ေမာင္ေမာင္စိုုး – ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအခင္းအက်င္းသစ္မ်ား – အပိုင္း ၁

May 20, 2016

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအခင္းအက်င္းသစ္မ်ား – အပိုင္း ၁
(မိုုးမခ) ေမ ၂၀၊ ၂၀၁၆

၂၁ ရာစုပင္လုံ

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၁ ရာစုပင္လုံကို ၁ လ ၂ လအတြင္း က်င္းပသြားမည္ဟုဆိုလိုက္ေသာအခါ တု႔ံျပန္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ၾကားေတြ႔ရသည္။ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ယူဆသူမ်ား လည္း ရွိသည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆသူမ်ားလည္းရွိသည္။ ၂၁ ရာစုပင္လုံက်င္းပမည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္အခ်က္မ်ား လိုအပ္လိမ့္မည္ဟု ေဝဖန္အၾကံျပဳသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

မည္သုိ႔ဆိုေစ ၁၉ ရာစုပင္လုံက်င္းပအၿပီး ၆၉ ႏွစ္အၾကာတြင္ တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါဝင္သင့္သူမ်ား အားလုံးပါဝင္သည့္ ညီလာခံတရပ္ ေစာႏိုင္ သမွ် ေစာေစာက်င္းပႏိုင္ျခင္းသည္ ေကာင္းသည့္ကိစၥျဖစ္သည္ဆိုသည္ကေတာ့ ျငင္းပယ္၍မရေပ။ ထို႔ျပင္ တိုင္းရင္းသားျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ မွန္မွန္ကန္ကန္ေျဖရွင္းႏိုင္မွသာ civil war ျပသနာကို မွန္ကန္စြာ အဆံုးသတ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မီတီ UPC ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မီတီ UPWC ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ MPC တို႔အား လက္ရွိ NLD အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ဖ်က္သိမ္းခ့ဲ့သည္။ အဆိုပါ UPC/UPWC/MPC တို႔၏ ဦးတည္ရာ
ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီလတြင္းကက်င္းပခ့ဲေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံေနရာတြင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံႏွင့္အစားထိုးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ UPC/UPWC/MPC တို႔ကို ဖ်က္သိမ္းခ့ဲေသာ္လည္း တႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ NCA အရ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မီတီ (JMC-U)ဆက္လက္ အသိမွတ္ ျပဳထားခ့ဲသည္။

၂၀၁၆ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ JMC-U တို႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆုံေသာ အစည္းအေဝးတြင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ေဆာလွ်င္စြာက်င္းပႏိုင္ေရးေဆာ္ၾသခ့ဲၿပီး အားလုံးဝိုင္းဝန္းကူညီရန္ ပန္ၾကားခ့ဲသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔က ျပည္သူလူထုသို႔ေျပာေၾကားသည့္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးႏႈတ္ခြန္းဆက္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ “အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဟာ ၿပီးေျမာက္ေအာင္လို႔ အားလုံး ပါဝင္သင့္တဲ့အဖြဲ႔အစည္း မ်ားပါဝင္ေအာင္လို႔ ကြၽန္မတို႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားပါမယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမ်ားကေနတဆင့္ ကြၽန္မတို႔႔ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံး လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုတခုထူေထာင္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္မတို႔ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ” ဟူ၍ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ဤကား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တိုင္းရင္းသားအေရးဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံသေဘာထားဟုဆိုရမည္။

အမ်ားစုေဝဖန္ၾကသည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၁ ရာစု ပင္လုံအား လပိုင္းအတြင္း က်င္းပမည္ ဟု ဆိုလိုက္ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ( ပညာရွင္မ်ားက အင္စတီ က်ဴးရွင္း ဟုဆိုေလ့ရွိသည္ ) မေတြ႔႔ရ၍ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူမထိုသုိ႔ေျပာဆိုအၿပီး အခိုင္အမာ လုပ္ေဆာင္မည့္ ေထာက္ကူျပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းလာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန NRPC

၂၁ ရာစုပင္လုံႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးအား လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုအဂၤါစဥ္တြင္ နံပတ္ ၂ ေနရာတြင္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တိုက္ရိုက္ကိုင္တြယ္မည္ ဟု ဆိုပါသည္။
၂၀၁၆ ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးစီး၍ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေရးတာဝန္ခံ ေဒါက္တာ တင္မ်ဳိးဝင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔႔မွ ဥပေဒခ်ဳပ္ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး တပ္မေတာ္မွအဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီး ၃ ဦး ယခင္ MPC မွ ၃ ဦး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္
ခံရံုးမွ ၁ ဦး ေပါင္း ၁၁ ဦးပါဝင္၍ ၂၁ ရာစုပင္လုံအတြက္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈျပဳခ့ဲ့ၾကသည္။

၎ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပထမအခ်က္အေနႏွင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန NRPC ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တၿပိဳင္နက္ေဆာင္ ရြက္သြားရန္ႏွင့္ ဒုတိယအခ်က္အေနႏွင့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ညီလာခံက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္ ပါဝင့္သူအားလုံးပါဝင္ေရးကို သေဘာတူခ့ဲၾကသည္ဟုဆိုသည္။

တပတ္အၾကာ ၂၀၁၆ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးစီး၍ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္း အေဝးျပဳလုပ္ရာ၌ ပထမအစည္းအေဝးမွ ၁၁ ဦးအျပင္ အတိုင္ခံရံုးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔႔အပ္ရန္ ရာထားသူတဦး( ေမ ၁၇ ရက္တြင္ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္) MPC မွ တဦး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ဝန္ႀကီး ၁ ဦး ေပါင္း ၃ ဦး ထပ္မံတိုးလာခ့ဲပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲ၏ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္မ်ားမွာ MPC ကိုဖ်က္သိမ္း၍ NRPC အမ်ဳိးသားရင္ၾကား ေစ့ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာနအျဖစ္ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္း ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းသြားမည္။ အဆိုပါ
ဌာနအား ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ထားရွိၿပီး အစိုးရဌာန စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းႏွင့္ ဖြဲ႔စည္း၍ ဘတ္ဂ်က္သုံးစြဲထားမည္။ NRCP ရံုးခ်ဳပ္အား ေနျပည္ေတာ္တြင္ထားရွိၿပီး ရန္ကုန္ တြင္ ရံုးခြဲထားရွိမည္။ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံက်င္းပေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာကို ေရြးခ်ယ္
ေဆာင္ရြက္မည္။ NRCP ရံုး ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အတိုင္ပင္ခံရံုးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ဦးစီးေဆာင္ရြက္သြားမည္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ဆပ္ေကာ္မတီတခုဖြဲ႔စည္း၍၎ NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ သီးျခားဆပ္ေကာ္မတီတခုဖြဲ႔စည္း၍၎ တၿပိဳင္တည္းေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ရန္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားကို အျမန္ဆံုးဖြဲ႔စည္းသြားမည္ဟုဆိုသည္။

အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခခံ ၃ ခ်က္ကို ေတြ႔ရသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္သူအားလုံးအေနႏွင့္ မိမိဘာလိုခ်င္သည္ဆိုသည္ထက္ မိမိဘာေပးႏိုင္သည္ကို အေျခခံ၍ေဆြးေႏြးရန္ ဒုတိယအခ်က္အေနႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ တႏိုင္ငံလုံး အပစ္ရပ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ NCA ကို အေျခခံ၍ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ေဆြးေႏြးရန္ တတိယအခ်က္ အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္၍ ျပင္ဆင္သင့္သည္ကိုျပင္ဆင္ကာ ေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္ ( Agenda ) မ်ားကို ျပန္လည္သတ္မွတ္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။

တခ်ိန္တည္း အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း CSO မ်ားခိုင္ခိုင္မာမာ ပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ CSO Forum တခုအား ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ CSO forum အား CSO မ်ားကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ေစမွာျဖစ္ၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို NRCP က ျဖည့္ဆီးေဆာက္ရြက္ေပးရန္ CSO forum ထြက္လာေသာအျကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ Forum အား လူမေဖာင္းပြေစဘဲ က်စ္က်စ္လစ္လစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ NRCP ဖြဲ႔စည္းမႈ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ UPDJC ႏွင့္ အျမန္ဆုံးေတြ႔ဆုံရွင္းလင္းၿပီး UPDJC ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းေရးကို အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုဆိုသည္။ လာမည့္သီတင္းပတ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ UPDJC ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆုံသြားမည္ဟုဆိုပါသည္။

ဤသည္တို႔ကား NLD အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍၎ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍၎ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏သေဘာထားႏွင့္ အခိုင္အမာ ေျခလွမ္းမ်ားဟု ဆိုရပါမည္။

ျမန္မာစစ္ဖက္၏သေဘာထား

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္ဖက္ထိပ္တန္းအရာရွိႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီႏွင့္ေတြ႔ဆုံၿပီး သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

ထိုသတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ကာခ်ဳပ္က တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဟုဆိုသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုဆိုခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒို႔တာဝန္ အေရး ၃ ပါးဟုဆိုသည့္တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးမႈမၿပိဳကြဲေရး ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည့္တန္႔ခိုင္ျမဲေရးဆိုသည့္မူကို အထိအခိုက္ခံမည္မဟုတ္ ျမန္မာစစ္ဖက္၏သေဘာထားကို ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။

ထို့ျပင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္းဦးက NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔ႏွင့္လက္မွတ္ထိုးနိုင္ခ့ဲျပီး ၇ ဖြဲ႔သာ ထိုးဖို႔က်န္ေၾကာင္း TNLA ပေလာင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မွာ ယခင္ကထဲက သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္မညီ၍ မပါဝင္ေၾကာင္း MNDAA ကိုးကန္႔ TNLA တအန္းပေလာင္ AA အဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၁ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေခၚယူၿပီးမွ အစိုးရသတ္မွတ္ထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကိုမလိုက္ဘဲ လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္သည့္အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႔သြားေနေသာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို သူတို႔မႏွစ္
သက္ေၾကာင္း သို႔႔ျဖစ္၍ ယင္းအဖြဲ႔မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးအတြက္ ဖိတ္ေခၚရန္ မသင့္ေၾကာင္း ၎တို႔ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္း တကယ္တမ္းလုပ္ရမည္မွာ လက္နက္စြန္႔ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ့ဲပါသည္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားရာတြင္ ထိုအဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔အေနႏွင့္ လက္နက္စြန္႔ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း လက္နက္ကို မိမိတို႔ထံအပ္ႏွံရန္ မလိုေၾကာင္း ၾကားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံအပ္ႏွံ၍ ဖ်က္ဆီး ပစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သုိ႔မွသာ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ပါဝင္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း UWSA /NDA
တို႔သည္လည္း ယခင္လက္မွတ္ထိုးထားခ့ဲေသာ္လည္း NCA တြင္ ယခင္လက္မွတ္ထိုးျခင္းႏွင့္ မတူသည့္အခ်က္မ်ားပါေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါေၾကာင္း ထို႔ေၾကာင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္လိုေၾကာင္း မိမိတို႔အေနႏွင့္ ထိုးေစလိုေၾကာင္း တႏိုင္ငံလုံး all inclusive အကုန္လုံးပါၿပီး ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း
ေပၚတြင္ အကုန္ပါဝင္ရန္လိုေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုခ့ဲသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ တိုင္းရင္းသားအေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆိုပါ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သေဘာထားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္။

၁။ MNDAA/TNLA/AA အဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔အားၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ဖိတ္ေခၚရန္ မသင့္ေၾကာင္း အဆိုပါ ၃ ဖြဲ႔အေနႏွင့္ လက္နက္စြန္႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ။
၂။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္ရန္ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္လိုေၾကာင္း
၃။ ဒို႔တာဝန္အေရး ၃ ပါးကို အထိခိုက္မခံႏိုင္ေၾကာင္းတို႔႔ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္၏ မူ ၆ ခ်က္ကို ေၾကညာထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ၎ မူ ၆ ခ်က္မွာ
၁။ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူရန္အတြက္ အမွန္တကယ္ဆႏၵရွိရန္
၂။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအတိုင္း ကတိတည္ရန္
၃။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ အျမတ္မထုတ္ရန္
၄။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစရန္
၅။ ႏိုင္ငံေတာ္ကထုတ္ျပန္ထားသည့္တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာရန္
၆။ ဒို႔တာဝန္အေရး ၃ ပါးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရကို လက္ခံၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေလ်ာက္လွမ္းေနမႈတြင္ လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ဆိုရလွ်င္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေနသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနႏွင့္ မူဝါဒသေဘာထားမ်ားသာ ေဖာ္ျပျပီး အခိုင္အမာေျခလွမ္းမ်ားစတင္ေနေသာ္လည္း အေသးစိတ္ ေပၚလစီမ်ားကို ခ် ျပျခင္းမရွိေသးေပ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပတ္သက္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မည့္ဟုဆိုေသာ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကမူ ပို၍ အေသးစိတ္ေသာ ေပၚလစီသေဘာထားမ်ားကို ေဖာ္ျပခ့ဲသည္ဟုဆိုရေပမည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Mg Mg Soe ( ေမာင္ေမာင္စုိး )


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Related posts

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)