Tu Maung Nyo – တူတာတြဲ လုပ္ၿပီး မတူတာ ‘ခြဲ’ လုပ္ေနၾကတ့ဲ လႊတ္ေတာ္၊ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရနဲ႔ စစ္တပ္

October 15, 2013

တူတာတြဲ လုပ္ၿပီး မတူတာ ‘ခြဲ’ လုပ္ေနၾကတ့ဲ လႊတ္ေတာ္၊ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရနဲ႔ စစ္တပ္

တူေမာင္ညိဳ  (၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၃ )

ဘာသာေရး ခုတံုးလုပ္ လူသတ္၊ မီးရိႈ႕အၾကမ္းဖက္မႈေတြေနာက္ကို  ဗံုးကြဲမႈေတြ က အမီလိုက္ေပါက္ေပၚလာၿပီ။

 “တူတာတြဲလုပ္ၿပီး မတူတာ ခြဲလုပ္ေနၾကတယ္” လို႔ ျမင္ပါတယ္။

ယခင္က ဗံုးကြဲမႈျဖစ္ၿပီဆိုလွ်င္ ဟုတ္ေသာ္ရွိ/ မဟုတ္ေသာ္ရွိ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းလက္ခ်က္ဆုိၿပီး (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြလုပ္ေတာ့တာပါပဲ။ ဗိုလ္ေက်ာ္ဆန္း၊ ဗိုလ္ခင္ရီတို႔ဆိုတာ အဲဒီတုန္းက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြရဲ႕ အဓိက ဇာတ္လုိက္ေရွာ္ေတြေပါ့၊ အခု အဲဒီေျပာခြင့္ရလိုင္စင္ကို ဗုိလ္ရဲထြဋ္ ထံလႊဲေပးထားတယ္။ သူတုိ႔က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြျဖစ္ေနၾကၿပီ ေလ။

 ယခင္(နဝတ-နအဖ) စစ္အစိုးရရဲ႕ “အစြပ္စြဲခံေဖာက္သည္” လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ လက္ရွိ (ဗုိလ္) ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔ အစုိးရတို႔ တူတာ တြဲလုပ္ေနၾကၿပီဆုိေတာ့ မတူတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို (ဗုိလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရက သူတစ္ဖြဲ႔တည္း ဒုိင္ခံၿပီး လက္သိပ္ထုိး လုပ္ေနရတာနဲ႔တူတယ္။

တူတာတြဲလုပ္ၿပီး၊ မတူတာခြဲလုပ္တဲ့ဆုိတဲ့လုပ္နည္းကို လႊတ္ေတာ္၊ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရနဲ႔ စစ္တပ္တို႔အၾကားမွာ နားလည္မႈရွိရွိ ၊ အေပး အယူရွိရွိ တြဲလုပ္/ခြဲလုပ္ေနၾကပံုပါပဲ။  

ျမင္သမွ်ေတြ႔သမွ်ကိုအရင္းတုိင္းေျပာရလွ်င္ျဖင့္ “ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား ဘယ္သူလဲ” ဆိုတာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မေဖာ္ ထုတ္ဝ့ံသလိုပါပဲ။ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရကလည္း ေက်ာက္နီေမာ္ျဖစ္စဥ္အစ- မိထၳီလာ၊ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္၊ ဇီးကုန္း၊ ဥကၠံ၊ လားရိႈး ႏွင့္ထန္းကုန္းအလယ္-တတိယတစ္ေက်ာ့ျပန္ ရခုိင္(သံတြဲ) အဆံုး ေပၚေပါက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ဘာသာေရးခုတံုးလုပ္ လူသတ္၊မီးရိႈ႕အၾကမ္း ဖက္မႈေတြရဲ႕လက္သည္တရားခံ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္စြမ္းမရွိတဲ့အစိုးရျဖစ္ပါတယ္။ မေဖာ္ထုတ္ဝ့ံတဲ့ အစုိးရျဖစ္ပါတယ္။ မေဖာ္ထုတ္ရဲတဲ့ အစိုးရ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔ သမၼတၾကားမွာ “ပြတ္တုိက္မႈ” ဆုိတာေတြ ဘယ္လိုပင္ရွိလင့္ကစား အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္စြမ္းမရွိတဲ့ဘက္နဲ႔ မေဖာ္ထုတ္ဝ့ံတဲ့ဘက္မွာေတာ့ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔ဟာ လက္ညီ/ဘက္ညီလွပါေပတယ္။ အေပးအယူရွိလွပါတယ္။ နားလည္မႈရွိလွပါတယ္။

 ဒါကလည္း “ဒီပဲယင္းအၾကမ္းဖက္မႈ”၊ “ေရႊဝါေရာင္သံဃာအေရးအခင္းအၾကမ္းဖက္မႈ” စတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ တဲ့ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရရဲ႕ အေမြကို (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ က ဆက္ခံက်င့္သံုးေနတာျဖစ္တယ္လုိ႔ေျပာမယ္ဆုိရင္လည္း ေျပာလုိ႔ ရ ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က  သမၼတဗိုလ္သိန္းစိန္ ရဲ႕ၾသဇာအာဏာဟာ စစ္တပ္အေပၚ မသက္ေရာက္သလို၊ စစ္တပ္ကလည္း သမၼတ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အမိန္႔နဲ႔ၫြန္ၾကားခ်က္ကို မနာခံသလိုပါပဲ။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး အေပၚမွာလည္း သမၼတ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ၾသဇာအာဏာ မသက္ေရာက္ဘူး ဆုိတာကို အထင္အရွားေဖာ္ျပေနတဲ့အခ်က္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

အဓိကရုဏ္းျဖစ္ပြားခဲ့လွ်င္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ သြားေရာက္ႏွိမ္နင္းႏုိင္ေရး (Rapid Response) စီမံေပးရန္” ဆိုတဲ့ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဥကၠ႒ အျဖစ္တာဝန္ယူတ့ဲ “အေရးေပၚကာလစီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟုိေကာ္မတီ” ဖြဲ႔စည္းထားေပမယ့္ ဒီေကာ္မတီဟာ ျဖစ္ေပၚလာသမွ် အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို လက္ပိုက္ၾကည့္ေနပါတယ္။

            လက္ေတြ႔ျဖစ္စဥ္မ်ားအရေျပာရလွ်င္ သမၼတ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ ၾသဇာမေညာင္းတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန ၃ ခုရွိပါတယ္။ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရး တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဌာန ၃ ခုရဲ႕ဝန္ႀကီးေတြအေပၚ သမၼတ ဗိုလ္သိန္းစိန္ ၾသဇာမေညာင္းတာလည္း မဆန္းပါဘူး။ ဒီဝန္ႀကီးဌာန ၃ ခုရဲ႕ ဝန္ႀကီးေတြကို ကာခ်ဳပ္က တုိက္ရုိက္ခန္႔တာျဖစ္ပါတယ္။ ကာခ်ဳပ္ရဲ႕အပိုင္စားနယ္ေျမေတြျဖစ္ပါတယ္။

            ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္၊ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရနဲ႔စစ္တပ္တို႔အၾကားမွာ နားလည္မႈရွိရွိ၊ အေပးအယူရွိရွိ တြဲလုပ္/ ခြဲလုပ္ေနၾကရင္း ေပၚေပါက္ လာေနတဲ့အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ဘယ္သူ႔လက္ခ်က္/ ဘယ္သူ႔စနက္ဆိုတာ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေခ်းခါးအူမမက်န္ သိေနၾကေပ မယ့္ တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္အေရးယူမွာမဟုတ္ပါဘူး။

 (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ေစတနာဗလပြနဲ႔ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျပဳထားတဲ့ “ခုိးဆုိးႏိႈက္” ရာဇဝတ္သားေတြထဲက တခ်ိဳ႕ကို စေတးေကာင္း စေတးပါလိမ့္မယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း “ေနာက္ကြယ္ကႀကိဳးကုိင္ေနသူ” ေတြကိုေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ေဖာ္ထုတ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ ရာဇဝတ္မႈေတြကို ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားေနတာ၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အစည္းေတြနဲ႔ ေျပလည္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ၊ တုိက္ပြဲေတြ မၾကာခဏ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားေနရတာေတြဟာ ဘာမွ်မဆန္းပါဘူး။

 တရားခံေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိတာလည္း မဆန္းပါဘူး။

လႊတ္ေတာ္ ၊ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရနဲ႔ စစ္တပ္တို႔ တူတာတြဲလုပ္၊ မတူတာ ခြဲ လုပ္ၾကရာမွာ တစ္ဖြဲ႔နဲ႔ တစ္ဖြဲ႔၊ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ မေဖာ္ထုတ္ၾကဖုိ႔ ဆုိတဲ့အခ်က္ကိုလည္း   စကတည္းက လက္ဝါးခ်င္း ရိုက္ထားၾကၿပီးသား ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Op-Ed, Tu Maung Nyo

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments