ေမာင္ေမာင္စုုိး – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ရွိ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ား သေဘာထားေဖၚျပခ်က္

November 25, 2015

 
ေမာင္ေမာင္စုုိး – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ရွိ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ား သေဘာထားေဖၚျပခ်က္
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၅
၂၀၁၅ နိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန့က တရုတ္သံအမတ္ မစၥတာ ဟုန္လ်န္ႏွင့္ ေတြ့ဆုံရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္က ျမန္မာ နိုင္ငံဆိုင္ရာ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သူမ၏သေဘာထားကုိေျပာျပခ့ဲသည္။
 
ပထမအေနႏွင့္ျမန္မာနိုင္ငံအေနႏွင့္တည္ျငိမ္မွဳရရွိနိုင္ျပီး မွန္ကန္စြာျဖင့္ ျပည္သူလူထုဆႏၵကို အေကာင္အထည္ ္ေဖၚသည့္ ့္စနစ္အရ နိုင္ငံတိုးတက္ေအာင္လုပ္မည္ဆိုသည္ကို ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာျဖင့္ ထင္သာျမင္သာျပနိုင္ပါက နိုင္ငံတကာမွလည္း ယုံျကည္မွဳရွိလာျပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ား တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ေျကာင္းရွင္းလင္းျပခ့ဲသည္။
 
ဒုတိယအေနႏွင့္ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ ျပဳလုပ္ရန္ အလိုအပ္ဆုံးကိစၥမွာ ျပည္သူလူထု ုယုံျကည္မွဳရရန္ျဖစ္ျပီး ျပည္သူမ်ားက ယင္းနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြါးေရးဆက္ဆံေရးသည္ မိမိနိုင္ငံအား အက်ိဳးျပဳပါလားဆိုသည္ကို သေဘာေပါက္သြားပါက သေဘာေပါက္သည့္ အေလ်ာက္ ဆက္ဆံေရးမ်ားပိုမိုေႏြးေထြးလာမည္ျဖစ္ေျကာင္းေထာက္ျပခ့ဲသည္။
 
တတိယအေနႏွင့္လာမည့္အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း NLD အေနႏွင့္အဓိကဦးစားေပးလုပ္သြားမည့္ အခန္းကဏၰမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ရန္ အလြန္လိုအပ္ေနသည့္ နိုင္ငံျဖစ္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLDကို လူထုကေထာက္ခံသည္မွာ တကယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လိုလား၍ျဖစ္ေျကာင္း နိုင္ငံေရး စီးပြါးေရး လူမွဳေရး ကဏၰအသီးသီးကို တျပိဳင္တည္းလုပ္ေဆာင္သြားရမည္ ္ျဖစ္ေျကာင္းျမန္မာ့နိုင္ငံေရးအနာဂါတ္လားရာကို အသိေပးေျပာျကားခ့ဲသည္။
 
ခ်ဳပ္၍ဆိုရလ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္က တရုတ္ သံအမတ္အား
 
၁။ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံရပ္ျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ား မ်ားျပားလာျပီး

ျပိဳင္ဆိုင္မွဳ ျမင့္လာနိုင္ေျကာင္း။

 
၂။ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာလူထုအား မ်က္ႏွာမူျပီး လူထုႏွစ္သက္ ေထာက္ခံမွဳရယူရန္လိုအပ္ေျကာင္း။
 
၃။ ျမန္မာနိုင္ငံအေျပာင္းအလဲအား အသိမွတ္ျပဳ ဂရုျပဳလုပ္ေဆာင္ရန္လိုေျကာင္း ။တိ့ုက္ို ရွင္းလင္းစြာ ေဖၚျပခ့ဲသည္ဟု ဆိုရေပမည္။
 
ျပီးခ့ဲေသာႏွစ္မ်ားက တနိုင္ငံလုံးအုံးအုံးျကြက္ျကြက္ျဖစ္ခ့ဲ့သည့္ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳတခုျဖစ္သည့္ လက္ပေတာင္းေတာင္ ေျကးနီစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ တရုတ္ျမန္မာႏွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံေရးအတြက္၎ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳလုပ္ငန္းမ်ားအ တြက္၎ မ်ွတေသာ သေဘာထားျဖစ္သည္ကို တရုတ္တိ့ု ေတြ့ခ့ဲရျပီျဖစ္သည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ လာမည့္အနာဂါတ္ကာလ ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေဒၚစု၏ သေဘာထားသည္ တရုတ္တို့အတြက္ အေလး ထားဖြယ္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
 
အနာဂါတ္ျမန္မာျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ

လာမည့္၂၀၁၆ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက တက္လာမည့္ အစိုးရသစ္သာ အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူနိုင္ပါက ျမန္မာနိုင္ငံအား အေနာက္၏ပိတ္ဆိ့ုတားဆီးမွဳမ်ား ပယ္ဖ်က္သြားနိုင္ျပီး ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ား ျပည္ပေခ်းေငြမ်ားစြာ ဝင္ေရာက္လာနိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ေခါင္းေဆာင္သည့္အစိုးရသစ္မွ ဤသုိ့ေသာအေျခအေန ျဖစ္ေအာင္လုပ္နိုင္စြမ္းရွိမည္ဟု အမ်ားကယူဆထားျကသည္။

 
သုိ့ျဖစ္ရာ တရုတ္အေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျပိဳင္ဆိုင္မွဳျကီးမားလာမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိ့ုျပင္ရွိျပီးသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားအားလည္း လူထု လိုလား ေထာက္ခံမွဳရေရး လုံးပမ္းသြားရန္လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။
 
ယခုပင္ ဂ်ပန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္အား ဂ်ပန္သုိ့ အရင္ဆုံးလာေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚထား သည္ကို ေတြ့ေနရသည္။ တကယ္တမ္း ျမန္မာျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တရုတ္၏အဓိကျပိဳင္ဖက္မွာ ဂ်ပန္ျဖစ္လာဖြယ္ရာရွိေပသည္။


ဤသုိ့ေသာအေျခအေနေအာက္တြင္ တရုတ္တိ့ု အေနႏွင့္ လြန္ခ့ဲေသာအႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ စစ္အစိုးရ ႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ခ့ဲေသာ စီပြါးေရးပုံစံမ်ိဳးအားစြန့္လႊတ္ရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။
 
လက္ရွိတရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ား
 
လက္ရွိ ျမန္မာျပည္ရွိ တရုတ္တိ့ု၏ အျကီးစားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ မ်ားမွာ တေကာင္းနီကယ္စီမံကိန္း လက္ပေတာင္းေတာင္ ေျကးနီစီမံကိန္း ေရႊသဘာ ဝဓါတ္ေငြ့ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း တိ့ုျဖစ္သည္။ ျမစ္ဆုံေရအား လ်ွပ္စစ္စီမံကိန္းစီမံကိန္း မွာ ၂၀၁၁ ကဦးသိန္းစိန္ ္အစိုးရက ရပ္ဆိုင္းထားခ့ဲျပီး ေနာက္အစိုးရ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပသနာတခု အျဖစ္က်န္ခ့ဲသည္။ ထိ့ုျပင္ လတ္တေလာ သေဘာတူညီခ်က္အရ သံလြင္ျမစ္ေရအားလ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတခုတြင္ တရုတ္ကုမၸဏီမွ ရရွိသည္ဟုဆိုသည္။
 
ခ်ဳပ္၍ ဆိုလ်င္ တရုတ္တိ့ု၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳအားလုံးလိုလိုသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏သယံဇာတမ်ားအားထုတ္ယူသုံးစြဲမွဳအေပၚတြင ္အေျခခံထားသည္ဟုဆိုရေပမည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ ျမန္မာျပည္ရွိ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္မွဳမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လူထုျကားတြင္ မေျက မလည္ျဖစ္ေစေသာအခ်က္မ်ားမွာ
 
၁။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မွဳျပသနာ

၂။ သိမ္းဆည္းခံရေသာ လူထု၏ေျမယာပိုင္ဆိုင္မွဳ ႏွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေျကာင္းျပသနာ

၃။ တရုပ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ား၏ ျမန္မာျပည္သားမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ျပသနာ

၄။ ေဒသဖြံ့ျဖိဳးမွဳျပသနာတိ့ုျဖစ္ျကသည္။

 
ပထမအခ်က္အေနႏွင့္ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳအမ်ားစုမွာ သယံဇာတထုတ္ယူသုံးစြဲမွဳေပၚ အေျခ တည္သည္ျဖစ္ရာ မူလသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးမွဳ ယဥ္ေက်းမွဳ အေမြအႏွစ္မ်ား ထိခိုက္ဆုံးရွံဳးမွဳ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံ မ်ားပါ ထိခိုက္မွဳရွိရာ လူထု၏ မေျကလည္မွဳကိုခံရ ေပ သည္။ ထိ့ုျပင္ ထိုသုိ့ပ်က္စီးဆုံရွံဳးသြားေသာ ေရေျမေတာေတာင္တိ့ုမွာ ေဒသခံတိ့ုအတြက္ သဘာဝကေပးသည့္ ဘဝရွင္သန္မွဳအတြက္ ရွာေဖြစားေသာက္ရာ သဘာဝစက္ရံုျကီးလည္းျဖစ္သည္။


ေဒသခံတိ့ုအေနႏွင့္ ထိုေတာ ထိုေတာင္မ်ားတြင္ သားငါး ရွာေဖြျခင္း ဟင္းသီးဟင္းရြက္ရွာေဖြျခင္း ထင္းရွာျခင္းမွအစ မိမိအိမ္မွဳဘဝ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျဖည့္တင္းသည့္ေနရာမ်ား ျဖစ္ေပရာ လူထုအေနႏွင့္ မေျကလည္မွဳျဖစ္ပြါးသည္မွာ မထူးဆန္းေပ။
 
ဒုတိယအေနႏွင့္ ေဒသခံမ်ား မိရိုးဖလား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လယ္ေျမ ယာေျမ ရြာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရသည္။ ထိုသုိ့သိမ္းဆည္းမွဳအတြက္ လုံေလာက္သည့္ ေလ်ာ္ေျကးေငြ မရသည္လည္းရွိသည္။ ရသည္ဆိုလ်င္လည္း ေပါက္ေစ်းမ်ွသာ ျဖစ္ျပီးသူ့ဘဝ အသက္ေမြးဝမ္းေျကာင္းအတြက္ ေရရွည္ေျဖရွင္း ရန္ ခက္ခဲသည္။ လယ္တကြက္ရွိလ်င္ သားစဥ္ေျမးဆက္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္နိုင္ေသာ္လည္းလယ္ေရာင္းရေငြႏွင့္ အျခားအလုပ္ ္အကိုင္ မလုပ္တတ္လ်င္ ခဏျဖင့္ကုန္သြားေပမည္။ ထို့ေျကာင့္ အသိမ္းခံရသည္ ေဒသခံတိ့ု၏ အသက္ေမြးဝမ္းေျကာင္းျပသနာ ကို မွန္ကန္စြာမေျဖရွင္းနိုင္က လူထု၏ ေျကလည္မွဳရရန္ ခက္ခဲေနေပလိမ့္မည္။
 
တတိယအေနႏွင့္ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္ သားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းျပသနာျဖစ္သည္။ သာမန္အလုပ္ျကမ္းသမားေလာက္ ခန့္အပ္ျခင္းရွိေသာ္လည္း ပညာတတ္မ်ား ပညာရွင္ခန့္အပ္ျခင္းတြင္ လြန္စြာအားနဲသည္။ တရုတ္အလုပ္သမားမ်ား ေသာင္းႏွင့္ခ်ီရွိွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာပညာတတ္မ်ားခန့္ထားမွဳအလြန္နဲေပရာ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားအား ျမန္မာပညာတတ္မ်ား၏ ေထာက္ခံမွဳ မရွိေပ။ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမွ ျမန္မာနိုင္ငံအား အတတ္ပညာေပးဝနိုင္ျခင္းမရွိဟုပင္ ယူဆေပရာ တရုတ္တိ့ုဂရုျပဳဖြယ္ျဖစ္သည္။
 
စတုတၳအေနႏွင့္ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တည္ရွိရာေဒသမ်ား၌ ေဒသဖြံ့ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္တခုေရးဆြဲ၍ ႏွစ္စဥ္လုပ္ ေဆာင္ေပးမွဳ အားနည္းေပရာ ေဒသခံတိ့ု၏ ေထာက္ခံမွဳ ရရန္ခက္ခဲေနေပသည္။
 
ဤသည္တိ့ုမွာ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္မွဳမ်ားအေနႏွင့္လူထုေထာက္ခံ မွဳရရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ားျဖစ္ေပသည္။ သုိ့ေသာ္ ထိ့ုထက္ပိုအေရးျကီးေသာပင္မ အခ်က္ ၂ခုရွိေသးသည္။
 
ပထမအခ်က္မွာ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူထုျကားတြင္မရွင္းလင္းျခင္းျဖစ္သည္။ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံတခုမွ ျမန္မာျပည္အတြက္ ႏွစ္စဥ္မည္မ်ွဝင္ေငြရသည္ မည္သည့္ ကာလထိရမည္ ျမန္မာနိုင္ငံသား မည္ေရြ့မည္မ်ွအလုပ္အကိုင္ ္ရသည္၊ တရုတ္ကုမၸဏီမွ ျမန္မာျပည္အတြက္လူမွဳအက်ိဳးျပဳ ုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ဘတ္ဂ်က္မည္ေရြ့မည္မ်ွသုံး၍ျပန္လုပ္ေပးသည္ ၊ တရုတ္တိ့ုက မည္မ်ွအက်ိဳးအျမတ္ရယူသည္ဆိုသည္ကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားမသိရွိျကေပ။ သုိ့ျဖစ္ရာ တရုတ္ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားအေနႏွင့္ ၎တိ့ုလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္အတြက္ အက်ိဳးရွိသည္ဆိုသည္ကို ရွင္းလင္းဖိ့ု လိုေပသည္။ေဒၚစု ေျပာသက့ဲသု့္ပင္ မိမိတိ့ုအတြက္အက်ိဳးရွိသည္ဟုလူထု၏ ယုံျကည္မွဳရလ်င္ တရုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ျကိဳဆိုျကမည္ သာျဖစ္သည္။
 
ဒုတိယအခ်က္ ပို၍ အေရးျကီးသည္ ။ထိုအခ်က္မွာ ျပီးခ့ဲေသာ စစ္အစိုးရကာလအတြင္း တရုတ္တိ့ုအေနႏွင့္ စစ္အစိုးရအား ေထာက္ခံခ့ဲမွဳျဖစ္ ္သည္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဆိုရလ်င္ လူထုအေနႏွင့္  တရုတ္တိ့ု၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ္သက္ဆိုးရွည္ရန္ က်ားကန္ေပးသည္ဟုယူဆျခင္း တရုတ္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လုပ္ငန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရယူရာတြင္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လဘ္လာဘမ်ားစြာ ေပးခ့ဲသည္ယူဆျကျခင္း ( သက္ေသ အခိုင္မာျပရန္ ္ခက္ေသာ္လည္း )တိ့ုသည္ ျမန္မာလူထုျကား စြဲေနေပရာ တရုတ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားကို ျမန္မာလူထုက လက္မခံဘဲ ဆန့္က်င္ ေနသည့္ အဓိကအေျကာင္းရင္းျဖစ္ သည္ကို တရုတ္တိ့ု အထူးဂရုျပဳရန္လိုအပ္ေပသည္။
 
ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲကို တရုတ္တိ့ုေကာင္းစြာဂရုျပဳျပီး ျမန္မာလူထုကို မ်က္ႏွာမူဖိ့ု အေရးျကီးေပသည္။
အေျခအေနအခ်ိန္အခါကိုလိုက္၍ ေပၚလစီႏွင့္ေျခလွမ္းမ်ားကို လိမၼာ ပါးနပ္ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲတတ္ေသာ တရုတ္တိ့ု အေနႏွင့္ ခက္ခဲလိမ့္မည္ေတာ့မဟုတ္ပါေပ။
 
အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းနဲ့ ဆုံပါရေစ
 
ျမန္မာနိုင္ငံက့ဲသုိ့ ဆင္းရဲသည့္နိုင္ငံတခုအေနႏွင့္ နိုင္ငံရပ္ျခား မွ အရင္းအႏွီး အတတ္ပညာမ်ားဖိတ္ေခၚျခင္း ၎တိ့ုဝင္ေရာက္ လာရန္ အခ်က္ အလက္မ်ား ျပင္ဆင္ေပးျခင္း ဖိတ္ေခၚျခင္း တိ့ုကို မလြဲမေသြ ျပဳလုပ္ရေပမည္မွာ ျငင္းပယ္ရန္ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ သုိ့ျဖစ္ရာ တရုတ္ကဲ့သုိ့ စီးပြါးေရးအရဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ေနသည့္ စူပါ ပါဝါအျဖစ္တက္လွမ္းေနသည့္ တိုင္းျပည္တျပည္၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳအားျငင္းပယ္ရန္အေျကာင္းမရွိေပ။ အျပန္အလွန္ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းရန္သာလိုေပလိမ့္မည္။
 
တရုတ္တို့၏ ဆိုရိုးတခုရွိသည္။ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ေဝးပါရေစ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းႏွင့္ ဆုံပါရေစဟုဆိုပါသည္။ လူသားဆန္စြာ ဇယားရွဳတ္လွေသာ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ခပ္ေဝးေဝးေနခ်င္ျပီး အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳ ဇယားလည္းမရွဳတ္ တည္တည္ျကည္ ္ျကည္လည္း ဆက္ဆံနိုင္ေသာ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ႏွင့္ ဆိုလ်င္ ပို၍ အဆင္ေျပသည္ဟု ဆိုလိုပုံရ သည္။
 
ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖၚူဆိုသည့္ အႏွစ္မပါ အေပၚယံေရႊမွံဳျကဲထား သည့္ ေဝါဟာရထက္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းဆိုသည့္ လက္ေတြ့က်ျပီး အဓိပၸါယ္ေလးနက္သည့္ ေဝါဟာရက ပိုမို သဘာဝက်ေပလိမ့္မည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလုံးကလိုလားလ်င္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းမ်ား အျပန္အလွန္အက်ိဳးရွိသည့္ စီးပြါးဖက္မ်ား ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
 
မိမိတိ့ုျမန္မာျပည္အဖိ့ုလည္း မိုင္ေထာင္ခ်ီ နယ္နမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနေသာ တရုတ္ျပည္ႏွင့္ ကင္းမရေသာအေျခအေနတြင္အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းႏွင့္ ဆုံပါရေစဟုသာ ဆိုရေပမည္။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa Old Archives
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေမာင္ေမာင္စိုုး

One Response to ေမာင္ေမာင္စုုိး – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ရွိ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ား သေဘာထားေဖၚျပခ်က္

 1. Zarni Gyi on November 28, 2015 at 5:40 am

  ကိုေမာင္ေမာင္စိုး နဲ႕ မိုးမခမီဒီယာ… ေက်းဇူးတင္တယ္ဗ်ာ…
  လက္ရွိ ျမန္မာျပည္ရွိ တရုတ္တိ့ု၏ အျကီးစားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ မ်ားမွာ ေရႊသဘာဝဓါတ္ေငြ့ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း တေကာင္းနီကယ္စီမံကိန္း လက္ပေတာင္းေတာင္ ေျကးနီစီမံကိန္း တိ့ုျဖစ္သည္။ ျမစ္ဆုံေရအား လ်ွပ္စစ္စီမံကိန္းစီမံကိန္း မွာ ေရာ္ေၾကးေပး ေျဖရွင္းရမည့္ ျပသနာတခု ႏွင့္ လတ္တေလာ သေဘာတူညီခ်က္သံလြင္ျမစ္ေရအားလ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတခု ….
  အလတ္စားရင္းႏွီးျပီး အေျမာက္အမ်ားထုတ္ေနျခင္းမ်ားကေတာ့ .. ေက်ာက္စိမ္း (၂၀၁၅ မွာေနာက္ဆံုးပိတ္ အိတ္နဲ႕လြယ္ ကန္ေဒၚလာ ၂၂ဘီလ်ံဖိုး) အသားကုန္ တူးေဖာ္ေနဆဲ ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ သစ္ထုတ္လုပ္မႈကိုလည္း အသားကုန္ လုပ္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘိန္းဘုရင္ လက္ရွိနဲ႕ ယခင္ဘိန္းဘုရင္ ေအရွားေဝါ လိုကုမဏီမ်ိဳးေတြလည္း တႏိုင္ငံလံုး အျပင္းအထန္ ရတာအကုန္ယူေနဆဲ၊ ေနာက္ဆံုး ဘလူးတို႕ရြာ ဆိုတဲ့ ေရႊဓိဂံုဘုရားပ်က္စီးျပီး ျမိဳ႕သစ္တည္မဲ့ အိမ္ယာစီမံကိန္းၾကီးလဲ ျပည္သူလူထုက ျမစ္ဆံုလိုပဲ မနည္းပယ္ရွားရပါတယ္။ တရုပ္ကုမဏီမ်ားစြာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းနဲ႕ တျပည္လံုးမွာ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ကို ေစ်းၾကီးေအာင္ သူတို႕ပဲလုပ္သြားပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ႏွစ္၃၀၊ ႏွစ္၆၀ ငွားရမ္းခြင့္စာခ်ဳပ္ အေျမာက္အမ်ား စက္မႈလုပ္မယ္၊ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္မယ္ ဆိုျပီး ငွားရမ္းထားပါတယ္။ ဒီေျမကြက္ေတြကို ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း၊ လူေနအိမ္တိုက္ခန္း၊ ျမိဳ႕သစ္ေတြ တည္ဖို႕… အစိုးရက သူတို႕ပိုင္တဲ့ေျမနားမွာ လမ္းတံတားေတြ အခမဲ့ေဆာက္ေပးဖို႕ အၾကံၾကီး ၾကံစီေနပါတယ္။ …အထူးသျဖင့္ ဦးပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာလဲ တရုပ္ကုမဏီမ်ား ဝင္ေရာက္ေနရာယူေနပါတယ္။ အစိုးရက စီးပြားမလုပ္ပါဘူး..ဆိုေပမဲ့ လက္ရွိလုပ္ေနဆဲ့ အရံႈးေပၚေနတဲ့ စက္ရံုၾကီးမ်ားစြာ ဥပမာ ေအရွားေဝါ ျမင္းျခံသံမဏိစက္ရံု နဲ႕ အၾကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားစြာ၊ ပုသိမ္မွန္စက္ရံု၊ သာေပါင္းေပ်ာ့ဖတ္စက္ရံု စတဲ့ ရပ္ထားရတဲ့ ပုဂလိကလုပ္ငန္းမ်ားလည္း တရုပ္ေတြ လက္က်န္ အကုန္စုတ္ထုတ္ယူသြားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ စုတ္ထုတ္ယူေနဆဲေတြလဲ အမ်ားၾကီးပါ။
  .
  ဒါေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစိုးရက တပ္မေတာ္နဲ႕ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားဖို႕ .. ဆိုရင္၊ တရုပ္ကုမဏီေတြ ေနာက္ေနာင္ မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ကိုယ့္လူေတြကို ဦးစြာ ထုတ္ပစ္တန္သူ ထုတ္၊ ဆိုးဝါးလြန္းသူကို အေရးယူ(၁၀၀ မွာ တစ္ေယာက္၊ ႏွစ္ေယာက္) အေရးယူ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈသိမ္း လုပ္မယ္ ျဖစ္ပါတယ္။
  .
  .
  စည္းကမ္းမဲ့လြန္းတဲ့ တရုပ္ ႏိုင္ငံျခားကုမဏီမ်ားနဲ႕ ဆက္ဆံျခင္း
  ျမန္မာ-တရုပ္ စီးပြားေရးေကာ္မရွင္တစ္ခု ျပည္ပအေတြ႕အၾကံဳ ၂၀ႏွစ္အထက္ ရွိတဲံ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကို ရွာေဖြ၊ ေခၚယူခန္႕ထားရပါမယ္။ သူတို႕ ႏိုင္ငံျခားမွာ ရတဲ့လစာရဲ့ တဝက္ေလာက္ေတာ့ အနည္းဆံုးေပးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုတကယ္အက်ိဳးေဆာင္လိုသူမ်ား ေရာက္လာပါမယ္။ ေခါင္းျငိမ္းလူတန္းစားမဟုတ္ပဲ ..အဂတိမလိုက္စားတဲ့ ပညာတတ္ျမန္မာမ်ားနဲ႕ ေနာက္ေနာင္ တရုပ္ကုမဏီမ်ား နဲ႕ ျမန္မာဝိသမေလာဘ ကုမဏီမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္မယ္ ျဖစ္ပါတယ္။
  .
  ေနာက္ဆံုးေတာ့ ..ယူနန္ျပည္နယ္ရဲ့ စီးပြားေရးေပၚလစီမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေကာ္ပီကူးခ်၊ ဥပေဒအျဖစ္က်င့္သံုးဖို႕ လိုပါတယ္။ ယူနန္ျပည္နယ္အစိုးရက သူတို႕ျပည္နယ္ ေရရွည္တိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကထားပါတယ္။ အလားတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရရွည္တိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကထားရပါမယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရနဲ႕ တရားဝင္လုပ္ေဆာင္ခ်င္ေပမဲ့..ယူနန္ျပည္နယ္ ကုမဏီမ်ားက ျမန္မာဗဟိုအစိုးရ (ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္) နဲ႕ မတရားစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ..ဇာနီၾကီး

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္

By

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈...

Read more »

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္