ကိုုသန္းလြင္ – ဂ်ာမနီမွ ကုမၸဏီငယ္ကေလးမ်ား

December 28, 2015

 

ကိုုသန္းလြင္ – ဂ်ာမနီမွ ကုမၸဏီငယ္ကေလးမ်ား

(မိုုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၅

 

(၁)

Mittelstand  ဆိုေသာ ဂ်ာမန္စကားသည္ အလယ္အလတ္တန္းစားဟုအဓိပၸါယ္ရသည္၊   ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ   တြင္ အလယ္အလတ္တန္းစား စက္မႈကုန္ထုတ္ ကုမၸဏီမ်ားကို Mittelstand အုပ္စု၀င္ ကုမၸဏီမ်ားဟုေခၚ ပါသည္၊   SME  ေခၚ Small and Medium Enterprises  အေခၚအေ၀ၚ ႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးတူညီပါသည္၊   ေယဘုယ် ေျပာရလ်င္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ ၉၉% ႏႈန္းေသာ စက္ရံု အလုပ္ရံု ကုမၸဏီမ်ား မွာ မစ္တယ္စတင္း ကုမၸဏီ အမ်ိဳးအစား တြင္ပါ၀င္ၾကသည္၊   လူဦးေရ နဲေသာ ေဆာ့(ဖ)၀ဲယား ကုမၸဏီ အငယ္စားမ်ားမွ အစ ကမၻာ့အဆင့္မွီ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားအထိရွိၾကသည္။

ကုမၸဏီမ်ားသည္ မိသားစုပိုင္မ်ားျဖစ္္ၾကပါသည္၊ ၀န္ထမ္းမ်ား အေပၚမိသားစု၀င္မ်ားကဲ့သို႔ဆက္ဆံျပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ မိသားစုစိတ္ဓါတ္ကိုျမင္ႏိ္ုင္ၾကသည္၊    ကုမၸဏီပိုင္ဆိုင္သူမ်ားက မိမိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အတြက္  အေကာင္းအဆိုးကိုတာ၀န္ယူၾကသည္။

ဂ်ာမနီ တႏိုင္ငံလံုးဆိုလ်င္ ကုမၸဏီေပါင္း ၃.၆ သန္းေက်ာ္ရွိသည္၊    တႏိုင္ငံလံုး အလုပ္လုပ္သူဦးေရအား  လံုး၏ ၆၀% မွ်ရွိသည္။ ဂ်ာမနီ တႏိုင္ငံလံုး၏ ထုတ္ကုန္၏ ၅၂% မွာ ဤကုမၸဏီမ်ားမွလာသည္။

ထိုကုမၸဏီမ်ား၏ လကၡဏာမွာ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္၊  ပဌမ ကုမၸဏီတည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး၊ အလုပ္ကို တာရွည္လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ေရးသည္ အဓိကျဖစ္သည္၊ ေဖာက္သယ္ျဖစ္သြားျပီဆိုလ်င္ ရာသက္ပန္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္စြာ ဆက္ဆံလို  ၾကသည္။

ဒုတိယလကၡဏာတမ်ိဳးမွာ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးတို႔၏ ဗီဇ၀ါသနာအရ တီထြင္ၾကံဆလိုၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္၊ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း၏ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေအာင္ထိမ္းသိမ္းထားလိုၾကျပီး ဂ်ာမနီႏို္င္ငံလုပ္ဆိုသည္ႏွင့္ သံုးစြဲသူအေပါင္း စိတ္ေက်နပ္မႈရရွိေစရန္ အာမခံႏိုင္ၾကသည္၊

ဤ မစ္တဲစတင္း ကုမၸဏီမ်ားထဲမွ အေရအတြက္ ၁၃၀၀ ေလာက္ကို လူမသိ သူမသိ တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ  ခ်န္ပီယံ ကုမၸဏီမ်ားဟုတင္စားေခၚေ၀ၚၾကသည္၊   ထိုအထဲမွ ကုမၸဏီ သံုး၊ ေလးခုမွာ ကမၻာ့ထိပ္တန္းစာရင္း ၀င္ၾကျပီး လည္ပါတ္ေငြမွာ ယူရိုေငြ ၃ ဘီလီယံအထက္မွာရွိၾကသည္၊   သူတို႔သည္ ရည္မွန္းခ်က္ ၾကီးမားျပီး ကုမၸဏီကို ပိုမို၍သာ  ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေစလိုၾကသည္၊ ထိုကုမၸဏီမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာပစၥည္းကို တမာၻ တ၀ွမ္းလံုးမွ မွာယူသံုးစြဲၾကရသည္၊ သူတို႔သည္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ကို စိုးမိုးထားလိုၾကျပီး သူတို႔၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မွာ စက္ရံုလုပ္ငန္းမ်ားကို ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ လည္ပတ္ေန ေစျခင္းပင္၊ အျခားႏိုင္ငံထုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားက လိုက္မမွီေသာ အရည္အေသြးရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ၾကသည္၊  တခါ၀ယ္ဘူးသည့္ ေဖာက္သယ္ကို အၾကိမ္ၾကိမ္ျပန္လာေအာင္ ေရရွည္ခံ၊ အၾကမ္းခံပစၥည္းမ်ားကို ထြက္လုပ္ေပးေနၾကသည္။

တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ မိသားစုပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ကမၻာက အာရံု  စိုက္စရာျဖစ္လာခဲ့သည္၊   အုပ္ခ်ဳပ္ပံု၊ အလုပ္လုပ္ပံုမွာ တကမၻာလံုးက အားက်ရသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္၊    ကမၻာအရပ္ရပ္မွ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ေတြ တဖြဲဖြဲလာၾကည့္ၾကသည္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးေကာင္စီ၏ ဥကၠဌ ျဖစ္သူကမူ သူသည္ေရာက္ေလရာအရပ္တိုင္း၌ ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား  ၏ အလုပ္လုပ္ပံု Business model  ကို ရွင္းျပေနရပါသည္ဟုဆိုသည္။

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးစနစ္သည္ ကမၻာတြင္ စတုတၳ အၾကီးဆံုးျဖစ္သည္၊   ထိုစနစ္၏ ေက်ာရိုးေနာက္ခံ  မွာ ဤ မိသားစုပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားပင္ျဖစ္သည္၊   ကုမၸဏီ၏ အဆင့္အတန္းမွာ ကမၻာ့ထိပ္သီး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ၾကေသာ္လည္း ဂ်ာမန္ျမိဳ႕ငယ္ကေလးမ်ားတြင္ မထင္မရွားသာ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ      လုပ္ငန္း အေသးစားဟုသာထင္ၾကရသည္၊   ထုတ္လုပ္ေသာ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားမွာ ထိပ္တန္းအရည္   အေသြးရွိသည္၊ ဂ်ာမန္တို႔က  “ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေရႊတူးတဲ့လူေတြ မဟုတ္ပါဘူး၊ ေရႊတူးတဲ့ လူေတြကိုင္ဘို႔ တူးရြင္းေတြ၊ ေဂၚျပားေတြကို ထုတ္လုပ္ေပးသူေတြပါ ” ဟုဆိုသည္။

(၂)

စကၤာပူ စီမံခန္႔ခြဲေရး တကၠသိုလ္ ( SMU) မွ ေက်ာင္းသား ၂၈ေယာက္ ႏွင့္ ပေရာ္ဖက္ဆာ တေယာက္ပါ၀င္ ေသာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ တဖြဲ႕သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ဂ်ာမဏီ သို႔ေရာက္ရွ္ိသြားၾက  သည္။

မာစီးဒီး ( Marcedes – Benz ) ကုမၸဏီက ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးေက်ာင္းမွာ ေလ့က်င့္ေရး ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားေရးတို႔ကို ပူးတြဲထားေသာ ေက်ာင္းျဖစ္သည္၊   ဤကဲ့သို႔   ေက်ာင္း  ႏွင့္ အလုပ္ခြင္ကို ပူးတြဲ၍ တည္ေဆာက္ထားျခင္း မွာဂ်ာမန္တို႔၏ ထူးျခားခ်က္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။

ထိုေက်ာင္းသားမ်ား BMW စက္ရံုသို႔ ေရာက္သြားေသာအခါ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္စက္ရုပ္မ်ား တြဲျပီး  အလုပ္လုပ္ေနၾကပံုကိုေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္၊    ထိုကုမၸဏီက ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွာလည္း ျပင္ပမွ ၀င္ လာမည့္ အၾကံေကာင္း၊ ဥာဏ္ေကာင္းမ်ားအတြက္ အျမဲတံခါးဖြင့္ထားပံုကို ေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္၊   Garage  Automatic  System  မွာ ကားျပင္၀ပ္ေရွာ့ မ်ားကို ပံုစံအသစ္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ရန္က်ိဳးစားေနၾကပါသည္။

မိမိႏွင့္ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ရာ သို႔မဟုတ္ အကၽြမ္းတ၀င္ ျဖစ္ျပီးသူမ်ားကိုသာ ၀န္ထမ္းအျဖင့္ခန္႔အပ္ေလ့ရွိေသာ  ေၾကာင့္ အလုပ္၀င္ျပီးသား လူအဖို႔ အလုပ္ထြက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီေျပာင္းရန္ စဥ္းစားေလ့မရွိၾကေပ၊    ဂ်ာမနီ တြင္ အသက္ ၂၅ေအာက္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သူဦးေရ မွာ ၇.၈% သာရွိသည္။ ဆီြဒင္မွာ ၂၂.၁%ရွိျပီး စပိန္တြင္ ၅၄% ရွိသည္၊  အလုပ္၀င္ျပီး အလုပ္ေျပာင္းသူ အလုပ္ထြက္သူဦးေရမွာ  ၂.၇% ရွိျပီး ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အေနျဖင့္  အေမရိကား  တြင္ အလုပ္ေျပာင္းသူဦးေရမွာ ၃၀% ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္မွ ေက်ာ္ၾကားေသာ ထိပ္တန္း ကုမၸဏီၾကီးမ်ား၏ လကၡဏာမွာ မိသားစုသေဘာ၊ မိသားစုပံုစံ မပါ၀င္ျခင္းပင္၊ ေတာ္သူ၊ ထူးခြ်န္သူေတြသာ ေရွ႕တန္းသို႔ေရာက္လာၾကသည္၊ ခြ်င္းခ်က္အနည္းငယ္မွအပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာ မဟုတ္ဘဲ အရည္အခ်င္းျပည့္၀သူမ်ားသာ စီအီးအို မ်ားျဖစ္လာၾကသည္။

စကၤာပူႏိုင္ငံကမူ သူတို႔ႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီ ငယ္ေလးမ်ားမွာ မိသားစုသေဘာေဆာင္ေနပံုခ်င္းတူညီေန ေသာေၾကာင့္ ဂ်ာမန္ပံုစံကို ပိုစိတ္၀င္စားၾကသည္၊ မိသားစုပိုင္ ကုမၸဏီ ငယ္ကေလးမ်ားသည္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အရည္အေသြးတြင္ ဂ်ာမနီ ကို အမွီလိုက္ႏိုင္ေစရန္ က်ိဳးစားေနၾကသည္၊

 

(၃)

ေတာင္ကိုးရီးယားမွ သမၼတေရြးပြဲတြင္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့သူ Mr Moon Kook Kyan မွာ ဂ်ာမနီ၏ စက္ရုံမ်ားအလုပ္ရုံမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို အားက်သူျဖစ္သည္၊ သူ၏အ၀တ္အထည္ ကုမၸဏီမွာ  ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ Chaebol ကုမၸဏီ အေပၚ မွီခိုေနရျပီး ထိုကုမၸဏီသာမရွိလ်င္ ကိုးရီးယားက သူ႔စက္ရုံကို ဖ်က္သိမ္း ရလိမ့္မည္ပာုယုံၾကည္ေနသည္၊  ကုမၸဏီ CEO အျဖစ္ကို စြန္႔လႊတ္ျပီး သမၼတေရြးပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ ခဲ့ရာ အၾကီးအက်ယ္ရႈံးနိမ့္ခဲ့သည္၊ သူသည္ ကမာၻေက်ာ္ကုမၸဏီ တခုုျဖစ္ရန္ အရြယ္ပမာဏ ၾကီးမားရန္မလို ပာူေသာ အယူအဆကို ဆုပ္ကိုင္ထားသူျဖစ္သည္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား သမၼတ Park Geun Hye ကို ဂ်ာမနီသို႔ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တခုေစလႊတ္ရန္ အၾကံျပဳႏိုင္ခဲ့သည္၊ ဂ်ာမန္ပံုစံကို ယူ၍ ထူးခြ်န္ေသာကေလး မ်ားကို စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား သင္ေပးႏိုင္မည့္ Meister ေခၚ ေက်ာင္းကို ေတာင္ကိုးရီးယားတြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

Mr. Moon က သူ၏ ဂ်ာမန္ပံုစံ ေက်ာင္းသား လူငယ္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရး စီမံကိန္းကို တရုတ္ျပည္သို႔ အေရာက္ပို႔ေပးႏိုင္ခဲ့သည္၊ တရုတ္ျပည္မွ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ မိသားစု ကုမၸဏီ အၾကီးအကဲမ်ားကို ဂ်ာမန္ မင္တက္စတန္ ပံုစံအေၾကာင္းကို မေမာႏိုင္ မပမ္းႏိုင္ရွင္းျပေလ့ရွိသည္္၊ ဂ်ာမနီတြင္ မိသားစု အစဥ္အဆက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ၾကပံု ကမာၻ႔အဆင့္မွီ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ေနၾက ေသာ ကုမၸဏီ အငယ္စားကေလးမ်ားအေၾကာင္း သူ၏ပို႔ခ်ခ်က္ကို ခန္းလံုး ျပည့္လာ ေရာက္နားေထာင္ၾက သည္၊ တရုတ္အစိုးရက ထို မစ္တက္စတင္း ကုမၸဏီ မ်ားကို ေလ့လာရန္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ဂ်ာမနီသို႔ ေစလႊတ္ေပးသည္၊ မိမိကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႔လုပ္မွ ထိုစနစ္ကို ေသခ်ာသိရမည္ပာု ယံုၾကည္သူမ်ားကမူ ဂ်ာမန္ကုမၸဏီကို ၀ယ္ယူျပီး လက္ေတြ႔လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္၊ ကြန္ကရစ္ စုပ္စက္မ်ား ထုတ္လုပ္သူ Putzmeistr မွာ ေနာက္ဆံုး တရုတ္ပိုင္ ကုမၸဏီတခုျဖစ္လာသည္။

ဂ်ာမနီသို႔ ေနာက္ဆံုးလာေရာက္ၾကသူမ်ားတြင္ အီဂ်စ္ႏွင့္ အီရန္ ႏိုင္ငံတို႔ ပါ၀င္လာၾကသည္။

တခုသတိျပဳရန္မွာ ဂ်ာမန္တို႔၏ မင္တဲလ္စတင္း ပံုစံကို ႏိုင္ငံျခားသို႔ အရင္းအတိုင္းပို႔ေပးရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေပ၊ ဂ်ာမန္တို႔၏ စနစ္မွာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားမွာ ခြဲမရေအာင္ ဆက္စပ္ေနသည္၊ မိမိ ကုမၸဏီ ေငြပင္ေငြရင္း ႏွင့္ အလုပ္သမားဌါးရမ္းႏိုင္မႈတို႔မွာလည္း ဆက္စပ္ေနသည္၊ ထိုအေျခအေနမ်ားျဖင့္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္ သမားဆက္ဆံေရး ျပႆနာမ်ားရွိေနေသာ ေတာင္ကိုးရီးယားတြင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ မရပ္တည္ႏိုင္ေပ၊ ျခံခုန္ကူးတက္ေသာ အေမရိကန္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္လည္း မျဖစ္ႏိုင္၊ ၁၉ ရာစုခုႏွစ္အစကတည္းက ႏွစ္ႏိုင္ငံရင္းႏွီးစြာ ကူးလူးဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံက သူတို႔ပံုစံကို အတုခိုးလိုေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္သည္ပာု မဆိုႏိုင္ေပ။

 

(၄)

ကမာၻ႔အေျခအေနမွာလည္း ေျပာင္းလဲလာေနရာ ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လိုအပ္ပံုကို ဂ်ာမန္တို႔လည္း နားလည္ၾကပါသည္၊ ျမိဳ႕ငယ္ေလးမ်ား၌ ရုိးရိုးကုတ္ကုတ္ အလုပ္လုပ္ေနရံုျဖင့္ ကမာၻ႔ႏွင့္အမွီ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ရန္ တစ ထက္တစခက္ခဲလာပါသည္၊ ေဖာက္သယ္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈမတူေသာ ေဖာက္သယ္တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံရန္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ဌါးရန္းၾကရသည္၊

အသံႏွင့္ပါတ္သက္လ်င္ ဂ်ပန္တု႔ိ၌ အေကာင္းၾကိဳက္တက္ေသာ အေကာင္းႏွင့္ အညံ့ကိုခြဲျခားတတ္ေသာ နားမ်ားရွိရာ Sennheiser ကဲ့သို႔ေသာ စပီကာ ကုမၸဏီက ဂ်ပန္စားသံုးသူတို႔၏ အၾကံဥာဏ္ကို ယူၾကရသည္၊ ဖက္ရွင္၊ ဒီဇိုင္း၊ ႏွင့္ ေရေမႊးထုတ္လုပ္ရာ တြင္ ျပင္သစ္ႏွင့္ အေမရိကန္ကို မလြတ္တန္း အတုခိုးေနရသည္။

ဂ်ာမန္တို႔၏ အကုန္က်သက္သာေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးစနစ္သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္တို႔အတြက္ အားက်အတုခိုးဘြယ္ရာျဖစ္သည္၊ ေဖၚျပခဲ့သလို မိသားစု စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ကုမၸဏီကို ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ လည္ပါတ္ေနေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတက္ပညာလည္း ပညာယူစရာေတြမ်ားလွပါသည္။

စီမံခန္႔ခြဲမႈအတက္ပညာဆိုသည္မွာ ကမာၻအရပ္ရပ္မွ စိတ္ကူးစိတ္သန္း ေကာင္းမ်ားကို ေကာင္းႏိုးရာရာ ေကာက္ႏုတ္ေရြးခ်ယ္ေပါင္းစပ္ၾကျခင္းျဖစ္ျပီး မိမိအေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးယူရ ျခင္းမပာုတ္ပါသေလာ။

 

ကိုသန္းလြင္

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ကုိသန္းလြင္, သတင္းေဆာင္းပါး

One Response to ကိုုသန္းလြင္ – ဂ်ာမနီမွ ကုမၸဏီငယ္ကေလးမ်ား

  1. Brandfour Bird on December 30, 2015 at 1:17 pm

    ၿမန္မာမွာလဲ အဲ႔လို မ ်ိဳးေတြေဟာေၿပာပို႔ခ ်သင္ၾကားေပးနုိင္ရင္ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလိုူက္မလဲ ။ ခုလို အခ်ိန္မွာ နည္းစနစ္ေကာင္းေတြနားလည္ၾကဖို႔၊သိၾကဖို႔ အေရးၾကီးတယ္ ထင္တာပဲ။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

  ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ယခုစာအုပ္မွာ...

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္