ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – (အပုိင္း ၆)

February 28, 2016

12729208_556093947886862_7241226835016585606_n
ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – (အပုိင္း ၆)
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၆

(က) TNLA ႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႕မ်ား
ပေလာင္အဖြဲ႕အေနႏွင့္ယခင္အဖြဲ႕ေဟာင္းကာလကေရာ ယခုအဖြဲ႕သစ္ကာလပါ KIA ႏွင့္ရင္းႏွိီးေသာ မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ ပေလာင္အဖြဲ႕အေနႏွင့္ မဒတအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ခ့ဲသလို မဒတအကူအညီျဖင့္ပင္ ယခုအဖြဲ႕သစ္ကို ဖြဲ႕စည္းခ့ဲ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း UNFC ဖြဲ႕ေသာအခါ UNFC အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ဆက္လက္ပါဝင္ခ့ဲသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာလ KIO ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ လ္ိုင္ဇာတြင္ က်င္းပေသာ တိုင္းရင္းသားညီလာခံတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နကိကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအားလုံး တျပည္လုံးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးညိႇႏႈိင္းရန္အတြက္ NCCT ကိုဖြဲ႕စည္းရာတြင္လည္း ပါဝင္ခ့ဲ သည္။

TNLA အေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား စုစည္းက်င္းပေသာ ပထမအၾကိမ္ ေလာခီးလာညီလာခံ လိုင္ဇာ ညီလာခံ တုိ႔တြင္ပါဝင္ခ့ဲသလို ယခုႏွစ္တြင္း က်င္းပေသာ ပန္ဆန္းညီလာခံတြင္လည္း အစိုးရဘက္က TNLA ပါ အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ ကို တက္ေရာက္ခြင့္မျပဳရန္ ကန္႔ကြက္ခ့ဲေသာ္လည္း စီစဥ္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ UWSA/NDAA/KIA တုိ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရတက္ေရာက္ခြင့္ရခ့ဲသည္။ ဒုတိယအၾကိမ္ ၅ ရက္ၾကာက်င္းပမည့္ KNU ဌာနခ်ဳပ္ ေလာ္ခီးလာတြင္က်င္းပသည့္ ညီလာခံတြင္ လည္းတက္ေရာက္လ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း အားလုံးစုစည္းညီညြတ္ရန္မွာ မလြယ္ကူ လွေပ။ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား၏ မတူေသာေနရာေဒသ မတူေသာအေျခအေန ထုိ႔ျပင္ အစိုးရ၏မတူေသာ သေဘာထားတုိ႔ ေအာက္တြင္ ကြဲျပားလ်က္ရွိၾကသည္။ လက္ရွိ ေလာ္ခီးလာညီလာခံတြင္ KNU ; KNU/KNLA PC ; DKBA ၂ ဖြဲ႕ ; KIO/KIA ; SSA/SSPP/ NMSP ; ALP ; ANC.; AA ; WNO ; ABSDF ; LDU ; MNDAA/PSLF/TNLA ; KNPP ; CNF ; PNO စသည္တုိ႔ တက္ေရာက္ေနေသာ္လည္း ထိုတက္ေနေသာအဖြဲ႕မ်ားထဲမွ TNLA/MNDAA/AA အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕အား ေလာေလာဆယ္ ပါဝင္ခြင့္မျပဳႏိုင္ဟု အစိုးရဖက္က သေဘာထားေဖၚျပၿပီးျဖစ္သည္။

တဖက္ကလည္း ပန္ဆန္းညီလာခံတြင္ ပါဝင္ခ့ဲေသာ UWSA ဝ အဖြဲ႕ NDAA မိုင္းလားအဖြဲ႕ RCSS ရြက္ဆစ္အဖြဲ႕တုိ႔ ေလာ္ခီ လာညီလာခံတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိခ့ဲၾကေပ။ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားတစုတစည္းမရွိသည့္အေျခအေနကို ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ တျပည္လုံးအပစ္အခတ္အရပ္စဲေရးမွာ တျပည္လုံးအတိုင္းအတာေဆာင္ဘို႔ ခက္ခဲေနေပအုံးမည္။

ဆိုခ်င္သည္မွာ တိုင္းရင္းသားတုိ႔၏ တပ္ေပါင္းစုမွ တညီတညြတ္တည္းျဖစ္ရန္ မ်ားစြာအခက္ခဲႏွင့္ အကန္႔အသတ္ရွိေပသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အစိုးရ အျမန္ဆုံးလက္မွတ္ထိုးခ်င္ေနသည္မွာ KNU ျဖစ္ေနသည္။ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕မ်ားကမူ အစိုးရႏွင့္ပိုမို တိက်ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူၿပီးမွ ထိုးခ်င္သည္။အျမန္ဆုံးလက္မွတ္ထိုးခ်င္သည့္ KNU မွာလည္း အေၾကာင္းရွိည္။ ရွမ္းႏွင့္ကခ်င္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အပစ္ရပ္ထားစဥ္ကာလက KNU တဖြဲ႕တည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အတိုက္ခံခဲ့ရသည္။ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း အၾကပ္တည္းမ်ားၾကား၌ ုKNU အေနႏွင့္ မ်ားစြာအထိနာခ့ဲသည္။ အဆိုးဆုံးမွာ KNU မွအဖြဲ႕မ်ားစြာ ကြဲထြက္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ညီလာခံတြင္ပင္ KNU ၃ ဖြဲ႕ေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဘားအံ ဘုရားႀကီးရွိ ဖဒိုေအာင္ဆန္း အဖြဲ႕ လိႈင္းဘြဲ႕ဘက္က ေစာသမူဟဲအဖြဲ႕ ေတာင္ငူဘက္ကေစာဖယ္ရီမိုးအဖြဲ႕တုိ႔လို ပ့ဲထြက္သြားေသာ အဖြဲ႕ငယ္မ်ား ရွိေသး သည္။

ဤသုိ႔ေသာအေျခအေန ေအာက္တြင္ KNU အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာကာလတခုလိုေနသည္။ သည္အတြက္လည္း ေလာေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ အစိုးရဘက္က လက္မွတ္ထိုးရန္ ဖယ္ထားေသာအဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕မွာ ဖိအတိုက္ခံရမည့္အလား အလာရွိသည္။ ယခုလည္းဖိအတိုက္ခံေနရသည္ျဖစ္ရာ သိပ္ေတာ့မထူးလွဟု ဆိုရေပမည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕က တပ္ေပါင္းစုကိို တိုက္ေပါင္းစုဟုေခၚၾကသည္။တိုက္လည္းတိုက္ ေပါင္းလည္းေပါင္းရသည္ဟု ဆိုလိုရင္း ျဖစ္၏။

ၿပီးခ့ဲေသာ ႏွစ္မ်ားက UNFC ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္အျဖစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ FUA ဖြဲ႕စည္းေရး ေျပာဆိုလာၾကသည္။အစိုးရဖက္ကေတာ့လက္ခံျခင္းမရွိ။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲခ်င္းေပါင္း၍ FUA ဖြဲ႕ရန္ စိုင္းျပင္းလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ FUA ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ေတာင္ပိုင္း ခြဲ၍ဖြဲ႕မည္ဟုဆိုသည္။ FUAေျမာက္ပိုင္းကို KIA ကမကထျပဳၿပီး ဖြဲ႕စည္းမည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခု အစိုးရႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေနသည့္TNLA အပါအဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕သာ ပူးေပါင္းမႈရွိေနၿပီး FUA အသံမၾကားရေတာ့ေပ။

တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနႏွင့္ တိုးတက္မႈလည္းရွိႏုိင္သက့ဲသုိ႔ ဆုတ္ယုတ္မႈလည္း ရွိႏုိင္ေပသည္။ မည္သည့္ရလဒ္ ထြက္သည္ျဖစ္ေစ တပ္ေပါင္းစုတြင္းပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕မ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျပည္တြင္းျပည္ပအေျခအေန မ်ားေပၚ၌သာ တည္ေပလိမ့္မည္။

(ခ) TNLA နွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ
တကယ္ေတာ့ TNLA သည္ NCCT မွတဆင့္သာမက အစိုးရကိုယ္စားလည္အဖြဲ႕ႏွင့္လည္း တိုက္ရိုက္ေဆြးေႏြးခ့ဲဘူး သည္။၂၀၁၃ ဇူလိုင္လကုန္တြင္ PSLF/TNLA အတြင္းေရးမွဴး တာ့ဘုန္းေက်ာ္သည္ မူစယ္ျမိဳ႕၌ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုးတုိ႔ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ျဖစ္သည္။ MPC မွ ဦးလွ ေမာင္ေရႊဦးေက်ာ္ရင္လိႈင္ ေဒါက္တာေဇာ္မင္းဦးတုိ႔ ပါဝင္သည္ဟုဆိုသည္။

၎ေဆြးေႏြးပြဲမွ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ တိုက္ပြဲမ်ားေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ အျမန္ဆုံးထပ္မံေတြ႕ဆုံေရးတုိ႔ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္ဟုဆိုသည္။ သုိ႔ေသာ္ယေန႔တိုင္ ထပ္မံေတြ႕ဆုံမႈ ျဖစ္မလာဘဲ တိုက္ပြဲမ်ား စစ္ေရးအရအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသာတိုးလာေတာ့သည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပန္းဆန္းတြင္က်င္းပမည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ညီလာခံသုိ႔ ဖိတ္ၾကားျခင္းမျပဳရန္အစိုးရ၏ ကန္႔ကြက္ျခင္းခံခဲရသည္။ သမတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္ကလည္း TNLA/ MNDAA/ AA သုံးဖြဲ႕ဟာ ခုမွအသစ္ဖြဲ႕လာတဲ့အဖြဲ႕ေတြျဖစ္လို့ မေဆြးေႏြးေတာ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုလာခ့ဲသည္။ ထုိ႔အတူ ဦးေအာင္မင္းကလည္း လာမည့္ NCA တျပည္ လုံးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ထိုးပြဲတြင္ ဤသုံးဖြဲ႕မပါေတာ့ေၾကာင္း လက္မခံေတာ့ေၾကာင္း ေနာက္တဆင့္မွစဥ္း စားမည္ဟု ဆိုပါသည္။ TNLA ကမူ သူတုိ႔အေနႏွင့္ UNFC/NCCT တုိ႔တြင္ပါဝင္ခ့ဲၿပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ တက္ တက္ႂကြႂကြေဆာင္ရြက္ခ့ဲေၾကာင္း တုန္႔ျပန္ပါသည္။

NCCT ႏွင့္ အစ္ိုးရေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားမွတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားပြားေနေသာ အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္အက်ိဳးရလဒ္ မွ ထြက္မလာသည့္အတြက္ NCCT မွ ကိုးကန္႔ TNLA/ AA ၃ ဖြဲ႕ႏႈတ္ထြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပန္ဆန္းေဆြးေႏြးပြဲကာလက ေၾကျငာေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ယေန႔ထိ ထြက္ျခင္း မရွိေသးဘဲ ေလာ္ခီးလာညီလာခံတြင္ တက္ေရာက္ဆဲျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ဇြန္ ၂ ရက္မွ စတင္က်င္းပေသာ ေလာ္ခီးလာညီလာခံတြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္ စားလွယ္ မစၥတာ နမီးဗီးယားက ျငိမ္းခ်မ္းေရး အျမန္ေဖၚေဆာင္ရန္တိုက္တြန္းခ့ဲသက့ဲသုိ႔ KNU ဥကၠဌ ေစာမူတူးေစးကလည္း ဘာဘဲျဖစ္ေနေန NCA အျမန္လက္မွတ္ထိုးရန္ တိုက္တြန္းသြားသည္။ UNFC အႀကီးအကဲ အင္ဘန္လကမူ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးရာတြင္ ကိုးကန္အဖြဲ႕ႏွင့္ TNLA ပါေရးထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားသည္ဟု ေလာ္ခီးလာ ညီလာခံ အေစာပိုင္းသတင္း မ်ားအရ ဆိုပါသည္။ ေလာ္ခီးလာညီလာခံမွ အဆုံးသတ္ရလဒ္ကိုမူ ေစာင့္ၾကည့္ရေပဦးမည္။

အေစာပိုင္းကာလက အစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခ့ဲမႈရွိခ့ဲေသာTNLA အေနႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္း NCA လက္မွတ္ထိုးေရးတြင္ပါဝင္ရန္အစိုးရက ျငင္ဆန္လာသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။ ျဖစ္ႏုိင္ဘြယ္ရာမွာ ၂၀၁၃ မူစယ္ေဆြးေႏြးပြဲကာလက TNLA စတင္ဖြဲ႕စည္းသည္မွာမၾကာေသးသကဲ့သုိ႔ TNLA ၏ အင္အားမွာ ရာအခ်ဳိ႕သာရွိေနေသးသည့္ျပင္ လာေရာက္ေဆြး ေႏြးသူ TNLA ၏ Key player တစ္ဦးျဖစ္သူ အတြင္းေရးမွဴးတာ့ဘုန္းေက်ာ္ ထိုစဥ္ အသက္ေလးဆယ္ပင္ မျပည့္တတ္ ေသးေသာ လူငယ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတစ္ဦးျဖစ္ေန၍ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား အေလးထားမႈ ေလ်ာ့နည္း၍လားဟု စဥ္း စားဘြယ္ရာျဖစ္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေဆြးေႏြးပြဲဟူသည္ Power game တမ်ိဳးဟု အခ်ဳိ႕ကစဥ္းစားသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ကား အေျခအေနေျပာင္းလဲသြားခ့ဲသည္။ TNLA အဖြဲ႕ႏွင့္ AA တုိ႔ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ကိုးကန္႔စစ္ပြဲတြင္ ပါဝင္လာေသာ ျမန္မာအစိုးရေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွ သုံးဖြဲ႕စလုံးအားခါးခါးသီးသီး ျဖစ္လာေတာ့သည္။ တကယ္တမ္းဆိုလွ်င္ ကိုးကန္႔စစ္ပြဲသည္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မာန္မာနကို အႀကီးအက်ယ္ထိပါးေစသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

တကယ္ေတာ့ လြန္ခ့ဲေသာ ၂၆ ႏွစ္ခန္႔က ဖုန္ၾကားစင္းႏွင့္ကိုးကန္႔အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အထူးအေရးေပး ခံရေသာအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေျမာက္ဗကပမ်ားအား ျဖိဳခြဲရန္အတြက္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေအာင္ႀကီး ေလာ္စစ္ဟန္ ေအာလစ္ယန္ (ယခင္ကိုးကန္႔ေစာ္ဘြားႏြယ္) တုိ႔အား ေစလႊတ္၍ ဖုန္ၾကားစင္း ဖုန္ၾကားဖူးညီ အကိုႏွင့္ ဆက္သြယ္ခ့ဲၾကသည္။ ဖုန္ၾကားစင္းတုိ႔ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ဗကပမွ စတင္ပုန္ကန္ခြဲထြက္မႈမွ စတင္ၿပီး အေရွ့ေျမာက္ ဗကပတုိ႔ျပိဳကြဲခ့ဲရသည္။

ထုိ႔က့ဲသုိ႔ အေရွ႕ေျမာက္ ဗကပတုိ႔အား အႀကီးအက်ယ္ထိုးႏွက္ႏုိင္မႈႏွင့္အတူ ဖုန္ၾကားစင္းႏွင့္ကိုးကန္႔အဖြဲ႕အား ျမန္မာစစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဖက္လဲတကင္းျပဳခ့ဲၾကသည္။ အထူး ပစားေပးခ့ဲၾကသည္။ ထိုသုိ႔ေသာအေျခအေနမွ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ သြားေသာကာလ၌ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဖုန္ၾကားစင္းတ္ိုကိုးကန္႔မ်ားၾကား ခါးခါးသီးသီး ျဖစ္သြားမွာ ကံၾကမၼာ၏ သေရာ္ခ်က္ သမိုင္း၏ သေရာ္ခ်က္ Iorny of fate / Irony of history ဟုဆိုရေပမည္။

သုိ႔ေသာ္ ဤသုိ႔ဆို၍ TNLA ႏွင့္ အစိုးရေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမျဖစ္ႏုိင္ဟု ဆို၍မရေပ။ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လက္ရွိဦး တည္ခ်က္မွာ ကိုးကန္႔ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ေပၚ မေစ့စပ္စတမ္း တိုက္ခိုက္သြားရန္ရည္မွန္းခ်က္ထားပုံရ၏။ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕လက္နက္ခ်လွ်င္ပင္ စဥ္းစားဦးမည္ဟု ဆိုထားသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ထုိ႔သုိ႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕အားအထီးက်န္ျဖစ္ေစရန္ ဗ်ဴဟာေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္လာႏုိင္သည္။ လက္ရွိ ကိုးကန္႔အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေနေသာ AA ရခိုင္အဖြဲ႕မွာ မိမိေဒသတြင္းျပန္လည္ေျခခ်ရန္ ခက္ခဲစြာလုံးပမ္းေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ေျမာက္ပိုင္းရွိ AA တုိ႔မွာ KIA နယ္ေျမတြင္း၌သာရပ္တည္ေနရသည္ျဖစ္၍KIA ႏွင့္ အစိုးရ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးပါက AA ၏ လႈပ္ရွားႏုိင္စြမ္းကို ထိမ္းခ်ဳပ္ၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ AA အဖြဲ႕သည္ ရခို္င္သုိ႔ ေျခဆန္႔သြားျပီျဖစ္ရာ တမ်ိဳးတဖုံ
ေျပာင္းလဲသြားျပီဟုဆိုရမည္။

ထိုအေျခအေနတြင္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕အား အထီးက်န္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အစိုးရအေနႏွင့္ TNLA ႏွင့္အပစ္ရပ္ရန္ကမ္းလွမ္းညိႇ ႏႈ္ိင္းလာႏုိင္သည္။ ကမ္းလွမ္းခ်က္တြင္ TNLAအေနႏွင္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းမႈရပ္တန္႔ေပးရမည္ဟူေသာအခ်က္ပါလာ ေပလိမ့္မည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕အား အထီးက်န္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္သည္္။

၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔ သမတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ TNLA တဖြဲ႕တည္းအား NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ ပါဝင္ခြင့္ျပဳရန္ လမ္းစေပၚခ့ဲသည္။ သုိ႔သာ္ TNLA သည္ သူ၏မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ MNDAA/AA တုိ႔ႏွင့္အတူူရပ္တည္ရန္ဆုံုးျဖတ္ခ့ဲသည္။ အလားတူပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အမ်ားစုကလည္း အားလုံးပါဝင္ေရးကိုရပ္ခံခဲ့ၾကသည္။

က်ေနာ္အေနႏွင့္ ရေသာအခ်က္အလက္မ်ားေပၚမူတည္ၿပီး ခန္႔မွန္းသုံးသပ္သည္သာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဗဒင္ဆရာတစ္ဦး မဟုတ္သျဖင့္ အပ္ခ်မတ္ခ်ေတာ့ ေျပာဆိုႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။ တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရးက်ယ္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

တကယ္တမ္းဆ္ိုလ်င္ ျမန္မာျပည္ ျပည္တြင္းစစ္ အႏွစ္ ၆၀ေက်ာ္အတြင္း အုပ္စိုးသူအစိုးရအဆက္ဆက္အား ဆန္႔က်င္တိုက္ ခိုက္ၾကေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္း၍တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕ခ့ဲၾကသည္မွာ အၾကိမ္ၾကိမ္ ရွိခ့ဲၾကေပျပီ။ အၾကိမ္ၾကိမ္ ျပန္၍ ကြဲခ့ဲၾကသက့ဲသုိ႔ အခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ခ့ဲၾကၿပီး ေသြးေခ်ာင္းစီးခ့ဲၾကသည္မွာလည္း မနည္းလွေတာ့ျပီ။ သင္ခန္းစာမ်ားကား မနည္းေတာ့ျပီ။ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား မနည္းေတာ့ျပီ။ သင္ခန္းစာမ်ား အေတြ႕အၾကံဳမ်ား သေဘာတရားမ်ား မည္သုိ႔ပင္ရွိေစကာမူ လက္ေတြ႕နယ္ပယ္တြင္ လက္ေတြ႕က်က်လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္က လက္ေတြ႕ရလဒ္ ကိုထြက္ေပၚေစပါသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္
photo credit Mungdungla Wawhkyung


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …


MoeMaKa Monthly MARCH 2017 ထြက္ျပန္ဘီ တဲ့..

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုုးမခ မတ္၊ ၂၀၁၇ ထြက္ပါျပီ

By

  မိုုးမခ မတ္၊ ၂၀၁၇ ထြက္ပါျပီ (မတ္ ၉ ၊ ၂၀၁၇)...

Read more »

မိုးမခ ေဖေဖာ္ဝါရီကို အိမ္အေရာက္ မွာယူႏိုင္ပါၿပီ

By

မိုးမခ ေဖေဖာ္ဝါရီကို အိမ္အေရာက္ မွာယူႏိုင္ပါၿပီ (မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၇ တရားမွ်တဖို႔ အတြက္...

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္းကို ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ အိမ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးေနပါတယ္

By

မိုးမခမဂၢဇင္းကို ျမန္မာျပည္အႏွံ႔  အိမ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးေနပါတယ္ (မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၆၊ ၂၀၁၇ ၂၀၁၆...

Read more »

မိုးမခ ႏိုဝင္ဘာကို အိမ္အေရာက္ မွာယူပါ

By

” ကဗ်ာဖတ္ခ်င္ရင္ မုိးမခမွာဖတ္ပါ စာဖတ္ခ်င္ရင္ မုိးမခမွာဖတ္ပါ တေရြ႕ေရြ႕နဲ႔ ေရွ႕တန္းေရာက္လာတဲ့ မဂၢဇင္း .....

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကာတြန္း Joker ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး ခ်မ္းျမ စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သင္းလဲ့၀င္း (Myanmar Now) သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္