ဗိုလ္ထက္မင္း – ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီဆိုရင္ ေျပာင္းလဲေရးမဟာဗ်ဳဟာ နည္းဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ တိုက္တြန္းခ်က္ – ၁၃

February 25, 2016

အရာခံႏွင့္ အၾကပ္ႀကီးသင္ေက်ာင္း၊ သင္တန္းသား စားရိပ္သာတြင္
ကြန္ပ်ဴတာဒီပလိုမာ တပ္ၾကပ္ႀကီး/စာေရးသင္တန္းမွ သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္
ေန႔လယ္စာ စားေနစဥ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၆

ဗိုလ္ထက္မင္း – ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီဆိုရင္ ေျပာင္းလဲေရးမဟာဗ်ဳဟာ နည္းဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ တိုက္တြန္းခ်က္ – ၁၃

(မိုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၆

၁၂၆။ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတခုမွာ မ်က္ႏွာေပၚ အခက္ေတြ႕ေနဟန္ျပတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပံုကို  ေတြ႕လိုက္ရေတာ့ ကိုယ္ခ်င္းစာနာမိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တပ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ယခင္တံုးက တုိက္ရိုက္ေတြ႔ရင္ စီနီယာတခ်ိဳ႕က တမ်ိဳးျမင္လို႕ မေတြ႕သင့္တာ နားလည္ေပးေသာ္လည္း ယခုအေျခအေနမွာ ေမာင္ႏွမလုိ ထိေတြ႕ဆက္ဆံကာ လိုအပ္တာ ကူညီေပးလို႕ရေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္တိုင္ဝင္ဖို႕မလိုေသးရင္ေတာင္ Listen Officer တစ္ဦးျဖစ္ျဖစ္၊ တပ္ခ်ဳပ္ၾကိဳက္လို႕ ႏွစ္ၾကိမ္ေရြးထားတဲ့ တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတာက္ထြန္းကို တာဝန္ေပးျပီး အနီးကပ္ ဘာေတြ လိုအပ္လို႕ ဘယ္လိုကူညီေပးလို႕ရမလဲဆိုတာ နည္းလမ္း ရွာေပးသင့္ပါတယ္။

၁၂၇။ တပ္မေတာ္က အျပဳသေဘာ ကူညီရမယ့္ အပိုင္းေတြကေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕ဖြဲ႕လိုက္တာနဲ့ ႕ အစိုးရယႏၱရား စီမံခန္႕ခြဲေရး၊ စာရင္းဇယား ကားခ်ပ္မ်ား၊ ဘဏၰာေရးကိစၥ၊ စီမံကိန္းကို ႏွစ္ဦးစလံုး ေခါင္းခ်င္းဆိုင္၊ ေရွ႕ဆက္ဘယ္လို ဆက္သြားၾကမလဲ၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မူ သေဘာထားက ဘယ္လုိ ေျပာင္းခ်င္တာလဲ ဆိုတာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေမးကာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊စီမံခ်က္ေတြ ခ်မွတ္လုပ္သင့္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဓိကျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးကို မိမိခန္႔ခဲ့ေေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အမိန္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ မွာသင့္ပါတယ္။ အေရးၾကီးဆံုးတခုက စိန္ေခၚဖို႕ရွိေနတဲ့ တရုတ္နိုင္ငံရဲ႕ အက်ိဳးစီးပါြး – ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားရာ စာခ်ဳပ္ေတြက ဘယ္လိုရွိေနလဲ၊ ယခင္လူၾကီးေတြနဲ႕ နားလည္မႈ ယူထားတာမ်ားရွိခဲ့ရင္ ဘယ္လိုေျဖရွင္းရင္ရနိုင္မလဲ။ ဒါအျပင္ နိုင္ငံတကာနဲ႕ တရားမဝင္မထုတ္ျပန္ေသးတဲံ့ သံတမန္ေရးရာ၊ စစ္ေရးဆိုင္ရာ၊ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ ေၾကြးျမီကိစၥ၊ ဘဂၤလီကိစၥ ၊တိုင္းရင္းသားအေရး ၊ အဂတိတရား တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ခရိုနီမ်ားနဲ႕ယခင္လူၾကီးေတြ ျပည္ပဘဏ္မွာ ေငြထားတဲ့ကိစၥ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥ စတဲ့ အတြင္းေရး၊ လွ်ိဳွဝွက္ကိစၥ ေတြကို ရွင္းျပကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရင္ ေအာင္ျမင္မယ္လို႕ယံုၾကည္ပါတယ္။ လက္ရွိလူဟာ လူသစ္ထက္ ပို ကြ်မ္းေနတာမို႕ တပ္ခ်ဳပ္ရဲ့ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ရြက္ေပးတာဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အဖို႔ ေက်းဇူးတင္တယ္ဆိုတဲ့ စကားထက္ ပို တန္ဖိုးရွိသြားျပီျဖစ္ပါတယ္။

၁၂၈။ ဒါ့အျပင္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ စီးပါြးေရးလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ ဦးပိုင္၊ ျမန္မာစီးပြါးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြကို ဘယ္ဟာက ျမတ္တယ္၊ ရႈံးတယ္။ ဘယ္ဟာေတြကိုေတာ့ အခြန္ေဆာင္ထားတယ္။ တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႕ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ဘယ္လိုေပးထားလို႕ ဘာေတြလိုေနတယ္။ တိုင္းျပည္အတြက္ ဘာျပန္လုပ္ေပးနိုင္တယ္ … စသျဖင့္ ၾကိဳတင္ ေျပာထားတာဟာ ျပသနာျဖစ္မွ ေျပာတာထက္ ေလးစားသမႈလုပ္ျပတာဟာ ယံုၾကည္မွူ ရေစပါတယ္။

ဌာနဆိုင္ရာေတြမွာ  တပ္မေတာ္အရာရွိေတြ ရွိလို႔ ေျပာင္းခိုင္းသူမ်ား၊ ျပစ္တင္ေဝဖန္သူေတြ ရွိလို႔ အဲဒီအရာရွိေတြထဲက နံမည္ဆိုးထြက္ျပီး ဌာနအတြက္အသံုးမဝင္တဲံ့ အရာရွိတခ်ိဳ႕ကို နစ္နာေၾကး ရက္ေရာစြာေပးျပီး တပ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ စတင္ လုပ္ျပသင့္ပါတယ္။ ဝန္ၾကီးဌာနေတြဟာတခုနဲ႔ တခုမတူဘဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးကို အဓိက အေကာင္အထည္ေဖၚရတဲ့ ဌာနမ်ားမွာ တခ်ဳိ႔ေသာတပ္မေတာ္အရာရွိေတြက နယ္ဘက္ဝန္ထမ္းေတြထက္ ပိုမိုက်ြမ္းက်င္ျပီး ပညာရပ္ဆိုင္ရာ၊ စီမံကိန္းဌာနေတြ က်ေတာ့ တပ္ကလူေတြဆိုတာ အပိုသက္သက္သာ ျဖစ္ရာ ဝန္ၾကီးဌာနေတြေပါင္းေရးကိစၥအပါအဝင္ ဝန္ထမ္းေရးရာေတြကို ထိပ္သီးႏွစ္ဦး ေလ့လာ သံုးသပ္ဖို႕လိုပါတယ္။

၁၂၉။ ဆက္လက္ျပီး တပ္မေတာ္ဟာ အင္အားေတာင့္တင္းေအာင္ ဘာေတြ လိုအပ္ေနတယ္၊ NLD သိေစဖို႔ တင္ျပသြားပါမယ္။ ျဗိန္တိန္နဲ႕ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ပထဝီအေနအထားအရ ေဝးကြာလြန္းတဲ့အျပင္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ပါလီမန္ စနစ္ျဖစ္တာမို႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ကန္႕သတ္ခ်က္ရိွရာ အိုင္စစ္ အၾကမ္းဖက္ စစ္ဆင္ေရးေတြမွာ ျပင္သစ္နဲ႕အေမရိကန္နိုင္ငံေတြက အဆင္သင့္ျဖစ္ေနခ်ိန္ သူက ပါလီမန္မွာ ခြင့္ေတာင္းေနရတံုး ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာတပ္မေတာ္အေနနဲ႕ ျဗိန္တိန္ထက္ အေမရိကန္ကို ပိုမိုလိုလားေၾကာင္း အရာရွိမ်ားရဲ႕ေလသံအရ သိရပါတယ္။ အေမရိကန္နိုင္ငံဟာ မဟာမိတ္နိုင္ငံဆိုရင္ ရက္ရက္ေရာေရာ ေပးေလ့အစဥ္အလာ ရွိျပီး ျမန္မာနိုင္ငံ တပ္မေတာ္အတြက္ ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔ စစ္သင္တန္းေတြ၊ ရဟတ္ယာဥ္ေတြ၊ အေျမာက္ လက္နက္ေတြကို ဦးေနဝင္းလက္ထက္က ကြန္ျမဴနစ္တိုက္ေနလို႔ ဆိုျပီး ကူညီေပးခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ေရတပ္ ၊ ပစိဖိတ္ေဒသ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ၊ 4 stars General Vincent Brook က ျပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕ အနိုင္ရသြားတဲ့အတြက္ မိမိတို႔အေနနဲ႕တပ္မေတာ္နဲ႔ ပိုမို ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံဖို႔ စိတ္အား ထက္သန္ေနေၾကာင္း၊ ဆက္ဆံေရးတိုးခ်ဲ႕ဖို႕ အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ဒါေပမဲ့ အစိုးရမူဝါဒ လမ္းညႊန္ခ်က္ကိုေတာ့ ေစာင့္ဆိုင္းရဦးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္တပ္မေတာ္ရဲ့ အရည္အေသြးျမင့္မားမႈနဲ႔ အရပ္သားအစိုးရကို ပံ့ပိုးကူညီေပးနိုင္ပံုေတြကို လက္ဆင့္ကမ္း ျဖန္႔ခ်ိေပးနိုင္တဲ့အ ခြင့္အေရးရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဆီးနိတ္နိုင္ငံျခားေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမွာ ဆီးနိတ္အမတ္က အစိုးရကို ေစာင္ၾကည့္ဦးမယ္လို႕ ဟန္႕တားလိုက္တာဟာ ျမန္မာတပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားအဖို႕ စိတ္ပ်က္သြားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

၁၃၀။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုအေနအထားမ်ိဳး စြမ္းေဆာင္နိုင္သူဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တစ္ဦးသာရွိျပီး တင္ျပလိုတာက ျမန္မာတပ္မေတာ္ အင္အားေတာင့္တင္းဖို႕ ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားက စိန္ေခၚေနပါတယ္။

“အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံေတြအနက္ အင္အားေတာင့္တင္းရာမွာ နံမည္ၾကီးဗီယက္နမ္နိုင္ငံဟာ တရုတ္နိုင္ငံနဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕တိုင္း ခပ္မာမာ တံု႕ျပန္ေလ့ရွိရာ ျပည္တြင္းရွိ ရင္ႏွီးျမွပ္ႏွံတဲ့ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားကို ဥပေဒနဲ႔အညီ အေရးယူရဲတဲ့ သတၱိ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာသမၼတ ကေတာ့ သစ္ခိုးမႈနဲ႕ ေထာင္ခ်တဲ့ တရုတ္ေတြကို (၈) ရက္နဲ႕ျပန္လႊတ္လိုက္ရေအာင္ ေၾကာက္ေနတာက နယ္စပ္မွာ တရုတ္တပ္မေတာ္က စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ ဆက္တိုက္လုပ္ေနျပီး  ေလထဲမွ ပစ္မွတ္ကို ၈စကၠန္႕နဲ႕ ပစ္ခ်ပစ္မယ္ဆိုျပီး ခ်ိန္းေျခာက္ေနလို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာေလတပ္က MIG 29 အဆင့္သာ ရွိေနခ်ိန္မွာ ဗီယက္နမ္ေလတပ္မွာ SU27 ဆူခိြဳင္းဂ်က္၊အင္ဒိုနီးရွားမွာ SU27 အျပင္ US F16 JET ႏွစ္မ်ိဳးလံုးရွိေနျပီး သုေတသနေရးေနခ်ိန္မွာ ရုရွားမွ aနာက္ဆံုးေပၚ SU35 – (၁၀) စင္း သြားဝယ္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းက ရုရွား – တရုတ္ ဖက္စပ္ အဆင့္ျမင့္ ဒံုးေတြ ဝယ္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္က နယ္စပ္မွ မသိမသာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကို UWSA , KIA,  MNDAA (၁၂၂ မမ ဒံုးနဲ႔ ပခံုးထမ္းဒံုး – ဝ ကိုေပး) စတာေတြ ေထာက္ပံ့ေပးေနျပီး အစိုးရသစ္က တရုတ္အက်ိဳးစီးပြါးကို ထိခိုက္ေအာင္လုပ္ခဲ့ပါက အခ်ိန္မေရြး ဓါတ္ဆီေလာင္းမီးရိႈ႔မယ့္ အေျခအေနရွိတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အနီးစပ္ဆံုး စိန္ေခၚမႈက အပစ္ရပ္လက္မွတ္မထိုးဖို႕ UWSA ကို ယူနန္ျပည္နယ္အစိုးရက ဖိအားေပးထားျပီး၊ ခြဲထြက္ခဲ့ရင္ အဲဒီအခ်ိန္က်မွ စစ္အင္အားျဖည့္တင္းေနပါက ေနာက္က် သြားနိုင္ပါတယ္။”

၁၃၁။ တပ္မေတာ္အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ စစ္ဝတ္၊ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာေတြဟာ ည့ံဖ်င္းလွျပီး Equipment ကလည္း ခိုင္ခန္႔မႈ မရွိကာ ေတာစီးဘိနပ္ကလည္း တရုတ္ဗကပဘိနပ္လို႕ေခၚတဲ့ ခြါပါျပီး ယက္အားရွိလို႕ အျပင္က မိမိေငြနဲ႕ ဝယ္ေနရပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းနိုင္ငံတပ္မေတာ္က ဝတ္စံုေတြဟာ အသားေကာင္းမြန္ျပီး၊ ခ်ဳပ္ရိုးေၾကာင္းႏွစ္ထပ္နဲ႔ အင္မတန္မွ ေကာင္းပါတယ္။ တိုက္ခိုက္ေရးအင္အား ေတာင္တင့္ေရးအတြက္ အဓိက ျဖည့္ဆည္းခ်င္တာက US F16 JET သို႕မဟုတ္ ျပင္သစ္လုပ္ Mirage 2000DN (အင္ဒိုနီးရွားလို ရန္သူမွ တြက္ခ်က္ရခက္ေအာင္( ရုရွား-အေမရိကန္) စံုေအာင္ကိုင္ထားတာ သတိမူရပါမယ္)။

၁၃၂။ တကယ္လို႕ အေမရိကန္က တရုတ္ကန္႕ကြက္မွာစိုးလို႕ျဖစ္ေစ၊ ဂုဏ္သိကၡာအရ ဆယ္ခ်င္ပါက ေလာေလာဆယ္ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ပိတ္ဆို႔မႈတြကို (အကန္႔အသတ္နဲ႔ တစုံတရာ) ရုပ္သိမ္းေပးလိုက္ရင္ နည္းလမ္းရွာ ထြက္ေပါက္ရသြားျပီး အသက္ရူ ေခ်ာင္ပါလိမ့္မယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ပါတီမဲဆြယ္ တရားေဟာသံျဖစ္တဲ့ တပ္မေတာ္ကို အင္အားေတာင့္တင္းေအာင္ ကူညီေပးမယ္ဆိုတဲ့ ေမတၱာေစတနာကို စာေရးသူ အၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကလည္း ကူညီမႈ ေမတၱာေရာင္ျပန္ဟပ္ေပးလိမ့္မယ္လို႔ ေမ်ွာ္လင့္ပါတယ္။ ထိပ္သီးႏွစ္ဦးစလံုးကို တင္ျပလိုတာက ကူညီမႈ အျပန္အလွန္ေပးရာမွာ သူ႕ဘက္က ဘယ္လိုလာမလဲ ေစာ့င္ၾကည့္ျပီးမွ တုန္႕ျပန္တာထက္ ေစတနာ ေရစီးကမ္းျပိဳ ၊ ဗုဒၶတရားေတာ္အရ အက်ိဳးမေမ်ွာ္ဘဲ ေမတၱာထားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္။

အေမရိကန္ပိတ္ဆို႔မႈကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳဖို႕ ၾကိဳးစားေပးမယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္က ၅၉(စ)ကို နည္းလမ္းရွာျပီး ျဖည့္စြက္ခ်က္ (သို႔မဟုတ္) ခၽြင္းခ်က္နဲ႕ လုပ္ေပးနိုင္မႈ အလားအလာကို စစ္ရံုးနဲ႕နီးစပ္သူတဲ့ အရာရွိၾကီးထံ ေမးၾကည့္ပါတယ္။

“အကိုၾကီး ေဒၚစုက US SANCTION WITHDRAW ၾကိဳးစားေပးမယ္ဆိုရင္ လူၾကီးေတြက ပုဒ္မ(၅၉)(စ)ကိစၥ နည္းလမ္းရွာေပးနိုင္မယ္လို႔ အကိုၾကီးအေနနဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆလား။”

“၂၀၀၈ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားသလို ျပင္တာကိုဘဲ ႀကိဳက္ေနဆဲမို႔၊ ဒါဟာ တစ္ယူသန္ ဆန္လြန္းတယ္၊ တရားေသဆုတ္ကိုင္ထားတယ္။”

အထက္ပါ အရာရွိမ်ားရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အရ တပ္မေတာ္ဟာ လတ္တေလာျပင္ေပးနိုင္မွာ မဟုတ္ေသာ္လည္း အားလံုးဟာ တင္းမာတဲ့သေဘာထားမရွိၾကဘဲ တခ်ိဳ႕က အျပဳသေဘာေဆာင္ ျဖည့္ဆည္း ကူညီေပးခ်င္စိတ္မ်ားရွိၾကလို႕ ေမ်ွာ္လင့္စရာ အေပါင္းလကၡဏာ အျဖစ္ ရွူျမင္ပါတယ္။ အဓိက ႏွစ္ဖက္ယံုၾကည္မႈ နည္းပါးေနေသးတာျဖစ္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႕ ယခင္က အေျခအေနမေပးလို႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံဖို႔ မလုပ္ခဲ့ရေပမဲ့၊ ယခုအခါ ေလယာဥ္ပ်က္က်တဲ့ ေလသူရဲမ်ားနဲ႔ စစ္သည္မိသားစုေတြကို သြားေရာက္အားေပးတာမ်ိဳးကဲ့သို႔ မိသားစုအသြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး လုပ္ျပဖို႔ တိုက္တြန္းတင္ျပလုိပါတယ္။ ဒါအျပင္ လုပ္ငန္းသေဘာအရ မၾကာမီ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရေတာ့မည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ ဘယ္အဆင့္ထိ ေရာက္လာခ့ဲရင္ တပ္မေတာ္နဲ႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြပါ တခဲနက္ ေထာက္ခံလာခဲ့ၾကရင္၊ အဲဒီအခ်ိန္က်ရင္ ပုဒ္မ(၅၉)(စ)ကို ျပဳျပင္ဖို႕ မခဲယဥ္းနိုင္ေတာ့ဖူးဆိုတာ အပိုင္း(၁၅)  နိဂံုးခ်ဳပ္မွာ သံုးသပ္တင္ျပသြားပါ့မယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ဗိုလ္ထက္မင္း, သတင္းေဆာင္းပါး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

MoeMaKa Monthly July 2017 ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇြန္ ၉၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ

By

    မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ (မိုုးမခ) ေမ...

Read more »

စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဘဝလမ္းမ်ား” စာအုပ္

By

  စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္...

Read more »

မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ

By

 မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ (မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၇ ကမၻာဟာအၾကမ္းပညာနဲ႔...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း OKKW ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္