ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း အပိုင္း (၁၄)

February 15, 2016

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း အပိုင္း (၁၄)
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၆

● KIA ( 2011- ယေန႔အထိ )
ယခုေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားကား သတင္း လြတ္လပ္ပြင့္လင္းမႈ အေတာ္အသင့္ရွိလာျပီျဖစ္ရာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွ မီဒီယာမ်ားမွ တဆင့္သိျပီးျဖစ္ရာ အက်ဥ္းသာေဖၚျပပါမည္။

၂၀၁၁ မွစ၍ အစိုးရနဲ႔ KIA ၾကားလက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡ ျပန္လည္ျဖစ္ပြါးခ့ဲသည္။ အစိုးရတပ္မ်ား KIA ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ လိုင္ဇာေဒသသုိ႔ ထိုးစစ္ဆင္ခ့ဲရာ ျပင္းထန္ေသာတိုက္ပြဲမ်ားစတင္ခ့ဲသည္။လိုင္ဇာအနီး ေတာင္ေၾကာအခ်ဳိ႕အား အစိုးရစစ္ တပ္မွ သိမ္းပိုက္နိုင္ခ့ဲသည္။ ျမစ္ၾကီးနား လိုင္ဇာၾကား စည္ကားသည့္ နန္ဆမ္ယန္က့ဲသုိ႔ ရြာၾကီးမ်ားအပါ ရြာအေတာ္မ်ားမ်ား ပ်က္စီးခ့ဲသည္။ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ တစ္သိန္းေက်ာ္ထိေရာက္ရွိလာျပီး ယေန႔တိုင္ေနရပ္ျပန္ခြင့္မရနိုင္ခ့ဲေပ။ ဤသုိ႔ ရြာၾကီး မ်ား ပ်က္၍ ေနရပ္ျပန္ေနခြင့္မရျခင္းမွာ KIA အားေထာက္ပ့ံအားေပးေနသည့္ ေရေသာက္ျမစ္ အားျဖတ္ေတာက္ရန္ ၾကိဳးစားျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။သုိ႔ေသာ္ ဒုကၡေရာက္ေလ ပိုမိုနာက်ည္းမႈျဖစ္ေလျဖစ္ကာ KIA အတြက္ တပ္သားေရေသာက္ျမစ္ပိုမိုရရွိသြားသက့ဲသုိ႔ ျဖစ္ေတာ့သည္။

၂၀၁၂ အတြင္း ပန္ဝါေဒသ BGF တပ္စခန္းမ်ားကို KIA မွ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခ့ဲရာ အစိုးရတပ္မ ၈၈ မွ ဗ်ဴဟာတခု စစ္ကူပုိ႔ လႊတ္၍လည္းေကာင္း၊ ေလ ေၾကာင္းအကူအညီေပး၍လည္းေကာင္း ကူညီခ့ဲရသည္။ KIA တုိ႔အေနႏွင့္ ပန္ဝါအား သိမ္းပိုက္ နိုင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ပန္ဝါအထက္ နယ္စပ္ေက်ာက္တိုင္အမွတ္ ၅ ႏွင့္ ၆ အၾကား လေဂြ ႏွင့္ ဖရယ္ေတာင္ၾကားတဝိုက္တြင္ KIA အင္အား ၂၀၀ ခန္႔ ယေန႔တိုင္အေျခစုိက္သြားနိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ (ပန္ဝါသည္ နယ္စပ္ေက်ာက္တိုင္ အမွတ္ ၄ တြင္တည္ရွိပါသည္ )

တဖက္တြင္လည္း လိုင္ဇာ၏ ေရွ႕ကာကုန္းတခ်ဳိ႕ဆုံး႐ႈံးလက္လႊတ္ရသက့ဲသုိ႔ လုံခင္းအထက္ဖက္ ကန္စီး ေအာင္ဘာေလ ရြာတဝိုက္ရွိ KIA စခန္းအခ်ဳိ႕ဆုံး႐ႈံးလက္လႊတ္ရခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္အစိုးရႏွင့္ KIA ၏တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္သာမကရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းအထိပါ က်ယ္ျပန္႔သြားခ့ဲေတာ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပန္စသည္အထိ ျပင္း ထန္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း KIA ဘက္မွ ရာဂဏန္းက်ဆုံးဒဏ္ရခ့ဲသည္။ ျမန္မာစစ္ဖက္မွ က်ဆုံးဒဏ္ရာရစာရင္းကို တရားဝင္ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိခ့ဲေပ။ နိုင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ားကမူ ျမန္မာစစ္ဖက္၏ က်ဆုံးဒဏ္ရာရရွိမႈသည္ ၅၀၀၀ ခန္႔အထိ ရွိနိုင္ သည္ဟု ခန္႔မွန္းေဖၚျပခ့ဲေသာ္လည္း အတည္ျပဳရန္ခက္ခဲပါသည္။

၂၀၁၁ တေက်ာ့ျပန္စစ္ပြဲမွေတြ႕ရသည္မွာ KIA ၏ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္သည္လည္းေကာင္း၊ တိုက္နည္းခိုက္နည္းသည္လည္း ေကာင္း၊ ယခင္ကထက္မ်ားစြာျမင့္တက္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယခင္က ေျပာက္က်ားနည္းသာအသုံးျပဳသည့္ KIA သည္ ယခုတေက်ာ့ျပန္စစ္ပြဲတြင္ ပုံမွန္စစ္ ခံစစ္ဗ်ဴဟာပါဆြဲကိုင္လာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာစစ္ဖက္က လက္နက္ၾကီး ပစ္ကူ ေလေၾကာင္းပစ္ကူမ်ားစြာအသုံးျပဳခ့ဲသည္ကို ရင္ဆိုင္နိုင္ခ့ဲသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ထို႔ျပင္ ခံစစ္ပုံမွန္စစ္တိုက္နိုင္ေလာက္ ေအာင္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ျပည့္စုံလုံေလာက္လာသည္လည္း ေတြ႕ရသည္။

ထို႔ျပင္ KIA သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၌ ယခင္ျပည္သူစစ္ RGF ကို MHH MungShawa Hpyeng Hpung ဟူေသာအမည္ျဖင့္ျပည္သူစစ္အဖြဲ႕ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။ ၎ MHH အား ဗိုလ္မွဴးၾကီးအင္ခြန္လႏူးက ဦးစီးခ့ဲသည္။ စစ္ဦးစီးအဖြဲ႕က တိုက္ရိုက္ညႊန္ ၾကားခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။ MHH အင္အားၾကီးထြားလာသည္ႏွင့္အမွ် စစ္ပြဲကိုေကာင္းစြာေထာက္ကူျပဳနိုင္ခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။ ယခုအခါ MHH ကို Department of GeneralAdministration အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနေအာက္တြင္ထားရွိျပီး ဗိုလ္ မွဴးၾကီး ေဇာ္ေရာ္က တာဝန္ယူသည္ဟုဆိုပါသည္။

၂၀၁၂ မွစ၍ KIA သည္ တဖြဲ႕ခ်င္းအပစ္ရပ္ေရးထက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလုံးအပစ္ရပ္ေရးကို အေလးထားလုပ္ေဆာင္လာခ့ဲသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ညီလာခံကို လိုင္ဇာ/ ေလာ္ခီးလာတုိ႔ တြင္ျပဳလုပ္ခ့ဲျပီး သမတဦးသိန္းစိန္အစုိးရႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ပါဝင္ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။

ထိ့ုျပင္ ထိုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားရင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ တပ္ေပါင္းစုျဖစ္သည့္ UNFC တြင္ KIA မွ ဥကၠဌေနရာရယူလာနိုင္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။၂၀၁၅ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လအတြင္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္မ်ားအၾကား NCA ေခၚ တနိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာသေဘာတူခ်က္ကို သေဘာတူနိုင္ခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ အားလုံးပါဝင္လက္မွတ္ထိုးနိုင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သေဘာထားကြဲလြဲမႈကိုကားညႇိႏႈိင္းမရနိုင္ခ့ဲေပ။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔တြင္ သမတဦးသိန္းစိန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ပါတီၾကီး ၅ ခု ေတြ႕ဆုံေဆြး ေႏြးရာ၌ KNU/SSPP/NMSP/KNPP တုိ႔ႏွင့္အတူ KIO ဒုဥကၠဌ အင္ဘန္လ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကိုးကန္႔ MNDAA တအန္းပေလာင္ PSLF/TNLA AA စသည့္ အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးေရးညိႇႏႈိင္းမႈမရရွိခ့ဲၾကေပ။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ၂၀၁၂ မွစ၍ သုံးႏွစ္တာမ်ွ အၾကိမ္ၾကိမ္ေတြ႕ဆုံညိႇိႏႈိင္းလာခ့ဲျပီး ရရွိလာသည့္ NCA လက္မွတ္ထိုးပြဲတြင္ KIA ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ၾကီးအမ်ားစု မပါဝင္ေသးဘဲ KNU ႏွင့္အဖြဲ႕ငယ္အခ်ဳိ႕သာ လက္မွတ္ေရးထိုးျဖစ္ခ့ဲေတာ့သည္။

ထိုသုိ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနသည့္ သုံးႏွစ္တာကာလတြင္ KIA ႏွင့္ ျမန္မာစစ္ဖက္လုံးဝအပစ္ရပ္သည္ေတာ့မဟုတ္ေပ။ ေဒသအလိုက္ကြက္၍တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည္။ အခ်ဳိ႕တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ရန္ကုန္တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေနစဥ္ပင္ ျဖစ္ပြါး သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ဆြမ္ပရာဘြမ္ေဒသ ဖါးကန္႔ေဒသ မိုးညႇင္းေဒသ ဗန္းေမာ္ေဒသ ရွမ္းေျမာက္ေဒသမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား အကန္႔အသတ္ႏွင့္ျဖစ္ပြါးဆဲျဖစ္သည္။ လိုင္ဇာ KIA ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ လက္နက္ၾကီးႏွင့္ အပစ္ခံရျပီး KIA ႏွင့္ တပ္ ေပါင္းစုဖြဲ႕ထားသည့္ AA/CNF/TNLA တုိ႔မွ ဗိုလ္ေလာင္း ၂၃ ေယာက္ က်ဆုံးခ့ဲေသးသည္။

ထိုသုိ႔ေဒသအလိုက္ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ျဖစ္ပြါးသည္ဆိုေသာ္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ျပင္းထန္ခ့ဲ့သည္။ တိုက္ပြဲအေတာ္မ်ား မ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္ဖက္က ေလေၾကာင္းပစ္ကူသုံး၍ တိုက္ခိုက္ခ့ဲသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္တိုက္လိုက္ ေဆြးေႏြးလိုက္ျဖင့္သြားေနသည့္ကာလဟု ဆိုရမည္။

ထိုသုိ႔ တိုက္လိုက္ေဆြးေႏြးလိုက္ျဖစ္ေနေသာ၂၀၁၁ မွ ယေန႔အထိကာလအတြင္း စစ္ေရးအျပင္ နိုင္ငံေရးအရ KIA တုိ႔ အေလးထားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အခ်က္ႏွစ္ခုရွိသည္။ ပထမအခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားတပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕နိုင္ေရးျဖစ္ျပီး ဒုတိယအခ်က္မွာ ေဒသခံကခ်င္လူထုကိုအေလးထားစည္းရံုးျခင္းျဖစ္သည္။

ပထမအခ်က္ျဖစ္သည့္ တပ္ေပါင္းစု ျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ရာ၌ လိုင္ဇာညီလာခံ ေလာ္ခီလာညီလာခံတုိ႔တြင္တက္ၾကြစြာပါဝင္သက့ဲသုိ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ္ကိုင္တပ္ေပါင္းစုျဖစ္သည့္ UNFC တြင္လည္း ဥကၠဌ တာဝန္ယူနိုင္ခ့ဲသည္ကိုေတြ႕ရ သည္။ ထို႔ျပင္UNFC တြင္လည္းမပါဝင္ NCA ေဆြးေႏြးရာတြင္ မပါဝင္သည့္ UWSA ဝ အဖြဲ႕ NDAA မိုင္းလားအဖြဲ႕တုိ႔ႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုဆက္ဆံေရးထားရွိနိုင္ခ့ဲသည္။ ထို႔ျပင္ KIA သည္ UWSA/NDAA တုိ႔ႏွင့္ တြဲဖက္ကမကထျပဳ၍ အင္အားၾကီး တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားပါေသာ ပန္ဆန္းညီလာခံကိုUWSA ဌာနခ်ဳပ္၌ ၂၀၁၅ အတြင္း ၂ ၾကိမ္တိုင္ က်င္းပ နိုင္ခ့ဲသည္။

တဆက္တည္းတြင္ ဒူဝါအင္ဘန္လ၏ ဂ်ပန္ခရီးစဥ္ ဒူဝါဂြမ္ေမာ္၏ အေမရိကန္ခရီးစဥ္တုိ႔သည္KIA ၏နိုင္ငံတကာဆက္ဆံ ေရးေျခဆန္႔သည္ကိုျပသသည္။ ၂၀၁၆ နွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ ဝါရွင္တန္ ဒီစီ၌ ကခ်င္ဆက္ဆံေရးရံုးတစ္ရံုးဖြင့္လွစ္ နိုင္ခ့ဲသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

၂၀၁၂ မွစသည့္ အစိုးရႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကာလတေလ်ာက္လုံး KIA သည္ ကခ်င္လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လူထုကိုယ္စားလည္မ်ားႏွင့္အၾကိမ္ၾကိမ္ေတြ႕ဆုံခ့ဲျပီး KIA ၏သေဘာထား ကိုခ်ျပခ့ဲသလို ကခ်င္လူထုသေဘာထားကိုလည္း ရယူခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ KIA ၏ရပ္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကခ်င္လူထု၏ေထာက္ခံခ်က္ အမ်ားစုရယူနိုင္ခ့ဲသည္ဟုဆိုရမည္။ ၁၉၉၄ အပစ္ရပ္စဥ္ကာလက KIA အား ကခ်င္လူထု ေထာက္ခံမႈသည္ ၅၀ % ရွိသည္ဆိုပါက ယေန႔ အခ်ိန္တြင္ ၉၀% အထက္ရွိလိမ့္မည္ဟု သုံးသပ္ရပါသည္။ ႏွစ္ဆခန္႔
တိုးလာသည္ဟု သုံးသပ္ရေပသည္။

● လက္ရွိ KIA ရပ္တည္လႈပ္ရွားမႈ
လက္ရွိအခ်ိန္ KIA တပ္ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ ယခင္ကထက္ ႏွစ္ဆတိုးသြားျပီဟုဆိုရမည္။ ယခင္ကတိုင္းနယ္ေျမတစ္ခုတြင္ တပ္မ ဟာ ၁ ခုသာရွိရာမွယခုအခါ တိုင္းနယ္ေျမ ၁ ခုတြင္ တပ္မဟာ ၂ ခုစီတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းထားနိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ျမစ္ဆုံအထက္ပိုင္း ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းတြင္ ယခင္ တပ္မဟာ ၁ အျပင္ တပ္မဟာ ၇ တိုးခ်ဲ႕။

ျမစ္ဆုံေအာက္ ဧရာဝတီျမစ္အေနာက္ျခမ္းရွိအေနာက္ပိုင္းတိုင္း၌ ယခင္ တပ္မဟာ ၂ အျပင္တပ္မဟာ ၈ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕။

ျမစ္ဆုံေအာက္ ဧရာဝတီအေရွ့ျခမ္းရွိ အေရွ့ ပိုင္းတိုင္း၌ ယခင္ တပ္မဟာ ၃ အျပင္ တပ္မဟာ၅ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕။

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေတာင္ပိုင္းတိုင္း၌ ယခင္တပ္မဟာ ၄ အျပင္ တပ္မဟာ ၆ အား ထပ္မံတိုး ခ်ဲ႕။

သုိ႔ျဖစ္ရာ လက္ရွိ KIA ၏စစ္အင္အားမွာ တပ္မဟာ ၈ ခုႏွင့္ ဗဟိုတပ္မ်ားပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ပါက တပ္ရင္း ၄၀ ဝန္းက်င္ ခန္႔ရွိျပီး အင္အား ၁၅၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းသုံးသပ္ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ KIA ၌ လက္နက္ငယ္ႏွင့္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရံုငယ္မ်ားရွိေနသည္ဟူသည့္သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း အတည္ျပဳ၍မရပါ။

၂၀၁၆ ဇႏၷဝါရီ ၃၁ ရက္ေန႔ KIO ဗဟို၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ လက္ရွိ KIO/KIC/KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအ တိုင္းျဖစ္သည္။

KIO ဥကၠဌ လေယာ္ေဇာင္ဟရာ၊
ဒုဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအင္ဘန္လ၊
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးလနန္၊
KIC ဥကၠဌ လေယာ္ေဇာင္းဟရာ၊
ဒုဥကၠဌ ၁ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးဂြမ္ထန္ဂမ္ေရွာင္၊
ဒုဥကၠဌ ၂ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆြန္လြတ္ဂြမ္ေမာ္၊
KIA တပ္ခ်ဳပ္ လေယာ္ေဇာင္းဟရာ
ဒုတပ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအင္ဘန္လ
စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ CS ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးဂြမ္ထန္ဂမ္ေရွာင္
ဒုစစ္ဦးစီခ်ဳပ္ ၁ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဝါကြၽမ္းေခါင္လြန္း
ဒုစစ္ဦးစီခ်ဳပ္ ၂ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ဆိုင္းလာ
မဟာဗ်ဴဟာမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ မရန္ေဇာ္ေတာင္
နိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရး ဗိုလ္မွဴးၾကီးေဂၚလူလေအာင္

လက္ရွိ KIA ၏ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ ဥကၠဌလေယာ္ေဇာင္းဟရာႏွင့္ ဒုဥကၠဌ အင္ဘန္လမွလြဲ၍ က်န္သူမ်ားကား KIA မ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟုဆိုရေပမည္။

၂၀၁၆ ေဖဖဝါရီ ၁ ရက္ေန႔က KIA ဌာနခ်ဳပ္လိုင္ဇာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းေရာ ျပည္နယ္ပမွာပါရွိေသာ ကခ်င္လူထုအ ဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားလည္ ၄၆၇ ဦးတက္ေရာက္ေသာ လူထုကိုယ္စားလည္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲတရပ္က်င္းပခ့ဲပါသည္။

၎အစည္းအေဝးတြင္KIO ဒုဥကၠဌအင္ဘန္လ KIC ဒုဥကၠဌ ၂ ဆြန္လြတ္ဂြမ္ေမာ္ႏွင့္ KIO အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးလ နန္ တို႔ တက္ေရာက္ၾကျပီးKIA ၏ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ နိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းကို ခ်ျပေဆြးေႏြးသြားသည္ဟုဆိုပါသည္။ KIA အေနႏွင့္ ကခ်င္တုိ႔၏နိုင္ငံေရး ရပိုင္ခြင့္ကို နိုင္ငံေရးနည္းႏွင့္အေျဖရွာသြားမည္ဟုဆိုသည္။ ကခ်င္တုိ႔၏နိုင္ငံေရးအနာဂါတ္အတြက္ KIO ႏွင့္ လူထုကိုယ္စားလည္မ်ားပါသည့္ နိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းတခုကို ဖြဲ႕စည္းသြားျပီး နိုင္ငံေရးနည္းလမ္းႏွင့္ေျဖရွင္းသြားရန္ ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ဟုဆိုပါသည္။

စစ္ဆိုသည္မွာ နိုင္ငံေရး၏ အဆက္ျဖစ္သည္ဟုဆိုၾကပါသည္။ နိုင္ငံေရးျပသနာကို နိုင္ငံေရးနည္းႏွင့္ ေျဖရွင္းနိုင္လ်င္ စစ္ သည္လိုအပ္မည္မဟုတ္ေတာ့ေပ။ လာမည့္ NLD အစုိးရသစ္ႏွင့္အတူ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ျမန္မာျပည္မလူထုႏွင့္အတူ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားလည္း ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္ဟုဆိုရေပမည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္
photocredit Mungdungla Wawhkyung


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ, အခန္းဆက္မ်ား, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)