တူေမာင္ညိဳ – “သင့္/ၿငိမ္း မူ ၇ ခ်က္” နဲ႔ “တပ္/ ၿငိမ္း မူ ၆ ခ်က္”

October 22, 2016

တူေမာင္ညိဳ – “သင့္/ၿငိမ္း မူ ၇ ခ်က္” နဲ႔ “တပ္/ ၿငိမ္း မူ ၆ ခ်က္” 
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၆

“အတြင္းမီးေတြကို ၿငိွမ္း၊ အေကာင္းဆံုးအေမြအႏွစ္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာျဖစ္တယ္” ဆုိတဲ့ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္နဲ႔အတူ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိလ္က “ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူဝါဒ” ကို (NCA) စာခ်ဳပ္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနား စင္ျမင့္ေပၚကေန ေဖာ္ထုတ္တင္ျပလာခဲ့ပါၿပီ။

ပထမဦးဆံုးသတိျပဳမိတဲ့အခ်က္ကေတာ့ (NCA) စာခ်ဳပ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားစင္ျမင့္ေပၚကေန “ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္”ကလည္း “ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူဝါဒ” (သင့္/ၿငိမ္းမူ ၇ ခ်က္) ကိုတင္ျပခဲ့သလို၊ ကာခ်ဳပ္ကလည္း သူတုိ႔ရဲ႕လက္စြဲေတာ္ “တပ္မေတာ္ရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ၆ ရပ္ ” (တပ္/ ၿငိမ္းမူ ၆ ခ်က္) ဆုိတာကို အၿပိဳင္ တင္ျပခဲ့ၾကတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။

ဒီခ်ဳပ္အစုိးရရဲ႕ “သင့္/ၿငိမ္းမူ ၇ ခ်က္” နဲ႔ စစ္တပ္ရဲ႕ “တပ္/ၿငိမ္းမူ ၆ ခ်က္” ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေတြ႔ေနၾကပါၿပီ။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ အစိုးရရဲ႕ “သင့္/ၿငိမ္းမူ ၇ ခ်က္” ရဲ႕ ခရီးဆံုးပန္းတုိင္ျဖစ္တဲ့ “ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ” သို႔ ေရွ႕ရႈရာမွာ “တပ္/ၿငိမ္းမူ ၆ ခ်က္” နဲ႔ “ပုဒ္မ ၄၃၆ ” ဆုိတဲ့ ကန္႔လန္႔ျဖတ္အတားအဆီးႀကီး ႏွစ္ခု ကားဆီးေနပါတယ္။

ကာခ်ဳပ္က သူတုိ႔ရဲ႕ “တပ္/ၿငိမ္းမူ ၆ ခ်က္” ကို ဘယ္ေလာက္ထိ အမႊမ္းတင္ထားသလဲဆုိတာေပၚလြင္ေအာင္ လိုသေလာက္ပဲ ကြက္ၿပီး ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပပါရေစ။

ေခတ္အဆက္ဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈ သမုိင္းေတြက ရရွိလာတဲ့ “အသိတရား” ျဖစ္သလို၊ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈကို ခုိင္ၿမဲေစဖုိ႔ “အရွိတရား” လည္းျဖစ္ပါတယ္” တဲ့ ။

ဆိုလိုခ်င္တဲ့သေဘာက “အသိတရား နဲ႔ အရွိတရား” (တပ္/ၿငိမ္းမူ ၆ ခ်က္) ဆိုတာ ဘယ္သူမွ ေရွာင္လႊဲ ျငင္းဆန္ ပယ္ဖ်က္ လို႔မရဘူး၊ လက္ကို လက္ခံရမယ္လုိ႔ ေျပာတာပါပဲ။ “ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ထြက္ရပ္လမ္း” လုိ႔လည္း ဆုိပါတယ္။ အင္မတန္ႀကီးမားတဲ့ ေလလံုး ထြားမႈပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဆန္းစစ္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ဒီလိုေျပာတာဟာ “စစ္အုပ္စု အက်ိဳးစီးပြား သားစဥ္ေျမးဆက္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး” ဆုိတဲ့ ေသးသိမ္ က်ဥ္းေျမာင္းလွတဲ့ ကုိယ္က်ိဳးအတၱအုတ္ျမစ္ေပၚမွာ မိုက္မိုက္မွားမွား ရပ္တည္ေနၾကသူေတြရဲ႕ ဆႏၵစြဲအသိတရားနဲ႔ဆႏၵစြဲအရွိတရား သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယသတိျပဳတဲ့အခ်က္က“ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းျပေျမပံု” လို႔ ေၾကညာခဲ့ၿပီးမွ ေနာက္တေန႔သတင္းစာေတြမွာ “ မူဝါဒ” လို႔ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္လုိက္တာပါပဲ။ “လမ္းျပေျမပံု” လို႔ ကနဦး ေဖာ္ျပ ထားရာ ကေန “မူဝါဒ” လုိ႔ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲလုိက္တာမွာ အေၾကာင္း ႏွစ္ခုေၾကာင့္ျဖစ္မယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။

၁။ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ရဲ႕ “ လမ္းျပေျမပံု ၇ ခ်က္” နဲ႔ ကြဲျပားျခားနားေစခ်င္ပံုရတယ္။

၂။“လမ္းျပေျမပံု” ထက္စာရင္ “မူဝါဒ” က အစုိးရတစ္ရပ္အဖို႔ ပိုၿပီးေလးနက္ခိုင္မႈရွိတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါ တယ္။

တတိယသတိျပဳမိတဲ့အခ်က္က မူဝါဒ အခ်က္အမွတ္ ၇ မွာ “ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” ဆုိတဲ့ အသံုးအႏႈန္းသုိ႔ (မဆုိစေလာက္) ေရြ႕သြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရရဲ႕ မူလပထမ အသံုးအႏႈန္းက “ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီအသံုးအႏႈန္းကို “ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာဥပေဒ” ျပ႒ာန္းတဲ့အခါနဲ႔ “၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ” ႀကိဳဆုိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ရာမွာ စစ္ဗိုလ္အမတ္ေတြက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မညီဘူးဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

“လမ္းျပေျမပံု”ေနာက္ေတာ့ “မူဝါဒ” လို႔ေျပာင္းသြားတဲ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ အစုိးရရဲ႕ “ သင့္/ၿငိမ္း မူ ၇ ခ်က္ ” ကို ေလ့ လာၾကည့္ေတာ့ စတုတၱအခ်က္အေနနဲ႔ေတြ႔ရတဲ့ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ မူဝါဒ ၇ ခ်က္ဟာ “ (NCA) စာခ်ဳပ္ေဘာင္” နဲ႔ “၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒေဘာင္” ထဲကေနသြားေနရမယ့္ မူဝါဒေတြျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။

“ သင့္/ၿငိမ္းမူ ၇ ခ်က္ ”ရဲ႕ ပထမနဲ႔ ဒုတိယအဆင့္ေတြ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ဆုိရင္ (NCA) စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထုိးဖို႔ လိုအပ္ တယ္။ ဒါမွ တတိယအဆင့္ျဖစ္တဲ့ “ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – ၂၁ ရာစုပင္လံု” က်င္းပႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

(NCA) စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကတာ ပထမႏွစ္ပတ္လည္တုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း တျပည္လံုး အတုိက္အခုိက္ေတြရပ္စဲ ႏုိင္ျခင္းမရွိသလုိ၊ ေနာက္ထပ္လည္း (NCA) စာခ်ဳပ္မွာ ပါဝင္လက္မွတ္ထုိးတဲ့ အဖြဲ႔ဝင္တုိးလာတာမရွိေသးပါဘူး။

လက္ရွိ အေနအထားက (NCA) စာခ်ဳပ္ကို“အားလံုး”ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိေသးတာပါပဲ။ “အားလံုး” ပါဝင္ လက္မွတ္ ထုိးလာေအာင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရက “ သင့္/ၿငိမ္းမူ ၇ ခ်က္ ”ရဲ႕ ပထမနဲ႔ ဒုတိယအဆင့္ေတြနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းေနတာပါ။ ဆြဲေဆာင္ေနတာပါ။ ဒီေျခလွမ္းကို ကာခ်ဳပ္က “NCA ကိုလက္မွတ္ထိုးျခင္းမရွိဘဲ၊ NCA ကိစၥရပ္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသုိ႔ သြားႏုိင္ရန္ႀကိဳးစားေနျခင္းဟာ မျဖစ္သင့္ပါဘူး ” ဆိုၿပီး ႀကိမ္နဲ႔တို႔သလို သတိေပးေနပါတယ္။

ပဥၥမအခ်က္က အစိုးရသစ္ရဲ႕ (သင့္/ၿငိမ္းမူ ၇ ခ်က္) ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ “ဒီမုိကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ” တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ဆုိရင္ ေအာက္ပါ ကန္႔လန္႔ျဖတ္အတားအဆီးႀကီးႏွစ္ခုကို မျဖစ္မေန ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားရပါလိမ့္မယ္။

၁။ (NCA) စာခ်ဳပ္ဆုိတဲ့ အတားအဆီးကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ဖုိ႔လိုပါတယ္။ (တပ္/ၿငိမ္းမူ ၆ ခ်က္ ကိုေက်ာ္လႊားဖုိ႔)

၂။ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ( “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖုိ႔ )

အထက္ပါ အတားအဆီးႀကီး ၂ ခုစလံုးဟာ လက္ရွိကာခ်ဳပ္နဲ႔ စစ္အုပ္စုက ခ်ဳပ္ကိုင္ ဖန္တီးထားတာေတြခ်ည္းျဖစ္ပါတယ္။

“ပုဒ္မ ၄၃၆”ဟာ ျပည္သူ႔ဆႏၵမွန္သမွ်ကို ပစ္ပယ္ျငင္းဆန္ႏုိင္တဲ့ (၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒအတည္ျဖစ္ေနသမွ်) စစ္တပ္လက္ထဲ မွာ ထာဝရကုိင္ထားတဲ့ အႏုိင္ဖဲခ်ပ္ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” မွအပ အျခားတည္ဆဲဥပေဒေတြကို ရုပ္သိမ္း၊ ပယ္ဖ်က္၊ ျပင္ဆင္၊ အစားထိုး၊ အသစ္ေရးဆြဲတာမွာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိတဲ့ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ အင္အားနဲ႔ ေက်ာ္လႊား အႏုိင္ယူႏုိင္ မွာျဖစ္ ေပမယ့္၊ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားရာမွာေတာ့ ကာခ်ဳပ္သေဘာမတူဘဲ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ျပင္ဆင္ႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး ဆုိတာကို ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရနဲ႔ ဒီခ်ဳပ္ပါတီလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြအားလံုး သိရွိနားလည္ၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။

ကာခ်ဳပ္ေျပာတာေတြထဲမွာပါတဲ့ “ ဒီမုိကေရစီဆုိရာမွာ လူမ်ားစုရဲ႕ဆႏၵကို ဥပေဒနဲ႔အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္တယ္/ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဆုိတာ ဥပေဒနဲ႔ညီညြတ္တဲ့ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ကာကြယ္ဖို႔ ျဖစ္တယ္” ဆုိတဲ့ စကားေတြဟာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမွာ “ပုဒ္မ ၄၃၆” ဆုိတဲ့ေဘာင္ကို ေက်ာ္ၿပီးမလုပ္နဲ႔ ဒီလိုလုပ္တာေတြကို သည္းခံမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ သြယ္ဝုိက္ၿခိမ္းေခ်ာက္ေန တာေတြသာျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ “လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တဲ့ ကိစၥေတြကို ကၽြန္မတုိ႔တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းက မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ သတၱိရွိရွိနဲ႔လုပ္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဆိုတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ေျပာဆုိခ်က္ကို တုန္႔ျပန္္ေနတာပါ။

အတြင္းမီးေတြကို“ၿငိွမ္း”၊ အေကာင္းဆံုးအေမြအႏွစ္ဟာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” သာျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ဟာ အင္မတန္ သင့္ျမတ္ေကာင္းမြန္လွပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာ အတြင္းမီးေတြကို ၿငွိမ္းဖို႔ခက္သလို၊ ေနာင္လာေနာက္သားေတြအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေမြေပးရစ္ခဲ့ ဖုိ႔ ကလည္း ထင္သေလာက္ မလြယ္ကူလွပါဘူး။ အခ်ိန္္မွန္မွန္၊တာဝန္သိသိနဲ႔ ၿငိမ္းေနတဲ့ မီးကေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီးပဲရွိပါတယ္။

အာဏာမီး၊ ေလာဘမီး၊ ေဒါသမီး၊ ေမာဟမီး၊ အတၱမီး၊ အာဃာတမီး စတဲ့ စတဲ့ မီးေတြအားလံုး အနက္ စစ္တပ္ကို ခါးပုိက္ ေဆာင္တပ္သဖြယ္လုပ္ၿပီး တတုိင္းျပည္လံုးနဲ႔ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးအေပၚက ဖိစီးႏွိပ္စက္ေနတဲ့ စစ္အုပ္စုဆုိတဲ့ မီးကို အၿပီးအပုိင္ၿငိွမ္းသတ္ ႏုိင္မွသာ တတုိင္းတျပည္လံုး အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာလာႏုိင္မွာပါ။

ညြန္း

ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၁၆-၁၀-၂၀၁၆)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)