ေမာင္ေက်ာ္ေမာ္ – ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းဦးသန္းေရႊကို အေရးယူသင့္သလား

December 12, 2015

● နိဒါန္း

(ဘီဘီစီ) ရဲ႕ လြတ္လပ္အေတြးေဆြးေႏြးဖလွယ္ ေခါင္းစဥ္က

 မူလေခါင္းစဥ္ – “ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းဦးသန္းေရႊကို အေရးယူသင့္သလား”
ေျပာင္းသြားတဲ့ေခါင္းစဥ္ – “ ဦးသန္းေရႊကို ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးသင့္သလား”

(ဘီဘီစီ) ေရဒီယုိကေန ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈဟာ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္၊ ေဆြးေႏြးသူအေရအတြက္မ်ားျပားမႈ စတာေတြေၾကာင့္ မိမိထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို လိပ္ပတ္လည္ေအာင္တင္ျပႏုိင္ဖုိ႔ အခက္အခဲရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုလိုျဖည့္စြက္ေရးသားတင္ျပရတာပါ။

ဒါ့အျပင္ အေရးယူသင့္သလားဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္အေပၚ တုန္႔ျပန္ခ်က္ေတြရဲ႕အတုိင္းအတာကလည္း ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ပါတယ္၊ သေဘာမတူညီမႈ၊ တိုက္ခိုက္မႈ၊ ထိုးႏွက္မႈေတြအၾကားကေန (ေဆြးေႏြးတဲ့ေခါင္းစဥ္ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ္လည္း) လြတ္လပ္ စြာ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပခြင့္ဘက္ကေနရပ္တည္ၿပီး ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၾကတဲ့ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း) တာဝန္ရွိသူအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါ တယ္။ ဘီဘီစီျမန္မာဌာနအတြင္းမွာလည္း ဒီဂယက္ရုိက္ခတ္မႈဟာ ေသးေကြးမွာမဟုတ္ပါဘူး။

 

ေမာင္ေက်ာ္ေမာ္ – “ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းဦးသန္းေရႊကို အေရးယူသင့္သလား”
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာလ ၁၂၊ ၂၀၁၅

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းဦးသန္းေရႊကို အေရးယူသင့္သလား
အေရးယူသင့္ပါတယ္၊ အေရးယူရမယ္။ အပိုင္း ၃ ပုိင္းခြဲတင္ျပပါ့မယ္။

● (ပထမပုိင္း )
ေအာက္ပါ အေျခခံအခ်က္ ၃ ခ်က္အေပၚက ေနရပ္တည္ၿပီး  အေရးယူသင့္တယ္၊ အေရးယူရမယ္လုိ႔ က်ေနာ္ေျပာတာပါ။

၁။ မတရားျပဳမႈ၊ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ညွင္းပန္းမႈေတြကို မတရားေၾကာင္း၊ လက္မခံေၾကာင္း အျပစ္ေပးအေရးယူရမယ္ဆိုတာကို အေတြး အေခၚအရ ေျပာကိုေျပာရဲရမယ္။ ဒါကပထမအခ်က္ပါ။

၂။ ဒီလို မတရားျပဳမႈ၊ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ညွင္းပန္းမႈေတြကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ စနစ္ဆုိး၊ စနစ္ရုိင္းေတြထပ္မံေပၚေပါက္မလာႏုိင္ေအာင္ တရား ဥပေဒအရလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္အျပစ္ေပးေရးယူရမယ္။ ဒါက ဒုတိယအခ်က္ပါ။

၃။ မတရားျပဳမႈ၊ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ညွင္းပန္းမႈေတြကိုအေရးယူသင့္တယ္၊ အေရးယူရမယ္ဆိုတာကို အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား ဘက္ကရပ္တည္ၿပီးေျပာတာပါ။ အဲဒီအဖိႏွိပ္ခံလူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူေတြထဲမွာ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရနဲ႔ ယခင္အစုိးရရဲ႕ အဆက္ဆက္ရဲ႕ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈ၊ မတရားျပဳမႈေတြေၾကာင့္ မိမဲ့ဘမဲ့ျဖစ္သြားရသူေတြ၊ သားသမီးဆံုးရံႈး သြားရတဲ့သူေတြ၊ လင္ေယာက္်ား၊ ဇနီးမယား ဆံုးပါးသြားရသူေတြ၊ အသက္နဲ႔ကုိယ္အဂၤါအစိတ္အပုိင္းေတြ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရ သူေတြ၊ ကုသလို႔ မေပ်ာက္ကင္းေတာ့ဘဲ ေသရာပါ ရုပ္ဒဏ္ရာ၊ စိတ္ဒဏ္ရာ၊ စိတ္ေဝဒနာျဖစ္သြားရသူေတြ စသျဖင့္ စီးပြားေရးအရ၊လူမႈအေရးအရ နာလံမထူႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဘဝပ်က္သြားခဲ့ရတဲ့  ျပည္သူေတြ ၊ ျပည္ပႏုိင္ငံေတြဆီထြက္ေျပးခိုလႈံခဲ့ၾကရတဲ့ျပည္သူေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါက တတိယအခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

● (ဒုတိယပုိင္း)
မတရားမႈနဲ႔ အၾကမ္းဖက္္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တဲ့ လူ၊ မူနဲ႔ စနစ္ယႏၱယားကိုပါ အေရးယူရမယ္။ အကုန္အစင္ဖ်က္သိမ္းရမယ္။

မတရားမႈနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈေတြကို ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ ပုဂၢိဳလ္ေရးမုန္းတီးမႈ၊ အညွိဳးအာဃာတစ္ခုတည္းက ေစ့ေဆာ္လုိ႔ ျပဳ လုပ္ခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔ စစ္အုပ္စုအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္္၊စစ္ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱယားကို အသံုး ျပဳၿပီး က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အေရးယူအျပစ္ေပးတယ္ဆုိတဲ့ေနရာမွာ ဒီလို မတရားမႈအမူအက်င့္အေတြး အေခၚနဲ႔ ဒီအေတြးအေခၚအမူအက်င့္ေတြ ကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့သက္ဝင္လႈပ္ရွားေစတဲ့ ဆုိးသြမ္းရုိင္းျပလွတဲ့ စနစ္ယႏၱယားကိုပါ ေနာင္ေပၚေပါက္မလာေအာင္ အကုန္အစင္ဖ်က္သိမ္း ပစ္ရမွာပါ။

မတရားမႈနဲ႔အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈေတြကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းဦးသန္းေရႊ တစ္ဦးထဲက်ဴးလြန္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။

(နဝတ-နအဖ) စစ္ေကာင္စီနဲ႔စစ္အစိုးရထိပ္သီးမ်ားလည္း အလုိတူအလိုပါက်ဴးလြန္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး အဲဒီထဲမွာအဓိက တာဝန္ရွိ ေနသူေတြကို ပုဂၢိဳလ္အရ တန္းစီေျပာရရင္ ဗိုလ္သန္းေစာေမာင္၊ ဗိုလ္သန္းေရႊ၊ ဗိုလ္ေမာင္ေအး၊ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔တို႔ကို ထိပ္ဆုံးကေန ေဖာ္ျပ ရမွာပါ။

ဒါက ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ကေန ယေန႔အထိကာလပုိင္းကိုသာ ကြက္ၿပီးေျပာေနတာပါ။
၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ သုိ႔မဟုတ္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကစၿပီး ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြနဲ႔ ျပစ္မႈအတိုင္းအတာဟာ ဒီထက္ အမ်ားႀကီး ပိုမိုနက္ရိႈင္းက်ယ္ျပန္႔ပါလိမ့္မယ္။ သမုိင္းတရားခံစာရင္း ပိုၿပီးရွည္လ်ားပါလိမ့္မယ္။

ဒီေနရာမွာ မၾကာေသးခင္က (The Washington Post) နဲ႔ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ အင္တာဗ်ဴးထဲက အခ်က္တစ္ခ်က္ကိုေဖာ္ျပေျပာဆုိပါရေစ။ ဝါရွင္တန္ပို႔စ္က အတိတ္က ဖမ္းဆီးဖိႏွိပ္မႈေတြအတြက္ “ဝမ္းနည္းေၾကာင္း” ေျပာဖို႔ရွိ ပါသလားလုိ႔ ေမးတဲ့အခါ အခုလိုေျဖပါတယ္။

“ဒီလိုေတာ့ ေျပာစရာအေၾကာင္းေတာ့ မရွိဘူးထင္တယ္။ ဒါဟိုဘက္က ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနနဲ႔လုပ္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တုန္း က အေျခအေန အရလုပ္ခဲ့တာပဲျဖစ္တယ္။ ဒါကေတာ့ တစ္က႑ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ေတာ့ ဘာမွမဆိုင္ဘူး” တဲ့။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ ဒီအေျဖဟာ တကယ္ေတာ့  ယခင္ အုပ္စုိးသူနဲ႔အုပ္စုိးမႈကို လႊဲခ်ၿပီးကုိယ္လြတ္ရုန္းတာပါ။ သူနဲ႔ဘာမွမဆုိင္ဘူးတဲ့။ သူေတာင္းပန္စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့“ယခင္ႏုိင္ငံေရးစနစ္အရ၊အေျခအေနအရ” လုပ္ခဲ့ တာလို႔ဝန္ခံထားတယ္။ သြယ္ဝုိက္ေသာအားျဖင့္ ဒီကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ရင္ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရေတြ ရဲ႕တာဝန္သာျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာတာပါပဲ။

● (တတိယပုိင္း)
လက္ေတြ႔တကယ္အေရးယူႏုိင္သလားနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္းရင္ၾကားေစ့ေရး

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ရင္ၾကားေစ့ေရးေတြကို ထိခိုက္သြားမွာမုိ႔ အခုအခ်ိန္မွာ အေရးယူတဲ့စကားေတြ မေျပာသင့္ေသးဘူး ဆုိတာဟာမွားယြင္းတဲ့၊ အညံ့ခံတဲ့ ေတြးေခၚစဥ္းစားနည္းတစ္မ်ိဳးသာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔အေရးယူႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မယူႏုိင္ေသးသည္ ျဖစ္ေစ မတရားမႈနဲ႔အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ အေတြးအေခၚအရ ျပတ္ျပတ္သားသား မတရားေၾကာင္း၊ အျပစ္ေပးအေရး ယူရမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို အခ်ိန္မေရြးေျပာဝံ့ရမယ္။

လက္ေတြ႔မွာ ဦးသန္းေရႊရဲ႕အာဏာအေမြစားအေမြခံေတြလက္ထဲမွာ လက္္နက္နဲ႔အာဏာေတြရွိေနေသးတယ္၊ ၂၀၀၈ အ ေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၄၄၅ ရွိေနလုိ႔ အေရးယူလို႔မရဘူးလို႔  ေျပာေနတာဟာ လက္ေတြ႔ေၾကာင္း/ဥပေဒအေၾကာင္းအရထက္ အေတြး အေခၚအရ အညြန္႔က်ိဳးေနတာနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၊ စစ္ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱယားအေပၚ စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနရတာကိုေဖာ္ျပေနတဲ့အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အျခားတစ္ဖက္ကလည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ စစ္ဗ်ဴရုိကေရစီယႏၱယားဆိုတဲ့ အရိပ္မည္းႀကီးေအာက္က မလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ ေသးဘဲ၊ ဒီအရိပ္မည္းကီးဟာ က်ေနာ္တို႔လူေတြအေပၚမွာစိုးမိုးၿမဲစုိးမိုးေနေသးတယ္ဆိုတာတဲ့ အခ်က္ကိုေဖာ္ျပေနတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။

မတရားမႈနဲ႔အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈကိုျပဳခဲ့ၾကသူေတြက သူတုိ႔က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကတဲ့ မတရားမႈေတြနဲ႔အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္္မႈေတြကေနသူတုိ႔ ကို အေရးမယူႏုိင္ေအာင္ သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးထားတဲ့/ကာကြယ္ထားတဲ့ ဥပေဒပုဒ္မဆိုတာေတြကို က်ေနာ္တို႔ အေရးထားစဥ္းစားေနစရာ ဘာအေၾကာင္းမွ မရွိပါဘူး။

ဒါဆုိ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ရင္ၾကားေစ့ေရး မလုပ္ေတာ့ဘူးလား

တကယ့္သင့္္ျမတ္ေရးနဲ႔ တကယ့္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို က်ေနာ္အေလးထားတယ္။ လိုလားတယ္။ အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညြတ္မႈ ရွိမွ တုိင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ႏုိင္မယ္လုိ႔ က်ေနာ္ အေလးအနက္ယံုၾကည္တယ္။

စနစ္ဆုိးစနစ္ရုိင္း၊ အဲဒီ စနစ္ဆိုးစနစ္ရုိင္းအေပၚကေန တစ္ဖဝါးမွမခြာပဲရပ္္တည္ကိုယ္စားျပဳေနသူေတြ၊ စနစ္ဆိုးစနစ္ရုိင္းကို အထိခုိက္မခံႏုိင္သူေတြနဲ႔ေတာ့ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္လို႔မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး၊ မရႏုိင္ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ပထမဆံုးစတင္ရမယ့္အခ်က္က စနစ္ဆိုးစနစ္ရုိင္းကို ကုိယ္စားျပဳရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူေတြဟာ သူတုိ႔ရပ္တည္ခုတ္ေမာင္းခဲ့တဲ့စနစ္ဆိုး စနစ္ရုိင္းဟာဆုိးသြမ္းမွားယြင္းပါေၾကာင္း၊ ဒီစနစ္ဆိုး ေၾကာင့္ လူမ်ိဳးစံု ျပည္သူမ်ားရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကို ဆယ္ႏွစ္မ်ားစြာ ႀကီးႀကီးမားမားထိခုိက္နစ္နာေစခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဒီစနစ္ဆိုးစနစ္ ရုိင္း အေပၚကေနျပဳမူခဲ့သမွ် ေတြဟာ မုိက္မဲၿပီး၊ မွားယြင္းပါေၾကာင္း၊ ဒီလိုမုိက္မဲတဲ့မွားယြင္းမႈေတြအတြက္ အေလးအနက္ အႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္ပါေၾကာင္း၊ ေနာင္ ဒီလို စနစ္ဆိုးစနစ္ရုိင္းေတြ ထပ္္မံမေပၚေအာင္၊ ျပန္မလာစတမ္းဖ်က္သိမ္းပစ္ဖို႔ အၿပီးအပိုင္ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရပါလိမ့္မယ္။

ဒီလိုေလးနက္တဲ့၊ တည္ၾကည္္တဲ့ တာဝန္ယူမႈနဲ႔ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈေတြရွိလာတဲ့အခါမွသာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားဘက္က ျပစ္မႈေတြကိုေမ့ေဖ်ာက္ပစ္ဖို႔၊ ဘယ္ေတာ့့မွ၊ ဘယ္လိုမွမျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းနဲ႔အတိတ္ရဲ႕ခါးသီးမႈေတြကို ေနာင္မ်ိဳးဆက္ရာ ေထာင္အတြက္ သင္ခန္းစာျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း စသျဖင့္ လုိအပ္တဲ့ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို စနစ္တ က်ျပဳ လုပ္သြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူလူထုႀကီး ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ျပင္းထန္ခါးသီးလွတဲ့နာက်င္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူေတြကို “ခြင့္လႊတ္တယ္/သင္ပုန္းေခ်တယ္” ဆုိတဲ့စကားေတြကို ဘယ္သူကမွ ကိုယ့္သေဘာ န႔ဲကုိယ္ေျပာလို႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတာ ခုိင္ခံ့တည္ၾကည္တဲ့ အစျပဳခ်က္ေတြနဲ႔စတင္ၿပီးစဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္သြားရမယ့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

စနစ္ဆုိးစနစ္ရိုင္းေတြ၊ ဆုိးသြမ္းယုတ္မာတဲ့ ျပဳမူမႈေတြကို မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြက အေတြးအေခၚအရ ရြံရွာမုန္းတီးၿပီး ဆန္႔က်င္ တုိက္ဖ်က္ ပစ္ရမယ္ဆုိတာကို ေလးေလးနက္နက္သေဘာေပါက္နားလည္ၿပီး အတိတ္သမုိင္းကေန သင္ခန္းစာ ေကာင္း ယူႏုိင္ရမယ္။

အထက္မွာ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပခဲ့တာေတြဟာ က်ေနာ္စတင္လိုတဲ့ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ရင္ၾကားေစ့ေရး ခရီးရွည္ႀကီးရဲ႕လွပၿပီးေလး နက္တည္ၾကည္တဲ့မုခ္ဦးအစျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအစခ်ီခ်က္ေတြပါဝင္တဲ့သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳးကို ႀကိဳ ဆုိေနၾကမယ့္ သူေတြထဲမွာ က်ေနာ္ အေသအခ်ာပါဝင္ေနမယ္ဆိုတာကို သံသယမရွိၾကပါနဲ႔။

ရိုေသစြာျဖင့္

ေမာင္ေက်ာ္ေမာ္
၁၂ – ၁၂ – ၂၀၁၅


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa English Site
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္

2 Responses to ေမာင္ေက်ာ္ေမာ္ – ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းဦးသန္းေရႊကို အေရးယူသင့္သလား

  1. မိုးမင္း on December 13, 2015 at 8:17 am

    ဗုဒၶဂယာအတုကို ျပည္သူ႔ဆႏၵမပါဘဲ ႏိုင္ငံပိုင္ေငြနဲ႔ ေဆာက္
    လုပ္ျ ပီး သာသနာကို အာဏာတည္ျမဲဖို႔အတြက္ အလြဲသံုးမႈ
    အေပၚ အျပင္းထန္ဆံုး အေရးယူရမွာပါ

  2. Catwoman on December 13, 2015 at 8:54 am

    The only thing is there can be another coup again if they become paranoid

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)