တူေမာင္ညဳိ ● ေခြး႐ူး႐ုိက္တဲ့ ဓေလ့ေကာင္း အစဥ္ထြန္းကားေစဖုိ႔

September 27, 2016

တူေမာင္ညဳိ ● ေခြး႐ူး႐ုိက္တဲ့ ဓေလ့ေကာင္း အစဥ္ထြန္းကားေစဖုိ႔
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၆

ရပ္ထဲရြာထဲမွာ  “ေခြး႐ူး” ေဟ့ ဆုိလွ်င္ တအိမ္တေယာက္  ကုိယ္စီ တုတ္၊ ဓား ဆြဲထြက္လာၾကကာ ဝိုင္းဝန္း ႐ုိက္ႏွက္ၿပီး ကိစၥတံုးလိုက္ၾကပံုကို ျမင္ဖူးၾကပါလိမ့္မယ္။ “ေခြး႐ူး” ကို သက္ညႇာေနလုိ႔မျဖစ္၊ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္မွ ေထာက္ထား ေန စရာအေၾကာင္း မရွိ။

ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အျပဳအမူမ်ိဳးကို မီးေလာင္လွ်င္လည္း ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ “မီး”  ေဟ့ဆုိလွ်င္ တအိမ္တေယာက္ ေရပံုးကုိယ္စီ ဆြဲထြက္လာၾကၿပီး ေလာင္ေနတဲ့မီးကို ဝုိင္းဝန္းၿငႇိမ္းသတ္ၾကပါတယ္။ ဤသည္မွာ ဗမာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ဓေလ့ေကာင္းေတြ ထဲက တခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ တာဝန္သိမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခြး႐ူးက ငါ့အိမ္ကလူကုိက္တာမဟုတ္၊ မီးက ငါ့အိမ္ ေလာင္တာမဟုတ္ဆုိတဲ့ က်ဥ္းက်ဥ္းေျမာင္းေျမာင္း တကုိယ္ေကာင္းစိတ္ မေမြးၾက။

အခုလည္း ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ လူႀကီးမင္း၏ လူမဆန္ေသာ အေျပာအဆိုအျပဳအမႈကို ဝုိင္းဝန္းဆန္႔ က်င္ ကန္႔ကြက္ၾကရာ၌ ေခြး႐ူး အေပၚ၊ ေလာင္ေနေသာ မီးအေပၚ ျပဳမူခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာ့ဓေလ့ေကာင္းကို ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။ အေဟာတဝ ေကာင္းေလစြ။

“ေခြး႐ူးေဟ့ — ေခြး႐ူးေဟ့ – မီးဗ်ိဳ႕ — မီး” လို႔  ႏိႈးေဆာ္ အသိေပးရံုမွ်ျဖင့္ တာဝန္မေက်ႏုိင္၊ ေခြး႐ူး ဇီဝိန္ေခြၽပြဲ ၊ မီးၿငိႇမ္းသတ္ပြဲ ေတြ မွာ  ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ကုိယ္စီပါဝင္ၾကမွသာ တင္းျပည့္ က်ပ္ျပည့္ တာဝန္ေက်ပြန္သူျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမေလးႏွစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ “မသဇင္နဲ႔ မစန္းေကခိုင္” တို႔အေပၚ အိမ္ရွင္ျဖစ္တဲ့ “အင္းဝအပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္ပုိင္ရွင္ မ်ား” က လူမဆန္စြာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါကို “ျမန္မာ့လူ႔ခြင့္အေရးေကာ္မရွင္” က ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့တယ္။ ပ်က္ကြက္႐ံုတင္မက လူမဆန္စြာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့သူေတြနဲ႔ ႏွစ္ကုိယ့္တစိတ္ပမာ ပူး ေပါင္း ျပဳမူခဲ့ပါတယ္။

ဒီလုိ ႐ုိင္းျပမုိက္မဲတဲ့ အျပဳအမူအတြက္ တာဝန္သိမီဒီယာေတြက ေဖာ္ထုတ္ေမးျမန္းတဲ့အခါမွာလည္း မေခ်မငံဆက္ဆံျပဳမူ ခဲ့ဲျပန္ပါတယ္။ တုန္႔ျပန္ပံုက ေလွာင္အိမ္ထဲကအေကာင္ကို တုတ္နဲ႔ထုိးလိုက္လို႔ တုန္႔ျပန္ပံုမ်ိဳးနဲ႔ ဆင္တူေနပါတယ္။

ဒီလို တာဝန္ပ်က္ကြက္ၿပီး၊ အျပဳအမူအေျပာဆို မေခ်မငံတဲ့၊ ႐ုိင္းျပတဲ့ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္လူႀကီးတခ်ဳိ႕ကို ထိေရာက္စြာ အေရး ယူေပးရန္အဆုိကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အဆံုးအျဖတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီအဆုိကို အဆံုးအျဖတ္ေပးရမွာ မဲေပးရာမွာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြထဲမွာ ဒီလိုအျပဳအမူအေပၚ  အားေပးေထာက္ခံတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြပါရွိေနတာကို ျပည္သူအမ်ားက အထင္အရွားသိျမင္လိုက္ရပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဒီအဆိုအတြက္ ေပးခဲ့ၾကတဲ့ မဲရလဒ္ကိုၾကည့္ပါ။

– ေထာက္ခံမဲ ၃၇၄ မဲ
– ကန္႔ကြက္မဲ ၁  မဲ
– ၾကားေနမဲ ၈  မဲ  ျဖစ္ပါတယ္။

ကန္႔ကြက္မဲေပးတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁ ဦးနဲ႔၊ ၾကားေနမဲေပးခဲ့တဲ့  ၈ ဦးဟာ ဒီလိုလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္တဲ့ ကိစၥ အေပၚ၊ တာဝန္ပ်က္ကြက္ၿပီး၊ ရင့္သီး႐ုိင္းျပမႈအေပၚ ထိေရာက္စြာအေရးယူေပးေရးအဆိုကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကတာဟာ လူ႔ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္သူေတြဘက္က၊ တာဝန္ပ်က္မႈဘက္က၊ ႐ုိင္းျပမႈဘက္က ရပ္တည္ခဲ့ၾကတာ၊ ဒီလိုအျပဳအမူေတြကိုအားေပးေထာက္ခံခဲ့ၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးေတြမွာ ျပည္သူက မဲဆႏၵေပးေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ေတြဟာ ဘယ္လိုမွ ၾကား ေနစရာအေၾကာင္း လံုးဝမရွိပါဘူး။ ျပည္သူလူထုဘက္က၊ လူ႔အခြင့္အေရးဘက္က  ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္ၾကရမွာ ပါ။အခုေတာ့ ဒီကိုယ္စားလွယ္ ၉ ဦးဟာ ျပည္သူ႔ဘက္က မရပ္တည္ေၾကာင္း အထင္အရွားေဖာ္ျပခဲ့ပါၿပီ၊ ဒီလိုကိုယ္စားလွယ္ မ်ဳိးကို မဲေပးေရြးခ်ယ္ဖို႔ မထိုက္တန္ဘူးဆိုတာ ျပည္သူေတြသိၾကရတာ အျမတ္ပါပဲ။

ဒီေနရာမွာ ေနာက္ထပ္ သတိျပဳစရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္တခုကို ေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ  “ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” ဆုိတဲ့ စကားရပ္ကိစၥ၊ ဧည့္စာရင္းကိစၥ၊ အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒ ႐ုပ္သိမ္းတဲ့ကိစၥေတြမွာ ကန္႔ကြက္မဲေတြ တြင္တြင္ေပးခဲ့ၾကတဲ့ ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ စစ္ဗိုလ္ကုိယ္စားလွယ္ဆိုသူေတြဟာ လူ႔အခြင့္အ ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္လူႀကီးကို ထိေရာက္စြာအေရးယူေရးအဆိုဘက္က ရပ္တည္ခဲ့ၾက၊  မဲေပးခဲ့ၾကပါတယ္။  သူတို႔ဘာ ေၾကာင့္  ဒီလို ရပ္တည္ခဲ့ၾကသလဲ/မဲေပးခဲ့ၾကသလဲ။ ဘာလို႔ ဒီလိုဝင္ၿပီး  အမွတ္ယူေနၾကရတာလဲ။  ေလာေလာလတ္လတ္ အေၾကာင္း ၂ ခ်က္ရွိပါတယ္။

ပထမတခ်က္က ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခ်က္က သူတုိ႔ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ တည္ဆဲဥပေဒဆိုတာကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနလို႔ပါပဲ။

ဒုတိယအခ်က္က  “မိုင္းေယာ္လူသတ္မႈ” မွာ ပါဝင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကတဲ့ စစ္ဗိုလ္ေတြကုိ စစ္တပ္က ပူပူေႏြးေႏြး အေရးယူထားတဲ့ ကိစၥပါပဲ။

ဒီကိစၥေတြကိုဖံုးကြယ္ဖို႔ ေကာ္မရွင္ကိစၥမွာ သူတုိ႔စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းျဖစ္တဲ့ (ဗိုလ္) ဦးေဇာ္ဝင္းရဲ႕ မုိက္မဲမႈေတြအေပၚ မဂၤလာ ယူၿပီး ဆံုးမျပတာျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔လိုခ်င္တဲ့ကိစၥေတြမွာ သူတုိ႔ဂုဏ္တင္ခ်င္တဲ့ကိစၥေတြမွာဆိုရင္ေတာ့ စစ္တပ္ဆိုတာ အမိန္႔နဲ႔ စည္းကမ္းခါးဝတ္ပုဆုိးပမာ ၿမဲၿမံတဲ့အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တယ္လုိ႔ ပဏာယူတတ္ေသာ္လည္း၊ မ႐ွဴႏုိင္ မကယ္ႏုိင္၊ ဖံုးမရ ဖိမရျဖစ္တဲ့ (မုိင္းေယာ္သတ္ျဖတ္မႈလို) ကိစၥေတြမွာဆုိရင္ေတာ့ ေအာက္ေျခတပ္မွဴးတပ္သားေတြကုိ လက္ညႇိဳးထိုး အျပစ္ပံု ခ်ၿပီး ေျပာတဲ့စကားက “စစ္တပ္ဆိုတာ မတစ္ေထာင္သားေတြနဲ႔ ဖြဲ႔ထားတာ” လို႔ ဆိုတတ္ၾကပါတယ္။

အခု အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္းျဖစ္သြားတဲ့ကိစၥမွာ စစ္တပ္အေနနဲ႔ ကန္႔ကြက္မဲေပးလုိ႔မရဘူး၊ ၾကားေနလို႔မျဖစ္ဘူး။ တပ္မ ေတာ္က လူ႔အခြင့္အေရးဘက္က ရပ္တည္တယ္ ဆိုတာကို ျပသဖို႔ အကြက္ေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးခ်ခဲ့တာသာျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ စစ္တပ္အဖို႔ ဒီလိုကိစၥေတြလုပ္ရတာ အံတိုေနပါၿပီ။ ႐ိုးေနပါၿပီ။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းေတြဖမ္းထားၿပီး – ျပန္လႊတ္ ေပးတဲ့အခါ မဂၤလာယူသလိုမ်ိဳးပါပဲ။ စစ္တပ္က အဓမၼသိမ္းထားတဲ့ လယ္ယာေျမေတြ ျပန္ေပးတဲ့အခါမွာလဲ၊ “ အသံုးမလို ေတာ့တဲ့  လယ္ယာေျမကို ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္အပ္ႏွံတယ္” တဲ့ ပံုစံမိ်ဳးပါပဲ။

အလားတူပါပဲ။ ကေလးစစ္သား အဓမၼစုေဆာင္းခဲ့ၾကၿပီး၊  ကေလးအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ တုိင္းေက်ာ္ ျပည္ေက်ာ္ျဖစ္လာ ေတာ့ မွ “မိဘရပ္ထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံတယ္” ဆုိတဲ့ ဂုိက္ဖမ္းၿပီး သူတုိ႔က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကတဲ့ ရာဇဝင္ရာဇဝတ္မႈအမည္းစက္ႀကီးေတြကို ျပန္လည္ဖံုးကြယ္ဖားေထးဖို႔ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ပက္ပက္စက္စက္ ႀကံစည္ေနၾကတာမ်ိဳးသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ “လူ႔အခြင့္အေရးဘက္ကေန တပ္မေတာ္က ရပ္တည္တာပဲ၊ မဲေပးတာပဲ” လို႔ အညႇာလြယ္လြယ္နဲ႔ အတြက္အခ်က္ မလြဲၾကေစဖို႔နဲ႔ မ်က္ေစ့မွိတ္ၿပီး အေကာင္း မျမင္မိၾကေစဖို႔သာ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ စစ္တပ္ဆိုတာ အထက္ကေပးအမိန္႔အတိုင္း လႈပ္ရွားတာပါ။ သတ္ဆုိ သတ္၊ မီး႐ိႈ႕ဆုိ မီး႐ိႈ႕၊ လုဆို လုၾက၊ အ ဓမၼက်င့္ဆုိ က်င့္ၾကတာပါ။ ေရဘူးေပါက္တာမလုိဘူး ေရပါဖို႔ အဓိကဆုိတဲ့မူနဲ႔ လုပ္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

လူ႔အခြင့္အေရးကို စစ္တပ္က ဘယ္ေနရာမွာမဆုိ အႀကီးအက်ယ္ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့တာပါ။
ရွမ္းျပည္နယ္မွာ၊ ျပည္နယ္မွာ၊ ကရင္ျပည္နယ္မွာ၊ တနသၤာရီကမ္းလြန္၊ ပင္လယ္ျပင္က ကြၽန္းေပၚမွာ ေတာင္ေပၚေျမ ျပန္႔ဘယ္မွာျဖစ္ျဖစ္ လက္ညႇိဳးထုိးမလြဲပါဘူး။ စစ္ဗိုလ္ေတြဟာ စစ္တပ္ထဲမွာရွိေတာ့လည္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ၾက သလို၊ စစ္တပ္ကေန (အကစ) ဝန္ထမ္းေတြအျဖစ္ အင္းစိန္ေထာင္၊ သာယာဝတီေထာင္၊ သရက္ေထာင္ေတြကို ေရာက္ လာၾကေတာ့လည္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအေပၚ လူမဆန္စြာဆက္ဆံျပဳမူခဲ့ၾကတာပါပဲ။

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္လူႀကီး (ဗိုလ္) ဦးေဇာ္ဝင္းကို နမူနာအျဖစ္ထားၾကည့္ပါ။

စစ္တပ္ထဲမွာရွိတုန္းကလည္း စစ္တပ္ထဲမွာမို႔ လူ႔အသက္၊ လူ႔ဘဝ၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိတာေတြကို တန္ဖိုး ထားၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။ တန္ဖိုးထားရေကာင္းမွန္း မသိပါဘူး။ (အကစ) ညြန္ခ်ဳပ္ျဖစ္လာေတာ့လည္း သရဲသဘက္လို ေသးသိမ္ယုတ္ညံ့မႈေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအေပၚ ျပဳမူဆက္ဆံခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေပၚတင္မကဘူး။ ဇနီးသားသမီး မိဘေဆြမ်ိဳးေတြအေပၚမွာပါ တဆင့္တုိး ယုတ္မာခဲ့ၾကတယ္။

(အကစ) ဝန္ထမ္းကေန ဘဝေျပာင္းၿပီး  အရွင္ေမြးလို႔ခ်က္ခ်င္း လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွာ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္လာၿပီး  လူမ်က္ႏွာဖံုး စြပ္ရျပန္ေတာ့လည္း ဘီလူးသြားကို ၿဖဲျပျပန္ပါတယ္။

ဒါဟာ (ဗိုလ္) ဦးေဇာ္ဝင္း တဦးတေယာက္ထဲရဲ႕ ထူးျခားခ်က္မဟုတ္ပါဘူး။ စစ္ဗ်ဴ႐ုိကေရစီယႏၱယားႀကီးထဲက လူေတြရဲ႕အမူအက်င့္နဲ႔စာရိတၱပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဗီဇနဲ႔အမူအက်င့္ဟာ စစ္တပ္ထဲမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အစုိးရဝန္ႀကီးျဖစ္လာတဲ့အခါမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အစုိးရဝန္ထမ္းညြန္ခ်ဳပ္၊ ေထာင္ပုိင္ေထာင္မွဴး ျဖစ္လာတဲ့အခါပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္လူႀကီးျဖစ္လာတဲ့အခါမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျပာင္းလဲမသြားပါဘူး။ ဘယ္လိုပဲက်ည္ေတာက္ေျပာင္းစြပ္စြပ္ ေကာက္ၿမဲေကာက္ပါတယ္။  သူတုိ႔ဟာ ဘယ္ေန ရာမွာ ျဖစ္ျဖစ္ ျပည္သူ လူထုကို ႏွိပ္စက္ကလူျပဳပါ့မယ္၊ ႏုိင့္ထက္စီးနင္းျပဳမူပါမယ္လုိ႔ သစၥာျပဳထားၾကပုံပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ရမယ္ဆိုရင္ စစ္အုပ္စုရွိေနသမွ်၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတည္ၿမဲေနသမွ် လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈနဲ႔ လူမ ဆန္မႈေတြကို ၾကံဳေန၊ ၾကားေန၊ ေတြ႔ေနျမင္ေနၾကရအံုးမွာပါ။

မိုင္းေယာ္ရြာသားေတြကို စစ္တပ္က လူမဆန္စြာသတ္ျဖတ္ခဲ့တာပါ။

ဒီလုိသတ္ျဖတ္တာဟာ ေနာက္ဆံုးမဟုတ္သလို ပထမဆံုး လည္းမဟုတ္ေသးပါဘူး။ ၁၉၆၂ ကေန ေရတြက္ၾကည့္ရင္ပဲ စစ္တပ္က သတ္ျဖတ္ခဲ့တာေတြကို ေတာင္လိုပံုၾကည့္ရင္ ပုပၸါးေတာင္ထက္ျမင့္ခ်င္ျမင့္မယ္နိမ့္ေတာ့ မနိမ့္ႏုိင္ပါဘူး။ ကိုပါႀကီး၊ ကခ်င္ ေက်ာင္းဆရာမေလးႏွစ္ဦးနဲ႔ ေတာင္သူေဒၚခင္ဝင္းတို႔ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ ပူပူေႏြးေႏြးျဖစ္ရပ္ေတြပါ။ ဒီလိုျဖစ္ရပ္ေတြအေပၚ မွာ ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္ အေရးေကာ္မရွင္ဟာ ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ၿပီးေနခဲ့တာပါ။ ဒီလိုေနတာ၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကန္႔ကြက္မဲ၊ ၾကားေနမဲ ေပးတာေတြဟာ မတရားမႈ ကိုအားေပး အားေျမႇာက္ျပဳတာပါ။ အလိုတူအလိုပါ ရပ္တည္တာပါ။

ယခင္ ၾကံ့ဖြံ႔အစိုးရက လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကိုစစ္ဗိုလ္ေဟာင္း၊ ဗ်ဴ႐ုိကရက္ေဟာင္းေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာပါ။ ဒီလို လူစား ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတာဟာ လူ႔အခြင့္အေရးကို တမင္ပ်က္ရယ္ျပဳတာပါပဲ။ ေစာ္ကားတာပါပဲ။

ဒီလိုလူစားေတြနဲ႔လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကို မဖြဲ႔စည္းထိုက္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္း မယ္ဆိုရင္ကို သင့္ျမတ္ေရးမူနဲ႔ မဖြဲ႔စည္းသင့္ပါဘူး၊ လူစိတ္ရွိၿပီး အမ်ားျပည္သူကို လူလုိျမင္ကာ လူကုိ လူလုိ ေလးစား တန္ ဖိုးထားႏုိင္သူေတြနဲ႔ သာဖြဲ႔စည္းသင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳပါတယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)