ရန္လိုကြၽဲ – ဝန္ႀကီးတာဝန္ ထမ္းလိုသူမ်ား

January 16, 2016

– ဝန္ႀကီးတာဝန္ ထမ္းလိုသူမ်ား

(မုိးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၆

ေရြးေကာက္ပဲြ အႀကီးအက်ယ္ ႏိုင္ေသာ ေပၚျပဴလာပါတီ အစိုးရဖဲြ႔ရေတာ့မည္။  ဤအခ်ိန္တြင္ ဝန္ႀကီးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ လိုေၾကာင္း ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားထံသို႔ စာပို႔အေရးဆိုၾကသူ အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာေလသည္။

ထူးဆန္းသည္မွာ … ထိုသုိ႔ ထပ္မံ အေရးဆိုလာပါက  ျပင္းျပင္းထန္ထန္အေရးယူမည္ဟု ပါတီေခါင္းေဆာင္တို႔က ရာဇသံ ထုတ္ၿပီး  လာလတၱံ႔ေသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္တို႔ကုိ ပိတ္ပင္သည္ဟူေသာအခ်က္ပင္။ ထိုသုိ႔ေသာကမ္းလွမ္းမႈသည္ လြန္စြာ စိတ္ဆုိးဖြယ္ေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ေခါင္းေဆာင္တုိ႔က ဆုိ၏။

ဤျဖစ္ရပ္သည္ ဒုကၡသီရိေနျပည္ေတာ္တြင္ အႀကီးအက်ယ္ ဂယက္ရိုက္သြားသည္။ ဝန္ႀကီးျဖစ္ခ်င္ေၾကာင္း တင္ျပေျပာဆို ရံုႏွင့္ ပါတီစည္းကမ္းကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္သည္ဟူေသာအခ်က္မွာ လက္ဘက္ရည္ဝုိင္း၊ ဘီယာဝိုင္းတုိ႔တြင္ ေဆြးေႏြး လို႔ေကာင္းေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ မည္သုိ႔အေရးယူမည္ဆိုသည္ကုိလည္း အမ်ားက စိတ္ဝင္စား ေနၾကသည္။

ကမ္းလွမ္းထားသူတုိ႔ကုိ ဇာတ္ထဲတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ခိုင္းမည္ေလာဟုလည္း ေတြးသူမ်ား ရိွသလုိ၊ ပါတီဝင္ အျဖစ္မွ ရာသက္ပန္ ထုတ္ပယ္မည္ေလာဟု ေတြးသူလည္း ရိွ၏။ မည္သုိ႔ပင္ ေတြးေစကာမူ ဝန္ႀကီးတာဝန္ယူလိုေၾကာင္း ေျပာဆိုရံုျဖင့္ စိတ္ဆုိးရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကိုရွာေဖြႏိုင္ျခင္း မရိွၾကေပ။

ေပၚျပဴလာပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္မွာ သမၼတ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လိုသည္ဟု ေျပာဖူးသည္။ ထိုစဥ္က မ်ားစြာ ပဲြမဆူခဲ့။ ယခု ပါတီဝင္တခ်ဳိ႕က ဝန္ႀကီးတာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုသည္ဟူေသာ တင္ျပခ်က္ကုိ စိတ္ဆုိးသည္ဟူေသာ သတင္းထြက္လာရာ တြင္မူ ပဲြဆူသြားသည္။ ကာတြန္းဆရာ ကုိကုိေဖာင္တိန္က ထုိအေၾကာင္း ကာတြန္းဆဲြၿပီး ကလိလိုက္ရာ ပါတီဝင္တခ်ဳိ႕က ေဖာင္တိန္ကုိ ရိုက္ခ်ဳိးပစ္မည္ဟုပင္ ႀကိမ္းဝါးၾကေလသည္။

ဤသည္တို႔႔မွာ ဒုကၡသီရိတုိင္းျပည္တြင္ လတ္တေလာ လူေျပာမ်ားေသာ အေၾကာင္းအရာပင္တည္း။

ဤအေတာအတြင္း သတင္းေထာက္ ရန္လိုကြ်ဲ၏လက္ထဲသို႔ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ဖိုင္တဲြတစ္ခု ေရာက္လာသည္။ ဖိုင္ထဲတြင္ ေတြ႔ရသည္မွာ ဝန္ႀကီးတာဝန္ယူလိုေၾကာင္း ကမ္းလွမ္း ေပးပုိ႔သည့္ စာမ်ားကုိ မိတၱဴပြားထားျခင္းပင္။  ပါတီတြင္း ေပးပုိ႔သည့္ စာမ်ား ျပင္ပသို႔ ေပါက္ၾကားလာျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သလို တျခားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သတင္းေထာက္လက္သုိ႔ အေရာက္ပုိ႔ လုိက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ… အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာရန္အလို႔ငွာ တခ်ဳိ႕ကုိ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပလုိက္ပါ သည္။

ဝန္ႀကီးျဖစ္လိုသူထံမွ

“…    ေခြၽတာစုေဆာင္း သူေဌးေလာင္းဆုိတ့ဲ စကား ရိွပါတယ္။ လူတိုင္း လူတိုင္း ထမင္းတနပ္ ေလွ်ာ့စားမယ္ဆုိရင္ အကုန္ အက် အင္မတန္သက္သာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထမင္းကုိ ႏွစ္ႀကိမ္ စားၾကပါတယ္။ တစ္ႀကိမ္ပဲ စားမယ္ဆုိရင္ စရိတ္သက္သာၿပီး အမ်ားအျပား စုေဆာင္းမိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ ျပည္သူေတြ ႂကြယ္ဝလာႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ ခ်မ္းသာၿပီဆုိရင္ ႏုိင္ငံလည္းခ်မ္းသာပါၿပီ။  ဒါ့အျပင္ … ဥစၥာၿဖိဳ စားဖိုကဆုိတ့ဲ စကားလည္း ရိွပါတယ္။ ဓနဥစၥာေတြက ၿဖိဳေနတဲ့  စားဖုိေတြ၊ မီးဖိုေဆာင္ေတြကို ဖ်က္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ပုိၿပီး သင့္ေတာ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေပၚလာတ့ဲ စိတ္ကူးတခ်ဳိ႕ကုိ ေဖာ္ျပလိုက္တာပါ။
ကြ်န္ေတာ့္ကို ဝန္ႀကီးတစ္ေနရာစာေပးလို႔ ဝန္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့ရင္ ကြၽန္ေတာ့္မွာရိွတဲ့ စိတ္ကူးေကာင္းေတြကို တုိင္းျပည္နဲ႔ လူထုအတြက္ အက်ဳိးရိွရိွ အသံုးခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ …”

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္လိုသူထံမွ
“… ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဟူေသာ ဌာနတစ္ခု တိုးခ်ဲ႕ဖဲြ႔စည္းရန္ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနပါသည္။   ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ ေဆာက္ရန္ ပထမႏွစ္အတြက္ လုိအပ္ေသာ အသံုးစရိတ္ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ သန္း ၂,၁ဝဝ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိစရိတ္အတြက္
ထံုးစံအတုိင္း ျပည္ပအားကုိးရပါမည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အိတ္စိုက္သံုးေနသည္ဟုသာ သံေကာင္းဟစ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
…  … …  … …  …
တရုတ္ကုိ ေၾကာက္ျခင္းသည္ ကြၽႏ္ုပ္၏ အရည္အခ်င္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။  … ”

ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ျဖစ္လိုသူထံမွ
“… လမ္းေဖာက္လုပ္သည္၊ ကတၱရာ သုိ႔မဟုတ္ ကြန္ကရစ္ခင္းေပးသည္ဆုိေသာ္လည္း လမ္းတစ္ျခမ္းခင္းသည့္ နည္းလမ္း ကုိသာ က်င့္သံုးပါမည္။  ဤသုိ႔ေသာအေနအထားတြင္ မိဘျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေနာက္တစ္ျခမ္း ခင္းေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားၾကမည္မွာ ဧကန္ပင္။  ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မိမိတို႔ကုိမဲေပးေရြးခ်ယ္မည္ဆုိပါက လမ္းေနာက္တစ္ျခမ္း ခင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔သေဘာေပါက္ေအာင္ အသံလႊင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤဗ်ဴဟာအတုိင္း က်င့္သံုးပါက ေရြး ေကာက္ပဲြတြင္ မိမိတို႔ပါတီ မဲရရိွေရး ရာႏႈန္းျပည့္ ေသခ်ာမည္ ျဖစ္သည္ …”

ဝန္ႀကီး သို႔မဟုတ္ အႀကံေပးအရာရိွ ျဖစ္လိုသူ
“… ဖေယာင္းတိုင္စက္ရံု အမ်ားအျပား တည္ေဆာက္ရန္ လုိအပ္ေနသည္။ လွ်ပ္စစ္မီးမရိွေသာ ေဒသတြင္ ဖေယာင္တိုင္စက္ရံု အေရအတြက္ ပုိမိုတည္ေဆာက္သင့္သည္။ ဓာတ္လုိက္ေသေသာ မသာမ်ားသာ ရိွၿပီးဖေယာင္းတုိင္လုိက္ေသေသာ မသာ မရိွေၾကာင္း မၾကာခဏ ဝါဒျဖန္႔ရမည္ …”
တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုကုိ ကုိင္တြယ္လိုသူ
“… ကြၽန္ေတာ္တာဝန္ယူလိုေသာနယ္ေျမသည္ ကမ္းရိုးတန္းေဒသတြင္ တည္ရိွသည္။ ငါးႏွစ္အတြင္း စကၤာပူႏွင့္တူေသာ တိုင္းေဒသႀကီးျဖစ္ေစရန္ တာဝန္ယူပါသည္။ စည္ပင္သာယာေရးနည္းတူ  အတုိက္အခံမ်ားအေပၚ ႏိွပ္ကြပ္ေရးကုိလည္း အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ပါမည္ …”

ဝန္ႀကီးျဖစ္လုိသူ ေနာက္တစ္ဦး
“…ဂ်ပန္တို႔သည္ ေနမ်ဳိးႏြယ္ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေခတ္မီတုိးတက္ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်ပန္တို႔လက္ခ်က္ ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူတုိ႔သည္ မုန္တိုင္းကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူတို႔ထက္ ပိုမိုတန္ဖုိးထားစရာ ျဖစ္လာ သည္…”

အထက္တြင္ဆုိခဲ့သလိုပင္  … ေဖာ္ျပပါစာတို႔မွာ ပါတီတြင္း ေပးပုိ႔သည့္စာမ်ား ျပင္ပသို႔ ေပါက္ၾကားလာျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သလို တျခားေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သတင္းေထာက္လက္သုိ႔ အေရာက္ပုိ႔လုိက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေပးစာတို႔ေၾကာင့္ ပါတီလူႀကီးမ်ား  စိတ္ဆုိးေနသည္ဟုဆုိရာ… ဤစာမ်ား အတုအေယာင္မဟုတ္ပါက လူႀကီးေတြ အမွန္ တကယ္ စိတ္ဆုိးထုိက္ပါသည္ဟု ဆုိရမည္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။      ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သေရာ္စာ

One Response to ရန္လိုကြၽဲ – ဝန္ႀကီးတာဝန္ ထမ္းလိုသူမ်ား

  1. San Hla Gyi on January 17, 2016 at 5:56 pm

    ကာတြန္းဆရာလည္း အေရးမေတာ္ တစ္ကြက္ ဆိုသလိုေပါ႔ ခင္ဗ်ာ။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)