တင္ေမာင္ေထြး – ဘာသာေျပာင္းသူေတြကိုု ေသဒဏ္ေပးဖိုု႔ အစၥလာမ္က သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားပါသလား

November 28, 2015

– ဘာသာေျပာင္းသူေတြကိုု ေသဒဏ္ေပးဖိုု႔ အစၥလာမ္က သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားပါသလား
(မုိးမခ) ႏုိ၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၅

လူတစ္ေယာက္က သူကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာကေန အျခားဘာသာတစ္ခုုကိုု ေျပာင္းသြားတယ္ဆုိရင္ သာသနာပ ျဖစ္သြား တယ္။ တနည္း ဇာတ္ပ်က္သြားတယ္ဆိုျပီး သူ႔ကိုုရည္ညႊန္းေျပာၾကဆိုၾကတယ္။ ဒါဟာ ေမးေငါ့ပ်က္ရယ္ျပဳတဲ့ အသြင္နဲ႔ ေျပာတဲ့စကားလိုု႔ ဆိုုရပါမယ္။

ကိုုးကြယ္ေနတဲ့ ဘာသာတစ္ခုုကေန အျခားဘာသာကိုု ေျပာင္းသြားတာ၊ ဒါမွမဟုုတ္ ဘာသာမဲ့ျဖစ္သြားတာဟာ လူတစ္ ေယာက္ရဲ႕ကိုုယ္ပိုုင္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာေျပာင္းျခင္းဟာ ရာဇ၀တ္မႈမဟုုတ္ပါ။ စီကူလာေခၚ ေလာကီသီး သန္႔႐ႈေထာင့္အရေတာ့ ဘာသာေျပာင္းသြားသူကိုု အျခားလူအုုပ္စုုက အျပစ္က်ဴးလြန္သူပါလားဆိုုတဲ့ အျမင္နဲ႔ေတာင္ မ ၾကည့္႐ႈသင့္ပါ။

မြတ္စလင္ေတြရဲ႕ က်မ္းစာျဖစ္တဲ့ ကုိရန္က်မ္းစာမွာေတာ့ အစၥလာမ္သာသနာကေန ဘာသာေျပာင္းသြားတဲ့သူ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဘာသာမဲ့ျဖစ္သြားသူကို အာေရဗ်ဘာသာစကားနဲ႔ “အီးရ္သတ္ဒ္” (လွည့္ထြက္သြားသူ) လို႔ ေဖာ္ျပတယ္။ အဲဒီလို ေဖာ္ျပ ခ်က္ကလြဲလို႔ မြတ္စလင္အျဖစ္ကေန စြန္႔လႊတ္သြားတဲ့ လူအတြက္ တျခားတစ္စံုတစ္ရာ စကားလံုး သံုုးစြဲထားတာမ်ိဳး မရွိပါဘူး။ ဒါ့ျပင္ အစၥလာမ္မွာ ဘာသာေျပာင္းသြားသူအတြက္ အစိုုးရကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးဆရာေတြက ေသာ္လည္းေကာင္း အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္စီရင္ ဖိုု႔လည္း သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားျခင္း မရွိပါဘူး။

ရက္အနည္းငယ္အလ်င္က ေဆာ္ဒီမွာ ပါလစၥတိုုင္းကဗ်ာဆရာကိုု ဘာသာေျပာင္းတဲ့အတြက္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ ေဆာ္ ဒီ၊ အီရန္စတဲ့ ႏိုုင္ငံေတြမွာေတာ့ အစၥလာမ္ဘာသာကေန တျခားဘာသာေျပာင္းရင္ ေသဒဏ္ေပးဖိုု႔ ဥပေဒ ျပဌာန္းထား ပါတယ္။ ေဆာ္ဒီနဲ႔ အီရန္ စတဲ့ႏုုိင္ငံေတြကေတာ့ သူတိုု႔ကိုုယ္ပိုုင္ တီထြင္ျပဌာန္းထားတဲ့ အဲဒီဥပေဒကိုု ရွရီယာဥပေဒလိုု႔ ကင္ပြန္းတပ္ထားပါေသးတယ္။

ရွရီယာအစစ္အမွန္က ဘာလဲ

================
အစၥလာမ္သာသနာမွာ ဘာသာေျပာင္းသြားတဲ့သူကို အျပစ္ဒဏ္တစ္စုံတစ္ရာ ေပးထိုက္တယ္၊ မေပးထိုက္ဘူးဆိုတာ ဆံုး ျဖတ္ဖို႔ အစၥလာမ့္ဥပေဒျဖစ္တဲ့ ရွရီယာကို ကိုးကားၾကပါတယ္။ ရွရီယာဆိုတာ ဥပေဒအပိုဒ္ခြဲ ပုဒ္မေတြတန္းစီေရးထားတဲ့ ဥပေဒက်မ္းၾကီးမဟုတ္ပါ။ ကမၻာေပၚက ဘယ္မြတ္စလင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ရွရီယာဥပေဒစာအုပ္ ဖတ္ဖူးဖို႔မဆိုထားဘိ၊ ျမင္ေတာင္ ျမင္ဖူးၾကမွာ မဟုတ္ပါ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ရွရီယာဥပေဒစာအုပ္ဆိုတာ မရွိလို႔ပါပဲ။

ဒီလိုုဆိုု ရွရီယာဥပေဒပုဒ္မေတြ ဘယ္ကလာသတုန္း။ ရွရီယာလို႔ ဆိုလိုက္တာနဲ႔ မြတ္စလင္ (ဥပေဒ) ပညာရွင္ေတြ မ်က္စိထဲ တန္းျမင္ၾကတဲ့ စာအုပ္ကေတာ့ ကိုရန္က်မ္းစာပဲ ျဖစ္တယ္။ “ကိုရန္အျပင္ တျခားက်မ္းရဲ႕ အဆိုု” ဆိုတဲ့ စကားလံုးမ်ိဳးကို ကိုးကားျပီး ကိုုရန္က်မ္းကိုု ဆန္႔က်င္ေနသည့္တိုုင္ အဲဒီအဆိုုကိုု ရွရီယာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ပိုု႔ဖိုု႔ မျဖစ္ႏိုုင္ပါ။ ရွရီယာဥပေဒကို ကိုရန္က်မ္းကသာ စိစစ္ျပဌာန္းေပးတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုေတာ့ မြတ္စလင္ေတြေရာ မြတ္စလင္မဟုုတ္သူေတြပါ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သားသား နားလည္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ရွရီယာ ပုဒ္မေတြကို ဘယ္လို ဘယ္ပံု စိစစ္ယူသလဲ စမ္း စစ္ရင္ ….

၁) ရွရီယာဥပေဒသည္ ကုိရန္က်မ္းစာသာ ျဖစ္တယ္။

၂) ကိုရန္က်မ္းစာကို က်မ္းစာနဲ႔ အတူ လက္ေတြ႔က်င့္ၾကံျပသခဲ့တဲ့ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ရဲ႕ စံနမူနာ က်င့္ထံုး (အာေရဗ် ဘာ သာစကားနဲ႔ ‘စြန္နာဟ္’ )  ေတြကိုစံထား နမူနာယူျပီး ကိုရန္က်မ္းက ဆင့္ဆိုတဲ့ ဥပေဒေတြကိုု  လက္ေတြ႔က်င့္သံုးႏုိင္ၾကတယ္။

၃) ကိုရန္က်မ္းစာမွာ ပါရွိတဲ့ က်မ္းခ်က္ေတြကို အေသးစိတ္နားလည္ဖို႔ ဋီကာဖြင့္တဲ့အခါ ဋီကာပညာရွင္ေတြက တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ရဲ႕ ႏုတ္ထြက္စကားေတြကို ကိုုးကားျပီးဋီကာဖြင့္ၾကတယ္။ အဲဒီႏုတ္ထြက္စကားေတြကို စုစည္းထားတဲ့ က်မ္းေတြရွိ တယ္။ အဲဒီက်မ္းေတြကိုေတာ့ “ဟဒီးဆ္” ဆိုၿပီး ေခၚတယ္။ အဲဒီဟဒီးဆ္က်မ္းပါ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြသည္ ကုုိရန္က်မ္းကိုု ေထာက္ပံ့ေဆြးေႏြးတာမ်ိဳးျဖစ္ျပီး ကုုိရန္က်မ္းရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္မ်ားနဲ႔ လိုုက္ေလ်ာ္ညီေထြျဖစ္ေနမွသာ သူ႔ကိုု ရွရီယာ တရား ရံုုးက ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ရွရီယာဥပေဒမွာ အဆင့္ေတြရွိလာတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္တယ္။ နံပါတ္ ၁ က ကိုရန္က်မ္း၊ နံပါတ္ ၂ က စြန္နာဟ္နဲ႔ နံ ပါတ္ ၃ ကေတာ့ ဟဒီးဆ္။

တဖန္ မွတ္သားရမွာက တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ရဲ႕ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈေတြဟာ ကုိရန္က်မ္းစာအတုိင္း တသေ၀မတိမ္းျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါကို မြတ္စလင္တိုင္း သေဘာတူပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုရန္က်မ္းစာလာ အခ်က္မ်ားနဲ႔ စြန္နာဟ္က်င့္သံုးမႈေတြဟာ လံုး၀ဥႆံု ထပ္တူထပ္မွ် ျဖစ္ပါတယ္။

ဟဒီးဆ္ေတြကေတာ့ တမန္ေတာ္မုုဟမၼဒ္အလြန္ ႏွစ္ေပါင္း ၃ ရာေက်ာ္မွ စတင္စုစည္းထားတာေၾကာင့္ အဲဒီထဲမွာ အမွား အမွန္ အဆိုးအေကာင္းေတြ ေရာႁပြမ္းေနပါတယ္။ ဟဒီးဆ္တစ္ခု မွန္/မမွန္ကိုေတာ့ လြယ္လြယ္ကူကူ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကိုရန္က်မ္းစာနဲ႔ တိုက္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ဆန္႔က်င္ေနတယ္ဆိုရင္ အဲဒီဟဒီးဆ္ကို စြန္႔ပစ္ႏုိင္ပါျပီ။ သို႔ေသာ္ ရိုးသားစြာ ၀န္ခံလို တာက ကိုရန္က်မ္းနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနသည့္တိုင္ အဲဒီဟဒီးဆ္ေတြကိုကိုင္စြဲျပီး ရွရီယာေခါင္းစဥ္ေအာက္ ဆြဲသြင္းထားၾကတဲ့ အစၥလာမ္မစ္ ႏုိင္ငံေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။

ရွရီယာရဲ႕ အဓိပၸါယ္က “သီတာေရစဥ္လို ၾကည္လင္ေအးျမတဲ့ ဘ၀လမ္းညႊန္” ျဖစ္ပါတယ္။ ေအးျမတဲ့ ဘ၀လမ္းညႊန္မွာ ဘာသာေျပာင္းကိုးကြယ္သူအတြက္ အျပစ္ဒဏ္ တစ္စံုတစ္ရာ ျပဌာန္းထားတယ္ဆိုတာ ယံုပါသလား? ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းတာကေတာ့ မြတ္စလင္အခ်ိဳ႕ကိုယ္တိုင္ ဟုတ္ကဲ့၊ ယံုပါတယ္လို႔ အေျဖေပးေနၾကတာပါပဲ။

အခုရွရီယာဥပေဒ စစ္စစ္ျဖစ္တဲ့ ကိုရန္က်မ္းစာရဲ႕ ရွဳေထာင့္အရ အစၥလာမ္သာသနာမွာ ဘာသာေျပာငး္သြားသူအတြက္ အျပစ္ဒဏ္ တစံုတရာ ျပဌာန္းထားျခင္း ရွိ/မရွိ စိစစ္ၾကပါမယ္။

အေျဖရလဒ္ကိုေတာ့ ႀကိဳတင္ ေဖာ္ျပထားပါရေစ။ “ဘာသာေျပာင္းျခင္းအတြက္ ျပဌာန္းထားတဲ့ဥပေဒ” အမ်ိဳးအစားက ခရစ္ ယာန္သာသနာရဲ႕ ေခတ္လယ္ကာလမွာ တြင္က်ယ္ခဲ့ျပီး အဲဒီဥပေဒကို အစၥလာမ့္ရွရီယာနဲ႔ ယွဥ္ထိုးစိစစ္ရင္ေတာ့ အစၥလာမ္နဲ႔ ဘာသာေျပာင္းျခင္းအတြက္ အျပစ္ဒဏ္ဆိုုတာဟာ ကမၻာျဂိဳဟ္ေပၚက သက္ရွိလူသားနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တခါမွ် မျမင္ဖူးတဲ့ တျခားျဂိဳဟ္ေပၚက ျဂိဳဟ္သားတစ္ေယာက္လို သူစိမ္းတရံဆံေတြ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ေတြ႔ရမွာပါ။

စိစစ္ရန္ နည္းလမ္း
============
ဘာသာေျပာင္းျခင္းအတြက္ အစၥလာမ္က ျပဌာန္းတဲ့ အျပစ္ဒဏ္ ရွိမရွိကုိ စိစစ္အကဲျဖတ္ဖို႔ နည္းလမ္းေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းေတြကို အသံုးျပဳျပီးေတာ့ ရွရီယာရဲ႕ အဓိကပင္မေရေသာက္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ကိုရန္က်မ္းစာပါ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြကို စစ္ ထုတ္ယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေျခခံက်ျပီး စံထားႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းကေတာ့ ကုုိရန္က်မ္းစာလာ မုုကၡပါတ္တစ္ခုုကိုု ကိုုရန္က်မ္းရဲ႕ အျခားမုုကၡပါတ္မ်ား က သာ မွန္ကန္စြာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိပါတယ္။ တနည္းဆိုရရင္ ကိုရန္ကို ကိုရန္ကသာ တိတိပပ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုတယ္။ တစ္ေန ရာမွာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မွားယြင္းခဲ့ရင္ ကိုုရန္က်မ္းရဲ႕ အျခားေနရာေပါင္း မ်ားစြာကေန ေထာက္ျပေနေလ့ရွိပါတယ္။

“….ယင္း(ကုုရ္အာန္က်မ္းစာ)၌ခိုင္မာျပတ္သားေသာ (အာယတ္) မုကၡပါတ္ ေတာ္မ်ားရွိ၏၊ ယင္းတို႔သည္ က်မ္းေတာ္၏ မိခင္ျဖစ္၏။ ထို႔ျပင္ အျခားဆင္တူယိုးမွားျဖစ္သည့္ (အာယတ္ေတာ္မ်ား) လည္းရွိ၏။ သို႔ျဖစ္ရာ မိမိတို႔၏စိတ္ႏွလုံးမ်ားတြင္ ေကြ႕ေကာက္တိမ္း ေစာင္းမႈရွိသူတို႔သည္ ျပႆနာကိုလိုလား၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရန္အတြက္ ယင္းမွတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆင္တူ ယိုးမွားျဖစ္သည့္ (အာယတ္ေတာ္မ်ား) ကို လိုက္နာၾက၏။ အမွန္ေသာ္ကား ယင္း၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကိုု အလႅာဟ္ႏွင့္ ပညာအရာတြင္ ရင့္က်က္မႈရွိသူတို႔မွတစ္ပါး အျခားမည္သူမၽွ မသိၾကေခ်။ သူတို႔က ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ယင္းကိုယုံၾကည္ၾကပါ၏၊ အားလုံးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဖန္ဆင္းေမြးျမဴရွင္ထံေတာ္မွျဖစ္ပါ၏ဟု ဆိုၾကေပသည္။ အမွန္ေသာ္ကား ဥာဏ္ပညာအေျမႇာ္ အျမင္ရွိ သူတို႔မွတစ္ပါး မည္သူမွ်အဆုံးအမကို မရယူၾကေခ်။” (ကိုုရန္က်မ္းစာ ၊ အခန္းနံပါတ္ ၃ ၊ မုုကၡပါတ္အမွတ္စဥ္ ၈)

ကိုုရန္က်မ္းရဲ႕မုုကၡပါတ္အခ်ိဳ႕က ရွင္းလင္းျပတ္သားတာေၾကာင့္ လြဲမွားျပီး အဓိပၸါယ္ေကာက္ဖုု႔ိ မျဖစ္ႏိုုင္ဘူး။ အဲဒီလိုု မုုကၡ ပါတ္ေတြကိုု “မိုုဟ္ကမ္” ဆိုုျပီး အာေရဗ်လိုု ေခၚဆိုုထားပါတယ္။ ကိုုရန္က်မ္းစာပါ တျခားမုုကၡပါတ္ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္တဲ့ေနရာမွာ ေကာက္ယူမႈ လြဲမွားႏုုိင္ေခ်ရွိပါတယ္။ အဲလိုု မုုကၡပါတ္ေတြကိုုက် “မုုသရွားဘ္” လိုု႔ေခၚပါတယ္။ “မုုသရွားဘ္” မုုကၡပါတ္ေတြကိုု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ျပီး အဲဒီအဓိပၸါယ္ ဒါမွမဟုုတ္ ေကာက္ခ်က္ဟာ မွားယြင္းေနတယ္ဆိုုရင္ေတာ့ “မိုုဟ္ကမ္” ဆိုုတဲ့ မုုကၡပါတ္ေတြက ပယ္ခ်ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “မိုုဟ္ကမ္” ဆိုုတဲ့ မုုကၡပါတ္ေတြကိုု က်မ္းေတာ္ရဲ႕မိခင္ဆိုုျပီး သံုုးႏႈန္း ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကေတာ့ ရွရီယာစစ္မစစ္ စိစစ္တဲ့ အလြယ္ဆံုုးနဲ႔ အေကာင္းဆံုုးနည္းလမ္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုုရန္က်မ္းစာမွ ေျပာေသာ လြတ္လပ္စြာ ဆင္ျခင္ေတြးေခၚခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာကိုုးကြယ္ယံုုၾကည္ခြင့္
======================================================
လြတ္လပ္စြာ ဆင္ျခင္ေတြးေခၚႏုုိင္ရမယ္၊ မိမိႏွစ္သက္တာကိုု လြတ္လပ္စြာ ကိုုးကြယ္ႏုုိင္ရမယ္။ ဒီအခ်က္ႏွစ္ခုုက အစၥလာမ္ သာသနာရဲ႕ အေျခခံ နည္းနာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုုိရန္က်မ္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားတာက –

“သာသနာေရးတြင္ မည္သို႔ေသာ အတင္းအက်ပ္ အဓမၼျပဳမႈမၽွမရွိ။ ဧကန္ပင္ လမ္းမွန္သည္ လမ္းမွားႏွင့္ ရွင္းလင္းစြာ ကြဲျပား ထင္ရွားခဲ့ေပၿပီ။” (ကိုုရန္က်မ္းစာ အခန္း ၂ ၊ မုုကၡပါတ္အမွတ္စဥ္ ၂၅၇)

ဒီမုုကၡပါတ္ေတာ္အရ မြတ္စလင္တိုုင္းဟာ တျခားလူေတြကိုု အစၥလာမ္ဘာသာအေပၚ သက္၀င္ယံုုၾကည္လာေစဖိုု႔ ၿခိမ္း ေျခာက္ အၾကပ္ကိုုင္တာမ်ိဳး လုုပ္လိုု႔မရဘူးဆိုုတာ သိရွိႏိုုင္ပါတယ္။

လူတစ္ဦးက မြတ္စလင္အျဖစ္ကေန ဘာသာေျပာင္းသြားခဲ့ရင္ သူ႕ကိုု ေသဒဏ္ေပးရမယ္ဆိုုတာက တနည္းအားျဖင့္ သူမြတ္ စလင္ျပန္ျဖစ္လာေအာင္ ျခိမ္းေျခာက္အၾကပ္ကိုုင္တာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အထက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ မုုကၡပါတ္နဲ႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကီး ဆန္႔က်င္ေနမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အစၥလာမ္ကိုု မယံုုၾကည္တဲ့သူေရာ၊ အစၥလာမ္ကေန ထြက္ျပီး ဘာသာေျပာင္းသြားသူေတြမွာပါ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာကိုု လြတ္ လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္က်င့္သံုုးခြင့္ရွိသလိုု သူတိုု႔ကိုု ယံုုၾကည္သူေတြျဖစ္လာေစဖိုု႔ အင္အားသံုုးတာမ်ိဳး၊ အျပစ္ဒဏ္ေတြခ်မွတ္ တာမ်ိဳး (အထူးသျဖင့္ ေသဒဏ္) ကိုု လံုုး၀တားျမစ္ထားပါတယ္။

အထက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ကုုိရန္က်မ္းစာ ၂း၂၅၇ ကေတာ့ အင္အားသံုုးျပီး ဘာသာကူးေျပာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္တာမ်ိဳး မလုုပ္ဖိုု႔ တားျမစ္ထားတဲ့အျပင္၊ အတင္းအဓမၼျပဳျခင္းေၾကာင့္ အမွန္တရားကိုု တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ လက္ခံလာဖိုု႔ မရွိဘဲ အမွန္ တရားဟာ ထင္ရွားကြဲျပားစြာရွိေနတာေၾကာင့္ လက္ခံဖိုု႔ရာ လြယ္ကူျပီးျဖစ္တယ္ဆိုုတဲ့အေၾကာင္းကိုုပါ “ဧကန္ပင္ လမ္းမွန္ သည္ လမ္းမွားႏွင့္ ရွင္းလင္းစြာ ကြဲျပားထင္ရွားခဲ့ေပၿပီ” ဆိုုျပီး ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ကိုုရန္က်မ္းစာရဲ႕ အျခားေနရာေတြမွာလည္း လြတ္လပ္စြာကိုုးကြယ္ယံုုၾကည္ခြင့္နဲ႔စပ္လ်ဥ္းျပီး ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႔ရျပန္ပါ တယ္။

ဥပမာ ကိုုရန္က်မ္းစာ အခန္းနံပါတ္ ၁၈ ၊ မုုကၡပါတ္အမွတ္စဥ္ ၃၀ မွာ – “ထို႔ျပင္ေျပာၾကားပါေလ။ အမွန္တရားဟူသည္အသင္ တို႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏ထံေတာ္မွသာ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အၾကင္သူသည္ အလိုရွိလၽွင္ သက္ဝင္ယုံၾကည္ပါေလ။ ထို႔ျပင္ အၾကင္သူသည္ အလိုရွိလွ်င္ မယုံၾကည္ျငင္းပယ္ႏိုင္၏” ဆိုုျပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အစၥလာမ္သာသနာကိုု စြန္႔လႊတ္သြားသူအတြက္ ရွရီယာမွ ျပဌာန္းသည့္ အျပစ္ဒဏ္
=============================================
ရွရီယာဥပေဒ အစစ္အမွန္ျဖစ္တဲ့ ကိုုရန္က်မ္းစာကေတာ့ အကယ္၍ လူတစ္ဦးဟာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အျဖစ္ကေန အျခားဘာသာကိုု ကူးေျပာင္းခဲ့တယ္ဆိုုရင္ အျခားလူေတြကေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိုုးရကေသာ္လည္းေကာင္း သူ႔ကိုု အျပစ္ဒဏ္တစံုုတရာေပးဖိုု႔ သတ္မွတ္ျပဌာန္း ေပးထားတာမ်ိဳး လံုုး၀မရွိဘူးဆိုုတာကိုု ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာသာေျပာင္းသြားသူ ဒါမွမဟုုတ္ ဘာသာမဲ့ျဖစ္သြားတဲ့ သူကိုု အျပစ္ေပးဖိုု႔ရာ အျခားလူေတြမွာ အခြင့္အာဏာမရွိပါ။ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားရဲ႕ အထြတ္ျမတ္ဆံုုး၊ အၾကီးက်ယ္ဆံုုး မဟာတမန္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ မုုဟမၼဒ္မွာေတာင္ အခြင့္အာ ဏာမရွိပါ။ မုုဟမၼဒ္ဟာ သတင္းစကားေပးပိုု႔သူသာျဖစ္ျပီး လူသားေတြအေနနဲ႔ သူေပးပိုု႔တဲ့ သတင္းစကားကိုု ယံုုၾကည္လိုု တယ္ဆုုိရင္ ယံုုၾကည္ႏိုုင္သလိုု၊ ျငင္းပယ္လိုုတယ္ဆိုုရင္လည္း ျငင္းပယ္ႏိုုင္တဲ့အေၾကာင္း ကိုုရန္က်မ္း ၁၈း၃၀ အရလည္း သိရွိျပီးပါျပီ။ အခုုတခါ တမန္ေတာ္ မုုဟမၼဒ္ကိုုယ္တိုုင္သည္ပင္ သူ႔သတင္းစကားကိုု မယံုုၾကည္တဲ့သူေတြအေပၚ ေစာင့္ၾကပ္ စီမံဖိုု႔ တာ၀န္ေပးအပ္ခံထားရသူမဟုုတ္တဲ့အေၾကာင္းကိုု ကိုုရန္က်မ္းစာအရပဲ ေအာက္ပါအတုုိင္း သိရွိမွတ္သားႏုုိင္ပါတယ္။

“အသင္ေျပာၾကားပါေလ(ဤစာသားမွာ အလႅာဟ္ဘုုရားရွင္က တမန္ေတာ္ မုုဟမၼဒ္အား ေၾကညာေမာင္းခတ္ရန္ အမိန္႔ေပး ျခင္းျဖစ္သည္)၊ အို-လူသားအေပါင္းတို႔၊ စင္စစ္ေသာ္ကား အသင္တို႔ထံ အသင္တို႔အားဖန္ဆင္းေမြးျမဴ ေတာ္မူေသာအရွင္ ၏ထံေတာ္မွ အမွန္တရားသည္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေခ်ၿပီ။ သို႔ျဖစ္ရာ အၾကင္သူသည္ တရားလမ္းမွန္ကိုရရွိ ခဲ့လၽွင္ ယင္းသူသည္ မိမိစိတ္ဝိညာဥ္အတြက္သာလၽွင္ တရား လမ္းမွန္ကိုရရွိျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ အၾကင္သူသည္ လမ္း မွားပါက ထိုသူသည္ မိမိစိတ္ဝိညာဥ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္သာ လမ္းမွားျခင္းျဖစ္၏။ စင္စစ္ ကြၽႏ္ုပ္သည္ အသင္တို႔အေပၚ ေစာင့္ၾကပ္သူမဟုတ္ေခ်။” (ကိုုရန္က်မ္းစာ အခန္းနံပါတ္ ၁၀ ၊ မုုကၡပါတ္အမွတ္စဥ္ ၁၀၉ )

“အသင္သည္ (မုုဟမၼဒ္ကိုု ရည္ညႊန္း) အဖန္တလဲလဲ သြန္သင္ဆုံးမသူတစ္ဦးသာျဖစ္ေပသည္။
အသင္သည္ ၎တို႔အေပၚ ေစာင့္ၾကပ္သူ မဟုတ္ေခ်။” (ကိုုရန္က်မ္းစာ အခန္းနံပါတ္ ၈၈ ၊ မုုကၡပါတ္အမွတ္စဥ္ ၂၂ မွ ၂၃)

မုုဟမၼဒ္ကိုုယ္တိုုင္သည္ပင္ အစၥလာမ္ကိုု မယံုုၾကည္တဲ့သူေတြအတြက္ ေစာင့္ၾကပ္ထိန္းကြပ္ဖိုု႔ အခြင့္အာဏာရွင္မဟုုတ္မွ ေတာ့ အစၥလာမ္သာသနာမွာ တျခားဘယ္သူကမ်ား မုုဟမၼဒ္ထက္ပိုုျပီး ၾသဇာအာဏာရွိတယ္လိုု႔ ေႂကြးေၾကာ္ႏိုုင္ပါေတာ့မလဲ။

ဘာသာေျပာင္းသူအတြက္ ေစာင့္ၾကပ္စီမံဖိုု႔ လူေတြမွာ အခြင့္အာဏာမရွိဘဲ ဘုုရားရွင္ကသာ ေစာင့္ၾကပ္စီမံမွာ ျဖစ္တဲ့အ ေၾကာင္းကိုု ကိုုရန္က်မ္းက အခုုလိုု ေဖာ္ျပထားပါေသးတယ္။

“အၾကင္သူသည္ (အီမာန္) ယုံၾကည္ျခင္းကိုပင္ ျငင္းပယ္ပါလွ်င္ ထိုသူ၏ က်င့္ၾကံအားထုတ္မႈသည္ ဧကန္စင္စစ္ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ေခ်သည္။ ထိုသူသည္ ေနာင္တမလြန္တြင္ ဆုံး႐ႈံးသူမ်ားအနက္မွ ျဖစ္လိမ့္မည္တည္း။” (ကိုုရန္က်မ္းစာ အခန္းနံပါတ္ ၅ ၊ မုုကၡပါတ္အမွတ္စဥ္ ၆)

ဒါေၾကာင့္ အစၥလာမ္သာသနာကေန ဘာသာေျပာင္းသြားသူတစ္ေယာက္အတြက္ ေလာကီအျပစ္ဒဏ္ တစံုုတရာမွ မရွိသ လိုု၊ သူ႔အေနနဲ႔လည္း အစၥလာမ္သာသနာ၊ အစၥလာမ့္က်မ္းစာေတြအျပင္ အစၥလာမ့္ဘုုရားရွင္ အလႅာဟ္ကိုုပါ မယံုုၾကည္ေတာ့ တဲ့အတြက္ အလႅာဟ္အရွင္ျပဌာန္းေတာ္မူထားတဲ့ ေနာင္တမလြန္ဘ၀ကိုုလည္း စႏိုုးစေနာင့္ျဖစ္ေနစရာ မလိုုေတာ့ပါဘူး။

အတိုုခ်ံဳးရရင္ ဘာသာကူးေျပာင္းသူအတြက္ တမန္ေတာ္မုုဟမၼဒ္အပါအ၀င္ ေလာကီလူသားတစ္ေယာက္မွာမွ အျပစ္ေပးဖိုု႔ ရာ အခြင့္မရွိဘဲ၊ သူရဲ႕အေရးကိစၥကိုု အလႅာဟ္ကသာ စီမံေတာ္မူမွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ သူ႔အေနနဲ႔လည္း အလႅာဟ္ဘုုရားကုုိ မယံုုၾကည္ေတာ့တဲ့အတြက္ စိတ္ပူပန္ေနစရာ မလိုုေတာ့တဲ့အျပင္ မိမိႏွစ္သက္ရာကိုု လြတ္လပ္စြာ ကိုုးကြယ္ယံုုၾကည္နိုုင္ျပီ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

အစၥလာမ္မစ္ႏုုိင္ငံဟုု မိမိတိုု႔ကိုုယ္ကိုု ေၾကညာထားသည့္ ႏုုိင္ငံအခ်ဳိ႕မွာ ဘာသာကူးေျပာင္းသူမ်ားကိုု ဘာေၾကာင့္ ေသဒဏ္ ေပး ရပါသလဲ
===========================================================
တမန္ေတာ္မုုဟမၼဒ္အလြန္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္မွ စတင္ျပဳစုုေဆာင္းခဲ့တဲ့ ဟဒီးဆ္က်မ္းအခ်ိဳ႕မွာ ဘာသာေျပာင္းသူနဲ႔ ပတ္ သတ္ၿပီး ကိုုရန္က်မ္းနဲ႔ဆန္႔က်င္တ့ဲ အျပစ္ဒဏ္ေတြကိုု ေဖာ္ျပထားတာမ်ိဳး ရွိပါတယ္။

ဟဒီးဆ္က်မ္းေတြကိုု စုုေဆာင္းတဲ့ေနရာမွာ ဆင့္ျပန္ေျပာျပတဲ့ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး သူတိုု႔ေျပာျပတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ အလိုုက္ တန္းစီမွတ္တမ္းတင္ပါတယ္။ ဆင့္ျပန္သူကြင္းဆက္အလိုုက္ တိက်ေသခ်ာစြာ စိစစ္ႏိုုင္တဲ့ ဟဒီးဆ္မွတ္တမ္း ေတြရွိသလိုု ကြင္းဆက္ျပတ္က်န္ရစ္တဲ့ မွတ္တမ္းေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ဆင့္ျပန္သူရဲ႕ ကိုုယ္က်င့္စာရိတၱကိုုလည္း စိစစ္မွတ္ေက်ာက္တင္ျပီး အခ်ိဳ႕ဟဒီးဆ္ေတြမွာ စာရိတၱမွတ္တမ္းမေကာင္းတဲ့ ဆင့္ျပန္သူပါလာခဲ့သည္ရွိေသာ္ အဲဒီဟဒီးဆ္ မ်ိဳးကိုု လက္မခံထုုိက္တဲ့အေၾကာင္း အစၥလာမ့္ပညာရွင္ေတြက ဆံုုးျဖတ္ၾကပါတယ္။

ဥပမာ – ဘာသာေျပာင္းသူေတြကိုု သတ္ျပစ္ရမယ္ဆိုုတဲ့ စကားကိုု ဆင့္ျပန္ခဲ့တဲ့ “အိကၠရာမာ” ဆိုုသူဟာ ကိုုယ္က်င့္မွတ္ တမ္းေတြအရ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားမႈေတြ က်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္တာေၾကာင့္၊ အစၥလာမ္သာသနာမွာ ယံုုၾကည္ေလးစားရတဲ့ သာသနာ့ပညာရွင္ “ေအမာမ္မာလိက္” သူ႔ကိုု လူလိမ္အျဖစ္ ဓမၼသတ္ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

ရွရီယာဥပေဒမွာ ဟဒီးဆ္ရဲ႕က႑က တတိယေနရာသာ လိုုက္ပါတယ္။ ဆင့္ျပန္သူကြင္းဆက္ျပတ္က်န္ရစ္တာမ်ိဳး ၊ ဆင့္ျပန္ သူရဲ႕ ကိုုယ္က်င့္တရားက ျပစ္တင္ေစာေၾကာစရာျဖစ္ေနတာမ်ိဳး ဆိုုရင္ေတာ့ အဲဒီဟဒီးဆ္ကိုု မခိုုင္အားနည္းတဲ့ ဟဒီးဆ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရမွာျဖစ္သလိုု စံထားေနာက္လိုုက္ျပဳစရာလည္း မလိုုေတာ့ပါဘူး။

ဘာသာေျပာင္းသူအတြက္ ေသဒဏ္ကိုု ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဟဒီးဆ္ေတြ အားလံုုးဟာ မခိုုင္အားနည္းတဲ့ ဟဒီးဆ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။  အဲဒီဟဒီးဆ္ေတြကိုု စိစစ္ၾကည့္ရင္လည္း တမန္ေတာ္မုုဟမၼဒ္ရဲ႕ ကိုုယ္ထိလက္ေရာက္ အျပဳအမူကိုု ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားတာမ်ိဳးမဟုုတ္ဘဲ “ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ ဒီလိုုၾကားသိခဲ့တာပဲ” ဆိုုတဲ့ အသြင္သာ ေဆာင္ေနတာကိုု ေတြ႔ရျပန္ပါတယ္။ ဘာ ေၾကာင့္ အဲဒီဟဒီးဆ္ေတြမွာ ဘာသာေျပာင္းသူကိုု သတ္ျပစ္ရမယ္လိုု႔ ဆိုုထားတာလဲ? ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကရေအာင္။

တမန္ေတာ္မုုဟမၼဒ္လက္ထက္ အာေရဗ်ကြ်န္းဆြယ္မွာ အစၥလာမ္ဘာသာ တမ်ိဳးထဲမဟုုတ္ဘဲ ရဟူဒီနဲ႔ ခရစ္ယာန္ဘာ သာ၀င္ေတြလည္း လူမ်ိဳးႏြယ္အုုပ္စုုႀကီးေတြအလိုုက္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရဟူဒီ ၊ ခရစ္ယာန္နဲ႔ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ ဓေလ့ထံုုးတမ္းေတြဟာ ေရာေထြးေနတာကိုု ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ အစၥလာမ့္အင္ပါယာေအာက္မွာ ရွိေနတဲ့ ဘာသာကြဲေတြကိုု ရာဇ၀တ္မွဳ က်ဴးလြန္လိုု႔ စီရင္ဆံုုးျဖတ္တဲ့အခါ သူတိုု႔စိတ္ၾကိဳက္ ဥပေဒအတိုုင္း စီရင္ဆံုုးျဖတ္ပါတယ္။ ဥပမာ – ရဟူဒီတစ္ဦးကိုု တရားစီရင္တဲ့အခါ သူက တိုုရာက်မ္းကိုု ေရြးမလား၊ ဓမၼသစ္က်မ္းကိုုေရြးမလား၊ ကိုုရန္က်မ္းကိုုပဲေရြးမလား၊ ဒါမွမဟုုတ္ တရားသူၾကီးအဖြဲ႕ရဲ႕ သေဘာထားအတိုုင္း အစီရင္ခံမလား စသျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။ ပံုုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ရဟူ ဒီက တိုုရာကိုုပဲ ေရြးမွာျဖစ္ပါတယ္။

တိုုရာက်မ္းကိုု ေလ့လာတဲ့အခါ ဘာသာေျပာင္းသူအတြက္ ေသဒဏ္ကိုု ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

“သင္၏ညီအစ္ကိုရင္း၊ သင္၏သားသမီး၊ သင္၏ရင္ခြင္၌ ေနေသာမယား၊ ကိုယ္ကဲ့သုိ႔မွတ္တတ္ေသာ အေဆြခင္ပြန္း တစုံတေယာက္က၊ သြားၾကစို႔၊ သင္လည္းမသိ၊ ဘုိးေဘးတုိ႔လည္း မသိေသာ အျခားတပါးေသာ ဘုရား၊ သင့္ပတ္လည္ အနီးအေဝး၌ ေနေသာသူ၊ ေျမႀကီးစြန္းတဘက္မွသည္ တဘက္တုိင္ေအာင္၊ ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားကို ဝတ္ျပဳၾကစို႔ဟု တိတ္ဆိတ္စြာေသြးေဆာင္လွ်င္၊ သင္သည္ဝန္မခံရ။ သူ၏စကားကို နားမေထာင္ရ။ သူ႔ကိုျမင္ေသာ အခါမသနားရ။ ႏွေျမာ သျဖင့္ဖြက္၍ မထားရဘဲ၊ သူ႔ကိုအမွန္သတ္ရမည္။” (တရားေဟာရာက်မ္း ၊  အခန္းၾကီး ၁၃ ၊ အခန္းငယ္ ၆ မွ ၈ အထိ)

ဒါေၾကာင့္ ဓေလ့ထံုုးတမ္းေတြ ေရာႁပြမ္းေနတဲ့ အာေရဗ်အျဖစ္အပ်က္ကိုု ႏွစ္ေပါင္းရာေက်ာ္မွ ဆင့္ျပန္သူေတြရဲ႕ တဆင့္စ ကားမ်ားနဲ႔ မွတ္တမ္းတင္တဲ့အခါ တိုုရာက်မ္းရဲ႕ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ဟာ ရွရီယာေခါင္းစဥ္ေအာက္ ေရာက္ခဲ့ရပါေတာ့တယ္။

သို႔ေသာ္ ကိုုရန္က်မ္းစာကသာ ရွရီယာအစစ္အမွန္ ဟုုတ္မဟုုတ္ စိစစ္ပိုုင္းျခားတာေၾကာင့္ ကိုုရန္က်မ္းက ဘာသာေျပာင္း သူအတြက္ အျပစ္ဒဏ္ေပးဖိုု႔ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားတာမ်ိဳးမရွိတဲ့အျပင္ အဲဒါရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာ ကိုုး ကြယ္ယံုုၾကည္ခြင့္ (ကိုုရန္ ၂း၂၅၇) ကိုု အေသအခ်ာျပဌာန္းေပးထားတာကိုု ေတြ႔ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တဖန္ကိုုရန္က်မ္းစာ အခန္းအမွတ္ ၄ ၊ မုုကၡပါတ္အမွတ္စဥ္ ၁၃၈ မွာ ေအာက္ပါအတုုိင္း ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။

“ဧကန္စင္စစ္အၾကင္သူတို႔သည္ (အီမာန္) သက္ဝင္ယုံၾကည္ျခင္းရွိၿပီးမွ တစ္ဖန္ျငင္းပယ္မႈကိုျပဳ၏။ ထို႔ေနာက္တဖန္ သက္ ဝင္ယုံၾကည္ၿပီး တစ္ဖန္ျပန္၍ ျငင္းပယ္ျခင္းကိုျပဳၿပီး ေနာက္ မယုံၾကည္ျငင္းပယ္မႈ၌ တိုးပြားလ်က္သာရွိခဲ့ၾက၏။”

အကယ္၍ ေဆာ္ဒီနဲ႔ အီရန္စတဲ့ ႏိုုင္ငံမ်ားရဲ႕ ဖန္တီးတီထြင္ထားတဲ့ ရွရီယာအရ ဘာသာေျပာင္းသူကိုု ေသဒဏ္ေပးရမယ္ဆိုုရင္ အဲဒီလူက ေသျပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ အစၥလာမ္သာသနာထဲတဖန္ျပန္၀င္လာစရာ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ပါ။ ဒါဆိုုဘာေၾကာင့္မ်ားကိုုရန္က်မ္းစာက သက္၀င္ယံုုၾကည္ျခင္းရွိျပီးမွ ျငင္းပယ္ၾကတယ္၊ တခါထပ္ျပီး ျပန္လည္သက္၀င္ယံုုၾကည္ၾကတယ္၊ ျပီး ေတာ့ ျပန္ထြက္သြားၾကတယ္လိုု႔ ေဖာ္ျပထားပါသလဲဆိုုတာ ေဆာ္ဒီနဲ႔ အီရန္ႏိုုင္ငံေတြက သာသနာ့ပညာရွင္ေတြကိုု ေမးခြန္း ထုုတ္ရပါေတာ့မယ္။

အခ်ဳပ္ဆိုုရရင္ မြတ္စလင္တိုုင္းဟာ အစၥလာမ္သာသနာကိုုစြန္႔ျပီး အျခားဘာသာကိုု ကူးေျပာင္းခြင့္ရွိသလိုု၊ ဘာသာမဲ့အျဖစ္ လည္း ေၾကညာခြင့္ရွိပါတယ္။ အဲဒီလူကိုု ဘယ္သူတဦးတေယာက္ကမွ ‘သာသနာပ’ ျဖစ္သြားသူရယ္လိုု႔ ေၾကညာပိုုင္ခြင့္ မရွိပါ။ အစိုုးရကေသာ္လည္ေကာင္း၊ ရွရီယာခံုုရံုုးကေသာ္လည္းေကာင္း၊ သာသနာ့ေရွ႕ေဆာင္ ဗလီဆရာေတြက ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ယံုုစြအဆံုုး တမန္ေတာ္မုုဟမၼဒ္ကိုုယ္တိုုင္ေတာင္ ေၾကညာဆံုုးျဖတ္ပိုုင္ခြင့္မရွိပါ။ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဟာ သူပုုန္ထမွဳ ဒါမွမဟုုတ္ ႏုုိင္ငံေတာ္ သစၥာေဖာက္မႈမ်ိဳးမဟုုတ္တာေၾကာင့္ အျပစ္ဒဏ္တစံုုတရာေပးဖိုု႔ကိုုလည္း အစၥလာမ္ သာသနာက သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားျခင္း လံုုး၀မရွိပါေၾကာင္း။

ကြၽန္ေတာ္ စာေရးသူမွာ အဟ္မဒီယာမြတ္စလင္အဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အဟ္မဒီမြတ္စလင္မ်ား၏ စံႏႈန္းအတိုုင္း ကုုရ္အာန္ (ကုုိရန္) က်မ္းစာ မုုကၡပါတ္ နံပါတ္စဥ္မ်ားကိုု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သိုု႔ပါ၍ အျခားကုုရ္အာန္မ်ားႏွင့္ တိုုက္ၾကည့္ပါက မုုကၡပါတ္အမွတ္စဥ္ တစ္ခုုပိုုေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဟ္မဒီမြတ္စလင္မ်ားက ကုုရ္အာန္က်မ္းစာ အခန္းတုုိင္းမွ “ဗိစၥလႅာဟ္” မုုကၡပါတ္ကိုုပါ နံပါတ္စဥ္ ထည့္သြင္းေရတြက္သည့္အတြက္ ယင္းကဲ့သိုု႔ တစ္ခုုပိုုေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဤေဆာင္းပါးႏွင့္ပတ္သတ္၍ စာေရးသူအား ေ၀ဖန္မွတ္ခ်က္ေပးလိုုပါက tmhtwe@gmail.com သိုု႔ ဆက္သြယ္ႏုုိင္ပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ

One Response to တင္ေမာင္ေထြး – ဘာသာေျပာင္းသူေတြကိုု ေသဒဏ္ေပးဖိုု႔ အစၥလာမ္က သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားပါသလား

  1. ထန္းရိွန္းလိန္း on November 30, 2015 at 8:12 pm

    မူဆလင္ဆိုင္ရာေဆာင္းပါးေတြမ်ားမ်ားေရးသားျခင္းျဖင္႔လူထုၾကားကေကာလဟလေတြေလ်ာ႔ပါးေစနိုင္မွာပါ၊ဆက္လက္ေရးသားနိုင္ပါေစ။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments