ေမာင္ေမာင္စိုုး – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ႏွင့္ NLD ပါတီတိ့ု အေလးထားဂရုျပဳသင့္သည့္ ေဝဖန္ခ်က္ ၂ ခု

December 23, 2015
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

 

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ႏွင့္ NLD ပါတီတိ့ု အေလးထားဂရုျပဳသင့္သည့္ ေဝဖန္ခ်က္ ခု

(မိုုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၅

 

နိုင္ငံေရးပါတီတရပ္ႏွင့္ ယင္းပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လူထုကေဝဖန္ျကသည္မွာ ထူး ဆန္းသည့္အခ်င္းအရာမဟုတ္ သက့ဲသုိ့ ေရွာင္လႊဲ၍ ရသည့္အရာမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ပါေခ်။ NLD က့ဲသုိ့ အစိုးရဖြဲ့နိုင္သည္အထိ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အနိုင္ရသည့္ ပါတီတရပ္အဖိ့ု ပို၍ပင္ ေဝဖန္မွဳမ်ားကို ျကံဳရေပမည္။ အပင္ျမင့္ ့္ေလ ေလတိုက္ခံရေလ မဟုတ္ပါေလာ။

 

လူထုကိုု ကိုယ္စားျပဳ၍ လူထုအားေရွ့ေဆာင္ ေရွ့ရြက္ျပဳမည့္ နိုင္ငံေရးပါတီတရပ္အဖိ့ု ေဝဖန္ေရး မ်ားသည္ ေျကာက္စရာမလို သလို ေဝဖန္ေရးမ်ား ကိုလက္ကမ္းပင္ျကိဳဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ့မွသာ လာမည့္ NLD အစိုးရသည္ လူထုအသံကို ကိုယ္စားျပဳ လူထု၏ ျကပ္မတ္မွဳ ကူညီမွဳ ဝိုင္းရံမွဳမ်ားျဖင့္ တဟုန္ထိုးေရွ့သုိ့ ဆက္လွမ္းနိုင္ေပမည္။ NLDကိုဝိုင္းရံသည္ဆိုရာ၌ NLD လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရံုႏွင့္ မျပီးေပအျပဳသေဘာျဖင့္ ေဝဖန္ေထာက္ကူရန္လည္း လိုအပ္ေပသည္။

သုိ့ရာတြင္ အျပဳသေဘာျဖင့္ ေဝဖန္ေရးႏွင့္ NLD အားပစ္တင္ ရွံဳ့ခ် တိုက္ခိုက္ေနမွဳမ်ားကိုေတာ့ေသခ်ာစြာ ခြဲျခားဘိ့ုေတာ့ လိုသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ NLD အားဆန့္က်င္ေနသူမ်ား စစ္အာဏာရွင္ စနစ္အား တြယ္ကပ္ေနသူမ်ားကလည္း NLD အားရတဲ့နည္းျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေနေပရာ ရွဳတ္ေထြးမွဳ ေတာ့ အတန္ငယ္ရွိသည္ဟု ဆိုရမည္။ မည္သုိ့ပင္ရွဳတ္ေထြးေစကာမူ NLD အဖိ့ု ေဝဖန္မွဳမ်ားကို  ေရွာင္လႊဲ၍ မရနိုင္ေပ။ အခ်ိဳ့အား လစ္လ်ဴရွဳအခ်ိဳ့အား မွမွန္ကန္ကန္ တုန့္ျပန္ အခ်ိဳ့အား အေလးထားဂရုျပဳ၍ ျဖတ္သန္းရမည္သာျဖစ္ေပသည္။

 

ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ

 

ပထမအခ်က္မွာ ၂၀၁၆ ဇႏၷဝါရီ ၁၂ ရက္ေန့ တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္သည္။


၎ညီလာခံကို ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန့က ေရးဆြဲျပီးေသာ နိုင္ငံေရးမူေဘာင္မ်ားအေျခခံကာေဆြးေႏြးျကမည္ဟုဆိုသည္။ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန့ သမတဦးသိန္းစိန္ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ  ၎ညီလာခံကို အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡခ်ဳပ္ျငိမ္းေရး ႏိုင္ငံေရးျပသနာမ်ားကို နိုင္ငံေရးနည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းေရးအတြက္ရည္ရြယ္သည္ ဟုဆိုသည္။

 

အမွန္ပင္ ဤညီလာခံသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ျပသနာကို ေျဖရွင္းရန္ ျကိဳးပမ္းသည့္ ညီလာခံျဖစ္သည္။ သုိ့ေသာ္နိုင္ငံေရးမူေဘာင္ေရးဆြဲစဥ္က NCA လက္မွတ္ေရးထိုး ထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ဖြဲ့သာပါရွိျပီး လက္ရွိ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ေနသည့္ အင္အား ၂၀%သာရွိသည္။ က်န္လက္နက္ကိုင္အင္အား ၈၀% ကို ကိုယ္စားျပဳသူတိ့ုမပါေခ်။ လာမည့္ ညီလာခံ တြင္လည္း NCA လက္မွတ္မထိုးသည့္ အဖြဲ့မ်ား ပါဝင္နိုင္ျခင္း ရွိမရွိ မေသခ်ာေသးေပ။ သုိ့ျဖစ္ရာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့အ မ်ားစုကို ကိုယ္စားျပဳသူမ်ား မပါဘဲ ျပသနာကိုေျဖရွင္း၍ ရနိုင္ပါမည္ေလာဆိုသည္မွာ စဥ္းစား

ဖြယ္ျဖစ္သည္။ ထိ့ုျပင္ ထိုအဖြဲ့မ်ားမပါဘဲ ထြက္လာသည့္ ညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ထိုအဖြဲ့မ်ားအား နာခံခိုင္း၍ ျဖစ္နိုင္ပါမည္ေလာဆိုသည္မွာ လည္း စဥ္းစားဖြယ္ျဖစ္သည္။

 

သုိ့ေသာ္ သမတဦးသိန္းစိန္အစိုးရကေတာ့ သူတိ့ုလိုခ်င္သည္ ပုံအတိုင္းသြားရန္ စိတ္အားထက္ ္သန္ ေနပုံရသည္။ျပသနာကို အရင္းျမစ္ကေျဖရွင္းနိုင္မနိုင္က ျပသနာတခု လက္ရွိအစိုးရ သက္တမ္းတြင္ သူတိ့ုလုပ္ခ်င္သည့္ ပုံစံအတိုင္းလုပ္သည္က ျပသနာတခု ျဖစ္ေနသည္ဟုဆိုရမည္။

လက္ရွိက်င္းပမည့္ ညီလာခံကိုယ္စားလည္အေရအတြက္ သည္ပင္ အျငင္းပြါးဖြယ္ရာျဖစ္ေနသျဖင့္NLD ၏ျကားဝင္ေပးမွဳအရ အစိုးရက ၇၅ လႊတ္ေတာ္ ၇၅ စစ္တပ္ ၁၅၀ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့ ၁၅၀ နိုင္ငံေရးပါတီ ၁၅၀ လက္နက္မ ကိုင္သည့္တိုင္းရင္းသား ပါတီ ၅၀ အျခားဖိတ္ျကားသင့္သူ ၅၀ စုစုေပါင္း ၇၀၀ တက္ေရာက္မည္ဟုဆိုသည္။

 

 ဤတြင္ SNLD ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ဦးခြန္ထြန္းဦးႏွင့္ NCA လက္မွတ္မထိုးေသးသည့္ KIA ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ဦးဂြမ္ေမာ္တို့က ဤညီလာခံသည္ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံက့ဲသုိ့ ျဖစ္မည္ကိုစိုရိမ္သည္ဟု ေဝဖန္ခ်က္မ်ားထြက္ေပၚ လာပါသည္။ ျပီးခ့ဲေသာေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံက်င္းပစဥ္ကလည္း ျပည္သူလူထု ကေရြးခ်ယ္ထားေသာ နိုင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားလည္မ်ားအား မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ စစ္တပ္မွ စိတ္ျကိဳက္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကိုယ္စားလည္ အစုအဖြဲ့မ်ားစြာျဖင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဆိုသည္ကို ေရးဆြဲ အတည္ျပဳခ့ဲျကသည္။ အမွန္တကယ္ နိုင္ငံေရးျပသနာကို မေျဖရွင္းနိုင္ဘဲ ျမန္မာျပည္သည္ ဖြဲ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အျကပ္ အတည္း ဆိုက္ေရာက္ကာ တိုင္းျပည္ဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ျခင္း မရွိသည္မွာ လက္ေတြ့ပင္ျဖစ္သည္။

 

အစိုးရသစ္တာဝန္ကိုလႊဲယူမည့္ NLD အေန ႏွင့္ယခင္အစိုးရ ေကာင္းေမြဆိုးေမြကို လက္ခံရမည္မွာ မလႊဲမေရွာင္သာ ျဖစ္သည္။ သုိ့ေသာ္လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ အာဏာလႊဲေျပာင္း မယူနိုင္ေသးသည့္ NLD အဖိ့ု လုပ္ေဆာင္ရန္ အကန့္အသတ္မ်ားစြာရွိေနသည္။

 

ေနျပည္ေတာ္၌ လက္ရွိ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ အဖြဲ့ ဖြဲ့ႏွင့္ေတြ့ဆုံရာတြင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုျကည္က ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အားလုံးပါဝင္ဖိ့ုလိုေျကာင္း NCA လက္မွတ္မထိုးေသးသည့္ အဖြဲ့မ်ားႏွင့္ ေတြ့ဆုံရန္ အစိုးရအဖြဲ့ အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူျပီးမွသာ ျဖစ္နိုင္မည္ျဖစ္ေျကာင္း ေျပာဆိုခ့ဲ့ပါသည္။ ျပသနာေျဖရွင္းရမည့္ အေျခခံအခ်က္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ႏွင့္ NLD ဆုပ္ကိုင္ထားသည္ကို ေဖၚျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

 

NLD အစိုးသစ္အာဏာလႊဲေျပာင္းလဲခံရယူနိုင္ပါက ယခင္ အစိုးရ ေကာင္းေမြဆိုးေမြမ်ားကိုလက္ခံလႊဲေျပာင္းရယူရမည္ မွန္ေသာ္လည္း အရင္အစုိးရေဟာင္း လုပ္သလို လိုက္လုပ္ရန ္လိုအပ္မည္ မဟုတ္ေပ။

 

သုိ့ေသာ္ လက္ရွိ အစိုးရက အာဏာမလႊဲမွီ တြန္းလုပ္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားျပသနာႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တိုင္းရင္းသားေခါင္း ေဆာင္ တိ့ု၏ ပူပန္မွဳကို NLD အေနႏွင့္ အေလးထားဂရုျပဳသင့္ သသည္။ NLD အေနႏွင့္ မဟာမိတ္ တိုင္းရင္းသားပါတီ မ်ား ႏွင့္ေတြ့ဆုံရန္ ကတိကဝတ္ရွိျပီးျဖစ္သည္။သုိ့ေသာ္မအားလပ္မွဳ မ်ားေျကာင့္ ယေန့တိုင္မေတြ့နိုင္ေသးေပ။ မည္သုိ့ပင္ မအားလပ္ သည္ျဖစ္ေစ ၂၀၁၆ ဇႏၷဝါရီ ၁၂ ရက္ညီလာခံမက်င္းပမွီ NLD အေနႏွင့္ SNLD၊  ANP စသည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ေတြ့ဆုံရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ ဤသုိ့ျဖင့္ မဟာ မိတ္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အားအေလးထားဂရုျပဳဳ ရာေရာက္သက့ဲသုိ့စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အတူ လက္တြဲတိုက္ပြဲတိုက္ပြဲဝင္လာေသာတိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ား ႏွင့္ အေျခခံတူညီသည့္ နိုင္ငံေရးအျမင္ သေဘာထားမ်ားကို ိုညိႏွဳိင္းရယူနိုင္ေပလိမ့္မည္။

 

NLD မွ သတင္းရယူမွဳ

 

လက္ရွိ ျမန္မာမီဒီယာေလာကတြင္ လူေျပာ မ်ား ေနေသာ ျပသနာမွာ NLD မွသတင္းရယူသည့္ျပသနာျဖစ္သည္။ အထူး သျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလတြင္ NLD သတင္းမ်ားရယူရန္ ျကိဳးစားျကသည့္သတင္းသမားမ်ားစြာ ညည္းျငဴျကသည့္ျပသနာ ျဖစ္သည္။

 

NLD အေနႏွင့္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားထားရွိ၍ သတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္သည္ဆိုေသာ္လည္း အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ထြက္ေပၚလာ သည့္သတင္းမ်ားကို ေမးျမန္းအတည္ျပဳရန္ ခက္ခဲေနသည္ဟု တင္းသမားအားလုံးလုံးကဆိုျကသည္။ သတင္းသမားတစ္ဦးကေတာ့ လက္ရွိ NLD ထံမွ သတင္းယူရသည္မွာ စစ္တပ္မွ သတင္း ယူရသည္ႏွင့္ တူေနေျကာင္းဆိုသည္။ လက္ရိွတြင္ စစ္တပ္၌ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ့ရွိေသာ္လည္း သူတိ့ုသတင္းထုတ္ျပန္ ခ်င္သည့္အခ်ိန္၌သာ ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိျကျပီး သတင္းသမားမ်ား သတင္းအစအနရသည့္အခ်ိန္ တြင္ ေမးျမန္းအတည္ျပဳ၍ရမည့္သူ မရွိသည္ကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ NLD မွ အမတ္မ်ားအားသတင္းသမားမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ခြင့္ပိတ္ထားသည္။ ပါတီေပၚလစီေျကာင့္ ယာယီ ပိတ္ထားသည္ ္ကို နားလည္၍ရေသာ္လည္း NLD ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အနာဂါတ္ေပၚလစီ ေျခလွမ္းမွစ၍ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေန သည္မ်ားကို သတင္းထုတ္ျပန္ေပးရန္ ေျဖျကားေပးရန္လိုအပ္ ေနသည္ဟု သတင္းသမားမ်ားက ယူဆျကသည္။ လက္ရွိ အကူး အေျပာင္းကာလတြင္ သတင္းသမားမ်ားအေနႏွင့္သည္းခံနိုင္ ေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ ဤပုံအတိုင္းမျဖစ္သင့္ဟု သတင္းသမား မ်ားကဆိုပါသည္။

သတင္းသမားဆိုသည္မွာ သတင္းထူး သတင္းဦးလိုခ်င္ျက သည္သာျဖစ္သည္။ လက္ရွိကာလNLD ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုျကည္၏ ေတြ့ဆုံမွဳ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားသည္ သတင္းထူးမ်ားျ ျဖစ္ေနေပရာသတင္းသမားတိ့ု ရယူလိုျကေပသည္။ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲ အတြင္းပိုင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မတန္မွီ ထုတ္ျပန္ေလ့မရွိေသာ္လည္း ထိုက္သင့္သည့္ ထုတ္ျပန္မွဳမ်ိဳးေတာ့ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေပမည္။

 

ျပီးခ့ဲေသာရက္ပိုင္းအတြင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ႏွင့္ ဦးသန္းေရႊေျမးေတြ့သည့္သတင္း ဦးသန္းေရႊႏွင့္ေတြ့သည့္ သတင္းမ်ားသည္ လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားသည့္သတင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသတင္းမ်ားကို ျမန္မာသတင္းဌာနမ်ားက ဦးဦးဖ်ားဖ်ား အတည္ျပဳထုတ္ျပန္လိုသည္မွာ သဘာဝက်ေပသည္။ သုိ့ေသာ္ နိုင္ငံျခားအေျခစိုက္သတင္းဌာနတခုျဖစ္ေသာ RFA သတင္းဌာန ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ အင္တာဗ််းမွတဆင့္သာ အတည္ျပဳေန ရသည္ကို ျမန္မာသတင္းဌာနမ်ား စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ေစခ့ဲသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

 

ျပီးခ့ဲေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက NLDေအာင္နိုင္ေရးအတြက္ တက္ျကြစြာပ့ံပိုးေပးခ့ဲသည့္အနုပညာရွင္မ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္း စုျကည္မွေခၚယူေတြ့ဆုံဂုဏ္ျပဳခ့ဲသက့ဲသို့ ဆိုက္ကားဆရာမ်ားအား လည္း ေခၚယူေတြ့ဆုံရန္ွ စီစဥ္ထားရွိေပသည္။ ဂုဏ္ျပဳထိုက္သူကို ဂုဏ္ျပဳျခင္းသည္ မဂၤလာတပါးျဖစ္ပါသည္။

 

အလားတူပင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တက္ျကြစြာပါဝင္ခ့ဲ့ေသာ ျမန္မာမီဒီယာမ်ားအားလည္း အသိ ိမွတ္ျပဳရန္လိုေပသည္။ မဲစာရင္းမွန္ကန္မွဳ ေရြးေကာက္ပြဲတရားမ်ွတမွွဳရွိေရး တိ့ုအတြက္ ျမန္မာသတင္းသမားတိ့ု တက္တက္ျကြျကြပါဝင္ခ့ဲျက သည္။ အေျပာင္းအလဲအတြက္ NLD ဘက္မွ မဲတင္းေပးခ့ဲျကသည္။ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္အားလုံး ရဲရဲေတာက္ေနခ့ဲသည္။ ျပိဳင္ဖက္ ျက့ံခိုင္ေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မွပင္ ဘယ္မီဒီယာမွ က်ေနာ္တိ့ု

ဖက္မွာ မရွိဘူးဟု ဝန္ခံခဲရသည္။ ထိုသုိ့တက္ျကြစြာ ပါဝင္ခ့ဲေသာ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာမ်ားအားအသိမွတ္ျပဳေပးဘိ့ုလိုသည္။ ထို့အတြက္ ျမန္မာသတင္းသမားမ်ားလိုအပ္သည္မွာ ဂုဏ္ျပဳပြဲ မဟုတ္ပါ။ NLD သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ထုတ္ျပန္ေပးဖိ့ုသာ လိုအပ္ပါသည္။ျမန္မာျပည္တြင္းသတင္းဌာန မ်ားအား သတင္းထူးမ်ား ဦးစားေပးရန္သာ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

 

ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာလက ျမစ္ျကီးနားလူထုအစည္း အေဝးတြင္ ျမစ္ဆုံကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္ မ်ားကို လူထုအားခ်ျပျပီး လူထုသေဘာထားရယူကာ ဆုံးျဖတ္သြားမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္က ဆိုခ့ဲပါသည္။ဆိုလိုသည္မွာ NLD အစိုးရအေနႏွင့္ အစိုးရလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လူထုျကားထဲတြင္ခ်ျပသြားမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ ေရရွညိတြင္ NLD သတင္းထုတ္ျပန္မွဳသည္ အေရးပါေသာကိစၥ တရပ္ဟုဆိုရမည္။

 

NLD ဗဟိုျပန္ျကားေရးမွ မုံရြာဦးေအာင္ရွင္ကလည္း NLD သတင္းထုတ္ျပန္မွဳ လိုအပ္ခ်က္ကို အသိမွတ္ျပဳျပီး NLD အေနႏွင့္အေလးထားဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုဆိုခ့ဲ့ပါသည္။ ထိ့ုျပင္ NLD ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္အေနႏွင့္ အလုပ္မ်ားျပားမွဳအရ ကိုယ္တိုင္သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ေတြ့ဆံုရန္ အခ်ိန္နဲလာနိုင္ေပရာ NLDသတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ့ NLD ေျပာေရးဆိုခြင့့္္ရွိသူအျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္၏ ေျပာ ေရး ဆိုခြင့္ရွိသူတဦးထားရွိရန္လည္း လိုအပ္လာျပီဟုသုံးသပ္ရသည္။ လက္ရွိျမန္မာ့နိုင္ငံေရးတြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္အား ဗဟိုျပဳ ေနရာ သူမ၏ လွဳပ္ရွားေျပာဆိုမွဳက္ို လူထုက အထူးအေလးထားျကသည္။ သူမအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားျပားလာေပရာ သူမကိုယ္စား သတင္းထုတ္ျပန္ေပးသူ ေျဖျကားေပးသူ သူမ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတဦးလိုအပ္လာျပီဟုဆိုရမည္။

 

နိဂံုး

 

ခ်ဳပ္၍ ဆိုရလ်င္လက္ရွိ NLD ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ေျပာဆိုမွဳ မ်ားအနက္ တိုင္းရင္းသားျပသနာႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္မွဳျပသနာ ခုသည္ NLDအေနႏွင့္ အထူးအေလးထား ဂရုျပဳရမည့္ ျပသနာ  ရပ္ဟုဆိုရမည္။ ထိ့ုျပင္ ထိုျပသနာ ရပ္သည္ ေရရွည္တြင္ ဂရုစိုက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ျပသနာ ရပ္ျဖစ္သည္ဟုဆိုရေပမည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေ၀ဖန္ေရးရာ, ေမာင္ေမာင္စိုုး

One Response to ေမာင္ေမာင္စိုုး – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ႏွင့္ NLD ပါတီတိ့ု အေလးထားဂရုျပဳသင့္သည့္ ေဝဖန္ခ်က္ ၂ ခု

 1. ko zaw on December 24, 2015 at 6:17 am

  တိုင္းရင္းသားျပသနာႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္မွဳျပသနာ
  တိုက္ပိတ္ ..ဆိုတဲ့ေဆာင္းပါးတစ္ခု ဖတ္ဖူးပါတယ္။ အာဏာရွင္လက္ထက္က ဖမ္းခ်ဳပ္တိုက္ပိတ္နည္းပါ။ အခုေခတ္ေတာ့ ေငြနဲ႕ပိတ္ဆို႕နည္းကို တိုက္ပိတ္လို႕ေခၚပါတယ္ ..ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးပါ။

  အဂၤလိပ္အစိုးရကို ထိထိမိမိ တိုက္ခိုက္ေရးသားခဲ့သူ သူရိယသတင္းစာၾကီးမွာ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ကလားမသိ၊ အဲဒီေဆာင္းပါးရွင္ကို ရေအာင္ရွာေဖြျပီး ရာထူးၾကီးတစ္ခုကို ေပးလိုက္ပါတယ္။ ရာထူးၾကီးဆိုတာ အခုေခတ္ေငြနဲ႕ေျပာရရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ က်ပ္၁၀သိန္း (ေဒၚလာ ၈၀၀) ေလာက္ မဟုတ္ပါ။ အဂၤလိပ္အစိုးရ နယ္ပိုင္ ရာထူးအဆင့္ေတာင္ အခုေခတ္ ေဒၚလာ ၅ေထာင္ေလာက္ လစာရွိပါတယ္။ ေရႊဥေဒါင္းအသက္တာ စာအုပ္အရဆိုရင္ နာမည္ေက်ာ္ေနတဲ့ စာေရးဆရာ ေရႊဥေဒါင္း တစ္လဝင္ေငြက အခုေခတ္ ေဒၚလာ ၃ေသာင္းနဲ႕ညီမွ်ပါတယ္။ စာေရးဆရာ ေရႊဥေဒါင္းတို႕၊ အဂၤလိပ္စာဆရာ ဦးခင္ေမာင္လတ္ (ေဒၚခင္မ်ိဳးခ်စ္ ရဲ့ခင္ပြန္း) တို႕ဆိုတာ လစာေငြ မက္ေမာသူမ်ားမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လူ၈၀%ေလာက္က ေငြနဲ႕ပိတ္လို႕ရပါတယ္။
  .
  သူရိယသတင္းစာမွာ အဂၤလိပ္အစုိးရကို ထိထိမိမိ ႏွက္ေနတဲ့ စာေရးဆရာလဲ ..ရာထူးၾကီးရသြားျပီးတဲ့ေနာက္ ..စာမေရးရဲေတာ့သလား၊ စာေရးဖို႕အခ်ိန္မရွိေတာ့သလား မသိပါ။ အဂၤလိပ္အစိုးရကို ထိထိမိမိေရးတဲ့ ေဆာင္းပါးေတြ သူရိယသတင္းစာမွာ မပါေတာ့ဘူး ..တဲ့။
  .
  ဒီအတိုင္းပါပဲ။ အင္အယ္ဒီ အာဏာရလာတဲ့အခ်ိန္ သတင္းမထုတ္ျပန္ေတာ့တာ … သဘာဝက်ပါတယ္။
  .
  ေနာက္တစ္ခု တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ျပသနာကေတာ့ …ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရွိန္အဝါကို သံုးျပီး စတင္ေတြ႕ဆံုေနပါျပီ။ ဒီျပသနာက အလြန္ရႈပ္ေထြးတဲ့အတြက္ .. ဇိမ္ခံကားတင္သြင္းခြင့္ေပးတဲ့ . ..ကေလးကလားနည္းနဲ႕မရပါဘူး။ တရုပ္ဝင္ရႈပ္ေနတယ္ လို႕ ေျပာတဲ့လူလဲ ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး..ေတာင္းပန္ရတဲ့အေျခအေနဆိုေတာ့ .. ဒိျပသနာက တကယ္ပဲ ထိပ္တန္းျပသနာၾကီးအျဖစ္ ေထာက္ခံပါတယ္။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္