ထြန္းဝင္းၿငိမ္း ● ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္သာ အဓိက အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္

December 13, 2016

ထြန္းဝင္းၿငိမ္း ● ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္သာ အဓိက အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္

(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆

● ေတာက္ေလာင္ျမဲ ေတာက္ေလာင္
ဒီေန႔ က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕အေရးအႀကီးဆုံး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥက တႏုိင္ငံလုံးမွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ၊ လူထုလူတန္း စား အလႊာေပါင္း စုံ ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေတြ ရုပ္ခႏၶာေတြ သဘာဝဝန္းက်င္ေတြ ကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖ်က္ဆီးျပစ္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ရပ္စဲေရးနဲ႔ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ၾကဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု တရပ္လုံးကုိ အကာအကြယ္ေပးမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္သာလွ်င္ ဒီေန႔လက္ေတြ႕ႏုိင္ငံေရးရဲ႕ အဓိကအမ်ဳိးသား ေရးတာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အားလုံးပါဝင္ေရးလုိ႔ဆုိတဲ့ တျပည္လံုးအတိုင္းအတာကိုေဆာင္တဲ့တျပည္လံုးအတြက္ ျငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္ရပါ မယ္။ တႏုိင္ငံ လံုးရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္း လူမ်ိဳးတိုင္းနဲ႔ လံုး၀သက္ဆိုင္ေနသလုိ တျပည္လံုးရွိ လူထုလူတန္းစား အသီး သီးတို႔နဲ႔လည္း လံုး၀သက္ဆိုင္ေနၾကပါတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာလက္ကိုင္ရွိသူ ေခါင္းေဆာင္ဆုိသူေတြနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးေဆာင္ရြက္ေန သူေခါင္း ေဆာင္ ေတြခ်ည့္ သက္သက္သာလွ်င္ သက္ဆိုင္သည့္ ျငိ္မ္းခ်မ္းေရးဟူ၍ မယူဆနိုင္ပါ။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ တျပည္ေထာင္လံုးအေရး၊ ျပည္တြင္းရွိအမ်ိဳးသားေပါင္းစံုတို႔ အလံုးစံုသက္ဆိုင္ၾကတဲ့ ျငိမ္း ခ်မ္းေရးလုိ႔သာ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မ်က္နွာစံုညီေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကိစၥ အာဏာလက္ရွိ အုပ္စိုးသူလူတန္းစားေခါင္းေဆာင္ၾကီးေတြနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ေနၾကတဲ့ အာဏာမဲ့ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ တဘက္နွင့္တဘက္ အခ်ိန္ယူျပီး သေဘာထားၾကီးၾကီး၊ ရိုးရိုးေျဖာင့္ေျဖာင့္၊ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးျဖင့္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ခ်င္းသဖြယ္ သေဘာထားျပီး ေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြး မွသာ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တရားခံနဲ႔ တရားလိုအမႈဆိုင္သလို တဘက္စီးနင္း တင္းတင္းမာမာေဆြးေႏြးၾကမယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေ၀းေနၿပီး ေဆြးေႏြး ေရးစားပြဲဝုိင္း ခုန္က်ိဳးသြားမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ နို္င္ငံေရးအရ ကြဲလြဲခ်က္ေတြကို နိုင္ငံေရးအရ ေျပလည္ေအာင္ မေျဖရွင္းနုိင္ၾကဘဲ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို စဥ္းစားလုိ႔ရနုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အဲဒီလုိ ျပည္နယ္အေရး၊ လူမ်ိဳးအေရးတုိ႔အတြက္ ကြဲလြဲခ်က္ကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာေတြကို လြတ္လပ္စြာသီးျခား ကိုယ္ ပိုင္ျပည္နယ္ ထူေထာင္ခြင့္ရွိသည္အထိ၊ ေျပေျပလည္လည္ မေဆြးေႏြးနိုင္သမွ် ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာလည္း အ ေကာင္အထည္ေပၚေပါက္နိုင္လိမ့္မယ္ မထင္ပါ။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိဖုိ႔ဆုိတာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလုပ္နည္းလုပ္ဟန္ကလြဲၿပီး အျပဳတ္တုိက္ေရးလမ္းစဥ္နဲ႔ ေအာင္ျမင္နိုင္ဖုိ႔ ဒီ ေန႔ လက္ရွိအေနအထားေတြအရ ခြင့္မျပဳျခင္းဟာ ျပည္တြင္းစစ္နွစ္ ၇၀ ေက်ာ္ ၾကာေညာင္းခဲ့ျပီး ျပည္သူ လူထုၾကီး တရပ္လံုး ၾကိမ္မီးအံုးခံရသည့္နွယ္၊ နွစ္ရွည္လမ်ားမခ်ိမဆန္႔၊ မရႈမလွ၊ ေသာက ဗ်ာပါဒေတြမ်ားစြာနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ၾကီးရဲ႕ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ ခ်က္ေတြကို အလူးအလဲခံစားေနရ တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ ျပည္သူလူထုၾကီးတရပ္လံုးဟာ အျပဳတ္တုိက္ေရးဆိုတဲ့အသံကို မၾကားခ်င္ၾကပါဘူး။ လက္နက္ခ်ျပီး မိမိတို႔ တကိုယ္ေရတကာယ အခြင့္ထူး ခံစားမႈ ရယူၾကရုံေလာက္သာ “အလင္း၀င္သည္” “လက္နက္စြန္႔သည္” “လက္နက္နွင့္ ဒီမိုကေရစီလဲသည္” စတဲ့ စကားလံုးလွလွကေလးေတြနဲ႔ တန္ဆာ ဆင္ျပီး ပံုေဖာ္ခဲ့ၾကေပမယ့္ “တကယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး” မရၾကဘဲ အတုအေယာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔သာ အစုိးရအဆက္ဆက္ ျပည္တြင္းစစ္မီးၾကီးက ေတာက္ေလာင္ျမဲေတာက္ ေလာင္ေနတာကို ျပည္သူလူထုၾကီးက မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ သိရွိေနၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

● အစိုးရဘက္က လွစ္လ်ဳ႐ႈခဲ့တယ္
အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန NRPC ရဲ႕ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ တုိက္ပြဲေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားတရပ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ ပါတယ္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ “ျပည္သူအမ်ား လိုလားေတာင့္တ လ်က္ရွိေသာ ပန္းတိုင္သို႔ လက္နက္ကိုင္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံုသည္ တခုတည္းေသာ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ပါ သည္။ ထိုၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူအားလုံး ပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တံခါးမ်ား အစဥ္အၿမဲ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး တန္းတူ ရည္တူပါဝင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ႀကိဳဆိုဖိတ္ေခၚ လ်က္ရွိပါ သည္” ဆုိၿပီး ပါရွိပါတယ္။ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆုိတဲ့ေနရာမွာ အားလုံးပါဝင္ႏုိင္ေရးျဖစ္မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္က အမွန္တ ကယ္ အသက္ဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ေၾကညာခ်က္ထဲက စကား ရပ္ေတြရဲ႕ အနက္အဓိပၸါယ္ပါပဲ။

“တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံစြမ္းေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္” ဆုိတာနဲ႔ “အျပစ္မဲ့ အရပ္ သားျပည္သူမ်ားပါ ထိခိုက္ ေသ ဆံုး ဒဏ္ရာရရွိ” ဆုိတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသနတ္သံေတြနဲ႔အတူ တက္လာတဲ့ ေမးခြန္းေတြက အရင္တုိက္ပြဲေတြမွာလည္း အျပစ္မဲ့ အရပ္သား ျပည္သူေတြ ထိခုိက္ေသဆံုး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့တာပါပဲ။ အဲဒီတုန္းက ဘာေၾကာင့္ တိတ္ဆိတ္ေနခဲ့တာလဲဆို တဲ့ ေမးခြန္းပါ။

လက္နက္ကိုင္းတိုင္းရင္သားတပ္ဖဲြ႕ေတြ စုစည္းထားတဲ့ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္း သားလူမ်ိုးမ်ား ဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ကေတာ့့ တိုင္းရင္သားတပ္ဖဲြ႔ေတြအေနနဲ႔ တခ်ိန္လံုး ထုိးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ခံရ တာျဖစ္လို ့ ဒါေၾကာင့္ မဟာမိတ္အဖဲြ႔ေတြစုၿပိီးျပန္တုိက္တဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံၿပီးကတည္းက တိုင္းရင္သားနယ္ေျမေတြမွာ ဒုကၡသည္ေတြ မ်ားျပားလာတဲ့အထိ ထုိးစစ္ေတြ ရွိေနေပမယ့္ အစိုးရဘက္က လွစ္လ်ဳရူခဲ့တယ္လို႔လည္း ယူအန္အက္ဖက္စီေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ သူ ႏိုင္ဟံသာက ေျပာပါတယ္။

“အျမဲတမ္းအတိုက္ခံေနရေတာ့ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းစုၿပီးေတာ့ ျပန္တိုက္တဲ့ သေဘာေပါ့ေလ၊ ဒါကေတာ့ က်ေနာ္အဲလိုပဲထင္ တယ္။ အမွန္ေတာ့ ဒီေဆြးေႏြးေရးကလည္း ျပတ္မသြားေစခ်င္ဘူးေလ၊ ဒါကိုလည္း ထိန္းရမယ္။ ဒါကေတာ့ ကိုယ္ကေတာ့ သူ႔ကိုတိုက္ရင္၊ သူကလည္း ကိုယ့္ကိုျပန္တိုက္မွာေပါ့။ ဒါကေတာ့ ခံစစ္ႀကီးပဲ သူတို႔လည္း ေရရွည္ဘယ္ခံႏိုင္ပါ့မလဲ၊ သူတို႔ ကလည္း တခါတေလေတာ့ ထိုးစစ္ေတာ့လုပ္မွာေပါ့။ အမွန္ကေတာ့ ဒီ ၂၁ ရာစုပင္လံုျဖစ္ၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာမွ အခုက ထို းစစ္ေတြက ပိုၿပီးေတာ့ ျပင္းထန္လာတယ္ေနာ္။ တိုက္ပြဲေတြအဓိက ျပင္းထန္လာတာကေတာ့ အစိုးရဘက္က ထိုးစစ္ေတြ ဆင္ေနတယ္လို႔ အဲဒါေလ့လာသိရွိရတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ဒါ စစ္တပ္က ထိုးစစ္ဆင္ တာေပါ့ေနာ္၊ အဲဒါကို အစိုးရဘက္က ဘာမွမေျပာဘူး။ ဒါေတြကို သူတို႔က လံုး၀ကို ဂရုမစိုက္သလို ေနေနတယ္ေပါ့ေလ။ အဲလို အေနအထားမ်ိဳးကေတာ့ အေျခ အေနကေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ေတာ့ ျမင္တယ္။”

အဓိကကေတာ့ အခုက်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမထဲမွာ ကခ်င္နယ္ေျမေရာ၊ က်ေနာ္တို႔ နယ္ေျမေရာ၊ က်န္တဲ့အဖြဲ႔ နယ္ေျမေတြေရာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ေတာထဲမွာ က်ေနာ္တို႔ကို ထိုးစစ္ဆင္ ပိုက္စိပ္တိုက္ လႈပ္ရွား မႈေတြ ေတာ္ေတာ္ျပင္း ထန္လာပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ က်ေနာ္တို႔က ဒီလႈပ္ရွားမႈကို ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ ႏိုင္ဟံသာက ေျပာၾကားတာ ကုိလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။

● ကာလံုအစည္းအေဝး ေခၚခုိင္းၿပီ
ကာခ်ဳပ္က NCA စာခ်ဳပ္တစ္နွစ္ျပည့္ပြဲမွာ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမရွိဘဲ NCA စာခ်ဳပ္ပါ ကိစၥရပ္မ်ား ကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး အမ်ိဳးသား အဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲေတြကုိသြားႏုိင္ရန္ႀကိဳးစားေနျခင္းဟာ မျဖစ္သင့္ပါဘူးဆုိၿပီး သတိေပးသလုိေျပာၾကားခဲ့တာကုိေတြ႔ရပါတယ္။ ဆုိလို ခ်င္ တာကေတာ့ NCA လက္မွတ္မထိုး ရင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအရပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ခြင့္မျပဳႏုိင္ဘူးလုိ႔ ေျပာတာပါပဲ။ ဒါ ေၾကာင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ NCA ကေန ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ နည္းလမ္းရွာ ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတဲ့ ဆင္ေကာင္လုံးႀကီးေတြ႔ေနေပမယ့္ ဆင္ေျခရာဆုိတာ အတည္ျပဳဖုိ႔ နည္း လမ္းရွာေနရဆဲပါ။

ႏုိဝင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္မွာ သင္တန္းတက္ေရာက္ေနတဲ့ သင္တန္းသားအရာရွိေတြ ကုိ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအရ ဒို႔တာ၀န္ အေရးသုံးပါးျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးနဲ႔ အခ်ဴပ္အျခာ အာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးတို႔တြက္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့ပါ တယ္။

ရွမ္းေျမာက္က တိုက္ပြဲေတြ၊ ရခိုင္က အေရးေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕ျပက လူထုဘဝမလံုျခံဳတာေတြကို အေၾကာင္းျပၿပီး ပါတီတခ်ိဳ႕က အမ်ဳိးသားကာ ကြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးေခၚဖုိ႔ ေျပာၾက လက္မွတ္ေတြထိုးေတာင္းဆိုၾကပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကာခ်ဳပ္ကလည္း ကာလံုအေၾကာင္း ေျပာဆုိလာပါတယ္။ ကာလံုအစည္းအေ၀းေခၚယူဖို႔ ေတာင္းဆိုတဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြဘက္ကေတာ့ ကာလံုအစည္းအေ၀း အျမန္ဆံုးေခၚယူၿပီး ဘယ္လိုအေျခအေနေတြ ေဆာင္ရြက္ခ်င္တာလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာတာ မေတြ႕ရပါဘူး။

ဒီကိစၥကို ကာလံုမွာပါဝင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြက ဆံုးျဖတ္ရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာဆိုပါတယ္။ ကာလံုအစည္းအေ၀း ေခၚယူဖို႔ လက္ မွတ္ထိုး ေတာင္းဆိုထားတဲ႔ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြထဲမွာေတာ့ အရင္စစ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ေတြအမ်ားစု ပါဝင္တဲ႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ၊ စစ္အစိုးရ မတုိင္မီက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ တဲ႔ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီတျဖစ္လဲ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီညြတ္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီတို႔ ပါ၀င္ၾကပါတယ္။

ဒီေက်ညာခ်က္ဟာတခ်ိန္ကစစ္အုပ္စုရဲ႕ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးမႈနဲ႔ေပၚထြက္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူလက္မခံလုိ႔ အာဏာလက္လႊတ္ခဲ့ရ တဲ့ပါတီတခ်ဳိ႕က လက္ရွိအေျခအေနကုိ ပုံႀကီးခ်ဲ႕ၿပီး ႏုိင္ငံေရးမွာ စစ္တပ္ပါဝင္ပတ္သက္ဖုိ႔ ႏွပ္ေၾကာင္းေပးေနတာပါပဲ။ တုိင္းျပည္အတြက္ ဘယ္သူေတြ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနသလဲဆုိတာ ထင္ရွားေစပါတယ္။

● တိတ္ဆိတ္မေနသင့္
ရွမ္းေျမာက္ေဒသ ၁၀၅ မုိင္က ေပၚထြက္လာတဲ့ ေသနတ္သံေတြဟာ သီးျခားအေၾကာင္းတရားမဲ့ မဟုတ္ပါ ဘူး။ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ မေျဖရွင္းႏုိင္ေသးတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ဇာတ္လမ္းရွည္ႀကီးက ေမြးထုတ္ေပးလိုက္တဲ့ အက်ိဳးဆက္ေသနတ္သံေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီေသနတ္သံေတြေပၚ NRPC က ေၾကညာခ်က္ တခုေလာက္ထုတ္ျပန္ရုံနဲ႔ရပ္တန္႔မေနသင့္ပါဘူး။ NRPC က အေလးထားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႀကီးကလည္း တိတ္ဆိတ္မေန သင့္ဘဲ အေရးယူအေလးထားၿပီး လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ တာဝန္ ရွိပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႀကီးထဲမွာ “တိုင္းျပည္နဲ႔အဝန္း ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈေတြ ခ်က္ခ်င္းရပ္စဲၾကပါ ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား အားလံုးထံတိုက္တြန္းေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆို” တစ္ရပ္ကို ခ်က္ ခ်င္းလက္ငင္းတင္ျပဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမေနဘဲ ဒီလိုတင္ျပဖို႔ ျပည္သူကေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္လိုက္တဲ့၊ တာဝန္သိတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တုိင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္လုိ႔ အေလးအနက္ ယူဆပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေနနဲ႔ လည္း “ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာဥပေဒ” အရ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တာေတြ ရွိပါတယ္။

“တာဝန္နဲ႔လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ”တရားဝင္ျပ႒ာန္းေပးထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ တတိုင္းတျပည္လံုးကို လႊမ္းၿခံဳႏုိင္ တဲ့ တာဝန္ေတြ၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ ရွိပါလ်က္သားနဲ႔ NRPC ဥကၠ႒ဆုိတာေလာက္နဲ႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ တာဟာ သဘာဝမက်ပါဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံလိုအပ္တဲ့ အႀကံဉာဏ္ေတြ၊ တိုက္တြန္းခ်က္ေတြျပဳသင့္တာပါ။ ျပည္သူလူထံလည္း လိုအပ္သလိုပန္ၾကားသင့္တာပါ။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးနဲ႔တကြ အစုိးရအဖြဲ႔ အေနနဲ႔လည္း တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ လုိအပ္သလို တုိက္တြန္းတာ၊ ေမတၱာရပ္ခံတာေတြ လုပ္သင့္တယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအသုိင္းအဝုိင္းက သုံးသပ္ၾကပါတယ္။

● အဓိက အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာ အာဏာလက္ရွိတပ္မေတာ္နဲ႔အစုိးရရဲ႕အပိ္ုင္ပစၥည္းလည္းမဟုတ္သလုိ အာဏာမဲ့ လက္နက္ ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔ေတြရဲ႕အပိုင္ပစၥည္းလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ တျပည္လံုးအတိုင္းအတာကိုေဆာင္တဲ့ ဧရာမျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုးရဲ႕အပို္င္ပစၥည္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တရက္ တမနက္ခံမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတုအေယာင္မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ထာ၀စဥ္ေရရွည္ တည္တံ့မယ့္ တကယ့္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုႀကီးရဲ႕ ဆႏၵယူၿပီး၊ အမ်ားစု ျပည္သူလူထုႀကီး ၏ဆႏၵအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစစ္စစ္ကို မေနမနား၊ မရမေန ႀကိဳးစား အားထုတ္ၿပီး အရယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာ မိုးေပၚကက်လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ လူစြမ္းေကာင္းေတြဆီမွာလည္း မရွိပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဟာ ျပည္သူလူထုႀကီးထံမွာသာ ရွိေနတာပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တန္းတူ ရည္တူရွိတဲ့၊ တရားမွ်တၿပီး ဖိအားေပးၿခိမ္း ေျခာက္မႈကင္းတဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္း နည္းလမ္းနဲ႔သာ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္သာ ဒီေန႔ႏုိင္ငံေရးရဲ႕အဓိကအမ်ဳိးသားေရးတာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

ထြန္းဝင္းၿငိမ္း
၂၉-၁၁-၂၀၁၆
(ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္ ၉-၁၂-၂၀၁၆ ေန႔ထုတ္မွ…)

 

သ႐ုပ္ေဖာ္ပန္းခ်ီ သန္းေဌးေမာင္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Related posts

Tags: , ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ထြန္း၀င္းျငိမ္း, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္