fbpx

ဂါမဏိ ● လံုျခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (သို႔မဟုတ္) ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ တခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္း

June 17, 2016

ဂါမဏိ ● လံုျခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (သို႔မဟုတ္) ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ တခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္း

(မုိးမခ) ဇြန္ ၁၇၊ ၂၀၁၆

 

တိုင္းျပည္တျပည္မွာ အစိုးရနဲ႔ အစိုးရဆန္႔က်င္သူမ်ားအၾကား ျဖစ္တာကို ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ အဓိက အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းညႇိႏႈိင္းရတာျဖစ္ေပမဲ့ ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းရတာ လည္း အင္မတန္အေရးပါတဲ့ကိစၥႀကီးျဖစ္ပါတယ္။

တဖက္က အျပတ္အသတ္ႏိုင္သြားလို႔႐ႈံးတဲ့တပ္ေတြလက္နက္ခ်ၿပီး စစ္ပြဲၿပီးဆံုး ၿငိမ္းခ်မ္းသြားတာမ်ဳိးကို ဗီယက္နမ္ (၁၉၇၅)၊ လာအို (၁၉၇၆)၊ ဆိုဗီယက္႐ုရွား (၁၉၂၀)၊ တ႐ုတ္ (၁၉၄၉)၊ က်ဴးဘား (၁၉၅၉)၊ ထိုင္း (၁၉၈၃)၊ မေလးရွား (၁၉၆၀)၊ ရဝမ္ဒါ (၁၉၉၄)၊ ဆီယာရာလီယြန္း (၂၀၀၂)၊ သီရိလကၤာ (၂၀၀၉) စတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ ေတြ႔ရတယ္။ အဲလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာေတာ့ ႐ႈံးသြားတဲ့ဘက္ဟာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဘာႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမွမရဘဲ ၿပီးသြားတယ္။ ဒီလိုအေနအထားမ်ဳိးက ဝါဒေရးရာ အေျခခံတဲ့စစ္ပြဲေတြမွာ ေတြ႔ရတာမ်ားၿပီး ႁခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသား ေရးရာအေျခခံတဲ့ သီရိလကၤာျပည္တြင္းစစ္မွာ ထူးထူးျခားျခားေတြ႔ရတယ္။

ဝါဒေရးရာျပည္တြင္းစစ္မဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသားေရးရာျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္တဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ အဓိကအားျဖင့္ SSR လို႔ေခၚ တဲ့ လံုျခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္ကို ႏိုင္ငံေရးအရေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းခ်က္နဲ႔ တြဲသံုးၾကတယ္။ အင္မတန္ က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုလွတဲ့ SSR အစီအစဥ္ေအာက္မွာ လုပ္ငန္းခြဲမ်ဳိးစံု တသီႀကီးရွိၿပီး ေနာက္ဆံုး အစိတ္အပိုင္းခြဲတခုကေတာ့ DDR လို႔ေခၚတဲ့ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး၊ တပ္ဖ်က္သိမ္းေရး၊ ျပန္လည္သိမ္းသြင္းေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ဗမာျပည္ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျဖရွာေဖြရာမွာေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးတပ္မ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ဟာ တိုင္းရင္းသားတန္းတူအခြင့္အေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ (သို႔မဟုတ္) ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သံုးေရးျဖစ္ၿပီး အဲဒါနဲ႔ေလ်ာ္ညီတဲ့ ကာကြယ္ေရး-လံုျခံဳေရးပံုစံေတြ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးဖို႔ SSR ကို ေတာင္းဆိုေနတာ ျဖစ္တယ္။

ဒါေပမဲ့ ဗမာစစ္တပ္ထိပ္သီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကေတာ့ DDR ကိုအရင္ဆံုးလုပ္ဖို႔ (သို႔မဟုတ္) အဓိကလုပ္ဖို႔ တိုင္းရင္းသားေတြကို ေမာက္ေမာက္မာမာအမိန္႔ေပးေနပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားတပ္ေတြ လက္နက္ခ်၊ တပ္ ဖ်က္၊ နယ္ေျမစြန္႔၊ အစိုးရလက္ေအာက္ခံ ျပည္သူ႔စစ္တို႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္တို႔လုပ္၊ ဗမာစစ္တပ္ကေတာ့ DDR-SSR နဲ႔ မ ဆိုင္၊ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ဘာညာကြိကြေတြက ၂၀၀၈ အတိုင္းဘဲလို႔ ၁၉၄၉၊ ၁၉၆၃၊ ၁၉၈၈ ကအေတြးအေခၚအတိုင္း ေခါင္းမာမာနဲ႔ မိုက္မိုက္မဲမဲ ႐ိုင္း႐ုိင္းစိုင္းစိုင္း ရပ္တည္ေနပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားေတြလိုလားတဲ့ SSR အစီအစဥ္မွာ တိုင္းရင္းသားပိုင္းနဲ႔ အစိုးရပုိင္းဆုိၿပီး ႏွစ္ပိုင္းပါဝင္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားပိုင္းမွာ တိုင္းရင္းသားတပ္ေတြ၊ ဒီတိုင္းရင္းသားတပ္ေတြကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးစီးေရွ႕ေဆာင္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ သူတို႔ကတိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြ၊ သူတုိ႔နဲ႔ လူမ်ဳိးအရ ပထဝီ အေနအထားအရ သက္ဆိုင္ေနတဲ့တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြ၊ သူတို႔နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ (သို႔မဟုတ္) သြယ္ဝိုက္သက္ဆိုင္ေနတဲ့ အရပ္ဖက္လူမႈအသင္းအဖြဲ႔ေတြ လူထုအဖြဲ႔အစည္းေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရပိုင္းမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္တခုလံုးရဲ႕လက္နက္ကိုင္တပ္မေတာ္၊ ကပစ၊ ရဲ၊ ေထာက္လွမ္းေရး၊ နယ္စပ္ကြပ္ကဲေရးနဲ႔ လဝ က၊ နယ္စပ္အေကာက္ခြန္၊ တရားစီရင္ေရးဌာန၊ အက်ဥ္းေထာင္ စတာေတြနဲ႔ ဒါေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္တဲ့ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ တရားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဘ႑ာေရးနဲ႔အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ လႊတ္ေတာ္၊ ဗဟို တရား႐ံုးခ်ဳပ္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးေကာ္မရွင္ စတာေတြအားလံုး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရမွာျဖစ္တယ္။ လိုအပ္ရင္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာန၊ လယ္ယာနဲ႔ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာန၊ စြမ္း အင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမွာ ျဖစ္တယ္။

ႏိုင္ငံေရးနဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာဥပေဒသစ္ေတြ ျပ႒ာန္းရမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ၊ ေထာက္လွမ္းေရး ဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စုလံုျခံဳေရးဥပေဒ၊ ျပည္နယ္လံုျခံဳေရးဥပေဒ၊ ရဲဝန္ထမ္းဥပေဒ၊ လဝကဥပေဒ စတာေတြကို အသစ္ျပ႒ာန္းတာ၊ ႀကီးႀကီးမားမားျပင္ဆင္တာေတြလုပ္ရမွာျဖစ္တယ္။

တနည္းေျပာရရင္ SSR မွာ ႏွစ္ဖက္စလံုးရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဘ႑ာေရးေတြ အၾကံဳးဝင္ေနပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ေျပာင္းလဲထားတဲ့ႏွစ္ဖက္ဟာ SSR အစီအစဥ္ တခုလံုးေအာက္မွာ သေဘာတူထားတဲ့အတိုင္း DDR က်င့္သံုးၿပီး ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြ အျပန္အလွန္ေပါင္းစည္း သိမ္းသြင္းၾကဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးသိတဲ့အတိုင္း ဒါေတြရဲ႕အထက္မွာေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ လံုးဝသက္ဆိုင္ေန ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးအတြက္တိုက္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္မွာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေရးေျဖရွင္းခ်က္နဲ႔ SSR ဟာ ဒဂၤါးျပားရဲ႕ေခါင္းနဲ႔ပန္းလိုခြဲလို႔ ဘယ္လိုမွမရႏိုင္ပါဘူး။

မင္းေအာင္လႈိင္ေျပာတဲ့ DDR ကေတာ့ ကာကြယ္ေရးတခုထဲကို ဆိုလိုၿပီး ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္လဲမဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသား ဘက္ကဘဲ တဖက္သတ္လုပ္ရမယ့္အစီအစဥ္ ျဖစ္ေနလို႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အလွမ္းေဝးေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

ေအာင္ျမင္တဲ့ SSR လုပ္ခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံေတြက ေတာင္အာဖရိက (၁၉၉၄)၊ နမီးဘီးယား (၁၉၉၀)၊ လက္ဘႏြန္ (၁၉၉၀)၊ လိုက္ ေဘးရီးယား (၂၀၀၃)၊ ကိုဆုိဗို (၁၉၉၉)၊ အာေခ်း (၂၀၀၅) တို႔ျဖစ္ၿပီး ကေမၻာဒီးယား၊ နီေပါ၊ အေရွ႕တီေမာ၊ ဖိလိပိုင္၊ ေဟတီ တို႔မွာေတာ့ တစိတ္တပိုင္းဘဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္။ အီရတ္၊ အာဖဂန္နဲ႔ တျခားအာဖရိကႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ လံုးဝ မေအာင္ျမင္ တာ ေတြ႔ရတယ္။ မေအာင္ျမင္တဲ့ထဲမွာ ဆူဒန္-ေတာင္ဆူဒန္၊ လစ္ဗ်ား၊ ခ်က္ဒ္၊ ဗဟိုအာဖရိက၊ မာလီ၊ ဘူရြန္ဒီ၊ ကြန္ဂို၊ ဂီနီ ဘစ္ေဆာ၊ အိုင္ဗရီကို႔စ္၊ ဆိုမာလီယာႏိုင္ငံေတြပါဝင္တယ္။

ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံက လူျဖဴအာဏာရွင္စနစ္ဖ်က္သိမ္းတဲ့ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ ဒီကလပ္ဦးေဆာင္တဲ့ အစုိးရတပ္ ေတာင္အာ ဖရိကကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ SADF ၊ မင္ဒဲလားေခါင္းေဆာင္တဲ့ အတိုက္အခံ အာဖရိကအမ်ဳိးသား ကြန္ဂရက္ရဲ႕ လက္နက္ ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႔ MK၊ ေမာ္စီတံုးဝါဒီလူမည္းေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ အဇန္းနီးယားျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္၊ လူျဖဴအစိုးရတည္ေထာင္ထားတဲ့ ႐ုပ္ျပလူမည္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ေျမ ၄ ခုက ျပည္သူ႔စစ္ ၄ ဖြဲ႔ ေပါင္းစည္းၿပီး ေတာင္အာဖရိကအမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ SANDF ကို ထူေထာင္ခဲ့တယ္။ လူျဖဴၾသဇာခံ ဘူသယ္လယ္ဇီရဲ႕ အင္ကာသာ လြတ္လပ္ေရးပါတီက စြမ္းအားရွင္ေတြ ပါခြင့္ရဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ေပမဲ့ စစ္သားစုေဆာင္းေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း တဦးခ်င္း ပဲ ဝင္ခြင့္ေပးခဲ့တယ္။

စာရင္းတခုအရ လူျဖဴအစိုးရတပ္အင္အား ၈၃၀၀၀ မွာ ၄၀၀၀၀၊ MK တပ္အင္အား ၁၅၀၀၀ ထဲက ၁၁၀၀၀၊ အဇန္းနီးယား တပ္ ၆၅၀၀ မွာ ၅၀၀၀၊ ႐ုပ္ျပ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမျပည္သူ႔စစ္ ၁၁၀၀၀ မွာ ၈၀၀၀ တို႔ဟာ တပ္မေတာ္သစ္ထဲ ပါ ဝင္ခဲ့ၾကတယ္။ လူမ်ဳိးအရဆိုရင္ လူမည္း ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ လူျဖဴ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္လာတယ္။ အရာရွိပိုင္းေတြမွာပါ အခ်ဳိးအစား အမ်ားႀကီး ေျပာင္းပစ္ခဲ့တယ္။ ေလတပ္၊ ေရတပ္ေတြမွာပဲ လူျဖဴအခ်ဳိးအစားမ်ားေနေသးတယ္။ က်န္တဲ့စစ္သား ေတြကို က႐ုဏာေၾကး၊ နစ္နာေၾကးေတြေပးၿပီး အရပ္သားျဖစ္ေစခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေရးပိုင္းမွာေတာ့ အားလံုးသိတဲ့အတိုင္း လူမည္းအာဏာ (သို႔မဟုတ္) လူမ်ားစုဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ခိုင္မာသြားခဲ့တယ္။ လူျဖဴစစ္တပ္တီထြင္ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ေတြလဲ ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္တယ္။

ကေမၻာဒီးယားေတာ္ဝင္တပ္မေတာ္ကို ၁၉၉၃ ခုမွာ ဗီယက္နမ္ကအားေပးတဲ့ ဟြန္ဆင္ ဦးစီးအစိုးရတပ္၊ ဆြန္ဆန္း ဦးစီးတဲ့ သူပုန္တပ္၊ သီဟာႏုဦးစီးတဲ့ သူပုန္တပ္၊ ေပါလ္ေပါ့ဦးစီးတဲ့ ခမာနီသူပုန္တပ္တို႔ ေပါင္းစည္းခဲ့ေပမဲ့ မၾကာခင္မွာ အစိုးရတပ္ မႉးေတြက လက္ဝါးႀကီးအုပ္သြားခဲ့ၿပီး (သူပုန္ဘက္ကလာတဲ့ တပ္မႉးေတြကို လွ်ဳိ႕ဝွက္လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္တာေတြလည္း ရွိ ေသးတယ္) ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူခ်က္ေတြကိုလဲ မလိမ့္တပတ္လုပ္ခဲ့လို႔ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံမွာ ဒီေန႔အထိ ဒီမိုကေရစီအေရျခံဳ

အာဏာရွင္စနစ္ တည္ရွိေနတယ္။

ဒါေၾကာင့္ SSR မေအာင္ျမင္ဘဲ DDR ဘဲလုပ္တဲ့ တိုင္းျပည္ေတြမွာ ရန္မီးေတြမၿငိမ္းဘဲ ခဏခဏ ျပႆနာျပန္ျဖစ္ ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ SSR မပါတဲ့ DDR ဆိုတာကလဲ အမ်ားအားျဖင့္ သူပုန္ဖက္ကပဲလိုက္နာရတဲ့ တဖက္သတ္ အႏိုင္က်င့္မႈေတြ ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ မဟာဗ်ဴဟာပိုင္းျဖစ္တဲ့ SSR မေအာင္ျမင္ရင္ လက္ေအာက္ခံနည္းပညာပိုင္းပဲ ျဖစ္တဲ့ DDR ေအာင္ျမင္ စရာမရွိပါဘူး။

တကယ္ေတာ့ မွန္ကန္တဲ့ DDR ဆိုတာ ႏွစ္ဖက္စလံုးက စစ္အသံုးစားရိတ္ေတြ ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္ေတြ ေလွ်ာ့ခ် တာ၊ လက္နက္ေတြ ေလွ်ာ့ခ်ဖ်က္သိမ္းတာ၊ တပ္အင္အားေတြ ေလွ်ာ့ခ် ဖ်က္သိမ္းတာနဲ႔ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ အသစ္ေတြ (ပင္မတပ္၊ ေဒသတပ္၊ ရဲ) ထဲကို ေပါင္းစည္းသိမ္းသြင္းတာျဖစ္တယ္။ ေပါင္းစည္းသိမ္းသြင္းရာမွာ က်န္ေနသူေတြကို လည္း အရပ္ သားအျဖစ္ လူတန္းေစ့ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ႏိုင္ေအာင္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ဖန္တီးေပးတာ၊ နစ္နာေၾကး (သို႔မဟုတ္) ေလ်ာ္ေၾကး ေကာင္းေကာင္းေပးတာေတြလည္း ပါဝင္တယ္။ စစ္စားရိတ္ေတြ လူ လက္နက္ အင္အားေတြ ေလွ်ာ့ခ်ရာမွာလည္း အေရအတြက္တူ ေလွ်ာ့ခ်တာမဟုတ္ဘဲ အခ်ဳိးတူ သို႔မဟုတ္ အားႀကီးသူဘက္ အခ်ဳိးမ်ားမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ SSR အစီအစဥ္ေအာက္က DDR လုပ္တဲ့အခ်ိန္ ႏွစ္ဖက္စလံုးကတပ္ေတြ လက္နက္ျဖဳတ္၊ တပ္ဖ်က္ လုပ္ရမွာျဖစ္လို႔ ကုလသမဂၢတပ္ (သို႔မဟုတ္) ေနတိုးတပ္ (သို႔မဟုတ္) တျခားႏိုင္ငံတကာၫြန္႔ေပါင္းတပ္ေတြက ျဖစ္စဥ္ အစအဆံုး ဝင္ထိန္း ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူခ်က္ေတြရွိထားမွလဲ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြဟာ အသာတၾကည္ လက္နက္ျဖဳတ္ တပ္ဖ်က္ခံမွာျဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ SSR ဟာ National Accord အမ်ဳိးသားပဋိညာဥ္ (ဗမာျပည္အေျခအေနမွာေတာ့ Union Accord ျပည္ေထာင္စု ပဋိညာဥ္) အေပၚမူတည္ေနၿပီး အဲ့ဒီရလဒ္ေတြကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲထည့္ၿပီးမွ ကုလသမဂၢ ႀကီးၾကပ္မႈနဲ႔ DDR ကို သြားလို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္မွာ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ဆိုရင္ ဒီလမ္းပဲရွိပါတယ္။

ဂါမဏိ


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ဂါမဏိ, ရသေဆာင္းပါးစုံ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)