ေမာင္ေမာင္စုိး – ပထမအျကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံအားသုံးသပ္ခ်က္ – အပိုင္း ၃

September 15, 2016

ေမာင္ေမာင္စုိး – ပထမအျကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံအားသုံးသပ္ခ်က္ – အပိုင္း ၃
(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၆


၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံစတင္ျခင္း

ျကိဳ တင္စီစဥ္သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ၂၀၁၆ ျသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန့တြင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံကို စတင္နိုင္ခ့ဲပါသည္။ အဆိုပါညီလာခံ သုိ့ နိုင္ငံေတာ္သမတဦးထင္ေက်ာ္ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳ လ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ဒုသမတ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးမ်ား ျပည္ေထာင္စုေရွ့ေနခ် ဳပ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ ျကီး ဝန္ျကီးခ် ဳပ္မ်ား ( နိုင္ငံျခားခရီးထြက္ေနေသာ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ျကီးခ် ဳပ္ မွအပ) တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ျကီးမ်ား တက္ေရာက္ျကသည္။

လႊတ္ေတာ္ဘက္မွလည္း ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးဝင္းျမင့္ ၊ အမ် ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ မန္းဝင္းခိုင္သန္း ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ျကသည္။ တပ္မေတာ္ဘက္မွလည္း ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ် ဳပ္မွဴ းျကီးမင္းေအာင္လွဳိင္၊ ဒုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ် ဳပ္ ဒုဗိုလ္
ခ် ဳ ပ္မွဴ းျကီးစိုးဝင္း ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အရာရွိျကီးမ်ား တက္ေရာက္ျကသည္။ အစိုးရ ၊ လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္အားလုံး တက္ေရာက္ခ့ဲျကျပီး ၂၁ ရာစုပင္လုံ ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သူတိ့ု၏အေလးထားမွဳ ကိုျပခ့ဲသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားဘက္မွလည္း အဖြဲ့ ၁၇ ဖြဲ့ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
၁။ ဥကၠဌ ၊ ဗိုလ္ခ် ဳ ပ္ျကီး ေစာမူတူးေစးေဖါ ႏွင့္ ဒုဥကၠဌ၊ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္၊  ဦးစီး KNU
၂။ ဒုဥကၠဌ ၊ ေစာေထာ့ေလး ၊ အတြင္းေရးမွဴ ေနာ္ကေပၚထူး၊  ဦးစီး KPC
၃။ DKBA
၄။ ဒုစစ္ဦးစီးခ် ဳပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စဝ္ေဘာင္ေခး၊ ဦးစီး RCSS/SSA
၅။ ဥကၠဌ၊ ခြန္ျမင့္ထြန္း၊ ဦးစီး PNLO
၆။ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ေစာျမရာဇာလင္း၊ ဦးစီး ALP
၇။ ဥကၠဌ၊ ရဲေဘာ္သံခဲ၊ ဦးစီး ABSDF
၈။ ဒုဥကၠဌ၊ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်ံမွဳ န္းဆာေခါင္၊ ဦးစီး CNF
၉။ ဒုဥကၠဌ၊ ဗိုလ္ခ် ဳပ္ျကီးအင္ဘန္လ ႏွင့္ ဒုဥကၠဌ -၂ ၊ ဗိုလ္ခ် ဳပ္ ဆြတ္ဂြန္ေမာ္၊ ဦးစီး KIO/KIA
၁၀။ ဒုဥကၠဌ၊ စဝ္ခြန္ဆိုင္း၊ ဦးစီး SSPP/SSA
၁၁။ ဒုဥကၠဌ၊ ခူဦးရယ္၊ ဦးစီး KNPP
၁၂။ ဒုဥကၠဌ ၊ နိုင္ဟံသာ၊ ဦးစီး NMSP
၁၃။ ဥကၠဌ၊ ေဒါက္တာခင္ေမာင္၊  ဦးစီး ANC
၁၄။ WNO
၁၅။ LDU
၁၆။ ဥကၠဌ ၊ ဦးစိုင္းလင္း၊ ဦးစီး NDAA ( မိုင္းလား )
၁၇။ 171 စစ္ေဒသ၊ ဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံ၊ ဦးဆမ္ေလာ့ ၊ ဦးစီး UWSA
စသည္တိ့ုမွ ညီလာခံတက္ေရာက္ခ့ဲျကသည္။

အစိုးရႏွင့္ ညိွႏွဳိင္းမွဳ မရရွိေသးသည့္ MNDAA/ TNLA/ AA တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့ ၃ ဖြဲ့ႏွင့္ ညီလာခံသုိ့ ေလ့လာသူအျဖစ္တက္ေရာက္မည္ဟု ကတိျပဳ ထားေသာ NSCN (K) နာဂအဖြဲ့တိ့ု မတက္ေရာက္နိုင္ခ့ဲေပ။

NSCN(K) အေနႏွင့္ သူေဒသတြင္း ကူးစက္ေရာဂါအေျခအေနႏွင့္ အိႏၵိယအစိုးရႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးမွဳ အေျခအေနမ်ားေျကာင့္ မလာေရာက္နိုင္ဟု ယူဆရပါသည္။

နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိုင္ငံရခ့ဲေသာ ပါတီအားလုံးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခ့ဲျကသည္။ အနိုင္မရသည့္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလည္ ၅ ဦးေရြးခ်ယ္မွဳ ကို NRPC တြင္
ျပဳ လုပ္ခ့ဲရာ၌ အဆင္မေျပခဲ့သာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း မိမိသေဘာႏွင့္ တက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးသြင္းလာသည့္ ပါတီ ၅ ခုကို ခြင့္ျပဳ ေပးခ့ဲသည္။ ထို့ျပင္ အစုအဖြဲ့ ၃ ခုမွ အဆိုျပဳ ထားသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူမ်ား လည္းတက္ေရာက္ျကသည္။

ညီလာခံတက္ေရာက္သူမ်ားမွာ …
အစိုးရ ၇၅ ဦး
လႊတ္ေတာ္ ၇၅ ဦး
တပ္မေတာ္ ၁၅၀ ဦး
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ား ၂၀၀ ဦး
တရားဝင္နိုင္ငံေရးပါတီ ၁၅၀ ဦး
တိုင္းရင္းသား ၅၀ ဦး
ပါဝင့္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူ ၅၀ ဦး
စုစုေပါင္း ၇၅၀ ဦး ျဖစ္ျပီး ေလ့လာသူႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ့မ်ားအပါ ေန့စဥ္ ညီလာခံတက္ေရာက္သူ ၉၀၀ ေက်ာ္ခန့္ရွိျပီး ညီလာခံဖြင့္ပြဲေန့က အျခားဖိတ္ျကားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား
အပါ ၁၆၀၀ ခန့္တက္ေရာက္ျကပါသည္။

ထိ့ုျပင္ဖြင့္ပြဲေန့က ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴ းခ် ဳပ္မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း လည္း တက္ေရာက္ျပီး ျမန္မာျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးျကိဳးပမ္းမွဳ ျဖစ္စဥ္အား နိုင္ငံတကာ၏အာရံုစိုက္မွဳ ႏွင့္ ေထာက္ခံမွဳ ကိုျပသခ့ဲသည္။ ထိ့ုျပင္ တရုတ္သံတမန္ မစၥတာဆြန္ေကာ့ရွန္ အပါအဝင္ နိုင္ငံျခားသံတမန္မ်ားလည္း
တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။

ညီလာခံအဖြင့္မိန့္ခြန္းမ်ားအားသုံးသပ္ခ်က္

ညီလာခံအဖြင့္မိန့္ခြန္အား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္၊ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးဝင္းျမင့္၊ အမ် ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ မန္းဝင္းခိုင္သန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ် ဳပ္ ဗိုလ္ခ် ဳပ္မွဴ းျကီးမင္းေအာင္လွဳိင္၊  KNU ဥကၠဌ ေစာမူတူးေစးေဖါ၊  KIO ဒုဥကၠဌ ဗ္ိုလ္ခ် ဳပ္ျကီးအင္ဘန္လ၊ NLD နာယက ဦးတင္ဦး
ႏွင့္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴ း မစၥတာဘန္ကီမြန္းတိ့ုက ေျပာျကားခ့ဲသည္။

အဖြင့္မိန့္ခြန္းေျပာျကားသူမ်ားအားလုံး ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အားလုံးျကိဳ းပမ္းျကရန္ ေျပာဆိုခ့ဲျကသည္။ ထိ့ုျပင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ အေလးေပးေျပာဆိုသည့္ ထူးျခားခ်က္မ်ားကိုလည္း ေတြ့ရွိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္က MPC ထူေထာင္ကာ အပစ္ရပ္ေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျကိဳ းစားခ့ဲသည့္ ယခင္သမတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကို အသိမွတ္ျပဳ ခ့ဲသည္။ ထိ့ုေနာက္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဝိုင္းတြင္ အေျဖရွာမည္ ဆိုလ်င္ အားလုံးလက္ခံႏိုင္မည့္ မူေဘာင္တခု မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုခ့ဲသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္၏ အဖြင့္မိန့္ခြန္း၏ထူးျခားခ်က္ဟုဆိုရမည္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ရမည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့ အားလုံး NCA လက္မွတ္ထိုးရမည္ဟု ဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္အေနႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ရပ္ခံခ်က္ကို သေဘာတူလိုက္သည္ဟု ဆိုရမည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္က NCA သည္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ေရးအတြက္ အစဦးေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို NCA ေပၚအေျခခံျပီးလုပ္ရမည္။ NCA မထိုးရေသးေသာ အဖြဲ့ မ်ား ပါလာေအာင္ အထူးအေလးထား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဆိုခ့ဲသည္။ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္သည့္ NCA ထီးရိပ္ေအာက္တြင္ အားလုံးေရာက္ရွိ ျကိဳ းပမ္းသြားမည္ဟု ဆိုခ့ဲသည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံဖြင္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ေျပာျကားေသာ မိန့္ခြန္း၏ထူးျခားခ်က္မွာ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ညီလာခံ ၏ ေရွ့ဆက္လုပ္မည္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား NCA ထီးရိပ္ေအာက္တြင္ရွိရမည္ဆိုသည့္ သေဘာထားကို အခိုင္အမာ ခ်ျပခ့ဲျခင္းျဖစ္ျပီး ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ သေဘာထားတခု တည္းျဖစ္ေျကာင္း ေဖၚျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ၂ ဦး၏ ႏွဳတ္ဆက္စကားမ်ားေတာ့ စစ္ပြဲမ်ားရပ္စဲျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ အစိုးရ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္က ေထာက္ခံသြားမည္ဟု အေလးထားေျပာျကားသြားခ့ဲသည္။ ညီလာခံ မတိုင္မွီ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ညီလာခံအား ျကိဳ ဆိုေထာက္ခံေျကာင္း ေၾကညာခ်က္တရပ္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ ထိ့ုသုိ့ထုတ္ျပန္ရာတြင္ အဆိုပါေျကညာခ်က္တြင္ပါရွိေသာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဟူသည့္ေဝါဟာရအား တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန့္ကြက္ခ့ဲမွဳ ကို ခံခ့ဲရသည္။ လႊတ္ေတာ္မဲအမ်ားစုျဖင့္ ထိုေျကညာခ်က္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခ့ဲရသည္ဟု ဆိုရမည္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ် ဳ ပ္ဗိုလ္ခ် ဳ ပ္မွဴ းျကီး မင္းေအာင္လိွဳ င္၏ႏွဳ တ္ဆက္စကားတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မျဖစ္မေန ရယူလိုစိတ္ေပၚ အရင္းခံ၍ ခိုင္ခိုင္မာမာမာ ေဆာင္ရြက္ေနေျကာင္း ျဖစ္နိုင္သည္မ်ားကို ညိွႏွဳိ င္း ေဆာင္ရြက္ေနေျကာင္း ေဖၚျပခ့ဲသည္။ တပ္မေတာ္၏ မူဝါဒ ၆ ခ်က္မွာ အတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို သုံးသပ္ထား၍ ႏွစ္ဖက္စလုံး လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ဆိုခ့ဲသည္။

ထိ့ုျပင္ ဒီမိုကေရစီကို နည္းလမ္းတက် ေဆာင္ရြက္ေနျပီျဖစ္ေသာ အေျခအေနမ် ဳိးတြင္ လက္နက္စြဲကိုင္ျပီး မိမိလိုခ်င္သည္ကို ေတာင္းတာမ် ဳိ း ၊ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို ဖက္တြယ္ျပီး၊ လူမ် ဳိ းစြဲေဒသစြဲ ျကိီးမားစြာျဖင့္ မိမိ၏ဆႏၵကိုသာ ဦးစားေပးေဖၚေဆာင္ ဖန္တီးေနျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ၏
ဆန့္က်င္ ဖက္ျဖစ္သည္ကို အေလးအနက္ သတိျပဳ ရမည္ျဖစ္ေျကာင္း ေျပာျကားခ့ဲသည္။ လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက် ေဆာင္ရြက္မွဳ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား တက္လာေသာ အစိုးရအား အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို ေရးသား ထုတ္ေဝခြင့္၊  အသင္းအပင္းဖြဲ့စည္း
ခြင့္၊ စုရုံုးဆႏၵျပခြင့္ရွိသည္မ်ားကို ညႊန္းဆိုခ့ဲသည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံႏွင့္ ေရွ့ဆက္က်င္းပမည့္ အစည္းအေဝးမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳ လိုက္သည့္္ NCA အား အေျခခံမူအျဖစ္ ထားရွိရန္လိုသည္ဟု NCA လက္မွတ္ထိုးျကရန္လိုေျကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုခ့ဲသည္။ ထိ့ုေနာက္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီ
ညြတ္ေရးမဟာဗ် ဴဟာအား မ်က္ခ်ည္မျပတ္ က်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရန္ ဆႏၵရွိျခင္းေပၚတြင္ ရပ္ခံသြားမည္ဟု တပ္မေတာ္၏သေဘာထားကို ေဖၚျပခ့ဲသည္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ် ဳပ္၏ႏွဳတ္ဆက္စကားတြင္ ဒီမိုကေရစနစ္တြင္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ စြန့္လႊတ္ေရးႏွင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွဳ မ်ားကို NCA အေျခခံေပၚတြင္ ျပဳ လုပ္ရန္လိုေျကာင္း အေလးထားေျပာသြားသည္ဟု
ဆိုမည္။ အျခားထူးျခားခ်က္တခုမွ သူ၏ေျပာျကားခ်က္အတြင္း ” ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ” ဟု၎ ” ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” ဟု၎ ထည့္သြင္း သုံးႏွံဳ းေျပာဆိုမွဳ မရွိျခင္းျဖစ္သည္။

KNU ဥကၠဌ ေစာမူတူးေစးေဖါ ၏ ႏွဳတ္ဆက္စကားတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ် ဳိ းသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ဖြဲ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဟူသည့္ မဏၰိဳ င္ ၃ ရပ္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ထို့ျပင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ မူတခုခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ေျကာင္း ဖက္ဒရယ္ျပည္္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရးအတြက္ အျမင္ကြာဟမွဳ ျကီးမားသည္ကို သတိျပဳ ရန္ လိုသည္ဟု ေထာက္ျပခ့ဲသည္။ အဖြဲ့အစည္းမ်ားျကား ခံယူခ်က္ ၊ အယူအဆဆိုုသည့္ ကြာဟခ်က္ ျကီးျကီးမားမားရွိေနသည္ဟု ေထာက္ျပခ့ဲသည္။ ၁၉၄၇ ပထမပင္လုံက လြတ္လပ္ေရးကို ရယူနိုင္သက့ဲသုိ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံကလည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေထာင္နိုင္ရမည္ဟု
ဆိုခ့ဲပါသည္။

ထိ့ုျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲအနုိင္မရေသာ ပါတီမ်ား ၊ အရပ္ဖက္လူ့အဖြဲ့အစည္းမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္နိုင္သူမ်ားရဲ့ ကဏၰမ်ားကို စဥ္းစားရာတြင္ ထိုသူမ်ား၏ ရပ္တည္မွဳ ၊ က်ြမ္းက်င္မွဳ ကို အေျခခံျပီး သူတိ့ု၏ အသံကို နားေထာင္ေပးျပီး၊ သဟာဇတျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါဝင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

KNU ဥကၠဌ ေစာမူးတူးေစးေဖါ ၏ ေျပာျကားခ်က္တြင္ ပါရွိသည့္ ထူးျခားခ်က္မွာ ” ဖြဲ့စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး” ကိုထည့္သြင္းေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။

UNFC ဥကၠဌ ႏွင့္ KIO ဒုဥကၠဌ ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ် ဳပ္ျကီးအင္ဘန္လ၏ ႏွဳ တ္ဆက္စကားတြင္ လြတ္လပ္ေရးကို သယ္ေေဆာင္ေပးေသာ ပင္လုံညီလာခံကို အစြဲျပဳ၍ ဒုတိယပင္လုံဟု ေပၚေပါက္လာျခင္္းျဖစ္ေျကာင္း ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လုံညီလာခံသည္ ယခင္ရွိေနသည့္ အေျခအေနအရ ကၽင္းပျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံသည္လည္း မတူကြဲျပားသည့္ အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေအာင္ က်င္းပျကရန္လိုသည္ဟု ဆိုခ့ဲသည္။

၁၉၄၇ ပင္လုံစာခ် ဳပ္ေျကာင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမျဖစ္ေသာ္လည္း လြတ္လပ္သည့္နိုင္ငံျဖစ္လာခ့ဲသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး သာေစနာေစ မရွိဘဲ အတူတကြမ်ွေဝခံစားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္လိုေျကာင္း ေျပာဆိုခ့ဲသည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္စြဲကိုင္ရျခင္းမွာ ပင္လုံမွာ ျပဳ ခ့ဲသည့္ ကတိစာခ် ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပီးျပည့္စုံေအာင္ အေကာင္အထည္ မေဖၚ၍ ျဖစ္ေျကာင္း ရွင္လင္းေျပာဆိုခ့ဲသည္။ သူ၏ႏွဳ တ္ဆက္စကား ထူးျခားခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသားမ်ား လက္နက္ကိုင္စြဲရသည့္ အေျကာင္းရင္းကို ေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္။

NLD နာယက ဦးတင္ဦး ႏွင့္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴ း မစၥတာဘန္ကီမြန္တိ့ု၏ ႏွဳ တ္ဆက္ စကားမ်ားတြင္ေတာ့ ထူးျခားခ်က္ မပါရွိဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။ စစ္ပြဲမ်ားရပ္ဆိုင္း၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္ရန္ႏွင့္ နိုင္ငံတကာႏွင့္ ကုလသမဂၢ မွ ျမန္မာျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားေပးကူညီသြားမည္ဟု ေျပာဆိုသြားျကပါသည္။

ထိ့ုေျကာင့္ အဖြင့္ႏွဳ တ္ဆက္စကား မ်ားေျပာဆိုရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား နိုင္ငံေရးေဆြေႏြးပြဲမ်ားကို NCA
အေျခခံေပၚ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္မည္ဟု တူညီစြာ ေျပာဆိုခဲ့ျကျပီး လႊတ္ေတာ္ကေတာ့ အစိုးရလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေထာက္ခံမည္ဟု ဆိုရမည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားဘက္ကေတာ့ ၄၇ ပင္လုံ ကတိကဝတ္မ်ား အေကာင္ထည္မေဖၚႏိုင္၍ လက္နက္စြဲကိုင္ရေျကာင္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ရန္အတြက္  ဖြဲ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေျကာင္း ေထာက္ျပသြားသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္
Mg Mg Soe ( ေမာင္ေမာင္စိုး )


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)