ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ) – ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္ကို ကယ္တင္ေနသူမ်ား

November 29, 2015

ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ) – ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္ကို ကယ္တင္ေနသူမ်ား
(မုိးမခ) ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၅

ပုဂၢလိကေက်ာင္းစနစ္ကို ၂၀၁၁ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ျခစားယိုယြင္းေနတဲ့ ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္ကို အၿပိဳင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ေစဖို႕ ..ပညာေရးေစ်းကြက္သစ္တစ္ခု စတင္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အေျခ ခံပညာေရးနဲ႕ အထက္တန္းပညာေရး (၂) မ်ိဳး ခြဲျခားေလ့လာလိုပါတယ္။

● အေျခခံပညာေရး
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္က အလြန္အေရးပါတဲ့ အေျပာင္းလဲတစ္ခုကို စတင္ေစခဲ့တာ ျငင္းလို႔မရပါ။ အဲဒီ ေက်ာင္း သားသပိတ္ မတိုင္မီက ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြဆိုတာ .. ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွာ က်ဴရွင္ေၾကးေတာင္းခံျခင္း၊ မိဘမ်ားထံမွာ ဟိုေၾကးသည္ေၾကးမ်ား ေတာင္းခံျခင္းနဲ႔ပဲ ..အစိုးရေက်ာင္းမ်ား ရပ္တည္ရပါတယ္။ ပိုျပီး ဆိုးဝါးစြာ ေရးရမယ္ ဆိုရင္ ..အတန္းပိုင္ဆရာမနဲ႔ ေက်ာင္းအုပ္ေတြကို လက္ေဆာင္ေပးႏိုင္မွာ ကိုယ့္ရဲ့ကေလး ေက်ာင္းမွာ အဆင္ေျပႏိုင္မယ္ လို႔ေတာင္ ေျပာလို႔ရတဲ့ အစိုးရပညာေရးစနစ္ျဖစ္ပါတယ္။

စာေမးပြဲစနစ္ကိုေတာ့ ေမးခြန္းေပါက္ၾကားမႈနဲ႔ စာခိုးခ်မႈမ်ားကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ စတင္ခဲ့တဲ့ေနာက္ပိုင္း အဂတိေတာ္ေတာ္ ကင္းရွင္းသြားျခင္းက ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ား စာတကယ္တတ္ဖုိ႔ဆိုတာ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွာ အင္မတန္အားနည္းလာတဲ့အတြက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွာ အေမရိကန္ပညာေရးစနစ္လို ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစပါတယ္။ ဝမ္းနည္း စရာေကာင္းျခင္းကေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ စင္ကာပူ၊ ဂ်ပန္ .. စတဲ့ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ပညာေရးစနစ္မ်ားမွာ အေျခခံပညာေရးကို ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား အေရးမပါလွပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ စာေမးပြဲေအာင္ေရး၊ ဂုဏ္ထူးမ်ားစြာရရွိေရးတို႔မွာ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ား အေရးပါလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ၂၀၁၅ အေျခခံပညာေရးအထက္တန္း ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး အမွတ္အမ်ားဆံုး ထိပ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားစာရင္းမွာ  ပုဂၢလိကေက်ာင္းသားမ်ားပါဝင္လာျခင္းကို ေတြ႕ရတဲ့အတြက္  ေကာက္ႏုတ္ခက္ခ်ရ ရင္.. မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားကသာ အေတာ္ဆံုး ေက်ာင္းသားမ်ား ေမြးထုတ္သင့္ပါတယ္။

ပိုက္ဆံတတ္ႏုိင္တဲ့မိဘမ်ားက သူတို႕ကေလးမ်ားကို ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားမွာ တစ္လကို ေဒၚလာ ၃၀၀ နဲ႔အထက္ အကုန္ က်ခံၿပီး ထားပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာကို ေကာင္းမြန္စြာသင္ၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ့ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္း က ျမင့္မားလာပါတယ္။ ၁၀တန္းအဆင့္မွာ ျမန္မာအစိုးရစာေမးပြဲ (သို႔မဟုတ္) GCE ‘O’ LEVEL စာေမးပြဲကို ဝင္ေရာက္ေျဖ ဆိုေအာင္ျမင္တာနဲ႔ အထက္တန္းပညာေရး ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္မ်ားကို ပို႔လႊတ္ပညာသင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းဖြင့္စားတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း.. ရန္ကုန္ျမိဳ႕ထဲမွာပဲ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ ထူးခြၽန္တဲ့ ဆရာ မ်ားကလည္း လစာေငြ ၅ သိန္း၊ ၁၀ သိန္းေပးတဲ့ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားမွာ အလုပ္ေျပာင္းသြားၾကပါတယ္။ တကယ္တမ္း ေျပာရရင္ ေက်ာင္းဖြင့္စားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းဖြင့္စားျခင္းအားျဖင့္ ယာယီေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သာမန္ျခစားေနတဲ့ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားက လြတ္ျငိမ္းသြားေစပါတယ္။

အခု ျမန္မာအစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွာလည္း နာမည္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားက ေက်ာင္းလခလိုပဲ လစဥ္ သိန္းနဲ႔ခ်ီျပီး ေပးေနရပါတယ္။ အစိုးရက က်ဴရွင္ခြင့္ဖြင့္ ဆရာမ်ားကို မေပးေသာ္လည္း ဒီတနည္းလမ္းပဲ ဆရာမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြျဖစ္ေနဆဲပါ။

၂၀၁၅ ေက်ာင္းပညာသင္ႏွစ္မွာ ပညာေရးဘတ္ဂ်တ္ကို အထူးျမႇင့္တင္ေပးလိုက္ေတာ့ ..
၁။ ေက်ာင္းဆရာမ အသစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း အနည္းဆံု လစာ က်ပ္တစ္သိန္း ၂ ေသာင္းခန္႔ေပးလိုက္ၿပီး၊ ေက်ာင္းဝတ္စံုမ်ားပါ ပံ့ပိုးပါတယ္။ ေက်ာင္းသားကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းဝတ္စံု၊ စာအုပ္၊ ခဲတန္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း စတင္ပါတယ္။ လက္ရွိေက်ာင္း ဆရာမမ်ား လစာေငြ ျမင့္မားလာေသာ္လည္း … ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေခါင္းေဆာင္ၿပီး က်ဴရွင္ေပးတဲ့အတြင္း က်ဴရွင္ မ်ားက မတက္မေနရ ေပးေနရတဲ့ ဝန္ထုတ္ႀကီး မိဘမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရေက်ာင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ့ ..အဂတိလိုက္စားမႈ (မိဘမ်ားထံမွ လက္ေဆာင္ရယူျခင္း) နည္းပါးလာတာလည္း ဝမ္းေျမာက္စရာပါ။

● အထက္တန္းပညာေရး (တကၠသိုလ္ပညာေရး)

ပုဂၢလိကေက်ာင္း ၁၀တန္းေအာင္ျပီး ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္မ်ားကို ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္တဲ့ မိဘမ်ားက ေစလႊတ္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘြဲ႕ရရင္ လစာေငြ က်ပ္တစ္သိန္း (ကန္ေဒၚလာ ၁၀၀) ေလာက္ပဲ ရျပီး၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊ မေလးရွားက ဘြဲ႕ ဆိုရင္ ကန္ေဒၚလာ ၅၀၀ အထိ ေစ်းရလာတဲ့ ျမန္မာ့ကုမၸဏီမ်ား ေစ်းကြက္စီးပြားေရးေၾကာင့္ … မိဘမ်ား ႏိုင္ငံျခားတကၠ သိုလ္မ်ားကို ေက်ာင္းတက္ဖို႕ အရမ္းစိတ္ဝင္တစား ၾကိဳးစားလာၾကပါတယ္။

ျမန္မာျပည္တြင္း ဘြဲ႕ရသူမ်ား၊ အေဝးသင္ဘြဲ႕ရသူမ်ားလည္း ႏုိင္ငံျခားဘြဲ႕၊ ဒီပလိုမာ အျမွီးတပ္ႏိုင္ဖို႕ စင္ကာပူက ဘာမဟုတ္ တဲ့ ပုဂၢလိကေက်ာင္း BCA PSB စတဲ့ ေက်ာင္းမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္ ဒီပလိုမာအတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၂ေသာင္းနီးပါးအထိ အကုန္ က်ခံ ေက်ာင္းတက္ၾကတယ္။ တက္ျပီးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္ ဟန္ပန္တက် လစာေကာင္းေကာင္း ရရွိေနတဲ့ ေခတ္ကာလ ျဖစ္ ပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္မ်ားရဲ့ ပညာသင္ဆု Grant မ်ားရရွိဖို႕ IELTS TOFEL စတဲ့ အဂၤလိပ္ေက်ာင္းမ်ား စာေမးပြဲေျဖၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ေတာ္တဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း စေကာလားရွစ္ ပညာခြၽန္ဆုမ်ား ရရွိၾကပါတယ္။

အမ်ားစု ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားကေတာ့ မိဘ ပိုက္ဆံအကုန္ခံျပီး စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ထိုင္း ပဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကို သြားတက္ၾကပါတယ္။ ပိုျပီး ေပါက္ေရာက္တဲ့ေက်ာင္းသားမ်ားကေတာ့ ၾသစေၾတးလ်ား၊ အဂၤလန္၊ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္ တကၠ သိုလ္မ်ားကို တက္ႏိုင္ခြင့္ ရရွိၾကပါတယ္။

ျပည္တြင္းတကၠသိုလ္မ်ားကေတာ့ ပုဂၢလိကအဆင့္ အလြန္နည္းပါးပါေသးတယ္။ ILBC တကၠသိုလ္ကေတာ့ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္နဲ႔ေပါင္းျပီး အေမရိကန္အဆင့္ သင္ၾကားေပး၊ ဘြဲ႕သင္တန္း ၂၀၁၄ ကတည္းက စတင္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့အထဲမွာ ရန္ကုန္ ႀကိဳ႕ကုန္းနည္းပညာတကၠသိုလ္ကေတာ့ .. တစ္ႏွစ္ကို ေက်ာင္း သား ၂၅၀ လက္ခံျပီး အထူးေရြးေကာက္သင္ၾကားေပးေနတာ တတိယႏွစ္ရွိသြားပါၿပီ။ ပုဂၢလိကတကၠသိုလ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ပစ္ဖို႔လည္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ေလ့လာလ်က္ရွိပါတယ္။ အစိုးရတကၠသိုလ္ကို ပုဂၢလိကတကၠသိုလ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ျခင္းမွာ အဂတိလိုက္စားမႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အတြက္၊ အစိုးရ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ အထူးဂရုစိုက္ လုပ္ကိုင္ေန ရပါတယ္။

လက္ရွိ ျမန္မာျပည္ ၁၀ တန္းေအာင္အမွတ္ အမ်ားဆံုးသူမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ေဆးတကၠသိုလ္၊ ကြန္ျပဴတာတကၠသိုလ္မ်ားက ထိပ္တန္းဝင္ခြင့္ေပးေနၾကပါတယ္။ သာမန္နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားနဲ႔ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ မ်ား၊ သက္ေမြးတကၠသိုလ္မ်ားကလည္း လူႀကိဳက္မ်ားေပမဲ့ .. အမ်ားစုကေတာ့ …ျမန္မာတကၠသိုလ္ပညာေရးကို စိတ္ပ်က္ ၿပီး အေဝးသင္တကၠသိုလ္တက္ရင္း လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေနတဲ့ ေခတ္ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။

● နိဂံုး
အၾကမ္းဖ်င္း တင္ျပခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ စင္ကာပူ အထက္တန္းပညာေရးမွာ ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေနတဲ့ ရန္ကုန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ဆရာေဟာင္းတစ္ဦးရဲ့ေျပာဆိုခ်က္ကေတာ့ .. အင္း ..ျမန္မာျပည္အထက္တန္းပညာေရး မေျပာနဲ႔ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေတြ အခု ၃၀ ေလာက္မွာ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားစြာ၊ ဝန္ထမ္းမ်ားစြာ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားစြာနဲ႔ ဒီအုပ္စုၾကီးကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္မလဲဆိုတာ စိတ္ေတာင္ မကူးဝံ့ဘူး…လို႔ ေျပာရွာပါတယ္။
.
ခက္ခဲတာေတာ့ အမွန္ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီ (၅) ႏွစ္ကာလ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္မွာ လမ္းတံတားမ်ား ေကာင္းမြန္လာျခင္း၊ ရန္ကုန္ ကုန္းေက်ာ္တံတားမ်ားနဲ႔ ကားၾကပ္မႈကို ျမန္မာနည္းနဲ႔ အကုန္က် အလြန္ႀကီးမားစြာ ေျဖရွင္းေန တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အလားတူပဲ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာလည္း အထူးသျဖင့္ ဆရာမ်ား အရည္အေသြးႏွင့္လစာျမႇင့္ တင္ေရး၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရး .. (၂) ရပ္ကို အစိုးရ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကပဲ လုပ္ေဆာင္မွရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရသစ္ ၂၀၁၆ မွာတက္လာရင္ ပညာတကယ္ထူးခြၽန္ႀကိဳးစားတဲ့ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ကို ေမြးထုတ္မယ့္ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္လာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနမိပါတယ္။

ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္