ၿဖိဳးသီဟခ်ိဳ/Myanmar Now – “တစ္တိုင္းျပည္လံုးကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနသလိုျဖစ္ေနတယ္”

January 20, 2016

ၿဖိဳးသီဟခ်ိဳ/Myanmar Now – “တစ္တိုင္းျပည္လံုးကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနသလိုျဖစ္ေနတယ္”
(Myanmar Now) မိုုးမခ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၆

အင္တာဗ်ဴးမိတ္ဆက္စာျမည္း − ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္လိုပါက အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို ဖ်က္သိမ္းရမည္ဟု NLD မွ ဥပေဒအႀကံေပး ဦးကုိနီက ေျပာသည္

ရန္ကုန္ (Myanmar Now) − စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားတြင္ အေရးပါလွသည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ေအာက္တြင္ ရိွသည္။ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္လည္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးတာဝန္ယူရမည့္သူကို တပ္မေတာ္က ေစလႊတ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ဤအေျခအေနတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရတာဝန္ယူစဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား မည္သုိ႔ရိွမည္၊ အစုိးရသစ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို မည္သို႔ပံုေဖာ္မည္ဆိုသည္မွာလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။

NLD ၏ ဥပေဒအၾကံေပး ေရွ႕ေန ဦးကိုနီက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္း၊ ေထြအုပ္ဌာနမ်ား ရိွေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႔မ်ား အလုပ္မရိွသည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ေနသည္ဟု သံုးသပ္သည္။

Myanmar Now သတင္းေထာက္ ၿဖိဳးသီဟခ်ိဳႏွင့္ မၾကာေသးမီက ရန္ကုန္တြင္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ဦးကုိနီက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား၊ အစုိးရသစ္လက္ထက္ အလားအလာတို႔အေၾကာင္း ေျပာျပထားသည္။

ေမး – ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရိွအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားအေၾကာင္း နည္းနည္း သံုးသပ္ျပပါ။

ေျဖ – ၁၉၆၂ အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္ကစၿပီး ဦးေနဝင္းက ႏုိင္ငံကို ဌာနတစ္ခုတည္းက အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စနစ္ကို ပံုေဖာ္ခဲ့တယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္း ၁၄ခုလံုးကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္းကပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ ၁၉၈၈ အာဏာသိမ္းၿပီး စစ္တပ္ကျပန္အုပ္ခ်ဳပ္ေတာ့လည္း ႏုိုင္ငံတစ္ခုလံုးကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနကပဲ ျပန္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပ႒ာန္းတဲ့အခါမွာေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႔ကို အားလံုးေပါင္း ၁၅ ဖြဲ႔ ဖြဲ႔လိုက္တယ္။ ဗဟိုအစိုးရဆိုတာက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဆိုတဲ့နာမည္နဲ႔ တစ္ဖြဲ႔။ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းအစိုးရက ၁၄ ဖြဲ႔ ဆိုေတာ့ ရုတ္တရက္ၾကည့္လိုက္ရင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးကိုေတာ့ ဗဟိုအစိုးရကအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ျပည္နယ္တိုင္းေတြကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္တိုင္းေတြက အုပ္ခ်ဳပ္တယ္လို႔ထင္ရေအာင္ ပံုသဏၭာန္တစ္ခုကိုဖန္တီးထားတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို ရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက အုပ္ခ်ဳပ္ေနတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ဘယ္သူ႔ေအာက္မွာရွိလဲဆိုေတာ့ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးေအာက္မွာ ရွိေနတယ္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးကို ဘယ္သူက တိုက္ရိုက္ခန္႔ထားတာလဲဆိုေတာ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္။ အဲဒီေတာ့ တစ္တိုင္းျပည္လံုးကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနသလိုျဖစ္ေနတယ္။ ဒါက၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအေပၚမွာ အေျခတည္ၿပီးေတာ့ သံုးသပ္ျပတာပါ။

ေမး – ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကိုကူးေျပာင္းႏုိင္ဖို႔အတြက္ အစိုးရသစ္က ဘာေတြ လုပ္ရမလဲ။
ေျဖ – လက္ရွိတပ္မေတာ္သားအမ်ားစု၊ အစိုးရနဲ႔ NLD တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ျပည္ေထာင္စုစနစ္နဲ႔တည္ေဆာက္ဖို႔ ဆႏၵရွိေနၾကတယ္။ ျပည္ေထာင္စုစနစ္နဲ႔ တည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့စနစ္တစ္ခုလံုးကို ေျပာင္းလဲဖို႔လိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးကို တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္နဲ႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာဟာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ရဲ႕ဆန္႔က်င္ဖက္ပဲ။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို သြားမယ္ဆိုရင္ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို လံုးဝေျပာင္းပစ္ရမယ္။ ေျပာင္းပံုေျပာင္းနည္းကလည္း လြယ္လြယ္ေလးပဲ။ ဒီ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို ဖ်က္လိုက္ဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကိုလည္း ျပန္ၿပီးေတာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုလာမယ္။

ေမး – အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသာ မရွိဘူးဆိုရင္ အစုိးရအေျပာင္းအလဲ လုပ္ငန္းတာဝန္ အလႊဲအေျပာင္းေတြမွာ ၾကန္႔ၾကာ၊ အခက္ေတြ႔တာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား။
ေျဖ – ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အုပ္ခ်ဳပ္ေနတယ္။ သူ႔သက္တမ္းက မၾကာခင္ကုန္ေတာ့မယ္။ မကုန္ခင္တစ္လအလုိမွာေရြးလိုက္တယ္။ သူသက္တမ္းကုန္တဲ့အခါမွာ ေနာက္တက္လာမယ့္ လူကိုလႊဲေျပာင္းေပးသြားမယ္။ အလားတူ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြလည္း ဒီအတိုင္းပဲ သြားမယ္။ ဝန္ထမ္းေတြကေတာ့ ဒီအတိုင္းပဲရွိေနမယ္။ ဝန္ထမ္းေတြက ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းေတြျဖစ္တယ္၊ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြရဲ႕အလုပ္ေတြကို ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးေနရမယ္။ သူတို႔ေတြက ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာင္းဘူး။ အေရြးခံရတဲ့လူက အေျပာင္းအလဲရွိမယ္။ ရံုးလုပ္ငန္းေတြကေတာ့ သူတို႔ဟာသူတို႔ လုပ္ေနမယ္။

ခု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမအပတ္မွာ သူ႔သက္တမ္းကုန္ၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္အစိုးရ ေပၚလာသည္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမယ္လို႔ ပုဒ္မ ၆၁ က ေရးထားတယ္။ ေနာက္အစိုးရေပၚလာရင္ လြဲလိုက္ရံုပဲေလ။ ေနာက္အစိုးရမေပၚလာခင္အထိ သူကအုပ္ခ်ဳပ္ရံုပဲေလ။ ဒီအတိုင္းပဲ ခရိုင္ေတြ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေတြ၊ ရပ္ကြက္ေတြမွာလည္းပဲ အေရြးခံရတဲ့ အဖြဲ႔သည္ ေနာက္အဖြဲ႔ တက္လာသည္အထိ သူက အုပ္ခ်ဳပ္ရတယ္။ ေနာက္အဖြဲ႔တက္လာမွ တာဝန္ေတြကို လႊဲေျပာင္းေပးၿပီး သူကဆင္းသြားရတယ္။ ဘာမွ ေထြအုပ္ (ဌာန) မလိုပါဘူး။ သေဘာကေတာ့ လခစားဝန္ထမ္းက ျပည္သူကိုအုပ္ခ်ဳပ္စရာမလိုဘူး၊ ျပည္သူကေရြးခ်ယ္တဲ့လူေတြကသာ ျပည္သူကို အုပ္ခ်ဳပ္လိမ့္မယ္၊ ဒါကိုေျပာတာပါ။

ေမး – တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ၂ဝဝ၈ဖြဲ႔စည္းပံုဟာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ဖက္ဒရယ္လို႔ ဆိုတယ္ခင္ဗ်။

ေျဖ – တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ဖက္ဒရယ္အဆင့္ကို မရွိပါဘူး။ နည္းနည္းမွကိုမရွိတာ။ ဒါဟာ အေယာင္ေဆာင္ထားတာ။ ျပည္နယ္အစိုးရေတြမွာ ဘာလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြရွိလဲ၊ ဗဟိုအစိုးရရဲ႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးလုပ္ငန္းကို ပံ့ပိုးကူညီရမယ္လို႔ပဲ ေရးထားတယ္။ တကယ္က ဗဟိုအစိုးရဟာ ျပည္နယ္ကို မအုပ္ခ်ဳပ္ရဘူး။ ခုက ဗဟိုအစိုးရဟာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို အုပ္ခ်ဳပ္ထားတဲ့အတြက္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ေတြဟာ ဘာမွလုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိသလို၊ ဘာမွလည္း အလုပ္မရွိဘူး။ ဟန္ျပေတြပဲ ျဖစ္ေနတယ္။

ေမး – တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ေတြမွာ ျပည္သူကေရြးခ်ယ္ထားသူေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ေထြအုပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနတာေတြ႔ရတယ္။
ေျဖ – အားလံုးကို ဗဟိုကခ်ဳပ္ကိုင္ထားလို႔ျဖစ္တာ။ ျပည္နယ္တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကပဲ ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ကိုေရြး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုလည္း သူတို႔ဘာသာေရြး၊ သူတို႔ျပည္နယ္ သူ႔တို႔ဘာသာအုပ္ခ်ဳပ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ကိုလည္း သူတို႔ဘာသာခန္႔၊ လံုၿခံဳေရးအတြက္ရဲတပ္ဖြဲ႔ကိုလည္း သူတို႔ဘာသာခန္႔၊ ဒါဆို ဗဟိုအစိုးရနဲ႔ ကင္းျပတ္သြားၿပီ၊ သူတို႔မွာအလုပ္ေတြအမ်ားႀကီးေပၚလာၿပီ။ အဲဒီအခါ ဝန္ႀကီးဌာနအားလံုးဟာ သူ႔အလုပ္သူျဖစ္ေတာ့မယ္။ သူ႔ျပည္နယ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ သူတို႔ဘာသာ ရွာေတာ့မယ္။ သူ႔ျပည္နယ္ လံုၿခံဳေရးကို သူ႔ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးက သူ႔ဘာသာ လုပ္ရေတာ့မယ္။

အားလံုးက ဗဟိုကခ်ဳပ္ကိုင္ထားလို႔ ဒီဝန္ႀကီးဌာနေတြဟာ ဘာမွအလုပ္မရွိဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အမွန္ေျပာရင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လဲ ဘာအလုပ္မွမရွိဘူး။ အစိုးရအဖြဲ႔လည္း ဘာအလုပ္မွမရွိဘူး။ အားလံုး ေထြအုပ္တုိင္းအတြင္းေရးမွဴးကပဲ အားလံုးလုပ္သြားတယ္ျဖစ္ေနတယ္။

ေမး – အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းေရးမွဴးမွာ ဥပေဒအရေပးထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ မရိွဘူးလား။
ေျဖ – ဥပေဒအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဘာမွေပးမထားပါဘူး။ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေထြအုပ္ဟာ အစိုးရအဖြဲ႔မွာ အတြင္းေရးမွဴးအေနနဲ႔ပါရမယ္ပဲ ေျပာတယ္။ သူ႔အထက္မွာ ဝန္ႀကီးေတြ အမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္။ အဲဒီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ဝန္ႀကီးေတြထိုင္တဲ့ အစည္းအေဝးက တုိင္းအတြက္အျမင့္ဆံုးပဲ။ ခိုင္းတာလုပ္ရမွာေပါ့၊ အဆင္မေျပလို႔ကုိမရဘူး၊ အဆင္မေျပရင္ ထုတ္ပစ္လိုက္ရံုပဲ။ ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:အင္တာဗ်ဴး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္