ကိုုသန္းလြင္ – အစိုးရသစ္ႏွင့္ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား

March 7, 2016

2013 – Tatmadaw Day

 

ကိုုသန္းလြင္ – အစိုးရသစ္ႏွင့္ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား

(မိုုးမခ) မတ္ ၇၊ ၂၀၁၆

(၁)

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ခု ဖြဲစည္းပံုအေၿခခံဥပေဒအရ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္တခဲနက္အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာ အစိုးရဖြဲ႔စည္းႏုိင္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ႏွင့္အာဏာခြဲေ၀ေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ပါက္သက္ၿပီးအႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးေနရပါသည္ ၊ တရား၀င္ေၿပာႀကားခ်က္မ်ားမွ၄င္း သိုးသိုးသန္႔သန္႔ၾကားရေသာ ျပင္ပသတင္း မ်ားမွ၄င္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႔သည္ဟုမဆိုႏုိင္ပါ။

(၂)

ကြ်န္ေတာ္တို႔တြင္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲထိုင္ေနစဥ္အတြင္း ျပည္သူတို႔ဧ။္ဆႏၵကို ေျပာစရာမ်ား ရွိလာၾကပါသည္ ၊ တခ်ိန္ထဲမွာပင္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ သင္ခန္းစာယူႏုိင္စရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း သတိၿပဳမိႀကပါသည္။

ဆိုဗီယက္ ရုရွားႏိုင္ငံတြင္ စကာလင္ေခတ္က၄င္း ၊ ဘရက္ဇညက္ႏွင့္ ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အင္အားသံုး၍ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုမွာ မစ္ေခးလ္ဂုိဗာေခ်ာ့ ၏ Glasnost ႏွင့္ Perestroika ေခၚ ပြင့္လင္းေရး ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရင္း တစစီျပိဳကြဲခဲ့ရပါသည္ ၊ ဂုိဗာေခ်ာ့ ၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ စတင္ခဲ့ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း မ်ားမွာ မိမိၾသဇာအာဏာခိုင္ျမဲမႈ မရွိစဥ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရည္မွန္းသလိုျဖစ္မလာဘဲ က်ရႈံးခဲ့ရပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ၾကားဖူးေသာ အျဖစ္အျပက္တစ္ခုမွာ ဆိုဗီယက္ႏိုင္ငံ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ပါတ္သက္ပါသည္ ၊ ပဌမ ဘတ္ဂ်က္မူၾကမ္းမွာ ဂိုဗာေခ်ာ့ ထံေရာက္ရွိျပီး (၂) ပါတ္အၾကာတြင္ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရပါသည္ ၊ သူကဘာေတြ ျပင္ရ မည္ဆိုျပီး ျပန္ခ်ေပးခဲ့ပါသည္ ၊ ေနာက္တၾကိမ္ ထပ္မံတင္ျပန္ေသာအခါ သူထံမွာ ရက္သတၱ တပါတ္မွ် သိမ္း ထားျပီးပယ္ခ်ခဲ့ျပန္ပါသည္ ၊ ထိုအခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္တြင္ ဘတ္ဂ်က္အတည္မျဖစ္ေသးသျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္မႈ ခက္ခဲကုန္သည္ဟုဆိုၾကပါသည္ ၊ ေပါင္မုန္႔ကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံစားကုန္ေတြပင္ ရွားပါးကုန္သည္။

ေနာက္သမၼတသစ္ ယဲ့လ္ဆင္ တက္လာေသာအခါ သူ႔ေရွ႕ေရာက္လာသည့္ ဘတ္ဂ်က္မူၾကမ္းကို ပဌမ စာမ်က္ႏွာကိုပင္ ျပီးေအာင္မဖတ္ဘဲ လက္မွတ္ထိုးအတည္ျပဳခဲ့သည္ဟုဆိုသည္ ၊ သင္ခမ္းစာကို ၾကိဳက္သလို ယူႏိုင္ပါသည္ ၊ အစိုးရတခု၏ ပဌမဆံုးဦးတည္ခ်က္မွာ မိမိ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ႏွင့္ၾသဇာ တည္ျမဲေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၏ ဥပမာတြင္ ပဌမဆံုးေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသည့္ သမၼတ မိုဟာမက္ ေမာ္စီ အစိုးရ တာရွည္ မခိုင္ျမဲခဲ့ပံုတြင္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္ ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအမ်ားဆံုးရခဲ့သည့္ Muslim Brotherhood ပါတီသည္ ေမာ္စီကို သမၼတတင္ေျမွာက္ခဲ့သည္ ၊ ထိုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ သမၼတ ေမာ္စီက မိမိကိုယ္ကို အာဏာ ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုမိုရရွိေစရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဘို႔ က်ိဳးစားခဲ့သည္ ၊ သမၼတ သည္ အတိုက္အခံ ပါတီမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကတိေတြေပးခဲ့ျပီးသည့္ေနာက္ သူ႔ပါတီအၾကီးအကဲမ်ားထံ အစီရင္ခံျပီးေသာအခါ မိမိေပးခဲ့ေသာကတိကိုပင္ မထိမ္းသိမ္းႏိုင္၊ ထိုအၾကီးအကဲမ်ားအလိုက် တဖက္သတ္ ေက်ျငာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ တတ္သည္၊ ႏိုင္ငံအက်ိဳးထက္ ပါတီ၏အက်ိဳးကို ဦးစားေပးသည္ဟု စြတ္စြဲ ခံရသည္၊

လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား ၊ တရားစီရင္ေရး၀န္ထမ္းမ်ားကပင္ သူ႔ကိုမေထာက္ခံဘဲ ေျဗာင္အာဏာဖီဆန္ခဲ့ၾကသည္၊ ေမာ္စီအစိုးရမွာ တႏွစ္သာခံျပီး စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းခံလိုက္ရပါသည္။

တရုပ္ျပည္တြင္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္က ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ခ်ဴအင္လိုင္းက ေခတ္မွီတိုးတက္ေရး (Four Modernization) Guide line ၄ခု ကိုခ်မွတ္ေက်ျငာခ့ဲသည္၊ ၄င္းတို႔မွာ (၁) စိုက္ပ်ိဳးေရး ၊ (၂) စက္မႈဖြံ႔ျဖိဳးေရး ၊ (၃) အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ (၄) သိပၸံႏွင့္နည္းပညာတိုးတက္ေရးဟူ၍ျဖစ္သည္၊ ၄င္းတို႔ကိုလက္ေတြ႔သမား တိန္ေရွာက္ပင္ ( Deng Xiaoping) ကအေကာင္အထည္ေဖၚေပးခဲ့ရသည္၊ ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟူ၍မပါ၀င္ေပ၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ႏိုင္ငံေရးကို ယခုအခ်ိန္အထိေျပာင္းလဲဖို႔ မက်ိဳးစား ခဲ့ၾကေပ ၊ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမဟုတ္သလိ ု၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲမည့္ အရိပ္အေရာင္ လည္း မျပသခဲ့ေပ။

တိန္ေရွာက္ပင္မွာ စဦးကတည္းက စီးပြားေရးကိုေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသူျဖစ္သည္ ၊ သ႔ူတြင္ ၾသဇာအာဏာမရွိစဥ္ ကာလမ်ားကတည္းက စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ေဆာ္ၾသေနသူျဖစ္ရာ ေမာ္စီတုန္း ရွိစဥ္ကာလမွ စ၍ သံုးၾကိမ္ထက္မနည္း ေဖါက္ျပန္သူအျဖစ္ အရာက်ခဲ့ပါ သည္ ၊ သူသည္ေနာက္ဆံုး တြင္ ပါတီ ဥကၠဌရာထူးႏွင့္အတူ တရုတ္ျပည္ စစ္တပ္၏ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ လည္းျဖစ္လာသည္ ၊ မိမိၾသဇာ အာဏာ ထိပ္ဆံုးေရာက္ခ်ိန္တြင္ တီရမ္မင္ရင္ျပင္ (Tiananmen Square) မွ ဆႏၵျပ မႈမ်ားကို အင္အားသံုး ႏွိမ္နင္းခ့ဲ သည္။

ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားေနာက္ပိုင္းတြင္ရာထူးအားလံုးကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္၊ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ သူ၏ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကား ေသာ ေတာင္ပိုင္းကမ္းရုိးတန္းေဒသ ခရီးစဥ္ကိုစတင္ခဲ့သည္၊ ေရာက္ေလရာအရပ္တြင္ သူ၏စီးပြားေရးမူ၀ါဒ၊ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာ္ၾသခဲ့သည္၊ ထိုအခ်ိန္က သမၼတ ဂ်န္ဇီမင္းမွ အစျပဳ၍ သူ႔ေပၚလစီမ်ားကို ေထာက္ခံ ခဲ့ၾကရာမွ စီးပြားေရးျပဳျပင္မႈကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။

သူ႔တြင္တရား၀င္ ၾသဇာအာဏာမရွိေတာ့သည့္တိုင္ေအာင္ တရုတ္ျပည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ဆင္းရဲတြင္း မွလြတ္ေအာင္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္၊ ထို႔ေနာက္တြင္ တရုပ္အစိုးရကို ျပည္သူလူထုကလက္ခံၾကသည့္ နည္းတူ ကမာၻ႔ အလယ္တြင္လည္း မ်က္ႏွာမငယ္ရေတာ့ေခ်၊ ထိုဥပမာမ်ားက ေျပာေနေသာ သင္ခမ္းစာမွာ အစိုးရမ်ား အေနျဖင့္ “ၾသဇာအာဏာ ခိုင္မာမႈမရွိဘဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္၍ မရပါ” ဟုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

(၃)

ယေန႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာျပည္သူကေပးအပ္ေသာ mendate ရွိသည္ဆိုေစ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါမွ တက္လာမည့္အစိုးရသစ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာတည္တံ့ ခိုင္ျမဲျပီး ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းအရပ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္၊ ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒအရ ဤအခ်က္ သည္ ေရွာင္လႊဲ၍မရႏိုင္ေသာ အခ်က္တခုျဖစ္ေနပါသည္။

ထုိမွတဆင့္တက္၍ ေျပာရေသာ္ ထိုဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒအရပင္ အစိုးရသစ္အဖို႔ တိုင္းရင္းသားေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥမ်ားတြင္ အဓိက ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ေပးႏိုင္စြမ္းရွိမည္မဟုတ္ပါ၊ ဗဟိုအစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ မ်ား၏ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ ရွိရန္လိုအပ္သလို သူတို႔၏အဓိကလိုလားခ်က္မ်ားတြင္ နယ္ေျမစိုးမိုးေရးသည္ အေရး ၾကီးဆံုးျဖစ္သည္ ဆိုျခင္းကိုလည္း သတိခ်ပ္သင့္သည္ ၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွ ပါတီအမ်ားစုမွာ အစိုးရဖဲြ႔ႏိုင္ ေရး၊ အာဏာတည္တံ့ေရးကိုသာ ဦးစားေပးေနၾကဟန္ရွိသည္၊ သူတို႔အေနျဖင့္ မည္သူ႔ကိုမွ် မယံုၾကည္ၾက ဆိုျခင္းကိုလည္း နားလည္ေပးၾကရပါမည္။

နယ္စပ္ေဒသ ျပည္နယ္မ်ားအေရးမွာ အကိုင္အတြယ္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ ရပါမည္၊ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ Geopolitics ေခၚ ေဒသဆိုင္ရာ ပထ၀ီအေနအထားအရ ကြ်မ္းက်င္စြာ ကစားႏိုင္ရပါလိမ့္မည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရသည္ ထိုလံုျခံဳေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကိုသာ လႊဲထားသင့္ပါသည္ ၊ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္စီးပြားေရးဟူ၍ ရွိရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေလာေလာဆယ္တြင္ လက္ေရွာင္ထားသင့္ပါသည္၊ မိမိအတြက္ အဓိကထားျပီး အလုပ္လုပ္ရန္မွာ ျပည္သူတို႔၏စီးပြားေရး ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးကိစၥမ်ား ျဖစ္ပါသည္ ၊ ထိုနယ္ပယ္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရ လ်င္ ျပည္သူလူထုက ယံုၾကည္ကိုးစားလာပါလိမ့္မည္ ၊ ဤနည္းျဖင့္ အခ်ိန္တႏွစ္မွ ႏွစ္ႏွစ္တြင္ အစိုးရအသစ္၏ ဂုဏ္သိကၡာတိုးတက္လာပါလိမ့္မည္၊ ၾသဇာအာဏာလည္းခိုင္ျမဲလာပါလိမ့္မည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီၾကီးမွာ အတိုက္အခံဘ၀တြင္ စစ္အစိုးရအေပၚ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ျခင္း အတြက္ ျပည္သူကခ်စ္ခင္ေလးစားခဲ့ၾကပါသည္ ၊ စစ္အစိုးရမရွိေတာ့ခ်ိန္ ၊ တိုက္ခိုက္စရာမရွိေတာ့ခ်ိန္၊ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ရခ်ိန္တြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မိမိကိုခ်စ္ခင္ေလးစားမႈ ဒီဂရီမွာ ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္ပါ သည္။

အစိုးရကက္ဘိနက္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအပါအ၀င္ အင္အားေပါင္းစံု ထည့္သြင္းေပးရပါမည္ ၊ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားတြင္ နယ္ခံလူထုႏွစ္သက္သလို ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကိုေပးသင့္ပါသည္၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ လူတန္းစားေပါင္းစံု၏ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္းစံုပါ၀င္ျပီး ၄င္းတို႔အား စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ ၾသဇာအာဏာမ်ား ေပးအပ္ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပဌမဦးဆံုးႏွစ္မွာ အာဏာကိုေခ်ာေမြ႔စြာ လႊဲေျပာင္းရယူသည္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး၊ က်န္္းမာေရး၊ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒသစ္မ်ားျပဌာန္းႏိုင္ေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္၊ ျပည္သူတို႔အသံကို နားေထာင္ရန္ Forum မ်ား Workshop မ်ားေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုက်င္းပ ေပးရပါမည္၊ တိုင္းျပည္၏ ဦးတည္ရာ အနာဂါတ္လမ္းေၾကာင္း ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါလိမ့္မည္။

(၄)

“လၻက္ေကာင္းစားခ်င္၊ ပေလာင္ေတာင္တက္ေႏွးရပါသည္” ဆိုေသာစကားရွိပါသည္၊ ႏိုင္ငံဖြဲ႔ျဖိဳးေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ သတိၾကီးစြာႏွင့္၊ အခ်ိန္လံုေလာက္ေအာင္ရယူျပီးမွသာေပၚလစီအသစ္မ်ားကို ခ်မွတ္ရ ပါမည္၊ ေရွ႔ကို ေလာမၾကီးေစခ်င္ပါ၊ ဘယ္ႏိုင္ငံတြင္မွ မျဖစ္ခဲ့ဘူးေသာ အႏိုင္ရပါတီက မိမိအာဏာရရွိေရးကို စစ္တပ္ႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္း ရယူေနရျခင္းအတြက္ ပိုျပီးစိတ္ရွည္ရန္၊ သေဘာထားၾကီးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ကိုသန္းလြင္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ကုိသန္းလြင္, သတင္းေဆာင္းပါး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

မုိးမခ လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ

By

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ ၾသဂတ္စ္ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကေလာင္ရွင္ေတြရဲ႕...

Read more »

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ …

By

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ … (မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၈၊ ၂၀၁၇ မုိးမခ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္