ဒီမုိကေရစီေျခလွမ္းသစ္ႏွင့္ ဘႀကီးမုိး

November 25, 2015

 

ဒီမုိကေရစီေျခလွမ္းသစ္ႏွင့္ ဘႀကီးမုိး

(ကုုမုုျဒာဂ်ာနယ္) မိုုးမခ၊ ႏိုု၀င္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၅

၅၂ႏွစ္ေက်ာ္ အေမွာင္ဖုံး၊ ဒီမုိကေရစီအလင္းေရာင္ ပိန္းပိတ္ေမွာင္ေနခဲ့ရာက ၂၀၁၅ ႏုိဝင္ဘာလ ၈ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပဲြျပဳလုပ္က်င္းပရာက ျပည္လုံးကြ်တ္တစ္ခဲနက္ စည္းကမ္းရွိရွိ ဆႏၵမဲေပးခဲ့ၾကလုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဟာ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အားလုံးနီးပါး ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏုိင္ရၿပီး ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ပထမဆုံး ေျခလွမ္းသစ္ တစ္လွမ္းစတင္ လွမ္းႏုိင္ခဲ့ပါၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

 

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဟာ ၈၈အေရးေတာ္ပုံအၿပီး စတင္ဖဲြ႔စည္းခဲ့ကာ ဒီမုိကေရစီတုိက္ပဲြ အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရုန္းကန္တုိက္ပဲြခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အမ်ိဳးသားဒီမုိက ေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဟာ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေပမယ့္ စစ္တပ္အစိုးရက အာဏာလဲႊေျပာင္းမႈ မလုပ္ခဲ့ပါ။ အေၾကာင္းျပခ်က္ကမူ အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳရျခင္းမရွိ ေသးေသာေၾကာင့္ဟု ဆုိပါသည္။

 

သည္လုိ သည္လုိနဲ႔ေနခဲ့ရာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းမွာ အဆုိးရြားဆုံး သဘာဝေဘးဒဏ္ နာဂစ္အလြန္ ၂၀၀၈မွာ စစ္တပ္က စိတ္တုိင္းက် သူတုိ႔ဘက္ အခုိင္လုံဆုံး ဥပေဒမ်ားနဲ႔ အတုိက္အခံမ်ား မလႈပ္သာ မယွက္သာျဖစ္ေအာင္ ဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳးအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတေနရာကုိ စစ္ေရးအျမင္ရွိသူကုိသာ ခန္႔အပ္ရမည္၊ ထုိ႔ျပင္ ႏုိ္င္ငံျခားသား သားသမီးရွိသူတုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္မရွိဆုိသည့္ ဒီမုိကေရစီမဆန္ေသာ၊ လူ႕အခြင့္အေရးမရွိေသာ ဥပေဒမ်ားပါဝင္ခဲ့သည့္အျပင္ ဒီမုိကေရစီ လႊတ္ေတာ္အစုိးရဖဲြ႔စည္းရာမွာလည္း ဒီမုိကေရစီအသြင္ လုံးဝမေဆာင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္စရာမလုိတဲ့ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ရာခုိင္ႏႈန္း ေအာ္တုိမက္တစ္ ရရွိေနၿပီးျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္အစုိးရဖဲြ႔စည္းရန္ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပဲြျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ရာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိဘဲ စစ္အစုိးရက အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႔စည္းဆုိတဲ့ ၾကံ့ခုိင္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက အမ်ားစု အႏုိင္ရၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္အစိုးရက တက္ေရာက္လာႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

 

သမၼတဦးသိန္းစိန္ဟာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြ လုိလားေနၾကတဲ့ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုိ သူ႔ရဲ႕ငါးႏွစ္သက္တမ္းမွာ ရပ္တန္႔ဆုိင္းငံ့ထားဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့တာပဲရွိတယ္။ လႊတ္ေတာ္အစုိးရဆုိေပမယ့္ ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမ်ားကလည္း အသိအမွတ္မျပဳ ေတာင္မေရာက္ ေျမာက္မေရာက္ စစ္အစိုးရအသြင္ေျပာင္း စစ္ေဘာင္းဘီခြ်တ္၊ ပုဆုိးဝတ္၊ ေခါင္းေပါင္းစြပ္ထားတာပဲ ထူးျခားမႈေတြ႔ရပါတယ္။

 

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြအႏုိင္ရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲက အစုိးရသမၼတ၊ ဝန္ႀကီးအစရွိတဲ့ အစုိးရတာဝန္ကုိ အဲသည္ေနရာေတြမွာ လစ္ဟာၿပီး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲသည္အခ်ိန္မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဟာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ညိွႏိႈင္းၿပီး အေျခခံဥပေဒပါ စကားလုံးတစ္လုံးႏွစ္လုံးေလာက္ပဲ ျပင္ေပးၿပီး အင္န္အယ္လ္ဒီကုိ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ေရာက္အေရြးခံဖုိ႔ ျဖစ္လာပါတယ္။ 

 

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္စုၾကည္ဟာ သူကုိယ္တုိင္လည္း ၾကားျဖတ္မွာ ၊ ဝင္မယ္၊ သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ေနရာအားလုံးဝင္မယ္ဆုိၿပီး ျပည္သူလူထုကုိ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈျပဳလုပ္ ခဲ့ရာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အင္န္အယ္္လ္ဒီကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၄၀ေက်ာ္ အႏုိင္ရၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အတုိက္အခံတကယ္ပဲရွိလာသေယာင္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳျခင္း တခ်ိဳ႕တဝက္ရယူႏုိင္ခဲ့ကာ ဟုတ္သေယာင္ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

 

ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕လႊတ္ေတာ္အစုိးရဟာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား လုပ္ကုိင္ခဲ့ေပမယ့္ ဘယ္စီမံကိန္းမွ မေအာင္ျမင္၊ လယ္သိမ္းယာသိမ္းေၾကာင့္ ဆႏၵျပ၊ တုိက္ပဲြေတြျဖစ္ဆုိတဲ့ အေျခအေနေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

 

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္အတြက္ေတာ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြဟာ လူသားကေလးငယ္တစ္ဦး မတ္တတ္ရပ္ႏုိင္ျခင္း၊ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းေပၚမွာ ရပ္ျပႏုိင္ျခင္းမ်ိဳးပါပဲ။ ဆင္းရဲတြင္းနစ္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္သူသားမ်ား ကေတာ့ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ မတ္တတ္ရပ္ႏုိင္တာကုိ ‘ရပ္ႏုိင္ေပ့၊ ရပ္ႏုိင္ေပ့’ ဟု အားေပးလက္ခုပ္ ၾသဘာတီးခဲ့ၾကပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ၄၀ ေက်ာ္ပဲ ေရာက္လာတဲ့ ေဒၚေအာင္စုၾကည္တုိ႔ဟာ ဘာမွျဖစ္ျဖစ္ ေျမာက္ေျမာက္ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။

 

သည္လုိသည္လုိနဲ႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြကာလကုိ ေရာက္ဖုိ႔ ျဖစ္လာပါတယ္။

 

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ မဲဆြယ္ကာလမွာ တုိင္းျပည္အႏွံ႔မဲဆြယ္ခရီးစဥ္ မုိင္ေပါင္း ၇၀၀၀သြားခဲ့ၿပီး သူ႔ရဲ႕ပါတီေၾကြးေၾကာ္သံကုိ “ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ” ဆုိတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံနဲ႔ လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာမွာလည္း ပညာတတ္မ်ား၊ ပေရာ္ဖက္ဆာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ေဒါက္တာမ်ားအျပင္ အမိ်ဳးသမီး လႊတ္ေတာ္္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အမ်ားဆုံး ပါဝင္ေအာင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။

 

သည္လုိသည္လုိနဲ႔ ေရြးေကာက္ပဲြရက္ေရာက္လာပါတယ္။ အႏွစ္ႏွစ္အလလဖိႏွိပ္မႈေတြေအာက္က ခံေနရတဲ့ ျပည္သူမဲဆႏၵရွင္ေတြဟာ ဘယ္လုိပဲ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ဥပေဒေတြၾကားထဲက တစ္ခဲနက္စိတ္အားထက္သန္စြာ ျပည္လုံကြ်တ္ ဆႏၵမဲေပးလုိက္ၾကတာ ျမန္မာသာမက ကမာၻကပါ အံ့ၾသခ်ီး က်ဴးရတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြေအာင္ပဲြရလဒ္ကုိ ရရွိေစခဲ့ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒ၊ မဲစာရင္း၊ တံဆိပ္တုံးေတြ မဲေတြနဲ႔ဘယ္လုိပဲ ရႈပ္ေထြးေအာင္လုပ္ကုိင္ေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ျပည္သူလူထုမဲဆႏၵရွင္မ်ားဟာ တစ္ခဲနက္ ေအာင္ပဲြဆင္လုိက္ၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။

 

အေျခခံဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္နဲ႔ မူလလႊတ္ေတာ္အစုိးရျဖတ္သိမ္းၿပီး ေနာက္တက္မည့္ အစုိးရသစ္ကုိ လဲႊေျပာင္းေပးရဖု႔ိဆုိတာ ၂၀၁၆ ႏွစ္ဆန္းမွျဖစ္လာမွာပါ။

 

ဘာပဲေျပာေျပာအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဟာ ဒီမုိကေရစီလမ္းသစ္ေပၚမွာ ေျခလွမ္းသစ္တစ္လွမ္း ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

 

လူသားကေလးငယ္တုိ႔ရဲ႕သဘာဝတုိးတက္မႈအရ ရပ္ႏုိင္ေပ့မွ ပထမဆုံးေျခလွမ္းကုိ စတင္လွမ္းႏုိင္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ လူသားတုိ႔ သဘာဝအတုိင္း ဒီမုိကေရစီလမ္းသစ္ႀကီးေပၚမွာ အခက္အခဲေတြေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းသြားႏုိင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ယုံၾကည္ေနမိပါတယ္။

 

ဒီမုိကေရစီေျခလွမ္းသစ္ႏွင့္ ဘႀကီးမုိးပါ။

 

 

ဘႀကီးမုိး


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေမာင္မိုးသူ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

မုိးမခ လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္း ၾသဂတ္စ္ ၂၀၁၇ ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ

By

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ ၾသဂတ္စ္ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကေလာင္ရွင္ေတြရဲ႕...

Read more »

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ …

By

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ … (မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၈၊ ၂၀၁၇ မုိးမခ...

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇြန္ ၉၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ

By

    မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ (မိုုးမခ) ေမ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း OKKW ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္