fbpx

ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – အပုိင္း (၄)

February 26, 2016

12705562_555203751309215_4691059692318537548_n
ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – အပုိင္း (၄)
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၆

(က) PSLF ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး
PSLO/PSLA တုိ႔မွ ကရင္ျပည္နယ္ KNU ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ မာနာပေလာသုိ႔ေစလႊတ္ထားေသာ ပေလာင္ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ ဝင္မ်ားမွ မဒတ အကူအညီျဖင့္ မာနာပေလာတြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခ့ဲေသာအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ တာ့အိုက္မုန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ PSLO/PSLA တုိ႔နဝတ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ ၁၉၉၂ ဇႏၷဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္ဟုဆိုပါသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ပေလာင္အဖြဲ႕သစ္တခုသည္ ပေလာင္အဖြဲ႕ေဟာင္းတြင္းမွပင္ ေပၚထြက္လာသည္ဟုဆိုရေပမည္။

သုိ႔ေသာ္စတင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး မာနာပေလာေရာက္ ပေလာင္အင္အားဆယ္ဂဏန္းသာရွိသည္ျဖစ္ၿပီး မိမိပေလာင္ေဒသႏွင့္ေဝးကြာေနသည္ျဖစ္ရာ ထိထိေရာက္ေရာက္ လႈပ္ရွားႏုိင္စြမ္းမရွိခ့ဲေပ။ ထုိ႔ျပင္ပေလာင္ ေဒသအတြင္း၌လည္း တာ့အိုက္မုန္းဥိီးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ကရွိေနေသးေပရာ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနရေသးသည့္ သေဘာျဖစ္ပုံရသည္။ ထုိ႔ျပင္စတင္ဖြဲ႕စည္းၾကေသာသူမ်ားမွာ အသက္ ၃၀ မျပည့္တတ္ေသာ လူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကေပရာ ယခင္လူေဟာင္းလူႀကီးမ်ား၏ သေဘာထား ကိုလည္းေစာင့္ေနရပုံရသည္။

သုိ႔ေသာ္ တာ့အိုက္မုန္းႏွင့္အဖြဲ႕လက္နက္အပ္ၿပီးေနာက္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ PSLF အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ပေလာင္ေဒသတြင္းျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရန္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္လာၾကေတာ့သည္။ လက္နက္အပ္လိုက္ရသည္ကိုလက္ခံလိုစိတ္မရွိေသာ္လည္း အစိုးရကဖိအားေပး၍ မလြဲမေရွာင္သာ လက္နက္အပ္လိုက္ရသည့္ ေဒသတြင္းမွ လူေဟာင္းအခ်ဳိ႕ကလည္း ျပန္ပူးေပါင္းလာခ့ဲၾကသည္။

(ခ) TNLA တအန္းလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္
သုိ႔ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္လႈပ္ရွားမႈကို ပေလာင္ေဒသတြင္း ျပန္လည္လႈပ္ရွားမႈမ်ားစတင္ႏိုင္ရန္ PSLF အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ယခင္ PSLA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခ့ဲသူ တာ့ညီလုံးႏွင့္ တိုင္ပင္၍ TNLA ကို၂၀၀၇ ဇူလိုင္လတြင္း စတင္ဖြဲ႕စည္းလႈပ္ရွားခ့ဲၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ တာညီလုံးမွာမူ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ TNLA ဟုပီပီျပင္ျပင္ေပၚထြက္ မလာမွီ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

တအန္း ပေလာင္ေဒသကို လက္ေတြ႕ကာကြယ္ရန္ ပေလာင္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕တခု မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္ဟု PSLFေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကယူဆသည့္အတြက္ ၂၀၀၉ ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်င္းပေသာ PSLF ၏ တတိယအၾကိမ္ ညီလာခံတြင္
ယခင္ PSLA မွ တပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ စုစည္းကာ TNLA ကို အတည္ျပဳ ဖြဲ႕စည္းခ့ဲၾကသည္။

ဤသုိ႔ စည္းရံုးလႈပ္ရွားလာရာမွ လက္ေတြ႕ေျခလွမ္းအျဖစ္၂၀၁၁ ေအာက္တိုဘာလတြင္ KIA ၏ အကူအညီႏွင့္ KIAတပ္မဟာ ၃ နယ္ေျမ ဗန္းေမာ္ေဒသတြင္းရွိ ဝါရာဘြမ္တြင္ပေလာင္လူငယ္ ၅၀ ေက်ာ္ စစ္ပညာသင္ယူကာ TNLA ကိုလက္ေတြ႕ အစျပဳ လိုက္ၾကေတာ့သည္။

(ဂ) လူ ၄၂ ေယာက္ ေသနတ္ ၂၂ လက္
ဖီဒယ္ကပ္စထရို ၏ က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းတြင္ဘာတစၥတာ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရအားေတာ္လွန္ရန္ သေဘၤာတစီး လူအင္အား ၈၀ ေက်ာ္ျဖင့္ က်ဴဘားကမ္းေျခသုိ႔ ဆိုက္ေရာက္လာေသာ ကပ္စထရိုတုိ႔အဖြဲ႕အား ဘာတစၥတာ အစိုးရဆီး ႀကိဳတိုက္ခိုက္ရာ အမ်ားအျပား က်ဆုံးၿပီး လူစုကြဲသြားခ့ဲသည္။တကြဲတျပားျဖစ္သြားသူမ်ား က်ဴးဘားေတာင္တန္းမ်ားေပၚျပန္လည္စုစည္းရာ လူ ၁၂ ေယာက္ႏွင့္ ေသနတ္၁၂လက္ သာစုစည္းမိၿပီး က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရးကို လူ ၁၂ ေယာက္ ေသ နတ္ ၁၂ လက္ ႏွင့္ ျပန္လည္စတင္ခ့ဲရသည္ဟုဆိုပါသည္။

KIA နယ္ေျမတြင္း စစ္ပညာေလ့က်င့္ခဲ့ေသာ TNLA ပေလာင္လူငယ္မ်ားသည္ ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ေဒသမွ စတင္ခ်ီတက္၍ ေရႊလီျမစ္အား နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ေအာက္ဘက္က်က်မွ ျဖတ္ကာ ၂၀၁၂ ဇႏၷဝါရီလအတြင္းတြင္ တအန္းပေလာင္ေဒသတြင္းသုိ႔ ျပန္လည္ေျခခ်ႏုိင္ခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။ စစ္သင္တန္းစတက္စဥ္က လူအင္အား ၅၀ ေက်ာ္ရွိရာမွ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေလ်ာ့ပါးသြားရာတအန္းပေလာင္ေဒသ တြင္းေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ လူ ၄၂ ေယာက္
က်န္ရွိၿပီး KIA ကေပးလိုက္ေသာ ေသနတ္ ၂၂ လက္ ပါရွိလာသည္ဟုဆိုသည္။

ဤသုိ႔ျဖင့္ ပေလာင္တုိ႔ ဒုတိယေတာ္လွန္ေရး (ဝါ) ပေလာင္တုိ႔၏ ဒုတိယလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕သည္ လူ ၄၂ ေယာက္ေသနတ္ ၂၂ လက္ျဖင့္ တအန္းပေလာင္ေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္၂၀၁၂ နွစ္ဆန္းပိုင္းမွ အစျပဳ သက္ဝင္လႈပ္ရွားလာေတာ့သည္။တာ့အိုက္မုန္းဦးစီးေသာ ပေလာင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ လက္နက္အပ္ၿပီး ၇ ႏွစ္အၾကာတြင္ျဖစ္သည္။

(ဃ) အင္အားတိုးပြားမႈ ျမန္ဆန္သည့္ TNLA
စတင္ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ TNLA သည္ လူသစ္စုေဆာင္းေရးကိုအားသြန္ခြန္စိုက္လုပ္ခ့ဲပုံရသည္။ ဖြဲ႕စည္းၿပီး တႏွစ္အၾကာ ၂၀၁၃တြင္အင္အား ၅၀၀ ခန္႔ထိတိုးပြားလာသည္ဟုဆိုသည္။ ေနာက္ပိုင္းလစဥ္ လူသစ္ ၂၀၀ ခန္႔စုေဆာင္းႏုိင္သည္ဟု ဆိုသည္။ TNLA အေနႏွင့္လူသစ္စုေဆာင္းရာတြင္ အတင္းအၾကပ္ စုေဆာင္းမႈမ်ားရွိသည္ဟုစြပ္စြဲေျပာဆိုခံရမႈမ်ားရွိသည္။ ဤျပႆနာမွာ ပေလာင္တဖြဲ႕တည္းစြပ္စြဲခံရသည့္ျပႆနာေတာ့မဟုတ္ေပ။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တိုင္းလိုလို စြပ္စြဲခံရသည့္ျပႆနာျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တုိ႔ကမူ အသက္ျပည့္ၿပီးသူတိုင္း မိမိေဒသအား ကာ ကြယ္ရန္ စစ္မႈထမ္းဥပေဒ ျပဌာန္းက်င့္သုံးျခင္းျဖစ္သည္ဟု တုန္႔ျပန္ေလ့ရွိသည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ရာေတာ့ျဖစ္၏။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ပေလာင္အဖြဲ႕၏ အင္အားမွာ လ်င္ျမန္စြာတိုးပြားလာခ့ဲသည္။ ပေလာင္ပညာတတ္လူငယ္မ်ားလည္း မိမိဆႏၵအရ ပါဝင္လာသည္မ်ားကိုလည္းေတြ႕လာရသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္၂၀၁၅ ပထမ ႏွစ္ဝက္အေရာက္တြင္ပေလာင္လက္နက္အဖြဲ႕၏ လက္နက္ကိုင္အင္အားမွာ ၅၀၀၀ ခန္႔အထိရွိလာသည္ဟုဆိုသည္။ လက္ရွိပေလာင္တပ္ဖြဲ႕၏ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ လႈပ္ရွားႏုိင္စြမ္းအားအရလည္းျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္ဟု သုံးသပ္ရေပသည္။ သုိ႔ေပမဲ့ အင္အားအတိအက်ကို တြက္ဆရန္ အခက္ အခဲရွိသည္။

ဤသုိ႔ျမန္ဆန္စြာအင္အားစုဖြဲ႕လာႏုိင္သည္မွာ အေၾကာင္း ၂ ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုဆိုရေပမည္။ ပထမအခ်က္ ယခု အၾကိမ္ ပေလာင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အား ျပန္လည္ေခါင္းေဆာင္သည့္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ျမင့္တက္မႈအျမင္က်ယ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယခ်က္မွာ တအန္းပေလာင္ေဒသတြင္း ယခင္ကာလမ်ားထက္ ယဥ္ေက်းမႈ ပိုမို ျမင့္ မားလာသက့ဲသုိ႔ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ ပိုမိုျမင့္တက္လာ၍လည္းျဖစ္သည္။

တကယ္တမ္းတြင္ လူသစ္စုေဆာင္းရသည္ထက္ စုေဆာင္းရရွိသည့္သူမ်ားအား ေလ့က်င့္ရျခင္း ဘတ္ဂ်က္တာဝန္ယူရျခင္းလက္နက္ရွာေဖြတပ္ဆင္ရျခင္းက ပိုခက္ခဲ ပိုတာဝန္ႀကီးသည္။ ဤျပႆနာကို လက္ရွိ ပေလာင္တပ္ဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေျဖရွင္းႏုိင္ပုံရသည္။

ပေလာင္တပ္ဖြဲ႕ဝင္သစ္မ်ားေလ့က်င္ျခင္းကို အေစာပိုင္းကKIA ေဒသတြင္းျပဳလုပ္ခ့ဲၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္း အေျခခံသင္တန္းမ်ား
ကို ပေလာင္ေဒသတြင္း၌ပင္ျပဳလုပ္ၾကသည္ဟုဆိုသည္။ ဗိုလ္င္တန္း ဆရာဝန္အဆင့္ ေဆးေက်ာင္းစသည္တုိ႔အတြက္KIAေဒသသုိ႔ ေစလႊတ္သင္ၾကားသည္ဆိုသည္။ ၂၀၁၄ အတြင္းအစိုးရတပ္ပစ္ခတ္လိုက္ေသာ ၁၀၅ မမ က်ည္က်ေရာက္ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ လိုင္ဇာရွိ KIA ဗိုလ္သင္တန္းရွိ ဗိုလ္ေလာင္မ်ားကြယ္လြန္ရာတြင္ TNLA မွ ၁၁ ဦးပါရွိခ့ဲသြားခ့ဲသည္ကိုေတြခ့ဲရပါသည္။ သုိ႔ႏွင့္ ပေလာင္အဖြဲ႕၏ လူသစ္မ်ားအား KIA ေဒသေရာ ပေလာင္ေဒသမွာပါ ေလ့က်င့္ခ့ဲၾကသည္ဟုဆိုရမည္။

ထုိ႔ျပင္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍တိုးလာေသာ အင္အားမ်ားအတြက္ရိကၡာစားရိတ္ ဝတ္စုံစားရိတ္ ေလ့က်င့္ေရးစားရိတ္ က်န္းမာေရး စားရိတ္ စစ္ေရးအသုံးစားရိတ္ကုန္က်ေငြမွာ နည္းမည္မဟုတ္ေခ်။ လက္ရွိပေလာင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေျဖရွင္းႏုိင္ပုံရ သည္။ KIA ေဒသက့ဲ ေက်ာက္စိမ္းနယ္ေျမ ေရႊ ပယင္းထြက္ရာနယ္ေျမမ်ား တအန္းပေလာင္ေဒသတြင္းမရွိရာ ပေလာင္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားအေနနွင့္ ဘတ္ဂ်က္ျပႆနာကို ခက္ခက္ခဲခဲ ေျဖရွင္းရလိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။ လက္ရွိအေနအထားတြင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား လစာဟူ၍ ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ အသုံးစားရိတ္အျဖင့္ တစ္လက်ပ္တစ္ေသာင္းခန္႔သာ ထုတ္ေပးႏုိင္ဟု ၾကားသိရသည္။ ဘတ္ဂ်က္အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရသည္ဟုဆိုရေပမည္။

ပေလာင္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားတိုးပြားလာသည္ႏွင့္အညီ လက္နက္တပ္ဆင္ရန္လည္းလိုအပ္လာေပမည္။ ပေလာင္အဖြဲ႕အေနႏွင့္ ဗကပက့ဲသုိ႔လက္နက္ထုတ္ေပးမည့္တိုင္းျပည္မရွိ။ က်န္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ အကူအညီဆိုသည္မွာလည္း အကန္႔အ သတ္ရွိသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ လက္နက္မ်ားအဘယ္ကရမည္နည္း။ လက္နက္ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္တခုရွိႏုိင္သည္ဟုခန္႔မွန္းရသည္။ ယခင္လို ထိုင္းနယ္စပ္မွ လက္နက္ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ ေတာ့မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ လမ္းေၾကာင္းသယ္ယူမႈ အခက္အခဲရွိသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်အရွိဆုံးမွာ တ႐ုတ္နယ္စပ္မွ လက္နက္ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။

တ႐ုတ္ျပည္တြင္ တိန္ေရွာင္ဖိန္အာဏာရလာၿပီး ၁၉၈၀ ကာလေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္စစ္တပ္အား အင္အား ၅ သန္းမွ ၂ သန္းထိေလ်ာ့ခ်ၿပီးျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခ့ဲရာ လက္နက္ငယ္မ်ား သန္းႏွင့္ခ်ီပိုထြက္လာခ့ဲသည္။ ေနာက္ပိုင္းတ႐ုတ္ျပည္ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာသည္ႏွင့္အမွ် စစ္တပ္အား လက္နက္အသစ္အဆန္းမ်ား ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္လာသည္ႏွင့္အမွ် လက္နက္ေဟာင္းမ်ားစြာေပၚထြက္လာသည္။ ထုိ႔ျပင္ စစ္ပြဲအတြက္ျပင္ဆင္ထားရွိေသာ က်ည္ဆံ အေျမာက္ဆံစသည့္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားမွာလည္း စစ္ပြဲမရွိ၍ မသုံးရပါက ေလ့က်င့္ေရးသုံးအျပင္သုံးရန္မရွိဘဲ သက္တမ္းကုန္ကဖ်က္ဆီးရန္ျဖစ္လာသည္။ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ လက္နက္ေဟာင္းမ်ားေဆးသုတ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေရာင္းခ်ေလ့ရွိသည္။ တရားဝင္ ေရာင္းမကုန္ေသာ ဖ်က္ဆီး ပစ္ရမည့္ လက္နက္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားသည္ ေမွာင္ေစ်းကြက္၏ အရင္းအျမစ္ပင္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္သမတ ရွီက်င့္ပင္ တက္လာၿပီးေနာက္ စစ္တပ္မွ ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္မွစ၍ ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားစြာ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈႏွင့္ အေရးယူခံရသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ စစ္ဘက္ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈသည္လည္း လက္နက္ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ျဖစ္လာေစႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းတရပ္ျဖစ္သည္။ လြန္ခ့ဲေသာ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔က တ႐ုတ္နယ္စပ္ ေရႊလီတဝိုက္တြင္လက္နက္ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္မႈတခု သတင္းသဲ့သဲ့ၾကားရဘူးသည္။ ယခုႏွစ္ဆန္းတြင္လည္း ကိုးကန္႔နယ္စပ္အနီးတြင္ကားတစီးတိုက္ လက္နက္ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ဖမ္းမိသည္ဟု တ႐ုတ္သံအရာရွိတစ္ဦးေျပာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

တ႐ုတ္ျပည္တြင္ လက္နက္ေမွာင္ခိုမႈသည္ အမႈႀကီးျဖစ္သည္။ ေသဒဏ္ ျဖစ္သည္။ သိုေပမဲ့ အက်င့္ပ်က္လဘ္စားေသာ အစိုးရအဖြဲဝင္မ်ားရွိေနပါက စူ႔ထက္စူ လူစြမ္းေကာင္းေပါက္ေဖၚမ်ား အဖုိ႔ ေမွာင္ခိုလက္နက္ေစ်းကြက္တခု ဖန္တီးေရာင္း ခ်ျခင္း ရွိႏုိင္သည္ဟု တြက္ဆရေပသည္။ ျမန္မာျပည္မွ သစ္မ်ား ေက်ာက္စိမ္းမ်ား သတၲဳမ်ား အင္ၾကင္းေက်ာက္မ်ားကို ၂၂ ဘီးကားႀကီးမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္ဘက္သုိ႔ ကားစီးရာနွင့္ခ်ီ၍ ေမွာင္ခိုထုတ္ေနေပရာတ႐ုတ္ျပည္ဘက္မွ ျမန္မာျပည္ဘက္သုိ႔ လက္နက္ေမွာင္ခိုလမ္းေၾကာင္းတခု မေပၚလာႏုိင္စရာမရွိေပ။ လက္နက္ေမွာင္ခို ေရာင္းဝယ္မႈဆိုသည့္ အလြန္တရာ ျမိဳးျမိဳး မ်က္မ်က္ ျမတ္စြန္းႏုိင္သည္မဟုတ္ပါေလာ။

ေနာက္ျဖစ္ႏုိင္ဘြယ္ရာတခုမွာ တ႐ုတ္အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက မ်က္ေစ့မိွတ္မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ကာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ေရာင္းခ်မႈ ခြင့္ျပဳေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ဤအခ်က္မွာ ခန္႔မွန္းစြပ္စြဲခ်က္တစ္ရပ္သာျဖစ္ၿပီး ခိုင္လုံေသာ သက္ေသအေထာက္ထား ျပႏုိင္ရန္ ခက္ခဲေပသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ပေလာင္အဖြဲ႕အေနႏွင့္ တိုးပြားလာေသာအင္အားမ်ားကို လက္နက္တပ္ဆင္စြမ္းရွိလာသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ ထုိ႔ျပင္ ပေလာင္တပ္ဖြဲ႕အေနႏွင့္ ကိုးကန္႔တုိ႔ႏွင့္စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္းၿပီး တပ္ရင္း ၃ ရင္းပါ စစ္ဗ်ဴဟာတခုကိုပင္ ကိုးကန္႔ေဒသသုိ႔ေစလႊတ္ တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိရာ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ထံမွ စစ္လက္နက္အကူအညီရရွိႏုိင္ဟု တြက္ဆရပါသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္
photo credit Mungdungla Wawhkyung


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)