တူေမာင္ညိဳ – ေသနတ္ = ဥပေဒ = ေသနတ္ = ဥပေဒ

November 20, 2015

From Senior General Min Aung Hlaing’s facebook
 
တူေမာင္ညိဳ – ေသနတ္ = ဥပေဒ = ေသနတ္ = ဥပေဒ 
 ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၅
အဓိကျပႆနာက “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အျခားေသာ“တည္ဆဲဥပေဒ” ဆုိတာေတြကိုလည္း ထည့္ သြင္းစဥ္းစားရမွာပါ။ ဒါေတြက “စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီစည္းဝုိင္း” ထဲမွာ ရပ္တည္လႈပ္ရွားေနရတဲ့ ဘယ္ႏုိင္ငံေရးပါတီမဆို “ေလးစားလိုက္နာ/ထိန္းသိမ္းကာကြယ္” ရမယ့္ကိစၥေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို “ေလးစားလိုက္နာ – ထိန္းသိမ္းကာကြယ္”ပါ့မယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေရး ပါတီအျဖစ္မွတ္ပံုတင္ရာမွာေရာ လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္တဲ့အခါမွာပါ ဝန္ခံခ်က္လက္မွတ္ထိုးရတာ – က်မ္းက်ိန္ရတာေတြကို ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒလုပ္ထံုးနဲ႔အညီလုပ္ခဲ့ၾကရတာမဟုတ္လား။ 
တကယ္ေတာ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ရဲ႕ အႏွစ္သာရဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဒီမုိကေရစီအေရၿခံဳေပးၿပီး စစ္အုပ္စု အာဏာ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားမႈကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၿပီး၊ တိုးခ်ဲ႕ေစႏုိင္ဖို႔သာျဖစ္ပါတယ္။ 
အခု (NLD) ပါတီက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီအေပၚ အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရခဲ့ၿပီ။ ဒါ့ေၾကာင့္  ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးေနာက္ ေပၚလာခဲ့ဖူးတဲ့ အစီအစဥ္အတိုင္းသာဆုိရင္ (NLD)ပါတီက ဦးေဆာင္မယ့္ လႊတ္ေတာ္နဲ႔အစိုးရသစ္ဟာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ကုန္ ဧၿပီလဆန္းပုိင္းမွာ ေပၚေပါက္လာဖြယ္ရာရွိေနပါတယ္။ 
ေပၚေပါက္လာတဲ့ လႊတ္ေတာ္နဲ႔အစုိးရဟာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ/အျခားတည္ဆဲဥပေဒ” ဆိုတာေတြနဲ႔အညီ တုိင္းျပည္ကို စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္သြားရေတာ့မွာပါ။ ဒီေတာ့လႊတ္ေတာ္သစ္နဲ႔အစုိးရသစ္အဖို႔ လႊတ္ေတာ္တြင္း/လႊတ္ေတာ္ပ၊ အစုိးရအတြင္း/အစုိးရျပင္ပ စိန္ေခၚ မႈေတြ၊ အကဲစမ္းမႈေတြ၊ ပြတ္တုိက္မႈေတြကိုအခၽြန္နဲ႔မျခင္း၊ အဆင္းဘီးတပ္ျခင္းစတဲ့ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ႀကံဳရဆံုရ ရင္ဆုိင္ေတြ႔ၾကရေတာ့မွာျဖစ္ပါ တယ္။ 
စစ္အုပ္စုရဲ႕ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဒါင့္ေစ့ကြက္ေစ့ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ/ ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ၾကာ အေျခတည္ထားခဲ့တဲ့ စစ္ဗ်ဴရုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားႀကီးကို မေျပာင္းမလဲ/မျပင္ဆင္ႏုိင္ဘဲ (NLD) ပါတီကဦးေဆာင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္နဲ႔အစုိးရသစ္က ဝင္ေရာက္ကုိင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး လိုရာခရီးကိုေရာက္ေအာင္ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ဖို႔ ဆုိတာ ေတာ္ေတာ္ မလြယ္ကူတဲ့ ကိစၥႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ 
အာဏာရွင္စနစ္ကေန တာဝန္ခံမႈစနစ္ကိုေျပာင္းဖုိ႔ဆုိတာ အုပ္စုိးသူေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚနဲ႔အမူအက်င့္အပုိင္းကို သာမက အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱယားနဲ႔ အေဆာက္အံုပုိင္းကိုပါ လံုးလံုးလ်ားလ်ားလွည့္ေျပာင္းပစ္ရမယ့္ အင္မတန္တာဝန္ႀကီးလွတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါဟာ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲေရးရဲ႕ အဓိကပစ္မွတ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။
 ဒါေၾကာင့္ “ေဒါင့္ေစ့ကြက္ေစ့ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ/ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ၾကာ အေျခက်ေနတဲ့ စစ္ဗ်ဴရုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားႀကီး” ဆိုတဲ့ “ေဘာင္” ထဲကေန  အာဏာရွင္စနစ္အုပ္စုိးမႈကို ဒီမုိကေရစီတာဝန္ခံမႈစနစ္ျဖစ္လာ ေအာင္  အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္ဖုိ႔ (NLD) ပါတီ စြမ္းႏုိင္ပါ့မလားဆိုၿပီး အေလးအနက္ စုိးရိမ္မိပါတယ္။ 
ႏုိဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က သံေတာင္ႀကီးတပ္နယ္မွာ ကာခ်ဳပ္ေျပာသြားစကားေတြကေတာ့ ေပၚေပါက္လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရသစ္အတြက္ ဝင္ဝင္ျခင္း ေဆာက္နဲ႔ထြင္းေနတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြပဲလုိ႔ ေျပာရမယ္ထင္ပါတယ္။
 ကာခ်ဳပ္က (NLD) ပါတီဥကၠ႒ရဲ႕ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရး ကမ္းလွမ္းမႈကို တိတိက်က်အေၾကာင္းမျပန္ေပမယ့္၊ “သမၼတအထက္ မွာ က်မ ရွိမယ္” ဆုိတဲ့ စကားကိုေတာ့ ခပ္ဆတ္ဆတ္ကေလး အခုလုိ တုန္႔ျပန္ထားပါတယ္။ 
“ဥပေဒမွာ ႏုိင္ငံသားအားလံုးအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒကိုေလးစားလုိက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒအထက္ တြင္မည္သူမွ်မရွိေၾကာင္း၊ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳမႈ၊ လက္တစ္လံုးျခားျပဳမႈမ်ားသည္ ဥပေဒအရ ညွိစြန္းပါက အေရးယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀ တြင္ တပ္မေတာ္မွ အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ရွိသျဖင့္ အေျခခံဥပေဒ ကို ထိပါးလာမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဒုိ႔တာဝန္အေရးသံုးပါးကို ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ” စသျဖင့္ ေျပာသြားပါတယ္။ 
ကာခ်ဳပ္သံုးထားတဲ့ စကားလံုးေတြကို ၾကည့္ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚထားတဲ့ အညွိဳးအေတးအာဃာတေတြကို အထင္းသားအကြင္းသားျမင္ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကာခ်ဳပ္လိုသေဘာထားမ်ိဳးေတြကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ကလည္း သူ႔ရဲ႕ပါးစပ္ေပါက္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္၊ ဗိုလ္ေဇာ္ေဌးတုိ႔ကေနတဆင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့ၿပီးျဖစ္သလို၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီပူးတြဲဥကၠ႒ ဗိုလ္ေဌးဦး က လည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ တုိက္ဆုိင္မႈသက္သက္မဟုတ္ပါ။ စစ္အုပ္စုရဲ႕ အေျခခံရပ္တည္ခ်က္ကေန ေပၚထြက္လာတဲ့ အရင္းခံသေဘာထားေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
သမုိင္းကုိျပန္ၾကည့္ရင္ အေျခခံဥပေဒေတြကိုေသနတ္နဲ႔ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့တာ၊ေသနတ္နဲ႔ေထာက္ၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲအတည္ျပဳ ခဲ့တာလည္း ဒီစစ္အုပ္စုပါပဲ။ အေျခခံဥပေဒမရွိဘဲ အုပ္စုိးခဲ့တာလည္း ဒီစစ္အုပ္စုပါပဲ။ စစ္အုပ္စုက အေျခခံဥပေဒစိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲ အတည္ျပဳထားၿပီးတဲ့အခါမွ “ဥပေဒအထက္မွာ ဘယ္သူမွမရွိဘူး”လုိ႔ ေျပာေနတာဟာ တကယ္ေတာ့ ရြံစရာေကာင္းတဲ့၊ အရွက္ကင္း မဲ့လြန္းတဲ့ ေျပာဆိုမႈသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ေရးၿပီး အတည္ျပဳထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒကို မထိနဲ႔ မီးပြင့္သြားမယ္လုိ႔ ၿခိမ္းေခ်ာက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဘယ္ေလာက္ထိေျဗာင္က်သလဲဆုိေတာ့ “တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္သာအမိ၊ တပ္မေတာ္သာအဖ ျဖစ္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ ျပည္သူသာအမိ ျပည္သူသာအဖ ဆုိသည့္အရိပ္အာဝါသေအာက္တြင္စည္းစည္းလံုးလံုးေနထုိင္သြားရမည္” ဆိုတဲ့ ကာခ်ဳပ္ ရဲ႕သေဘာထားနဲ႔ ေျပာစကားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒို႔အရိပ္နဲ႔ ဒုိ႔ပဲ။ အရိပ္ခ်င္း မတူဘူးလုိ႔ ေျပာတာပါ။ 
အရင္းစစ္လုိက္ရင္ “ ျပည္သူသာအမိ ျပည္သူသာအဖ” ဆိုတာကို စစ္တပ္က လက္မခံဘူး လုိ႔ေျပာတာျဖစ္ၿပီး၊ သူတုိ႔အတြက္ “စစ္တပ္နဲ႔ေသနတ္” သာလွ်င္ အတုမရွိ၊ တစ္ခုတည္းေသာ ကိုးကြယ္ရာ၊ဆည္းကပ္ရာ၊ ခိုလႈံရာ၊ အားထားစရာအရိပ္အာဝါသ ျဖစ္တယ္ လို႔ေျဗာင္ ထုတ္ေျပာလုိက္တာပါ။ 
ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ စစ္အုပ္စုအဖို႔ “ဥပေဒနဲ႔ေသနတ္” ဆုိတာ အဓိပၸြါယ္နဲ႔အႏွစ္သာရအရ ဘာမွ ကြဲျပားျခားမႈမရွိဘဲ အေျခအေန နဲ႔အခ်ိန္ကာလအေပၚမူတည္ၿပီး လုိအပ္သလို လဲလွယ္သံုးစြဲႏုိင္တဲ့ အဓိပၸါယ္တူ၊ အနက္တူ၊ အႏွစ္သာရတူတဲ့ ေဝါဟာရစကားလံုးပဲျဖစ္ပါ တယ္။ 
 
တနည္းအားျဖင့္ “စစ္တပ္နဲ႔ေသနတ္”ကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသူမ်ားက “ ဒီမုိကေရစီအစိုးရနဲ႔ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား” ကုိ ပံုစံမ်ိဳးစံုနဲ႔ သြန္လို သြန္၊ ေမွာက္လိုေမွာက္ လြမ္းမုိးျခယ္လွယ္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး စစ္အာဏာရွင္စနစ္သာ ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနမွာျဖစ္ၿပီး။ “ဒီမုိကေရစီအစိုးရနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား”က စစ္တပ္နဲ႔ေသနတ္ကို ညြန္ၾကားႏုိင္၊ အမိန္႔ေပးႏုိင္တဲ့ အေျခအေနေရာက္ေအာင္ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္မွသာလွ်င္ အမွန္ တကယ္ေျပာင္းလဲသြားၿပီလုိ႔ ေျပာဆို သတ္မွတ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။  
“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ဆိုတာ စစ္တပ္နဲ႔ေသနတ္ကို ခ်ဳပ္ကုိင္ထားတဲ့ စစ္အုပ္စုက “ဒီမုိကေရစီအစုိးရနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား”ကို စိတ္ႀကိဳက္လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကုိင္ထားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေဒါင့္ေစကြက္ေစ့ ေရးသားထားတဲ့ “ဥပေဒ” သုိ႔မဟုတ္  “ေသနတ္ရဲ႕ ကုိယ္စား/ကိုယ္ပြား” သာလွ်င္ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ဒီအေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ႏုိင္မွသာ အေျပာင္းအလဲကို တကယ္တန္းေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
ညြန္း
  • ေၾကးမံုသတင္းစာ(၁၇-၁၁-၂၀၁၅) စာမ်က္ႏွာ ၉

 

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)