ခင္ေလး ● ဉာဏ္ကူပစၥည္းမ်ားနဲ႔ ကေလးေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ တိုင္းျပည္ကို တည္ေဆာက္ပါ

August 20, 2016● ဉာဏ္ကူပစၥည္းမ်ားနဲ႔ ကေလးေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ တိုင္းျပည္ကို တည္ေဆာက္ပါ
(မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၀၊ ၂၀၁၆

စာသင္ခန္းသံုး သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ အေရးပါသလဲ။ သင္ၾကားသင္ယူမႈမွာ ဘယ္ေလာက္အထိ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္လဲ။ ဒါေတြလုပ္ေနတာဟာ စာသင္ရမယ့္အခ်ိန္ကို ျဖဳန္းတီးပစ္ေနတာလား။ ဒါေတြလုပ္လို႔ ေက်ာင္းသားေတြမွာ ဘယ္ေလာက္အထိ အက်ိဳးရွိႏိုင္မွာလဲ။

ဒီအတြက္အေျဖက ရွင္းပါတယ္။ ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳ သင္ၾကားမႈကို လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ စာသင္ခန္းသံုး သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ထိအေရးပါတယ္၊ ဘယ္လို ေထာက္ပံ့မႈေတြေပးႏိုင္တယ္၊ ဘယ္ေလာက္အထိ အက်ိဳးရွိႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သိၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

အသံ၊ ရုပ္ပံုကားခ်ပ္၊ လႈပ္ရွားမႈ ရွပ္ရွင္၊ ဖန္တီးမႈ လက္မႈပစၥည္း အစရွိတဲ့ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္း စာသင္သား ကေလးငယ္မ်ားရဲ႕ နားလည္မႈစြမ္းရည္ကို ျမွင္တင္ႏိုင္ေစရံုသာမက ေတြးေခၚမႈစြမ္းရည္၊ ကိုယ္ပိုင္ တည္ေဆာက္ ဖန္တီးလိုစိတ္၊ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္မႈ အစရွိတဲ့ ကာယ ဉာဏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဘက္စံု ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အားေပးပါတယ္။ ဓာတုေဗဒမွာ ဓာတ္ျပဳမႈ ျမန္ဆန္ေစဖို႔ရာ ဓာတ္ကူပစၥည္း Catalyst ေတြ သံုးရသလိုပါပဲ။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ အဖိုးထိုက္တန္တဲ့ လူသားအရင္းအျမစ္ ရင္ေသြး ရတနာအစစ္ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဉာဏ္လိႈင္းကို ႏိႈးဆြဖို႔ရာမွာလည္း ဉာဏ္ႏိႈး ဉာဏ္ဆြ ဉာဏ္ကူပစၥည္းေတြ လိုပါတယ္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးတိုင္းျပည္ေတြမွာေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ ဒီဗီဒီ ဗီဒီယိုစက္ေတြ၊ အရုပ္ထိုးျပႏိုင္တဲ့ ပရိုဂ်က္တာ၊ ကမၻာနဲ႔ ျပည္တြင္း ေျမပံု၊ ပစၥည္းကိရိယာ အစရွိတဲ့ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းဆိုတာမ်ိဳးေတြဟာ ေက်ာက္သင္ပုန္း လိုပဲ အေျခခံ ပစၥည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို အေျခခံၿပီး စာသင္သား ကေလးငယ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ သင္ၾကားနည္းပံုစံေတြကို တည္ေဆာက္ၾကပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ တိုင္းျပည္ေတြမွာလည္း ေဒသထြက္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ရိုးရွင္းၿပီး လက္ေတြ႕က်၊ ပိုက္ဆံအကုန္အက်သက္သာတဲ့ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းေတြ ဖန္တီးႏိုင္ပါတယ္။

သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြကို အသံုးျပဳၿပီး သင္ၾကားေနတဲ့ စာသင္ခန္းဟာ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာမ်ား၊ အသစ္အဆန္းမ်ား၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား အျပည့္နဲ႔ အျမဲတမ္းျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ကေလးငယ္မ်ားရဲ႕ ေမးခြန္းမ်ား၊ ရွာေဖြ စူးစမ္းလိုစိတ္နဲ႔ တကိုယ္ေရ ဖန္တီးခြင့္ကို အေလးထားတဲ့ အရည္အခ်င္းျပည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားရဲ႕ ကေလးေတြဦးေဆာင္တဲ့ စာသင္ခန္းေတြဟာ တိုင္းျပည္ အနာဂတ္ကို ေရႊသားအတိနဲ႔ ပံုေဖာ္ထုဆစ္ႏိုင္စြမ္းပါတယ္။

ျမန္မာျပည္က ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းေတြမွာရွိတဲ့ စာသင္ခန္းေတြရဲ႕ သင္ၾကားမႈပံုစံေတြကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းလို႔ေခၚတဲ့ Teaching Aids ေတြရဲ႕ သင္ၾကားမႈ၊ သင္ယူမႈအပိုင္းေတြမွာ အေရးပါမႈကို အထင္းသား ေတြ႔ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ ကိုယ္တိုင္ကေရာ၊ သင္ၾကားတဲ့ ဆရာေတြကပါ ဒီသင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြကို အသံုးျပဳၿပီးသင္ၾကားေရးပိုင္းကို ထိေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကတာေၾကာင့္လည္း သူတို႔ရဲ႕စာသင္ခန္းေတြဟာအၿမဲလိုလို လႈပ္ရွားသက္၀င္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ကို အေထာက္အကူျပဳေပးမယ့္၊ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပထားတာေတြထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး သိလိုသူ ေလ့လာလိုသူ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ စာသင္ခန္းအသီးသီးမွာ Mini Library လို႔ေခၚတဲ့စာၾကည့္တိုက္ငယ္ေတြ ထားရွိတတ္ၾကတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဘာသာရပ္အလိုက္ သက္ဆိုင္ရာသင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြကို အတန္းပိုင္ဆရာေတြကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးရသလို၊ ေက်ာင္းသားေတြကို ဖန္တီးခိုင္းတာေတြလည္းရွိပါတယ္။

ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းတခုမွာ ဆရာမတေယာက္အျဖစ္လုပ္ခဲ့တဲ့ အေတြ႔အၾကံဳအရေျပာရမယ္ဆိုရင္ သခ်ၤာသင္ခန္းစာမွာ စကၠဴေလးကိုေခါက္ၿပီး မ်က္လွည့္ျပသလို အေမးအေျဖလုပ္ကာ အလီေတြကို သင္ေပးတဲ့အခါမွာ သခ်ၤာအလီေတြဟာ က်က္စရာမလိုဘဲ ရသြားတတ္ၾကတာပါ။ ကေလးေတြကို အလြတ္က်က္ခိုင္းတာထက္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေလးတခုကို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးၿပီး ကေလးေတြကိုလုပ္ျပ၊ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ အခ်င္းခ်င္း ဒီကစားစရာေလးနဲ႔ အလီေတြကို ျပန္ေမး ဒီလိုနဲ႔ပဲသူတို႔အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ သခ်ၤာအလီဟာ အျပန္အလွန္ ေမးျမန္းကစားၾကရင္း ရသြားၾကပါတယ္။

ပထ၀ီဝင္နဲ႔ သမိုင္းလိုသင္ခန္းစာေတြမွာဆိုရင္လည္း ဒီလိုပါပဲ။ ကမၻာ့တိုက္ႀကီးေတြအေၾကာင္းကို သင္တဲ့အခါမွာ သူတို႔ခ်စ္တဲ့ တိရိစာၦန္ေလးေတြ ေနထိုင္က်က္စားတဲ့ ေနရာေတြဆိုတာကို အရုပ္ေတြ၊ ေျပပံုေတြနဲ႔ ေသခ်ာေျပာျပတဲ့အခါမွာ ကေလးေတြက ပိုမွတ္မိတတ္ၾကပါတယ္။ ကေလးေတြဟာသူတို႔မျမင္ခဲ့ မေတြ႔ခဲ့ၾကဖူးတဲ့ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းေတြ ကမၻာဦးလူသားေတြအေၾကာင္းကို ေလ့လာသင္ယူရတဲ့အခါမွာစိတ္၀င္စားဖို႔ အင္မတန္မွကိုခက္ခဲလွပါတယ္။ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြရဲ႕ အကူအညီကိုယူၿပီး သင္ေပးလို႔သာ ကေလးေတြရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈကိုရေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။

မွတ္မွတ္ရရေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ လူမႈေရးဘာသာလို႔ေခၚတဲ့ ဘာသာရပ္အတြက္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈေလးပါပဲ။ အဲဒီတုန္းက ကေလးေတြကိုသူတို႔ခ်စ္တဲ့ အိမ္ေမြးတိရစၦာန္က ဘာလဲ ဒီအိမ္ေမြးတိရစၦာန္ေလးကို မိဘေတြဆီက ပိုက္ဆံမေတာင္းဘဲ ကိုယ္တိုင္ႀကိဳးစားဖန္တီးမႈနဲ႔ ဘယ္လို၀ယ္ႏိုင္မလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သင္ခန္းစာေလးပါ။ ဒီလုပ္ေဆာင္မႈမွာ ကေလးေတြဟာ သူတို႔မွာရွိတဲ့ စကၠဴေတြ၊ ေရာင္စံုခဲတံေတြနဲ႔ အျခားေသာစာေရးကိရိယာေတြကိုသံုးၿပီး သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးထားတဲ့ ေရာင္စံုပန္းပြင့္ေတြ၊ ပန္းခ်ီကားစတာေတြလုပ္ၿပီးမုန္႔စားဆင္းတဲ့အခ်ိန္ အျခားေသာေက်ာင္းသားေတြကို ေရာင္းခ်ၾကပါတယ္။ ျပန္လည္ေရာင္းလို႔ရလာတဲ့ ပိုက္ဆံေလးေတြကိုစုၿပီး သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ Hamster ေလးတေကာင္၀ယ္ၿပီးေမြးၾကပါတယ္။

ဒီသင္ခန္းစာမွာကေလးေတြကိုလိုခ်င္တာရဖို႔ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးၿပီး ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတာကို ကိုယ္တိုင္စဥ္းစားခိုင္း၊ ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခိုင္ခဲ့တာပါ။ ဒီလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမွာ ကေလးေတြကိုယ္တိုင္ဖန္တီးတဲ့ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းနဲ႔ လူမႈေရးသင္ခန္းစာတခုကို လက္ေတြ႔သင္ယူလိုက္တာပါ။

ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားနဲ႔အတူ ဒါသင္၊ ဒါက်က္၊ ဒါေျဖဆိုတဲ့ ဆရာဗဟိုျပဳသင္ၾကားေရးကေန ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳ ေခတ္သစ္သင္ၾကားေရးစနစ္ကို တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာတဲ့ ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္သူပိုင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာလည္း ပုဂၢလိကပိုင္ ႏိုင္ငံတကာကေက်ာင္းေတြလိုပဲ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြကို အေလးထားသံုးစြဲေနၿပီဆိုတာကို ၀မ္းသာဖြယ္ရာ ကၽြန္မေတြ႔ရွိခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္း လသာၿမိဳ႕နယ္က အမွတ္(၂) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ သင္ေထာက္ကူၿပိဳင္ပြဲမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ ကၽြန္မေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ျပကြက္ေတြထဲက စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတာတခုကေတာ့ အ.မ.က(၁) လသာက စတုတၳတန္း ေက်ာင္းသားေလး ေမာင္မင္းဟိန္းခန္႔ရဲ႕ ျပကြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔မွာရွိတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ ကစားစရာေတြကိုသံုးၿပီး ပထ၀ီသင္ခန္းစာထဲက ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဆိုတဲ့ သင္ခန္းစာအတြက္ ပံုေဖာ္ထားတဲ့ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းျပကြက္ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေမာင္မင္းဟိန္းခန္႔ (စာသင္ခန္း သင္ေထာက္ကူပစၥည္း ၿပိဳင္ပြဲဝင္)

ေက်ာင္းသားေလး ေမာင္မင္းဟိန္းခန္႔ဟာ သူကိုယ္တိုင္ ေက်ာင္းတက္ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္မွာ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ လမ္းခရီးအခက္အခဲကို အေျခခံၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးက႑အေရးႀကီးပံုကို သူသင္ခဲ့ရတဲ့ သင္ခန္းစာနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး ပံုေဖာ္ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တခုကေတာ့ အ.ထ.က(၂) လသာက ေက်ာင္းသူေလးႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့ မဖူးျမတ္ေနျခည္နဲ႔ မညႊန္း၀တီလြင္ျမင့္တို႔ရဲ႕ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေလးေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသူေလးႏွစ္ဦးဟာ သူတို႔သင္ယူေနရတဲ့ သခ်ၤာဘာသာရပ္နဲ႔ သိပၸံဘာသာရပ္အတြက္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေလးေတြကို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးခဲ့ၾကတာပါ။

ညႊန္႔ဝတီလြင္ျမင့္ (စာသင္ခန္း သင္ေထာက္ကူပစၥည္း ၿပိဳင္ပြဲဝင္)

မဖူးျမတ္ေနျခည္ (စာသင္ခန္း သင္ေထာက္ကူပစၥည္း ၿပိဳင္ပြဲဝင္)
“ကိုယ္တိုင္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေလးေတြကို ျပဳလုပ္ရေတာ့ ပံုေလးေတြက သမီးတို႔စိတ္ထဲမွာ စြဲေနၿပီး စာကိုက်က္စရာမလိုဘဲ ရလာပါတယ္” လို႔လည္း ေက်ာင္းသူေလး မဖူးျမတ္ေနျခည္က သူ ဖန္တီးထားတဲ့ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေလးေတြကို ၾကည့္ၿပီးဂုဏ္ယူစြာ ေျပာျပခဲ့ပါေသးတယ္။

ဒီေက်ာင္းသူေလး ေျပာခဲ့တဲ့ စကားေတြက မွန္ပါတယ္။ အာဂံုေဆာင္ အလြတ္က်က္ရတဲ့သင္ခန္းစာဆိုတာဟာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို လက္ေတြ႔နဲ႔ကင္းကြာေစတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းစာဆိုတာဟာ သူတို႔အတြက္ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးႀကီးတခုလို ျဖစ္ေစမွာပါ။ အခုလိုကေလးငယ္ေတြကို သူတို႔သင္ၾကားေနရတဲ့ သင္ခန္းစာေတြကို သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြအျဖစ္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခိုင္းတာဟာ ကေလးေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိေန ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ သဘာ၀က်က်ထိေတြ႔ေစႏိုင္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စိတ္ကူးယဥ္ၿပီးအလြတ္က်က္ေနရတာမ်ိဳးမျဖစ္ေတာ့ပဲ၊ သူတို႔ေလးေတြဟာသင္ယူမႈအပိုင္းမွာ ပိုမိုစိတ္၀င္စားလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေစာေစာက ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႔သင္ၾကားခဲ့ရတဲ့ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြလိုပါပဲ။ သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ အိမ္ေမြးတိရစၦာန္ကို မိဘကိုပူဆာေနဖို႔မလို ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးၿပီးရွာေဖြရင္ ရႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့အသိရယ္၊ ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးမႈမွရလာတဲ့ေငြေၾကးကို တန္ဖိုးထားရမယ္ဆိုတဲ့အသိရယ္၊ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာလည္း ေအာင္ျမင္မႈတခုဆိုတာေတြကို ငယ္စဥ္ကတည္းကလက္ေတြသိျမင္ေစတာဟာစာေတြကိုအလြတ္က်က္မွတ္လိုက္လို႔ ရလာတာေတြမဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ လူမႈေရးသင္ခန္းစာတခုကို သင္ၾကားခဲ့ၿပီးသင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြနဲ႔ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကေနပဲရခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းအသံုးျပဳတာဟာ စာသင္ခ်ိန္ကိုျဖဳန္းတီးတာမဟုတ္ပါဘူး။ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းသံုးတာဟာ လူ႔ေလာကမွာ လက္ေတြ႔အသံုးက် အသံုးတည့္မယ့္ ေက်ာင္းသားေတြကို ေမြးထုတ္ေပးျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္အသိ ဉာဏ္နဲ႔ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ လူငယ္ေတြကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ေတြ႕နဲ႔ မကင္းကြာတဲ့၊ လူ႔ေလာကနဲ႔ တိုင္းျပည္အက်ိဳးကို အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ အသံုး၀င္ အသံုးက်တဲ့ တတ္သိပညာရွင္ေတြေပၚေပါက္လာဖို႔ဆိုတာက ကေလးေတြကို အေလးထား ေနရာေပးတဲ့ ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳ သင္ၾကားနည္းစနစ္နဲ႔ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္မွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းတိုင္းေက်ာင္းတိုင္း လက္ေတြ႕အသံုးခ်ကာ အမွန္တကယ္သင္ၾကားၾကဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေရးသားလိုက္ရပါတယ္။

ခင္ေလး
18-8-2016 (11:17AM)
ဓာတ္ပံုမ်ား – ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လသာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာင္းမ်ားက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ဖန္တီးမႈ စာသင္ခန္း သင္ေထာက္ကူပစၥည္း ၿပိဳင္ပြဲ၊ (အ.ထ.က ၂ လသာ၊ ၁၆ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၆) / ဓာတ္ပံု – ခင္ေလး


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္