ဗိုလ္ထက္မင္း – ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီဆိုရင္ ေျပာင္းလဲေရးမဟာဗ်ဳဟာ နည္းဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ တိုက္တြန္းခ်က္ – ၁၀

February 18, 2016

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိႈင္တို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆုံစဥ္

 

ဗိုလ္ထက္မင္း – ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီဆိုရင္ ေျပာင္းလဲေရးမဟာဗ်ဳဟာ နည္းဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ တိုက္တြန္းခ်က္ – ၁၀
(မိုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၆

၁၀၃။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေၿပာင္းရာမွာ ေအာင္ျမင္မွူရရွိၾကတဲ့ ခ်က္နိုင္ငံနဲ႕အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံျဖစ္စဥ္ေတြကို ျခံဳငံု တင္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္ရာအတိုင္းအတာတခုထိ အေထာက္အကူရမယ္လို႕ ယံုၾကည္ေမ်ွာ္လင့္ပါတယ္။ နိုင္ငံေရေျမသဘာဝ၊လူမ်ိဳးအေျခခံ၊နိုင္ငံေရးျဖစ္ေပၚမွူ မတူညီေသာ္လည္း အေျခခံထားရမည့္ ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဳဟာ၊ နည္းဗ်ဳဟာသေဘာေတြဟာ ပစ္ပယ္လို႕မရဘဲ သူတို႕နိုင္ငံေတြရဲ႕ ေသြးေခ်ြးရင္းျပီးမွ ရတဲံ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြကို ျမန္မာနို္င္ငံမွ စာေတြ႕အေနနဲ႔ရရွိလို႕တန္ဖိုးရွိနိုင္ပါတယ္။ NLD နဲ႕ တပ္မေတာ္ဟာ လက္ခ်င္းခ်ိတ္ျပီး ပြင္းလင္းျမင္သာစြာ အမ်ိဳးသားသင့္ျမတ္ေရးစံျပလုပ္ေဆာင္ကာ တိုင္းရင္သားေတြကို လက္တြဲေခၚေဆာင္နိုင္ရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ေအာင္ျမင္စြာ ေရာက္ရွိလိမ့္မယ္လို႕ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဆက္လက္ျပီး Standard Army အတြက္ ဘာေတြလိုအပ္သလဲ၊လႊတ္ေတာ္အတြက္ တပ္မေတာ္ျပင္ဆင္လာမႈ၊ အစိုးရအဖြဲဖြဲ႕စည္းေရး တပ္မေတာ္နဲ႕ NLD အတြင္းေရး ညွိႏွိူင္းမႈ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ေရး အားျပိဳင္မွူ နဲ႕ Change Over Strategic plan ဆက္တိုက္ တင္ျပသြားပါ့မယ္။

၁၀၄။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဗို္လ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္က Professional Army မသံုးဘဲ Standard Army လို႕သံုးရတဲ့အေၾကာင္းရင္းမွာ တပ္မေတာ္ဟာ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈကဏၰထဲပါ ဝင္ေဆာင္ရြက္ေနရလို႕ ျမင္မိပါတယ္။ လက္ရွိနိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းအေပၚ တပ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ သေဘာထားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၈ရက္ေန႔၊ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ က်ိဳင္းတံု တန္းျမင့္ေလ့က်င္းေရးသင္တန္းေက်ာင္း၊ သူ႔မိန္႔ခြန္းမွာ တပ္မေတာ္ဟာ နိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ စစ္ေရးတာဝန္တခုသာ မဟုတ္ဘဲ တိုင္းျပည္အႏၱရယ္မွန္သမ်ွုကို ကာကြယ္သြားရန္ တာဝန္ရွိတယ္လို႕ဆိုုေၾကာင္း၊ တပ္ခ်ဳပ္က ေဖေဖၚဝါရီလဆန္းမွာ ျပီးစီးသြားတဲ့ ကက(ၾကည္း) ေလးလပတ္ အစည္းအေဝးမွာ ၂၀၀၈ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဆိုင္းငံ့ရန္ အေျခအေန မရွိေသးေၾကာင္း ေျပာသြားတယ္လို႕သိရပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယအၾကိမ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတာက္ထြန္းနဲ႔ ဗို္လ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္စိုးတို႕က ပုဒ္မ(၅၉)(စ)နဲ႕စပ္လ်ဥ္းျပီး အထက္က ညႊန္ၾကားခ်က ္မလာေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္မွာ ဆိုင္းင့ံကိစၥလိုမ်ိဳး တင္လာခဲံ့ရင္ အေျခခံဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္မယ္လို႕ မီဒီယာေတြ အေမးကို တုံ႔ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

၁၀၅။ ေရွးဦးစြာ တပ္မေတာ္က ၂၅% ယူထားရတဲံ့ အေၾကာင္းရင္းေတြရွိတဲ့အနက္ ထင္ရွားတဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ တပ္မေတာ္က အျင္ိမ္းစားယူသြားတဲံ့ လူၾကီးေတြအပါအဝင္ တပ္မေတာ္ရဲ့ အက်ိဳးစီးပြါးကို နိုင္ငံေရးသမား၊ အစြန္းေရာက္သေဘာထား တင္းမာသူမ်ားက အျငိဳးတရားနဲ႕ေျမလွန္ပစ္ရင္ တပ္ျပိဳကြဲျပီး အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ ထိခိုက္မွာစိုးလို႕ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစြန္းေရာက္ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားတခ်ိဳ႕ေတြနဲ႕ နိုင္ငံေရးပါတီတခ်ိဳ႕က ဖက္ဒရယ္အေၾကာင္းျပျပီး ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ဖို႕ ၾကိဳးစားလာရင္ တားဆီးဖို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ထဲ တြင္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါးနဲ႕လံုျခံဳေရးထိခိုက္လာေစမဲ့ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္လိုမ်ိဳး ၊ လတ္တေလာ ပုဒ္မ (၅၉) (စ) ကိစၥမ်ိဳးကို ဟန္႔တားလာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူတို႔အေၾကာင္းျပတာကေတာ ့အေျခခံဥပေဒမွာလည္း ဆိုင္းငံ့လုပ္ခြင့္မပါသလို၊ ဒီလိုဆိုင္းငံ့မ်ိဳး တၾကိမ္ခြင့္ေပးလိုက္ရင္လည္း တခ်ိဳ႕နိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ဒါကိုေထာက္ျပီး ဥပေဒလက္တလံုးၾကားလုပ္ျပီး အျခားဥပေဒေတြကိုလည္း လုပ္လာနိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ တပ္မေတာ္က နိုင္ငံေရးမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတာေၾကာင့္လည္း Standard Army ကိုဘဲ သံုးေနတာျဖစ္ဟန္တူပါတယ္။

၁၀၆။ Professional Army ေဝါဟာရဖြင့္ဆိုခ်က္နဲ႕စပ္လ်ဥ္းျပီး တပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ဦးက စာေရးသူရဲ႕ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာကို ေပးပို႕လာလို႕ ေကာက္နွူတ္ျပီး ေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္-

Professional Army ကုိ ဆင္ျမဴရယ္ဟန္တင္တန္က ဖြင့္ဆိုရာမွာ (၁) စြမ္းရည္ထက္ျမက္ရမည္။ (၂) Army အေပၚ စည္းစည္းလံုးလုံး သစၥာရွိရွိ၊ အဖြဲ႕အစည္းစိတ္ဓါတ္ ထားရမည္။၊ ဆိုလိုတာက တပ္မေတာ္မွာ ဂိုဏ္း ဂဏ ခြဲစိတ္၊ ေလွၾကီးေပၚေလွငယ္ မတင္ရ ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ (၃) ကိုယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမဲ့ သူအေပၚ သစၥာရွိရမယ္။ ဆိုျပီး ပါရွိေလရာ ဒီ(၃)ခ်က္ ျပည့္စံုေအာင္ၾကိဳးစားေနသေရြ႕ တပ္မေတာ္ဟာ နိုင္ငံေရးမွာ ဘယ္ေတာ့မွ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ျဖစ္မွာ မဟုတ္ဖူးလို႕ဆိုထားပါတယ္။ အဲဒီအရာရွိက တပ္မေတာ္မွာ စြမ္းရည္ (၃) ရပ္နဲ႕ျပည့္စံုရမယ္လို႕ ပါျပီးတဲ့အတြက္ နံပါတ္(၁)နဲ႔ ကိုက္ညီတယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စာေရးသူကေတာ့ နံပါတ္(၂) ျဖစ္တဲ့ ဂိုဏ္းဂဏခြဲစိတ္ မရွိရဆိုတာကေတာ့ မကုိက္ညီဘဲ တပ္မေတာ္မွာ DSA အုပ္စုစြဲၾကီးေနတာရွိျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ အေသးစိတ္ရွင္းျပပါ့မယ္။ ေနာက္နံပတ္(၃)အခ်က္က သစၥာရွိရမည္ဆိုတာ ေမးခြန္းရွိနိုင္ျပီး ေနာက္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဆင္ျမဴရယ္ဖိုင္နာရဲ႕ ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ တေပါင္းတည္း ထည့္ေရးပါ့မယ္။ သူက ဆင္ျမဴရယ္ဟန္တင္တန္ကို စိန္ေခၚျပီး Professional Army ကို တမ်ိဳးအဓိပၸါယ္ဖြင့္ပါတယ္။

(၁) ျဖစ္တဲ့ စြမ္းရည္(၃)ရပ္ ထက္ျမက္မွူကို အရပ္သားနိုင္ငံေရးသမားေတြက အားမေပးဖူးဆိုရင္၊ စြမ္းရည္ (၃) ရပ္ အတြက္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ အသံုးစရိတ္မေပးဖူး၊ ေလ့က်င့္မွူကို ေလ်ွာ့ခ်မယ္ဆိုရင္ စစ္တပ္က ဝင္ေရာက္စြပ္ဖက္ရေတာ့မယ္၊ အရပ္သားအစိုးရမေပးတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို ကိုယ္တိုင္ နိုင္ငံေရးထဲဝင္လာျပီး လုပ္ယူရေတာ့မယ္လို႕ဆိုသြားပါတယ္။ (၂) ျဖစ္တဲ့ တပ္မေတာ္ထဲမွာ နိုင္ငံေရးအုပ္စု၊ စစ္သားအုပ္စုကြဲနိုင္ျပီး အဖြဲ႔အစည္းစိတ္ဓါတ္ဆိုတာလည္း မရွိနိုင္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။ (၃) ျဖစ္တဲ့ စစ္တပ္အေနနဲ႕ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ သူေတြအေပၚမွာ သစၥာရွိရမယ္ဆိုတာက စစ္တပ္က တည္ဆဲအစိုးရထက္ ျပည္သူလူထုရဲ႕အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္နဲ႕ လံုျခံဳေရး၊ တည္ျငိမ္ဧခ်မ္းေရးက ပိုလို႕ အေရးၾကီးတယ္လို႕ ထင္ျမင္ယူဆလာရင္ တည္ဆဲအစိုးရကို သစၥာေစာင့္သိတာထက္ ျပည္သူလူထုအေပၚ ပိုမို သစၥာေစာင့္သိဖို႕ စစ္တပ္က ပါဝင္မွျဖစ္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အေတြးနဲ႕အာဏာ ဝင္သိမ္းတတ္ပါတယ္လို႕ ဆင္ျမဴရယ္ဖိုင္နာက ဆိုပါတယ္။

၁၀၇။ အဲဒီအရာရွိက အဆိုပါပညာရွင္ႏွစ္ဦး ရဲ႕ ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ေဝဖန္ရာမွာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာေခတ္စားတာက ဟန္တင္တန္ရဲ႕ အယူအဆျဖစ္ျပီး စစ္တပ္ကို ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲက ေမာင္းထုတ္ခ်င္ေနတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖိုင္နာရဲ႕အယူူအဆကိုလည္း ျမန္မာနိုင္ငံေရးအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ဖို႕လိုေၾကာင္း၊ နံပါတ္(၁)၊ (၃) ေတြျဖစ္တဲ့ စြမ္းရည္ထက္ျမက္ေရး၊မွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊အသုံးစရိတ္ေတြမွာ လံုလံုေလာက္ေလာက္ မေပးဖူးဆိုရင္ နိုင္ငံေရးသမားေတြက ျဖတ္ေတာက္တာ လုပ္လာရင္ တပ္က ထဲထဲဝင္ဝင္ မပါဝင္နိုင္ဖူးလား ဆိုတာေမးထားပါတယ္။

စာေရးသူ ျဖည့္စြက္ခ်င္တာက မၾကာေသးမီကမွ နိုင္ငံေရးတင္းမာသူတခ်ိဳ႕က ဦးပိုင္နဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြါးေရး
ေကာ္ပိုေရးရွင္းကို မ်က္ေစာင္းထိုးတဲ့ ေလသံပစ္လာတာ စစ္တပ္အဖို႕ အထိတ္တလန္႔ ျဖစ္ေလာက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရာရွိက ဖိုင္နာရဲ႕ နံပါတ္ (၂) အခ်က္က ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မရွိနိုင္လို႕ ဆိုတာကေတာ့ စာေရးသူ လက္မခံခဲ့ပါ။ လတ္တေလာ ဦးေရႊမန္းတို႕အုပ္စု သာကူးသြားတာမို႔ အဲဒီအခ်က္က ျမန္မာနိုင္ငံအဖို႕ ရွိေနပါတယ္။

နံပါတ္(၃) အခ်က္က စာေရးသူေကာ၊ အရာရွိပါ လက္ခံတာက သစၥာရွိမႈဟာ ႏွစ္မ်ိဳးျမင္ျပီး တည္ဆဲအစိုးရနဲ႕ ျပည္သူလူထုအပါအဝင္ နိုင္ငံ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါးနဲ႔ လံုျခံဳေရးအေပၚသစၥာရွိ ေစာင့္ထိန္းရမယ္ လို႔ ျမင္ပါတယ္၊

အနီးဆံုးျဖစ္စဥ္မွာ ထိုင္းနိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီအရ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားတဲ့ အစိုးရပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း လူထုရဲ႕ဆႏၵျပမႈမ်ား မထိန္းသိမ္းနိုင္သလို မိမိပါတီအက်ိဳး၊ အနိုင္ရေရးအတြက္ အလြဲသံုးစားလုပ္မႈေၾကာင့္ စစ္တပ္က အာဏာျပန္သိမ္းတာ ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။

၁၀၈။ Standard Army ျဖစ္ဖို႕ မိမိတပ္ကို ျပန္ၾကည့္ရပါမယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုကအစ ဦးေဆာင္တဲ့ Commanders အရာရွိေတြ ၊ ယာဥ္၊ စစ္လက္နက္ပစၥည္း အရည္အေသြး တကယ္ေကာ ရွိရဲ႕လား၊ တနည္း – တပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မလုပ္သင့္ဖူးလား၊ တပ္မေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆိုတာနဲ႕ တပ္ခ်ဳပ္က သူ႕ဂုဏ္သိကၡာထိလို႕ အလြယ္တကူ လက္ခံလိမ့္မွာ မဟုတ္ဖူးလို႔ ျမင္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ့ အရည္အေသြးက်ဆင္းေနတာ ရွိမရွိ ဆိုရာမွာ လူမႈမီဒီယာေတြမွာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဟိုပုန္း၊ အၾကပ္ၾကီး ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း၊ အေဆာင္တခုအတြင္း သင္တန္းသားေတြကို ထိုးၾကိတ္ကန္ေက်ာက္တဲ့ ဗြီဒီယို တက္လာတာေတြ၊ ကိုးကန္႕ေဒသတိုက္ပြဲမွာ အရာရွိမ်ား ရန္သူ႕စနိုက္ပါ မိလို႕ က်ဆံုးသလို စစ္သည္မ်ား က်ဆံုးဒဏ္ရာရ ပိုမ်ားတာေတြ၊ မၾကာေသးမီကမွ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေလယာဥ္ပ်က္က်လို႔ အရာရွိ (၃) ဦးနဲ႔ အျခားအဆင့္ (၁) ဦး က်ဆံုးတာေတြ၊ ေခတ္မွီပါတယ္ဆိုတဲ့ MIG-29 ဂ်က္ စက္ခ်ြတ္ယြင္းလို႔ ေလသူရဲအရာရွိ ႏွစ္ဦး ခုန္ထြက္ခဲ့ရတာေတြ၊ ျပည္နယ္မွာျဖစ္ပြါးခဲ့တဲ့ တိုက္ပြဲငယ္မွာ တပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ က်ဆံုးခဲ့ရတာေတြ၊ ရန္သူ႔သတင္းေဖၚထုတ္မႈ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ကိုးကန္႔ေဒသစစ္ပြဲမွာ တပ္မွာရွိသမ်ွ အားကုန္ထုတ္သံုး လိုက္ရတာေတြ သက္ေသျပေနပါတယ္။

ဒီလိုက်ဆင္းေနတာဟာ ဆိုးေမြထုတ္ကို ပိုက္ထားရတဲ့ တပ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ တာဝန္ရွိသူျဖစ္တဲံ့ ယခင္ဒုတပ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ကာခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ျဖစ္ခဲ့သူ ဦးေမာင္ေအး ေၾကာင့္ဆိုရင္ လက္ခံမလား။  ဒုတိယတာဝန္ရွိသူေတြကေတာ့ ဦးသန္းေရႊနဲ႔ ဦးေနဝင္းတို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေမာင္ေအးကို လူၾကီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္လို ဂါရာဝတရားထက္ မပိုသင့္ေတာ့ဘဲ သူရဲ႕မူဝါဒေတြကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျပီး ျပဳျပင္သင့္ပါတယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ဗိုလ္ထက္မင္း, သတင္းေဆာင္းပါး

One Response to ဗိုလ္ထက္မင္း – ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီဆိုရင္ ေျပာင္းလဲေရးမဟာဗ်ဳဟာ နည္းဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ တိုက္တြန္းခ်က္ – ၁၀

  1. Star Wraith on February 20, 2016 at 12:46 am

    လက္မခံပါဘူး။မင္းေအာင္လႈိင္တပ္ခ်ဳပ္ျဖစ္တာၾကာျပီပဲ။ေမာင္ေအးမူဝါဒေတြမေကာင္းဘူးလို႕ျမင္ရင္ သူျပင္မွာေပါ့။ျပင္တယ္ဆင္တယ္လို႕ မၾကားမိပါဘူး။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊ အခ်ိန္မီ ထြက္ပါျပီ

By

  မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊...

Read more »

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္