ၾသဂဲနစ္ပစၥည္းသံုးစြဲျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ အဆင့္တန္းကို ျပျခင္း ျဖစ္

September 11, 2016

 ၾသဂဲနစ္ပစၥည္းသံုးစြဲျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ အဆင့္တန္းကို ျပျခင္း ျဖစ္

(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၆

■ ျမန္မာျပည္ ၏ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရ ၾသဂဲနစ္ “ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္မႈ”
ဉာဏ္ႀကီးရွင္ ရွမ္းေတာင္ျမင့္ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းက ဓါတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ား ကင္းစင္သည့္ သဘာဝ စစ္စစ္ ၾသဂဲနစ္ေကာ္ဖီ အသစ္ စတင္ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိသည့္ မိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ဉာဏ္ႀကီးရွင္ ေကာ္ဖီဆိုင္ခြဲ တခုျဖစ္သည့္ တာေမြ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ အမွတ္ ၄၅၅ ရွိ Genius Lab Cafe/Coffee Training ၌္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဉာဏ္ႀကီးရွင္ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္း တည္ေထာင္သူႏွင့္ ပိုင္ရွင္ ဦးေငြထြန္းက ၾသဂဲနစ္ ေကာ္ဖီ အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ ေနစဥ္

ျမန္မာႏိုင္္ငံဩဂဲနစ္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းတည္ေထာင္သူ တဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းသန္းစိန္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးဝလံ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ား MFVP အသင္း ဒု ဥကၠဌ) က အဖြင့္ အမွာ စကားေျပာၾကားစဥ္

မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္္ငံဩဂဲနစ္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းတည္ေထာင္သူ တဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းသန္းစိန္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးဝလံ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ား MFVP အသင္း ဒု ဥကၠဌ) က ၾသဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္း အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။  ေဒၚသန္းသန္းစိန္ က ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း၊ က်န္းမာေရး ဗဟုသုတ အသိႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္းကို သဘာဝ ၾသဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္၊ ေရာင္းခ်၊ ဝယ္ယူ သံုးစြဲျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဟုေသာ အခ်က္ ျဖင့္ တိုင္းတာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယခုလို ဉာဏ္ႀကီးရွင္ေကာ္ဖီက ျပည္တြင္းျဖစ္ ၾသဂဲနစ္ စစ္စစ္ ေကာ္ဖီမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္မီ လက္မွတ္ရ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း ေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဉာဏ္ႀကီးရွင္ ေကာ္ဖီအတြက္ ၾသဂဲနစ္ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးေနသူ ရွမ္းျပည္နယ္ လယ္ကိုင္း ေဒသခံ ေကာ္ဖီစိုက္ေတာင္သူ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက သူ႔ရဲ႕ ၾသဂဲနစ္ စိုက္ပ်ိဳးမႈ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ရွင္းျပေနစဥ္

ယခုႏွစ္က စၿပီး ဉာဏ္ႀကီးရွင္ အတြက္ ၾသဂဲနစ္ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးမယ့္ ရွမ္းျပည္၊ ႏြားဘန္းႀကီးေက်းရြာက ဦးမင္းထြန္းက ၾသဂဲနစ္ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို စိုက္ပ်ိဳးေရး အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ ေျပာၾကားေနစဥ္

ထို႔ေနာက္ ဉာဏ္ႀကီးရွင္ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္း တည္ေထာင္သူႏွင့္ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူ ဦးေငြထြန္းက ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ၾသဂဲနစ္ စံသတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ၍ ၾသဂဲနစ္ ေကာ္ဖီ အမ်ိဳးအစားကို စတင္ထုတ္လုပ္ ျဖန႔္ခ်ိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာရင္း ဉာဏ္ႀကီးရွင္ ၾသဂဲနစ္ေကာ္ဖီ အေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ခံ ျဖစ္ေပၚလာပံုမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။  ျမန္မာျပည္ ရွမ္းေတာင္တန္းထြက္ သဘာဝပစၥည္းစစ္စစ္ ၾသဂဲနစ္ေကာ္ဖီမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ျခင္း အျပင္ ျပည္တြင္း၌လည္း ၾသဂဲနစ္ ပစၥည္း စားသံုး သံုးစြဲျခင္း ဓေလ့ေကာင္း တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈ မရွိေစရန္လည္း စီစဥ္ထားေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Control Union က အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပနိုင္ငံမ်ား၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေၾကာင္း ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည့္ ၾသဂဲနစ္ လက္မွတ္

ဉာဏ္ႀကီးရွင္ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းကို ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရြာငံေဒသတြင္ အေျခစိုက္၍ အရည္အေသြးျမင့္ ေကာ္ဖီမ်ားကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ကာ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ေကာ္ဖီေစ့ ကုန္ၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ေကာ္ဖီမႈန႔္မ်ားကို ထုပ္ပိုးမႈ အဆင့္ျမႇင့္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က စ၍ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းကို ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕လာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္သို႔ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္နိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ထိုင္ဝမ္၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဉာဏ္ႀကီးရွင္ေကာ္ဖီကို ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ဇူလိုင္လတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပနိုင္ငံမ်ား၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေၾကာင္း Control Union ၏ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခ်က္မ်ားျဖင့္ ၾသဂဲနစ္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။  ၾသဂဲနစ္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ကို ရယူရန္အတြက္ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္၊ လယ္ကိုင္း ေက်းရြာကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး သဘာဝအတိုင္း စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ သရက္၊ ေထာပတ္ႏွင့္ ပိႏၷဲပင္မ်ားၾကားတြင္ ေဒသခံ ဓႏုတိုင္းရင္းသားမ်ားက ေကာ္ဖီပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။  ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ၾသဂဲနစ္လက္မွတ္ကို ရယူရန္ အတြက္ အခ်ိန္ ၂ ႏွစ္ ၾကာခဲ့သည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ “ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္မႈ” အတြက္ ပထမဦးဆုံးရရွိေသာ နိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ၾသဂဲနစ္ လက္မွတ္အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။ 

ဉာဏ္ႀကီးရွင္ ေကာ္ဖီ လုပ္ငန္း တည္ေထာင္သူႏွင့္ ပိုင္ရွင္ ဦးေငြထြန္း ရွမ္းေတာင္တန္း ေကာ္ဖီစိုက္ခိုင္းတြင္ ေတြ႕ျမင္ရစဥ္

ရွမး္ျပည္ ရြာငံေဒသရွိ ဉာဏ္ႀကီးရွင္ ေကာ္ဖီစိုက္ခင္းက ေကာ္ဖီ သီးမ်ား

မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္ လယ္ကိုင္းႏွင့္ ႏြားဘန္းႀကီးေက်းရြားမ်ားက ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားကလည္း ဉာဏ္ႀကီးရွင္ အတြက္  ဩဂဲနစ္ေကာ္ဖီ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။  ေကာ္ဖီစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ စနစ္တက် မွတ္တမ္းမ်ား ထားရွိျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ အဆင့္တိုင္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ႏွစ္ကာလတိုအတြင္း စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျဖတ္သန္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က စ၍ ဉာဏ္ႀကီးရွင္ ေကာ္ဖီက ၾသဂဲနစ္ လက္မွတ္ရ ေကာ္ဖီအမည္ျဖင့္ စူပါမားကတ္မ်ား၊ သစ္သီးဝလံဆိုင္မ်ား၊ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ားႏွင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေရာင္းခ်ေသာ ဆိုင္မ်ားတြင္ ေကာ္ဖီေစ့၊ ေကာ္ဖီမွုန႔္ႏွင့္ အသင့္ေသာက္သုံးနိုင္ေသာ ေကာ္ဖီမွုန႔္ အေတာင့္ (Capsules) မ်ားကို ထုတ္လုပ္ ျဖန႔္ခ်ိ ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္သည္။  ေကာ္ဖီေရာင္းခ်ရရွိမႈထဲက ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေဒသအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ဉာဏ္ႀကီးရွင္ ေကာ္ဖီက  ျပန္လည္ လွဴဒါန္းမည္ ျဖစ္သည္။

အသစ္ထြက္ရွိသည့္ ဉာဏ္ႀကီးရွင္ ၾသဂဲနစ္ ေကာ္ဖီ အထုပ္မ်ား၊ ထုပ္ပိုးမႈ ျဖစ္စဥ္ အပါအဝင္ ထုတ္လုပ္မႈ ျဖစ္စဥ္ အဆင့္ဆင့္ တြင္ သဘာဝ ၾသဂဲနစ္ နည္းပညာကိုသာ အသံုးျပဳသည္ဟု ဆိုသည္။

ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ား၏ လုပ္အားျဖင့္ ဓါတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ား သုံးစြဲျခင္း မရွိသည့္ ဉာဏ္ႀကီးရွင္ၾသဂဲနစ္ ေကာ္ဖီကို ေသာက္သုံးျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရး အတြက္ စိတ္ခ်ရၿပီး ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား မရရွိေစျခင္း၊ သဘာဝေရေျမကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ေကာ္ဖီစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏ လူေနမႈ ဘဝမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးနိုင္ျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးႀကီး ၃ ခုကို တၿပိဳက္နက္တည္း လုပ္ေဆာင္ရာ ေရာက္သည္။

ဉာဏ္ႀကီးရွင္ၾသဂဲနစ္ ေကာ္ဖီကို ဝယ္ယူသုံးစြဲရန္ႏွင့္ တဆင့္ ေရာင္းခ်ရန္ ေအာင္ေနလင္းထြန္း ကုမၸဏီ၊ အမွတ္ ၁၆၈-၁၊  ျမင္သာ (၁၀) လမ္း၊ ၁၄/၁ ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း ၀၉၉ ၇၀၂ ၀၀ ၇၀၂ သို႔ ဆက္သြယ္မွာယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သတင္းေရးသားသူ – ၿငိမ္းခ်မ္းေအး (မိုးမခ)

@ Moemaka Media
Website: http://moemaka.com/
English Section: http://eng.moemaka.net/
Blog: http://blog.moemaka.com/
Facebook: https://web.facebook.com/MoeMaKaNews/
Twitter: https://twitter.com/moemaka
YouTube: https://www.youtube.com/user/moemaka
Email : editors@moemaka.net
Phone: +95 (0) 9 252 249 094 ; (0) 9 421 743 753 ; (0) 9 504 10 58 ; (0) 9 430 463 99 (Mandalay)

ဉာဏ္ႀကီးရွင္ ၾသဂဲနစ္ ေကာ္ဖီ ဖိတ္စာ

ဉာဏ္ႀကီးရွင္ ၾသဂဲနစ္ ေကာ္ဖီ လိုဂို


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းပေဒသာ, ျငိမ္းခ်မ္းေအး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)