ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ – ပညာေရး ပ်က္စီးမႈအက်ဳိးဆက္ေတြ မ်ဳိးဆက္သစ္ ခံေနရၿပီ

January 18, 2016

  – ပညာေရး ပ်က္စီးမႈအက်ဳိးဆက္ေတြ မ်ဳိးဆက္သစ္ ခံေနရၿပီ

(မိုးမခ) ဇန္နဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၆

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္လာတာ မ၀င္လာေသးတာ အသာထား၊ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ NGO ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားနဲ႔ တခ်ိဳ႕ေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံက ကုမၸဏီၾကီးေတြ ၀င္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။  အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပညာေရးနိမ့္က်ခဲ့ေသာ အက်ဳိးဆက္ကို သာမန္ျပည္သူလူထု မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ ခံစားေနရၿပီ ျဖစ္သည္။

အလုပ္သမား အလိုရိွသည္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္အလုပ္သမား အလိုရိွသည္က အဓိပၸါယ္ခ်င္း မတူၾက။  လူျဖစ္ၿပီးေရာ အလုပ္ သမားလိုတာလား၊ အတတ္ပညာရိွသည့္ အလုပ္သမားလိုတာလားဆိုသည့္ ခြဲျခားမႈျဖစ္သည္။  ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ကစၿပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္အထိ တကၠသိုလ္ေပါင္း၊ ေကာလိပ္ေပါင္း ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ သလဲ က်ေနာ္မသိ။  သို႔ေသာ္ ထိုေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားမွ အရည္အခ်င္းမီမီ၊ ပညာတတ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ေမြးထုတ္ ေပးႏိုင္မည့္ အေနအထားကေတာ့ ရိွခ်င္မွ ရိွလိမ့္မည္။

စစ္တပ္အာဏာသိမ္းသည့္ အခ်ိန္က စၿပီး၊ ယေန႔အခ်ိန္ထိ စစ္ဗိုလ္သားသမီးမ်ား၊ ခရိုနီသားသမီးမ်ား၊ ပိုက္ဆံရိွ အသိုင္း အ၀န္း၏ သားသမီးမ်ားက ျပည္တြင္းမွာ ဗိုက္ထဲက ထြက္လာကတည္းက ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ား၊ အင္တာေနရွင္နယ္ စကူလ္းေတြမွာ တက္ၾကသည္၊ အသက္အရြယ္ေရာက္လာေတာ့ ဘန္ေကာက္၊ စင္ကာပူမွသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအထိ ေငြကို လမ္းခင္းၿပီး ပညာကို ၀ယ္ယူေတာ့သည္။  သူတို႔ေတြ ပညာတင္ ရၾကတာမဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပက ဗဟုသုတမ်ား၊ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားကို ရင္၀ယ္ပိုက္ၿပီး ျပန္လာၾကသည္။

ျပည္သူအမ်ားစု ကေတာ့ အစိုးရဖြင့္ထားသည့္ ေက်ာင္းေတြမွာ၊ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ခ်ဳိ႕ခ်ဳိ႕တဲ့တဲ့နဲ႔ ေက်ာင္းတက္ၿပီး ဆင္းရဲမႈ ကြာဟခ်က္ေတြကို တြက္ခ်က္ကာ လူ႔ဘ၀မွာ လက္မွတ္ကေလးတခုကို ရဖို႔ ဘ၀ေတြပ်က္ၾက၊ မိဘေတြရုန္းကန္ၾကနဲ႔ ေက်ာင္းတခုၿပီးဖို႔ ၾကဳိးစားရုန္းကန္ၾကရသည္။  ျပင္ပကေန ေလ့လာၾကရသည္။  ပိုၿပီး ၾကဳိးစားၾကရသည္။ လမ္းေတြက အခ်ိန္ေတြစားသလို၊ ကားေတြက ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြနဲ႔ ေမာင္းႏွင္ေတာ့ ငယ္စဥ္ကမက္ခဲ့သည့္ အိပ္မက္ေတာ္ေတာ္မ်ားက အေ၀းသင္မွာ ေက်ာင္းတက္ရင္း အေငြ႔အျဖစ္ ပ်ံသြားခဲ့တာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဆုံးရံႈးမႈ ျဖစ္သည္။

ႏို္င္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြေရာက္လာေတာ့ လက္မွတ္ေတြက စကားေျပာလာသည္။ ဘြဲ႕ခ်င္းအတူတူေတာင္ ဘန္ ေကာက္၊ စင္ကာပူ၊ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ လက္မွတ္မ်ားက ျမန္မာႏို္င္ငံက ဘြဲ႔လက္မွတ္ထက္ ႏို္င္ငံျခားသား အလုပ္ရွင္မ်ားက မ်က္စိၾကၾကသည္။  အလုပ္လခကလည္း ကြာျခားေတာ့ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီေတြထက္ ျပည္ပ ကုမၸဏီေတြမွာ အလုပ္ခ်င္း တူရင္ လုပ္ခ်င္ၾကသည္။  ပညာဆက္လက္ သင္ၾကားခြင့္ အခြင့္အလမ္းကလည္း ႏို္င္ငံျခားက လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ပိုၿပီး ရိွတာလည္း ပါ၀င္ပါသည္။  သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက ဖြင့္လွစ္သည့္ ဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ားက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားကို မဆြဲေဆာင္ႏိုင္ၾက။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈက သာမန္လက္လုပ္လက္စား လူတန္းစားက မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားကို တုိက္ရိုက္ထိ ခိုက္ေနတာေတာ့ က်ိန္းေသသည္။  လူအမ်ားစုကုိ ထိခိုက္ေစသည့္ ပညာေရးကို က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လိုျပင္ၾကမလဲ၊ ျမန္မာ့ ပညာေရး ကမၻာ့အဆင့္မီေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။  အျပသေဘာ တကၠသိုလ္မ်ားစြာ၊ ေကာလိပ္မ်ားစြာ ဖြင့္မည့္အစား အရည္အခ်င္းရိွသည့္ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ားျဖစ္ဖို႔အတြက္ ပညာေရးကို ဘယ္လိုေျပာင္းလဲမည္လဲ၊ ကြၽမ္းက်င္သူ အတတ္ပညာရွင္၊ အသိပညာရွင္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြြဲခြင့္ ဘယ္လိုေပးမလဲ၊ ျပည္သူ႔အတြက္ ပညာေရးျဖစ္ဖို႔ ဒီမိုကေရစီပညာေရးေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ေထာက္ခံၾကဖို႔နဲ႔ ထပ္မံေတာင္းဆိုၾကဖို႔သာ တိုက္တြန္းပါရေစ။

ေမာင္ၾကီးၿငိမ္းခ်မ္း @ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္

ဓာတ္ပံုအညႊန္း – ဒီမိုကေရစီပညာေရးေက်ာင္းသားသပိတ္ အၾကမ္းဖက္မၿဖိဳးခြင္းမီ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားက လံုးျခံဳေရးဝန္ထမ္းရဲမ်ား၏ အတားအဆီးမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကစဥ္၊
မတ္လ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ လက္ပံတန္း
ဓာတ္ပံုဆရာ – Photo By Gemunu Amarasinghe @ Associated Press


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)