ဗိုလ္ထက္မင္း – ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီဆိုရင္ ေျပာင္းလဲေရးမဟာဗ်ဳဟာ နည္းဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္တိုက္တြန္းခ်က္ – ၈

February 12, 2016

ႏိုင္ငံ့စြမ္းေဆာင္ရည္ဆုအား လက္ခံရယူခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္ (၂၀၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရီ)

 

ဗိုလ္ထက္မင္း – ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီဆိုရင္ ေျပာင္းလဲေရးမဟာဗ်ဳဟာ နည္းဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္တိုက္တြန္းခ်က္ – ၈

(မိုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၆

၈၀။ အင္ဒိုနီးရွားဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးက ဆက္ေျပာပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက “စစ္တပ္အေနနဲ႔ သေဘာေကာင္းၿပီး  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို စတင္ လုပ္မွာေတာ့ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ စစ္တပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ ပါရွိလာေအာင္ စစ္တပ္အတြင္း ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မႈစက္ဝုိင္း ခ်ဲ႕ထြင္ျမင့္မားလာေစေရးနဲ႔ မေက်နပ္သူေတြအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုစိတ္မ်ား ေပါက္ဖြားလာေအာင္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈ ေရခိ်န္ျမင့္မားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။

“အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ဘ၀ အာမခံခ်က္ရွိေအာင္ လုပ္ေပးဖို႕လိုတယ္။ အတြင္းအင္အားစုက ျဖစ္ေစ အျပင္အင္အားစုက ျဖစ္ေစ ၀င္ညွိျပီး ေခ်ာေမြ႔မႈ ေျဖာင့္ျဖဴးမႈရွိေအာင္ တြန္းပို႔ေပးရမယ္။ေနာက္ ေမာ္ဒယ္တစ္ခုကေတာ့ ကေမၻာဒီးယားေပါ့။ အျပင္ကေန ဖိအားေပးတယ္။ တြန္းအားေပးတယ္ ဆုိေပမယ့္လုိ႔ တကယ္တမ္း ကေမၻာဒီးယားရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈက အတြင္းမွာရွိတဲ့ ကာယကံရွင္လက္ထဲမွာဘဲ ရိွတယ္။ အျပင္ကေတာ့ အေျပာင္းအလဲလုပ္ေအာင္ ဖိအားေပးမႈေတြလုပ္တာ၊ ဒါေပမယ့္လုိ႔ အျပင္က ၀င္ၿပီးေတာ့ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ စီမံခန္႔ခြဲတာ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ လမ္းေၾကာင္းကုိ ေပးၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းမွာရိွတဲ့ အင္အားစုကုိ လုပ္ခုိင္းတဲ့သေဘာေပါ့။ အျပင္ကေန ပတ္သက္မႈအေနနဲ႔ ကေမၻာဒီယားမွာေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥ၊ ႏုိင္ငံတကာ တရားဥပေဒေတြ၊ ႏုိင္ငံတကာ တရားရုံးေတြမွာေတာ့ ၀င္ျပီးပတ္သက္တာ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ျပည္တြင္းက အဓိကအင္အားစုေတြကဘဲ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို လုပ္တာဘဲရွိတယ္။” ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးက ဆက္ေျပာပါတယ္။

၈၁။ “တပ္မွာရိွတဲ့အရာရိွေတြ ယုံၾကည္လာေအာင္လုပ္ဖုိ႔ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ တုိင္းျပည္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ လုိလားခ်က္ေတြနဲ႔ အမွန္မွာ အတူတူပဲ။ ဘာမွ သိပ္ကြဲျပားတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က အေျပာင္းအလဲဟာကုိ ပိတ္ဆို႔ေနမဲ့အစား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ အမ်ားႀကီး စည္းရံုးေဆြးေႏြး ၾကိဳးစားရမယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲလုိ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ယုံၾကည္ေအာင္ လုပ္တာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဖိအားေပးတာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဓိက Player ေတြက ျပည္ပက မဟုတ္ပါဘူး။ အတြင္းက အင္အားစုေတြျဖစ္တဲ့ တပ္တြင္းက အင္အားစု၊ ျပည္တြင္းက ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု၊ ဒီလူေတြကလည္း လုိအပ္တဲ့ဖိအားေတြကုိ ေပးႏုိင္တယ္။ အဲဒီအတြင္းက တပ္တြင္းနဲ႔ ျပည္တြင္းက အင္အားစုေတြကဘဲ အေျပာင္းအလဲေတြကုိ မပိတ္ဆုိ႔ပဲနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လာေအာင္ စည္းရုံးႏုိင္ပါတယ္။”

၈၂။ ဆက္လက္ျပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အရာရွိဗိုလ္မွဴးတစ္ဦးက ေဆြးေႏြးတင္ျပလာပါတယ္။

“အခု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံေတြကုိ ေဆြးေႏြး ရွင္းျပခ်က္ေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုေတြအတြက္ အေထာက္အကူ အမ်ားၾကီး ရပါတယ္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈ အခန္းက႑မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ စစ္တပ္ကို စည္းရံုးတိုက္တြန္း ေဆာင္ရြက္ေနတာေၾကာင့္ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ ရႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သံုးသပ္ေဆြးေႏြး လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္ပါရန္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။”

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက  – “စစ္တပ္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လမ္းစလုပ္လာတာ ျမင္ခ်င္တယ္၊ လုပ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ တပ္တြင္းကေန အေျပာင္းအလဲေတြကုိ စတင္ဖန္တီးရမယ္။ နံပါတ္ (၁) က တပ္တြင္းမွာရိွတဲ့ အရာရိွေတြရဲ႕ ေတြးေခၚ ေမ်ာ္ျမင္မႈ စက္ပုိင္းကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ေပးရမယ္။ နံပါတ္ (၂ ) က လႈပ္ရွားမႈကေန ေရခ်ိန္ျမင့္လာေအာင္ လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ ေရခ်ိန္ျမင့္လာတဲ့အခါ သူတုိ႔အတြက္ တပ္က ႏုတ္ထြက္လာတာတုိ႔ သံတမန္အပုိင္းကေရာ၊ အရာရိွပုိင္းကေရာ ႏုတ္ထြက္လာတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတြေပါ့။

နံပါတ္ (၁) ရဲ႕ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈ စက္ဝိုင္းကို ခ်ဲ႕ေပးဖို႔ ျမင့္မားလာေအာင္ဆုိတာ လက္ရိွ စစ္တပ္အတြင္းမွာ သိပ္မေတြ႔ရဘူး။ ဒါေပမယ့္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ ၾကားရေနတဲ့ အေနအထားအရ ျမန္မာျပည္မွာ တပ္တြင္း မေက်နပ္မႈေတြက အရာရိွေတြၾကားမွာ ျမင့္မားလာတယ္ ဆုိတဲ့ဟာေတြကုိေတာ့ ၾကားရတယ္။ မေက်နပ္မႈေတြ ျမင့္မားလာတယ္ ဆုိတဲ့ဟာကေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့လုပ္ငန္းကုိ စတင္ဖန္တီးလာသလို အလားအလာေကာင္းေတြေတာ့ ရိွတယ္။ ဒါေပမယ့္လုိ႔ ေသခ်ာ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္နဲ႔ ဒီလူေတြကုိ လုပ္ေတာ့မွာဘဲလုိ႔ ေျပာ မရေသးပါဘူး။ ျပႆနာက သူတုိ႔မွာလည္းပဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကုိ စြန္႔စြန္႔စားစား စၿပီးလုပ္ဖုိ႔အတြက္ လြတ္လပ္မႈဆုိတဲ့အပုိင္းက ကန္႔သတ္မႈ အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။ တကယ့္ေပါက္ကြဲမႈ အခ်ိန္တစ္ခု ေစာင့္ရမယ္။ အမွန္မွာေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ လုိလားတဲ့ အရာရိွေတြကေတာ့ တပ္ကေန ထြက္ၿပီး ျပည္သူနဲ႔ ပူးေပါင္းလာႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္း အခြင့္အလမ္းကုိ ရွာရမယ္။ ဒါေပမယ့္လုိ႔ သူတုိ႔မွာက ေရြးခ်ယ္မႈ ရိွလာမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ေရြးခ်ယ္လာမွာေပါ့။ ဒါက က်ေနာ္တုိ႔အပုိင္းကေကာ ဘယ္ေလာက္ ဖန္တီးေပးႏုိင္မလဲ ဆုိတဲ့အေပၚမွာလည္း မူတည္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ တပ္က သူ႔ဖာသာသူ အေျပာင္းအလဲ လုပ္လာမွာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ တပ္ထဲက အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖုိ႔ လုိလားတဲ့သူ ရိွလာမယ္။ မေက်နပ္မႈေတြ ရိွလာမယ္။ အဲဒီမေက်နပ္မႈ ရိွလာတဲ့သူေတြကုိ ေျပာင္းလဲမႈမွာ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္လာဖုိ႔အတြက္ ဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူေတြအေနနဲ႔ ဖန္တီးေပးရမယ္။

ဥပမာ- အီဂ်စ္မွာ လူထုလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ အရာရိွေတြက တပ္ကေနထြက္ၿပီး လူထုလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ပူးေပါင္းလုိက္တဲ့ ကိစၥမ်ိဳး ျဖစ္လာတယ္။ ႏုိင္ငံျခားမွာရိွတဲ့ သံတမန္ကလည္းပဲ သံတမန္ကေန ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာၿပီး ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ပူးေပါင္းလာတာရိွတယ္။ အဲဒီအေနအထားမ်ိဳးဖန္တီေပးရတယ္။ ႏွစ္ပုိင္းရိွတယ္။ တစ္ပုိင္းက အေတြးအေခၚ အသိအျမင္မ်ား ျမင့္မားလာေအာင္ လုပ္ယူတဲ့အပုိင္း၊ ေနာက္တစ္ခုက လႈပ္ရွားမႈကေန ေရခ်ိန္ျမင့္လာေအာင္၊ လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ အရိွန္ျမင့္လာတဲ့အခါ သူတုိ႔အတြက္ တပ္က ႏုတ္ထြက္လာတာတုိ႔ သံတမန္အပုိင္းကေရာ၊ အရာရိွပုိင္းကေရာ ႏုတ္ထြက္လာတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတြေပါ့ ။ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈဘက္ ပူးေပါင္းလာတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးကုိ ဖန္တီးရမွာက ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားသူ အင္အားစုတုိ႔မွာ တာ၀န္ရိွတယ္။ အဓိကကေတာ့ အားၿပိဳင္မႈေတြမွာရိွတဲ့ ဘက္ႏွစ္ဘက္ေတြမွာ အာဏာကုိ ထိန္းထားႏုိင္ေလာက္တဲ့ soft power/ hard power ေတြကုိ အာဏာျပဳိင္ဆုိင္ေနတဲ့ ဘက္ႏွစ္ဘက္ကေန ဘယ္သူကေန အားေကာင္းလာလဲ။ ဘယ္သူကေန လုပ္ႏုိင္လဲ ဆုိတဲ့အေပၚမွာလည္း အမ်ားႀကီး မူတည္တယ္။

က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ အားရိွတာကေတာ့ ဒီေန႔ တကမၻာလုံးမွာျဖစ္ေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ အခင္းအက်င္းက က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ အားသာတဲ့ထဲမွာရိွတယ္။ အဓိကေတာ့ soft power ကို ႏုိင္ငံတကာ ေထာက္ခံမႈရိွတယ္။ ဒီအေျခခံေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ၂ နည္းစလုံး ထပ္ႀကိဳးစားဖုိ႔ေတာ့ လုိတယ္။”

၈၃။ အင္ဒိုနီးရွားတပ္မေတာ္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအပိုင္းအား ထိပ္ပိုင္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက စတင္လိုက္ျပီ ဆိုတာနဲ႔ အရာရွိငယ္ အျခားအဆင့္ စစ္သည္မ်ားက ဘယ္လိုမ်ား တုန္႔ျပန္ ၾကသလဲဆိုတာ ဗိုလ္ၾကီးတစ္ဦးမွ သိခ်င္ပါတယ္ လို႕ေမးျမန္းခဲ့ရာ အင္ဒိုနီးရွားဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးက သမိုင္းခ်ီျပီးရွင္းျပပါတယ္။

“အင္ဒုိနီးရွား စစ္တပ္ကုိ သုံးသပ္မယ္ဆုိရင္ အင္ဒုိနီးရွားစစ္တပ္က ႏုိင္ငံေရးမွာ ပတ္သက္ေနသလား။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ၁၉၄၅ လြတ္လပ္ေရးလုပ္ခဲ့တဲ့ မ်ိဳးဆက္ေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံ လိုဆိုရင္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္နဲ႔ စေထာင္ခဲ့တဲ့ ပထမပတ္ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းဆင္း ၊ ဒုတိယ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းဆင္း စတဲ့ old  generation လုိမ်ိဳးေပါ့။ ဒီလူေတြကပဲ ႏုိင္ငံေရးကုိ တစုိက္မတ္မတ္ လုပ္တယ္။ က်န္တဲ့ေနာက္ေပါက္ေတြက ဒီေလာက္ႀကီး ႏုိင္ငံေရး မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔က တကယ့္ professional soldier ဆုိတဲ့ စစ္ေရးအျမင္ပိုဆန္တဲ့ ပုံစံမ်ိဳးေတြဘဲရိွတယ္။အင္ဒုိနီးရွားမွာဆုိရင္ သံုးလႊာရွိတယ္။ ပထမအလႊာကေတာ့ old generation ျဖစ္ျပီး၊ ေနာက္တစ္လႊာကေတာ့ ကိုလိုနီလုပ္ခဲ့တဲ့ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ (ဒတ္ခ်္) တပ္မေတာ္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့  စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔၊ က်န္တဲ့အလႊာကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကလာတဲ့ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြ ရိွတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံေရးက လာတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြက လာတာရွိသလို socialism တုိ႔ communism တုိ႔လို သူတုိ႔ပါတီထဲက လာတာ။ ပါတီထဲက လာတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီပါတီရဲ႕ ေနာက္ခံနဲ႔ အဲဒီပါတီေတြအေပၚမွာ သိမ္းသြင္းမႈေတြ ရိွတယ္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရာမွာ ဆူကာႏုိအေၾကာင္း ေျပာမယ္ဆုိလုိ႔ရိွရင္  ဆူကာႏုိကေတာ့ Nationalism ေပါ့။ တကယ့္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္ ရိွတဲ့သူ။ ဒါေပမယ့္လုိ႔ အာရ္မီ၀င္းဆိုတဲ့ တပ္မေတာ္ေတာင္ပံက ေနာက္ပုိင္းေတြမွာ အင္ဒုိနီးရွားရဲ႕ သေဘာတရားေတြ ေျပာရရင္ အင္ဒုိနီးရွား တပ္မေတာ္မွာက National Family ေပါ့။ အားလုံးက Family တစ္ခုထဲကုိပဲ။ ဒီ္ family ထဲမွာ အားလုံးသေဘာတူတဲ့ဟာနဲ႔ လုပ္ၾကတယ္။ western ဒီမုိကေရစီဆုိတဲ့ဟာနဲ႔ မဲနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ၿပီးေတာ့ ပါလီမန္စနစ္ပုံစံနဲ႔ concept ကုိ အကုန္လုံးညွိယူၿပီးေတာ့ လုပ္ၾကတယ္။ အဲလုိ concept နဲ႔သြားေတာ့ အင္ဒုိနီးရွား စစ္တပ္မွာ ဆူဟာတိုကေတာ့ အာဏာရွင္ဆုိေပမယ့္လုိ႔ သူက တစိတ္တပုိင္းအားျဖင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ပါတီေတြကုိ သူက ရပ္တည္မႈ ေပးထားတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ကုိဘဲ အျမစ္ျဖဳတ္တယ္။ ဆူဟာတုိ လက္ထက္မွာ တပ္မေတာ္ကုိ ေထာက္ခံတဲ့  ဂုိလ္ကာပါတီလုိ၊ PDI တုိ႔ ဘာသာေရးကုိ အေျခခံ အစြန္းမေရာက္တဲ့ အစၥလာမ္မစ္ ပါတီမ်ိဳးကုိ ရပ္တည္ခြင့္ ေပးတယ္။ စစ္တပ္က အထူးသျဖင့္ ေထာက္လွမ္းေရးကုိင္တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြက အလုပ္သေဘာအရ အတုိက္အခံပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈရိွတယ္။ အဲလုိနဲ႔ စစ္တပ္နဲ႔ အရပ္ဘက္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈက ေပ်ာက္မသြားဘူး။ ဒါေၾကာင့္ေနာက္ပိုင္းမွာ အင္ဒုိနီးရွားနိုင္ငံေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္တဲ့အခါမွာ စစ္တပ္က ႏုိင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ အားကိုယူၿပီးေတာ့ လုပ္သြားရတာ အမ်ားႀကီးရိွတယ္လုိ႔ ရွင္းျပသြားပါတယ္။”

စာေရးသူတို႕တပ္မေတာ္အရာရွိေတြအားလံုး ေကာက္ခ်က္ဆြဲတာေတာ့ အင္ဒိုနီးရွားတပ္မေတာ္ဟာ ထိပ္ပိုင္းက မေျပာင္းဘဲ အေနာက္နိုင္ငံေတြဆီ  ပညာသင္ၾကားခဲ့တဲ့ အရာရွိမ်ားနဲ႔ နိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႕အလုပ္သေဘာအရ ဆက္ဆံမႈရွိတဲ့ အရာရွိေတြ (ပါတီေတြက စည္းရံုးတာထက္ မိမိကိုယ္တိုင္က ေျပာင္းခ်င္စိတ္) စုေပါင္းညွိ မဲ နဲ႕ဆံုးျဖတ္ကာ ေအာက္ကေနစျပီး ေျပာင္းလဲတာေတြ႕ရတာမို႕ခ်ီးက်ုဴးမိပါတယ္။

၈၄။ အင္ဒိုနီးရွားဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးက ဆက္လက္ ေဆြးေႏြး ရွင္းလင္းရာမွာ“ အဓိက စစ္တပ္ထဲမွာ အေျပာင္းအလဲဆုိတာကုိ ဖန္တီးခဲ့တာဟာ တကယ့္ strategy ကုိင္တဲ့ အေပၚဘက္ကေန အဓိကလိုတယ္။ commanding general ကဲ့သို႔ အမိန္႔ေပးႏိုင္တဲ့ စစ္ဌာနခ်ဳပ္လိုမ်ိဳးကို ဆိုလိုတာပါ။ အင္ဒုိနီးရွားကိစၥမွာ  commanding general ရယ္ commanding general ေဘးနားမွာရိွတဲ့ Staffs စစ္ဦးစီးအရာရွိေတြ P.A ကိုယ္ေရးအရာရွိေတြ၊ ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိေတြ၊ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႔ကဲ့သို႔ ပညာသည္လက္ရံုးတပ္ဖြဲ႕ အရာရွိေတြ၊ လံုျခံဳေရးတပ္ခြဲမွဴး ၊ တပ္စုမွဴး စတဲ့ အရာရွိေတြ ဒါေတြဟာ အဓိကဘဲလို႔ ဆုိပါတယ္။ သာမန္အရာရိွေတြကေတာ့  အထက္က ေပးလာတဲ့အမိန္႔ order ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖၚရတာဘဲ ျဖစ္တယ္။ အေပၚက ေပးလုိက္တဲ့ order က ဒီမုိကေရစီဘက္ယုိင္တဲ့ ဒါမွမဟုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဘက္ကုိ ယုိင္တဲ့ ေပၚလစီကုိ အေပၚက လာရင္ ေအာက္က လုိက္လုပ္ရတာဘဲ ျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕က ေအာက္ေျခ အရာရွိ္ စစ္သည္ေတြကို စည္းရံုးရမယ္လို႔ ေျပာတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ စစ္သားေတြ ၁၀၀ ရမယ္၊ ၂၀၀ ရမယ္ဆုိတဲ့ target မ်ိဳးေတြ သြားလုပ္ေပမဲ့ သာမန္ စစ္သားေတြ၁၀၀ ထြက္လာထြက္လာ ၂၀၀ ထြက္လာ ထြက္လာ သိပ္အရာမေရာက္ဘူး။ ဘာလုိ႔လဲ ဆုိေတာ့  အစိုးရက ထပ္ျဖည့္မယ္။ ေနာက္တစ္ရာ ထြက္လာရင္ ေနာက္တစ္ရာ ထပ္ျဖည့္လာမယ္ဆုိတာ သိထားရမယ္။  ဒါေၾကာင့္ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမယ္ဆိုရင္ အရာရိွႀကီးၾကီးေတာ့ ရခ်င္မွရမယ္။ ဒါေပမယ့္လုိ႔ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ general commanding ေတြမွာ စစ္ဦးစီးအရာရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဗုိလ္ႀကီးေလာက္ဘဲ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ ဗုိလ္မွဴး ေလာက္ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္ ဒါေပမယ့္ အဲဒါမ်ိဳးက သိပ္အေရးပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ လူႀကီးေဘးနားမွာ ရိွေနတဲ့အခါက်ေတာ့ အတြင္းေရးကိစၥေတြကုိသိၿပီး ေပၚလစီအေျပာင္းအလဲေတြ သိသလို လူႀကီးနဲ႔ဆက္ဆံေနရေတာ့ ျဖစ္လာတဲ့ အေျခအေန ရုိက္ခတ္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး လူႀကီးရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထားေတြ ဘယ္လုိ ယုိင္လာသလဲ ဆုိတာေတြ သူတုိ႔ လူႀကီးေတြရဲ႕ အသြင္လကၡဏာကို ခန္႔မွန္းတတ္တာမုိ႔ သူတုိ႔သိတယ္။ သူတုိ႔ သိတဲ့ အခါက်ေတာ့ အဲဒီအေနအထားမွာ သူတုိ႔က မသိမသာ သေဘာတရား ထည့္ေပးလုိက္တယ္။ ဥပမာ က်ေနာ္ရတဲ့ Information က target က ဒီလုိျဖစ္တယ္လို႔ ထည့္ေပးလိုက္ရံုဘဲ။” ရွင္းျပပါတယ္။

၈၅။ စစ္တပ္ အေတြးအေခၚ ျမင့္မားေအာင္ ဘယ္လို ဖြင့္ေပးမလဲ ဆုိတာေတြကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက  ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္ရာမွာ“ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ဘာေတြရိွလဲ ဆုိတာကေတာ့ စစ္တပ္နဲ႔  အရပ္ဘက္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းမွာ လုံး၀ကုိ ဆက္ဆံေရးျပတ္သြားတာ၊ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈ၊ တုိင္ပင္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈ လုံး၀ ျပတ္သြားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ NLD ပါတီထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဦးတင္ဦးတုိ႔ ဦးၾကည္ေမာင္တုိ႔ ဦးေအာင္ေရႊတို႔ စသျဖင့္ သူတို႔ဟာ စစ္တပ္က လာတဲ့သူေတြ ျဖစ္ေပမယ့္လုိ႔ အဲဒီ စစ္အရာရိွ ေဟာင္းႀကီးေတြေတာင္မွ တပ္ေတြနဲ႔ လံုး၀ အဆက္အသြယ္ ျပတ္သြားတယ္။ အဲဒါက လႈပ္ရွားမႈအတြက္ အားနည္းခ်က္ ျဖစ္တယ္လို႔ သံုးသပ္သြားပါတယ္။

၈၆။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက စစ္တပ္က အရာရွိေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြကို ဘယ္လုိ ဖြင့္ေပးရမလဲဆုိတာ  အေရးႀကီးတယ္။ တကယ့္ အေျပာင္းအလဲကို ဖန္တီးေပးဖို႔ဆုိတာ အဲဒါ အေရးႀကီးတယ္။ အဲဒီမွာ ကြာျခားခ်က္က ဘာလဲဆုိေတာ့ အင္ဒိုနီးရွားမွာက ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ အဆက္အသြယ္က မျပတ္ဘူး။ ဆူဟာတုိက တဘက္မွာ တုိင္းျပည္ကုိ opening လုပ္ရမယ္ဆုိတဲ့ သေဘာတရား ရိွေနတဲ့ အခါက်ေတာ့ စစ္တပ္က အရာရိွေတြေရာ၊ အရပ္ဘက္က အရာရိွေတြေရာ အကုန္လုံး ႏုိင္ငံျခား ပညာေတာ္သင္ လႊတ္တာေတြရိွတယ္။ အဓိက အင္ဒုိနီးရွားမွာ အေျပာင္းအလဲကိစၥကုိ လုပ္သြားတဲ့ ေနရာမွာ western train ပညာတတ္ေတြရဲ႕အခန္းက႑က ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ႏုိင္ငံျခား ေက်ာင္းေပါင္းစုံမွာ ပညာေတြကုိ သင္ၾကားခဲ့ရသလုိ အရပ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ပညာရပ္ေတြကုိ သင္ၾကားခြင့္ရိွတယ္။ ဒါေတြဟာ  ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ မတူတဲ့ဟာေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ႏိႈင္းယွဥ္ျပသြားပါတယ္။

၈၇။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ေဆြးေႏြးရာမွာ စဥ္းစားရမွာက စစ္တပ္အရာရိွေတြ အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားမွ ပညာ ရရိွေရးအတြက္ western law ေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ႏိုင္ေအာင္ ဖြင့္ေပးမလားဆုိတဲ့ စဥ္းစားခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

တရုတ္နဲ႔ ရုရွားမွာဘဲ training ရရင္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အနာဂါတ္ဟာ ဘယ္လုိျဖစ္သြားမလဲ။ training က  ေကာင္းမလား၊ training က မေကာင္းရင္ ဘယ္လုိ လုပ္မလဲ။ ဒါေတြကို တကယ့္ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္နဲ႔ ႏိုင္ငံအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ စဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။”

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအားေန႕လည္စာေက်ြးဖို႕ခဏနားပါတယ္။

၈၈။ နားေနစဥ္ အခ်င္းခ်င္း အလြြတ္သေဘာေျပာဆိုၾကရာမွာ စာေရးသူ တပ္မေတာ္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေျခလ်င္တပ္ခြဲမွဴးသင္တန္းကို တက္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္ ခံခဲ့ရတဲ့ ဗိုလ္မွဴးတစ္ဦးရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ကို တင္ျပလိုပါတယ္။ အဲဒီဗိုလ္မွဴးဟာ OTS – 36 က ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္မွာရွိတဲ့ ဗိုလ္မွဴးမ်ားစြာထဲက အဆင့္ဆင့္ ဇကာတင္ ေရြးခ်ယ္ခံရကာ တပ္မေတာ္တရပ္လံုးမွ ဗိုလ္မွဴး ၂ ဦးတည္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ခံခဲ့ရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဗိုလ္မွဴး ေရြးခ်ယ္ခံရစဥ္မွာ သူဟာ ကရင္ျပည္နယ္က မေမာင္းေဒသစစ္ဆင္ေရးမွာ စစ္ေၾကာင္းမွဴး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနရခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကို သင္တန္းသြားဖို႔ ေနာက္တန္္းကို ျပန္ရာမွာ လံုျခံဳေရး တကူးတက မလုပ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္က ေၾကးနန္း၀င္လာပါတယ္။ အဲဒီအခါ ဗိုလ္မွဴးလည္း ေဒါသထြက္ျပီး သူတစံုတခုျဖစ္ရင္ သူခံမယ္ဆိုကာ သူ႔ရဲ႕ ဘ၀တက္လမ္းအတြက္ စြန္႔စားရပါေတာ့တယ္။ စက္ေလွတစ္စင္းနဲ႔ သူရယ္၊ သူ႔တပည့္တစ္ဦးရယ္ဟာ ကမေမာင္းကို အရပ္ဝတ္ ဝတ္ၿပီး စြန္႔စြန္႔စားစား စုန္ဆင္း လာပါေတာ့တယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီလို အေမရိကန္သင္တန္းကို အရာရွိတိုင္းက တက္ခ်င္ၾကတဲံ့ သင္တန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုသင္တန္းကို အေရာက္သြားဖို႔ ေနာက္တန္းသို႔ မျဖစ္မေန ျပန္ရန္ အစီအစဥ္ လုပ္ေပးသင့္ေပမဲ့ ၀န္ေလးေနတဲ့ အထက္စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားမွ အရာရွိၾကီးေတြရဲ႕ တာ၀န္မဲ့တဲ့ စိတ္ေနသေဘာထားက တရားက်ဖို႔ ေကာင္းလွပါတယ္။ သူျပန္လာေတာ့ သင္တန္းအေတြ႔အၾကံဳ ရွင္းျပရာမွာ ေတာသား ျမိဳ႕တက္တာထက္ ဆိုးေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ေလွကားနဲ႔ Auto Power Windows မ်ားကို မသိေၾကာင္း၊ သင္တန္းမွာ အာရပ္ႏိုင္ငံက အရာရွိမ်ား ကိုယ္ပိုင္ကားနဲ႔ သံုးျဖဳန္းေနခ်ိန္မွာ ငါတို႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ အရာရွိေတြကေတာ့ ငပိေက်ာ္နဲ႔ ထမင္းစားျပီး ပိုက္ဆံစု ၿခိဳးၿခံေခြ်တာေန ရေၾကာင္း၊ သိမ္ငယ္သလို ခံစားရေၾကာင္း၊ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံခ်စ္တဲ့စိတ္နဲ႔ ၾကိဳးစားလို႔ ထူးခြ်န္တာေၾကာင့္ အေမရိကန္အရာရွိမ်ားက ႏွစ္သိမ့္အားေပး ကူညီၾကေၾကာင္း စသျဖင့္ ရင္ဖြင့္သြားတာကို တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၈၉။ ေနာက္အရာရွိတစ္ဦးကေတာ့ နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္းပြဲတခုမွာ ယခု ထိပ္တန္းဝန္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦး (အေမရိကန္သင္တန္းျပန္၊ တနပ္စားဘြဲ႕ရသူ) က ဦးသန္းေရႊကို က်ြန္ေတာ္တို႕ တပ္မေတာ္က သံုးေနတဲ့ တရုတ္လုပ္ လက္နက္ေတြယာဥ္ေတြဟာ ည့ံဖ်င္းတာေၾကာင့္ ေခတ္မွီတပ္မေတာ္ျဖစ္ဖို႕အေမရိကန္ထံ နည္းလမ္းတခုခုနဲ႕ရေအာင္ ခ်ဥ္းကပ္ေပးဖို႕သတင္းပို႔လိုက္တာ အားလံုးကအံ့ၾသကုန္ၾကတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေျပာပါတယ္။

တပ္မေတာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ စပ္လ်ဥ္းျပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ တပ္မေတာ္အရာရွိတခ်ိဳ႕နဲ႔  အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပံုေတြကို ဆက္လက္ တင္ျပသြားပါမယ္။ ယခင္စစ္အာဏာရွင္ ဦးသန္းေရႊ လက္ထက္မွစျပီး တပ္မေတာ္အတြင္း စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးကို စနစ္တက် ရိုက္သြင္းထားမႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးဆိုတာနဲ႔ တပ္ၿဖိဳခြဲေရးလို႔ စြပ္စြဲကာ အရာရွိမ်ား တြန္႔ဆုတ္ေၾကာက္ရြံ႕သြားေအာင္ ၀ါဒျဖန္႔ထားေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္ စြမ္းရည္ရွိကာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အားကိုးယံုၾကည္မႈနဲ႔ က်စ္လစ္ခိုင္မာျပီး သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ေကာင္းမြန္ေသာ Professional Army အျဖစ္ ဦးတည္တာကို တပ္မေတာ္သားမ်ား နားလည္သိရွိဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တပ္တစ္ခု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆိုရာမွာလည္း ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲဖို႔ မလြယ္ကူေၾကာင္း၊ ႏွစ္နဲ႔ ခ်ီ တေျဖးေျဖး ေျပာင္းလဲရေၾကာင္း၊ တန္ျပန္ စိတ္ဓါတ္ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ျပီး စည္းရံုး တိုက္တြန္းရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အတြင္း ထိုးေဖါက္စည္းရံုးရာမွာ တခ်ိဳ႕အရာရွိမ်ား အေနနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္မ်ား ရိုက္သြင္းထားသလို ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ရင္ အေရးယူခံရမွာကို အရိုးစြဲ စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ရာမွာ တပ္ၿဖိဳခြဲသလို ႏိုင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႈလို အေရးယူခံရမွာ ေၾကာက္ရြံ႕ ေနျခင္းကိုလည္း သတိျပဳရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သစၥာေလးခ်က္ကို တလြဲအဓိပၸါယ္ ေကာက္ဆြဲျပီး အထက္အမိန္႔နဲ႔ အထက္အရာရွိအေပၚ သစၥာရွိရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ သစၥာေဖါက္မႈျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ တခ်ိဳ႕တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားဟာ စည္းစိမ္ဥစၥာနဲ႔  ျပည့္စံုေနၿပီး သူတို႔ရဲ႕အာဏာအေနအထား ပ်က္ယြင္းသြားမွာကို မလိုလားေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးသြားၾကပါတယ္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို နည္းလမ္းရွာၾကံ စဥ္းစားသံုးသပ္ၾကကာ အေသးစိတ္ အျပန္အလွန္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ တပ္အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ရာမွာ target အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေၾကာင္း၊ ေအာက္ေျခ ၊ အျခားအဆင့္ တခ်ိဳ႕စစ္သည္မ်ားကို စည္းရံုးရာမွာ မူလတန္းအဆင့္ကို မူလတန္းအဆင့္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ လက္ကမ္းစာေစာင္လိုမ်ိဳး၊ လိုရင္းတိုရွင္း စာသားနဲ႔ ရုပ္ပံုကားခ်ပ္လိုမ်ိဳးေတြကို ခ်ျပရန္ လိုေၾကာင္း၊ စိတ္၀င္စားဖြယ္ သေဘာက်ဖြယ္ ရုပ္ေျပာင္ ကာတြန္းမ်ားနဲ႔လည္း စည္းရံုးႏိုင္ေၾကာင္း၊ သူတို႔ကုိ ႏိုင္ငံေရး အဘိဓါန္နဲ႔ေျပာရင္ မကိုက္ညီေၾကာင္း၊ ေနာက္နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုက စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရး ပံုစံမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ တပ္မေတာ္အတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အမွန္အတိုင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ရိုးရိုးေလးႏွင့္ ထည့္ေပးလိုက္မယ္ဆုိရင္ ထိခ်က္ေကာင္းမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပမာ ရာထူး တုိးျမႇင့္ေရးမွာ ေတာ္ေလးေတာ္ အရ အဖားေတာ္လုိ၊ အမ်ိဳးေတာ္လုိ၊ အရည္အခ်င္း မရွိဘဲ ရာထူးတက္သြားတဲ့ တပ္တြင္း ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးကုိ အမွန္အတိုင္း ေထာက္ျပရန္ လိုေၾကာင္း၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး မေကာင္းမြန္တဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးနဲ႔ အဂတိ လိုက္စားမႈ ကိစၥေတြ၊ နီးစပ္ရာ မ်က္ႏွာသာေပးမႈေတြ၊ ဖိႏွိပ္ခံရတဲ့ ျပႆနာေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ၊ ဘယ္တပ္ရင္းမွာ ဘာေတြ ျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ ျဖစ္စဥ္အမွန္အတိုင္း ျပန္ထည့္ေပးလိုက္တာဟာ ထိခ်က္ေကာင္းေၾကာင္း၊ တခ်ိဳ႕ သိသလိုလိုနဲ႔ မသိေသးတာရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး သေဘာတရားအရ စည္းရံုးမႈ လုပ္ႏုိင္တာမ်ိဳးလည္း ခက္ခဲမည္ဆုိတာ မဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္မ်ိဳးမွာက်ေတာ့ စည္းရံုးႏုိင္ေၾကာင္း၊ Issue မ်ိဳးစံု ေထာင့္မ်ိဳးစံုက နည္းလမ္းရွိရင္ လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ပံုေသကားခ်ပ္ တြက္လို႔မရဘဲ  အေျခအေနနဲ႔ အခ်ိန္အခါေပးရင္ လုပ္သြားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဥပမာ ေမၿမိဳ႕နဲ႔ဗထူး၊ သံေတာင္တို႔မွာ အရာရွိႀကီးငယ္မ်ား သင္တန္းေပါင္းစံု တက္ေနရလုိ႔ ဧရိယာ Target ႀကီးမားေၾကာင္း၊ စစ္အာဏာရွင္ေတြက စစ္တပ္မရွိရင္ အေနာက္ႏုိင္ငံက ကြ်န္လုပ္တာကို ခံရမယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးမ်ိဳး လုပ္ထားေၾကာင္း၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ရုိက္သြင္း ထားေၾကာင္း၊ ဒီေနရာမွာ တန္ျပန္စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး အေနနဲ႔ တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ကိုလိုနီ ကြ်န္ဇာတ္သြင္းထားေၾကာင္း၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကုိ တန္ျပန္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္နဲ႔ ျပန္တုိက္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊  စစ္အာဏာရွင္ေတြက တရုတ္ကုိ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖၚဆုိၿပီး အလြမ္းသင့္ေနတာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တကယ္တမ္းေတာ့ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ခပ္ညံ့ညံ့စစ္ေလယာဥ္ႏွင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကို ဂ်င္းထည့္တာ ခံေနရေၾကာင္း၊ ျဖစ္စဥ္အရ  မိတၳီလာၿမိဳ႕ ေလတပ္စခန္းမွ ပ်ံတက္ေလ့က်င့္ေနတဲ့ တရုတ္လုပ္ F – 7 ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္ ပ်က္က်ျပီး ေလသူရဲက်ဆံုးခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္အမွန္ကို မီးေမာင္း ထုိးျပရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာမွာ လူသားျဖစ္တဲ့ေလသူရဲကို တန္ဖုိးထားၿပီး ေလယာဥ္ကို စြန္႔လႊတ္ ခိုင္းေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ေလသူရဲေတြဟာ ေလယာဥ္ေတြ မပ်က္စီးေအာင္ မဆံုးရံႈးေအာင္ အသက္ေပးၿပီး ကာကြယ္ေနရေၾကာင္း၊ အသက္ရွင္ရင္လည္း ေနာက္မွာ စစ္ခံုရံုးက တြယ္ဖို႔ ေစာင့္ေနေၾကာင္း စသျဖင့္ အျပန္အလွန္ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။

(ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါမည္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ဗိုလ္ထက္မင္း, သတင္းေဆာင္းပါး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)