တူေမာင္ညဳိ – တကယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဓိက အဟန္႔အတားႏွစ္ခု

January 6, 2016

တူေမာင္ညဳိ – တကယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဓိက အဟန္႔အတားႏွစ္ခု
(မုိးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၆၊ ၂၀၁၆

ၿငိမ္း/ပြဲစား (ဗုိလ္) ဦးေအာင္မင္းက (UPDJC) အစည္းအေဝးမွာ အခုလိုေျပာပါတယ္။ “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို အျဖစ္လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို အျဖစ္သေဘာလုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး” တဲ့။

ဟုတ္ကဲ့။ အမ်ားျပည္သူက သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ၁၀ ရက္  “က” ခ်င္တာ ၅ ရက္နဲ႔ ေတာ္ပါေတာ့ ဆိုလို႔ ၅ ရက္နဲ႔ ေအာင့္အီး ေက်နပ္လိုက္ရတာမဟုတ္လား။

(ဗိုလ္) ဦးေအာင္မင္းတုိ႔ အစုိးရက အျဖစ္လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ မျဖစ္ ညစ္က်ယ္ေတြ လုပ္တယ္ဆိုတာ အမ်ားျပည္သူက ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း သေဘာေပါက္ပါတယ္။ အခုက်ေနာ္တုိ႔ ေအာက္ပါအတုိင္း ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာမွမေထာက္ဘဲ ျပတ္ျပတ္ သားသား ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ပါၿပီ။

(ဖဆပလ) အစုိးရမွ (ဗိုလ္) ဦးေအာင္မင္းတုိ႔ရဲ႕ ၾက့ံဖြံ႔စစ္တပုိင္းအစုိးရလက္ထက္အထိ အဆက္ဆက္ေသာ အစိုးရမ်ားဟာ ျပည္တြင္းစစ္ကိုရပ္စဲၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အစိုးရ အဆက္ဆက္ဟာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္ေရးရရွိေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ အစုိးရေတြျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒေအာက္မွာအုပ္စိုးခဲ့ၾကတဲ့အုပ္စိုးသူေတြ
– (ဖဆပလ) အစုိးရ
– ဗိုလ္ေနဝင္း အိမ္ေစာင့္အစုိးရ

၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး အုပ္စုိးခဲ့တဲ့
– ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစုိးရ

၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒနဲ႔အုပ္စုိးခဲ့တဲ့
– (မဆလ) အစိုးရ

၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး အုပ္စုိးခဲ့တဲ့
– (နဝတ- နအဖ) စစ္အစုိးရ

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲအတည္ျပဳၿပီးအုပ္စိုးလာခဲ့တဲ့
-(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ ၾကံ့ဖြံ႔အစိုးရ

တကယ့္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရခ်င္တယ္ဆုိရင္ မခက္ခဲပါဘူး။ ျပည္တြင္းစစ္ဆိုတာ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရး ျပႆနာရဲ႕ အဆက္ျဖစ္တယ္။ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာကေန ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းလို႔ မရတဲ့ အတြက္ လက္နက္စြဲကုိင္ခဲ့ၾကရတာျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြကို ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူမွ လက္နက္စြဲကုိင္ၿပီး ခုခံေတာ္လွန္ေနမွာမဟုတ္ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြကို ေျပေျပလည္လည္ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔ တန္းတူ ရည္တူရွိရမယ္၊  ဒီမိုကေရစီအခြင့္ အေရးေတြျပည့္ျပည့္စံုစံုရွိရမယ္။ တန္းတူမႈနဲ႔ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးဟာ ဘယ္ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုတုိင္းအတြက္မဆုိ ညီတူညီမွ်ျဖစ္ရမယ္၊ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းမျဖစ္ေစရဘူး။ ကြက္ၾကားတန္းတူမႈ၊ ကြက္ၾကားဒီမိုက ေရစီမျဖစ္ေစရဘူး။ တရားမွ်တရမယ္၊ လြတ္လပ္ရမယ္ ခြင့္တူညီမွ်ေစရမယ္။

(ျပည္တြင္း- ျပည္ပ) ႏုိင္ငံေရးျပႆနာဆိုတာ ထာဝစဥ္တည္ရွိေနမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္ အေျခခံေတြ၊ မူေတြ ညီညီမွ်မွ်နဲ႔ ခိုင္ခုိင္မာမာရွိေနဖုိ႔သာအဓိကျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခခံေတြ၊ မူေတြကို ႏုိင္ငံေရးအင္အား စုတုိင္းက ပါဝင္ေရးဆြဲခ်မွတ္ႏုိင္ရမယ္။ ေခတ္ကာလအေျခအေနနဲ႔တုိင္းျပည္နဲ႔ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြား လုိအပ္မႈအေပၚမူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲျပင္လြယ္ ျဖစ္ေစရမယ္။ ငါတို႔ေရးတာ အတည္ – ငါတို႔ျပင္ေစခ်င္မွ ျပင္ရမယ္ဆုိတာမ်ိဳးမျဖစ္ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္သင့္။ လံုးဝမျဖစ္သင့္။

ဒီလို အေျခခံေတြ၊ မူေတြ ညီညီမွ်မွ် မရွိခဲ့လို႔ ေပါက္ကြဲခဲ့ရတာပဲ။ အခုထိလည္း ဒီအခြင့္အေရးေတြ ညီညီ မွ်မွ် မရွိေသးလုိ႔ ျပည္တြင္းစစ္ရွည္ၾကာေနရတာပဲျဖစ္တယ္။ ဒီအခြင့္အေရးေတြ တန္းတူရည္တူညီညီမွ်မွ်ျဖစ္ဖို႔ အထက္မွာ တင္ ျပခဲ့တဲ့ အစိုးရအဆက္ဆက္က အသိအမွတ္မျပဳခဲ့ဘူး။ လက္နက္ခ်လာေစဖုိ႔အတြက္သာ “မက္လံုး” အခ်ိဳ႕ေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္။ အရင္းခံသေဘာကေတာ့ လက္နက္နဲ႔အျမစ္ျဖဳတ္ေခ်မႈန္းေရးသာျဖစ္တယ္။ အျမစ္ျဖဳတ္ေခ်မႈန္းေရး မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူး။ သူပုန္အဖြဲ႔ေတြသာ တိုးၿပီးရင္း တိုးမ်ားလာခဲ့တယ္။ “ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္” ေပၚေပါက္လာခဲ့ရတယ္မဟုတ္လား။

တန္းတူမႈ၊ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ နဲ႔ ဒီမိုကေရစီအေျခခံေတြမူေတြဟာ အေျခခံဥပေဒ ၃ ခု ( ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ/ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒ /၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ) စလံုးမွာ ျပည့္ျပည့္စံုစံု၊ လံုလံုေလာက္ေလာက္ မပါရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျပည္ တြင္းစစ္ ရွည္ၾကာေနခဲ့ရတာပါ။ ျပည္တြင္းစစ္ရွည္ၾကာမႈဟာ တုိင္းျပည္နဲ႔လူထုကို အဖက္ဖက္က ဆင္းရဲနိမ့္က်သြားေစ ခဲ့ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္တစ္စုကို အႀကီးအက်ယ္ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေစပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ကိုရပ္စဲၿပီး ျပည္္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တကယ္တန္းရရွိလိုတယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြကို အ က်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းရမယ္။ တန္းတူရည္တူ ဒီမုိကေရစီနည္းက်ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရမယ္။

(ဗိုလ္) ဦးေအာင္မင္းတို႔ရဲ႕စစ္တပုိင္းႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရဟာ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိလိုတာမဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔အဓိက ရရွိလိုတာက တနည္းနည္းလက္္နက္ခ်ဖို႔၊လက္နက္အပ္ဖို႔သာျဖစ္ၿပီးသူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲအတည္ျပဳထားတဲ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊ တည္ဆဲဥပေဒ”  ဆုိတာေတြနဲ႔ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ႏုိင္ဖုိ႔သာျဖစ္တယ္။ ဒီအခ်က္ကို “တပ္ၿငိမ္းမူ ၆ ရပ္”မွာအျပည့္အစံုထင္ဟပ္ထားတယ္။ ဒီေပၚလစီဟာ ျပည္တြင္း စစ္ရပ္စဲၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏုိင္မယ့္မူ လံုးဝမဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ပုိမိုရွည္ၾကာ ေစမယ့္မူသာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔မွာ ၾကည့္ပါ။ တျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေတာင္ ဦးေအာင္မင္းတုိ႔ အစိုးရက ပီပီျပင္ျပင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔နဲ႔ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း “(NCA) စာခ်ဳပ္” ကို အျဖစ္သေဘာ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့တာပါ။

ဒါဟာ ယခင့္ယခင္ အစုိးရမ်ားရဲ႕ အခ်ည္းအႏွီးေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို (ဗိုလ္) ဦးေအာင္မင္းတုိ႔က မုိက္မုိက္မဲမဲ ဆက္လက္စြဲ ကုိင္ၿပီးလုပ္ၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္း လက္ေတြ႔မွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူးဆိုတာ အခုသက္ေသျပခဲ့ပါၿပီ။ (ဗိုလ္)ဦးသိန္း စိန္ စစ္တပုိင္း ၾကံ့ဖြံ႔အစုိးရဟာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” ရရွိေအာင္မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။

ဒီေတာ့ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ (NLD) ပါတီက ဖြဲ႔စည္းမယ့္ “အစုိးရသစ္”ရဲ႕ပခံုးေပၚက်ေရာက္လာပါၿပီ။ စိန္ေခၚခ်က္ လည္းျဖစ္သလုိ အခြင့္အလန္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္နဲ႔လူထုရဲ႕ကံၾကမၼာလုိ႔လည္းေျပာႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ယခင္အစိုးရ အဆက္ဆက္ မရရွိခဲ့ဘူးတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို (NLD) ပါတီက ဖြဲ႔စည္းမယ့္ “အစုိးရသစ္” ဟာ ေဆာင္က်ဥ္းလာႏုိင္မလား။ ေနာက္တက္မယ့္အစုိးရရဲ႕ “ပထမဆံုးတာဝန္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္” လို႔ အစုိးရသစ္ဖြဲ႔မယ့္ပါတီက ၆၈ ႏွစ္ ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔မွာ ေၾကညာေျပာဆုိေနပါၿပီ။

တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ဆိုတာ တကယ့္တန္းတူေရး၊တကယ့္ ဒီမုိကေရစီေရးတုိ႔နဲ႔ ကင္းကြာၿပီးမတည္ႏုိင္ရွိပါဘူး။ တကယ့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲဖို႔ဆုိရင္ တကယ့္တန္းတူေရးနဲ႔ တကယ့္ဒီမုိကေရစီေရးဆိုတဲ့ကိစၥေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးအင္ အားစုတုိင္းအတြက္ တိက်တဲ့အာမခံခ်က္ေတြ ပီပီျပင္ျပင္ခုိင္ခုိင္မာမာရရွိထားဖုိ႔ မုခ်လိုအပ္ပါတယ္။

ဒီလိုခုိင္မာပီျပင္တဲ့ အာမခံခ်က္ေတြကို ရဖို႔ဆုိရင္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊ တပ္ၿငိမ္းမူ ၆ ရပ္၊ မတရားသင္းဥပေဒ အပါအဝင္ အျခား မတရားတဲ့အမိန္႔ဥပေဒေတြရဲေဘာင္” ဟာ အလြန္႔အလြန္ကို က်ဥ္းေျမာင္းလြန္းေနပါတယ္။

တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊ တပ္ၿငိမ္းမူ ၆ ရပ္” ေဘာင္ထဲမွာမတည္ရွိပါဘူး။ အဲဒီေဘာင္ထဲကေန ႀကိဳးစားလုိ႔ မရရွိႏုိင္ပါဘူး။ ဒီလိုမရရွိေၾကာင္း (ဗိုလ္) ဦးေအာင္မင္းတိ႔ုရဲ႕ ႀကံ့ဖြံ႔စစ္တပုိင္းအစိုးရက သက္ေသျပသေနၿပီ မဟုတ္ပါလား။

“အစိုးရသစ္” (တနည္းအားျဖင့္ “စစ္ရိပ္မိုး” အရပ္သားအစုိးရ) ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚလစီကို အဓိကစိန္ေခၚေနမယ့္ အဓိက အဟန္႔အတား ၂ ခု ပဲရွိပါတယ္။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” နဲ႔ စစ္တပ္က ကိုင္စြဲထားတဲ့ “တပ္ၿငိမ္းမူ ၆ ရပ္” ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္ေရးရဲ႕ကံၾကမၼာဟာ ဒီအရိပ္မည္းႀကီး ၂ ခု ေက်ာ္လႊားႏုိင္သလား/ မေက်ာ္လႊားႏုိင္ဘူးလားဆိုတဲ့အခ်က္အေပၚတည္မွီေနပါေၾကာင္း။

သ႐ုပ္ေဖာ္ကာတြန္း သီဟ (စခန္းသစ္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

  ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ယခုစာအုပ္မွာ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္