ဗိုလ္ထက္မင္း – ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီဆိုရင္ ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဳဟာ နည္းဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ တိုက္တြန္းခ်က္ – ၁၂

February 23, 2016

စစ္ဦးစီးတကၠသုိလ္ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္ ၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂

 

ဗိုလ္ထက္မင္း – ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီဆိုရင္ ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဳဟာ နည္းဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ တိုက္တြန္းခ်က္ – ၁၂

(မိုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၆

၁၂၀။ ဒုတိယအၾကိမ္လႊတ္ေတာ္သစ္ဟာ အတိုက္အခံအမ်ားစုတက္လာလို႕ တပ္မေတာ္က ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဟန္တူျပီး တပ္ခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းေပးလိုက္တဲ့ ဒုတိယအၾကိမ္ လႊတ္ေတာ္သစ္အတြက္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္စာရင္းအရ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္-

(က) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတာက္ထြန္း ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ တပ္အင္အားျဖည့္တင္းေရး၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ O.T.C (10)

(ခ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္သိန္း ၊ ဒုစရဖ ခ်ဳပ္ ၊စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရးအရာရွိခ်ဳပ္ရံုး၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ D.S.A (27)

(ဂ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစိုး ၊ တြဲဘက္စစ္ေရးခ်ဳပ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ D.S.A (23)

(ဃ) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္စိုး၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ကိုကိုဝင္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊   O.T.C (10) O.T.C (6)

(င) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္စန္းနိုင္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းခ်စ္ ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္။ D.S.A (26) O.T.C (10)

(စ) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္။   D.S.A (27) O.T.C (10)

(ဆ) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္စိုးျမင့္ ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ေအး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္။ O.T.C (6) O.T.S (70)

(ဇ) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ဝင္းေဆြ ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္သက္တင္ေအာင္ ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္။ D.S.A (24) O.T.S (72)

(စ်) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္သန္းလြင္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဆြဦး ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္။   D.S.A (21) D.S.A (21)

(ည) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္သိန္းနိုင္(ေလ)၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္။ D.S.A (19)

(၁) ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေအာင္သီဟ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္။ ဗိုလ္္မွဴးၾကီး ေအာင္ခင္ေဇာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ O.TC (9) O.T.C (10)

(၂) ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေအာင္ျမင့္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္။ ဗိုလ္မွဴးၾကီး လွဝင္းေအာင္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္။ O.T.C (10) O.T.S (71)

(၃) ဗိုလ္မွဴးၾကီး ျမင့္ဟန္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္။ ဗိုလ္မွဴးၾကီး သန္းထိုက္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္။ O.T.C (11) O.T.S (71)

(၄) ဗိုလ္မွဴးၾကီး ခင္ေမာင္ထြန္း၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္။ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ျမင့္ေဆြ ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္။ O.T.C (12) O.T.C (14)

(၅) ဗိုလ္မွဴးၾကီး ထြန္းအုန္းသန္း။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္။ O.T.C (13)

(၆) ဗိုလ္မွဴးၾကီး ထြန္းျမင့္ေရႊ ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္။ D.S.A (31)

(၇) ဗိုလ္မွဴးၾကီး မင္းသန္း၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္။ D.A.S (33)

မွတ္ခ်က္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ (၃) ဦး၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ (၁၃) ဦး၊ ဗိုလ္မွဴးၾကီး(၂၅) ဦး ရွိပါတယ္။ က်န္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးမ်ားမွာ ျပည္နယ္နဲ႕တိုင္းေဒသၾကီးေတြမွာ တာဝန္ခ်ထားပါတယ္။

အထက္ပါ စာရင္း(ဃ မွ ည) ထိပါ အရာရွိၾကီး(၁၆)ဦးဟာ တပ္မမွဴး၊ ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္မွဴး၊ ဒကစမွဴး၊ ဒုတိုင္းမွဴး စတဲ့ ရာထူးအသီးသီးရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကျပီး တျခားရာထူးေနရာမွာရွိၾကတဲ့ တပါတ္စဥ္ထဲ သူတို႕သူငယ္ခ်င္းေတြဆိုရင္ ဒီထက္ျမွင့္တဲံ့ ကစထမွဴး၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြေတာင္ရွိၾကတာမို႕ တပ္ရဲ႕ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္သစ္ တန္းစီဇယားမွာ ရွိပါတယ္။ အထက္ပါ (၁၆)ဦးဟာ နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္ဆင္း နိုင္ငံတကာေရးရာ၊ စစ္ေရး၊ ဆိုရွယ္လူမွူေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သုေတသန၊ သိပၸံ၊ သီးျခားပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားနဲ႕က်မ္းျပဳျပီးမွ M.A မဟာ(သိပၸံ၊ ဝိဇၨာ) ဘြဲ႕ရသူမ်ားျဖစ္ျပီး ဗိုလ္မွဴးၾကီးေတြကေတာ့ Grand Strategy သင္ေပးတဲံ့ စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္ နည္းျပမွဴးခ်ဳပ္က ဖက္ဒရယ္ဆိုရင္ ဗဟိုအားေကာင္းတဲ့ ဖက္ဒရယ္ အမ်ိဳးအစားမ်ိဳး ေခါင္းစဥ္တင္သြားတာေတြ႕လိုက္ရလို႕ ဘယ္ေခါင္းစဥ္လာလာ ဟာကြက္၊ ေပ်ာ့ကြက္ကို ေထာက္ျပနိုင္ျပီး တန္းတူေဆြးေႏြးလို႕ရေအာင္ ေလ့လာထားတဲ့  သမၻာေတြကို ေရွ႕တင္လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

၁၂၁။ တစ္ဦးခ်င္း လက္လွမ္းမီသေရြ႕ လႊတ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားလို႕ ယူဆရတဲ့ စီနီယာအလိုက္ တင္ျပရရင္ တပ္ခ်ဳပ္က ၾကိဳက္ႏွစ္သက္လို႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ၾကိမ္ျပန္ အေရြးခံရတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတာက္ထြန္းဟာ ဗိုလ္ေလာင္းဘဝကတည္းကပင္ Best Cadet (၃) ဦး ထဲမွာ ပါသလို တပ္မ (၄၄) တပ္မမွဴးနဲ႕စစ္ရံုးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အေစာဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒဆိုင္ရာျငင္းခုန္ဖို႔ရွိရင္  အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ ၊ တြဲဘက္စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သန္းစိုးက တာဝန္ယူကာ နယ္ဘက္ ဒုတရားသူၾကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ညီျပီး တရားရံုး၊ ဥပေဒပိုင္း၊ က်င့္ထံုး၊ ေဝါဟာရ၊ ပုဒ္မပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြကို ပိုင္နိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သန္းထြဋ္သိန္း (ဒုစရဖ ခ်ဳပ္)နဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစိုးတို႕ဟာ ဗိုလ္မွဴးေအာင္လင္းထြဋ္ရဲ႕ ေျပာဆုိခ်က္အရ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရး သင္တန္းဆင္းေတြ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ တပ္မေတာ္မွာ တဆင့္ျမွင့္ရာထူး တပ္ခြဲမွဴးသင္တန္းျပီးရင္ အရာရွိမ်ားသည္းေျခၾကိဳက္ ေတာ္ရံုမေရြးတဲ့၊ အဆင့္ျမွင့္သင္တန္းကေတာ့ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးသင္တန္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသင္တန္းဟာ သတင္း စုေဆာင္း စီမံျခင္း၊ သံတမန္ဆက္ဆံေရး၊ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရး၊ သူလ်ွိဳ၊အဖ်က္၊ အေမွာက္၊ ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဳဟာ၊ ပါတီဝင္ ေထာက္လွမ္းေရး၊ လံုျခံဳေရး စတဲ့ မဟာဗ်ဳဟာေျမာက္ ခက္ခဲတဲ့ဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးထားတဲ့ အျပင္ လက္ေတြ႕နယ္ပယ္ေလ့က်င့္ခန္းအျဖစ္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန (တခ်ိဳ႕သင္တန္းဆို နိုင္ငံျခားနဲ႕ဆက္စပ္)၊ သတၱုဳတြင္းဝန္ၾကီးဌာနေတြ ကြင္းဆင္း ေလ့က်င့္ထားျပီး တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရး သင္တန္းဆင္းမ်ားကို မိခင္တပ္ျပန္ေရာက္တာနဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္မ်ားက ျပန္ေခၚသလို တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ေတြမွာ စစ္ဦးစီးအရာရွိလိုမ်ိဳး ေနရာေကာင္းမ်ား ရၾကပါတယ္။ ဆိုလိုရာမွာ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္တာနဲ႕ စစ္သားပံုထက္ အမတ္မ်ားနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ဆက္ဆံနိုင္ေအာင္နဲ႔ ပါတီေတြက ဖဲ့ထုတ္ မစည္းရံုးနိုင္ေစရန္ အဲဒီအရာရွိၾကီးေတြက က်န္တဲ့ တပ္မေတာ္အရာရွိေတြကို ထိန္းေက်ာင္း စီစဥ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၂၂။ တပ္မေတာ္မွ ဒုသမၼတ တင္နိုင္ဖို႔ အလားအလာသံုးသပ္ရာမွာ ေရြးေကာက္ခံရတဲ့ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီက အမတ္အေရအတြက္ လႊတ္ေတာ္မွာ နည္းတာမို႕ ပါတီကို ေရာက္ခါစ အမတ္ျဖစ္သြားတဲံ့ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြကို ေပးလိုက္ရင္ လႊတ္ေတာ္မွာ မဲနည္းသြားနိုင္လို႕ ေပးနိုင္ပါ့မလား၊ ေပးျဖစ္ရင္ေတာင္ စီနီယာဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ျဖစ္တဲ့ ဦးလွေဌးဝင္းနဲ႕ ဦးသူရသက္ေဆြထဲက တစ္ဦးဦး ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း၊ ပါတီက မဲထိန္းလိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရႈံးနိမ့္သြားတဲ့  ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး (ျငိမ္း) ဦးခင္ေဇာ္ဦး၊ ဦးသက္နိုင္ဝင္း၊ ဦးလွမင္း၊ ဦးျမင့္စိုးတို႔ထဲက တစ္ဦးဦး တပ္ခ်ဳပ္က ညွိႏွိူင္းနိုင္ေၾကာင္း၊ ပါတီထဲကမတင္ခ်င္ရင္ တပ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ယခင္က ကာခ်ဳပ္(ေရ) ဦးဥဏ္ထြန္းကို ဒုသမၼတတင္ခဲ့ျပီးလို႕ အခုတခါ အလွည့္က် ကာခ်ဳပ္(ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ခင္ေအာင္ျမင့္ကို ဒုသမၼတ တင္နိုင္တယ္လို႔ တပ္မေတာ္အရာရွိ (ျငိမ္း) ႏွစ္ဦးထံမွ သိရပါတယ္။

၁၂၃။ တဖန္ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးကိုကိုဟာ  ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႕တပါတ္စဥ္နဲ႕ဆိုေပမဲ့ အသက္ (၆၀) ေက်ာ္သြားလို႔၊ သူ႔ကို ဆက္မထားေတာ့ဘဲ တပ္မေတာ္ထဲကဘဲ တာဝန္ေပးဖို ႔ရွိေနတယ္လို႕ စစ္ရံုးမွ အမည္မေဖၚလိုသူ အရာရွိတစ္ဦးထံမွ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ထူးျခားတာက ေဖေဖၚဝါရီလ ေလးလပတ္ အစည္းအေဝးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ပင္စင္မယူဘဲ ကကန ေကာင္စီျပဌာန္းခ်က္တခုမွာ လိုအပ္ခ်က္အရ ဆက္လုပ္သြားမယ္လို႕သတင္းထြက္လာပါတယ္။ သမၼတစဥ္းစားနိုင္တာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔နဲ႔ လက္ရွိတပ္ခ်ဳပ္ရဲ့ အေတြ႔အၾကံဳ အရ ခင္မင္မႈနဲ႔ အရွိန္ရေနျပီးျဖစ္ရာ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ ခရီးဆက္ဖို႔ အေရးၾကီး လိုအပ္ေနတာေၾကာင့္ ေနာက္လူဆိုရင္ လိုက္မမီွနိုင္မွာ စိုးရိမ္ဟန္တူပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ဦးသန္းေရႊ၊ ဦးေမာင္ေအးတို႔လို အားက်ေနျပီလား။ ေနာက္လူေတြက လက္ရွိလူေတြေလာက္ လုပ္နိုင္ပါ့မလားဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ဟာ ေခတ္မီွတပ္မေတာ္ျဖစ္ဖို႕ ေႏွာင့္ေႏွးေစပါတယ္။

စာေရးသူလည္ ဒီ သုေတသနေဆာင္းပါးမွာ အထက္ပါသတင္းေတြကို ထည့္မွ ျပည့္စံုမယ္လို႕ ယူဆတဲ့အတြက္ ပိုမိုသတင္း ခိုင္မာေစဖို႕ စစ္ရံုးနဲ႕နီးစပ္တဲ့ အရာရွိၾကီးတစ္ဦးထံ ခက္ခဲစြာ ဆက္သြယ္ရျပီးမွ ေအာက္ပါအတိုင္း အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

၁၂၄။ “ မဂၤလာပါ အကိုၾကီး၊ ဟန္ေဂါ (စစ္သံုးေဝါဟာရ-သတင္း) ေတြ ဗလပြ ထြက္ေနလို႕ ေက်းဇူးျပဳျပီး ညီကို ကူညီေပးပါဦး။ ပထမ တပ္ခ်ဳပ္က (၅)ႏွစ္ ဆက္လုပ္မယ္ဆိုျပီး သတင္းထြက္လာတယ္။ ဟုတ္လား၊”

“ ညီေလး၊ ကိုယ္ စစ္ေရးခ်ဳပ္ရံုးမွာေနခဲ့တံုးက ဦးသန္ေရႊဟာ လိုအပ္ခ်က္အရ ကကနေကာင္စီ၊ ဥပေဒဆိုျပီး တႏွစ္တခါ သက္တမ္း တိုး တိုးသြားတယ္။ အထက္အၾကီးအကဲ ခြင့္ေတာင္းရမည္လို႔ ပါတယ္။ သိတဲ့ အတိုင္းဘဲ အဖိုးၾကီးက သူ႕တစ္ေယာက္ထဲ ဆိုေတာ့ စာ ကိုဟိုဖက္စားပြဲက ဒီဘက္စားပြဲေပါ့”

“ ဟုတ္တယ္ေနာ္အကိုၾကီး။ က်ြန္ေတာ္လည္း စစ္ရံုးမွာ ေဂါက္ပြဲဧည့္ခံရတံုးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္လွၾကီးက လူေျဖာင့္ၾကီးဆိုေတာ့ အင္း … အသက္ေတြၾကီးလာျပီ၊ ပင္စင္လည္း မယူနိုင္ၾကေသးဖူး ဆိုျပီး ပြစိပြစိ၊ သူလည္း မၾကာပါဖူး၊ အသစ္စက္စက္ လဝကဝန္ၾကီး လြင့္သြားတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဇာတ္လမ္း ဆက္ပါဦး။ လက္ရွိ ဆရာက မင္းသား(တပ္ခ်ဳပ္)က ဘယ္လိုလုပ္နိုင္သလဲ။”

“ယခုေခတ္ကေတာ့ အထက္အၾကီးအကဲက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ျဖစ္ေနျပီ။ တပ္ခ်ဳပ္က သမၼတကို တင္ျပရမွာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္တႏွစ္ Extension ဆက္ရသြားတယ္။”

“ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးက ကိုျမထြန္းဦး ၾကားေနရတယ္။ ေနာက္ျပီး ဒုသမၼတက အမ်ိဳးမ်ိဳး ထင္ေၾကးေပးေနတယ္။ လုပ္ပါဦး၊ ျပည္သူေတြက သိခ်င္ေနၾကတယ္။”

“ဒုသမၼတက ဒုတပ္ခ်ဳပ္နဲ႕ ကာခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး စိုးဝင္း ျဖစ္တယ္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးက  ယခင္ ရမခ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္စိုး ျဖစ္မွာပါ။”

“ ဒါဆိုရင္ ကိုျမထြန္းဦးက ကိုစိုးဝင္းေနရာ ဝင္နုိင္ျပီး ဒုတပ္ခ်ဳပ္နဲ႕ ကာခ်ဳပ္(ၾကည္း) မူလလ်ာတဲ့အတိုင္း သူက ျဖစ္မယ္လို႔ မွန္းပါတယ္။ ယခုလို ကူညီတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ အကိုၾကီး။ ေလးစားပါတယ္။”

လက္ရွိနိုင္ငံေရးအေျခအေနအရ တပ္ခ်ဳပ္ ပင္စင္မယူနိုင္တာ နားလည္ေပးလို႔ ရေပမဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ ထပ္မံေတြ႔ဖို႔ လိုအပ္ျပီး တည္ျငိမ္မႈနည္းလမ္း ရွာေဖြကာ (၅)ႏွစ္ထိ ဆက္မေနေတာ့ဘဲ အတုိင္းအတာတခုထိသာ ဥပမာ – ၁ႏွစ္၊ ၂ႏွစ္တန္ ေနကာ အစိုးရ တည္ျငိမ္သြားပါက မိမိတို႔က ပင္စင္ယူျပီး ေနာက္လူ လႊဲေပးကာ နိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုသာ ဝင္သင့္ပါတယ္။ ယခုျဖစ္စဥ္ဟာ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳး ထြက္နိုင္သလို Standard Army ျဖစ္ေရးမွာ အတားအဆီးျဖစ္တာမို႕ နိုင္ငံရဲ့လိုအပ္ခ်က္အရ အစိုးရကို ကူညီပံ့ပိုးနိုင္ေရး တပ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ဆက္ယူထားတာ ျဖစ္ျပီး တည္ျငိမ္မွူ အစိုးရ Running condition ျဖစ္တာနဲ႕ (၅) ႏွစ္ မေနဘဲ ေနာက္လူကို လႊဲေပးမယ္ဆိုတာ ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္ ရွင္းလင္း သင့္ပါတယ္။

၁၂၅။ တပ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ တပ္ခ်ဳပ္က (၊ ရွမ္း၊ ) ျပည္နယ္ေတြနဲ႕ ရန္ကုန္တိုင္းကို တပ္ က လိုလားသူေတြကို တင္ဖို႕ေတာင္းေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အနိုင္ရသြားၾကတဲံ့ ျပည္နယ္မွာ ယခင္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လုပ္သြားတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္(ျငိမ္း) ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းကို နဲ႔ ကစထမွဴး လုပ္သြားၾကတဲ့  ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး(ျငိမ္း) ဦးေအာင္သန္းထြဋ္ ကို ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရႈံးတဲ့ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး(ျငိမ္း) ျမင့္စိုး  ကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္သိန္းနိုင္ကို ရန္ကုန္တိုင္း လို႕သိရျပီး ယခုစာရိုက္ေနသည္အထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က (၃) ေနရာ သေဘာတူျပီး (၁) ေနရာ (ရန္ကုန္လို႔ ယူဆရ) ခ်ိန္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးစိန္ဝင္းကို ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးနဲ႔ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေက်ာ္ေဆြကို (နယ္စပ္/ စည္ပင္) ဝန္ၾကီး ဆက္ထားမည္ ျဖစ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ကိုင္ထားတဲ့ သမၼတရံုး ဝန္ၾကီးကို တပ္က ေတာင္းထားတယ္လို႕သိရပါတယ္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Related posts

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ဗိုလ္ထက္မင္း, သတင္းေဆာင္းပါး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္

By

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈...

Read more »

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္