ကုိသန္းလြင္ ● ေခတ္မွီေသာႏိုင္ငံေတာ္ (Smart Nation)

June 6, 2016

ကုိသန္းလြင္ ● ေခတ္မွီေသာႏိုင္ငံေတာ္ (Smart Nation)
(မုိးမခ) ဇြန္ ၆၊ ၂၀၁၆

(၁)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလက စင္ကာပူႏုိင္္ငံ၏ Smart Nation စီမံခ်က္ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လုံးက ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံ ကိန္းတြင္ အဓိကဦးတည္ခ်က္ သုံးခုပါ၀င္ခဲ့ရာတြင္  …

(၁) စက္မႈကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးေရး
(၂) တိုင္းျပည္၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေစေရး
(၃) စက္မႈကိရိယာမ်ားျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အက်ိဳးျပဳေရးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖၚရန္အတြက္ SNPO (Smart Nation Programme Office) ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံး၌ တြဲဖက္ဖြင့္ လွစ္ေပးခဲ့သည္။ စကၤာပူႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္အဓိပၸါယ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤ႐ုံးကို တိုက္ရုိက္ အေကာက္အကူျပဳေပးရေသာ အဖြဲ႔အစည္းမွာ IDA (Infocomm Development Authority Of Singapore) ေခၚ အဖြဲ႔ ပင္ျဖစ္သည္။ ၎၏အဓိကတာ၀န္မ်ားတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္ေဒတာမ်ားကို ပိုမိုအသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျပည္တြင္းတြင္ ေရးသား ေသာ Software မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရး၊ မိုဘိုင္းကရိယာမ်ားအတြက္ Mobile Application ေရးျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိလုပ္ငန္းေဆာင္တာ အေျခအေနအားလံုးအတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီး ေပးေရး စသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

အိုင္ဒီေအကို ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ ၁၂၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ႀကီးမားေသာပေရာဂ်က္ႀကီးမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖၚရသည္။ ကမာၻႀကီး၏ Software တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အမွီလိုက္ႏိုင္ရန္တာ၀န္လည္းရွိသည္။ ထိုအဖြဲ႔ကပင္ ဖြဲ႔စည္းစ အသစ္ကုမၸဏီမ်ား၊ အရင္းအႏွီးရရွိေစရန္ႏွင့္ ပေရာဂ်က္မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သလို အစိုးရေထာက္ပံ့ေငြ ရွာေပးရ ျခင္း စေသာအလုပ္မ်ားကိုလည္း လုပ္သည္။

အစိုးရတြင္ တကြ်န္းလံုးေျပးဆြဲေနသည့္ ဘတ္ (စ) ကားမ်ား၏ တည္ေနရာကို ၿဂိဳလ္တုမွတဆင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေပးေနေသာ စနစ္တခုရွိသည္။ ဘတ္ (စ) ကားမ်ားတြင္ Sensor မ်ားတပ္ဆင္ကာ ျဂိဳလ္တုမွ ေစာင့္ၾကည့္ဖမ္းယူေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုျဂိဳလ္တုေဒတာမ်ားကို လွ်ဳိ႕၀ွက္၍မထားေပ။ Smart Nation ပေရာဂ်က္တြင္ တခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ဤစနစ္မွထုတ္ ေပးသည့္ေဒတာမ်ားကို ပရိုဂရမ္တီထြင္သူမ်ားက အလြယ္တကူ ကူးယူ download လုပ္ႏိုင္ၾကသည္။ ကုမၸဏီ အခ်ဳိ႕က တီထြင္ထားေသာ အခမဲ့ Application မ်ားေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔သည္ မွတ္တိုင္တိုင္း၌ ေနာက္ ဘတ္ (စ) ကား ဘယ္ အခ်ိန္လာမည္ဆိုသည္ကို အလြယ္တကူ သိႏိုင္ၾကပါသည္။ ယခင္လက တလတည္းတြင္ download အႀကိမ္ေပါင္း သန္း ၄၀၀ မွ် ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္၏လမ္းမႀကီးမ်ားတြင္ ကင္မရာမ်ားတတ္ဆင္ထားၿပီး Traffic အေျခအေနကို အျမဲေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ားရွိသည္။ လိုအပ္သလို သတင္းထုတ္ျပန္ေပးသည္။ ကားအျမန္ေမာင္းလွ်င္လည္း Overspeed ျဖစ္ မျဖစ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္ ေပးသည့္ ကင္မရာမ်ားလည္းရွိသည္။

ေမလ၂၄ ရက္ေန႔ကထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကျငာခ်က္တခုတြင္ ဤ Smart Nation ပေရာဂ်က္္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚလာ 2.82  ဘီီလီယံမွ် တန္ဘိုးရွိသည့္ စက္မႈပစၥည္းကိရိယာမ်ားအတြက္ တင္ဒါေခၚယူမည္ဟု ဆိုသည္။ သုံးေငြ ဘတ္ဂ်က္တခုလုံး၏  သံုးပံုႏွစ္ပံု မွ်ရွိသည္။ ဤမွ်ႀကီးမားေသာ ဘတ္ဂ်က္ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က အစိုးရ႐ုံး ဌာနမ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား တပ္ဆင္ေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့စဥ္ကလည္း ၾကဳံခဲ့ဘူးသည္။ ယခု ပေရာဂ်က္တြင္ အစိုးရေက်ာင္း ၃၆၇ ေက်ာင္းလုံးတြင္  Wi-Fi Circuit တပ္ဆင္ ေရးအပါအ၀င္ ေဒတာလုံျခဳံေရး၊ စနစ္အတြင္း (သို႔) ျပင္ပေႏွာင္႔ယွက္သူ မ၀င္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ကာကြယ္ေရးကိစၥမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ အစိုးရရံုးမ်ားက ပေရာဂ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ ထိမ္းသိမ္းထားေပးရေသာ ေဒတာပမာဏာ ကို ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္ေရးတို႔လည္း ပါ၀င္သည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ Smart Nation ပေရာဂ်က္ႏွင့္ ဆင္ဆင္တူေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဂ်ပန္၊ ဆြီဒင္၊ ေတာင္ကိုးရီး ယား၊ ဒူဘိုင္း၊ စပိန္ႏိုင္ငံ စသည္တို႔တြင္လည္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါၿပီ၊ အမိႈက္ပစ္ရာတြင္ အမိႈက္ပံုးက ၀င္လာသမွ် အမိႈက္သရုိက္မ်ားကို ဖိႏွိပ္ၿပီး သိုသိပ္က်စ္လစ္ေစသည္။ ဖိႏွိပ္မႈကို ၈ၾကိမ္လုပ္ၿပီး ပံုးျပည့္သည့္အခါ ပံုးျပည့္သြားပါၿပီဟူသည့္ အခ်က္ျပျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးသည္။ အမ်ားသံုးအိမ္သာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသူဦးေရကို မွတ္တမ္းတင္ၿပီး အိမ္သာထဲတြင္ အမိုးနီးယားႏွင့္ ဟိုက္ ျဒိဳဂ်င္ဆာလဖိုဒ္ဓာတ္ေငြ႔ပမာဏကို တိုင္းတာေပးသည့္ကရိယာမ်ား တပ္ဆင္ထားၾကသည္။၊ ဒူဘိုင္းကဲ့သို႔ေသာ ျမိဳ႕ႀကီးမ်ား ၏ Shopping Mall မ်ားတြင္ ေစ်း၀ယ္မ်ားကို အကူအညီေပးေသာစက္ရုပ္မ်ားကို တီထြင္ထားၾကသည္။

(၂)
စက္မႈတိုးတက္ေသာေၾကာင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေစျခင္း၊ လူ၏လုပ္အားကို သက္သာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း စေသာသတင္းမ်ားမွာ ၾကိဳဆိုရမည့္သတင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သတိခ်ပ္ရန္မွာ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကို လူထုအက်ိဳးျပဳကိစၥမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္မွာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား (Infra-structure) ျပည့္စံုၿပီးဖို႔လိုသည္။ လိုအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ကအစ Network မ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္မည့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ Server မ်ားတြင္ လူတို႔လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပး မည့္ Software မ်ားလည္းရွိေနဘို႔ လိုအပ္ပါသည္။

အမ်ားတကာက Samart Nation အေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကခ်ိန္တြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီလိပ္စာ ေျပာင္းရပံုကို သတိရမိလိုက္သည္။ တၾကိမ္က ကုမၸဏီ၏လိပ္စာေျပာင္းဖို႔ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီကိုေမးရာ ၀န္ေဆာင္ခ ျမန္မာေငြ တသိန္း ခြဲက်မည္ဟုဆိုသည္။ ရန္ကင္းရွိ ကုမၸဏီမ်ားဦးစီးဌာနသို႔သြားေတာ့ ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာက်ပ္ႏွင့္ ကိစၥၿပီးခဲ့ပါသည္။ လိပ္စာ ေျပာင္းကိစၥက ကုမၸဏီမ်ားဦးစီးဌာနႏွင့္မၿပီးေသး၊ ၂၇ လမ္းရွိ ထ၊ သ၊ က ေခၚ ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္၊ ႐ုံးကိုသြားရဦးမည္၊ ကိုယ္တိုင္တင္ၾကည့္ေတာ့ ေလးေထာင္က်ပ္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႐ုံးအ၀င္၀တြင္ေတြ႕ေသာ ပြဲစားက ထိုကိစၥမ်ား အတြက္ ၀န္ေဆာင္ခ ငါးေသာင္းက်မည္ဟု ေျပာသည္။ လူေစာင့္ေနစရာမလို ကိစၥၿပီးလွ်င္ အိမ္ကိုအေရာက္ပို႔ေပးပါမည္။

စင္ကာပူတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာကုမၸဏီတိုင္းအတြက္ UEN (Unique Entity Number) ေခၚ နံပါတ္တခု ထုတ္ေပးထား သည္။ ထိုနံပါတ္ကို ကုမၸဏီကိစၥလုပ္ရန္လိုတိုင္း အသံုးျပဳရသည္။ လိပ္စာေျပာင္းလိုပါလွ်င္ မိမိကို အစိုးရကထုတ္ေပး ထား ေသာ SingPass ေခၚ ကိုယ္ပိုင္ Password ႏွင့္ သူတို႔ Website တြင္ ၀င္၍ေျပာင္းရန္သာလိုသည္။ စကၤာပူေဒၚလာ ၂၅ ေဒၚလာခန္႔ေပးလွ်င္ လိပ္စာေျပာင္းရန္ ကိစၥၿပီးေတာ့သည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားဦးစီးဌာနက CRD ေခၚ Certificate Of Registration Of Documents ကို ထုတ္ေပးၿပီးသည့္တိုင္ ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ဌာနသို႔လည္းေကာင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားအဖို႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္း႐ုံးခ်ဳပ္သို႔လည္းေကာင္း၊ ေငြ လဲလုပ္ငန္း လုပ္သူမ်ားအတြက္ ဗဟိုဘဏ္သို႔လည္းေကာင္း၊ အသီးသီးသြားၾကရျပန္သည္။ ထိုကိစၥမ်ားကို Website မွတ ဆင့္ မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုေစဦး ကြန္ပ်ဴတာစနစ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ၿပီးၿပီးဆိုလွ်င္ အစိုးရက ဦးစီး၍ သက္ဆိုင္ရာမွတ္တမ္းတြင္ စာရင္းသစ္သြင္းၿပီး ျဖစ္ေနသင့္ပါသည္။

ဤျပႆနာမ်ားမွာ ေရခဲတံုး၏အေပၚက ထိပ္စြန္းကေလးတခုဟုသာ ေျပာ၍ရပါသည္။ ကုမၸဏီ ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းတင္ေရး ကိစၥ၊ အခြန္ေငြေဆာင္သည့္ကိစၥ၊ ႐ႈတ္ေထြးေနရျခင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရအတြက္ကေတာ့ မွန္ပါလိမ့္မည္။ ဘယ္စည္းကမ္း က ဘာေၾကာင့္ထားရသည္ဆိုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ ရွိပါလိမ္မည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားဘက္ကၾကည့္ေတာ့ ဘယ္အလုပ္ကမွ ရုိးရုိးစင္းစင္းမရွိ၊ ႐ႈပ္ေထြးေသာ နည္းလမ္းေတြကေနရာတကာ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။

ကုမၸဏီမ်ားဘက္မွၾကည့္လွ်င္ လုပ္ငန္းမွာ ရုိးရွင္းလြယ္ကူေနပါမွ ကုမၸဏီမ်ား ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္မည္။ ကုမၸဏီေတြ လုပ္ငန္း ေခ်ာေမြ႔ေနမွသာ စီးပြားေရးတိုးတက္မည္။ သို႔မွသာ အစိုးရ ၀င္ေငြေကာင္း မည္ဆိုေသာ အခ်က္မွာအေရးႀကီးပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ ၀င္ေငြ ထြက္ေငြစာရင္းတြင္ ဘာတခုမွ အမွန္မရွိ၊ အခြန္စည္းၾကပ္အရာရွိႏွင့္ေတြ႔လွ်င္ အခြန္သက္သာေစေၾကာင္း ေရးခ်င္ရာ ေရးရေသာစနစ္မွာ မရွိသင့္ေတာ့ပါ။

စကၤာပူကုမၸဏီတခုသည္ လည္ပတ္ေငြေဒၚလာ တသန္းမေက်ာ္ပါက ပိုင္ရွင္က တင္ျပသမွ်ကို အစိုးရက လက္ခံသည္။ စာရင္းစစ္ျဖင့္ Audit စာရင္းတင္စရာမလို။ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ Password ျဖင့္သူတို႔ System အတြင္းသို႔၀င္ကာ မွတ္တမ္းတင္ ေပးရုံသာရွိသည္။  မသမာမႈမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့လွ်င္မူ မိမိတင္ျပေသာစာရင္းအတြက္ ကုမၸဏီကေျဖရွင္းရသည္။

ျမန္မာျပည္မွာ ၾကားထဲက အက်ဳိးေဆာင္ေပးသူေတြက အခြန္အရာရွိႏွင့္ေပါင္း၊ ကုမၸဏီမ်ား အသက္ဆက္ေရးအတြက္ ၀န္ ေဆာင္ခအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြခ်ႏွင့္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္သို႔ ၀င္သြားေသာေငြမွာ ဘာကိုမွ ကိုယ္စားမျပဳေတာ့ေပ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအဖို႔ အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ့သည့္ Smart Nation ကိုစိတ္ကူးမယဥ္ႏိုင္အားပါ။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ပမာဏႏွင့္ အရင္းအႏွီးေငြေၾကးမွာ မ်ားျပားလွပါသည္။ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍  လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္သာ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္မည့္ System တခုကိုသာ အျမန္ဆံုး အစိုးရက တည္ေဆာက္ေပးေစခ်င္ပါသည္။

ႏိုင္ငံသားမ်ား မွတ္ပံုတင္ကိစၥ၊ ပတ္ (စ) ပို႔ ထုတ္ေပးေရးကိစၥ၊ အခြန္ေတာ္ေပးေဆာင္ေရးကိစၥ၊ ေမာ္ေတာ္ကားလိုင္စင္ကိစၥ၊ အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္ စသည္ျဖင့္ ျပည္သူမ်ားက မိမိတို႔အေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ေကာင္း၊ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေငြေပးေနရျခင္းကိစၥမ်ားကို ရပ္တန္းက ရပ္ေစခ်င္ပါၿပီ။ ထိုကိစၥအားလံုးကို ႏိုင္ငံအေျမာက္အမ်ားတို႔တြင္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေပးေနၾကပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမင္လိုသည္မွာ Myanmar Digital Nation Initiative ေခၚစီမံခ်က္မ်ိဳးျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းမွ အစိုးရ၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမွန္သမွ်ကို ကြန္ပ်ဴ တာမ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူႏွင့္ဆက္သြယ္ရာတြင္ ကြန္ပ်ဴတာကိုသံုးႏိုင္လွ်င္ အဖက္ဖက္မွ အက်ိဳးရွိပါသည္။ အစိုးရအတြက္ လိုအပ္ေသာရံပံုေငြကို မဖိတ္မစင္ဘဲ ရရွိေစႏိုင္သလို ျပည္သူတို႔အဖို႔လည္း အခ်ိန္ကုန္ လည္းသက္သာ၊ မလိုအပ္ဘဲ ဦးေႏွာက္လည္း မေျခာက္ရေတာ့ပါ။ Win- Win Situation  ဟု ေခၚၾကပါသည္။

ေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္း ထိုစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မ်ားတည္ေဆာက္ေရးအတြက္  Technical Knowhow မွာ ကမၻာတြင္ ေနရာမ်ားစြာတို႔၌ရရွိႏိုင္ေနပါၿပီ။ စနစ္ကိုတည္ေဆာက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက မူ၀ါဒ ခ်ေပးရန္ သာလိုပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ Networks မ်ားတည္ေဆာက္ရန္မွာ ပထမဦးစားေပးအဆင့္ ျဖစ္သင့္ပါ သည္။

ကိုသန္းလြင္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ကုိသန္းလြင္, ရသေဆာင္းပါးစုံ

One Response to ကုိသန္းလြင္ ● ေခတ္မွီေသာႏိုင္ငံေတာ္ (Smart Nation)

  1. ေဇာ္ေအာင္ on June 7, 2016 at 5:19 pm

    ႔Thanks ..
    အခု..ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကို စင္ကာပူလိုျဖစ္ေအာင္ တကယ္ စလုပ္ေနျပီေလ…. တျခားျမိဳ႕ေတြနဲ႕ ဆီနဲ႕ေရကြာျခားေနပါျပီ။ ဝိုင္းဝန္းကူညီေနၾကပါတယ္…။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)