ေမာင္ေမာင္စုိး – ကိုးကန္႔ေဒသ ဖုန္ၾကားစင္း ႏွင့္ MNDAA – အပိုင္း (၅)

March 24, 2016

 ေမာင္ေမာင္စုိး – ကိုးကန္႔ေဒသ ဖုန္ၾကားစင္း ႏွင့္ MNDAA – အပိုင္း (၅)

(မုိးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၆

● ကိုးကန္႔အေရးႏွင့္ တ႐ုတ္
ဖုန္ၾကားစင္းတုိ႔ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕သည္ ၎တုိ႔၏ အဓိက ဝါဒျဖန္႔ခ်ိစည္းရံုးမႈမ်ားကို တ႐ုတ္ဘာသာ ဝက္ဆိုက္မ်ားတြင္ျပဳလုပ္ခ့ဲ သည္။ တ႐ုတ္အစိုးရအေနႏွင့္ ကိုးကန္႔အေရးတြင္ ပါဝင္စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳဆိုသည့္မူႏွင့္ရပ္တည္ခ့ဲေသာ္လည္း တ႐ုတ္ျပည္ တြင္းမွ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ကိုေထာက္ခံသည့္အစု ၂ စုေပၚထြက္ခ့ဲသည္။

ပထမအစုမွာ တ႐ုတ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ PLA အတြင္းမွ စစ္ဖက္အရာရွိႀကီးအခ်ဳိ႕ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္၏စစ္ဖက္ဆိုင္ ရာေသနဂၤဗ်ဴဟာအျဖစ္ ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအားပ့ံပိုးအားထားမႈျပဳသင့္သည္ဟု ယူဆသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုစစ္ဖက္အရာရွိႀကီးအခ်ဳိ႕သည္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕အား ကူညီခ့ဲပုံရသည္။ ကိုးကန္႔ျပႆနာေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ PLA စစ္ ခြၽမ္း စစ္ေဒသမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၄ ဦးခန္႔ ရာထူးမွဖယ္ရွားျခင္းခံခ့ဲရသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ဒုတိယအစုမွာ တ႐ုတ္အရပ္သားမ်ားအတြင္းမွျဖစ္သည္။ ကိုးကန္႔တ႐ုတ္ဆိုသည္မွာ ဟန္လူမ်ဳိး တ႐ုတ္ႏြယ္ဖြားမ်ားျဖစ္ရာ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားေရးေရးလႈံ႕ေဆာ္မႈသည္ အင္တာနက္ဝက္ဆိုက္မ်ားမွတဆင့္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္း အက်ယ္အျပန္႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔၍ ေထာက္ခံမႈရခ့ဲသည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းထြက္ေျပးလာေသာ ကိုးကန္႔စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ေျခာက္ေသာင္းခန္႔အတြက္ အကူ အညီမ်ား လုံလုံေလာက္ေလာက္ရခ့ဲသက့ဲသုိ႔ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕အတြက္လည္း အကူအညီမ်ားရခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။ online ေပၚရွိ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားေရး လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားျပင္းထန္၍ တ႐ုတ္အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက အခ်ဳိ႕ page မ်ားကို ျဖဳတ္ခ် ကန္႔ သတ္ခ့ဲရသည္ဟု ဆိုသည္။

သုိ႔ေသာ္ တ႐ုတ္စစ္တပ္၏ နယ္စပ္ေလယဥ္ပ်ံသန္းခြင့္ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္ က်ည္အစစ္ႏွင့္ စစ္ေရးေလ့က်င္မႈကို ရက္အကန္႔ အသတ္မရွိျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔သည္ ကိုးကန္႔စစ္ပြဲအရွိန္ကို ေလွ်ာ့ခ် ထိမ္းခ်ဳပ္လိုပ္သည္ဟုု ဆိုရမည္။ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားအရ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေျပလည္တိုးတက္ခ်င္ၾကေသာ္လည္း ကိုးကန္႔တ႐ုတ္တုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း ဟန္ဟူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၾကရာ ကိုးကန္႔အေရးကို မ်က္ကြယ္မျပဳၾကေခ်။ သူမ်ားအိမ္ေရာက္ေနေသာ မိမိသားသမီး ႏွိပ္စက္ခံေနရပါက လက္ပိုက္ၾကည့္ေနရန္ခက္ခဲသည္ဟု ဆိုသည္။

ကိုးကန္႔ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္ျမန္ မာခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း ဥကၠဌ Mr. Geng Zhiyuan ကင္က်ိယြမ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရျမန္မာနိုင္ငံအေနနွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတဆင့္ ပဋိပကၡမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ တ႐ုတ္တုိ႔မွေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားတြင္ အဓိကမေျပလည္သည့္အခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားကို လက္နက္ခ်ဖုိ႔ အစိုးရကေတာင္းဆိုသည့္အခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎အခ်က္ကို တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားဖက္မွ ခ်က္ျခင္းႀကီးလက္ခံရန္ ခက္ခဲမည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

သူကဆက္လက္၍ အပစ္ခတ္ရပ္စဲျခင္းဆိုသည္မွာ ပထမေျခလွမ္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ ဤစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးနိုင္မည္ေလာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလုံး ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးခြင့္ျပဳမည္ေလာ မသိနိုင္ေသးဟု ဆိုပါသည္။ ကင္က်ိယြမ္က ျမန္မာအစုိးရက ကိုးကန္႔အဖြဲ႕အား အသိမွတ္ျပဳျခင္းမရွိဘဲ ၎အဖြဲ႕ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ လက္မခံဘူးဆိုပါက ေျပလည္စြာေျဖရွင့္ဖုိ႔ ခက္ျမဲခက္ေနဥိီးမည္ဟု တ႐ုတ္တုိ႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ေဖၚျပခ့ဲသည္။

ကိုးကန္႔အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိကအေနႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရသေဘာထားေပၚတြင္ မူတည္ေၾကာင္း အတိတ္ကာလက ျမန္ မာအစိုးရႏွင့္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ၾကား သေဘာတူညီမႈရရွိဖူးေၾကာင့္ ထို႔ေၾကာင့္ အဖိုးတန္သည့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးက္ို အႏွစ္ ၂၀ ခန္႔ ထိမ္းသိမ္းထားနိုင္ခ့ဲသည္ဟု ကင္က်ိယြမ္က ဆိုပါသည္။

တ႐ုတ္ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း ဥကၠဌျဖစ္သူ Mr ကင္က်ိယြမ္က ကိုးကန္႔အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္တုိ႔၏ သေဘာ ထားႏွင့္ တ႐ုတ္ျမန္မာဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာထားတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း သူ၏သ ေဘာ ထားကို ေဖၚျပပါသည္။

“ေဆြးေႏြးပြဲမွာ တ႐ုတ္ဟာ ေလ့လာသူျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီးတိုက္တြန္းနိုင္မယ္လုိ႔ယူဆပါတယ္။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ ေျမာက္ ေဒသအေရးဟာ တ႐ုတ္အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ မ်ားစြာဆက္ႏြယ္ေနပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းေရာက္ရွိေနတဲ့ စစ္ေဘး ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ တ႐ုတ္ျပည္မွာ မ်ားစြာဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္သလို ျမန္မာေလယာဥ္ဗံုးက်မႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္န္ိုင္ငံသားေတြ ေသေၾကဒဏ္ရာရမႈေတြ ျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။ ျမန္မာ့အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းပဋိပကၡဟာ တ႐ုတ္နယ္စပ္ကို ဂယက္ရိုက္ပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္က ကိုးကန္႔ေတြဟာ ျမန္မာနိုင္ငံသားျဖစ္ေပမဲ့ ဟန္မ်ဳိးႏြယ္ တ႐ုတ္ေတြရဲ့ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ မိမိေဆြမ်ဳိးေတြ တိုက္ခိုက္ခံေနရခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္နိုင္ငံအေနနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ့ကံၾကမၼာကို စိတ္ပူျခင္းဟာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တာသာ ျဖစ္ပါတယ္”

“ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ကိုကန္႔လူမ်ဳိးေတြကို စစ္ေရးအရတိုက္ခိုက္ျခင္းဟာ တ႐ုတ္ျပည္သူေတြရဲ့စိတ္ကို ရိုက္ခတ္နိုင္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာေတြရဲ့ နယ္ေျမျပည့္စုံမႈကို ေလးစားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာအစုိးရက တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြကို စစ္ေရးအရဖိႏွိပ္တာကိုေတာ့ မျမင္လိုပါဘူး။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းပဋိပကၡေတြ ထိမ္းမရသည္အထိ မျမင္ေတြ႕ လိုပါဘူး။ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ ျပႆနာေျပလည္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းပဋိပကၡဟာ တ ႐ုတ္ ျမန္မာဆက္ဆံေရးရဲ့ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္” ဟုဆိုပါသည္။

အဆိုပါ တ႐ုတ္ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းကို ၂၀၁၁ တြင္မွ ေဘက်င္းတြင္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာနႀကီး၏ ထိမ္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားပုံရသည္။ သူတုိ႔၏ သေဘာထား သည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ နိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒကို ထင္ဟပ္သည္။ အထက္ပါ ကင္က်ိယြမ္၏ေျပာၾကားခ်က္မွာ ကိုးကန္႔ စစ္ပြဲကာလအတြင္းက ေျပာၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ဤသေဘာထားကို အလ်ဥ္းသင့္သလို ထုတ္ေဖၚေျပာ ၾကားေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

● ျမန္မာစစ္ဖက္သေဘာထား
ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ ကိုးကန္႔ေဒသအားတိုက္ခိုက္ျခင္းအား ျမန္မာစစ္ဖက္မွ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအားထိပါးသည္ဟု သေဘာထားပါ သည္။ အခ်ဳိ႕သူမ်ားက ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္စစ္ဟုဆိုၾကေသာ္လည္း ကိုးကန္႔စစ္သည္ ျပည္တြင္းစစ္သာျဖစ္သည္ဟု ေကာက္ ခ်က္ခ်ၾကပါသည္။ ၂၀၁၅ ကိုးကန္႔စစ္ပြဲစကတည္းက ျမန္မာစစ္ဖက္သေဘာထားမွာ ခြၽင္းခ်က္မရွိ လက္နက္ခ်ေရးျဖစ္သည္။

NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္အားလုံးပါဝင္နိုင္ေရးအတြက္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ေနာက္ဆုံးညိႇႏႈိင္းပြဲျဖစ္သည့္ ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သမတဦးသိန္းစိန္က ဖုန္ၾကားစင္းအား သူတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မည္ ဆိုသည္ကလြဲ၍ တိက်ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မရခ့ဲဘဲ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ အားလုံးပါဝင္ေရးသည္လည္း အထမ ေျမာက္ခ့ဲေပ။

ေနာက္ပိုင္းထြက္ေပၚလာသည့္သတင္းအရ ဖုန္ၾကားစင္းအား ျမန္မာျပည္တြင္း ႀကိဳက္သည့္ေနရာေနထိုင္ထိုင္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ MNDAA အေနႏွင့္ လက္နက္ခ်ရမည္ဆိုေသာအခ်က္ကို ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဆုပ္ကိုင္ထားသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ကိုးကန္႔ေဒသတြင္း ၄ လၾကာ ျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားခ့ဲေသာစစ္ပြဲသည္ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ တိုင္းျပည္ကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိမ္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ဂုဏ္သိကၡာထိပါးေစသည့္လုပ္ရပ္အျဖစ္ ၾကည့္ျမင္သုံး သပ္ထားပုံရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕အား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ျငင္းပယ္ထားၿပီး ခြၽင္းခ်က္မရွိ လက္နက္ခ်ရန္သာ ေတာင္းဆိုေနသည္ဟု သုံးသပ္ရေပသည္။

● ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ႏွင့္ ဖုန္ၾကားစင္း
၁၉၇၀ ဝန္းက်င္ CPB တုိ႔အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အင္အားေကာင္းလာစဥ္ကာလက စာေရးဆရာ သိန္းေဖျမင့္သည္ အ ေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းသုိ႔ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈၿပီး အေရွ႕ေျမာက္တိုင္းတခြင္ဟူေသာ ခရီးသြားေဆာင္းပါးရွည္တပုဒ္ ေရးသားခ့ဲ ဘူး ပါသည္။

ထိုစာအုပ္တြင္ သိန္းေဖျမင့္က လူ ၂ ဦးအေၾကာင္းကို တဖြဲ႕တႏြဲ႕ေရးသားခ့ဲဖူးသည္။ တစ္ဦးကေတာ့ သိႏီၷေရပူစမ္း စား ေသာက္၏ဆိုင္တစ္ခုက ေခ်ာေမာလွပေသာ ရွမ္းမေလး အဲေႏြးျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ဦးကေတာ့ လား႐ႈိးက ကာကြယ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ ေလာ္စစ္ဟန္ျဖစ္သည္။ ေလာ္စစ္ဟန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးသိန္းေဖျမင့္က စီးလွ်င္ ရဲရဲစီးရမည့္ ျမင္းတစ္ေကာင္ဟု သုံးသပ္ခ့ဲသည္။ ထိုစဥ္ CPB တပ္မွဴးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဖုန္ၾကားစင္းအား ဦးသိန္းေဖျမင့္မေတြ႕ခ့ဲေပ။ အကယ္၍သာ ေတြ႕မ်ား ေတြ႕ျဖစ္မည္ဆိုပါက ဦးသိန္းေဖျမင့္ မည္သုိ႔သုံးသပ္မည္ဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ေပသည္။

ဖုန္ၾကားစင္းသည္ ကိုးကန္႔ေစာဘြားေခတ္ကထဲက ကိုးကန္႔ကာကြယ္ေရးတပ္မွျဖစ္သည္။ ကိုးကန္႔ေစာ္ဘြား အာဏာစြန္႔ လႊတ္ခ့ဲရသည့့္္ေနာက္ပိုင္းမွ အစိုးရအား ပုန္ကန္တိုက္ခိုက္ခ့ဲသူျဖစ္ရာ ကိုးကန္႔ေဒသတြင္ ႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ သူ၏ၾသဇာ သက္ေရာက္ေနခ့ဲသည္။ အင္အားေကာင္းခ့ဲေသာ အေရွ႕ေျမာက္ CPB ၿပိဳကြဲမႈတြင္ အစပထမ ေဖါက္ခြဲခ့ဲသူျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉ ကိုးကန္႔ေဒသမွ ထြက္ေျပးခ့ဲရၿပီးေနာက္ ၂၀၁၅ တြင္ အားလုံးကိုလႈပ္ခတ္ေစသည့္ စစ္ပြဲတပြဲကို ကိုးကန္႔ေဒသ၌ဖန္တီးနိုင္ခ့ဲသူျဖစ္သည္။ သူ၏အေကာင္းအဆိုးသည္ ဖက္တဖက္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သူ၏လုပ္နိုင္စြမ္းကိုေတာ့ အသ္ိမွတ္ျပဳထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္အခ်က္ျဖစ္ေပသည္။ လက္ရွိ MNDAA ကိုးကန္႔အဖြဲ႕တြင္ မည္သည့္တာဝန္ယူထားသည္မသိရေသာ္လည္း လက္ရွိ MNDAA စစ္ဦးစီခ်ဳပ္မွာ သူ၏သားျဖစ္သူ ဖုန္တရႊင္ျဖစ္ၿပီး အတြင္းေရးမွဴးမွာ သူ၏သားမက္ျဖစ္သူ ကိုထြန္းျမတ္ လင္းျဖစ္ရာ လက္ရွိကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕မွာ သူ၏ထိမ္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

ဖုန္ၾကားစင္းသည္ ကိုးကန္႔ေဒသမွ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခ့ဲေသာ္လည္း လက္မေလ်ာ့ခ့ဲသည္ကေတာ့ အ့ံအားသင့္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ လုံေလာက္သည့္ စစ္ကစားမႈရရန္ ေထာင္ခ်ီသည့္တပ္ကိုဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။ ဤသုိ႔လူေထာင္ခ်ီသည့္ တပ္တတပ္ဖြဲ႕စည္းရန္ ကုန္က်ေငြနည္းမည္မဟုတ္လွေပ။ သူပိုင္ေငြေၾကးျဖင့္ သုံးစြဲသေလာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားမည္သည့္ေနရာကရေအာင္ စြမ္း ေဆာင္နိုင္ခ့ဲသနည္းဆိုသည္မွာ စဥ္းစားဖြယ္ျဖစ္သည္။

ဖုန္ၾကားစင္းသည္ ကိုးကန္႔ေဒသျပန္လည္ထိုးေဖာက္ေရးအတြက္ ဝါဒျဖန္႔စည္းရံုးရာတြင္ တ႐ုတ္စာႏွင့္ တ႐ုတ္အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာကို အဓိကအသုံးျပဳသြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုအခ်က္သည္ တ႐ုတ္စကား တ႐ုတ္စာတတ္ေသာ ကိုး ကန္႔ သားကိုသာမက တ႐ုတ္ျပည္တြင္းရွိ တ႐ုတ္တုိ႔၏ ေထာက္ခံမႈ စာနာမႈက္ိုပါရယူနိုင္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဖုန္ၾကားစင္း၏ ေနာက္ႀကိဳးပမ္းမႈတခုမွာ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕ထားနိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ UNFC ၏ လိုင္ဇာညီလာခံ ေလာ္ခီးလာညီလာခံမ်ားကို တက္ေရာက္နိုင္ခ့ဲသက့ဲသုိ႔ အစိုးရ၏ကန္႔ကြက္ခ်က္ၾကားမွ ပန္ဆန္းညီလာခံကိုလည္းတက္ေရာက္နိုင္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ဤသည္မွာ ဖုန္ၾကားစင္း၏ႀကိဳးစားမႈသက္သက္ေလာ သုိ႔ မဟုတ္ တ႐ုတ္၏ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ေလာဆိုသည္ကိုေတာ့ ေဝခြဲသုံးသပ္ရန္ခက္ခဲေပသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ ပါဝင္ခြင့္ျပဳရန္ အစိုးရက ျငင္းပယ္ထားသည့္ TNLA /AA တ္ို႔ႏွင့္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕သည္ နိုင္ငံေရးအရ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ဆံလွ်က္ရွိက့ဲသုိ႔ UNFC အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ေရာ UNFC အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္သည့္ UWSA /NDAA တုိ႔ႏွင့္ပါ ဆက္ဆံေရးေကာင္းေအာင္ၾကိဳးစားလွ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟုဆိုရပါမည္။

သုိ႔ေသာ္လက္ရွိ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕တြင္ တပ္မဟာ ၂ ခုႏွင့္ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္း ၈ ရင္းရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း လက္ရွိအေျခ အေန လက္ရွိလူအင္အား စစ္လက္နက္အင္အားႏွင့္ ကိုးကန္႔ေဒသအား ကိုးကန္႔အဖြဲ႕အေနႏွင့္ ျပန္သိမ္းရန္ မျဖစ္နိုင္ေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကိုးကန္႔တ႐ုတ္နယ္စပ္ေဒသရွိ ျမင့္မားေသာေတာင္တန္းမ်ားတြင္ ေျခကုပ္ယူေနျခင္း သံလြင္ျမစ္အေနာက္ ဖက္ ေတာေတာင္ထူထပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားေျခကုပ္ယူေနနိုင္ျခင္းေတာ့ လုပ္နိုင္စြမ္းရွိသည္ဟုယူဆရသည္။

သုိ႔ုျဖစ္ရာ ကိုးကန္အဖြဲ႕အေနအထားသည္ ကိုးကန္႔ေဒသအတြက္ ထိုးဝင္ေနေသာဆူးတစ္ေခ်ာင္းျဖစ္သည္ကိုေတာ့ ျငင္းမ ရေပ။ ယခုက့ဲသုိ႔ ေရွ႕မတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာ အေနအထားမွ အေျခအေနအခ်ိန္ခါလိုက္၍ ျပန္လည္ဆူပြက္လာနိုင္ သည္ကိုေတာ့ သတိျပဳရန္လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။

Photo credit : globaltime and yahoo news


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ, အခန္းဆက္မ်ား, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)