ေမာင္ေမာင္စိုး – လြမ္းရစ္ေဝေသာ ေန႔မ်ား ညမ်ား ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ – အပိုင္း ၁၉

August 3, 2016

ျမသန္းတင့္ပုံတူ၊ ပန္းခ်ီ ေမာင္ညိဳ၀င္း

ေမာင္ေမာင္စိုး – လြမ္းရစ္ေဝေသာ ေန႔မ်ား ညမ်ား ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ – အပိုင္း ၁၉
(မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၃၊ ၂၀၁၆


လႈပ္ရွားသြားလာ

ရန္ကုန္သုိ႔ေရာက္လာၿပီျဖစ္သက့ဲသုိ႔ လြတ္လပ္ေသာတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားဘဝကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီျဖစ္ရာ စာသင္ခန္းထက္ မိမိေတြ႔ဆံုလိုသည့္ နိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ စာေပနယ္ပယ္မွ လူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္း အေလးထားမိသည္။ သူတို႔၏အေတြ႔အႀကံဳ သူတို႔၏အယူအဆမ်ား မိမိကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေလ့လာလိုသည္။ မိမိကိုထိုနယ္ပယ္မွ  လူေဟာင္းမ်ားႏွင့္ လ ိုက္လံမိတ္ဆက္ေပးသည္မွာ ကိုေအာင္ေမသုျဖစ္သည္။

ျမသန္းတင့္
ကိုေအာင္ေမသု လိုက္လံေတြ႔ဆုံေပးသည့္တေယာက္မွာ ဆရာျမသန္းတင့္ ျဖစ္သည္။ သူအားမိမိက ဆရာျမဟု ေခၚပါသည္။ မိမိအေနႏွင့္သူ၏ ဘာသာျပန္စာအုပ္မ်ား နိုင္ငံေရး ဘာသာျပန္မ်ားအား ႏွစ္ၿခိဳက္စြဲလမ္းစြဲလမ္းစြာ ဖတ္ရႈသူတဦးျဖစ္သည္။ သူ၏ အလြန္ညက္ေညာသည့္ဘာသာျပန္လက္ရာသာမက သူ၏နိုင္ငံေရးအယူအဆကိုလည္း ႏွစ္သက္သည္။

မိမိႏွင့္ကိုေအာင္ေမသု သူ႔အားသြားေရာက္ေတြ႔ဆုံစဥ္က ကၽြန္းေတာလမ္းမေပၚက ႏွစ္ထပ္ သစ္သားအိမ္ကေလး၏ အေပၚထပ္တြင္သူတို႔မိသားစုေနၾကသည္။ စစ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို ဘာသာျပန္စာအုပ္ ၁၂ တြဲ ထူထူထဲထဲကို ဘာသာျပန္ထား စာေရးဆရာႀကီး၏အိမ္မွာ ခပ္နံုခ်ာခ်ာ ျဖစ္သည္။ သူ႔ကိုစာအုပ္ပုံၾကားမွာ ေတြ႔ရသည္။ ထိုစဥ္ဆရာျမ ကိုးကိုးကၽြန္းမွ ျပန္လာၿပီးမွ ေမြးသည့္ သားအငယ္ဆုံး ဖိုးလမင္းက လသားခန္႔သာ ရွိေသးသည္။

တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေပါက္စမိမိအား ခင္ဗ်ားႏွင့္က်ေနာ္ႏွင့္ ႏွိမ့္ႏွိမ့္ခ်ခ်ေျပာဆို၍ မေနတတ္ မထိုင္တတ္ ျဖစ္ခ့ဲရသည္။ သုိ႔ေသာ္ တကယ္စကားေျပာၾကသည္မွာ ဆရာျမႏွင့္ ကိုေအာင္ေမသု ျဖစ္သည္။ မိမိကေတာ့သူတို႔ အျပန္အလွန္ေျပာျကဆိုၾကေဆြးေႏြးၾကသည္မ်ားကို ထိုင္နားေထာင္ မွတ္သားသူမွ်သာ ျဖစ္သည္။ မိမိက ထိုစဥ္ထြက္ရွိသည့္ ေရႊတည္ေလ်ာင္ ဘာသာျပန္သည့္ အိုယန္ဟိုင္းေတးသံ တရုတ္ဝတၳဳအေၾကာင္းေမးေတာ့ သူ႔စာအုပ္စင္မွ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ စာအုပ္အားဆြဲထုတ္ၿပီး တမ်က္ႏွာ ႏွစ္မ်က္ႏွာခန္႔ လက္တန္း ဘာသာျပန္ျပၿပီး သူ႔ဇာတ္ေၾကာင္းအာေဘာ္ကို ရွင္းျပခ့ဲဖူးသည္။

ဆရာျမႏွင့္ကိုေအာင္ေမသု ေျပာဆိုၾကသည္မ်ားမွာ ကိုးကိုးကၽြန္း တိုက္ပြဲကာလက ျဖစ္စဥ္မ်ား အယူအဆမ်ား လက္ရွိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ထိုစဥ္က အသံထြက္ေနေသာ မိုးႀကိဳမုန္းတိုင္းဟူသည့္ စာအုပ္ေဝဖန္ေရးစာအုပ္လည္းပါသည္။ မိုးႀကိဳမုန္တိုင္းစာအုပ္မွာ ဆရာျမ၏ ဓားေတာင္ကိုေက်ာ္၍
မီးပင္လယ္ကို ျဖတ္မည္ ဒဂုန္တာရာ၏ေမ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၏ ျမစ္ဧရာေပၚဝယ္ အပါအဝင္ စာအုပ္ ၅ အုပ္ခန္႔ကို ကိုေက်ာ္နိုင္ေခၚ ကိုထက္ျမက္အပါကၽြန္းျပန္ရဲေဘာ္ အခ်ဳိ႕အပါ ေဝဖန္သူ ၁၄ ဦးခန္႔မွ ေဝဖန္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုစာအုပ္ တရားဝင္ထုတ္ေဝခြင့္ရမရေတာ့ မမွတ္မိေတာ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ရန္ကုန္စာေပႏွင့္ နိုင္ငံေရး အသုိင္းတြင္ေတာ့ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီျဖစ္သည္။

ထိုစဥ္ မိုးႀကိဳမုန္တိုင္း၏စာအုပ္ေဝဖန္ေရးမွာ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး၏ အရွိန္ၾသဇာ သက္ေရာက္ေနၿပီး အယူအဆမတူကြဲလြဲသည္ႏွင့္ တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရးသမား ေဖာက္ျပန္ေရး သမားဟု အလြန္အကၽြံ ပုတ္ခတ္တိုက္ခိုက္သည့္သေဘာထားေပၚအေျခခံေန၍ ျပင္းထန္လြန္းေန သည္ဟုယူဆၾကသည္။ ရန္သူႏွင့္မိတ္ေဆြ မခြဲျခားဘဲ တိုက္ခိုက္ျခင္းဟု ယူဆၾကသည္။ ျပည္သူလူထုတြင္းရွိ မတူကြဲျပားသည့္ အျမင္မ်ား အယူအဆမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ေျဖရွင္းသည္ ထက္ ငါႏွင့္မတူ ငါ့ရန္သူဟုသတ္မွတ္ၾကျခင္းဟုဆိုရမည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆိုပါမိုးႀကိဳမုန္တိုင္း ထြက္ ၿပီး အႏွစ္ ၄၀ ေက်ာ္ၾကာျမင့္သည့္တိုင္ေအာင္လည္း ရန္သူ မိမိမိတ္ေဆြ မကြဲျပားမခြဲျခားဘဲ မိမိႏွင့္ အျမင္မတူသည္ႏွင့္ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ၾကသည္ကိုေတြ႔ရဆဲျဖစ္သည္။ ယခု အခ်ိန္မေတာ့ တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး၏အရွိန္ၾသဇာေၾကာင့္ဟုေျပာ၍ မရေတာ့ေပ။ လူအဖြဲ႔အစည္းကို ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာမႈအားနည္းၾက၍ဟုသာ ဆိုရေပမည္။

မိုးႀကိဳမုန္တိုင္းသာမက ေမာင္သာနိုးလည္း ဓားေတာင္ဝတၳဳကိုေဝဖန္သည့္ စာတမ္းတေစာင္ ျဖန္႔ေသးသည္ဟု ဆရာျမကဆိုသည္။ သုိ႔ေသာ္ သိပ္မၾကာမခင္ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းသြားသည္ဟု ဆရာျမကဆိုပါသည္။ ထိုစဥ္က ျပင္းထန္ေသာ နိုင္ငံေရးအယူအဆအကြဲအလြဲမ်ားသည္ တိုးတက္ ေသာ သရုပ္ေဖာ္စာေပေရးသားမႈမ်ားတြင္ ျပင္းထန္စြာဂယက္ရိုက္သည့္ကာလဟု
ဆိုရပါမည္။ ထိုကာလက ဆရာျမသည္ ဘာသာျပန္မ်ားအျပင္ ဓားေတာင္၊ မာယာဘုံ၊ က်ေနာ္ဆက္ေရးခ်င္ေသာဝတၳဳမ်ား …စသည့္ စသည့္ပင္ကိုယ္ေရးမ်ားျဖင့္ စာဖတ္သူတို႔အား လႈပ္ခတ္ေစခ့ဲသည္။

ေနာက္ပိုင္းဆရာျမထံသုိ႔ မိမိဘာသာလည္းေရာက္တတ္သည္။ စာအုပ္မ်ား စာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရႈတ္ေနေသာ ဆရာျမအားေတြ႔ရတတ္သည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွ စ၍မိမိလည္း အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ခန္႔ ျပည္မႏွင့္ ကင္းကြာသြားခ့ဲရာ ဆရာျမႏွင့္လည္းမေတြ႔ဆုံႏိုင္ေတာ့။ ထိုစဥ္က ပုဂံစာအုပ္တိုက္၏
ႏွစ္လည္စာအုပ္အျဖစ္ထုတ္ေဝရန္ ေၾကာ္ျငာထားေသာ “အေရွ႕တခြင္လုံးနီ” ကိုမိမိေမွ်ာ္လင့္ခ့ဲ ေသာ္လည္း ထြက္ေပၚလာျခင္းမရွိနိုင္ခ့ဲပါ။

၁၉၉၄ ေနာက္ပိုင္းျပန္ေတြ႔ၾကေတာ့ စကားေတြအမ်ားႀကီးေျပာျဖစ္ၾကသည္။ မိမိတို႔ကိုမိတ္ဆက္ေပးေသာ ကိုေအာင္ေမသုကေတာ့ ေထာင္ထဲမွာ။ မိမိနွင့္ဆရာျမ ဆရာပါရဂူတိ့ု အတူဆုံေလ့ရွိျကသည္။ စာေပအေၾကာင္း နိုင္ငံေရးအေၾကာင္း ေရာက္တတ္ရာရာ စကားဝိုင္းဖြဲ႔တတ္ၾကသည္။ မိမိက ဝ နယ္ပန္ဆန္း၌ ေရာက္ရွိေနစဥ္ “ေလရူး သုန္သုန္ ” ကိုဖတ္ခ့ဲရေၾကာင္း၊ တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္က ၾကဴကုတ္ပန္ဆိုင္းတြင္ရွိေနစဥ္ ” ပါရီ က်ဆုံးခန္း” အားဖတ္ခ့ဲရေၾကာင္း ျပည္နယ္ ပန္ဝါေတာင္ၾကားက ေအးခဲေသာ အရပ္ရွိ မီးပုံနေဘးတြင္” ခန္းေဆာင္နီအိပ္မက္” ကိုဖတ္ခဲ့ရေၾကာင္း ဆရာျမအားေျပာျပခ့ဲသည္။” ခင္ဗ်ားတို႔တေတြကိုးဗ် အဲဒီနယ္စပ္ဘက္ေတြ က်ေနာ့္စာအုပ္ေတြ ပို႔ရလို႔အ့ံၾသေနတာ ” ဟု ဆရာျမကဆိုပါသည္။ ဆရာပါရဂူက ျပံဳ းတုံ႔တု႔ံျဖင့္ ” ခင္ဗ်ားတို႔က ကိုျမသန္းစာအုပ္ေတြပဲ ဖတ္တာပါဗ်ာ က်ေနာ့္စာအုပ္ေတြမဖတ္ပါဘူး ” ခနဲ႔သည္။ သုိ႔ႏွင့္ ဖတ္ပါတယ္ဆရာပါ ရယ္ဟုဆို ၿပီး ဆရာပါရဂူ စာအုပ္ေတြအေၾကာင္းလည္း ဆိုခ့ဲရသည္။

တရက္ မႏၲေလးက မိမိမိတ္ေဆြလည္းျဖစ္ ရဲေဘာ္ေဟာင္းလည္းျဖစ္သူ ကိုေမာင္ေမာင္ျမင့္ ရန္ကုန္သုိ႔ ေရာက္လာသည္။ ဆရာျမသန္းတင့္ ဆရာပါရဂူတိုု႔ႏွင့္ဆုံရေအာင္ဟု ဆိုလာသျဖင့္ ဆရာပါ ဆရာျမတို႔အား ဖုန္းဆက္၍ ညေနအားမအားလွမ္းေမးၿပီး သူတို႔က အားသည္ဆိုသည္ႏွင့္ ညေနလာေခၚပါမည္ဟု ဆရာတို႔ကို အေၾကာင္းၾကားခ့ဲသည္။ ညေနေစာင္းေတာ့ မိမိႏွင့္ ကိုေမာင္ ေမာင္ျမင့္လည္း ကင္းဘဲလမ္းတြင္ေနေသာ ဆရာပါကို အရင္သြားေခၚသည္။ ထို႔ေနာက္ စမ္းေခ်ာင္း ေျမာင္းျမလမ္းတြင္ေနေသာဆရာျမအားသြားေခၚသည္။

ဆရာျမက ထြက္လာၿပီး အိမ္ေရွ႕ဖိနပ္ခၽြတ္ေရာက္ ခုံပုကေလးမွာ ခဏထိုင္ၿပီး တဖက္ကို သားေရဖိနပ္စီးၿပီး တဖက္ကို ကၽြတ္ကၽြတ္အိတ္ႏွင့္စြပ္သည္။ ဒီေတာ့မွပဲ သူေျခေထာက္အား မိမိေသခ်ာၾကည့္မိသည္။ ဆရာျမေျခေထာက္တဖက္က ေက်ာက္ပတ္တီးႏွင့္ ျဖစ္သည္။ မနက္ေစာေစာထ၍ လမ္းေလွ်ာက္ေလ့ရွိေသာ ဆရာျမ ေခ်ာ္လဲ၍ ေျခသန္းရိုးအက္သြားသျဖင့္ ေက်ာက္ပတ္တီးစည္းထားရသည္ဟု သိရသည္။ ဆရာျမကေတာ္ ေဒၚေဘဘီက ” မသြားပါနဲ႔
ဆိုလဲ တားမရဘူး ဒီလူေတြက တခါတေလေတြ႔ရတာကြ ဆိုၿပီး အတင္းသြားမယ္လုပ္တာပဲ ” ဟု စိတ္မသက္မသာဆိုရွာသည္။ တကယ္ေတာ့ ဆရာျမႏွင့္ မိမိတို႔ဆုံသည္မွာ အျပင္မွာမ်ားၿပီး အိမ္သုိ႔ တခါတေလမွေရာက္၍ ဆရာျမကေတာ္က မိမိတို႔အား မည္သူမည္ဝါေတြမွန္းမသိေတာ့ သိပ္မသြားေစခ်င္ပါ။ မိမိကေတာ့ မိမိတို႔အား ခ်စ္ခင္အေလးထားမႈရွိေသာ ဆရာျမအား လြန္စြာအားနာမိခ့ဲသည္။ ျပည္လမ္းမေပၚရွိ စားေသာက္ဆိုင္တခုအတြင္း ကားထိုးရပ္လိုက္ေသာအခါ ကားေပၚမွ ဆင္းလာေသာ မ်က္မွန္ထူထူ ေက်ာက္ပတ္တီစည္းထားေသာ ေျဖခေထာက္တဖက္ကို ကၽြတ္ကၽြတ္္အိတ္ႏွင့္စြပ္ထားေသာ ဆရာျမအား တဆိုင္လုံးက ဝိုင္းၾကည့္ေနခ့ဲၾကသည္။

တခါေတာ့ ဆရာျမ စိတ္ဆိုးေနသည္ကို ေတြ႔ဖူးသည္။ ထိုအခ်ိန္က ျမဝတီရုပ္ျမင္သံၾကား ထုတ္လႊင့္ရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါဝန္ထမ္းမ်ား ေဟာေျပာေပးရန္ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲထားေသာ စာရြက္တရြက္ ဆရာျမထံေရာက္လာသည္။ မည္သည့္ေန႔ မည္သည္အခ်ိန္မွ အခ်ိန္ထိ ဆရာျမသန္းတင့္ ေဟာေျပာရန္ဟု အစီအစဥ္တပါတည္း ေရးဆြဲထားသည္။ ဆရာျမက ” ဒီမွာ ၾကည့္ပါအုံးဗ်ာ အဲဒီေန႔အားလား မအားလား က်ေနာ္လုပ္ေပးနိုင္လား မလုပ္ေပးနိုင္လား တခြန္းလာေမးျမန္တာ ေတာင္းဆိုတာညိႇႏိႈင္းတာမရွိဘူး။ စစ္ဗိုလ္ေတြက သူတို႔အမိန္႔ေပးရင္ အားလုံးနာခံရမယ္ထင္ေနၾကတာဗ်၊ ဟိုေကာင္ကပြဲစားလုပ္ၿပီးယူလာတာ ” ဟုဆိုသည္။

ထိုစာကို ျမဝတီမွ အရာရွိမ်ား လာပို႔သည္မဟုတ္။ သူတို႔ႏွင့္ရင္းႏွီးေသာ ဂ်ာနယ္လစ္တေယာက္ အား ဆရာျမထံပို႔ ခိုင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသူအား ပြဲစားဟုဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေန႔က ဆရာျမသုိ႔ ျမဝတီရုပ္သံထုတ္လႊင့္ရန္ျပင္ဆင္ေနသည့္ ဗိုလ္ျမသန္းစံတစ္ေယာက္
ေဟာေျပာပြဲအတြက္ အိမ္သို႔လာေခၚခ်ိန္ ဆရာျမအိမ္မွာ မရွိ။ သူ၏ႀကိဳတင္အစီအစဥ္အတိုင္း ကသာဘက္သုိ႔ ေဟာေျပာပြဲထြက္သြားခ့ဲၿပီျဖစ္သည္။ ဆရာျမကား ဤသုိ႔ေသာ ဆရာျမ ျဖစ္ေခ်သည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၁၉၉၅/၉၆ ေလာက္က ပီကင္း(ေဘက်င္း) တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ခန္းေဆာင္နီ အိပ္မက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ နိုင္ငံတကာစာတမ္းဖတ္ပြဲသုိ႔ ဆရာျမတက္ခြင့္မရခ့ဲ။ ဆရာျမကား ထိုစာတမ္းဖတ္ပြဲသုိ႔သြားတက္ရန္ စာတမ္းဖတ္ရန္ပင္ ျပင္ဆင္ထားခ့ဲေသာ္လည္း ဆရာျမအား သြားခြင့္မျပဳခ့ဲဘဲအစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိ ၂ ဦးေစလႊတ္ခ့ဲသည္ဟု ၾကားရသည္။ ထိုသူမ်ား
သည္ ခန္းေဆာင္နီအိပ္မက္အား ဖတ္ဖူးၾကရဲ့ေလာမသိတတ္။

တမနက္ေစာေစာ ပုသိမ္အိမ္က ဖခင္ျဖစ္သူမိမိထံ ဖုန္းဆက္လာသည္။
ဆရာျမသန္းတင့္ဆုံးတာ BBC ကေၾကညာသြားသည့္သတင္းအား မိမိအား ေျပာျပသည္။ ရန္ကုန္မွေနေသာ္လည္း ကိုယ့္အလုပ္ကို ရွဳတ္ေနေသာ ေရဒီယိုသတင္းနားေထာင္ေလ့မရွိေသာ မိမိလည္း ထိုအခါမွ သိရသည္။ ဆရာပါရဂူဆီ လွမ္းဖုန္းဆက္ေတာ့ သူလည္းသြားခ်င္သည္ဆို၍ ဆရာပါအားသြားေခၚၿပီး ဆရာျမအိမ္သို႔သြားၾကသည္။ မိမိတို႔ေရာက္ေတာ့ သက္ေပ်ာက္ဆြမ္းကပ္
ေနသည္။ ထိုစဥ္က ဒုဝန္ႀကီးျဖစ္ေနသည့္ ထီလာစစ္သူေခၚ ဦးစုိးညြန္႔ေရာက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ စာေပနယ္မွ အေတာ္မ်ားမ်ား ေရာက္လာၾကသည္။

ရုပ္ရွင္မင္းသားျမတ္ေလးက ေဆးရံုေရာက္ေနေသာ ဆရာျမအတြက္ ဗိုလ္တေထာင္ ဘုရားမွာ စာကေလး သက္ေစ့သြားလႊတ္ရာ တေကာင္ကမပ်ံႏိုင္သည့္အတြက္ စိတ္ထင့္ေနခ့ဲေၾကာင္း ငုိသံပါႏွင့္ ဆိုသည္။ ခ်စ္ဦးညိဳကေတာ့ ဆရာျမနဲ႔ ဆရာပါတိ႔ုဆိုတာ စာေပနယ္မွာ က်ေနာ့္မိဘေတြ ပါဗ်ာ မ်က္ရည္လည္ရြဲႏွင့္ဆိုေနသည္။ ဤသို႔ႏွင့္ ဆရာျမသည္အားလုံးအား ႏႈတ္ဆက္ထြက္ခြာ သြားေတာ့သည္။

” စာေရးစမ္းပါဗ်ဈ စာေရးတယ္ဆိုတာ အေလ့အက်င့္လည္းလိုတယ္။ အက်င့္မရွိရင္လည္း မေရးခ်င္ဘူး။ စာေရးတာအက်င့္ရွိရင္ ေရးျဖစ္သြားပါပဲ။
က်ေနာ္ဆိုရင္ မနက္လမ္းေလွ်ာက္ကျပန္လာၿပီး အျမဲတမ္းစာေရးတယ္။
အဲဒီအက်င့္လုပ္ထားေတာ့ စာကအျမဲေရးျဖစ္ေနတာေပါ့ဗ် ” ဆိုသည့္ ဆရာျမသန္းတင့္၏ စကားကို သတိရမိသည္။

ကိုဉာဏ္ဝင္း ကိုတင္ေမာင္ဝင္း

ကိုေအာင္ေမသုႏွင့္မိမိသြားရွာၿပီး မေတြ႔လိုက္ေသာ ညီအကို ၂ ဦးျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကိုေအာင္ေမသုတို႔ႏွင့္ အတူ ကိုးကိုးကၽြန္းတြင္ တကၽြန္းက်ခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔ညီအကို ၂ ဦး အင္းစိန္ ေအာင္သိဒၶိလမ္းဘက္တြင္ ေနသည္ဆို၍ မိမိတို႔ ၂ ဦးသြားရွာေသာ္လည္း မေတြ႔ခ့ဲေပ။ ေနာင္လည္း မေတြ႔ရေတာ့။ သူတို႔ညီအကို ၂ ဦးစလုံး CPB ပဲခူးရိုးမသုိ႔ေတာခိုသြားသည္ဟု သတင္းၾကားရသည္။

ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ညီအကို ၂ ေယာက္စလုံး က်သြားၿပီဟု သတင္းၾကားရသည္။ ညီအကို ၂ ေယာက္ စလုံးလား သို႔မဟုတ္ တေယာက္ထဲပဲလားေတာ့ မေျပာတတ္ KNUP ႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အသတ္ခံလိုက္ရသည္ဟုၾကားရ၏။

ျပည္တြင္းစစ္ကာလအတြင္း လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြ႔ဲအခ်င္းခ်င္းပဋိပကၡမ်ားကား အေတာမသတ္နိုင္ခ့ဲၾက။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္လိုက္ ျပန္ၿပီးတပ္ေပါင္းစုဖြဲ႔လိုက္ႏွင့္ ရွဳတ္ေထြး လွသည္။ အဖြဲ႔အစည္းတခုႏွင့္ တခုၾကား တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျကား ယုံၾကည္မႈတည္ ေဆာက္ရန္ခက္ခဲလြန္းလွသည္မွာ ျမန္မာျပည္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ကံၾကမၼာျဖစ္ပုံရသည္။ အႀကိမ္ႀကိမ္အထပ္ထပ္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေက်ာ္ျဖတ္ေနရသည့္ အခ်င္းအရာလည္း ျဖစ္ေပသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

Mg Mg Soe ( ေမာင္ေမာင္စုိး )


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေခတ္ျပိဳင္အေတြ႔အၾကဳံ, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊ အခ်ိန္မီ ထြက္ပါျပီ

By

  မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊...

Read more »

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္