မံုရြာေအာင္ရွင္ – ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ – အပိုင္း (၁၉)

April 7, 2016


မံုရြာေအာင္ရွင္ – ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ – အပိုင္း (၁၉)
(ဒီလိႈင္းဂ်ာနယ္) မိုးမခ၊ ဧျပီ ၇၊ ၂၀၁၆

(၁)

၁၈.၉.၁၉၉၈ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ ျမန္မာ့အသံမွ တရစပ္ထုတ္လႊင့္လွ်က္ရွိေသာ စစ္ခ်ီေတးမ်ား ရုတ္ တရက္ရပ္တန္႔သြားၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလံုးတြင္ အဘက္ဘက္မွယုိယြင္းေနေသာ အေျခအေနကို အခ်ိန္မွီ ထိန္းသိမ္းႏုိင့္ရန္အတြက္ ၊ ျပည္သူအားလံုး အက်ိဳးအတြက္ ၊ တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာ အရပ္ရပ္ကို တာဝန္ယူလုိက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔၏ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၈၈ ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ အစိုးရထံမွ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းယူလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ အမိန္႔အမွတ္ ၂/၈၈ ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းအမိန္႔တြင္ ည ၂၀:၀၀ အခ်ိန္မွ နံနက္ ၀၄:၀၀ နာရီအခ်ိန္အထိ မည္သူမဆုိ အမိန္႔တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ လမ္းမ်ားေပၚသုိ႔ ထြက္ေရာက္ သြားလာမႈမရွိေစရ။ ဆူပူလုိေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ၊ လူငါးေယာက္ႏွင့္ ငါးေယာက္ထက္ပုိ၍ လမ္းမ်ားအ ေပၚ စုေဝးျခင္း ၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း ၊ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ၊ ေဟာေျပာျခင္း ၊ ဟစ္ေအာ္ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း ၊ လႈ႔ံ ေဆာ္ျခင္း ၊ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျပဳျခင္း ၊ မည္သူမွ်မျပဳလုပ္ေစရ။ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ သပိတ္စခန္းဖြင့္ျခင္း ၊ ဆူပူ လႈ႔ံေဆာ္လုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ၊ လူစုလူေဝးျပဳလုပ္ျခင္း ၊ စုရံုးျခင္း ၊ မည္သူမွ်မျပဳလုပ္ရ။ လမ္းမ်ား ေပၚတြင္ အတားအဆီးမ်ား ျပဳလုပ္ပိတ္ဆုိ႔ျခင္း ၊ လမ္းမ်ားေဘးတြင္ လူစုလူေဝးျဖင့္ဆႏၵျပျခင္း ၊ မည္သူမွ်မျပဳ လုပ္ရ။ လံုျခဳံေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ၊ ဟန္႔တားျခင္း မျပဳ လုပ္ရဟု ပါရွိသည္။

ထပ္မံ၍ ယင္း ၁၈.၉.၁၉၈၈ ေန႔မွာပင္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၂/၈၈ ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ လက္ရွိတည္ဆဲျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ၊ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ ၊ ျပည္သူ႔ တရားသူႀကီးအဖြဲ႕ ၊ ျပည္သူ႔ဥပေဒအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕ ၊ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ၊ ျပည္နယ္/ တုိင္း/ၿမိဳ႕နယ္/ရပ္ကြက္/ေက်းရြာျပည္သူ႔ေကာင္စီအဆင့္ဆင့္ကုိ ဖ်က္သိမ္း လုိက္ေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယဝန္ ႀကီးမ်ားကိုလည္း တာဝန္မွရပ္စဲေၾကာင္း တစ္ဆက္တည္း ေၾကညာသည္။

အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီသည္ အမိန္႔အမွတ္ ၃/၈၈ ျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမိမိဌာနအသီးသီးသို႔ ၁၉.၉.၁၉၈၈ ေန႔မွစ၍ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကရန္ ၊ ၂၆.၉.၁၉၈၈ ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ ျခင္းမရွိပါက တာဝန္မွရပ္စဲမည္ဟုလည္း ညႊန္ၾကားထားသည္။ ေၾကညာခ်က္အမွန္ ၃/၈၈ ျဖင့္လည္း ျပည္ ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ လြတ္လပ္၍တက္ၾကြေသာ ႏုိင္ငံျခားေရးဝါဒကို ဆက္လက္က်င့္သံုးရမည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။

အမိန္႔အမွတ္ ၁/၈၈ ထုတ္ျပန္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္က ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး အတြင္းေရးမွဴး (၁)အျဖစ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ုပ္ခင္ညႊန္႔ ၊ အတြင္း ေရးမွဴး (၂)အျဖစ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ဦးကေဆာင္ရြက္သည္။ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊ ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ ခင္ ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တင္ထြန္း ၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ုဳပ္ေအာင္ရဲေက်ာ္ ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဘုန္းျမင့္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိန္ေအာင္ ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခ်စ္ေဆြ ၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ုဳပ္ေက်ာ္ဘ ၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေအး ၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ညဏ္လင္း ၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္သင့္ ၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ျမင့္ေအာင္ ၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ထြန္းၾကည္ ၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအးေသာင္း ၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ျမသင္းတို႔က အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ပါ ဝင္ၾကသည္။

(၂)

တပ္မေတာ္မွ အာဏာသိမ္းလုိက္သည့္သတင္းကို အေရးေတာ္ပံုအဖြဲ႕မ်ား မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ၾကားသိလုိက္ ရသည့္အတြက္ အံ့အားသင့္ၾကရသည္။ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်က္မွတ္ရန္ တုံ႔ဆုိင္းသြားၾကသည္။ ဟံသာဝတီဦး ဝင္းတင္က တပ္မေတာ္မွ အာဏာသိမ္းယူျခင္းအေပၚ ေဒါသတႀကီးျဖင့္ ကန္႔ကြက္သည့္ေၾကညာခ်က္ကို ေရး သားခဲ့သည္။ ေၾကညာခ်က္တြင္ “ စစ္အစုိးရ၏ အာဏာသိမ္းျခင္းကို ျပည္သူလူထုက လုံးဝလက္မခံ ၊ ကန္႔ ကြက္ရႈတ္ခ်သည္။ အာဏာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အာဏာသိမ္းမႈကို ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းရန္ေတာင္းဆုိေၾကာင္း” ေဖာ္ ျပထားသည္။

ထုိ႔အတူ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကုိကုိႀကီးသည္လည္း ဦးဝင္းတင္ထံေရာက္ရွိလာၿပီး အာဏာသိမ္းမႈကို ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကုိ ေရးသားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေၾက ညာခ်က္မ်ားကို ေရွ႕ေန ဦးသာဘန္းမွတစ္ဆင့္ ၿဗိတိန္ ၊ ဆုိဗီယက္ ၊ အေမရိကန္သံရုံးမ်ားသုိ႔ ဘာသာျပန္၍ေပး ပုိ႔သည္။ ဘီဘီစီ ဦးေမာင္ေမာင္ထံသုိ႔လည္း ထပ္မံေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ေလာက္တြင္ ဦးမုိးသူမွတစ္ဆင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ ေနအိမ္၌ ဦးဝင္းတင္အား ေခၚယူေတြ႕ဆံုသည္။ ဤသို႔ေတြ႕ဆံုမႈကို ဦးဝင္းတင္က “ ေတြ႕ၿပီေတာ့ ေဒၚစုက ေျပာတယ္။ ဆရာတို႔ ကၽြန္မေတာ့ ပါတီဖြဲ႕ေတာ့မယ္။ အဲဒီေတာ့ ေအာင္စုတင္က ေတြ႕ၿပီးၿပီ။ တြဲၿပီးၿပီ။ ဘာလုိ႔တြဲ ၿပီးလဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း မေမးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အမွန္အတို္င္းေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္ၿခံထဲ သိပ္မ ေရာက္ေတာ့ဘူး။ ဟုိရက္ေတြတုန္းက သပိတ္ကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး အမ်ားႀကီးေရာက္ခဲ့တဲ့အေနအထားကေန အဲဒီ ေအာင္စုတင္ဖြဲ႕ထားတာ ၾကားလည္းၾကားေရာ ကၽြန္ေတာ္ သိပ္ၿပီးေတာ့ မသြားျဖစ္ေတာ့ဘူး။ သြာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကေမးတာေပါ့။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ေဒၚစုကလည္း ဆရာ ကၽြန္မတုိ႔လည္း ပါတီဖြဲ႕မွျဖစ္ေတာ့မယ္ ၊ ပါတီဖြဲ႕မယ္တဲ့။

ေကာင္းၿပီ။ ပါတီဖြဲ႕မယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိဖြဲ႕မွာလည္းဆုိေတာ့ ဦးေအာင္ႀကီးရယ္ ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဦးတင္ဦးတုိ႔နဲ႔ သံုးဖြဲ႕ေပါင္းၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ပါတီဖြဲ႕မွာပဲတဲ့။ ဆရာတုိ႔လည္း ဝင္လုပ္ပါဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကေျပာတယ္ ၊ ကၽြန္ေတာ္မလုပ္ခ်င္ဘူး ၊ ကၽြန္ေတာ္က ႏုိင္ငံေရးလည္း လုပ္တက္တဲ့သူမဟုက္ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးသမားလည္း မဟုက္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ သိပ္လည္း စိတ္မဝင္စားဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ သပိတ္ေတြဘာေတြမွာ ပါဝင္လႈပ္ရွားတာက လုိအပ္တဲ့အေနအထားအရ လႈပ္ရွားတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအေနနဲ႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မလုပ္ခ်င္ဘူးလုိ႔ေျပာ လုိက္တယ္။

အဲဒီလုိဆုိေတာ့ ေဒၚစုက ဘာေျပာသလဲဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္မွတ္မိေနေသးတယ္။ ဆရာ ဒီလုိေတာ့ေျပာ လုိ႔မရဘူးေလတဲ့။ ကၽြန္မကုိယ္တုိင္ပင္လွ်င္ ကၽြန္မလည္း ဘယ္ႏုိင္ငံေရးလုပ္တက္မလဲ။ ဒါေပမယ့္လည္း လုပ္စ ရာလုိအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ လုပ္ရမွာတဲ့။ လုပ္ရမွာပဲတဲ့။ ဒီအခ်ိန္မွာ အားလံုးရွိသမွ်လူေတြ ၊ လုပ္လုိ႔ရတဲ့သူေတြ ၊ တြဲလုိ႔ရတဲ့သူေတြမွန္သမွ် တြဲၿပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္ရမယ့္အခ်ိန္ပဲ။ကၽြန္မ ဆရာ့ကို တုက္တြန္းပါတယ္။ ဝင္လုပ္ ပါတဲ့” ။

(၃)

ဦးဝင္းတင္က ႏုိင္ငံေရးအရ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ ၊ သတၱိရွိေသာ ၊ တည္တည္ ၿငိမ္ၿငိမ္ရွိေသာ ကုိမုိးသူကို ေလးစားသည္။ အထင္ႀကီးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ “ အဲဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္က ေဒၚစုကိုေျပာ တယ္။ ေဒၚစု ကုိမုိးသူကို လုပ္ခုိင္းဖုိ႔ေကာင္းတယ္၊ ကုိမုိးသူက စည္းရုံးေရးလည္းလုပ္တတ္ကိုင္တတ္၊ ေျပာ တတ္ဆုိတတ္တဲ့သူ၊ သတၱိလည္းေကာင္းတဲ့သူ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တက္ထက္သန္သန္နဲ႔ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္လည္း ရွိတဲ့သူဆုိၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကတုိက္တြန္းတယ္။

ေဒၚစုက ဘာျပန္ေျပာသလဲဆုိေတာ့ ဆရာေျပာတာ ကၽြန္မသေဘာတူတယ္။ ကၽြန္မ ဆရာကိုမုိးသူကို လည္း လုပ္ခုိင္းပါမယ္တဲ့။ ဒါေပမယ့္ ဆရာကိုမုိးသူလုပ္ရုံနဲ႔တင္မဟုက္ဘူး။ ဆရာလည္းလုပ္ပါဆုိေတာ့ ကၽြန္ ေတာ္ျငင္းရခတ္ေနတယ္ဗ်။ ဒီလုိဆုိရင္ စဥ္းစားပါရေစဦးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတယ္။ မဟုက္ဘူး ၊ ကၽြန္မတုိ႔ စဥ္း စားေနဖုိ႔ အခ်ိန္မရွိဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဆရာလုပ္မယ္ ၊ မလုပ္ဘူးကိုပဲ ေျပာမွျဖစ္မယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ လုပ္ဖုိ႔တုိက္ တြန္းတယ္။ ဆရာကိုမုိးသူကိုလည္း လုပ္ဖုိ႔တုိက္တြန္းတယ္ဆုိတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ့္ကုိမုိးသူက ကၽြန္ေတာ္လုပ္ မယ္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္က သံုေယာက္ေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာမွာ တစ္ေယာက္တည္းပဲ့ၿပီး သင္းကြဲ ၊ ဂုိဏ္းကြဲလည္း မ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ဘူး။ အဲဒါျဖင့္ရင္လည္း လုပ္ရမွာေပါ့ဗ်ာ။

အတြဲ (၅) ၊ အမွတ္ (၁၂) ၊ ဒီလႈိင္းဂ်ာနယ္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:မွတ္စုုမွတ္တမ္း, ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္