တူေမာင္ညိဳ – ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပည္သူ႔အင္အားနဲ႔ယူမွသာ ရႏုိင္မယ္

January 14, 2016
ဇန္န၀ါရီ ၁၁၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ျမင္ကြင္း

 

တူေမာင္ညိဳ  – ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပည္သူ႔အင္အားနဲ႔ယူမွသာ ရႏုိင္မယ္
(မိုုးမခ) ဇန္နဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၆ 

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ” မွာ သမၼတ၊ ကာခ်ဳပ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ ၃ ခုကို သတိထားေလ့လာပါ တယ္။ သမၼတေျပာၾကားခ်က္ကို “မိန္႔ခြန္း” လုိ႔ ဆိုၿပီး ၊ ကာခ်ဳပ္နဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ေျပာတာကိုေတာ့ “ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား” လုိ႔ သာသံုးစြဲထားတာကိုလည္း သတိျပဳမိပါတယ္။

ေျပာၾကားခ်က္ ၃ ခုဖတ္ၾကည့္တဲ့အခါ မၾကာခင္ေပၚေပါက္လာေတာ့မယ့္ အစိုးရသစ္အတြက္ “အရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” ရဖို႔ႀကိဳးပမ္းရာမွာ အခက္အခဲေတြႀကီးႀကီးမားမား တည္ရွိေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

အဓိကအခက္အခဲကေတာ့ အစိုးရသစ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္သစ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚလစီသစ္ကို စစ္အုပ္စုက လက္ခံ/လက္မခံ ဆုိ တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အစုိးရသစ္မလြဲမေသြ ရင္ဆုိင္ရမယ့္ အဓိကအခက္အခဲပါပဲ။ အက်ပ္အတည္းပါပဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ ေျပာတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားမွာပါရွိတဲ့ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုစကားလံုးနဲ႔အသံုး အႏႈန္းေတြဟာ အစုိးရသစ္ရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚလစီသစ္ရဲ႕ အဓိကမူေတြ၊ ေက်ာရိုးေတြျဖစ္ဖြယ္ရွိတယ္လို႔ခန္႔မွန္းပါတယ္။

အဲဒါေတြက ဘာလဲဆုိေတာ့ –

စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသစ္

တိုင္းရင္းသား အားလံုးတို႔ရဲ႕ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊

ျပည္ေထာင္စုသား အခ်င္းခ်င္းအၾကား သဟဇာတ ျဖစ္ေရး

အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ ယုံၾကည္မႈတုိ႔ျဖင့္ စားပြဲဝုိင္းေျဖရွင္းနည္းကို က်င့္သံုးၿပီး ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ ကို အေျခခံေသာ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေရး

စတဲ့အခ်က္ေတြျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

“၂၁ ရာစုႏွစ္နဲ႔ကိုက္ညီမႈရွိတဲ့ပင္လံုညီလာခံမ်ဳိး” ကို ဒီလိုမူေတြသေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ေတြနဲ႔ က်င္းပရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသေဘာထား၊ ဒီရပ္တည္ခ်က္ေတြကို ခုိင္ခုိင္မာမာကုိင္စြဲၿပီး ပင္လံုစိတ္ဓါတ္နဲ႔သာ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမယ္ ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းဟာ အေကြ႔အေကာက္မရွိ ေျဖာင့္တန္းေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ပထမေျခလွမ္းအေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တခဲနက္အႏုိင္ရထားတဲ့ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရအေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ “ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေပၚလစီသစ္” လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းအတည္ျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရသစ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚလစီသစ္အတည္ျပဳေရးမွာ ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ စစ္သားအမတ္ေတြအေနနဲ႔လည္း လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကပ်က္ယပ်က္မလုပ္ဘဲ ေလးေလးနက္နက္ပါဝင္ ေထာက္ခံၾကဖို႔လိုပါတယ္။

လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား၊ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနနဲ႔လည္း အစုိးရသစ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚလစီသစ္ကို တခဲနက္ေထာက္ခံ ႀကိဳဆိုၾကရမွာပါ။ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုတဲ့ လူထုၿငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲႀကီးေတြ တျပည္လံုးအႏွံ႔ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲသဲ က်င္းပျပဳလုပ္ၾကရဦးမွာပါ။ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပည္သူ႔အင္အားနဲ႔သာ အရယူႏုိ္င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို ေလးေလးနက္နက္ရွိဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။

အဓိကလိုအပ္ခ်က္က အစုိးရသစ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္သစ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚလစီသစ္ကို ကာခ်ဳပ္နဲ႔ စစ္တပ္က ေလးစား လိုက္နာ ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကခ်မွတ္တဲ့ ေပၚလစီမူဝါဒကို ကာခ်ဳပ္နဲ႔စစ္တပ္က နာခံရမယ္၊ ေလးစားလုိက္ရမယ္။ ဒါဟာ ဒီမုိကေရစီရဲ႕လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္တယ္။ အေမရိကန္မွာျဖစ္ျဖစ္၊ တရုတ္ျပည္မွာျဖစ္ျဖစ္ စစ္တပ္ဟာ အစုိးရကို နာခံရ မယ္။ ဒီလုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ အညီသက္ဆုိင္ရာ အစုိးရကိုနာခံၾကရတယ္။ တနည္းေျပာရရင္ (Standard Army) ေတြဟာ ဒီလုပ္ထံုး လုပ္နည္းအတိုင္း က်င့္သံုးၾကေလ့ရွိတယ္။

ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီနဲ႔စစ္တပ္အေနနဲ႔ တစ္ဖက္သတ္အေသကုိင္စြဲထားခဲ့ၾကတဲ့ ကာခ်ဳပ္ရဲ႕“ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒ(၆) ရပ္ ” ဆုိတာကို ဆက္လက္ကုိင္စြဲထားမယ္ဆိုရင္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ထာဝရေဝးကြာၿမဲေဝးကြာေနမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္က “ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ” ကို “အေျခခံအုတ္ျမစ္ေကာင္း” – “အစုိးရသစ္ထံ အစိုးရ တာဝန္မ်ားလႊဲေျပာင္းေပးတဲ့ကိစၥေတြထဲမွာ အေရးႀကီးတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု – သိမ္ေမြ႔နက္နဲၿပီး က်ယ္ျပန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အစုိးရသစ္ထံ စနစ္တက်လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ေရးအတြက္ အထူးအေရးပါလွတဲ့ေဆာင္ရြက္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္” လိ႔ုေျပာဆိုေနတာေတြ ဟာ အေၾကာင္းမဲ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဒုိ႔ခ်မွတ္ထားခဲ့တဲ့ အေျခခံအတိုင္းရပ္တည္၊ ဒုိ႔ခင္းထားခဲ့တဲ့လမ္းအတုိင္းသာ ေလွ်ာက္ရမယ္လို႔ ညွပ္ပူး ညွပ္ပိတ္လုပ္ၿပီး ဂြင္သြင္းတာျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတနဲ႔ကာခ်ဳပ္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ အတုိင္အေဖာ္ညီညီေျပာသြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ သမၼတေျပာတဲ့ စကားထက္ ပုိၿပီး ေျဗာင္က်က်ေျပာတာေတာ့ ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ ေျပာစကားပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူက “တပ္/ၿငိမ္းမူ ၆ ရပ္”ဆုိတာကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားမယ္ ဆုိတာကို ထပ္မံအတည္ျပဳတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကာခ်ဳပ္ေျပာၾကားခ်က္က ဒီလိုပါ –

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာလည္း ယခင္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ စစ္မွန္တဲ့ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ခုိင္ခုိင္မာမာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒ ၆ ခ်က္ကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္”

“ဒီမိုကေရစီနဲ႔ Federal ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအေရး ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလုပ္ေဆာင္လို႔မရႏိုင္တဲ့အတြက္ယေန႔ႏုိင္ငံတကာ ပဋိပကၡအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ အသံုးျပဳေနတဲ့ DDR/SSR လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း သင့္တင့္တဲ့ Time Line သတ္မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္” (လက္နက္ခ်ၿပီးမွ နုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးရမယ္ဆုိတာပဲ)

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံေတာ္ဟာျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားစုစည္းထားတဲ့ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္” (ျပည္ေထာင္စု ဆိုတာ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ ၇ ခုပဲလို႔ေျပာတာပဲ)

ဒါေၾကာင့္ သမၼတနဲ႔ကာခ်ဳပ္ရဲ႕အထက္ပါေျပာဆိိုခ်က္ေတြက ေနာင္ေပၚေပါက္လာမယ့္ အစိုးရသစ္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေပၚလစီသစ္ခ်မွတ္ရာမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြလုပ္ေဆာင္ရာမွာ တစ္ဖက္သတ္ ႀကိဳတင္လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ ကိုင္ျခယ္ လွယ္စြက္ဖက္ ထားတဲ့အခ်က္ေတြျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒီလို တရားေသက်တဲ့၊ တစ္ဖတ္သတ္က်တဲ့ မူေတြ၊ ေပၚလစီေတြ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ ေျပာဆုိေနတတာေတြကို အစုိးရသစ္ အေနနဲ႔မ်က္စိမွတ္ၿပီး လက္ခံလို႔မျဖစ္ပါဘူး။ “တပ္/ၿငိမ္းမူ ၆ ရပ္” ကို အေသကုိင္စြဲထားမယ္။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ေဘာင္ထဲကေနပဲ ရပ္တည္ၿပီး ေဆြးေႏြး အေျဖရွာေနမယ္ဆုိရင္အရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏိုင္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္ေရးနဲ႔ ထာဝရေဝးကြာေနပါလိမ့္မယ္။

ဒါေၾကာင့္ အစုိးရသစ္အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပည္သူ႔အင္အားနဲ႔ယူမွသာလွ်င္ လက္ဝယ္ပုိင္ပုိင္ရယူႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ညြန္း

၁၂-၁-၂၀၁၆ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသမၼတမိန္႔ခြန္း (၁၃-၁-၂၀၁၆) ေၾကးမံုသတင္းစာ

ကာခ်ဳပ္ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား (၁၂-၁-၂၀၁၆)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား (၁၂-၁-၂၀၁၆)

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags