ေမာင္ေမာင္စုိး – ကိုးကန္႔ေဒသ ဖုန္ၾကားစင္းႏွင့္ MNDAA – အပိုင္း (၆)

March 25, 2016

 ေမာင္ေမာင္စုိး – ကိုးကန္႔ေဒသ ဖုန္ၾကားစင္းႏွင့္ MNDAA – အပိုင္း (၆)
(မုိးမခ) မတ္ ၂၅၊ ၂၀၁၆

● ကိုးကန္႔ျပႆနာ မည္သုိ႔ေျဖရွင္းၾကမည္နည္း
ကိုးကန္႔ေဒသ၌ ၂၀၁၅ ေမလကုန္ ဇြန္လဆန္းမွ စစ္ပြဲအရွိန္ေလ်ာ့က်သြားခ့ဲသည္။ တ႐ုတ္ စစ္တပ္နယ္စပ္ေဒသတြင္ တပ္စြဲ ၍ရက္အကန္႔ အသတ္မရွိ စစ္ေလ့က်င့္ေရးလုပ္ခါ နယ္စပ္ေလယာဥ္ပ်ံသန္းမႈပိတ္ပင္မႈသည္ အေရးပါေသာ အေၾကာင္း အခ်က္တခ်က္ျဖစ္နိုင္သည္။ မည္သုိ႔ဆိုေစ စစ္မီးကေတာ့ ခဏတာျငိမ္သက္သြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပာပုံထဲတြင္မေတာ့ မီးႂကြင္း မီးက်န္က ရွိဆဲဟုဆိုရမည္။

၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေမာ္ထိုက္အနီးကိုးကန္႔အဖြဲ႕ေနရာယူထားေသာ ေတာင္ကုန္းတခုတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ အလားတူ ၂၀၁၆ ေဖဖဝါရီလအတြင္း သံလြင္အေနာက္ျခမ္း နမ့္ကြၽမ္း မုန္းေပၚေလးေဒသတြင္လည္း ျမန္မာစစ္ဖက္ႏွင့္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕တုိ႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲရာ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယဥ္ ၂ စီး စစ္ကူေပးခ့ဲရသည္။ ထိုတိုက္ပြဲ ၂ ပြဲသည္ အတန္ငယ္ႀကီး မားပုံရသည္။ က်ဆုံးဒဏ္ရာရ ဆယ္ဂဏန္းအထိရွိသည္ဟုု ေျမျပင္သတင္းမ်ားကဆိုၾကေသာ္လည္း တရားဝင္ သတင္းဌာန မ်ားမွ အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိခ့ဲေပ။

ထိ့ုျပင္ ေလာက္ကိုင္ရွိ ဟိုတယ္တခု ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းခံရမႈႏွင့္ ေလာက္ကိုင္ရွိ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းဗံုးကြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခ့ဲေသး သည္။ မည္သူ႔လက္ခ်က္ျဖစ္သည္ကို မသိရေသာ္လည္း ေဒသတြင္၌ အတန္ငယ္ မတည္ၿငိမ္မႈရွိေသးသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္အမ်ားပိုင္းအရမူ ၿငိမ္သက္ေနသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ကိုးကန္႔ျပႆနာသည္ ၿပီးျပတ္သြားေသာျပႆနာမဟုတ္။ ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ေနေသးသည့္ျပႆနာျဖစ္ သည္။ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ MNDAA ကေတာ့ TNLA/AA တုိ႔ႏွင့္ပူးတြဲ၍ ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔က ေၾကျငာခ်က္တရပ္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ၎ေၾကျငာခ်က္တြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ပါဝင္ရန္ ျငင္းပယ္ျခင္းခံထားရေသာ ၎တုိ႔အဖြဲ႕မ်ား အေနႏွင့္ ၂၀၁၅ နိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲမွ တက္လာေသာအစုိးရလက္ထက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ ေၾကာင္းပါရွိသည္။

လက္ရွိ NLD အစိုးရသစ္အေနႏွင့္ NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္အဖြဲ႕အားလုံး ပါဝင္ေရးကိုေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ NLD အစုိးရသစ္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားသည္ ျမန္မာစစ္ဖက္၏ေထာက္ခံမႈရယူရန္ လိုအပ္ေပမည္။ ျမန္မာစစ္ဖက္၏ေထာက္ခံမႈ မရရွိဘဲ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ျဖစ္နိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

ကိုးကန္႔ျပႆနာသည္ ျမန္မာစစ္ဖက္အတြက္ ခါးသည္းေသာျပႆနာျဖစ္ေနပုံရသည္။ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ နက္ခ်ရန္သာ ေတာင္းဆိုထားၿပီးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ ျငင္းပယ္ထားသည္။ ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕၏ တိုက္ခိုက္မႈသည္ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာကိုထိပါးသည္ဟု ယူဆသက့ဲသုိ႔ ျမန္မာစစ္ဖက္၏ဂုဏ္သိကၡာကိုထိပါးသည္ဟု ယူဆပုံရသည္။ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕လက္နက္ခ်ေရးဆိုသည့္တလမ္းသြားေပၚလစီျဖင့္ အလုပ္ျဖစ္ မျဖစ္ကေတာ့ ေသခ်ာစဥ္စားရမည့္ျပႆနာျဖစ္သည္။ မည္ သုိ႔ဆိုေစ ျမန္မာစစ္ဖက္အေနႏွင့္ မိမိ၏ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ပတ္သက္၍ အထိပါးမခံဟူေသာအခ်က္ကို ဆုပ္ကိုင္ထားပုံရသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ကေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရပ္နားထားၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲစားပြဲေပၚသုိ႔ေရာက္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ ၎တုိ႔အေနႏွင့္ ၎တုိ႔အဖြဲ႕၏ ရပ္တည္မႈတေနရာအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေနပုံေပၚသည္ဟု ယူဆရသည္။၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ေမာင္းထုတ္ခံရသည့္အေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္  ေခါင္းငုံ႔မဝင္လိုသည့္ သေဘာထားကိုျပသခ့ဲပုံရသည္။ သူတုိ႔၏ အမ်ဳိးသားစိတ္အေျခခံေပၚ၌ သူတုိ႔၏ရပ္တည္မႈတေနရာကို ရယူလိုပုံေပၚသည္။

ထို႔ျပင္ ကိုးကန္႔ျပႆနာ၌ ေနာက္ဆက္ႏႊယ္မႈတခုမွာ တ႐ုတ္အစိုးရျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ ဟန္မ်ိဴးႏြယ္ ကိုးကန္႔ တ႐ုတ္တုိ႔အား သူတုိ႔၏ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းအျဖစ္ၾကည့္သည္။ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား တိုက္ခိုက္ခံေနရ မႈကိုစိတ္ပူပန္သည္ဟုဆိုသည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ကိုအသိမွတ္မျပဳပါက သူတုိ႔ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ျခင္းမျပဳက ျပႆနာမေျဖရွင္းနိုင္ဟု႐ႈျမင္သည္။ ၂၀၁၆ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္သံအမတ္က ျမန္မာျပည္တိုင္း ရင္းသားျပႆနာကို ျင္ိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းနိုင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ျပည္ဖက္သုိ႔ ဗံုးမ်ားထပ္မက်လာေစဖုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ ေၾကာင္း ဆိုခ့ဲသည္။ အေၾကာင္းမဲ့ဆိုပုံမဟုတ္ဟု ယူဆရ၏။ လက္ရွိကာလ၌ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၌ ျမန္မာစစ္ဖက္မွ စစ္အင္ အား မ်ားစြာခ်ထားသည့္အေပၚ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္၍ ဆိုပုံရသည္။ ကိုးကန္အေရးႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ကိုးကန္႔တုိ႔အား သူတုိ႔၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းအျဖစ္ စဥ္းစားလုပ္ကိုင္ေနေသာ တ႐ုတ္တုိ႔၏ တုန္႔ျပန္လာနိုင္မႈက္ို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္လိုသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ကိုးကန္႔ျပႆနာသည္ ျမန္မာစစ္ဖက္အတြက္ ဂုဏ္သိကၡာျပႆနာ၊ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ MNDAA အတြက္ရပ္တည္မႈ ျပႆနာ တ႐ုတ္အစိုးရအတြက္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းျပႆနာျဖစ္သည္။ ကိုးကန္႔ျပႆနာသည္ သုံးပြင့္ဆိုင္ျပႆနာဟု ဆိုနိုင္ သည္။ သိမ္ေမြ႕ေသာ သံတမန္ေရးအခင္းအက်င္းပါ လိုအပ္သည္။ ပါဝင္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ဘက္ ၃ ဘက္စလုံး လက္သင့္ ခံံႏိုင္သည့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ဳိးလိုအပ္မည္ဟု ယူဆရပါသည္။

နိဂံုး
ကိုးကန္႔ျပႆနာကို အားလုံးလက္သင့္ခံႏိုင္သည့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ဳိးရေအာင္ေျဖရွင္းနိုင္ေရးသည္ လက္ရွိ NCA တြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အားလုံးပါဝင္နိုင္ေရး ခ်က္က်သည့္ျပႆနာျဖစ္ေနသည္။ အလားတူ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း တ႐ုတ္နယ္စပ္တေလ်ာက္ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေသာ KIA/AA/TNLA/UWSA/NDAA/SSPP-SSA အဖြဲ႕မ်ား၏ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရာ၌လည္း အေရးႀကီးသည့္ ကြင္းဆက္ျပႆနာျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕အားလုံးသည္ တ႐ုတ္နယ္ စပ္တေလ်ာက္တြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ မကင္းနိုင္ၾကသည္ကို အားလုံးလက္ခံထားၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားျပႆနာသည္ ျပည္တြင္းေရးျပႆနာျဖစ္သည္ဆိုေသာ္လည္း ျပည္ပနိုင္ ငံမ်ား၏ လက္တန္ရွည္မႈကို ပစ္ပယ္စဥ္းစား၍ မရႏိုင္ေပ။

အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔၏ ေဒသတြင္းအင္အားၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္းသာမက ျမန္မာျပည္တြင္းသုိ႔ပါ ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္ကို ဂ႐ုျပဳရန္လိုအပ္သည္။ ျပည္ပအင္အားႀကီးနိုင္ငံတုိ႔၏အင္အားျပိဳင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေသနဂၤဗ်ဴ ဟာ ၾကည့္ျမင္အကြက္ေရႊ႕မႈေအာက္တြင္ ျမန္မာျပည္ ၾကားမညႇပ္ေစဖုိ႔ လိုအပ္သည္။ ျပႆနာတခုခ်င္း၏ ထူးျခားခ်က္ကို ၾကည့္ရန္ ဆက္စပ္ရစ္ႏြယ္ေနေသာ တခုလုံးကိုၾကည့္ရန္လိုသည္။ ေၾကာင့္ မြဲျပာက်ေနေသာတိုင္းျပည္ကို ေနာက္တႀကိမ္ စစ္ဒဏ္မပိေစရန္လိုအပ္သည္။

လက္ရွိတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားျပႆနာသည္ သာမန္နိုင္ငံေရးျပႆနာ သက္သက္မဟုတ္။ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားျပႆနာကို ေျဖရွင္းေရးလည္းျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္ထားသည့္တိုင္းရင္းသားစစ္သည္ တစ္သိန္းနီးပါးခန္႔၏ ျပႆနာျဖစ္သည္။ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ၾကာသည့္ ျပည္တြင္းစစ္တြင္ အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရးသည္လည္းေကာင္း၊ အျပဳတ္ တိုက္ ေရးသည္လည္းေကာင္း အလုပ္မျဖစ္ခ့ဲ။ ျပႆနာကို မေျဖရွင္းနိုင္ခ့ဲေပ။

လက္ရွိျမန္မာျပည္၏ နိုင္ငံေရးအရေျပာင္းလဲေရးျပႆနာသည္ ဒီမိုကေရစီေရး လူအခြင့္အေရးျပႆနာ သက္သက္မဟုတ္ ေပ။ တိုင္းရင္းသားျပႆနာေျဖရွင္းေရး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားျပႆနာေျဖရွင္းေရးလည္းျဖစ္သည္ဟု သုံး သပ္ရပါသည္။

ၿပီးပါၿပီ

● မွတ္ခ်က္
မိမိအေနႏွင့္ မိမိလက္လွမ္းမီသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၆ ဖြဲ႕ကို တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္ေနသည့္ကာလတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ နားလည္ေကာက္ခ်က္ခ်နိုင္ေစၾကရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ အဖြဲ႕တိုင္း၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံမတင္ျပနိုင္ေသာ္လည္း ေယဘုယ် မိမိလက္လွမ္းမွီသမွ် တင္ျပခ့ဲပါသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၆ ဖြဲ႕အေၾကာင္းအား အပိုင္း ၄၆ ပိုင္းခြဲ၍ 27/1/2016 မွစ၍ ယေန႔အထိ ၄၆ ရက္တိတိ ေန႔စဥ္နီးပါး တင္ျပခ့ဲရာတြင္ စိတ္ပါဝင္စားစြာ ဖတ္ရႈၾကသူမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ေဝဖန္ေထာက္ျပ အၾကံျပဳသူမ်ားအား လည္းေကာင္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

အဆိုပါ တအန္းပေလာင္ ဝ အခါ ကိုးကန္႔စသည့္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၆ ဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ တ ဆက္စပ္ထဲဖတ္ရႈလိုပါက “Chronicles of Maung Maung Soe” page တြင္ ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈနိုင္ပါသည္။

ထို page ကိုျပဳလုပ္စီစဥ္ေပးေသာ Aung Ko ko ႏွင့္ မိမိ ေဆာင္းပါးအားလုံးနီးပါးအား ဓါတ္ပုံဒီဇိုင္း ျပဳလုပ္ေသာ Mungdungla Wawhkyung ႏွစ္ဦး (လူခ်င္းမေတြ႕ဘူးေသာ FB မိတ္ေဆြႏွစ္ဦး) အားလည္း ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တခုျဖစ္ေသာ SSPP/SSA အေၾကာင္း ေရးသားေဖၚျပနိုင္ရန္ ဆက္လက္ၾကိဳးစားသြားပါအုံး
မည္။

ေမာင္ေမာင္စိုး
ရန္ကုန္
16/3/2016


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: , ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ, အခန္းဆက္မ်ား, ေမာင္ေမာင္စိုုး

One Response to ေမာင္ေမာင္စုိး – ကိုးကန္႔ေဒသ ဖုန္ၾကားစင္းႏွင့္ MNDAA – အပိုင္း (၆)

  1. sai lwett lueng on March 25, 2016 at 6:34 pm

    ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္ခင္ဗ် အားေပးေနပါတယ္ဗ်

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)