ထမင္းထုပ္ထဲက မစင္ထုပ္မ်ား – Salai Shwe Linn

October 19, 2013

ထမင္းထုပ္ထဲက မစင္ထုပ္မ်ား

ဆလိုင္းေရႊလင္း၊ ေအာက္တိုုဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၃

            ၁၃-၆-၁၃ ေန႔ထုတ္ ျပည္ျမန္မာဂ်ာနယ္ အမွတ္ ၈၇၄ တြင္ ၿဗိတိန္၌ ကိုယ္လံုးတီး စက္ဘီးစီးမႈ မ်ားလာေၾကာင္း ဖတ္႐ႈရ၏။ ဒီမိုကေရစီ၏ ဘုိးေအ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ စံျပ ယဥ္ေက်းမႈ၏ မွတ္ေက်ာက္ဟု အမႊန္းတင္ေလ့ရွိေသာ ထိုႏိုင္ငံ၌ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ မဖြယ္မရာ ညစ္ညမ္းစုတ္ပဲ့လွေသာ အျပဳအမႈမ်ားကို က်င့္ သံုးၾကသည္ကား လူေထြးတို႔အဖို႔ ႐ြံ႕ရွာ စက္စုတ္ဖြယ္ႀကီးပင္ ျဖစ္ေပသည္တမံု႔။

            ၁၂-၇-၁၃ ရက္ေန႔တြင္ လူေထြးသည္ လန္ဒန္ရွိ ထိပ္တင္စိုးထံ viber call ေခၚဆိုၿပီးလွ်င္ (သင္တို႔ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ရာ ၿဗိတိန္၌ ကိုယ္လံုးတီးစက္ဘီးစီးမႈမ်ားလာေၾကာင္း ကၩႏု္ပ္ ဖတ္႐ႈရသည္။ ဤသတင္း အမွန္ေပပဲေလာ။ ထိုသုိ႔စီးသူတြင္ ေယာကၤ်ား၊ မိန္းမ မည္သူမ်ားသနည္း) ဟုေမးလုိက္ေလ၏။

            ထိပ္တင္စုိးက ထိုသတင္အမွန္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးသူမ်ားတြင္ ေယာကၤ်ားမ်ားေရာ မိန္းမမ်ားပါ ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ငယ္ရြယ္ေခ်ာေမာေသာ မိန္းကေလးမ်ားက စီးလာလွ်င္ အားရပါးရၾကည္႔႐ႈၿပီးသကာလ ေယာကၤ်ားမ်ားႏွင့္ အဘြားအိုမ်ား စီးလာလွ်င္ ရွက္စဖြယ္ ျဖစ္၍ မၾကည္႔ဝံံ့ေသာ ပံုစံျဖင့္ မ်က္ႏွာလႊဲထားရေၾကာင္း အဆစ္ထည္႕၍ ေျဖၾကားေလသည္။

            မၾကာေသးမီက အဂၤလန္ႏွင့္ ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံတို႔တြင္ လိင္တူခ်င္း လက္ထက္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရ၏။ ထိပ္တင္စိုးက သူတို္႔ အဂၤလန္၌ လိင္တူခ်င္း လက္ထက္ထားေသာ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးရွိေၾကာင္း၊ တစ္ေယာက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမွာ အဘယ္သူႏွင့္ သြားလာသည္ မသိ၊ ကို္ယ္ဝန္ရလာေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ေမြးလာေသာ ကေလးကို သူတို႔ ကေလးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွလံုးသြင္းကာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ၾကေၾကာင္း၊ သေဘာထားႀကီး၍  စိတ္ရွည္သည္းခံၾကေၾကာင္း၊ စံုတြဲမ်ား လင္မယားမ်ားလည္း တစ္ေယာက္ေယာက္က ေဖာက္ျပန္ေနလွ်င္ေတာင္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေပးကာ ေမတၱာ မပ်က္ရွိ ၾကေၾကာင္း၊ သူတို႔သည္ ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္ ညီၫႊတ္သူမ်ားဟု ဆုိႏိုင္မလားမသိေၾကာင္း ေျပာေလ၏။

            လူေထြးမွာ တရားစာေပ ဗဟုသုတရွိသျဖင့္ ဤကိစၥကို ျပန္ေျပာလုိ၏။ လူႏွင့္ ႏြား၏ ကြာျခားခ်က္မွာ အသိဉာဏ္ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳး သိျခင္း၊ ကုသုိလ္ႏွင့္ အကုသုိလ္သိျခင္းကုိ အသိဉာဏ္ဟု ဆုိ၏။

            ႏြားမ်ားသည္ အသီးအရြက္ကုိသာ စားၾကသျဖင့္ သူတစ္ပါး အသက္ကုိ မသတ္၊ ပါဏာတိပါတ ကံကုိ မက်ဴးလြန္။ ထိုသို႔ မက်ဴးလြန္ကာမွ်ျဖင့္ သီလလံုၿပီဟု မဆုိုႏိုင္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏြားသည္ ကုသိုလ္၊အကုသိုလ္၏ သေဘာကုိ မသိ။ အသိဉာဏ္ႏွင့္ မယွဥ္။ သီလေစာင့္လုိေသာ ေစတနာ ေရွး႐ႈျခင္း၊ မရွိေသာေၾကာင့္တည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ အကုသုိလ္မျဖစ္္ျခင္းသာရွိ၍ သီလကုသုိလ္ကား မရေပ။ ဥေရာပရွိ စံုတြဲမ်ား၊ လင္မယားမ်ားလည္း အသိဉာဏ္မယွဥ္၍ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ တရားႏွင့္ ညီသည္ဟု မေျပာႏုိင္ေပ။ အိမ္ေထာင္ဖက္ကုိ ကာေမသု မိစာၦစာရကဲ လြန္က်ဴးရန္ အခြင့္ေပးထားသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေန၍ ငရဲေရာက္ေစျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ခ်စ္ရာမေရာက္၊ ႏွစ္ရာပင္ ေရာက္၏။ နဖူးေပၚနားေသာ ျခင္ကို တူျဖင့္ ထုသတ္ေသာ သူပင္ ျဖစ္၏။

            ဗုဒၶသာသနာေတာ္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ ဇနီးမယားကုိ စြန္႔ပယ္၍ သုိ႔မဟုတ္ ေပးလွဴ၍ တရားအားထုတ္ၾကကုန္၏။ ( ဥပမာ – စြန္းလြန္းဂူဆရာေတာ္ ေလာင္းလ်ာ )

            သူတ္ုိ႔သည္ ေထြးၿပီးေသာ တံေတြးကုိ ျပန္မၿမိဳသကဲ့သို႔ စြန႔္ၿပီးေသာ မယားကုိ ျပန္မမွီဝဲေတာ့ေပ။ ဥေရာပတုိက္ရွို စံုတြဲအခ်ိဳ႕ကားထိုပံုစံမဟုတ္ေပ။ ေခြးတိရစာၦန္တုိ႔သည္ လင္မယား ဟုသတ္သတ္မွတ္မွတ္ မထားၾက။ သြားလာလိုလွ်င္ မည္သည္႔အေကာင္ႏွင့္ မဆို ၾကံဳသလို သြားလာ၏။ ထိုသုိ႔ သြားလာ႐ုံျဖင့္ သေဘာထားႀကီးသည္ဟု မဆုိႏိုင္ေပ။ စင္စစ္ကား စည္းကမ္းမဲ့မႈသာတည္း။ ကာမဂုဏ္ေသာင္းက်န္းမႈသာတည္း။

            ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀ႏွစ္ေက်ာ္က ဝမ္းနည္းဖြယ္လူသတ္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့၏။ အလွဴပြဲ ခ်က္ျပဳတ္ရာ၌ လြန္စြာ အရွက္အေၾကာက္ႀကီးေသာ သူကို အေနာက္အေျပာင္သန္လွသူက လူပံုအလယ္တြင္ ပုဆိုးခၽြတ္၏။ မိန္းမပ်ိဳမ်ားပါ တခြီးခီြးရယ္၍ မ်က္ႏွာလႊဲသြားၾက၏။ အရွက္ႀကီးသူက အမ်က္ႀကီးကာ ၾကက္သြန္လွီးဓားျဖင့္ ထုိးသတ္၏။ အေနာက္အေျပာင္သန္လွသူမွာ ပြဲခ်င္းၿပီးေသဆံုး၏။ သခၤမ္းစာ ယူဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။

            အေနာက္တိုင္း၌ ကိုယ္လံုးတီးပံုစံျဖင့္ စက္ဘီးစီးၾက၏။ လမ္းေလွ်ာက္ၾက၏။ ကမ္းေျခ၌ အပန္းေျဖၾက၏။ သူတို႔ကို ပုဆိုးသြားခၩတ္လွ်င္ စိတ္ဆိုးဖို႔ေဝးစြ။ ဝမ္းေတာင္သာေပဦးမည္။ အလွဴပြဲ၌ အရွက္ႀကီးသူသည္ အစြန္းတစ္ဖက္ေရာက္သူ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ကိုယ္လံုးတီး သြားလာသူတို႔လည္း အစြန္းတစ္ဖက္ ေရာက္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။ မဇၥ်ိမပဋိပဒါကို သိရွိက်င့္သံုးအပ္ေပ၏။

            တ႐ုတ္ျပည္ကုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ တြန္းတင္ေပးခဲ့သူ တိန္ေရွာင္ဖင္က ေျပာဖူးသည္။ ျပဴတင္းေပါက္ဖြင့္လိုက္လွ်င္ ေလေကာင္းေလသန္႔ေတြခ်ည္း ဝင္လာမည္မဟုတ္၊ ဖုန္မႈန္႔ေတြ ယင္ေကာင္ ျခင္ေကာင္ ေတြလဲ ဝင္လာမည္တဲ့။

            ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းဟု ခပ္တည္တည္ ၿဖီးျဖန္းၿပီး၊ သြင္းလာသမွ်ကို လက္မခံၾကဖို႔ လိုပါသည္။ အမ်ိဳးသားေရးကုိယ္ခံစြမ္းအား ေကာင္းပါမွ ထမင္းထုပ္မ်ားၾကားတြင္ ေရာပါလာေသာ မစင္ထုပ္ကို ေရြးခ်ယ္သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

(ဆလိုင္းေရႊလင္း)

(Photo Credit – Living together in paradise, 2009 Nguyen Manh Hung Credit: Nguyen The Son (first image Credit: Nguyen The Son) ) http://www.archilovers.com/s2319/vertical-village


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:SaLai Shwe Lin, ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)