ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၁)

January 30, 2016

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း  (၁)

(မုိးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၆

● နိဒါန္း
ဦးစြာေျပာၾကားလုိသည္မွာ မိမိ၏ဤစာစုသည္ သမိုင္းမဟုတ္ပါ။ သမိုင္းအေထာက္အထားအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းသုံးသပ္တင္ျပျခင္းမ်ဳိးလည္းမဟုတ္ပါ။ မိမိႏွင့္ မိမိမိတ္ေဆြမ်ား ရဲေဘာ္ ရဲဘက္မ်ား ျဖတ္သန္းေတြ႕ၾကံဳခ့ဲရ ထိေတြ႕ခ့ဲရသည္ မ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းျခင္းမ်ွသာျဖစ္ပါသည္။ ျပီးျပည့္စုံေသာ ပန္းခ်ီကားတခ်ပ္ကို ေရးဆြဲျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ေကာက္ေၾကာင္း တခု ပုံၾကမ္းတခုကို ေရးျခစ္ျပျခင္းမ်ွသာျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္လွမ္းမွီသမွ်ကိုေတာ့ ထည့္သြင္းေဖၚျပရန္ ၾကိဳးစားခ့ဲပါ သည္။

လြမ္းေမာဘြယ္မ်ား သင္ခန္းစာမ်ား သတိရဘြယ္မ်ား နာက်ည္းဘြယ္မ်ား စိတ္ပ်က္ဘြယ္မ်ား၊ အမွားမ်ား အမွန္မ်ား ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈမ်ားရိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈမ်ား ေအာင္ပြဲမ်ား ႐ႈံးနိမ့္မႈမ်ား စသည္မ်ားစြာျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ပုံရိပ္တခုဟု ဆိုရ ေပမည္။


ကခ်င္တိုင္းရင္းသားတုိ႔သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္ၾကသည္။ ထုိ႔အတူပင္ တရုတ္ ျပည္ႏွင့္ အိႏၵိယျပည္တြင္လည္း ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားေနထိုင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ကခ်င္ဝန္ေပါင္ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားထဲတြင္ ဂ်င္းေဖါလခ်ိတ္ ေခၚ လရွီ ေလာ္ေဝၚ ေခၚ မ႐ူ ဇိုင္ဝါး ေခၚ အဇီး လီဆူး ရဝမ္ႏွင့္ ခႏံုတုိ႔ပါဝင္ၾကသည္။ ထို ၇ မ်ဳိးထဲမွ ခႏံုမွာ ယခုအခါ လူဦးေရအနည္းဆုံးအျဖစ္ရွိေနသည္ဟုဆိုသည္။ ရဝမ္ ႏွင့္ လီဆူးတုိ႔မွာ ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စုထဲ ပါမပါ ယခုအခါ အ ျငင္း ပြါးေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကခ်င္လူမ်ဳိးအေနႏွင့္ မ်ဳိးႏြယ္ ၇ ခုပါဝင္သည္ဟု အမ်ားကလက္ခံထားၾကသည္။

● ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းမွ ကခ်င္စစ္သည္မ်ား
အေစာဆုံး ေခတ္သစ္စစ္သားမ်ားမွာ အဂၤလိပ္အုပ္စုိးစဥ္က ျဗိတိသွ်အစိုးရစစ္တပ္တြင္ ဝင္ေရာက္အမႈထမ္းခ့ဲသူမ်ားျဖစ္သည္ ဟုဆိုရမည္။ သုိ႔ေသာ္ အေရအတြက္နည္းေသးျပီး အလုံးအရင္းႏွင့္ အေျမာက္အမ်ားေတာ့မဟုတ္ေသးဟုဆိုရမည္။ တကယ္တမ္း ကခ်င္စစ္သည္အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္အမႈထမ္းခ့ဲသည္မွာ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္၌ မဟာ မိတ္စစ္တပ္ႏွင့္အတူ ဂ်ပန္တုိ႔အား တိုက္ပြဲဝင္ခ့ဲစဥ္ကျဖစ္သည္။

ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ျမန္မာျပည္သုိ႔ ဂ်ပန္မ်ားဝင္ေရာက္လာျပီးေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လီဒိုလမ္းမၾကီးသည္ လည္းေကာင္း၊ ဝင္းဂိတ္စစ္ဆင္ေရးသည္လည္းေကာင္း စစ္ပြဲတြင္ အေရးပါခ့ဲသည္။ ထို႔အတူ ေဒသခံ ကခ်င္မ်ားသည္လည္း မဟာမိတ္တပ္၏ ကခ်င္ရိန္းဂ်ားစစ္သည္မ်ားအျဖစ္ ထင္ေပၚခ့ဲသည္။ ကခ်င္ရိန္းဂ်ားမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားျဖစ္သည့္ အား ေလ်ာ္စြာ နယ္ေျမေတာေတာင္ေဒသကြၽမ္းက်င္ျခင္း၊ ေဒသရာသီဥတုႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ျခင္း ျမင့္မားမတ္ေစာက္ေသာ နက္ ႐ႈိင္းေသာေတာေတာင္မ်ားအတြင္း ကြၽမ္းက်င္စြာသြားလာနိုင္ျခင္းတုိ႔အျပင္ တူမီး ဒူးေလးတို႔အားကိုင္ေဆာင္၍ မိရိုးဖလာအမဲလိုက္လာသူမ်ားျဖစ္သည္အားေလ်ာ္စြာ ေတာေတာင္အတြင္း ေျခသံလုံလုံျဖင့္ ရန္သူ႔အနားကို ခ်ဥ္းကပ္နိုင္သည့္ ေျပာက္က်ားစစ္သည္ေကာင္းမ်ားျဖစ္လာခ့ဲျပီး မဟာမိတ္တပ္အတြက္ အားထားရသည့္စစ္သည္မ်ားျဖစ္ခ့ဲၾကသည္။

လက္လွမ္းမွီသမွ်ဆိုရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း၌ ကခ်င္ရိန္းဂ်ားတပ္ရင္း ၅ ရင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ကခ်င္ရိန္ဂ်ား တပ္ရင္း ၃ ရင္းဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီးအျပီး မဟာမိတ္တပ္မွ ပင္စင္ခံစားခြင့္ရသူ ကခ်င္ရိန္ဂ်ားစစ္သည္ မ်ားစြာရွိခ့ဲသည္ဟု ၾကား သိရသည္။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ လြတ္လပ္ေရးရျပီး ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္တြင္ ဆက္လက္အမႈထမ္းၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာဒုတိယကမာၻ စစ္အတြင္း မဟာမိတ္တပ္တြင္ စတင္အမႈထမ္းခ့ဲၾကေသာ ကခ်င္ရိန္းဂ်ားစစ္သည္မ်ားသည္ အေစာဆုံးေခတ္သစ္ ကခ်င္ စစ္သည္မ်ားဟု ဆိုရေပမည္။

● လြတ္လပ္ေရးရျပီး အစိုးရစစ္တပ္မွ ကခ်င္စစ္သည္မ်ား
လြတ္လပ္ေရးရျပီး ျမန္မာျပည္၏ ဖဆပလေခတ္အစိုးရစစ္တပ္တြင္ တိုင္းရင္းသား ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းမ်ားဖြဲ႕စည္းခ့ဲ သည္။ ကရင္သနကမ်ားကေတာ့ ၁၉၄၉ ကရင္ပုန္ကန္တြင္ ပါသြားခ့ဲသည္။ ရွမ္း သနက ၁ ရင္း၊ ကယားသနက ၂ ရင္း၊ ကခ်င္သနက ၄ ရင္း၊ ခ်င္းသနက ၅ ရင္းကေတာ့ ၁၉၈၈ အေရးအခင္းအျပီး နအဖ ေခတ္ဦးအထိရွိခ့ဲသည္။ မူလ အစိုးရစစ္တပ္ဖြဲ႕စည္းပုံတြင္ တိုင္းရင္းသား အလိုက္အေျချပဳသည့္တပ္မ်ား ေဂၚရခါးမ်ားကိုအေျချပဳဖြဲ႕စည္း၍ ေဂၚရခါးတပ္ ရင္းဟု ေခၚဆိုေသာခလရ ၄ စသည္တုိ႔အား ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရာေႏွာဖြဲ႕စည္းခ့ဲၾကသည္။ နအဖေခတ္မွစ၍ တိုင္းရင္းသားအမည္ႏွင့္တပ္မ်ားအား ခလရ/ခမရမ်ားအျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲခ့ဲသည္။

ထိုသုိ႔လြတ္လပ္ေရးရျပီး အစိုးရစစ္တပ္အတြင္ မနဲလွေသာ ကခ်င္စစ္သည္မ်ား ဝင္ေရာက္အမႈထမ္းခ့ဲသည္ဟုဆိုရမည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ အေစာပိုင္းဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ ကခ်င္လူမ်ဳိး ဗုိလ္မွဴးၾကီးတစ္ဥိီးတာဝန္ယူခ့ဲသည္။ ဗိုလ္မွဴးၾကီး အယ္လ္ခြန္ေနာင္ဟု ထင္ပါသည္။ မဆလေခတ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ပါတီေကာင္စီတြင္တာဝန္ယူခ့ဲေသာ ဦးေဖၚယူခါးသည္လည္း ျမန္မာအစိုးရ စစ္တပ္တြင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးအဆင့္ထိ တာဝန္ယူခ့ဲဘူးသူျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရစစ္တပ္တြင္ ရာထူးတာဝန္ အျမင့္ဆုံး ယူခ့ဲဘူးသူမွာ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴတာဝန္ယူခ့ဲဘူးသူ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ L ကြန္ဖန္ဟု ဆိုရေပမည္။

နအဖေခတ္ဦးတြင္ ကခ်င္ထဲမွာ စစ္ဖက္အရာရွိႀကီးဆို၍ ဗိုလ္မွဴးၾကီးလဗ်ပန္းေအာင္တေယာက္သာေတြ႕ရျပီး သူလည္း ခဝတဥကၠဌအျဖစ္ နယ္ဘက္သုိ႔ေရာက္သြားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ အစိုးရစစ္တပ္တြင္ စစ္မႈထမ္း ခဲ့ၾကသည့္ ကခ်င္စစ္သည္မ်ားထဲမွ ေနာက္ဆုံးအသုတ္ျဖစ္ပုံရသည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ KIA ေပၚလာျပီးေနာက္ပိုင္း အစိုးရစစ္တပ္ တြင္လည္းေကာင္း၊ DSA တြင္လည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္သည့္ ကခ်င္စစ္သည္မ်ား တစတစ ေလ်ာ့နည္းသြားျပီး ယခုအခါ မရွိသေလာက္ျဖစ္သြားျပီဟု ဆိုရေပမည္။ မည္သုိ႔ဆိုေစ လြတ္လပ္ေရးရျပီးစ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္ ကခ်င္သနကတပ္ရင္း မ်ားႏွင့္အတူ ကခ်င္စစ္သည္မ်ား စစ္မႈထမ္းခ့ဲသည့္ကာလတခု ရွိခ့ဲဘူးေပသည္။

● လဖိုင္ေနာ္ဆိုင္းႏွင့္ ကခ်င္စစ္သည္မ်ား
လဖိုင္ေနာ္ဆိုင္းသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ဂ်ပန္အားခုခံတိုက္ခ့ဲေသာ ကခ်င္ရိန္ဂ်ားစစ္သည္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ဆန္႔ က်င္စစ္ကာလအတြင္း သူရဲေကာင္းမွတ္တမ္းဝင္အျဖစ္ ၂ ၾကိမ္ ခ်ီးျမႇင့္ခံခ့ဲရသည္ဟုဆိုပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးရျပီးဖြဲ႕စည္း ေသာ ကခ်င္သနက ၁ တြင္ တပ္ခြဲမွဴးဗိုလ္ၾကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲသည္။

သုိ႔ေသာ္ ျပည္တြင္းစစ္စျပီး မၾကာခင္တြင္ အစိုးရအား ျပန္လည္ပုန္ကန္ခ့ဲသူျဖစ္သည္။တဖက္ကေတာ့သူအား သူပုန္ဆိုေပ လိမ့္မည္။ တဖက္ကေတာ့သူအား ေတာ္လွန္သူဟုဆိုေပလိမ့္မည္။ မည္သုိ႔ဆိုေစ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းႏွင့္ သူ၏ကခ်င္စစ္သည္ မ်ားသည္ ကခ်င္လူမ်ဳိးထဲမွ ပထမဆုံးအစုိးရအားပုန္ကန္သူမ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ရေပမည္။

အစိုးရ၏ညႊန္ၾကားခ်က္အရ KNU ႏွင့္ ဗကပကိုတိုက္ခိုက္ရမည့္ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းသည္ အမိန္႔ကိုဖီဆန္ခ့ဲျပီး အစိုးရကိုပုန္ကန္ခ့ဲ့ သည္။ ၁၉၄၉ ေဖေဖာ္ဝါရိီလအတြင္း ပ်ဥ္းမနားသုိ႔ေရာက္ရွိေနေသာ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းဦးစီးအင္အား ၇၀၀ ခန္႔သည္ KNU ႏွင့္ေပါင္း၍ ၿမိဳ႕လွ ေရတာရွည္ တပ္ကုန္း ရမည္း သင္း သာစည္ မိတၳီလာတုိ႔က္ို တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ၿပီး မိတၴီလာမွ ေလယာဥ္ ၂ စီးျဖင့္ ေမၿမိဳ႕ ( ျပင္ဦးလြင္ ) သုိ႔သြားေရာက္ တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခ့ဲၾကသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္တြင္း အေစာဆုံး ေလ ေၾကာင္းစစ္ခ်ီစစ္ဆင္ျခင္းဟု ဆိုရမည္။ ေမျမိဳ့သုိ႔သြားေရာက္ျခင္း ထိုစဥ္ KNU တို႔ ပုန္ကန္မႈေၾကာင့္ အစိုးရတပ္တြင္းႏွင့္ အစိုးရဌာနတြင္းရွိ ကရင္လူမ်ဳိး မိသားစုမ်ား ကေလးလူၾကီး စုစုေပါင္း ေထာင္ဂဏန္းမွ် ေမၿမိဳ႕တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားရွိသည္ကို ကယ္တင္နိုင္ရန္ဟုဆိုသည္။ အလားတူပင္ မိတၴီလာတြင္လည္း အစိုးရကထိန္းသိမ္းထားသည့္ ကရင္စစ္သား ၁၅၀ ခန္႔ကို လႊတ္ေပးခ့ဲသည္ဟုဆိုပါသည္။ ထိုကရင္စစ္သားထဲမွအခ်ဳိ႕သည္ KNU ပူးေပါင္းသူရွိသက့ဲ့သုိ႔ ဇာတိျပန္သူမ်ားလည္းရွိကာ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းတပ္ႏွင့္ လိုက္ပါခ့ဲၾကသည္။

ေမျမိဳ့ (ျပင္ဦးလြင္) သိမ္းျပီးေနာက္ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္း၏တပ္မ်ားသည္ KNU/ CPB တုိ႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ မႏၲေလးႏွင့္ေတာင္ငူ ပဲခူးၿမိဳ႕မ်ားအား မတ္လအတြင္းတိုက္ခိုက္ခ့ဲၾကေသးသည္ဟုဆိုပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္း၏တပ္မ်ားသည္ ၁၉၄၉ ၾသဂုတ္အတြင္း၌ လား႐ႈိး ကြတ္ခိုင္တုိ႔ကို တိုက္ခိုက္ခ့ဲၾကသည္ဟုဆိုသည္။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းသုိ႔တက္လာေသာ ဗိုလ္ေနာ္ ဆိုင္းသည္ နိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္တခုပါ ပါလာသည္။ ၎မွာ လြတ္လပ္ေသာ ကခ်င္အစိုးရႏွင့္ ကခ်င္တပ္မေတာ္ Pawng Yawng Asuya ႏွင့္ Pawng YawngDefence Force ဖြဲ႕စည္းရန္ျဖစ္သည္။( ယခုအခါ ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စုအားလုံးအား ဝင္ေပါင္ ဟုသုံးႏႈံးေသာ္လည္း ထိုစဥ္က ေပါင္ေယာင္ဟု သုံးစြဲသည္)

ထို႔အတြက္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕အားလည္း တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ျပီး ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ဗန္းေမာ္မွတဆင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ နိုင္ငံ ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းတပ္ဖြဲ႕အား နယ္ေျမခံအခ်ဳိ႕မွ ပူး ေပါင္းေထာက္ခံခ့ဲမႈရွိ ေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေထာက္ခံမႈမေပးခ့ဲေပ။ ထုိ႔ျပင္ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းတပ္အားရင္ဆိုင္နိုင္ရန္ က ခ်င္နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ကခ်င္စစ္သားေဟာင္းမ်ားအား စုစည္း၍ အေရးေပၚကခ်င္ ၁/၂ ( Eergency Kachin 1/2 ) အားဖြဲ႕စည္းျခင္း ကခ်င္သနက တပ္ရင္း ၃ ရင္းအား ျပန္ေခၚယူျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျပင္ဆင္ခ့ဲၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ကခ်င္နိုင္ငံ ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈမရသည့္အျပင္္ အခ်င္းခ်င္းစစ္ခင္းရမည့္အေျခအေနသုိ႔ဆိုက္ခ့ဲသည္။ ဤသုိ႔အၾကပ္ အတည္းထဲသုိ႔ဆိုက္ေရာက္သြားသည့္ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းသည္ ၁၉၅၀ ဧျပီလအတြင္း အင္အား ၅၀၀ အားေခါင္းေဆာင္၍ တရုတ္ျပည္ထဲသုိ႔ဝင္ေရာက္ျပီး နိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းခံခ့ဲသည္။

မိုးမိတ္အထက္ဖက္ လြယ္ရဒူဝါ လေထာ္ခြန္ထြန္းသည္ အင္အား ၁၀၀ ခန္႔စုစည္းၿပီး ၁၉၄၉ နိုဝင္ဘာတြင္ မန္တုန္ ကိုးေတာင္ ရဲစခန္းႏွင့္ အမတ္ရံုးအားသိမ္းပိုက္ျပီး ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းရန္ ၾကိဳးစားခ့ဲေသာ္လည္း အဆက္အသြယ္မရဘဲ ေနာက္ဆုံးအစိုးရတပ္မ်ား၏ အဖမ္းဆီးခံလိုက္ရသည္ဟုဆိုပါသည္။

လေထာ္ေဇာ္ဆိုင္းသည္ လား႐ႈိးနယ္သားျဖစ္ျပီး ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းတပ္မ်ား လား႐ႈိးနယ္ဘက္တက္လာေသာအခါ ပါဝင္ပူးေပါင္းခ့ဲ သည္။ လား႐ႈိးတိုက္ပြဲအျပီး ဒဏ္ရာရသူမ်ား လုံျခံဳသည့္ေနရာတြင္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္က်န္ေနခ့ဲ့ေသာ ဗိုလ္ေဇာ္ဆိုင္းႏွင့္ အင္အား ၆၀ ခန္႔သည္ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းႏွင့္အဖြဲ႕ တရုတ္ျပည္တြင္းဝင္ေရာက္သြားေသာအခါ လိုက္ပါမသြားဘဲ ကရင္ျပည္နယ္ သုိ႔ ထြက္ခြာၿပီး သံေတာင္ ေဘာဂလိနယ္ဘက္တြင္ KNDO ႏွင့္ ပူးေပါင္းေနထိုင္လႈပ္ရွားခ့ဲသည္။

တရုတ္ျပည္တြင္း နိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ယူသြားသည့္ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းအဖြဲ႕အား တရုတ္အစိုးရက ျမန္မာနယ္စပ္ႏွင့္ေဝးကြာသည့္ အတြင္းပိုင္းျပည္နယ္တခုျဖစ္သည့္ ေကြ႕က်ိဳးျပည္နယ္တြင္ ေနရာခ်ထားေပးခ့ဲသည္။ ထိုစဥ္က တရုတ္ျပည္လြတ္ေျမာက္ စကာလျဖစ္သည့္အတြက္ တရုတ္ျပည္၏စီးပြါးေရးမွာလည္း ခက္ခဲၾကပ္တည္းေနဆဲျဖစ္ရာ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းႏွင့္သူ၏လူမ်ား သည္ ခက္ခဲပင္ပမ္းစြာ ဘဝကိုရုန္းကန္ရပ္တည္ခ့ဲရသည္ဟု ဆိုပါသည္။

တရုတ္ျပည္၏ ျပဒါးမိုင္းတြင္းမ်ား၌ မိုင္းတြင္းလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ပါ ခက္ခဲပင္ပန္းစြာ ရုန္းကန္ရွင္သန္ခ့ဲရေသာ ဗိုလ္ေနာ ဆိုင္းႏွင့္ သူ၏ကခ်င္စစ္သည္မ်ားသည္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ တရုတ္ျပည္တြင္းေနထိုင္ခ့ဲရာမွ ျမန္မာျပည္စစ္ေျမျပင္သုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိရန္ အေၾကာင္းဖန္ခ့ဲျပန္ပါသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ, ေမာင္ေမာင္စိုုး

5 Responses to ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၁)

 1. Thet Ko Ko on January 30, 2016 at 3:17 pm

  I think first Kachin Brigadier General was General La Zun Tan Gyi.

 2. Agga on February 1, 2016 at 2:30 pm

  အဂၤလိပ္ေခတ္မွာ ျဗိတိသွ်ဘားမားတပ္မေတာ္ကို ကရင္စစ္သား၃၅%၊ ဗမာစစ္သား ၂၄%နဲ႕ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကလဲ ကရင္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ေခတ္၁၉၄၂မွာေတာ့ ဂ်ပန္က ဟန္ျပဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ကိုဖြဲ႕ပါတယ္။ ဒါက္ိုတန္ျပန္တဲ့အေနနဲ႕ အဂၤလိပ္အစိုးရက ကရင္ေသနပ္ကိုင္တပ္ရင္းေတြကိုသီးသန္႕ထပ္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ မဟာမိတ္ပူးေပါင္းစစ္ဗ်ဴဟာအရ အဂၤလိပ္နဲ႕အိႏယတပ္ေတြ အိႏိယကိုဆုတ္ခြာေပးလိုက္ၿပီး သီးသန္႕က်န္ရွိတဲ့ ကရင္တပ္ရင္းေတြက ဂ်ပန္ၾကည္းတပ္စစ္ခ်ီလမ္းျဖစ္တဲ့ ေဒါနေတာင္တန္းေဒသကေနခံတိုက္ဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ကရင္တပ္အင္အား ၁၂၀၀၀ရွိခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ စစ္သား၅၀၀၀၀(ငါးေသာင္း)ကို စစ္ေျမျပင္မွာ က်ဆံုးေစခဲ့ပါတယ္။ ကခ်င္ ခ်င္းနဲ႕ရွမ္းတပ္ေတြကလဲဆိုင္ရာေဒသအဦးသီးမွာ ဂွပန္ကိုခံတိုက္ၾကပါတယ္။
  ဂ်ပန္စစ္ႏိုင္ေတာ့ ျမန္မာျပည္ကို လြတ္လပ္ေရးေပးပါတယ္။ ေဒါက္တာဘေမာင္ကိုျမန္မာအစိုးရေခါင္းေဆာင္ အဓိပဓိခန္႕ပါတယ္။ ဘေမာင္အစိုးရက သခင္ေအာင္ဆန္းကို ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးနဲ႕စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ခန္႕ပါတယ္။
  ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ကို ဗမာ့အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္အျဖစ္နာမယ္ေျပာင္းပါတယ္။ ယေန႕ဗမာ့တပ္မေတာရဲ႕အစဟာ အဲဒါပါဘဲ။ ေဒါက္တာဗေမာ္ေခတ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လူထုမိန္႕ခြန္းေတြေျပာခြင့္ရပါတယ္။ ဂ်ပန္ကလဲ ဇိုလ္ေအာင္ဆန္းဟာ သူ႕လူျဖစ္တာမို႕ အဂ္လိပ္ဆန္႕က်င္ေရးမွာအသံုးခ်ဖို႕ အၾကီးအက်ယ္ ေျမေတာင္ေျမာက္ပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႕ေခတ္သစ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ရယ္လို႕မားမားမတ္မတ္ေပၚထြက္ရပ္တည္လာႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
  ဒုတိယကမာစစ္အဆံုးပိုင္း အာရွတခြင္မွာ ဂ်ပန္မ်ားမရႈမလွစစ္ေရးနိမ့္လာတဲ့အခါ ျမန္မာျပည္မွာခ်ထားတဲ့ ဗမာ့ေဒသတပ္မေတာ္ လက္နက္ရိ္ခါျပတ္လပ္မွဳျဖစ္ပြားပါတယ္။ ပစိဖိတ္သမုဒယာစစ္လမ္းေၾက င္း ကိုအေမရိကန္ကထိမ္းခ်ဳပ္ထားလိုက္ၿပီမိုံ႕ဂ်ပန္ျပည္မက စစ္ကူမ်ားျမန္မာျပည္စစ္ေျမျပင္ကိုမေရာက္ေတာ့ပါ။တရုပ္ျပည္ကေနအိႏိယကိုကူးသန္းတဲ့လမ္းေၾကာင္းကိုလည္း အေမရိကန္နဲ့ ကူမင္တန္တပ္မ်ားက ပိတ္ဆို႕လိုက္တယ္။ ဂ်ပန္သိမ္းပိုက္ထားတဲ့တရုပ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသဟာလဲ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ျပည္သူံတပ္မေတာ္လက္ထဲက်ေရာက္ခဲ့တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာသခင္စိုးကြတ္ျမဴနစ္ပါတီက အိႏိယရွိ အဂၤလ်ပ္အစိုးရနဲ့ ဆက္သြယ္ပါတယ္။ သခင္စိုးရဲ႕ၾကား၀င္ဆက္သြယ္မႈကေန ဂ်ပန္႕ေမြးစားသား ဗမာ့အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ဟာ ၁၉၄၅ မတ္လ ၁ရက္ေန႕မွာ ဂ်ပန္စစ္ေက်ညာၿပီး အဂ္လိပ္ဘက္ကို ဘက္ေျပာင္းလိုက္ပါတယ္။ ဒီႏို္င္ငံေရး အလွည့္အေျပာင္းက ထိုင္းကဂ်ပန္ကိုဒီအတိုင္းလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လပိုင္းအတြင္းမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)