ၿငိမ္းခ်မ္းေအး ● ေဖာ္ထုတ္ရမယ့္ ‘ပံုစံမ်ိဳးစံု’ ရွိ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

November 29, 2016

ၿငိမ္းခ်မ္းေအး ● ေဖာ္ထုတ္ရမယ့္ ‘ပံုစံမ်ိဳးစံု’ ရွိ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
(The Ladies News / မိုးမခ) ႏိုဝင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၆

အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး စာနယ္ဇင္း ထုတ္ေဖာ္ တင္ျပမႈမ်ားလာျခင္းနဲ႔အတူ လူအမ်ားၾကားမွာ ေျပာစရာ ဆိုစရာ၊ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လာေနပါတယ္။ တကယ့္တကယ္ေတာ့ ဒီျပႆနာဟာ အရင့္အရင္ ေခတ္ေတြမွာလည္း အတြင္းမွာ လိႈက္စားေနတဲ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ား-မ လူမႈ-က်န္းမာ-ပညာ ခြဲျခားမႈ၊ လိင္ကို အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အသားယူမႈ၊ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ား နဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ေနပါတယ္။ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ မသိ နားမလည္မႈ၊ “ငါေမြးထားတဲ့ ကေလး ငါ ပိုင္တယ္” ထင္ေနတဲ့၊ “ကေလး/လူငယ္ဆိုရင္ လူႀကီး ခိုင္းတာ လုပ္ရမယ္ ယူဆတတ္တဲ့ ”ထံုးတမ္းစဥ္လာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ တင္းက်ပ္ အမိန္႔အာဏာ အေျချပဳျပဳ မိဘ-သားသမီး၊ လူႀကီး-လူငယ္ မိသားစုနဲ႔ ရပ္ရြာ ဆက္ဆံေရးေတြ၊ ဒါေတြ အားလံုးရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးဆက္ေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေနအထားမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈက ေလ်ာ့ရဲေနေသးခ်ိန္၊ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနေသးခ်ိန္၊ ေခတ္သစ္ အိုင္တီနည္းပညာနဲ႔အတူ သတင္းစီးဆင္းမႈ က ျမန္ဆန္လာခ်ိန္၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္က (အရင္ေခတ္ေတြကထက္ စာရင္) ျမင့္တက္လာခ်ိန္မွာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ဆက္စပ္ အမႈအခင္းေတြ ျမင့္တက္လာသလို ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ပိတ္ဆို႔ထားခံရတဲ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း တရပ္မွာ အလားတူ လူမဆန္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ဒီ့အတြက္ ေဆးၿမီးတိုကေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမႈမႈ ႀကိမ္စၾကာ လက္နက္ပါပဲ။ ထိေရာက္တဲ့ အေရးယူမႈေတြ ရွိရမယ္ ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီထက္ ပို အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥကေတာ့ က်ား-မ လိင္ ေရးရာ ခြဲျခားမႈ အျမင္ေတြ ပေပ်ာက္ေရး၊ လူမႈ တရားမွ်တမႈ တန္းတူ ရရွိေရး၊ ကေလး လူငယ္ထုု (မ+က်ား) အားလံုးကို လိင္နဲ႔ မ်ိးပြား ပညာရပ္မ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ သိရွိေစေရး၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ အသိပညာေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္ရဲ႕ ေမြးရာပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအား ေလးစားတတ္မႈ လူ႔အခြင့္အေရး သင္ခန္းစားမ်ား အစရွိတဲ့ အေတြးအေခၚ၊ အသိ ဉာဏ္ ပညာ ဦးေႏွာက္နဲ႔ ႏွလံုးသား ဆတူ ႀကီးေစတဲ့ အစီအမံေတြကို စနစ္တက် စီမံခ်က္သဖြယ္ လူမႈ အလႊာ လူတန္းစား အသီးသီးမွာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရပါမယ္။ ဒါမွသာ ခြင့္တူညီမွ်မႈ အေျခတည္တဲ့ လူ႔ေဘာင္စနစ္ ကို ေရွးရႈၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံမ်ိဳးစံုကို ေလွ်ာ့ခ် လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေတြနဲ႔အတူ က်ေနာ္တို႔ လူမႈ အသိုင္းအဝန္းရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ ေခါင္းစဥ္ေအာက္က အရံအတား ေတြ၊ ေခါက္ရိုးက်ိဳးေနမႈေတြ၊ ဖိႏွိပ္မႈေတြ၊ အမိန္႔ေပးစနစ္ေတြကိုပါ တြဲလ်က္ တိုက္ဖ်က္ရပါမယ္။ လူႀကီးနဲ႔ လူငယ္ မို႔ ေကာင္းေကာင္းဆိုးဆိုး ေခါင္းငံု လက္သင့္ခံေနရတဲ့ မွားယြင္းတဲ့ လူမႈစံတန္ဖိုး ပံုေဖာ္မႈေတြကို အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆန္းစစ္ ေဝဖန္ျခင္း ဓေလ့နဲ႔ အစားထိုးႏိုင္ရပါမယ္။

ကေလးသူငယ္ (မ+က်ား) နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးမႈ၊ ေစာ္ကားမႈ၊ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈဆိုတာမွာ လိင္ အဓမၼျပဳ အသတ္ခံရမွ မဟုတ္ပါ။ ပံုစံမ်ိဳးစံု၊ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစံု၊ ေနာက္ခံ မ်ိဳးစံု မွာ တည္ရွိေနပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္မွာ၊ စာသင္ခန္းမွာ၊ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္း၊ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ၊ စစ္တပ္၊ ရဲ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ အျမဲမျပတ္ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ က်ေနာ္ဟာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ စကားေျပာျဖစ္တိုင္း သူတို႔ ေန႔စဥ္ ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႕ ေျဖရွင္းေနရတဲ့ လူမႈဝန္းက်င္ရဲ႕ ကန္႔သတ္မႈေတြ၊ မဟာဖိုဝါဒီ က်ားမ်ားရဲ႕ ထိပါး ေစာ္ကားမႈေတြ အေၾကာင္းကို ေမးေလ့ ရွိပါတယ္။ လမ္းေပၚမွာ ထိကပါး ရိကပါး ေျပာခံရတာမ်ိဳ၊ ရံုးမွာ အငွားယာဥ္ေပၚမွာ အျပာကား ျပခံထိတာမ်ိဳး၊ အမ်ားစီးဘတ္စ္ကားေပၚမွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသားယူခံရတာမ်ိဳး၊ ရံုးတြင္း ဌာနတြင္းမွာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္နဲ႔ အထက္လူႀကီး အမ်ိဳးသားမ်ားရဲ႕ ၾကံရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လိင္အျမတ္ထုတ္မႈမ်ိဳးေတြဟာ တကယ္ေတာ့ စနစ္တက် ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါေတြ အတြက္ လူအမ်ားရဲ႕ အသိအျမင္နဲ႔ ခံယူခ်က္ စိတ္ဓာတ္ေတြကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရပါမယ္။

အထူးသျဖင့္ ကာမရာဂ အလိုအတြက္ ဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခ်နင္းအသံုးခ်ဖို႔ ဝန္မေလးတတ္တဲ့ က်ားႀကီးမ်ားကိုပါ။ အားႏြဲ႕သူမိန္းမသား အျဖစ္ ကိုယ့္ဘာသာ ႏွိပ့္ခ် ခံယူၿပီး လူမႈအေဆာက္အအံု သတ္မွတ္ခ်က္ ပံုစံခြက္ထဲက ေတာ္လွန္ရုန္းကန္ မထြက္ခ်င္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္း ပညာေပးဖို႔ လိုပါတယ္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့လို အျမစ္တြယ္ေနၿပီ ျဖစ္တဲ့ ရိုေသေလးစားမႈကို တရားလြန္ အေျခခံရတဲ့ ျပန္မေျပာရဲ၊ မဆိုရဲ၊ အထြန္႔မတက္ရဲတဲ့ မိဘ-သားသမီး၊ ဆရာဝန္-လူနာ၊ ဆရာ-တပည့္၊ ရံုး အထက္လူႀကီး-ဝန္ထမ္း၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္-ေနာက္လိုက္ ဆက္ဆံမႈေတြၾကားမွာ လိင္ပိုင္း အျမတ္ထုတ္မႈ၊ အဓမၼအမႈ၊ အၾကမ္းဖက္ေတြ ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ ေရငံု ႏႈတ္ပိတ္ ေနရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးေတြ၊ ကေလးသူငယ္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေတြကို စာနယ္ဇင္၊ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သုေတသနသမားေတြက ေဖာ္ထုတ္ မွတ္တမ္းယူႏိုင္ရပါမယ္။

ရဲ၊ ေရွ႕ေန၊ တရားသူႀကီး အပါအဝင္ တရားေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားဘက္ကလည္း လိင္ေစာ္ကားမႈ ျဖစ္စဥ္ေတြအတြက္ ကာကြယ္ေရး၊ အသိေပးေရး၊ အေရးယူေရး အစီအစဥ္ စီမံခ်က္ေတြကို စာနယ္ဇင္း မီဒီယာနဲ႔ ပညာေရး က႑မ်ားကို အသံုးခ်ကာ လူထု လူအမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို လူ႔ အခြင့္အေရးနဲ႔ အသိ တိုးပြားေအာင္ ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆက္စပ္ အမႈေတြ အတြက္၊ ဘယ္လို ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္၊ တရားနည္းလမ္းက် ဥပေဒ အကာအကြယ္ေပးမႈ၊ အေရးယူမႈ၊ ျပ႒ာန္းမႈေတြ ရွိသလဲ၊ အားနည္းခ်က္၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေတြ ရွိသလား အျမဲမျပတ္ ေဆြးေႏြးမႈ၊ မွန္ကန္တဲ့ အေရးယူမႈေတြ လုပ္ေနရပါမယ္။

ဒါ့အျပင္ Victim-Blaming ခံရသူကို ဖိနင္း အျပစ္တင္ခ်င္ၾကတဲ့ လူမႈအသိုင္းအဝန္းမွာ တံေတြးကြက္ ပက္လက္ အေမ်ာခံၿပီး ဒါမ်ိဳး လိင္ဆက္စပ္္အမႈေတြကို ခံရသူ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားဘက္က အသံထြက္ ျပန္ေျပာဝံ့ ျပန္ေျပာႏိုင္တဲ့ ေနာက္ခံ စနစ္ အဖြဲ႕အစည္း တရပ္ ျဖစ္ဖို႔ လိုသလို၊ ရပ္ရြာ လူမႈ အသိုင္းအဝန္းကလည္း လက္ခံႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ အေစာ္ကားခံရသူက မေကာင္းမႈ ဒုစရိုက္ လုပ္ခဲ့တာ မဟုတ္တဲ့ အတြက္ ရပ္ထဲရြာထဲမွာ ရင္ေကာ့၊ ေခါင္းေမာ့ ျပန္လည္ ေနထိုင္ ပညာ၊ စီးပြား ရွာပိုင္ခြင့္ ရွိရပါမယ္။

အခုလို လူအမ်ားက လိင္အဓမၼအမႈကို ေျပာဆိုေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာေတာင္ ခံရသူ အမ်ိဳးသမီး ဘက္က ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားလိုရင္ ရပ္ရြာလူႀကီးမ်ားနဲ႔ တရားဥပေဒဘက္ေတာ္သား ရဲ ကိုယ္တိုင္က “ဒါမ်ိဳးက မိန္းကေလးအဖို႔ ေက်ာ္မေကာင္း၊ ၾကားမေကာင္းပါ၊ သိုသိုသိပ္သိပ္ ေက်ေအးတန္ရင္ ေက်ေအးပါ” ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ရွိဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးေရွ႕ေန ပရဟိတ အဖြဲ႕တခုဖြဲ႕က လိင္အၾကမ္းဖက္ခံ အမ်ိဳးသမိးမ်ား အတြက္ အခမဲ့ ဥပေဒဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနတဲ့ ေရွ႕ေနအမ်ိဳးသမီး တခ်ိဳ႕က က်ေနာ့္ကို ေျပာဖူးပါတယ္။ ရပ္ထဲရြာထဲ ေျမျပင္ လက္ေတြ႕မွာ ဒါမ်ိဳး သေဘာထားေတြ အေျခတည္ေနျခင္းက က်ား-မ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဓမၼအမႈေတြ တည္ရွိေနျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းခံႀကီးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕ေန အမ်ိဳးသမီး တဦးရဲ႕ စကား တခြန္းဆိုရင္ က်ေနာ္ မေမ့ႏိုင္ပါ။ Gender (က်ား-မ လူမႈေရးရာ) သင္ခန္းစာက ရဲ ကို အရင္ သင္ေပးရမွာ လို႔ သူက ဆိုပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အဓမၼ ကာမလုယူမႈ (Rape) အဆင့္ လံုးလံုး ေရာက္ခ်င္မွ ေရာက္ႏိုင္ေပမယ့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရွက္တကြဲ ျဖစ္ေစမႈ၊ မေလ်ာ္မကန္ ျပဳလုပ္မႈ၊ အႏိုင္က်င့္ ေစာ္ကားမႈ အားလံုးဟာ ခံရသူ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလးသူငယ္မ်ား အေပၚ ျပင္းထန္တဲ့၊ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။ လိင္ကိစၥဆိုရင္ က်န္းမာေရးအရေတာင္ ခပ္က်ယ္က်ယ္ ပါးစပ္ မဟ၊ မေျပာဝံ့၊ ရွက္စရာလို႔ သတ္မွတ္ ပံုေဖာ္ခံထားရတဲ့ ေနာက္ခံယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ တိုင္းျပည္မ်ိဳးမွာ က်ား၊ မ လူငယ္၊ လူရြယ္ အထူးသျဖင့္ ကေလးသူငယ္ လူမမည္မ်ား အမ်ားအျပား ဒီလို လိင္ဆက္စပ္ အမႈေတြရဲ႕ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဒုကၡ၊ သုကၡေတြ ခံစားေနရမွာ အမွန္ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမသိ၊ သူမသိ စိတ္ဒဏ္ရာ အနာရြတ္မ်ားစြာနဲ႔ ကေလးသူငယ္မ်ား အေျမာက္အျမား ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးငယ္မ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆက္စပ္ စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္ရမႈ၊ ကာယိေျႏၵ ပ်က္ရမႈဟာ နိစၥဓူဝ ျမင္ေတြ႕ေနရတဲ့ အသားက် လူမႈဓေလ့ ထံုးေတြမွာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ – ေသြးမေတာ္ သားမစပ္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ကာယကံရွင္ (ကေလးကိုဆိုလို၊ ကေလးမိဘ မဟုတ္) ႀကိဳက္မွန္းမသိ၊ မႀကိဳက္မွန္းမသိ ေပြ႕ဖက္ နမ္းရႈပ္က်ီစယ္ ကလူ ျပဳတာ မ်ိဳးေတြဟာ ကေလးသူငယ္ဘက္္က စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္္ျဖစ္မႈေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းခြင္မွာ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးမွာ က်ား-မ၊ က်ား-က်ား၊ မ-မ၊ လိင္တူ၊ လိင္ကြဲ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ မ်ိဳးစံုမွာလည္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေႏွာင့္ယွက္မႈ အက်ံဳးဝင္တဲ့ အေျပာအဆို၊ အေနအထိုင္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနပါတယ္။ အသားခ်င္း အသားယူ ထိကိုင္မႈကအစ၊ အေျပာအဆို စကားလံုး ေရြးခ်ယ္ သံုးႏႈန္းမႈတခ်ိဳ႕ဟာ တကယ္ စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္ ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္ရင္၊ ႏိုင္ငံတကာက စံႏႈန္း၊ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ ခ်ိန္ထိုးရင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ မသင့္မေလ်ာ္ ျပဳလုပ္ျခင္းေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ဝင္ေနႏိုင္တာမ်ိဳးေတြ ေနရာတိုင္းမွာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါမ်ိဳးေတြ အတြက္ က်ား-မ၊ လူငယ္-လူႀကီး မွန္ကန္တဲ့ အသိပညာေပးမႈေတြ လိုေနပါတယ္။ ဗမာျပည္က မဟာဖိုဝါဒီ က်ားႀကီး ပုရိသသူေတာ္ေကာင္းအေပါင္း လမ္းသြားလမ္းလာ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို ေလခၽြန္ အသံျပဳ စေနာက္တာ၊ မိန္းမလ်ာမ်ားကို သေရာ္ ေႏွာက္ယွက္တာမ်ိဳးက အစ၊ မိန္းမဆိုရင္ စိတ္ထဲက အဝတ္ခြာ တဏွာခိုးေတြ ထ၊ ႏွာေခါင္း မီးေတာက္ မ်က္စိက (မရိုေသ့စကား) သုတ္ရည္ထြက္တဲ့ အထိ စူးစူးရဲရဲ ၾကည့္တာမ်ိဳး အလယ္ကေန၊ နင္ပဲငဆ ညစ္တီးညစ္ပတ္ ေျပာတာမ်ိဳး အဆံုး အားလံုးဟာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္ ေစာ္ကားမႈ ျဖစ္တယ္၊ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ရွည္က်ခံရမယ့္ ရာဇဝတ္မႈ အႀကီးမ်ိဳး ေျမာက္တယ္ ဆိုတဲ့ ဗဟုသုတ အျမင္၊ အသိ၊ အေတြးအေခၚ၊ ခံယူခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္ က်ား၊ မ ႏွစ္ဘက္စလံုးကို ပညာေပးရပါမယ္။ ကေလးသူငယ္ အရြယ္ကတည္းက မိမိရဲ႕ လိင္ပိုင္းဆိုရာ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ သင္ၾကားေပးရပါမယ္။

လိင္ကိစၥမို႔ မေျပာအပ္၊ မဆိုအပ္ဆိုၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ေနာက္ေဖးေခ်ာင္ကို ပို႔ထားရင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆက္စပ္ ရာဇဝတ္မႈ၊ က်န္းမာေရး ယိုယြင္းမႈ၊ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ ခံစား ပ်က္ယြင္းမႈေတြ၊ အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္စီးမႈေတြဟာ ေနာက္ကြယ္မွာ တိုးပြား အျမစ္တြယ္ေနမွာသာ ျဖစ္တယ္။ အိုင္းအနာ ျပည္ပုပ္ကို အေအာင္းမခံဘဲ ေဖာက္ထုတ္မွသာ တုိင္းျပည္မွာ လူသားဂုဏ္ရည္ျမင့္၊ အက်င့္စာရိတၱ ျမင့္မာ အမွန္တကယ္္ ကာယ၊ စိတၱ က်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာ တိုးတက္ႀကီးပြားႏိုင္ပါမယ္။

ျပန္ခ်ဳပ္ရရင္ အေပၚယံ သနပ္ခါးလိမ္း ေပါင္ေသးစီးေၾကာင္းကို ဖံုး၊ မေကာင္းတာမွန္သမွ် ဖ်ာေအာက္ထိုးသိပ္ ဝွက္ထားခ်င္တဲ့ အက်င့္ေတြ က်ေနာ္တို႔ ျပင္သင့္ပါၿပီ။ ကာမ ဆက္ဆံေရး၊ လိင္ပညာေရး၊ မ်ိဳးပြား အဂၤါ က်န္းမာေရး ဆက္စပ္ အစီအစဥ္ေတြကို မူလတန္း၊ အလယ္တန္း အရြယ္ ေက်ာင္းပညာေရးမွာကို စနစ္တက် ထည့္သြင္း သင္ၾကားျပသသင့္ေနပါၿပီ။ အလားတူပဲ လိင္ဆက္စပ္ ရာဇဝတ္မႈေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ဂုဏ္သိကၡာ ရပိုင္ခြင့္ စံခ်ိန္ စံညႊန္း အေၾကာင္းေတြလည္း ေက်ာင္းသား အရြယ္ကတည္းက နည္းစနစ္တက် သင္ယူႏိုင္္ဖို႔ လိုေနပါတယ္။ သန္စြမ္းက်န္းမာ၊ သီလ စင္ၾကယ္ သိကၡာျမင့္မား၊ ကိုယ့္အခြင့္အေရး နဲ႔ ရပိုင္ခြင့္ကိုသိ၊ ကိုယ္ ေစာင့္ထိန္းရမယ့္ တာဝန္နဲ႔ က်င့္ဝတ္ကို နားလည္ အေလးထားတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ တိုင္းျပည္ အနာဂတ္ကို လက္ေတြ႕တည္ေဆာက္ လိုရင္ ေရွးရိုစြဲ အျမင္ ပိတ္ဆို႔ထားတဲ့ အေတြးအေခၚေတြကို စြန္႔သင့္၊ ေခါက္ရိုးက်ိဳး စိတ္ဓာတ္ေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္ပါၿပီ။

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ အခု သက္ငယ္ လိင္အဓမၼအမႈ အတြက္ ပညာေပးေရး၊ ကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားနဲ႔အတူ တျခား ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုလည္း တပါတည္း တြဲလ်က္ လူမႈ၊ က်န္းမာ၊ ပညာ၊ စိတ္ပညာ၊ ဥပေဒေရးရာ ေျပာဆို ေဆြးေႏြး လူထုအမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ကို အသိေရခ်ိန္ ပိုမို ျမွင့္တင္ေပးၾကဖို႔ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ပါရေစ ခင္ဗ်ား။

ၿငိမ္းခ်မ္းေအး

(ျပန္လည္ေဝဖန္ရန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ – nyeinchanaye81@gmail.com)

The Ladies News Journal တြင္လည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

http://theladiesnewsjournal.com/articles/mon-2016-11-28-1311/4326

https://www.facebook.com/News.TheLadies/posts/663213813853591:0


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္, ျငိမ္းခ်မ္းေအး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္

By

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈...

Read more »

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္