ဗိုလ္ထက္မင္း ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီဆိုရင္ ေျပာင္းလဲေရးမဟာဗ်ဳဟာ နည္းဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ တိုက္တြန္းခ်က္ – (၃)

February 2, 2016

 

ဗိုလ္ထက္မင္း ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီဆိုရင္ ေျပာင္းလဲေရးမဟာဗ်ဳဟာ နည္းဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ တိုက္တြန္းခ်က္ – (၃)
(မိုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၊ ၂၀၁၆

၂၈။ ပီတာဇီမန္းဟာ သဘာဝသိပံၸျဖင့္ ဘဲြ႔ရခဲ့ကာ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား အဆံုးပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ခဲ့ျပီး ၁၉၇၀ ႏွင့္ ၁၉၈၀ လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း သူ႔ကို သဘာဝသိပံၸပညာျဖင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ မျပဳသျဖင့္ ကာယလုပ္သားအျဖစ္ ေနာက္ပိုင္း နည္းပညာရွင္အျဖစ္ အသက္ေမြးခဲ့ရပါတယ္။ သူဟာ ၁၉၉၀ မွ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္အထိ အရပ္ဘက္ တန္ျပန္ ေထာက္လွမ္းေရးမွာ အမႈထမ္းခဲ့ျပီး ၁၉၉၈ ႏွင့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္အတြင္း အရပ္ဘက္ ျပည္ပေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ အႀကီးအကဲ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ သူရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳကို ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။

၂၉။ ႏုိင္ငံအသီးသီး၊ အစုိးရအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သမုိင္းကာလအေထြေထြရွိ ေထာက္လွမ္းေရး၊ လံုၿခံဳေရးဌာနတုိ႔ အသံုးျပဳတဲ့ အရာေတြဟာ သေဘာတရားအေနနဲ႔ သိပ္မျခားနားလွတာေတြ႕ရတယ္လို႕သူက ဆိုပါတယ္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္သတင္းေပးေတြကို သတင္းရရာရေၾကာင္း အေျခခံအရင္းအျမစ္တစ္ခုအေနနဲ႔ အားလံုးက သံုးၾကပါတယ္။ ေထာက္လွမ္းဖို႔၊ ေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔၊ သက္ေသအေထာက္အထားရဖုိ႔ ပစၥည္းကိရိယာေတြကို အားလံုးက သံုးၾကပါတယ္။ နည္းပညာအဆင့္မွာပဲ ကြာၾကတာပါ။ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈ၊ လံုၿခံဳမႈ၊ သတင္း ကြာျခားလုိမႈေတြကို အားလံုးက လုိက္နာ ေစာင့္ထိန္းၾကတယ္။ အထူး အခြင့္အာဏာကို အားလံုးကက်င့္သံုးၾကတယ္လို႕ သူက ဆိုပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတြမွာ ရွိတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနေတြက တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးကို ျပည္တြင္းျပည္ပ အႏၱရာယ္က ကာကြယ္ေပးထားတယ္။ အာဏာရွင္ ႏုိင္ငံေတြမွာ ရွိတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးေတြကေတာ့ သူတို႔အစုိးရအဖဲြ႔နဲ႔ အခြင့္ထူးခံ လူတစ္စုကိုသာ ကာကြယ္ေပးတယ္လို႕သူကေျပာပါတယ္။ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံေတြမွာ ေထာက္လွမ္းေရး၊ လံုၿခံဳေရး ဌာနတို႔ဟာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ရဲအဖြဲ႔ ျဖစ္လာ ၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ့တာဝန္ဟာ အတုိက္အခံအဖြဲ႔နဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္ေတြကုိ ႏွိပ္ကြပ္ဖုိ႔ ျပည္သူတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ ဥပေဒရဲ႕အထက္မွာ ေနေလ့ရွိၾကတယ္။ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ကြဲျပားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ေလးခုက အမ်ားဆံုးေဆာင္ရြက္တဲ့ အဓိက က႑ ေလးရပ္ ရွိတယ္။ အဲဒါေတြက ျပည္ပ စစ္ဘက္ ေထာက္လွမ္းေရး၊ ျပည္ပေထာက္လွမ္းေရး (အရပ္ဘက္ ေထာက္လွမ္းေရး လို႔လည္း သိၾကတယ္)၊ စစ္ဘက္ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔  ျပည္တြင္း လံုၿခံဳေရးဌာန (အရပ္ဘက္ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးလို႔လည္း သိၾကတယ္) တုိ႔ျဖစ္ၾကတယ္။

၃၀။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႕ေတြကေတာ့ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ရွိရာ ယခင္ကနံမည္ၾကီး တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး Military Intelligence (ယခု စစ္ဖက္ေရးရာ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕)၊ ရဲသတင္း အထူးတပ္ဖြဲ႕၊ အထူးစံုးစမ္းစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန(စီးပြါးေရးေသာင္းက်န္းမႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ)၊ (မိုဖာ) လို႕ေခၚတဲ့ သံတမန္အေရျခံဳ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနနဲ႔ (M.I)တို႔မွ ေစလႊတ္ထားတဲ့ စစ္သံအဖြဲ႕မ်ား၊ လူသတ္မႈၾကီး ဆိုင္ရာ ေဆးစစ္ခ်က္အပါအဝင္ သဲလြန္စ ခက္ခဲတဲ့အမႈေတြမွာ တာဝန္ယူရတဲ့ ရဲ မႈခင္းတပ္ဖြဲ႕၊ မူးယစ္ေဆးဝါးက နိုင္ငံတကာက ဖိအားရွိတာေၾကာင့္ ရဲ မူးယစ္ အထူးတပ္ဖြဲ႕၊ ယခုအခါ အၾကမ္းဖက္မ်ားကိုႏွိမ္ႏွင္းဖို႔ (တပ္/ရဲ) အထူး အၾကမ္းဖက္ တပ္ဖြဲ႕နဲ႕ (အဓိက အေရးၾကီး) ပုဂိဳၢလ္လံုျခံဳေရး (ေထာက္လွမ္းေရးတျဖစ္လဲ) တို႕အတြက္ ေထာက္လွမ္းေရး ပညာမ်ားအပါအဝင္ အထူးေလ့က်င့္ထားတဲ့ လ်ိဳွ႕ဝွက္ကြန္မန္ဒို ေခၚ Special Force၊ ပါတ္ပို႕စ္၊ ေလဆိပ္၊ သေဘၤာဆိပ္ အပါအဝင္ ကုန္းတြင္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္းကိစၥေတြမွာ အေထာက္အကူအျဖစ္ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ပစၥည္းစစ္ေရး အဓိကျဖစ္တဲ့ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနလည္း ရံဖန္ရံခါ တာဝန္ေပးလာပါတယ္။ ဌာနေတြမ်ားေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးကသာ ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့ျပီး ေထာက္လွမ္းေရးတပ္မွဴးအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ရဲနဲ႕အဆိုပါ ဦးစီးဌာနမ်ားကို အသြင္ေျပာင္းကာ သြပ္သြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ထားတာေၾကာင့္ လူထုကို ႏွိပ္ကြပ္တဲ့အျပင္ ေနာက္ဆံုးတပ္ကိုပါ ျပန္နင္းတဲ့ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအျဖစ္ နံမည္ဆိုး ေက်ာ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

၃၁။ ပီတာဇီမန္းက ဆက္ေျပာရာမွာ အာဏာရွင္ေတြ ဆံုးရံႈး ၿပိဳပ်က္ၿပီးေနာက္ အသစ္ေပၚေပါက္လာတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ပဓာနတာဝန္ဟာ လက္ရွိလွိ်ဳ႕ဝွက္ရဲအဖြဲ႔ကို ဖ်က္ပစ္ဖုိ႔ ျဖစ္ျပီး အဲဒါဟာ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ သူရဲ႕အဓိကက်တဲ့ တာဝန္ျဖစ္တယ္လို႕ေျပာပါတယ္။ ဒီအတြက္ သူ႕မွာ အနည္းဆံုး အေၾကာင္း ႏွစ္ခ်က္ ရွိပါတယ္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္ရဲအဖြဲ႔ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ရုတ္သိမ္းလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အရင္လမ္းစဥ္ကို ျပန္ဦးမလွည့္ေတာ့ဘူးဆုိတာ ပြင့္လင္းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက စိတ္ခ်ေစႏုိင္တယ္။ လမ္းစဥ္ေဟာင္းနဲ႔ ျပတ္စဲေၾကာင္း ထင္ထင္ရွားရွား လကၡဏာျပၿပီး ျပည္သူနဲ႔ ကမၻာကို ယံုၾကည္သြားေစတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအထက္စီးရသူတို႔ – လူသစ္တစ္စုဟာ ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရး ဌာနသစ္ တည္ေထာင္မလား၊ အာဏာရွင္အစုိးရ က်ဆံုးၿပီးေနာက္၊ ရွိေနတဲ့ ဌာနေဟာင္းကို ခ်က္ခ်င္း ဆုိသလို ျပဳျပင္ဖြဲ႔စည္းမလား ဆုိတဲ့ စိန္ေခၚမႈတြနဲ႔ ပီတာဇီမန္း ရင္ဆုိင္ခဲ့ရပါတယ္။

၃၂။ အာဏာရွင္ ႏုိင္ငံေတြမွာ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အတုိင္းအတာဟာ တစ္ႏုိင္ငံနဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံ မတူၾကေတာ့ရွိပါတယ္။ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အဆင့္ဟာ အထက္စာရင္းအရ ပထမအဖဲြ႔မွ ေနာက္ဆံုးအဖြဲ႔ကို တုိးမ်ားသြားသလိုေနာက္ဆံုး အဖြဲ႔ဟာ သေဘာသဘာဝအရ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ေတာင္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ တကယ္ေတာ့ ဖိႏွိပ္တဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္ပုလိပ္ အဖြဲ႔သာ ျဖစ္တယ္လို႕သူကဆိုပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံမ်ားမွာေတာင္ ျပည္သူေတြက ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ မေတာ္တေရာ္လုပ္မွာကို သံသယနဲ႔ သတိထား ၾကည့္တတ္ၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ့ေၾကာင့္ၾကမႈဟာ ျပည္တြင္းတန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးဌာနနဲ႔ အမ်ားဆံုး ပတ္သက္တယ္လို႕ေျပာပါတယ္။

၃၃။ အစုိးရအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္လအၾကာမွာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဌာနစိတ္ (၂) (ႏိုင္ငံေတာ္
လံုၿခံဳေရး ဌာန StB) ကို ျပည္ေထာင္စု ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အမိန္႔နဲ႔ သူက ဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီကာလကစလို႔ ဌာနစိတ္ (၂) အဖဲြ႔ဝင္ေတြဟာ ျပည္သူ႔ေကာ္မတီနဲ႔ ေရြးခ်ယ္စီစစ္ေရးေကာ္မတီမွာ  စိစစ္ခံပုဂၢိဳလ္ေတြ ခ်က္ခ်င္း ျဖစ္လာၾကတယ္။ ျပည္သူ႔ ေကာ္မတီမ်ားကို ျပည္သူ႔ဟစ္တုိင္နဲ႔ တျခား ပါတီမ်ားရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတယ္။ ဒါေတြက ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းစစ္စစ္ ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူ႔ေကာ္မတီရဲ့လမ္းစဥ္ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚတဲ့ အဖဲြ႔ျဖစ္တဲ့ ေရြးထုတ္စီစစ္ေရးေကာ္မတီမွာ ေထာက္လွမ္းေရးတျဖစ္လဲတုိ႔ကိုယ္တိုင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လာၾကပါတယ္။ သူရဲ႕စီမံခ်က္က ေရြးထုတ္စိစစ္ေရးရဲ႕ ရည္ရြယ္က အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို အုပ္စု (၃) ခု ခြဲထုတ္ဖုိ႔ ျဖစ္ဟန္တူပါတယ္။ ဒီသံုးခုကေတာ့ ဌာနသစ္မွာ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳတဲ့သူေတြ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ ေျပာင္းေရြ႕ရမဲ့ လူေတြနဲ႔ လံုး၀ႏႈတ္ထြက္ခိုင္းခံရမဲ့လူေတြဆုိၿပီး သံုးအုပ္စု ျဖစ္ၾကတယ္။ ရလာဒ္က ထူးထူးျခားျခားကြဲျပားေနၿပီး စာရင္းအားလံုးက လံုးဝ စိတ္မခ်ရတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလို ျဖစ္ရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းက စီစစ္ေရးေကာ္မတီတစ္ခုစီဟာ စနစ္တက် ျပင္ဆင္မႈမရွိဘဲ ဗဟိုကြပ္ကဲမႈ မရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ လုပ္ၾကတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ဒီလို ျဖစ္ေပမဲ့ အဲဒီအခ်ိန္က အဲဒါ တစ္ခုတည္း ရွိတဲ့ ေရြးစရာလမ္း ျဖစ္ၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ ေျခလွမ္းလည္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီ့အျပင္ ေနာက္ပိုင္း အရမ္း ေဝဖန္ခံခဲ့ရတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳတာကို မလုပ္ရင္ လံုးဝ မျဖစ္ႏုိင္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္လို႕သူကသံုးသပ္ပါတယ္။

၃၄။ ပီတာဇီမန္းခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာမူဝါဒေတြအေပၚ ျပည္တြင္းလူထုရဲ႕ တံု႕ျပန္လာခ်က္ကို ေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ၁၉၉၃ နဲ႔ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံမွာ အေရးႀကီးတဲ့ ေျခလွမ္းေတြကို လူ႔အဖြဲ႔အစည္းလိုက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတုိင္းအတာနဲ႔ လွမ္းေနၾကတယ္။ ပိုင္ဆုိင္မႈပံုစံသစ္ကို စတင္တယ္။  ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြကို ေထာင္တယ္။ ဥေရာပမွာ အျမန္ဆံုး တတ္သိလာသူမ်ားအျဖစ္ သေဘာထားခံရလို႔  ခ်က္လူထုဟာ ကိုုယ့္ကိုကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ ရလာၾကတယ္။ ဒီအခ်ိန္အထိ က်င့္သံုးလာတဲ့ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မူဝါဒအေပၚ အျမင္သစ္ေတြ စာနယ္ဇင္းေတြ ထဲမွာ ပါလာတယ္။ ဒီအျမင္သစ္ဟာ  ဆိုဗီယက္ အာဏာရွင္ စနစ္က်ဆံုးတာကို အေျခခံၿပီး ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ထြက္ေပၚလာတာ ရွင္းေနပါတယ္။ လက္ယာစိတ္ဓာတ္လိႈင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ဆန္႔က်င္ေရး ထပ္ေဆာင္းထားတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးၿပီးေနာက္ လူထုကလည္း ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္တဲ့အရွိန္၊ အတိတ္ကိုသင္ပုန္းေခ်ဖုိ႔ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးတဲ့ အရွိန္ေလ်ာ့က်လာတယ္။

၃၅။ ႏုိဝင္ဘာ ေတာ္လွန္ေရး မတုိင္ခင္ StB ဟာ ေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႔သစ္ ေတြလုိဘဲ မေကာင္းဆုိးဝါး လက္သည္တစ္ေကာင္အျဖစ္ တစ္ႀကိမ္ လက္ညိဳးထုိးခံရျပန္တယ္။ အရင္ StB အရာရွိေတြ ပါေနေသးမွေတာ ဘယ္လိုလို႔  ေကာင္းေတာ့မွာလဲတဲ့ ဆိုျပီး ဖိအားေပးခံရဟန္ တူပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ သူက ေျဖရွင္းပံု ထပ္ေျပာပါတယ္။ အဆက္မျပတ္ေျပာင္းလဲနည္းကို လက္ခံ က်င့္သံုးဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာကို တစ္ႀကိမ္ျပန္ စီစစ္ ခံရျပန္တယ္။ ခဏခဏ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတဲ့ သုည ေျဖရွင္းနည္း ကို ေရြးခဲ့ရင္ မေကာင္းလားလို႕သူစဥ္းစားပါတယ္။ သုညေျဖရွင္းနည္းဆုိတာ အရင္ အရာရွိေတြကို တစ္ေယာက္မက်န္ကို ထုတ္ပစ္ၿပီး လူသစ္ေတြနဲ႔ခ်ည္း အဖြဲ႔သစ္ဖြဲ႔တဲ့နည္းပါ။  သုညေျဖရွင္းနည္းကို ဆန္႔က်င္သူေတြရဲ႕ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြထဲမွာ ေထာက္လွမ္းေရးတစ္ေယာက္ ကြ်မ္းက်င္ျပည့္ဝလာဖုိ႔ ဆုိတာ ခုနွစ္ႏွစ္ကေန ဆယ္ႏွစ္ထိ ၾကာတတ္တယ္။ ဒီအေတာအတြင္း ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔သစ္ဟာ အားနည္းၿပီး တုိင္းျပည္ကို ကာကြယ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ သတိေပးခ်က္ေတြ ပါဝင္တယ္။ ဒါဟာ ခိုင္မာတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္လို႕သူကဆိုပါတယ္။ တဖန္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး StB ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေရြးထုတ္စီစစ္ေရး စတင္တဲ့အခါ ပထမဆံုးဆက္ခံတဲ့ဌာနကို သူက တည္ေထာင္ေပးကာ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးရံုး (UOUD) လို႕ေခၚတြင္ေစပါတယ္။

၃၆။ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးကို ဘယ္လိုစီမံခ်က္ခ်ျပီး ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရသလဲဆိုတာ ပီတာဇီမန္က ဆက္ေျပာပါတယ္။ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေရး ပထမအဆင့္မွာ အရင္ StB အဖြဲ႔ဝင္ေတြက ရာနဲ႔ခ်ီ ရွိတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲအဆင့္ ဖြဲ႔စည္းေရးနဲ႔ သန္႔စင္ေရးေတြမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ အေရအတြက္ကို ဆယ္ဂဏာန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ လုိက္တယ္။ ေနရာဌာနတုိင္း လုိလိုမွာ သူတုိ႔က ဦးစီးဦးကိုင္ရာထူး မွာေတာ့ မရွိၾကေပမဲံ့ သူတုိ႔ဟာ လုပ္ငန္းရဲ့ပရိယာယ္ကို ေနာေက်ေန သူေတြ၊ အေျခအေနသစ္မွာ တက္တက္ၾကြၾကြ အလုပ္လုပ္သူေတြ၊ စည္းကမ္းရွိၿပီး အႀကီးအကဲသစ္ေတြ အေပၚမွာ သစၥာရွိသူေတြ ျဖစ္လာၾကတယ္။ ဒုတိယအုပ္စုမွာ တစ္ျဖစ္လဲေထာက္လွမ္းေရးေတြ ပါလာတယ္။ သူတို႔ထဲက အမ်ားစုဟာ ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အၿငိမ္းစား ယူသြားၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ့ျပႆနာကေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရး လုပ္ငန္းရဲ႕ အခန္းက႑ကို ၁၉၆၀ လြန္ ႏွစ္ေတြတုန္းက သူတို႔ လုပ္ခဲ့သလိုမ်ိဳး ရႈျမင္ေနၾကၿပီး ကမၻာႀကီး လံုးဝ ေျပာင္းသြားၿပီဆုိတာကို နားမလည္ၾကတာပဲ ျဖစ္တယ္လို႕ဆိုပါတယ္။  ဒါေပမဲ့ (လူေဟာင္း)သူတုိ႔ရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳ တစ္ပံုတစ္ေခါင္းႀကီးကေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရးသစ္ေပါက္စေတြအတြက္ တစ္ခါတစ္ခါ အက်ိဳးအမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။

၃၇။ ဌာနထဲ ပထမဝင္လာတဲ့ လူသစ္ေတြဟာ အရင္အစုိုးရ ဆန္႔က်င္သူေတြ၊ အတုိက္အခံေတြ (သူတို႔က ဦးစီးဦးကိုင္ ရာထူးေတြကို ယူထားၾကတယ္) နဲ႔ စုၿပံဳဝင္လာၾကတဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အစကေတာ့ လူေတြ႔စစ္တဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြဟာ သေဘာအားျဖင့္ အမ်ားႀကီး ေတာ္လွန္ေရးဆန္ျပီး သမရုိးက်မဟုတ္သလို လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကိုလည္း မစစ္တာမို႕အရည္အေသြးမရွိတဲ့ လူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရးဌာနရဲ႕ ရာထူးအသီးသီးမွာ အခ်ိန္အတန္ၾကာ ဝင္ပါလာၾကတယ္။ ဒီတတိယအုပ္စု တစ္ခုလံုးဟာ အစပိုင္းမွာ စည္းကမ္းမရွိတဲ့ လူၿပိန္းေတြသာျဖစ္တယ္လို႕ပီတာဇီမန္းက သံုးသပ္ပါတယ္။ ေထာက္လွမ္းေရး လုပ္ငန္းဆုိတာ ဘာလဲ။ ဘယ္လိုလုပ္ရလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳး ဘယ္ေတာ့မွ မေပၚဘူး။ ေကာင္းေကာင္း မေဆြးေႏြးၾကဘူး။ စုေပါင္းကာကြယ္ေရး ဆုိတဲ့ ေယာင္တိေယာင္ဝါး သေဘာထားကို တစ္ခါတစ္ေလ ကိုးကားေျပာၾကတယ္လို႕သူကဆိုပါတယ္။ ေထာက္လွမ္းေရးဌာန အပါအဝင္ လံုၿခံဳေရး က႑ တစ္ခုလံုးဟာ တေျဖးေျဖး ဆက္လက္တုိးတက္ ေျပာင္းလဲလာလိမ့္မယ္။ အရင္ ေထာက္လွမ္းေရး၊ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ေတြကို လံုးဝဥႆံု      မဖ်က္ပစ္လုိက္ရဘဲ ဝန္ထမ္းေတြကို တေျဖးေျဖး ေျပာင္းလဲရလိမ့္မယ္လို႔ ခ်က္ကိုစလိုက လူထုအမ်ားက နားလည္ ထားၾကတယ္။ သူတို႕ရဲ႕ အိမ္နီးနားခ်င္း ကြန္ျမဴနစ္ ႏုိင္ငံေဟာင္း ေတြကလည္း  ဒီမဟာဗ်ဴဟာကိုဘဲ ေရြးခ်ယ္ထားၾကတယ္။ ဝန္ထမ္းေဟာင္းေတြကို ဘယ္ႏွစ္ေယာက္အထိ ဖယ္ရွားမယ္။  ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ထားဦးမယ္ဆုိတဲ့ ဝိဝါဒ ကြဲတာေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ဗိုလ္ထက္မင္း, ရသေဆာင္းပါးစုံ, သတင္းေဆာင္းပါး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

http://moemaka.com/archives/57845

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)