ေမာင္ေမာင္စိုုး – အရပ္သားအစိုးရသစ္နဲ႔ ျမင္းရိုင္းစီးခ်ိန္

June 12, 2016

ေမာင္ေမာင္စိုုး – အရပ္သားအစိုးရသစ္နဲ႔ ျမင္းရိုင္းစီးခ်ိန္

(မိုုးမခ) ဇြန္ ၁၂၊ ၂၀၁၆
ျမင္းစီးျခင္း
ျမင္းကို လူတို႔စတင္စီးနင္းအသုံးျပဳသည္မွာ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ကာလကစခ့ဲသည္ေတာ့မသိပါ။ လြန္ခ့ဲေသာကာလမ်ားက သဘာဝအတိုင္းလြတ္လပ္စြာ ေပါက္ဖြားရွင္သန္ေနေသာ သတၲဝါမ်ားထဲမွ လူတို႔စီးနင္းရန္ ေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေပးျခင္းကို ျမင္းတို႔ခံခ့ဲရသည္ဟုဆိုရမည္။သို႔ေပမဲ့ ယေန႔တိုင္ျမင္းတေကာင္ကို လူတို႔ေကာင္းစြာစီးနင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ယေန႔တိုင္ေလ့က်င့္ ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ျမင္းကုန္းက်င့္သည္ဟုဆိုၾကသည္။ လူစီးရန္မဆိုထားႏွင့္ သူ႔အေပၚ ကုန္းႏွီး တင္လွ်င္ပင္ ခါခ်ေပရာ ကုန္းႏွီးအတင္ခံဖို႔ ေလ့က်င့္ေပးရသည္။ ေနာင္လူစီးသည္ကို လက္ခံႏိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ရသည္။ အႏွီေလ့က်င့္ေပးၿပီးသား ျမင္းမ်ားပင္ လူစိမ္းတက္စီးပါက
ခါခ်၍ ပညာျပတတ္ေသးသည္။ သူ႔ဇက္ႀကိဳးက္ိုႏို္င္ေအာင္ထိန္းႏိုင္မွ ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ အစီးခံတတ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမင္းတေကာင္စီးၿပီး ခရီးသြားလိုသူတေယာက္အဖိ႔ု အရင္ဆုံးႀကံဳေတြ႔သည္မွာ ျမင္းဇက္ကို ႏိုင္ေအာင္ထိန္း၍ ျမင္းခါခ်၍ ေအာက္မက်သြားေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ျမင္းဇက္ကို ႏိုင္ေအာင္ထိန္းႏိုင္မွ ထိုျမင္းကိုစီး၍ လိုရာခရီးကို သြားႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

အရပ္သားအစိုးရသစ္
၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ လကုန္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္အတူ NLD ပါတီ အႏိုင္ရ၍ အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္ခ့ဲသည္။ NLD အစိုးရသစ္သည္ ၂၀၁၆ မတ္လကုန္တြင္ အစိုးရတာဝန္ကိုလြဲႊေျပာင္းရယူၿပီး ၂၀၁၆ ဧၿပီလဆန္းမွ စ၍ အစိုးရတာဝန္မ်ားကို စတင္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီအႏိုင္ရ၍အစိုးရ ဖြဲ႔ႏိုင္ခ့ဲ၍ NLD အစိုးရဟုေခၚၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ သတိျပဳရန္တခုမွာ အဆိုပါ NLD အစိုးရသည္ ႏွစ္ ငါးဆယ္ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆုံးေပၚလာသည့္ အရပ္သားအစိုးရလည္းျဖစ္သည္ဆိုျခင္းပင္ ျဖစ္ပါ သည္။

အေမရိကန္က့ဲသုိ႔ ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္က်င့္သားရေနေသာႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ ေသာပါတီကိုအစြဲျပဳ၍ ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရသုိ႔မဟုတ္ ရီပတ္ဘလီကန္အစိုးရဟု ေခၚေဝၚ သမုတ္ ၾကသည္မွာ မဆန္းလွေပ။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္တြင္ လက္ရွိ အစိုးရအား NLD အစုိးရသက္သက္ ေခၚေဝၚ သမုတ္ၾကသည္မွာ လုံေလာက္လိမ့္မည္မထင္ပါ။ လက္ရွိအစိုးရသစ္သည္ အႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ အတြင္း ပထမဆုံးေသာ အရပ္သားအစိုးရသစ္ျဖစ္သည္ကိုလည္း အေလးထား ဂရုျပဳသင့္ေပသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာစစ္ဖက္မွ အာဏာသိမ္းသည္မွစ၍ ျမန္မာျပည္သည္ စစ္အစိုးရ၏ လက္ေအာက္ တြင္ ရွိေနခ့ဲသည္။ ႏွစ္ ၅၀ နီးပါးအၾကာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀက့ံခိုင္ေရးပါတီအႏိုင္ရ၍ ၎ပါတီ အစိုးရဖြဲ႔႔ႏိုင္ခ့ဲသည္ဆိုေသာ္လည္း ၎အစိုးရအားအရပ္သားအစိုးရဟု မည္သူကမွသတ္မွတ္ခ့ဲျခင္း မရွိပါ။ စစ္ေဘာင္းဘီခၽြတ္၍ ခ်ိတ္လုံခ်ည္ေျပာင္းဝတ္ထားေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား၏ အစိုးရသာ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားေတြ႔႔ျမင္ႏိုင္သည္ ျဖစ္သည္။

ထိ႔ုေၾကာင့္ လက္ရွိ NLD အစိုးရမွာ အႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္တြင္း ပထမဆုံးေသာအရပ္သားအစိုးရျဖစ္သည္ ဟု ဆိုရေပမည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ျမန္မာစစ္ဖက္၏အခန္းကို အထူးအသားေပး ထည့္သြင္းေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရတက္လာေသာ ပထမဆံုးအရပ္သားအစိုးရ ျဖစ္ေခ်သည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ျမန္မာစစ္ဖက္အခန္းကို အထူးအသားေပးေရးဆြဲထားသည္ကို ေဘာင္းဘီ ခၽြတ္ အၿငိမ္းစားစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကအုပ္စိုးသည့္ ပထမအစိုးရသက္တမ္း ( ၂၀၁၁-၂၀၁၅ ) အတြင္း မသိသာေသာ္လည္း ယခုအရပ္သားစစ္စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ေတာ့ ေတြ႔ရေတာ့မည္
ျဖစ္ေပသည္။

အစိုးရယႏၲယား
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာစစ္ဖက္မွ အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္မွစ၍ အစိုးရယႏၲယားသည္လည္း စတင္ေျပာင္းလဲခ့ဲ သည္။ မူလ ၿမိဳ႕ပိုင္ အေရးပိုင္ တိုင္းမင္းႀကီး စသည္တို႔အုပ္ခ်ဳပ္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ စစ္ဖက္ အရာရွိမ်ားက ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္၊ တိုင္း အဆင့္အားလုံးတြင္ တိုက္ရိုက္ဝင္ေရာက္အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲသည္။ မူလ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ားမွာ ရံုးလုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ား ျဖစ္သြားၾကသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိပိုင္းမ်ား ေလ့က်င့္ေမြးျမဴေပးသည့္အပိုင္းသည္လည္း အားနည္း ေလ်ာ့လ်ဲသြားခ့ဲသည္။

ထို႔ျပင္ ၁၉၆၂ စစ္ဖက္က အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ဝန္ႀကီးအားလုံးလိုလို စစ္ဖက္အရာရွိႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ားစုက မူလအရပ္ဖက္ဝန္ထမ္းမ်ားသာျဖစ္သည္။ ေနာက္ေတာ့ အထူးအရာရွိဆိုသည့္ရာထူးျဖင့္ အရပ္ဖက္ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔စဝင္သည္။ ေနာက္ေတာ့ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အရပ္ဖက္၏အေရးပါေသာရာထူးမ်ားကို တပ္အရာရွိမ်ားက ဝင္ေရာက္ ေနရာ ယူလာၿပီး မိုးက်ေရႊက္ိုယ္ဟူေသာ ေဝါဟာရေခတ္စားလာေတာ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အဓိကဆိုင္ေသာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ခံ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔တြင္ ေအာက္ေျခၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ထိ တပ္မွအရာရွိမ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ေပးထားသည္။

ထို႔ျပင္ မဆလေခတ္ကာလတေလွ်ာက္လုံးပင္ လာဘ္ေပးလဘ္ယူကို ေကာင္းေကာင္းမလုပ္ရဲေသာ အစိုးရဝန္ထမ္းအားလုံးသည္ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းစ၍ လက္ဖက္ရည္ဖိုး၊ ေဘာ္ဒါေၾကး လိုင္းေၾကးမ်ား ျဖင့္ တျဖည္းျဖည္းအသားက် လာေနသည္မွာ ယေန႔တိုင္ျဖစ္သည္။ ထုံးစံလိုပင္ ျဖစ္လာသည္။
၁၉၈၈ အစပိုင္းကာလတခ်ဳိ႕တြင္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား လစာႏွင့္မလုံေလာက္သည္ကို ေတြ႔ရေသာ္လည္း ယေန႔ကာလတြင္တိုက္ေဆာက္ႏိုင္သည့္ ကားစီးႏိုင္သည့္ အစိုးရဝန္ထမ္း သူေဌးမ်ားကို ေတြ႔ေနရေပသည္။ ဤကား လက္ရွိအစိုးရယႏၲယား အေျခအေနျဖစ္သည္။ လက္ရွိအစိုးရယႏၲယားသည္ စစ္အစိုးရသက္တမ္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း ပုံစံက်လာသည့္ ယႏၲယားပုံစံ ျဖစ္သည္။

အရပ္သားအစိုးရသစ္ႏွင့္အစိုးရယႏၲယား
၂၀၁၆ တြင္ လူထုက တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ အရပ္သားအစုိးရသစ္တက္လာသည္။ ထိုအရပ္သားအစိုးရသစ္အား ေခါင္းေဆာင္သူတို႔သည္ တခ်ိန္က စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အာဏာရယူ ထားစဥ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးပုတ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခံရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထို့ျပင္ႏွစ္ရွည္ေထာင္တန္းက်ခံ ဖမ္းဆီးခံခ့ဲ ရသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ထိပ္ပိုင္းက စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏သေဘာထားအရဆိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ထိုအလုပ္မ်ားကို အစိုးရယႏၲရားက အေကာင္ထည္ေဖာ္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အစိုးရယႏၲယားတြင္ ပါဝင္လည္ပတ္ေနသူမ်ားအဖိ့ု သူတို႔ဖမ္းခ့ဲေသာသူတိ႔ု၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေအာက္သုိ႔႔ ျပန္ေရာက္သြားသည္။ ဆိုရလွ်င္ သူတို႔နားရည္ဝေနေအာင္ ယခင္စစ္အစိုးရေပၚလစီအရ အမ်ဳိးသားသစၥာေဖာက္ ပုဆိန္ရိုးဟု စြပ္စြဲပုတ္ခတ္ခံခ့ဲရသူမ်ား၏လက္ေအာက္သုိ႔ ျပန္ေရာက္သြား သည္ဟုဆိုရမည္။

တကယ္ေတာ့ အရပ္သားအစုိးရသစ္ဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဆင့္မွာျဖစ္ေစ တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္မွာျဖစ္ေစ ဆယ္ဂဏန္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုပါသည့္ သူတို႔ခ်ဳပ္ ကိုင္လည္ပတ္ရမည့္အစိုးရယႏၲရားကေတာ့ အသားက်ၿပီးသား အေဟာင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွန္အား
ျဖင့္ ဝန္ထမ္းဌာနတခုသုိ႔ အႀကီးအကဲတေယာက္ေျပာင္းလာသည္ႏွင့္ ပုံမွန္လုပ္ၾကသူရွိသက့ဲသုိ႔ ပညာျပတတ္သူ ဝန္ထမ္းမ်ားရွိတတ္သည္။ ယခုမူ ယခင္အစိုးရႏွင့္ မူဝါဒမတူသည့္ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ား အစိုးရျဖစ္လာေသာအခါ မူလအသားက်ေနေသာ အစိုးရယႏၲယားအား ေပၚလစီ ေျပာင္းလဲလည္ပတ္ရန္ မုခ်ပင္ အခက္ခဲရွိေပသည္။

မၾကာမီက မႏၲေလးတြင္ စည္ပင္ဝန္ထမ္းမ်ားက လမ္းေဘးက်ဴးေက်ာ္ေစ်းသည္မ်ားအား ဖမ္းဆီးရာ တြင္ ခင္ဗ်ားတိ႔ုမဲေပးခ့ဲသည့္အစိုးရက ဖမ္းခိုင္းတာဟုဆိုခ့ဲ၍ မႏၲေလးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ေခၚယူ သတိေပးခ့ဲရသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ အစိုးရေပၚလစီကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္အစိုးရဝန္ထမ္း မ်ားက အစိုးရကို တဖက္လွည့္ႏွင့္ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္သည့္ျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ေစ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ေစ အမ်ားစုမွာ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္တခုအရ ထိုတာဝန္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ေနသည္ျဖစ္ရာ ေလာေလာ ဆယ္ လာဘ္ေပးလဘ္ယူမႈမရွိဟု ဆို၍ရသည္။ အစမိုလို႔ပါကြာဟု ေထ့ေငါ့၍ ရႏိုင္ပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ေလာေလာဆယ္ လာဘ္မစားၾကသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။
ထိုအခါ ေဘာ္ဒါေၾကး လိုင္းေၾကးမ်ားျဖင့္ အသားက်ေနေသာ အစိုးရယႏၲရားအဖို႔ ေျပာင္းလဲဖို႔ အေတာ္ကသိကေအာက္ႏိုင္သည့္အေျခအေနဟု ဆိုရမည္။
ေျပာင္းခ်င္သူရွိသက့ဲသုိ့ မေျပာင္းခ်င္သူမ်ားလည္း ရွိသည္မဟုတ္ပါေလာ။

သုိ႔ျဖစ္ရာ အရပ္သားအစိုးရသစ္အဖိ႔ု မိမိ၏ေပၚလစီမ်ားကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အသုံးျပဳရန္ အစိုးရယႏၲယားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ရန္ လိုအပ္ေနေပသည္။ အဆိုပါယႏၲယားသည္ ေပကပ္ကပ္ ဒရြတ္ဆြဲ၍ေနပါက အစိုးရသစ္ေပၚလစီမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ခက္ေပမည္။ အရပ္သားအစိုးရသစ္အဖို႔ အစိုးရယႏၲယားသည္ အရပ္သားအစုိးရႏွင့္အသားမက်ေသာ
ယႏၲယား ျဖစ္ေနသည္။ ျမင္းရိုင္းတေကာင္စီးႏိုင္ဖို႔ အားထုတ္ေနသည္ အေျခအေနမ်ဳိးဟု ဆိုရေပမည္။

ပုံမွန္ လွ်ပ္စစ္မီးရေနေသာေဒသမ်ားတြင္ အရပ္သားအစိုးရသစ္တက္ၿပီး မၾကာမီကာလအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား မၾကာခဏျပတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားသည္ ပုံမွန္ျဖစ္စဥ္ဟုတ္မဟုတ္ စဥ္းစားဖြယ္ျဖစ္ေတာ့ သည္။ အလားတူပင္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ေရးမွ ည ၁၁ နာရီ ဆိုင္ပိတ္ရမည္ဆိုသည့္ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားထြက္ေပၚလာမႈ၊ ကြမ္းစားျခင္း ကြမ္းတံေထြးစည္းကမ္းမဲ့ေထြးျခင္းကို တားဆီးရာမွ ကြမ္းယာ ဆိုင္ပိတ္ခိုင္းသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွသည္ အရပ္သားအစုိးရသစ္ေပၚလစီအား ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ အေကာင္ထည္ရာတြင္ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ား ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ျဖစ္မႈမ်ား ေတြ႔ေနရေပသည္။

အာရပ္ေႏြဦးမွသင္ခန္းစာ
အာရပ္ေႏြဦးမွသင္ခန္းစာမ်ားကို နိဂံုးခ်ဳပ္သူမ်ားက ” ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ဆိုတာ မည္သူကိုတြန္းလွန္လိုက္ၿပီး မည္သူကအစားထိုးဆက္ခံသည္ဆိုသည္ထက္ အာဏာရွင္မ်ား လက္ေအာက္တြင္ရွိခ့ဲေသာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲယားႀကီးကြန္ယက္ႀကီး တခုလုံးအား မည္မွ်ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္မည္အေပၚတြင္ မူတည္သည္ ” ဟုဆိုၾကပါသည္။

ထို႔ျပင္ ” အာဏာရွင္တို႔က လြယ္လြယ္ႏွင့္ေျပာင္းမရေအာင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျပဳလုပ္ထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကို ေျပာင္းလဲမပစ္ႏိုင္ပါက ေတာ္လွန္ေရးက်ရွံဳးမည္ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္မ်ားကို အႀကိမ္မည္မွ် ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ ေတာ္လွန္ျပည္သူေတြ မည္မွ်ေတာ္သည္ မည္မွ်သန္႔စင္သည္ ျဖစ္ေစ လုံေလာက္မႈရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ဤသည္မွာ အာရပ္ေႏြဦးမွ ေပးေသာသင္ခန္းစာ ျဖစ္သည္ ” ဟု ဆိုပါသည္။အီဂ်စ္တြင္ မူဘာရက္ျပဳတ္က်ၿပီး တက္လာေသာ ေမာ္စီအစိုးရအားသုံးသပ္ရာ၌ ” ေမာ္စီအစိုးရသည္ မွားယြင္းေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ဳိ႕ရွိသက့ဲသုိ႔ မွန္ကန္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလည္းရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေမာ္စီအစိုးရအေနႏွင့္ မည္သည့္စြမ္းေဆာင္မႈမ်ဳိးျပဳသည္ျဖစ္ေစ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲယား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ည့ံဖ်င္းမႈစြမ္းေဆာင္ရည္မျပည့္မႈမ်ားက ေမာ္စီအစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဖ်က္ဆီး ခ့ဲသည္။ တရားေရးဌာနက ေ မာ္စီအားေျဗာင္ဆန္႔က်င္သည္။ လုံျခံဳေရးအဖြဲ႔က လမ္းမေပၚတြင္ တာဝန္မယူေတာ့။ လွ်ပ္စစ္ဌာနကလည္း မီးမၾကာခဏပ်က္ေအာင္ လုပ္သည္။ ေမာ္စီအစိုးရအား လူအမ်ားမေၾကမနပ္ျဖစ္လာေအာင္ ဆြေပးသည္။ ေမာ္စီ၏ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားသည္ သူအသုံးမက်မႈ ေၾကာင့္ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း သူေကာင္းမြန္စြာအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည္ဆိုေစကာမူ အခြံေဟာင္းေလာင္းသာ က်န္တဲ့ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံအေျခအေနက သူ႔ကိုအႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္က်ဆံုး ေစသည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္။ ထိ႔ုေၾကာင့္ေမာ္စီက်ဆံုးသည္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ႀကီး ၿပိဳကြဲသြားေတာ့သည္။ လစ္လပ္သြားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကိုလည္း စစ္တပ္က ျပန္လည္ရယူသြားေတာ့သည္ ” ဟုသုံးသပ္ၾကပါသည္။

ဆက္လက္၍ ” ထိ႔ုေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲျဖစ္စဥ္ဆိုသည္မွာ အာဏာရွင္တစ္ေယာက္ ျပဳတ္က်ရံုႏွင့္မၿပီးဘဲ ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲမႈ နည္းဥပေဒမ်ားသက္ဝင္ရွင္သန္မွသာ ေအာင္ျမင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုသည္မွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တေယာက္ရထားရံုႏွင့္
မၿပီးဘဲ ဒီမိုကေရစီက်ေသာ ယႏၲယားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိရမည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီရွိရမည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းရည္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားရွိရမည္။ အစိုးရလမ္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚေပးေသာ ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၲယားရွိရမည္။ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတည္ၿငိမ္ေရး ကို အေထာက္အကူျပဳမဲ့ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိရမည္။ ၎တိ႔ုမွာအာရပ္ေႏြဦးမွေပးေသာ သင္ခန္းစာမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ” ဟုသုံးသပ္ၾကပါသည္။

အာရပ္ေႏြဦးကေနရေသာေနာက္သင္ခန္းစာတခုကေတာ့ ” ဖိႏွိပ္ေသာအာဏာရွင္အစိုးရမ်ားသည္ လူအမ်ား မႀကိဳက္ၾကေသာ္လည္း တိုင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတခုအျဖစ္ ေၾကညာျခင္းျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တိ႔ုယူရမည့္သင္ခန္းစာသည္ အီဂ်စ္ကို မူဘာရက္လက္ထဲမွာ ထားတာ ပိုေကာင္းသေလာ လစ္ဗ်ားကို ကဒတ္ဖီလက္ထဲထားသည္က ပိုေကာင္းသေလာ ဆီးရီးယားကို အာဆတ္လက္ထဲတြင္ထားသည္က ပိုေကာင္းသေလာဆိုသည့္အခ်က္ လုံးဝမဟုတ္ေပ။ အဆိုပါအာဏာရွင္မ်ားကို ဆက္ထားမလား ဖယ္ရွားမလား ေရြးခ်ယ္ရသည့္ အေျခအေနေရာက္လွ်င္ပင္ မိမိတို႔ရွံဳးၿပီျဖစ္သည္ ” ဟုဆိုပါသည္။

ထို႔ျပင္ ” အာဏာရွင္တေယာက္ျဖဳတ္ခ် ဖို႔ စည္းရံုးလႈ႔ံေဆာ္ရတာပို၍ လြယ္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလကို အခက္အခဲမရွိ ေက်ာ္ျဖတ္ဖိ႔ုက ပိုခက္ပါသည္ ” ဟုဆိုၾကသည္။

အာရပ္ေႏြဦးအေတြ႔အႀကံဳကို သတိျပဳသင့္သည္။ အခ်ိန္မေရြးျပဳတ္က်ႏိုင္တဲ့ ကၽြတ္ဆတ္ေသာ အစိုးရမ်ားရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားသာမဟုတ္ေပ။ မိမိတို႔တိုင္းျပည္သည္ လည္းျကိဳးတန္းေပၚ လမ္းေလ်ွာက္ေနဆဲအေျခအေနကို သတိျပဳသင့္သည္။ အရပ္သားအစိုးရသစ္၏အေျပာင္းအလဲကိုဆက္လက္ဝိုင္းရံ က်ားကန္ေပးဖို႔လိုသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုဆက္လက္ဝိုင္းရံထားဖို႔ လိုသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဝိုင္းရံသည္ ဆိုသည္မွာ ပုဂၢလိကသေဘာအရမၾကည့္ျမင္သင့္သက့ဲသုိ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုကို ေထာက္ခံျခင္းမ်ဳိး သက္သက္ မၾကည့္ျမင္သင့္ေပ။ သူမအား ဗဟိုျပဳ၍ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ေရွ႕တြန္းတင္ ဖို႔ ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ႀကီး ၿပိဳကြဲမသြားေစဖို႔ျဖစ္သည္ကို ေလးနက္ၾကရန္လိုသည္။

နိဂံုး

လက္ရွိ ကာလတြင္ NLD အရပ္သားအစုိးရကို ေဝဖန္ေနသည္မ်ားကို ေတြ႔ရသည္။ အရပ္သားအစုိးရသည္ အားနည္းခ်က္ရွိမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေဝဖန္ဖိုလည္းလိုအပ္မည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေဝဖန္ေရးသည္ လိုအပ္ပါသည္။ အျပဳသေဘာေဝဖန္ေရးျဖစ္သင့္သည္ဟု ျမင္သည္။ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္သည့္ ေဝဖန္ေရးမ်ဳိးမျဖစ္သင့္ေပ။ NLD အရပ္သားအစိုးရကိုထိုးခ်ပါက အေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ေနရာယူလာမည္ကို ဂရုျပဳ သင့္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဝလည္းေဝဖန္၊ ဝိုင္းလည္း ဝိုင္းရံဖို႔ လိုသည္ဟု သုံးသပ္ရပါသည္။

ဒီကေရစီအသားက်ေနေသာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရွိ အာဏာရပါတီႏွင့္အစိုးရကိုေဝဖန္သည့္ပုံစံမ်ဳိးေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ဦးမည္ မထင္ပါ။ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲသည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အား အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ႏွင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒပါ စစ္ဖက္၏ အခန္းက႑ကို မေမ့ေလ်ာ့ၾကရန္လိုပါသည္။ သစ္ေတာတေတာလုံး ၾကည့္ရန္လိုပါသည္။ သစ္ပင္တပင္တည္း ၾကည့္၍မရႏိုင္ေပ။လက္ရွိအစိုးရအား NLD အစိုးရသက္သက္မၾကည့္သင့္ပါ။ အႏွစ္ ၅၀ အတြင္း ပထမဆုံးထြက္ေပၚလာ ေသာ အရပ္သားစုိးရျဖစ္သည္ကို သတိခ်ပ္သင့္သည္။ ထို႔ျပင္ အရပ္သားအစိုးရသစ္သည္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲယားဆိုသည့္ ျမင္းရိုင္းစီးခ်ိန္ျဖစ္သည္ကိုသတိျပဳသင့္သည္။ ျမင္းရိုင္းေပၚက ျပဳတ္မက်ဖို႔ အားလုံးဝိုင္းဝန္းဖို႔လိုေပသည္။ မင္းကိုႏိုင္ကေတာ့ အဆန္လမ္း
ျဖစ္၍ ေလွာ္တက္တေခ်ာင္းစီ ေဝစုရမည္ဟုဆိုပါသည္။

Mg Mg Soe ( ေမာင္ေမာင္စုိး )

 
(Photo – Demonstrators opposed to a copper mine owned by Wanbao Mining faced off against the police in the town of Monywa on May 6.PHOTO: AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္, ေမာင္ေမာင္စိုုး

One Response to ေမာင္ေမာင္စိုုး – အရပ္သားအစိုးရသစ္နဲ႔ ျမင္းရိုင္းစီးခ်ိန္

  1. Nyi Htwe on June 12, 2016 at 5:28 pm

    Well said. I totally agree with you.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)