ေမာင္မုိးသူ ● ဒုတိယပင္လံုညီလာခံသည္ ဘာေၾကာင့္…ႏွင့္ ေမာင္မိုးသူ

July 4, 2016

ေမာင္မုိးသူ ● ဒုတိယပင္လံုညီလာခံသည္ ဘာေၾကာင့္…ႏွင့္ ေမာင္မိုးသူ

(မိုးမခ) ဇူလိုင္ ၄၊ ၂၀၁၆

(ေမာ္ဒန္ သတင္းဂ်ာနယ္ပါ ေမာင္မုိးသူ ေဆာင္းပါး)    

ဒုတိယပင္လံုညီလာခံ ျဖစ္ေျမာက္ေရး လုပ္ေဆာင္ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ေလာေလာလတ္လတ္ အရင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က တပိုင္းတန္းလန္းထားခဲ့တဲ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ရပ္ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ တာ၀န္ယူရပါတယ္။

အရင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ရပ္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားတဲ့အဖြဲ႔နဲ႔လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးေသာ အဖြဲ႔ရယ္လို႔ ႏွစ္ပိုင္း ႏွစ္ဖြဲ႔ရိွပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးမထားရေသးတဲ့ အဖြဲမ်ားရိွတဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ကို ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္း၊ ဦးလွေမာင္ေရႊတို႔ သြားေရာက္ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကရာမွာ အဆင္ေျပေခ်ာေမာၿပီး အဲသည္အဖြဲ႔မ်ားက ညီလာခံမွာတက္ေရာက္လာဖို႔ သေဘာတူၾကပါတယ္။ ထို႔အတူ မိုင္းလား ` ၀´ ေဒသကိုလည္း သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကရာမွာ သေဘာတူညီမႈရ ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔  တႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားရွစ္ဖြဲ႔က ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔က ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ဤသို႔ေတြ႔ဆံုရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ႏိုင္ေရး ၀ိုင္း၀န္းကူညီၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥသည္ ပထမဆံုးလုပ္ေဆာင္ၾကရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ တဆက္တည္း ၂၁ရာစု ပင္လံုညီလာခံဆိုသည္ကမူ တိုင္းရင္းသားအားလံုး၏အသံကို နားေထာင္ၾကရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုသည္က လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ေနသည့္ ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကိစၥက်ေတာ့ တိုင္းရင္းသားအားလံုးရဲ႕ အသံ၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ၾကားသိၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုတဲ့စကားလံုးကို ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္က မေျပာဆိုခဲ့ၾကသလို တပ္မေတာ္ကလည္း ၎စကားလံုးကို ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မရိွခဲ့ပါဘူး။ ယခုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအစိုးရက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေဖာ္ေဆာင္ေရးကို ေျပာၾကားေနသည့္နည္းတူ တပ္မေတာ္ကလည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုသည့္စကားလံုး သံုးႏႈန္းလာေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆုိသည္မွာ တိုင္းရင္းသားအားလံုးအတြက္ တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရးရရိွေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အခြင့္အေရး တန္းတူရည္တူရရိွေရး ၊ သယံဇာတမ်ားရဲ႕အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကိုလည္း မွ်တစြာ ရရိွေရး ၊က်န္းမာေရး တိုးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အားလံုရရိွေစေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲသည္ လိုအပ္ခ်က္၊လိုလားခ်က္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားအားလံုးက တင္ျပၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။

အဲသည္တင္ျပခ်က္ေတြအားလံုးကို အေသအခ်ာစိစစ္ၿပီး မည္သည့္အခ်က္ မည္သည့္အေျခအေနတြင္ လိုက္ေလ်ာေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည္ဟု ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းျခင္းဆိုသည္မွာ ျငင္းခံုၾကရမည့္ကိစၥမဟုတ္ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည့္တိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈအားနည္းခဲ့ျခင္း၊ မျပည့္စံုေသးသည္ကိုေတြ႔ရၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ဖြ႕ံၿဖိဳး တိုးတက္မႈအားနည္းလ်က္ ရိွပါတယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ျခင္းမရိွသလို တိုင္းရင္းသားေဒသမွ ထြက္ရိွသည့္သယံဇာတမ်ား၏အက်ဳိးအျမတ္မ်ား မွ်ေ၀ခံစားခြင့္မရိွျခင္းကလည္း အားနည္းခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွေရးဟာ အေရးႀကီးသည့္နည္းတူ တိုင္းရင္းသားအားလံုး ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈညီမွ်ေရးကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါမွ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုသည့္စကားရပ္ ျပည့္စံုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲသည္လို အဲသည္လို ျဖစ္ေျမာက္လာဖို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးေတြက မိမိတို႔ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို အခ်က္အလက္နဲ႔ က်က်နန တင္ျပၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံသည္ ဘာေၾကာင့္အေရးပါသလဲလို႔ ေမာင္မိုးသူေရးခဲ့ရတာက တိုင္းရင္းသားမ်ား အားလံုးရဲ႕အသံေတြကို ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံမွာ ၾကားရႏိုင္လို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

သည္ညီလာခံမွာလည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွာ ပါတဲ့ မပါတဲ့ အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ သေဘာထားသာမက တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ တိုင္းရင္းသား လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ အသံ့ေတြကိုပါ ၾကားရႏိုင္လို႔ပါပဲ။

၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံရဲ႕အေရးအပါဆံုးအခ်က္က တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးလက္နက္ကိုင္ေရာ လက္နက္မကုိင္သူမ်ားရဲ႕လိုအပ္ခ်က္၊ တင္ျပခ်က္အသံမ်ား ျပည့္ျပည့္စံုစံု ၾကားသိႏိုင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

စကားတရပ္ရိွပါတယ္။ တကယ္လုပ္ရင္ အဟုတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံဟာ တကယ္လုပ္ၾကရင္ အဟုတ္ ျဖစ္လာႏိုင္မွာပါ။

တကယ္ ရိုးသားျဖဴစင္စြာ မွ်မွ်တတ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရိွၾကၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ရလဒ္အေျဖကို ရရိွေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါေစလို႔ ဆိုပါရေစ။

၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံသည္ ဘာေၾကာင့္ႏွင့္ ေမာင္မိုးသူပါ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ, ေမာင္မိုးသူ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)