ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၈)

February 7, 2016

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၈)
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇၊ ၂၀၁၆

● ေနာင္ဖိုင္တိုက္ပြဲ
တခ်ိန္တည္း ပူးတြဲတပ္ဖြဲ႕ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ ေရွ႕တန္းတပ္မ ၉၉ လည္း အခ်ိန္ၾကာ၍ မ်က္ေစ့အနည္း ငယ္လည္လာ သည္။ အခ်ိန္တစ္လခန္႔ၾကာလာ၍ ပူးတြဲတပ္၏ရည္မွန္းခ်က္ကို ခန္႔မွန္းတြက္ဆရန္ ႐ႈတ္ေထြးမႈျဖစ္လာပုံရသည္။ တခ်ိန္ တည္းတြင္ ပူးတြဲတပ္၏ သတင္းစေပ်ာက္သြားပုံရသည္။ တပ္မ ၉၉ လက္ေအာက္ခံစစ္ေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းကို နယ္ေျမရွင္း ၍ သတင္းေထာက္လွမ္းရန္ အမိန္႔ေပးလိုက္သည္။ တာမိုးညဲတြင္ထားရွိသည့္ လွဳပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းျဖစ္သည့္ ခလရ ၉ စစ္ ေၾကာင္း ၂ အား တာမိုးညဲႏွင့္ သိႏၷီၾကားရွိ ေနာင္ဖိုင္ရြာ ခ်ိီတက္ျပီး ရွင္းလင္းသတင္းေထာက္လွမ္းေစခ့ဲသည္။ေနာင္ဖိုင္သည္ တာမိုးညဲႏွင့္ သိႏီၷၾကားေျမာက္မွ ေတာင္သုိ႔တန္းေနေသာ ေတာင္ေၾကာေပၚတြင္ရွိသည္။ တာမိုးညဲဖက္မွလာလွ်င္ ျမင့္မား ေသာ ေတာင္ေၾကာ၏အစြန္တြင္ရွိသည္။ ေနာင္ဖိုင္၏ အေရွ႕ဖက္တြင္ နန္႔ဆလပ္ေခ်ာင္းရွိသည္။ ေတာင္ေၾကာႏွင့္အျပိဳင္ ေတာင္ၾကားတြင္ ေျမာက္မွေတာင္သုိ႔စီးဆင္းေနသည္။ ေနာင္ဖိုင္ရွိရာ ေတာင္ေၾကာမွ နန္ဆလပ္ေခ်ာင္း အထိကား တေမွ်ာ္ တေခၚနက္႐ႈိင္းသည့္ လွ်ဳိႀကီး ျဖစ္သည္။ ေနာင္ဖိုင္မွေတာင္ဖက္သုိ႔ကား သိႏီၷကြင္းအတြင္းအထိ ေတာက္ေလွ်ာက္ အဆင္း ျဖစ္သည္။

နမ့္ဆလပ္ေခ်ာင္း၏ အေရွ႕ဖက္ ေတာင္တန္း မ်ားကို ေက်ာ္သြားပါက သံလြင္ျမစ္သုိ႔ေရာက္သည္။ ေနာင္ဖိုင္၏ အေနာက္ဖက္ လြိဳင္ဆမ္ဆစ္ေတာင္ေၾကာမ်ားကိုေက်ာ္သြားပါက ကြတ္ခိုင္ တာမိုးညဲ ကားလမ္းသို႔ေရာက္သည္။

တကယ္ေတာ့ ရတခလရ ၉ စက ၂ ဝင္ေရာက္ရွင္းလင္းမည့္ ေနာင္ဖိုင္တြင္ ပူးတြဲတပ္မ်ား မရွိေခ်။ ပူးတြဲတပ္မ်ားက ေနာင္ ဖိုင္၏ အေနာက္ဖက္ ကြတ္ခိုင္အနီး လိြဳင္ဆမ္ဆစ္ေခၚ ေတာင္သုံးဆယ္တဝိုက္က ေတာင္ေၾကာမ်ားတြင္ေရာက္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပူးတြဲတပ္မ်ားက ခလရ ၉ စစ္ေၾကာင္းဝင္ရွင္းမည့္သတင္းကို တစ္ညၾကိဳသတင္းရလိုက္သည္။

အမွန္ေတာ့ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာ၌တပ္ၾကီးမ်ား လႈပ္ရွားရာတြင္ သတင္းေပ်ာက္သည္မွာ ခဏတာမွ်သာျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ မ ၾကာမွီ သတင္းျပန္ေပၚသြားသည္သာျဖစ္သည္။ ထိုသတင္းေပ်ာက္ေနေသာကာလတြင္ ပူးတြဲတပ္မ်ားအေနႏွင့္ ထိုအခြင့္ ေကာင္းကိုယူကာ ကားလမ္းကို အျမန္ျဖတ္ရန္ျဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္ ပူးတြဲစစ္ဦးစီးမ်ားက ဤသုိ႔မဆုံးျဖတ္ခ့ဲၾက။ အခ်ိန္တစ္လ ခန္႔ၾကာျမင့္ခ့ဲသည္ကို အဖတ္ဆယ္ရန္ ထိုစစ္ေၾကာင္းအား တိုက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲၾကသည္။ သာမန္တြက္ခ်က္လ်င္ပင္ ပူးတြဲတပ္ အင္အား ၁၀၀၀ ခန္႔ (ရင္း ၅ ရင္း ) ခန္႔သည္ အင္အား ၂၀၀ မျပည့္တတ္သည့္ ခလရ ၉ စစ္ေၾကာင္းအား စစ္ကူ လည္း အလြယ္တကူမေရာက္နိုင္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲသည့္ ေတာင္ေၾကာေပၚတြင္ မေခ်မႈန္းနိုင္စရာအေၾကာင္း မရွိ ဟု ထင္ခ့ဲမိၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ ႏွစ္ဖက္စလုံးလြဲေခ်ာ္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ တပ္မ ၉၉ အေနႏွင့္ ခလရ ၉ စစ္ ေၾကာင္းအား ေစလႊတ္လိုက္ျခင္းသည္ ထိေတြ႕ရယူျပီး သတင္းေဖၚထုတ္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတိၾကီးစြာထားခ့ဲသည္။ တာမိုးညဲမွတက္သည္မွစ၍ ေနာင္ဖိုင္ေရာက္သည္အထိ ေတာင္ေၾကာေပၚရွိ အျမင့္ဆုံးပိြဳင့္ေတာင္ကုန္းမ်ားအားတကုန္းျပီးတကုန္းရွင္းျပီး ခ်ီတက္ကာ ေနာင္ဖိုင္သုိ႔ဝင္ေရာက္ရန္ျဖစ္သည္။

ထိုစဥ္က တပ္မ ၉၉ တပ္မမွဴးမွာ ဗိုလ္မွဴးၾကီးဉာဏ္လင္းျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ ဗိုလ္မွဴးၾကီးဉာဏ္လင္းဆိုပါက နည္းဗ်ဴဟာေကာင္း သည့္ကြပ္ကဲမႈေကာင္းသည့္ သတၲိဗ်တၲိရွိသည့္ စစ္သားေကာင္း ျပိဳင္ဖက္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၁၉၆၈ ဇႏၷဝါရီ CPB တို႔
အေရွ႕ေျမာက္စဝင္သည့္ကာလက မုန္းကိုးေဒသ၌ တပ္ခြဲမွဴးဗိုလ္ၾကီးတစ္ဦးျဖစ္ကာ အေရွ႕ေျမာက္ CPB ႏွင့္ အေစာဆုံးတိုက္ ဘူးျပီး CPB ၏ စစ္နည္းဗ်ဴဟာကို ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

နဝတေခတ္က အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာခ်ဳပ္ ေမာ္လျမိဳင္၌ တိုင္းမွဴးတာဝန္ယူခ့ဲသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ ပြဲ၌ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း အေႏွာက္အယွက္္မရွိသည္မွာ သူတာဝန္ယူသည့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ သည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားကဆိုပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း စစ္ရံုးသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ခံရျပီး အေစာဆုံး နဝတထဲမွဖယ္ရွားခံရသည့္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္တစ္ဦး ျဖစ္ခ့ဲသည္။

ဤတြင္ အလြဲမ်ားစေတာ့သည္။ပထမအလြဲကေတာ့ ခလရ ၉ စစ္ေၾကာင္းမွျဖစ္သည္။ ၎စစ္ေၾကာင္းသည္ တပ္မညႊန္ၾကား သည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း မခ်ီတက္ခ့ဲ့။ ေတာင္ေၾကာ၏ အျမင့္ဆံုးပိြဳင့္ကုန္း တခုျပီးတခုတက္ရွင္းျပီးသြားရမည္မွာမလြယ္ကူလွ။ လမ္းလည္းမရွိ။ေတာတိုးရမည္။တကယ္္က တာမိုးညဲမွ ေနာင္ဖိုင္သုိ႔သြားသည့္လမ္းမွာ ေတာင္ခါးလယ္မွ ပတ္ေဖါက္ ထားသည့္ လမ္းျဖစ္သည္။ လမ္းသာသည္။ စစ္ေၾကာင္းႏွင့္အတူပါသည့္ ခဲယမ္းတင္ ဝန္တင္ႏြားမ်ားအတြက္လည္း အဆင္ ေျပသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ခလရ ၉ စစ္ေၾကာင္းသည္ ေတာင္ထိပ္မ်ားကိုရွင္းသည့္ လမ္းမွမလာခ့ဲ့။ ေတာင္ခါးပန္း လမ္းသာ သည့္လမ္းအတိုင္း ခ်ီတက္သည္။

လြိဳယ္ဆမ္ဆစ္ဘက္သို့ ေရာက္ေနသည့္ ပူးတြဲတပ္ဖြဲ႕သည္ တပ္ရင္း ၂ ရင္းအား တာမိုးညဲမွတက္လာမည့္ ပြဳိင့္ေတာင္ကုန္း ထိပ္မွ ေစာင့္ၾကိဳေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္ရန္ ခ်ီတက္သည္။ ပူးတြဲစစ္ဦးစီးအဖြဲ႕ႏွင့္က်န္တပ္မ်ားက ထိုစစ္ေၾကာင္းဦးတည္ရွင္းလင္းမည့္ ေနာင္ဖိုင္ရြာမွ သြားၾကိဳေစာင့္သည္။ ညတြင္းခ်င္း တညလုံးခ်ီတက္ျပီး မနက္မိုးမလင္းမွီ သတ္မွတ္ေနရာမ်ားသုိ႔ ေရာက္ ရွိ ေနရာယူသည္။

မိုးစင္စင္လင္းသာသြားသည္။ ေသနတ္သံမၾကားရ။ ေနျမင့္လာလည္း တိုက္ပြဲမျဖစ္ခ့ဲ။အသင့္ေစာင့္ေနေသာ ပူးတြဲတပ္မ်ားမွာ အစိုးရစစ္ေၾကာင္း တက္လာသည္ကို မေတြ႕ရ။ သတင္းေထာက္လွမ္းေတာ့လည္း တာမိုးညဲမွ စစ္ေၾကာင္းက တက္ သြားျပီဟုဆိုသည္။ ႏွစ္ဖက္စလုံး တဖက္ႏွင့္သတင္းမရဘဲ ျဖစ္ေနၾကသည့္္ အ့ံျသဘိ့ုေကာင္းေလာက္ေအာင္ တပ္မ်ားေပ်ာက္ ေနၾကသည္။ ေတာင္ထိပ္ႏွင့္ ေတာင္ခါးပန္းရွိလမ္းမွာလည္း ေဝးသည္။ လွမ္းၾကည္ရံုႏွင့္ မျမင္ရ။ ေတာ ထူသည္။

ေနာင္ဖိုင္ရြာရွိ ပူးတြဲတပ္ဖြဲ႕က ေအးေအးေဆး ေဆးပင္။ အစိုးရစစ္ေၾကာင္းလာမည့္လမ္းတြင္ တပ္ရင္း ၂ ရင္းခ်ထားသည္။ ပူးတြဲတပ္ဖြဲ႕၏အလြဲကေတာ့ ေရွ႕မွာတပ္ရင္း ၂ ရင္းခ်ထား၍ ေနာင္ဖိုင္ရြာအတြင္းေပါ့ေပါ့ဆဆေနျခင္းျဖစ္သည္။KIA/CPB ပူးတြဲစစ္ဦးအဖြဲ႕ ေဆး လက္နက္ၾကီး ေထာက္ပို႔ႏွင့္ တပ္ရင္း ၂ ရင္းခန္႔ရွိသည့္ရြာထဲတြင္ ေအးေအးလူလူေနသည္။ စစ္ ေၾကာင္း တက္ လာ မည့္ လမ္းဝင္ရာရြာထိပ္ကုန္းတြင္ တပ္စုတစုခန္႔သာ ကင္းယူထားသည္။ ထိုတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာလည္းေရွ႕တြင္ တပ္ရင္း ၂ ရင္းရွိသည္ဆိုကာ ခပ္ေပါ့ေပါ့ပင္ေနၾကသည္။ တကယ္ေတာ့ ခလရ ၉ စစ္ ေၾကာင္းက ေတာင္ပတ္လမ္းကေန၍ ပူးတြဲတပ္၏တပ္ရင္း ၂ ရင္းကိုေက်ာ္၍ လာေနျပီ။ ေတာင္ထိပ္တြင္ ေနရာယူထားေသာ ပူးတြဲတပ္ကလည္း ေတာင္ပတ္ လမ္းမွေန၍ ခလရ ၉ စစ္ေၾကာင္း ေက်ာ္သြားသည္ကိုမသိလိုက္။ခလရ ၉စစ္ေၾကာင္း ကလည္း ေနာင္ဖိုင္တြင္ KIA/CPB ပူးတြဲတပ္မ်ားအင္အား ၅၀၀ ခန္႔ထိုင္ေနသည္ကိုမသိဘဲ ေအးေအးလူလူခ်ီတက္လာၾကသည္။ ႏွစ္ဖက္စလုံး လြဲေနၾကသည္ ဟုဆိုရမည္။

ညေန ၃ နာရီခန္႔တြင္မွ ပူးတြဲစစ္ဦးစီးအဖြဲ႕ကပုံမွန္ေတာင္ပတ္လမ္းအတိုင္း ခလရ ၉ စစ္ေၾကာင္းရြာအဝင္ဝသုိ႔ေရာက္ျပီး ရြာအတြင္း ဝင္ေရာက္ရွင္းလင္းေတာ့မည္ကို သတင္းရသည္။ ရြာထဲတြင္ အနားယူေနေသည တပ္မ်ားကိုစု၍ ရြာအဝင္ ေတာင္ကုန္းေပၚသုိ႔ တင္ရန္ျပင္ဆင္ရသည္။ ရြာထဲရွိ ရင္း ၅၀၁ ရြာထိပ္ေတာက္ကုန္းသုိ႔ေျပးလႊားေနစဥ္ပင္ ရြာထိပ္ေတာင္ ကုန္းမွေသနတ္သံမ်ားေပၚလာေတာ့သည္။

တကယ္ေတာ့ ခလရ ၉ စစ္ေၾကာင္းကလည္းရြာထိပ္ေတာင္ကုန္းသုိ႔ တက္မရွင္းဘဲရြာထဲသုိ႔ဝင္လာရာ ေတာင္ကုန္းေပၚမွ ဝ ရဲေဘာ္ ၁ေယာက္ ဆင္းလာသည္ကို ေရွ႕ေျပးဝင္မည့္အဖြဲ႕ေနာက္မွတပ္က လိုက္ပစ္ရာ အဆိုပါရဲေဘာ္က ေတာင္ကုန္းေပၚသုိ႔ ျပန္တက္ေျပးရာ ေနာက္မွအတင္းလိုက္ပစ္ၾကရာမွ ေသနတ္သံ စထြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေစာင့္ေနေသာတပ္က အရင္ အပစ္ခံလိုက္ ရသည္ဟုဆိုရမည္။ ေတာင္ကုန္းေပၚရွိတပ္စုမွာလည္း ေအးေအးလူလူ ခပ္ေပါ့ေပါ့ေနၾကသည္ျဖစ္ရာ ခလရ ၉ စစ္ေၾကာင္း ေရွ႕ေျပးတပ္စု၏ ပစ္ခတ္မႈေအာက္တြင္ ၄ ဦးခန္႔က်ဆုံးျပီး ေတာင္ကုန္းေပၚမွ ဆုတ္ခြါေပးလိုက္ရသည္။ ပြဲဦးထြက္ကား ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားသည္ဟု ဆိုရမည္။

ထိုစဥ္ရြာထဲက ေျပးထြက္လာေသာ ရင္း ၅၀၁ ကလည္း ထိုေတာင္ကုန္းငယ္ေအာက္သုိ႔ေရာက္ရွိသြားျပီး ၎တို႔တပ္စု က်ဆံုးသူမ်ားရွိခ့ဲျပီး ဆုတ္ခြါလာခ့ဲရသည္ကို ေတြလိုက္ရျပီျဖစ္၍ ခ်က္ျခင္းအင္အားသုံး၍ ျပန္လည္ထိုးစစ္ဆင္ခ့ဲသည္။ ဘဇူကာသံမ်ား ေသနတ္သံမ်ားဆူညံစြာ ေပၚထြက္လာျပီးက်ားထိုးသံမ်ား ေပၚထြက္လာျပီး ေတာင္ကုန္းငယ္အားျပန္လည္သိမ္းပိုက္လိုက္သည္။ေတာင္ကုန္းငယ္ေပၚတြင္ သက္ငယ္ေတာမ်ားေပါက္ေရာက္ေနသည္ျဖစ္ရာ တေဝါေဝါပစ္ခတ္မႈမ်ား ေအာက္တြင္ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္သြားေပေတာ့သည္။

ဤသုိ႔ျဖင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တိုက္ပြဲစတင္ျဖစ္ပြါးေတာ့သည္။ထိုသုိ႔ျဖစ္ပြါးစဥ္ တာမိုးညဲအထက္ ပိြဳင့္ကုန္းေပၚတြင္ရွိသည့္ ပူး တြဲတပ္မွတပ္ ရင္း ၂ ရင္းအား ခလရ ၉ စစ္ေၾကာင္းအား ေနာက္မွဝိုင္းပိတ္ရန္ ပူးတြဲတပ္ဖြဲ႕လည္းညႊန္ၾကားလိုက္သည္။ ဤသုိ႔ ရြာထိပ္ေတာင္ကုန္းလည္းျပန္လည္သိမ္းပိုက္ရျပီး ေနာက္ပိတ္ရန္ ညႊန္ၾကားအျပီးပူးတြဲတပ္ဖြဲ႕ စစ္ဦးစီးအဖြဲ႕လည္း အနည္းငယ္ ျပာရာခတ္ရာမွျပန္လည္တည္ျငိမ္သြားသည္။ ပူးတြဲတပ္ဖြဲ႕ စစ္ဦးစီးအဖြဲ႕ကိုေခါင္းေဆာင္ေနသည့္ CPB နိုင္ငံ ေရးမွဴးလည္း ေခါင္းတရမ္းရမ္း KIA ဗိုလ္မွဴးဆိုင္ဖုန္းသည္လည္း ျပံဳးတုံ႔တုံ႔။ ေစာင့္တိုက္မည့္သူမ်ားက အရင္အတိုက္ခံ လိုက္ရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ခလရ ၉ စစ္ေၾကာင္းကေတာ့ရြာအဝင္တြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္သည္ျဖစ္ရာ ေရွ႕ဖက္ကိုသာ ဦးတည္ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုပ္ေနရာမွေတာင္ ေၾကာေပၚမွ ျပန္ဆင္းလာေသာပူးတြဲဖြဲ႕တပ္ရင္း ၂ ရင္းမွ ညေန ၅ နာရီခန္႔တြင္ ခလရ ၉ စစ္ေၾကာင္းေနာက္မွ ပိတ္ မိလိုက္ ၿပီး ဝန္တင္ႏြားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ေပၚတင္ထားေသာ အရန္ခဲယမ္းမ်ားပါရလိုက္ေတာ့သည္။ေရွ႕ေနာက္ ႏွစ္ဖက္ညႇပ္ပိတ္ မိသြားေသာ ခလရ ၉ စစ္ေၾကာင္းလည္း ညေန ၆ နာရီခန္႔တြင္ နန္႔ဆလပ္ေခ်ာင္းရွိရာလွ်ဳိထဲသုိ႔ ဆင္းသြားရေတာ့သည္။

ညေမွာင္သြားျပီျဖစ္၍ ပူးတြဲတပ္အဖို႔ နက္ရွိဳင္းေသာလ်ွဳိထဲဆင္းရွင္းရန္မျဖစ္နိုင္ေတာ့ ေနာက္တေန႔မနက္မွေစာင့္ရွင္းလ်င္လည္း စစ္ကူမ်ားတက္လာေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ေတာင္ေၾကာလမ္းေပၚရွိ စစ္ေျမျပင္သာရွင္းလင္းလိုက္ျပီး ည ၉ နာရိီခန္႔တြင္တပ္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခ့ဲရေတာ့သည္။

အစိုးရတပ္ဖက္မွ အရာရွိမ်ားအပါ က်ဆုံးဒဏ္ရာရမႈ ဆယ္ဂဏန္းရွိခ့ဲေသာ္လည္း ပူးတြဲတပ္ဖက္မွလည္း စစခ်င္းက်ဆုံးမႈမ်ား ရွိခဲ့သျဖင့္ မွန္းထားသည္ႏွင့္ အလြန္ကြာျခားသည့္ ရလဒ္ဟုဆိုရမည္။ ပူးတြဲတပ္ဖက္မွ အင္အားမ်ားစြာသာေသာ္လည္းအက်ိဳးရွိစြာ အသုံးမခ်နိုင္ခ့ဲၾကေပ။ သိမ္းဆည္းရေသာႏြားမ်ားသတ္၍ ဝဝလင္လင္ စားလိုက္ရသည္သာ အဖတ္တင္သည္ ဟုဆိုရမည္။

တပ္မ ၉၉ အတြက္မူ ခလရ ၉ စစ္ေၾကာင္း အတန္ငယ္ထိခိုက္ဆုံးရွံဳးမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ပူးတြဲတပ္ဖြဲ႕၏လွဳပ္ရွားမႈကိုသိ လိုက္ရသည္ဟု ဆိုရမည္။ ထိုစဥ္ရည္မွန္းခ်က္သုိ႔ မေရာက္နိုင္ဘဲ ဝဲလည္လည္ျဖစ္ေနေသာ KIA/CPB တပ္ဖြဲ႕အား ေခါင္း ေဆာင္မႈအားျဖည့္ရန္ ျပန္လည္စုဖြဲ႕ရန္ ေနာက္တန္းသုိ႔ ျပန္ရန္ အမိန္႔ေရာက္ေပေတာ့သည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္

photo credit Mungdungla Wawhkyung


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)