တူေမာင္ညိဳ – “၂၀ ရာစု ပင္လံု နဲ႔ ၂၁ရာစု ပင္လံု ” ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ျခင္း

June 27, 2016

တူေမာင္ညိဳ – “၂၀ ရာစု ပင္လံု နဲ႔ ၂၁ရာစု ပင္လံု ” ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ျခင္း
(မိုုးမခ) ဇြန္ ၂၇၊ ၂၀၁၆

“၂၀ ရာစု ပင္လံု” ကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဦးစီးခဲ့တယ္။

“၂၁ ရာစုပင္လံု” ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႀကီးမွဴးေခၚေနယူတယ္လို႔ ႏိႈင္းယွဥ္ေရးသားေျပာ ဆုိေနၾကပါတယ္။ “ပင္လံု” ႏွစ္ခုဟာအခ်ိန္ကာလအရျခားနားသလို အေျခအေနအခ်က္အလက္ေတြအရလည္ မတူကြဲျပားတာေတြရွိပါ တယ္။ ဒါေတြကိုေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။

နာမည္
“၂၀ ရာစုပင္လံု” က နာမည္တစ္ခုထဲ တစ္မ်ိဳးထဲသာရွိေသာ္လည္း “၂၁ရာစုပင္လံု”က နာမည္ႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို နာမည္ ႏွစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနရတာကုိယ္က ပင္လံုရဲ႕ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္မႈကို ထိခုိက္ေနတာလို႔ျမင္ပါတယ္။

ဦးေဆာင္သူ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။

အေဖနဲ႔သမီး၊ မတူတဲ့အခ်က္ က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက (de facto) အရ ေရာ (de jure) အရပါ အျပည့္အဝေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ (de facto) ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဘာမွအျငင္းပြားစရာမရွိေသာ္လည္း (de jure) အရ ေတာ့ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၅၉(စ) နဲ႔ တားဆီးပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ထားျခင္းကိုခံရတာကိုေတြ႔ၾကရပါလိမ့္မယ္။ တကယ္ေတာ့ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ဆုိတာဟာ စစ္အုပ္စုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္အေပၚထားရွိတဲ့ “အာဃာတ” ကို “ဥပေဒပုဒ္မအျဖစ္” တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ေရးသား ထည့္သြင္းထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအတား အဆီးကို ဒီခ်ဳပ္ပါတီဘက္က “ႏုိင္ငံေတာ္ ၏ အတုိင္ပင္ခံဥပေဒ” နဲ႔ေက်ာ္လႊားၾကည့္ပါတယ္။ စစ္တပ္က မတ္တပ္ ရပ္ၿပီးကန္႔ကြက္ပါတယ္။စစ္ဗုိလ္ရင့္မာႀကီးေတြ ပါးစပ္က “အႏုိင္က်င့္ခံရတယ္” လုိ႔လည္းဆိုပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္က “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” ရဲ႕ ကေမာက္ကမ ႏုိင္မႈနဲ႔ အက်ပ္အတည္းကို တဆင့္တိုးေဖာ္ျပေနပါတယ္။

အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္တဲ့ အာဏာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္္ဆန္းမွာအျပည့္အဝရွိပါတယ္။ “ပင္လံုစာခ်ဳပ္” မွာ (ျမန္မာအစုိးရကုိယ္စား) ဗိုလ္ခ်ဳပ္က သူတစ္ေယာက္ထဲ လက္မွတ္ထုိးပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ အဲဒီလိုအခြင့္အာဏာမ်ိဳးမရွိပါဘူး။ “၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ” မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ရဲ႕ကုိယ္စားျပဳမႈဘာလဲ (ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္လား၊ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရရဲ႕ ကုုိယ္စားလွယ္လား) ဆုိတာ အခ်ိန္အထိရွင္း ရွင္းလင္းလင္း မရွိေသးပါဘူး။ (“ပင္နီ” မဝတ္တာဘာေၾကာင့္လဲဆုိတဲ့ ေျဖရွင္းခ်က္ကို ေထာက္ၿပီးေျပာရမယ္ဆုိရင္) ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသား အားလံုးကို ကုိယ္စားျပဳတယ္ဆုိတဲ့ သေဘာကိုေတာ့ ရည္ညြန္းထားပံုေပၚပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားအင္အားစုေတြ
“၂၀ ရာစုပင္လံု” မွာ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ အကန္႔အသတ္ မရွိသေလာက္ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕သမားက ေစာ္ဘြားေတြဘက္ေန ပင္းၿပီး ေတာင္တန္းနဲ႔ျပည္မကို ေသြးခြဲေနတာ မဟုတ္လား။

ဒါ့အျပင္ (ရွမ္း၊ ၊ ခ်င္း) ကုိယ္စားျပဳသူေတြကပဲ “ပင္လံုစာခ်ဳပ္” မွာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကတာပါ။

“၂၁ ရာစုပင္လံု” မွာေတာ့ တုိင္းရင္းသားေတြ အတြက္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” နဲ႔ ကာခ်ဳပ္က ဖန္တီးထားတဲ့ “စစ္တပ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ၆ ခ်က္” လို၊ “(NCA) စာခ်ဳပ္မွာလက္မွတ္ေရးထုိးေရး” ၊ “ မတရားသင္းဥပေဒ”လို အကန္႔အသတ္ေတြ မ်ိဳးစံုရွိေနပါတယ္။

ဟုိတုန္းက ေစာ္ဘြားေတြမွာ ဒီလိုမ်ိဳး အကန္႔အသတ္ေတြ မရွိဘူး။

ဒါ့အျပင္ ဟုိတုန္းက ေစာ္ဘြားေတြလုိလည္း ယေန႔ေခတ္တုိင္းရင္းသားအင္းအားစုေတြက တစုတစည္းထဲ မရွိျပန္ပါဘူး။ “အိုးေတာ္လုပ္ ဖုတ္ရင္းက မက်က္” ဆုိတာလို စုဖြဲ႔လုိက္ၾက ၊ကြဲအက္ၾက ၊ ခြဲထြက္ၾကနဲ႔ အပုိင္းအပုိင္းအစိတ္စိတ္ျဖစ္ေနပါတယ္။

ယေန႔တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားရဲ႕အေနအထားကုိၾကည့္ရင္ တည္ရွိမႈအရ အေျခခံအားျဖင့္ ၂ ပုိင္းကြဲေနတာကိုေတြ႔ႏုိင္ပါ လိမ့္မယ္။

တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအပုိင္း

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားအပုိင္း

တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအပုိင္း

ဒီအပုိင္းထဲမွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ပါတီနဲ႔ေရြးခ်ယ္ျခင္းမခံရတဲ့ပါတီေတြဆိုၿပီး ႏွစ္ပုိင္းရွိျပန္ပါတယ္။

“၂၁ ရာစုပင္လံု”မွာ ဘယ္ပါတီေတြ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိသလဲဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လမ္းညြန္ ေပးထားတဲ့ မူသေဘာထားက “အနိမ့္ဆံုးသက္ဆိုင္ရာပါတီကို ကုိယ္စားျပဳေသာလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ဦးသည္ လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္ ရပ္၌ရွိရမည္” ဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားအပုိင္း
ဒီအပုိင္းမွာေတာ့ ေအာက္ပါအတုိင္း အၾကမ္းဖ်င္း ၃ ပုိင္း၊ ပုိင္းလို႔ရႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

(၁) ဝအဖြဲ႔ (UWSP/UWSA) နဲ႔ မုိင္းလားအဖြဲ႔တို႔လို အင္အားအခိုင္အမာရွိတဲ့ အင္အားစုေတြ

(၂) (NCA) စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔

[ “၈ ဖြဲ႔” လုိ႔ ဆုိေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားအရ ဆိုရင္ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ပအိုဝ္း၊ ရခုိင္၊ ရွမ္းျဖစ္ၿပီး၊ ေျပာေလာက္ဆုိေလာက္တဲ့ အင္အားရွိတာဆုိလို႔ (KNU) နဲ႔ (RCSS) လို႔ ဆိုရမယ္ထင္ပါတယ္]

(၃) (NCA) စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမျပဳေသးတဲ့အဖြဲ႔

[ ဒီအထဲမွာလည္း “ကိုးကန္႔(MNDAA)၊(TNLA)၊ (AA)တုိ႔ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးသည့္အထဲ ဖိတ္ေခၚရန္မသင့္ေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မေဆြးေႏြးႏုိင္ေၾကာင္း၊ တကယ္တမ္းလုပ္ရမည္မွာ လက္နက္စြန္႔ဖုိ႔ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း” လို႔ စစ္တပ္က အျပတ္ေျပာ ထားပါတယ္]

အစုိးရပုိင္ ေၾကးမံုသတင္းစာအယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (၂၉ ေမ ၂၀၁၆) မွာေတာ့ အခုလိုေဖာ္ျပထားပါတယ္။

“ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးပါဝင္ေရး” သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၏ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံဆုိင္ရာ ပထမအေျခခံမူ။

“ဒုတိယအေျခခံမူသည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ေဘာင္ အတြင္းမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္” ဟူ၍ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေျခခံမူ ၂ ရပ္လံုး ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္အေျဖက စစ္တပ္က လက္ခံမွ ျဖစ္မယ္ ဆုိတာေပၚလြင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ။

“၂၁ရာစုပင္လံုဆုိင္ရာ ပထမအေျခခံမူ” ျဖစ္ေျမာက္ဖို႔ရင္ (NCA) စာခ်ဳပ္မွာပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးရမယ္လုိ႔ စစ္တပ္က ႀကိဳတင္စည္းကမ္း သတ္မွတ္ထားလုိ႔ပါပဲ။ ( အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔ထုိးၿပီးၿပီ၊ က်န္အဖြဲ႔ေတြလည္း ဒီလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေလွ်ာက္ၾကလို႔ ေျပာေန တာပါ)

သြားစရာလမ္းကစစ္တပ္အေလွ်ာ့ေပးလာေအာင္/လက္ခံေအာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျဖာင့္ျဖႏုိင္မလား(သုိ႔တည္းမဟုတ္) လက္မွတ္မထုိးရေသးတဲ့အဖြဲ႔ေတြ (NCA)စာခ်ဳပ္မွာ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးလာေအာင္ စည္းရံုးဆြဲေဆာင္ႏုိင္မလားဆုိတဲ့လမ္းပဲရွိပါတယ္။

“၂၁ရာစု ပင္လံုဆုိင္ရာ ဒုတိယအေျခခံမူ” ျဖစ္ေျမာက္လာဖို႔ဆုိရင္လည္း စစ္တပ္နဲ႔ပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ညွိႏိႈင္းရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအေျခခံမူ ၂ ရပ္လံုးအတြက္ အေျဖက စစ္တပ္သေဘာထားက အခရာပဲ/စစ္တပ္က လက္ခံမွသာျဖစ္ေျမာက္လာႏုိင္စရာရွိ တယ္လုိ႔ ေျပာရတာပါ။ ဆိုလိုခ်င္တာက “” ျဖစ္ေျမာက္ေရး/မျဖစ္ေျမာက္ေရးဟာ စစ္တပ္နဲ႔ကာခ်ဳပ္သေဘာထား အေပၚ မွာ အဓိကမူတည္ေနပါတယ္။ အဓိကေတာ့ စစ္တပ္က အေသစြဲကုိင္ထားတဲ့ “ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ၆ ရပ္နဲ႔ (NCA)စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထုိးေရး” ကိစၥပါပဲ။

“၂၀ ရာစု ပင္လံု” မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေနနဲ႔ ဒီလိုမ်ိဳး အခက္အခဲေတြေဘးၾကပ္နံၾကပ္ေတြ မႀကံဳခဲ့ရပါဘူး။ “၂၁ရာစု ပင္လံု ”က်င္းပမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ဒီလုိမ်ိဳး အၾကပ္အတည္းေတြနဲ႔ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။

ဘာေပးၿပီး ဘာယူခဲ့သလဲ

ေနာက္ဆံုးတင္ျပခ်င္တာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဘက္က တုိင္းရင္းသားေတြကို ဘာေပးၿပီး/ဘာယူခဲ့သလဲဆုိတာပါပဲ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက “ တန္းတူေရးနဲ႔ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေရး” ကို ျပည့္ျပည့္ဝဝအာမခံခဲ့တယ္။ “ ခြဲထြက္လုိက ခြဲထြက္ပုိင္ ခြင့္”ေပးခဲ့တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကြယ္လြန္ခဲ့ေပမယ့္၊ ဒီသေဘာထားကို ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း (၁၀) ခြဲထြက္ႏုိင္ေသာအခြင့္အေရး (Right of Secession) အတိအက်ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းေပးခဲ့တယ္။ လက္ေတြ႔မွာ ဒီျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္း က်င့္သံုးႏုိင္ျခင္း ရွိတာ/မရွိတာ ေတာ့ တပုိင္းထားၿပီး သံုးသပ္ၾကရမွာပါ။

ဒီလိုေပးခဲ့လို႔၊ အာမခံခဲ့လို႔လည္း “ေတာင္တန္းနဲ႔ျပည္မ အတူတကြ လြတ္လပ္ေရးယူမယ္” ဆိုတဲ့ ေပါင္းစည္းမႈကို (ပင္လံု စာခ်ဳပ္)နဲ႔ အရယူႏုိင္ခဲ့တာ တနည္းအားျဖင့္ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕သမားရဲ႕ေသြးခြဲမႈကို ၿဖိဳဖ်က္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး လံုးဝလြတ္လပ္ေရးသုိ႔ ဆိုတဲ့ လမ္း ေျဖာင့္တန္းခဲ့တာပါ။

ဒါေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဘက္က (သုိ႔မဟုတ္) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေတာင္တန္းသားေတြကို စည္းရံုးခဲ့သလို ဘယ္လိုအာမခံခ်က္ေပးမလဲ။ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုေတြဘက္ကေတာ့ “သီးျခားတိုင္းျပည္ထူေထာင္ေရး” ကို စြန္႔ လႊတ္ခဲ့ၾကပါၿပီ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအာမခံခဲ့တဲ့ “ တန္းတူေရးနဲ႔ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္” ဟာ အခရာပါပဲ။ ဒီအထဲမွာ “တန္းတူေရး” ဟာ အဓိက ဘက္ အဆံုးအျဖတ္ေပးတဲ့ဘက္ျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း စတဲ့ လူမ်ိဳးေတြအၾကားမွာ ျပည့္ဝတဲ့ တန္းတူမႈသာတကယ္တန္းရွိတယ္ဆိုရင္ “ျပည္ေထာင္စု”ကို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းမလဲဆိုတဲ့ကိစၥဟာ လက္ဝင္မယ့္ကိစၥ မဟုတ္ႏုိင္ေတာ့ ပါဘူး။ (technical issue) ျဖစ္သြားမွာပါ။

တုိင္းျပည္နဲ႔လူထုၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ဖြံၿဖိဳးေရးနဲ႔တုိးတက္ႂကြယ္ဝေရးကို ဦးတည္တဲ့ “ျပည္ေထာင္စုပံုစံသစ္”ကို အခ်ိန္ အခါ အရ၊ ေခတ္ကာလအေျခအေနအရ ကိုက္ညီစြာ၊ အေက်အလည္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ႏုိင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကုိယ္လိုခ်င္တဲ့ ပုံစံတစ္ခုေအာက္ကို လက္နက္အင္အားနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ ေခ်ာ့ျမွဴအခ်ိဳသပ္လုိ႔ျဖစ္ေစ သိမ္းသြင္းယူတာမ်ိဳးဟာ တာ ရွည္ မခံပါဘူး။

“၂၁ရာစု ပင္လံု” အတြက္ အဓိကအေႏွာင့္အယွက္၊ အတားအဆီးေတြကေတာ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊ ကာခ်ဳပ္မူ ၆ ရပ္နဲ႔ (NCA)စာခ်ဳပ္ထဲက လက္နက္ခ်ရမယ္” လုိ႔ဆိုေနတဲ့အခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

“၂၀ ရာစု ပင္လံု”က အဓိက ဦးတည္ထုိးႏွက္ခဲ့ၾကတဲ့ အခ်က္ဟာ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕သမားရဲ႕ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပၚလစီ ျဖစ္ တယ္ဆုိရင္ “၂၁ ရာစု ပင္လံု” ရဲ႕ အဓိကတုိက္ဖ်က္ပစ္ရမယ့္ ဦးတည္ခ်က္ဟာ “စစ္အုပ္စုရဲ႕ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ကာကြယ္ေရး ဘက္ ေပါင္းစံုမွာ ထာဝစဥ္ ဗိုလ္က်လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္ထားေရး” ဆုိတဲ့ အခ်က္ကလြဲၿပီး အျခားဘာမွ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္