အေမရိကားမွာေတာင္ ျမန္မာလိုုမ်ဳိး အမတ္ပင္စင္ မရွိဘူး

December 16, 2015

 
အေမရိကားမွာေတာင္ ျမန္မာလိုုမ်ဳိး အမတ္ပင္စင္ မရွိဘူး
ႏိုင္ငံတကာသာဂိ၊ (မိုုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၅
 
အခုုတေလာ ျမန္မာသတင္းေတြမွာ ပထမ ၅ ႏွစ္ သက္တမ္းျပဳတ္ အမတ္ေတြက တလုုံးတခဲတည္းခံစားခြင့္  လားပင္စင္ အဲေလ အမတ္ပင္စင္ ေတာင္းေနတယ္ ဆိုုပါ့လား။ ႏိုုင္ငံေရးအမတ္ျပဳတ္နဲ႔ ႏိုုင္ငံေရးပင္စင္နဲ႔ ဘာဆိုုင္လိုု႔လဲလိုု႔ ေမးလၾကလိုု႔ ျမန္ျမန္ ဂူးဂဲလုုပ္ျပီး ေျဖလိုုက္ပါတယ္။ အေမရိကန္မွာေတာင္ ျမန္မာအမတ္ျပဳတ္ေတြလိုုမ်ဳိး ပင္စင္မရွိဘူး။ ျပီးေတာ့ ပင္စင္ဆိုုတာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ သက္ၾကီးရြယ္အိုုတန္းေရာက္မွ ခံစားခြင့္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုု ဥပေဒအရ သူတိုု႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္က သက္တမ္းတၾကိမ္ကိုု ၂ ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသည္အမတ္ဟာ လႊတ္ေတာ္မွာ ငါးႏွစ္အနည္းဆုုံး ထမ္းေဆာင္ဖူးမွ ပင္စင္ခံစားခြင့္ရွိပါတယ္။ ပင္စင္ကိုု ခံစားရာမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ သက္ၾကီးရြယ္အိုုသက္ ၆၂ ႏွစ္ ရွိမွ စတင္ခံစားရမွာပါ။ အေမရိကန္က အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက သက္တမ္းတၾကိမ္ ၆ ႏွစ္ ျဖစ္ေတာ့၊ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ကေတာ့ တၾကိမ္အေရြးခံရျပီး ပင္စင္ခံစားခြင့္ ရျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အသက္ ၆၂ ႏွစ္ က်မွ ပင္စင္လစာ၊ ခံစားခြင့္ ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
သိုု႔ေသာ္လည္း ၆၂ က်မွခ်ည္း ေတာ့ မဟုုတ္ပါ။ အသက္ ၅၀ ႏွင့္ အမတ္သက္ ၂၀ ရွိလ်င္ျဖစ္ေစ၊ အမတ္သက္ ၂၅ ႏွစ္နဲ႔ အထက္ရွိရင္ အသက္မသတ္မွတ္ဘဲ ပင္စင္ခံစားခြင့္ေပးပါတယ္။ ဒါေတြက ႏိုုင္ငံေရးအမတ္လုုပ္တမ္းကစားျပီး ပင္စင္ထုုတ္ လုုပ္စားမယ့္သူေတြအတြက္ အတားအဆီးေတြပဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။ 
 
၁၉ ၈၄ ခုုႏွစ္ကတည္းက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပင္စင္ခံစားခြင့္အစီအစဥ္က ဒီလိုုပါ။ အမတ္ေဟာင္းရဲ့ အျမင့္ဆုုံး ၃ ႏွစ္စာ လစာရယ္၊ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ အမတ္ ႏွစ္ အေရအတြက္ရယ္၊ ၁.၇ ရာခိုုင္ႏႈန္း ေျမာက္ေဖာ္ကိန္းက ပထမ အႏွစ္ ၂၀ အမတ္သက္အတြက္ ျဖစ္ျပီး အမတ္သက္ အႏွစ္ ၂၀ အထက္ အႏွစ္အတြက္ ေျမာက္ေဖာ္ကိန္းက ၁ ရာခိုုင္ႏႈန္း ရယ္ကိုု ထည့္ျပီး တြက္ခ်က္ ရမယ္လိုု႔ ဆိုုထားပါတယ္။
 
ဥပမာအားျဖင့္  ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္တဦး အမတ္သက္ ၂၅ ႏွစ္မွာ အနားယူေတာ့မယ္ ဆိုုပါစုုိ႔။ သူ႔အတြက္ ပထမ အႏွစ္ ၂၀ က တြက္နည္းတခုု၊ က်န္တဲ့ ၅ ႏွစ္က တြက္နည္း တခုု ျဖစ္ပါတယ္။ အမတ္တဦးရဲ့ အျမင့္ဆုုံးလစာက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၂,၄၄၃.၀၀ (တႏွစ္စာ) ရွိေတာ့ အဲဒါကိုု တည္ျပီး ပထမ အႏွစ္ ၂၀ နဲ႔ေျမွာက္၊ ျပီးေတာ့ ရာခိုုင္ႏႈန္း (x ၀.၀၁၇) နဲ႔ေျမွာက္ပါ။ ေနာက္ က်န္တဲ့ ၅ ႏွစ္အတြက္ ၁၇၂,၄၄၃ x ၅ x 0.01 ကိုု တြက္ခ်က္ျပီး ၂ ခုုကိုု ျပန္ေပါင္းပါ။ သူ႔အတြက္ အမတ္ပင္စင္ တႏွစ္ကိုု ေဒၚလာ ၆၇,၂၅၀.၀၀ သာ ရပါတယ္။ ဒါဟာ အေမရိကားမွာ သာမန္လူလတ္တန္းစားတဦးရဲ့ ၀င္ေငြနဲ႔ ညီပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။
 
ကဲ … သက္တမ္း ၃ ၾကိမ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ပင္စင္သက္နားကပ္ေနတဲ့ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ဘဲျဖစ္ျဖစ္ သက္တမ္း ၁ၾကိမ္သာ ထမ္းေဆာင္ရေသးတဲ့ သက္ၾကားအိုု အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အထက္ပါ တြက္နည္းနဲ႔ တြက္ျပီး ပင္စင္ယူမယ္ဆုုိရင္ေတာင္ (သက္တမ္း ၆ ႏွစ္ ထမ္းေဆာင္ဖူးက) တႏွစ္လုုံး  ေဒၚလာ ၁၇,၅၈၈.၀၀ သာ ရႏိုုင္ပါတယ္။ သူတိုု႔ အမတ္လစာ အျပည့္နဲ႔ ပင္စင္စားဖိုု႔ မျဖစ္ေရးခ် မျဖစ္ပါခင္ဗ်ား။
 
ျပည္ေထာင္စုဥပေဒက ဘယ္အမတ္ ၾကီးငယ္ မဟူ အနားယူခ်ိန္မွာ လစာျပည့္နဲ႔ ပင္စင္ရႏိုုင္ခြင့္ မရွိရေအာင္ ကာကြယ္ထားပါတယ္။ ဥပေဒမွာ ဘယ္အမတ္ပင္စာလစာမွ မူလ အမတ္လစာ၏ ၈၀% ထက္ ပိုုခံစားခြင့္ မရွိေစရလိုု႔ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ အဲသလိုု ခံစားခ်င္ရင္ေတာင္ အမတ္လုုပ္သက္ ၆၇ ႏွစ္ ရွိမွ အမတ္လစာရဲ့ ၈၀% နဲ႔ နားခြင့္ရမယ္ ဆိုုပဲ။ အသက္ ၂၀ နဲ႔ အမတ္လုုပ္ခဲ့သူ ေတာက္ေလ်ာက္အေရြးခံရလိုု႔ ၆၇ ႏွစ္ ရွိခ်ိန္မွာ သူ႔အသက္ ၈၇ ႏွစ္ က်မွ ပင္စင္ ၈၀% သာ ရမွာပါ။
 
ကဲ … စဥ္းစားေတာ္မူၾကပါ။ ျမန္မာျပည္က လက္သန္းပုုိင္ရွင္မ်ား ခင္ဗ်ား။ ျမန္မာျပည္က အမတ္နဲ႔ အစုုိးရအဖြဲ႔၀င္ေတြကိုု သက္တမ္းတခုုျပီးေနာက္ အမတ္ျပဳတ္ အစုုိးရျပဳတ္အျဖစ္ ပင္စင္လစာ တလုုံးတခဲတည္း ေပးမယ္ ဆိုုတဲ့အခါက်ေတာ့ အေမရိကန္နည္းအရဆုုိရင္ အမတ္လစာရဲ့ ၁၀% သာ ခံစားခြင့္ ရတာျဖစ္ပါတယ္တခုုေတာ့ ရွိတာေပါ့ေလ ပင္စင္ဆိုုတာက အသက္ ၆၂ ေက်ာ္မွ ခံစားခြင့္ရတာ၊ မေသမခ်င္း ရတာ။ ျမန္မာျပည္ကေတာ့ ၅ ႏွစ္ သက္တမ္းျပဳတ္အမတ္က အမတ္လစာ၊ အစိုုးရလစာရဲ့ ၅ ဆ (အမတ္ တလ ၁၀သိန္း x ၅ ဆ = သိန္း ၅၀) တလုုံးတခဲတည္း လက္ငင္း ခံစားခြင့္ဆိုုတာက ပင္စင္ဆိုုတဲ့ အိုုနာစာ မဟုုတ္ဘဲ အမတ္လုုပ္တဲ့ ဘိုုးနပ္စ္ ျဖစ္ေနတယ္လိုု႔ ေျပာခ်င္မိသဗ်ာ။ အစုုိးရ၀န္ၾကီးမ်ားဆိုုရင္ တလ သိန္း ၃၀ တန္ ၀န္ၾကီးျပဳတ္က တစုုတခဲတည္း က်ပ္ သိန္း ၁၅၀ ပုုိ္က္ျပီး အိမ္ျပန္လက္ေဆာင္တဲ့ ခင္ဗ်။
 
 ျမန္မာျပည္မွာ ခုုခ်ိန္ထိ အဆင္းရဲဆုုံးႏိုုင္ငံအျဖစ္ ခၽြတ္ျခဳံက် ဘိတ္ခ်ီးက်ေနလိုု႔ အမတ္ေတြ အစုုိးရေတြ ၀င္လုုပ္ၾကတဲ့ျပီး တိုုင္းျပည္ကိုု တိုုးတက္ေအာင္ ၾကံေဆာင္ၾကတယ္ အထင္ၾကီးေနမိတာ လက္သန္းေလးေတြရဲ့ ျပည္သူ႔ဘ႑ာကိုု မျပဳတ္ခင္ကလည္း စား၊ ျပဳတ္ျပီးေတာ့လည္း သိန္းဆုုၾကီးပိုုက္ အိမ္ျပန္တယ္ ဆိုုေတာ့ သူတိုု႔ အမတ္ေတြ အစုုိးရေတြ မျပဳတ္ခင္ တိုုင္းျပည္ေကာင္းစားသြားေအာင္ ဘာလုုပ္ေပးခဲ့တဲ့ ေပတံနဲ႔ ဘိုုးနပ္စ္ေပးရမွာတုုန္းလုုိ႔ ေမးခြန္း ထုုတ္ခ်င္ စရာပါပဲ။
 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကေတာ့ သူ႔အမတ္ေတြဆီက လစာျဖတ္ျပီးေတာ့ ပါတီကိုု ဘ႑ာျဖည့္မယ္၊ ထူေထာင္မယ္လိုု႔ ဆိုုခဲဲ့ဘူး ပါတယ္။ ပါတီက ဆင္းရဲတဲ့ပါတီဆိုုေတာ့ ပါတီအမွီအခိုုကင္းေစဖိုု႔ အမတ္ေတြရဲ့ လစာကိုု အလွဴခံျပီး ကိုုယ္ထူကိုုယ္ထ ျပည္သူ႔ပါတီ အင္န္အယ္ဒီလုုပ္ရမယ္ ဆိုုသကိုုးဗ်။ သည္အတိုုင္းသာဆိုု အင္န္အယ္ဒီပါတီက အမတ္ေတြ ေနာက္သက္တမ္းလြန္ မေျပာေကာင္း မဆုုိေကာင္း ျပဳတ္ၾကရင္ အဆိုုပါ အမတ္ျပဳတ္ ခ်ီးျမွင့္ေငြ သိန္း ၅၀ ဆီကလည္း ပါတီရန္ပုုံေငြအတြက္ ျဖတ္ၾကရဦးမွာပဲလိုု႔ မ်က္ေစာင္းထိုုးထားရမလား မသိပါဘူး ခင္ဗ်ာ။ 
 

 

ကဲ … အလ်င္အျမန္ ေ၀ဖန္စာေရးလိုုက္ရတဲ့ဆီမွာ တခုုေတာ့ ျမန္မာျပည္ အမတ္ျပဳတ္ ပင္စင္စာထဲမွာ မပါရလိုုက္တဲ့ တမတ္သားေတြကိုုေတာ့ သနားမိပါရဲ့။ အမတ္ျပဳတ္ အစုုိးရျပဳတ္ ႏိုုင္ငံေရးပင္စင္ ခ်ီးျမွင့္ေငြရမယ့္သူေတြထဲ ကာလုုံက စိတ္တိုုင္းက်ခန္႔တဲ့ ၀န္ၾကီးေတြ၊ တပ္ကိုုယ္စားလွယ္ အမတ္ေတြေတာ့ မပါ၀င္ဘူး ဆိုုပါသတဲ့။ သူတုုိ႔က အစုုိးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ လစာ ခံစားသူေတြ မဟုုတ္ဆိုုပဲ။ သည္ေတာ့ကာ သည္ တမတ္သား ကာလုုံ ၀န္ၾကီးနဲ႔ အမတ္ေတြက ဘယ္က လုုပ္ခလစာမ်ား စားေနၾကလိုု႔ေလလဲ။ သူတိုု႔ေတြ ပင္စင္စား အနားယူၾကမယ္ ဆိုုရင္ျဖင့္ ဘယ္ေလာက္ တန္ေၾကးမ်ား ရွိေနမွာပါလိမ့္မလဲလိုု႔ အေတြးေခါင္ေနမိပါေၾကာင္း။
 

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သာဂိ, ေ၀ဖန္ေရးရာ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)