ေမာင္ေမာင္စိုုး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေျကာင္း – အပိုင္း ( ၆ )

February 5, 2016

 

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေျကာင္း – အပိုင္း ( ၆ )
(မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊ ၂၀၁၆

ျဖည့္စြက္ခ်က္ –  လမုန္တူးဂ်ိဳင္ ( ေနာင္ KIO ဥကၠဌ ကြယ္လြန္ ) သည္ မုန္လုံသုံးဆင့္ ေကဒါေက်ာင္း ပထမပတ္မွဟု ျပင္ဆင္အပ္ပါသည္။ အဆိုပါသုံးဆင့္ေကဒါ ပထမပတ္တြင္ ဗိုလ္မွဴးေဇာ္အိမ္လည္း ပါဝင္သည္။ ဗိုလ္မွဴးေဇာ္အိမ္သည္ထိုစဥ္က KIA တပ္မဟာ ၃ မွဴးျဖစ္ျပီး ေနာင္တြင္ KIA ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ VCS တာဝန္ယူခ့ဲပါသည္။CPB ၏ KIA သုိ့ လက္နက္အကူအညီ
KIA တိ့ု ေကာက္ကြတ္သင္တန္းေက်ာင္းအား အေလးထားျခင္းမွာ အေျကာင္းမဲ့ေတာ့မဟုတ္ေပ။ မုန္လုံသင္တန္းေက်ာင္းမွ အရာရွိမ်ားအား CPB သင္တန္း ၅ လျပီးလ်င္ တရုတ္ျပည္သုိ့ ၁ လလွည့္လည္ ၾကည့္ရွဳေရးသြားရေသာ္လည္း၊ ေကာက္ကြတ္ ေက်ာင္းသင္တန္းဆင္းမ်ားအတြက္ ထိုက့ဲသုိ့ေသာ အစီအစဥ္မရွိ။ သုိ့ေသာ္ ထူးျခားသည့္ အစီအစဥ္ရွိသည္။ ၎မွာ သင္တန္းဆင္းပြဲျပီး၍ ေနာက္တေန့တြင္ လက္နက္တပ္ဆင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

သင္တန္းေလးပတ္စလုံး တပတ္လ်င္ တပ္ခြဲ ၂ ခြဲစာ လက္နက္တပ္ဆင္ေပးသည္။ သုိ့ေသာ္ တပ္ခြဲဖြဲ့စည္းပုံမွာ တရုတ္တပ္ခြဲ ဖြဲ့စည္းပုံအတိုင္း တခြဲစာဆိုလ်င္ လက္နက္ငယ္မ်ိဳးစုံ ၁၂၀ ေက်ာ္ရွိရာ သင္တန္း တစ္ပတ္လ်င္ လက္နက္ငယ္မ်ိဳးစုံ ၂၅၀ ခန့္တပ္ဆင္ေပးခ့ဲသည္။

တပ္ဆင္ေပးေသာ လက္နက္ငယ္မ်ားမွာ M20 ပစၥတို M21 semi auto ေမာင္းျပန္ရိုင္ဖယ္ M22 fully auto ေမာင္းျပန္ရိုင္ဖယ္ M14 fully auto ေမာင္းျပန္ရိုင္ဖယ္ M23 စက္ကေလး M 40 ပုခုံးထမ္းေလာင္ခ်ာ( ဘဇူကာ ) 60 mm ေမာ္တာ တိ့ုျဖစ္သည္။ ၎တိ့ုႏွင့္အတူ က်ည္ဆံ၊ က်ည္ကပ္၊ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာ (equipment) တပ္ခြဲသုံး ေဆးအိတ္ အစရွိသည္တိ့ုပါ တပါတည္း တပ္ဆင္ေပးခ့ဲသည္။

သုိ့ျဖစ္ရာ ေကာက္ကြတ္သင္တန္း ေလးပတ္အတြင္း KIA သင္တန္းဆင္းမ်ား မွတဆင့္ လက္နက္ငယ္မ်ိဳးစုံ ၁၀၀၀ ခန့္တပ္ဆင္ေပးခ့ဲသည္။ ထိ့ုျပင္ ထိုစဥ္ KIA ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ပါေက်ာက္၊ နားေဖါ့သုိ့ လက္နက္ငယ္ တပ္မဟာတစ္ခုစာႏွင့္ လက္နက္ျကီး တပ္ရင္းတစ္ရင္းစာ ထပ္မံပို႔ ေပးခ့ဲေသးသည္ ဟု ဆိုပါသည္။ လက္နက္ျကီးမ်ားမွာ 57 mm၊ 75mm ေနာက္ပြင့္အေျမာက္မ်ားႏွင့္ 82 mm  ေမာ္တာမ်ားျဖစ္သည္။ ဤသုိ့ျဖင့္ KIA သည္လည္း ထိုင္းနယ္စပ္ထိလည္း ပင္ပမ္းတျကီး သြားသယ္စရာမလို ေငြေျကးေပးဝယ္စရာလည္း မလိုဘဲ
CPB ထံမွ လက္နက္အေျမာက္အမ်ားရခ့ဲသည္ဟု ဆိုရမည္။သုိ့ေသာ္ KIA တိ့ုအေနႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္ ္လမ္းေျကာင္းအား ျဖတ္ေတာက္မပစ္ေပ။ ဆက္လက္၍ ရတတ္သမ်ွ သုံးေနဆဲျဖစ္သည္။

KIA တိ့ုအေနႏွင့္ ထိုသင္တန္းေက်ာင္း ၂ ခု အျပင္ ၁၉၇၉ CPB ပန္ဆန္း ဗဟို၌ ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာဦးစီးဖြင့္လွစ္သည့္ ေဆးေက်ာင္းသုိ့ လည္း သင္တန္းသားမ်ားေစလႊတ္ခ့ဲသည္။

ထိုျပင္ သုံးဆင့္ေကဒါ သင္တန္းေက်ာင္းျပီးသြားေသာအခါ ေနာက္ဆုံးသင္တန္းေက်ာင္းအုပ္ အျဖစ္တာဝန္ယူခ့ဲသူ CPB အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ရဲေဘာ္ေမာင္ေမာင္စိန္သည္ KIA ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္ CPB ကိုယ္စားလည္အျဖစ္သြားေရာက္  တာဝန္ယူခ့ဲျပီး KIA ဌာနခ်ဳပ္တြင္ပင္ ေရာဂါႏွင့္ ကြယ္လြန္ခ့ဲသည္။

KIA ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ဗဟိုတပ္မ်ား
ထိုစဥ္က KIA ဗဟိုဌာခ်ဳပ္အား ပါေက်ာက္၊ နားေဖါ့ေဒသတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ၁၉၇၆ ထိ KIAသည္ တပ္မဟာ ၄ ခုႏွင့္ တပ္ရင္း ၁၁ ရင္း ဖြဲ႔စည္းထားေသာ္လည္း ဗဟိုမွ တိုက္ရိုက္ ကိုင္ေသာ သီးသန့္တပ္ရင္းဟူ၍ မရွိေပ။ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမအလိုက္ ဖြဲ့စည္းထားေသာ တပ္ရင္းမ်ားကို စစ္ဆင္ေရးလိုအပ္ခ်က္အရ စုစည္း
ျခင္းမ်ိဳးသာရွိခ့ဲသည္။

၁၉၇၇ မွစ၍ ေကာက္ကြတ္သင္တန္းဆင္း တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ လက္နက္မ်ားကို အေျချပဳ၍ ဗဟိုတပ္
မ်ားကို ဖြဲ့စည္းခ့ဲသည္။ ေကာက္ကြတ္ သင္တန္းဆင္း ၄ ပတ္အား အေျချပဳ၍ ရင္း 251/ 252/ 253/
254 တိ့ုကိုု ဖြဲ႔စည္းခ့ဲသည္။ ထို့အတူ ထိုစဥ္ KIA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ တာဝန္ယူထားသူ ဗိုလ္ေဇာ္မိုင္း ဦးစီး
၍ ထိုဗဟိုတပ္မ်ားကိုကိုင္ျပီး တိုက္ပြဲမ်ားေဖၚခ့ဲသည္။ နားလုံ စခန္းသိမ္းတိုက္ပြဲ ၊ ဖါးကန့္ကားလမ္းတြင္
စစ္ေျကာင္းတခုအား လမ္းျဖတ္ျခံဳခိုတိုက္ခိုက္ျခင္း တို့မွာ ထင္ရွားသည္။

နားလုံစခန္းသိမ္းတိုက္ပြဲမွာ လက္နက္ျကီးႏွင့္ ေျခလ်င္ေပါင္းစပ္ျပီး တိုက္ေသာတိုက္ပြဲျဖစ္ျပီး KIA ၏ သမရိုးက် ေျပာက္က်ားစစ္မွ ေသြဖီလာ သည့္ ပုံမွန္စစ္ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ့ေသာ္ ထိုတိုက္ပြဲသည္ ေအာင္ျမင္မွဳ မရခ့ဲေပ။ စခန္းအား သိမ္းပိုက္နိုင္ျခင္း မရွိခ့ဲ ။ အေတြ့ျကံဳေကာင္းသာ ရခ့ဲသည္ဟုဆိုရမည္။ ဖါးကန့္ကားလမ္း လမ္းျဖတ္တိုက္ပြဲကေတာ့ စိတ္ရွည္စြာ ေစာင့္စား အပင္ပမ္းခံနိုင္မွဳေျကာင့္ အစိုးရစစ္ေျကာင္းတစ္ေျကာင္းလုံးအား ေအာင္ျမင္စြာ အထိနာေအာင္ တိုက္ခိုက္နိုင္ခ့ဲသည္။ သုိ့ေသာ္ ထိုကာလက တပ္မဟာ ၂ မွဗိုလ္မွဴး လခန္ပန္းေအာင္ ဦးစီးသည့္ ခႏၲီးျမိဳ့သိမ္း တိုက္ပြဲကေတာ့ ေအာင္ျမင္ခ့ဲသည္။

တိက်ေသာ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္မ်ားေဖၚျပရန္အတြက္ ပုံရိပ္မ်ားသည္ ေဝဝါးခ့ဲျပီျဖစ္သည္။ သုိ့ေသာ္ ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ အိပ္ရာဝင္ ပုံျပင္မ်ား၊ ယုံတမ္းပုံျပင္မ်ား လုပ္ဇတ္မ်ားေတာ့မဟုတ္ခ့ဲပါေပ။

KIA မွ CPB သုိ့ေပးေသာအကူအညီ

CPB မွ KIA သုိ့အကူအညီေပးသည့္နည္းတူ KIA မွ CPB သုိ့ အကူအညီ ျပန္ေပးသည့္ အေျကာင္းအခ်င္းအရာမ်ားလည္း ရွိခ့ဲသည္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ပန္ဆန္း၌ျပဳလုပ္ေသာ CPB ဗဟိုေကာ္မတီ ေဆြးေႏြးပြဲျပီးေနာက္ CPB သည္ ေနာက္ေျခလွမ္းမ်ားအတြက္ CPB အလယ္ပိုင္းဗ်ဴရိုႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴရို ပါတီေပါလစ္ဗ်ဴရိုဝင္မ်ားဦးေဆာင္ဖြဲ့စည္းခ့ဲသည္။

CPB ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴရိုအား ရဲေဘာ္ေအာင္ေခၚ ဗိုလ္မ်ိဳးျမင့္ ၊ အသားမဲ ( ကြယ္လြန္) က ဦးေဆာင္ကာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း၊ ရဲေဘာ္ စိုင္းေအာင္ဝင္း( ရွမ္းေက်ာင္းသား) တို့ႏွင့္ဖြဲ့စည္းခ့ဲသည္။ ဗိုလ္မ်ိဳးျမင့္ႏွင့္ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းတိ့ုမွာ မူလက CPB ျမစ္ဖ်ားတိုင္းမွ လူေဟာင္းမ်ားျဖစ္ကာ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း၏ နိုင္ငံေရး စစ္ေရးရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ CPB ျမစ္ဖ်ားတိုင္းအား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားရွိ၍ ၎တိ့ုအား ေရြး ခ်ယ္ တာဝန္ေပးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ CPB ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴရိုအား သံလြင္အေနာက္ျခမ္းရွိ မုန္းကိုးတြင္ အေျခစိုက္ခ့ဲျပီး ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴရိုလက္ေအာက္တြင္ ယခင္အေရွ့ေျမာက္စစ္ေဒသမွ ကြတ္ခိုင္ခရိုင္၊ နမ့္ခမ္းခရိုင္ႏွင့္ ခရိုင္တပ္မ်ား၊ မုန္းေပၚေဒသတြင္ အေျခစိုက္သည့္ တပ္မဟာ ၂ ႏွင့္ သူ၏ လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ရင္း ၃၀၃၁/ ၃၀၃၅/ ၃၀၃၇/ ၁၀၇ တပ္ရင္းမ်ား ႏွင့္ ေရႊလီခ်ိဳင့္ဝွမ္းဂြင္တြင္ လွဳပ္ရွားသည့္ ၂၀၂ စစ္ေဒသတိ့ုအား ထည့္ သြင္းဖြဲ့စည္းခ့ဲသည္။ ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴရိုအေနႏွင့္ မူလရွိျပီးေဒသမ်ားအျပင္ ျမစ္ဖ်ားတိုင္းကိုပါ တိုးခ့်ဲရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရွိခ့ဲသည္။

ျမစ္ဖ်ားတိုင္းဆိုသည္မွာ အင္းေတာ္၊ ဗန္းေမာက္၊ ပင္လယ္ဘူး၊ ေမာ္လိုက္ေဒသကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေဒသကို ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖၚႏီုင္မည့္ ျမစ္ဖ်ားတိုင္းမွ တပ္မွဴးေဟာင္း ဗိုလ္ေက်ာ္မိုး ေခၚ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္မိုးႏွင့္ ဗိုလ္အိုက္ေအာင္ ေခၚ ရဲေဘာ္ယုေအာင္ တိ့ုသည္လည္း အေရွ့ေျမာက္နယ္စပ္သုိ့ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေနသည္ျဖစ္ရာ ေရကန္အသင့္ ျကာအသင့္ဟု ဆိုရမည္။

သုိ့ျဖင့္ CPB ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴရိုသည္ နိုင္ငံေရးမွဴး ဗိုလ္ေက်ာ္မိုး၊ တပ္မွဴး ဗိုလ္အိုက္ေအာင္တို့ ဦးစီးသည့္ ၁၈၀ တပ္ဖြဲ့ကိုဖြဲ့စည္းခ့ဲသည္။ ထို ၁၈၀ တပ္ဖြဲ့ ဖြဲ့စည္းရာတြင္ ၁၉၇၇ ေအာက္တိုဘာ၌ CPB သုိ့ ေရာက္ရွိလာသည့္ ၇၇၁၀ တပ္ဖြဲ့ဝင္၊ ၃၀ ခန့္အား အေျချပဳ ဖြဲ့စည္းခ့ဲသည္ဟု ဆိုုရမည္။ အဘယ္ေျကာင့္ဆိုေသာ္ CPB ၏ တပ္သားအမ်ားစုမွာ  နယ္စပ္ေဒသမွ တိုင္းရင္းသားမ်ားသာျဖစ္ျပီး မိုးေကာင္းမွ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးလည္းျဖစ္ ရွမ္းနီ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ စိုင္းခမ္းလြယ္ ဦးစီးသည့္ ၇၇၁၀ တပ္ဖြဲ့မွာ မိုးေကာင္း၊ မိုးညွင္း၊ ဟိုပင္ စသည့္ သံလမ္းရိုးတေလ်ာက္မွ ရွမ္းနီရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ့စည္းထားသည္ ျဖစ္ရာ ျမစ္ဖ်ားတိုင္းသုိ့ ထိုးေဖါက္မည့္ တပ္ဖြဲ့အတြက္ လိုက္ဖက္သည့္ ရဲေဘာ္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္။

ျမစ္ဖ်ားတိုင္းအား နယ္ေျမက်ြမ္းက်င္သည့္ တပ္မွဴးတပ္သားမ်ားရွိေသာ္လည္း CPB အတြက္ အခက္ခဲမွာ မူစယ္ အေရွ့ေျမာက္ဖက္ရွိ မုန္းကိုးေဒသမွ အင္းေတာ္၊ ဗန္းေမာက္ေဒသထိ သြားရမည့္ ခရီးကြာေဝးလွသည့္အျပင္ သတင္းမေပါက္ျကားေစရန္လည္း လိုအပ္သည္။ လမ္းခရီးတြင္ KIA လွဳပ္ရွားစုိးမိုးသည့္ ေဒသမ်ားကိုျဖတ္သန္းရမည္ျဖစ္ရာ KIA ၏အကူအညီ အထူးလိုအပ္ခ့ဲသည္။

၁၈၀ တပ္ဖြဲ့သြားမည့္လမ္းေျကာင္းမွာ မူစယ္ အေရွ့ေျမာက္ရွိ မုန္းကိုးမွ ကြတ္ခိုင္ နန္႔ဖတ္ကာ ၾကားကားလမ္းအားျဖတ္၍ KIA ႏွင့္ CPB တိ့ု ဆက္စပ္လွဳပ္ရွားရာ ေရႊလီခ်ိဳင့္ဝွမ္းသုိ့၎ ထိုမွတဆင့္ ေရႊလီျမစ္အား ျဖတ္၍ နမ့္ခမ္းႏွင့္ ဗန္းေမာ္ျကားသုိ့၎ ထိုမွတဆင့္ မိုးေမာက္ ျမိဳ့သစ္ ဘက္သုိ့ ေထာင္တက္၍၎၊ ထိုမွတဆင့္ ဆင္ဘိုေအာက္ဖက္မွ ဧရာဝီျမစ္အေနာက္ဖက္သုိ့ ျဖတ္၍ ေကာက္ေကြ႔၊ ေခ်ာင္းဂြင္သုိ့၎၊ ထိုမွ မိုးညွင္း၊ မိုးေကာင္း၊ မီးရထားလမ္းအားျဖတ္၍ သံလမ္းရိုးအေနာက္ျခမ္းသုိ့၎၊   ထိုမွ အင္းေတာ္ ဗန္းေမာက္နယ္သုိ့၎ ထိုးဆင္းရန္ လမ္းေျကာင္း ေရြးခ်ယ္ခ့ဲသည္။ မုန္းကိုးမွ ထြက္ျပီး မိုးညွင္း၊ မိုးေကာင္း သံလမ္းရိုး အေနာက္ျခမ္းအထိ KIA ၏ေဒသမ်ား ျဖစ္ရာ ၁၈၀ တပ္ဖြဲ့ ထိုးေဖါက္သြားလာေရးအတြက္ KIA ၏ အကူအညီက အေရးပါခ့ဲ၏။

ရွည္လ်ားေသာ လမ္းခရီးတြင္ သတင္းလုံျခံဳေရးအတြက္ပါ CPB ၁၈၀ တပ္ဖြဲ့သည္ မုန္းကိုးမွထြက္ျပီး မျကာခင္ပင္ KIA ယူနီေဖါင္း ေျပာင္းဝတ္၍ ၁၉၈၁ အတြင္း ထြက္ခြါခ့ဲျကသည္။ ၎တပ္ဖြဲ့သည္ ကြတ္ခိုင္/ မူစယ္ကားလမ္း ေရႊလီျမစ္ ဗန္းေမာ္/ နမ့္ခမ္း ကားလမ္း၊ ဗန္းေမာ္၊ ျမစ္ျကီးနား ကားလမ္း၊ ဧရာဝတီျမစ္ ျမစ္ျကီးနား – မႏၲေလးရထားလမ္း၊ စသည္တိ့ုကို KIA အကူအညီျဖင့္ သတင္းမထြက္ဘဲ ေသနတ္သံတခ်က္မထြက္ဘဲ ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားနိုင္ခ့ဲ့သည္။ KIA တိ့ု၏ နယ္ေျမ က်ြမ္းက်င္ပိုင္နိုင္မွဳ သတင္းလုံျခံဳစိတ္ခ်မွဳ အတြက္ အသိမွတ္ ျပဳေလာက္ပါေပသည္။သုိ့ေသာ္ CPB ၁၈၀ တပ္ဖြဲ့ ကံမေကာင္းခ့ဲဟု ဆိုရမည္။ မီးရထားလမ္းကူး၍ မိုးေကာင္းအေနာက္ျခမ္းသုိ့ေရာက္ျပီး မျကာမီ ရဲေဘာ္ေက်ာ္မိုး၏ဆက္သားျဖစ္သူမွာ အစိုးရထံ လက္နက္ခ်သြားသည္။ သူနွင့္အတူ ရဲေဘာ္ေက်ာ္မိုး၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ပါသြားရာ အစိုးရထံ သတင္းေပါက္သြားေတာ့သည္။ တကယ္ေတာ့ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ ၁၈၀ တပ္ဖြဲ႔ စဖြဲ့ကထဲက ျမစ္ဖ်ားတိုင္းသုိ့ CPB တိ့ုထိုးေဖါက္လာမည္ကို သိထားေသာ အစိုးရတပ္မ်ားကလည္း ျပင္ဆင္မွဳရွိျပီး ျဖစ္သည္။ သတင္းရသည့္ ညတြင္းခ်င္းပင္ တပ္မမွဴး ဗိုလ္မွဴးျကီးဖုန္းျမင့္ (ေနာင္ နဝတ ျပည္ထဲေရးဝန္ျကီး) ဒုတပ္မမွဴး ဗိုလ္မွဴးျကီး တင္ဦး(ေနာင္ နဝတ တြင္း ၂) တိ့ု ဦးစီးသည္ တပ္ မ ၅၅ ျဖင့္ ဝိုင္းပတ္ ေခ်မွံဳးေရး လုပ္ေတာ့သည္။ မပခ – တိုင္းတပ္မ်ားက အေပၚက ပိတ္၊ နမခ တိုင္းတပ္မ်ား
က ေအာက္ဘက္ ပိတ္ျပီး၊ တပ္မ ၅၅ က ထိုးစစ္ဝင္သည္။ ပင္လယ္ဘူး၊ ဗန္းေမာက္ နယ္ထဲရွိ ယခင္ ျမစ္ဖ်ားတိုင္း CPB လူေဟာင္းမ်ားကို စုစည္း ထိမ္းသိမ္းလိုက္ျပီး နယ္ခံ ေထာက္ခံအားေပးမည့္သူမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္လိုက္ျပီး တပ္မ ၅၅က ထိုးစစ္ဝင္သည္။ တပ္မ ၅၅ ေအာင္ျမင္မွဳရခ့ဲသည္။ ထို စစ္ဆင္ေရးတြင္ ပါဝင္သူမ်ား ခ်ီးေျမွာက္ခံရသည္။ ထိုစစ္ဆင္ေရးတြင္ပါဝင္ေသာ ခမရ ၁၈ ရင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးဝင္းျမင့္ သည္ ေနာင္ နဝတ S 3 အထိ တက္လွမ္းခ့ဲသည္။

CPB ၁၈၀ အတြက္ေတာ့ အထိနာသည္။ လပိုင္းအတြင္း နိုင္ငံေရးမွဴး ရဲေဘာ္ေက်ာ္မိုး၊ တပ္မွဴး ရဲေဘာ္ယုေအာင္ အပါ အမ်ားအျပား က်ဆုံးသည္။ က်န္တပ္ဖြဲ့ဝင္မ်ား အကြဲကြဲအျပား ဆုတ္ခြါ ရသည္။ ေအာင္ျမင္စြာ ဆုတ္ခြါနိုင္ျခင္းမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္။ အကြဲအျပားျပား ဆုတ္ခြါလာသူမ်ား ေျမာက္ဖက္သုိ့ ဆုတ္ခြါရင္း KIAနယ္ထဲသုိ့ ေရာက္ရွိရာ KIA ရိကၡာ၊ ယူနီေဖါင္း၊ ေနစရာမွအစ အစစအရာရာ စီစဥ္၍ ျပန္လည္ကူညီေပး
ရသည္။ ထိုရဲေဘာ္မ်ားအား ျပန္လည္စုစည္းေပးျပီး CPB ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴရိုသုိ့ ျပန္ပို႔ေပးရသည္။ CPB ၁၈၀ တပ္ဖြဲ့အား အစ အဆုံး KIA တိ့ု ကူညီလိုက္ရသည္ဟု ဆိုရမည္။ ထိုစဥ္ KIA တပ္မဟာ ၂ ၌ ဒု တပ္မဟာမွဴး BM အျဖစ္တာဝန္ယူေနသူ ဗိုလ္မွဴး လခန္ပန္းေအာင္မွ အေတာ္ေလး အေလးထား ကူညီေပးခ့ဲသည္။

ထိုမ်ွႏွင့္မျပီးေသး။ CPB အေနႏွင့္ အဆုံးအရွံဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခ့ဲရေသာ္လည္း ျမစ္ဖ်ားတိုင္းတိုးခ့်ဲေရးအား လက္မေလ်ာ့ခ့ဲ။ ၁၈၀ တပ္ဖြဲ့ ဒုတပ္မွဴး တာဝန္ယူခ့ဲသူ ရဲေဘာ္ေအာင္နိုင္မွ ဆက္လက္ဦးစီး၍ ၁၀၂ တပ္ဖြဲ့ငယ္ျဖင့္ မိုးညွင္းအေနာက္ နန့္စီေမွာ္ ေဒသအား အေျချပဳ၍ ျပန္လည္ထိုးေဖါက္ရန္ ၁၉၈၂/ ၈၃ မွ စ၍ ျပန္လည္ျကိဳးပမ္းရာ KIA တို့ ဆက္လက္ကူညီေပးခ့ဲရသည္။ သြားလာေရး၊ ရိကၡာတိ့ုအျပင္ ဖ်ားနာသူမ်ားအား ေဆးဝါးကုသေပးျခင္းတိ့ုပါ တာဝန္ယူေပးခ့ဲသည္။

CPB ရဲေဘာ္တစ္ဦးမွ KIA နာေဖါ့ဌာနခ်ဳပ္ရွိ KIA ေဆးဆရာမေလးမ်ားထံ B 6 သြားေတာင္းရာ B 6 မရွိဟု ဆရာမေလးမ်ားက ဆို၍ ဒါဆိုလဲ B 1 ေျခာက္လုံးေပးပါဟုဆိုခ့ဲသျဖင့္ KIA ေဆးဆရာမေလးမ်ား အာရံုေနာက္ခ့ဲရဘူးသည္။

(ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္)

photo credit Mungdungla Wawhkyung


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:မွတ္စုုမွတ္တမ္း, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္

By

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈...

Read more »

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္