တူေမာင္ညိဳ – ေရြးခ်ယ္ခံလူထုေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ညစ္ေကာက္ေသာ ေျမး အဖိုးႏွစ္ေယာက္

December 6, 2015

တူေမာင္ညိဳ – ေရြးခ်ယ္ခံလူထုေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ညစ္ေကာက္ေသာ ေျမး အဖိုးႏွစ္ေယာက္
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၆၊ ၂၀၁၅

“လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ေျမး၊ သမၼတ၊ ကာခ်ဳပ္” တို႔ကို ဆက္သားအျဖစ္လႊတ္ကာ တီးေခါက္ စနည္းနာၿပီးတဲ့ ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ ကြယ္မွထြက္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔မွာ  ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဗိုလ္သန္းေရႊ ဆံုေတြ႔ခဲ့ၾကၿပီ။ ၂ ဒီဇင္ဘာမွာ သမၼတနဲ႔ ကာခ်ဳပ္နဲ႔ေတြ႔ တယ္။ ဗိုလ္ေရႊမန္းက သူ႔ (ဖဘ) ကေန (ဒီဇင္ဘာ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား) ကို မဂၤလာဝင္ယူပါတယ္။
ပထမတစ္ခ်က္က  စစ္အာဏာရွင္၊ နံတ္ပါတ္ဝမ္ ဆိုတာ ရာထူးေတြ၊ တာဝန္ေတြကေန အၿငိမ္းစားယူခ်င္ယူမယ္။ ပင္စင္ယူ ခ်င္ယူမယ္။ အာဏာကုိင္ထားမႈကေနေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ အၿငိမ္းစားမယူဘူး၊ ပင္စင္မယူဘူးဆုိတာကို သက္ေသျပလိုက္ တာပါ။

ဒုတိယအခ်က္က ဆရာထက္ တပည့္လက္ေစာင္းထက္ဆုိသလုိပါပဲ ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ ဗိုလ္ေနဝင္းထက္ လက္ေစာင္းထက္ပါ တယ္။ ဒါကလည္း တျခားအေၾကာင္းအခ်က္ေတြေၾကာင့္ထက္ ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ေနဝင္ခ်ိန္ကို ဇာတ္သိမ္းေပးခဲ့သူဟာ ဗိုလ္ သန္းေရႊကုိယ္တုိင္ပဲျဖစ္တယ္မဟုတ္လား။ အခုသူ႔အေနအထားက ဗိုလ္ေနဝင္းလိုအေနအထားကို ေရာက္ေနၿပီျဖစ္တယ္။  သူ႔ေနဝင္ခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီ၊ ဗိုလ္ေနဝင္းအေပၚ သူလုပ္ခဲ့သလို သူ႔ထက္သူ လူစြမ္းေကာင္းေတြေပၚလာၿပီး ဗိုလ္ေနဝင္းအေပၚ သူလုပ္ခဲ့သလို သူ႔အေပၚလုပ္လာမွာ သူႀကိဳတြက္ထားခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ ဗိုလ္ေနဝင္းလို ကံၾကမၼာမ်ိဳး သူအတုိးမခံႏုိင္ဘူး။ ေသတဲ့အခါ ကေသာကေမ်ာျပာခ်ၿပီး တိတ္တဆိတ္ ေရေမွ်ာပစ္တဲ့ ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ေနာက္ဆံုးခရီးကို ဗိုလ္သန္းေရႊ ခါးသီးေန ပံုပဲ။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို သူစိတ္ႀကိဳက္ ေဒါင့္ေစ့ကြက္ေစ့ အခိ်န္ယူၿပီးေရးခဲ့တာပါ။ “ကာခ်ဳပ္” ဆုိတာကို သူစိတ္ႀကိဳက္ ခန္႔ၿပီး စစ္တပ္ကိုလည္း ေကာင္းေကာင္းခ်ဳပ္ကုိင္ထားႏုိင္တာပဲ။ ၂၀၁၀ ႏုိဝင္ဘာ ၇ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔တက္လာတဲ့ သူ႔တပည့္ သားေျမးေတြရဲ႕ငါးႏွစ္တာျဖတ္သန္းမႈကို သူသိထားၿပီးၿပီ။

ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရၿပီးေနာက္ပုိင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ (NLD) ပါတီရဲ႕ လႊတ္ေတာ္တြင္း/ လႊတ္ေတာ္ပလႈပ္ရွားမႈေတြကို သူေကာင္းေကာင္းအကဲခတ္ခြင့္ရခဲ့ၿပီးၿပီ။

ဒီေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆုိတဲ့ ဂ်ိဳကာဖဲခ်ပ္ကို သူပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ဆက္ကုိင္ထားႏုိင္မယ္ဆုိရင္ သူ႔ေနာင္ေရး ဘက္ေပါင္း စံု စိတ္ေအးရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ယေန႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မဟုတ္ ေတာ့ဘူး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရထားသူျဖစ္တယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပရဲ႕မ်က္ႏွာသာေပးမႈက ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္မွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကုိင္တြယ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ေသြးစြန္းညစ္ေပေနတဲ့သူ႔ပံုရိပ္ကို ဖံုးကြယ္ရံုတင္မကဘူး။ နာမည္ ေကာင္းပါရႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ သူေသတဲ့အခါ က်န္ရစ္မယ့္ သူ႔သားေျမးမိသားစုေနာင္ေရးနဲ႔ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ ဥစၥာဓနေတြလံုၿခံဳေဘး ကင္းအတြက္လည္း စိတ္ေအးရမွာျဖစ္တယ္။ ဒီနည္းလမ္းဟာ ဗိုလ္သန္းေရႊမိသားစု တကိုယ္ေရတကာယအဖို႔ “သားအိုးေရႊထမ္း” တဲ့ကိန္းေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ေျမးကို ဆက္သားအျဖစ္သံုးၿပီး တဲ့ေနာက္ ကုိယ္တိုင္ထြက္ေတြ႔တာလို႔ ယူဆပါတယ္။

ဗိုလ္သန္းေရႊစဥ္းစားနည္းက “အာဏာ” ကို သူ႔စစ္အုပ္စုက (၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ/စစ္ဗ်ဴရုိကေရစီယႏၱယား)  အရ ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားႏုိင္ရံုတင္မကဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆုိတဲ့ ပဝါနဲ႔ထုတ္ပိုးခ်ည္ေႏွာင္ထားလိုက္မယ္ဆုိရင္ ျပည္တြင္းျပည္ပကုိ ေနာက္ထပ္ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုစာေလာက္ ေအးေအးေဆးေဆး ေက်ာသပ္ထားႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ တြက္ထားပံုပါပဲ။

(NLD) ပါတီနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ အစဥ္တစုိက္အေလးထား ေျပာဆုိေနတဲ့ “သဟဇာတျဖစ္ေရး၊ ရင္ၾကားေစ့ေရး” တုိ႔ဆုိတာ စစ္အာဏာရွင္နဲ႔ စစ္အုပ္စုအေပါင္းအပါေတြရဲ႕ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ေတြနဲ႔ပုိင္ဆုိင္မႈအဝဝအတြက္ ေသာကင္း ေဝးေရး၊ စုိးရိမ္ပူပန္မႈကင္းေရး၊ စိတ္ေအးလက္ေအးရွိေစေရးအတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိ္င္ရပါတီနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ က အာမခံခ်က္ေပးရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳးလား။

ဗိုလ္သန္းေရႊနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (၄ ဒီဇင္ဘာ) ေတြ႔ဆံုမႈကို (NLD) ေျပာခြင့္ ဦးဝင္းထိန္က(RFA)ကို “အင္မတန္ရႊင္ လွတဲ့ ေလသံနဲ႔” အတည္ျပဳပါတယ္။ “ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ”ကို အႏၱရာယ္ကင္းဂါထာသဖြယ္ မျပတ္ရြတ္ဖတ္ေလ့ရွိတဲ့ (NLD) ပါတီႀကီးဟာ အခုေတာ့ ေတမိမင္းႏွာေစးသလို လုပ္ေနပါေပါ့လား။ တုိင္းျပည္နဲ႔လူထုကို တိတိက်က်ေလးေလးစားတာဝန္သိသိတင္ျပဖုိ႔လိုပါတယ္။

တုိင္းျပည္နဲ႔လူထုကေတာ့ “အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲ” ဖို႔ ျပတ္ျပတ္သားသား မဲေပးခဲ့ၾကၿပီးပါၿပီ၊  အေျပာင္းအလဲေတြ မလာ ခင္   ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ မ်က္လွည့္ပြဲကို ေငးေမာၾကည့္ရႈေနၾကရပါတယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

2 Responses to တူေမာင္ညိဳ – ေရြးခ်ယ္ခံလူထုေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ညစ္ေကာက္ေသာ ေျမး အဖိုးႏွစ္ေယာက္

  1. ဇာနီၾကီး on December 7, 2015 at 2:17 am

    အာဏာရလာရင္ ႏွစ္ၾကာလာတဲ့အခါမွာ ျပည္သူ႕ခ်င္ဖတ္ျဖစ္ကို ျဖစ္လာေလ့ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မီဒီယာခ်င္ဖတ္ ျဖစ္ကိုျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အခု အိုဘားမား ကိုေတာင္ လူေတြ စိတ္ပ်က္လာတယ္။ ေဂ်ာ့ဒဗလူဘြတ္ခ်္ ကေတာ့ အေမရိကန္သမိုင္း အညံ့ဆံုးသမၼတစာရင္းေတာင္ ထည့္ခံထားရတယ္။ ဦးသန္းေရႊေတာ့ ၂၂ႏွစ္အာဏာရွင္ဆိုေတာ့ လူမုန္းမ်ားလြန္းလို႕၊ အသန္႕ရွင္းဆံုးေျပာင္တဲ့ ဥိးသိန္းစိန္ ၾကေတာ့ ၅ႏွစ္အၾကာမွာ သူ႕အေျခအေနသူသိလို႕ ေရႊးေကာက္ပြဲေတာင္မဝင္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ ..ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတလုပ္ရင္လဲ မၾကာခင္ ဆရာတူးေမာင္ညိဳရဲ႕ ကေလာင္ဒဏ္ခံရဦးမွာ ျမင္ေယာင္ပါတယ္။ 🙂

  2. aungoaung on December 8, 2015 at 4:02 pm

    ဒီေလာက္ ဥာဏ္ေလးနဲ႔ ေဆာင္းပါးဆရာ လုပ္လုိ႔ ရတဲ႔ တုိင္းျပည္မွာ ေဒၚစု ေတာ္ေပ တတ္ေပလုိ႔သာ ျမန္မာျပည္ ေခါင္းေထာင္ဖုိ႔ လမ္းစ ျမင္ရတယ္။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္