သြားမည္ဟုဆိုသည္။ ၁၉၉၀ က ကာခ်ဳပ္လည္း စစ္တန္းလ်ား ျပန္မည္ဟု ေျပာခ့ဲဘူးသည္။ ေရြးေကာက္ခံအမတ္မ်ားလည္း လႊတ္ေတာ္ထဲ မေရာက္ဘဲ ေထာင္ထဲေရာက္သြားသည္ကို ေတြ့ခဲ့ဘူးသည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ ဂတိစကားမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ့ တထပ္တည္းက်ဖိ့ု လိုအပ္ေနသည္။

 

၁၈။ ထူးဆန္းသည့္သတင္း

 

ယခုတေလာ လူမွဳကြန္ယက္တြင္ ပ့်ံႏွံ့ေနသည့္သတင္းမွာ ၂၀၁၄ နိုဝင္ဘာက လႊတ္ေတာ္သတင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သုံးပုံတပုံ ႏွဳတ္ထြက္ပါက လႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းျပီး ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ ္ျပန္က်င္းပရန္ ဆိုသည့္အဆိုကို စစ္တပ္ကိုယ္စားလည္က တင္ျပေဆြးေႏြးသည့္ သတင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ရွိ္ စစ္တပ္ကိုယ္စားလည္ ၁၁၀ အျပင္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလည္ ၄၀ ထပ္ေပါင္း၍ ၁၅၀ ႏွဳတ္ထြက္လ်င္ လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းရန္ တင္သြင္းသည့္ အဆိုျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ခံ အမတ္ ၁၂% က စစ္တပ္အမတ္မ်ားႏွင့္ တသေဘာထဲ ျဖစ္ပါက လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းရန္ တင္ခ့ဲဖူးသည့္ အဆိုျဖစ္သည္။

ယခုလႊတ္ေတာ္အသစ္ပင္ မေခၚရေသးမွီ အဘယ္ေျကာင့္ ဤသတင္းကို လူမွဳကြန္ယက္တြင္ျပန္ျဖန့္ေနရပါသနည္း လာမည့္ ၂၀၁၆ ဇႏၷဝါရီတြင္မွ သက္တမ္းကုန္မည့္ လႊတ္ေတာ္ အေဟာင္းတြင္ ျပဌာန္းနိုင္ရန္အတြက္ အာေဘာ္ ဖန္တီးေနျခင္းေပေလာ။

 

၁၉။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ့အျကံဳ

 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ့အျကံဳမရွိေသာ NLD အေနႏွင့္ အစိုးရအဖြ့ဲ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာလုပ္နိုင္ပါမည္ေလာ ေစာင့္ျကည့္သြားရမည္ဟု ဆိုျကသူမ်ား ေပၚလာသည္။ NLD အစိုးရအဖြဲ႔အေနႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္နိုင္မနိုင္ကို ေစာင့္ျကည့္သြားရမည္ဟု သတင္းဌာနတခုႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခြက္ခြက္လန္ရွံဳးသြားသည့္ ပါတီတခု၏ ဥကၠဌတဦးကေျပာေနသည္ကို ေတြ့ေနရသည္။

 

ထိုသူမ်ားသည္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အေတြ့အျကံဳမရွိသည့္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းျပီး အႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲသည္ကို မျမင္နိုင္ျက။ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ မိုးက်ေရႊကိုယ္မ်ားေရာက္ရွိျပီး လုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးကုန္၍ အရပ္ဖက္ဝန္ထမ္းမ်ား ျပင္းျပင္ထန္ထန္ ဆန့္က်င္ေနသည္ကိုမျမင္နိုင္ျက။ ထိ့ုျပင္ မည့္သည့္နိုင္ငံေရးျဖတ္သန္းမွဳမွမရွိ ၊ မည္သူမွလည္းမသိသည့္သူတစ္ဦးအား ျက့ံခိုင္ေရးက ဒုသမတတင္တုန္းကလည္း

သနားစရာေကာင္းေအာင္ ဆ့ြံအေနျကသည္။ မ်က္ေမွာက္ အေျခအေနကို ေကာင္းစြာမျမင္နိုင္ျက။

 

ထိ့ုျပင္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ အဂၤလိပ္ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရယူျပီးေနာက္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ယူခ့ဲေသာ သခင္ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲဝင္သူမ်ားသာ ျဖစ္ျကသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ့အျကံဳရွိသူမ်ားမဟုတ္ခဲ့ျက။

 

သုိ့ျဖစ္ရာ NLD တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ့အျကံဳမရွိဟု ေျပာဆိုေနသူမ်ားသည္ သမိုင္းကိုလည္းမသိ၊ မ်က္ေမွာက္အေျခအေနအားလည္း မွန္မွန္ကန္ကန္မျကည့္နိုင္သည့္ လူအႏၶမ်ားဟု ဆိုရေပမည္။

 

၂၀။ စိုင္းထီးဆိုင္

 

ေပ်ာ္ခ်င္တိုင္းလဲ မေပ်ာ္ရပါ။

ခ်စ္မိသူတိုင္းလဲ ခ်စ္ျခင္းမခံခဲ့ရပါ။
မသိသးတ့ဲ ဒီေလာကရဲ့ အထာ

အခ်စ္ဆိုတာ လ်ိွဳ့ဝွက္ခ်က္ တခုပါ

 

၂၁။ စုိင္းထီးဆိုင္

ေမ်ွာ္လင့္ျခင္းေတြရင္မွာ ျပန္ရွင္သန္လာ

မာန္မာနေတြ ရင္မွာ ျပန္ခိုင္မာလာ

ဒီဘဝကို အရွံဳးမေပးေတာ့ဘူးလိ့ု …

 

ငါ့ႏွလုံးသား တခ်က္ခုန္လိုက္တိုင္းသည္

မေန႔ကနဲ႔ကြာ

မေန႔ကလို မနာေတာ့ျပီ

သူ့မ်က္ႏွာ ခဏျမင္လိုက္ကထဲကစျပီး

ငါသည္ အခ်စ္အတြက္တဖန္ ေမြးဖြါးခ့ဲျပီ “။

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa Old Archives

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္