တူေမာင္ညဳိ ● အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေလွ်ာက္ေသာလမ္း – အပုိင္း (၇)

January 2, 2017

တူေမာင္ညဳိ ● အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေလွ်ာက္ေသာလမ္း – အပုိင္း (၇)

(လမ္းကမွားလို႔ရွိရင္ ပန္းတုိင္ေရာက္တဲ့အခါမွာ ကိုယ္ထင္သလုိ မဟုတ္တာျဖစ္တတ္ပါတယ္)
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၂၊ ၂၀၁၆

လြတ္လပ္ေရးသက္တမ္း ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ကာလအတြင္း အုပ္စိုးသူအဆက္ဆက္က ပန္းတုိင္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကၿပီ။  လူတစ္ကုိယ္၊ တုိက္တစ္လံုး၊ကားတစ္စီး၊ဝင္ေငြ ၈၀၀ က်ပ္ဆုိေသာ “ျပည္ေတာ္သာ” ပန္းတိုင္။ “ဆိုရွယ္လစ္ လူ႔ေဘာင္” ပန္းတုိင္၊ “ေခတ္မီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ႀကီး” ပန္းတုိင္ စသျဖင့္။ ယခုေနာက္ဆံုးေပၚပန္းတုိင္ကား “စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု” ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ဤပန္းတုိင္ကား ေလွ်ာက္ေနဆဲ။

● ပန္းတုိင္နဲ႔ နည္းလမ္း
ေစတနာနဲ႔လက္ေတြ႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကား တစ္ထပ္တည္းက်ရေပလိမ့္မယ္။ လူနာကိုေဆးကုတာပဲ မေသသင့္ဘဲ လူနာေသရတယ္ဆိုရင္ ေစတနာနဲ႔လက္ေတြ႔ကုသမႈဟာ တစ္ထပ္တည္းမက်။ “ေဆးသမား မေထာင္းသာ လူနာမခံခ်ိ” ဆို တာမ်ိဳးျဖစ္မယ္။ သုိ႔ပါ၍ ေစတနာနဲ႔အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ တစ္ထပ္တည္းက်ရေပလိမ့္မယ္။

ထို႔အတူ “ပန္းတုိင္နဲ႔နည္းလမ္း” ကိုစဥ္းစားတဲ့အခါ (သုိ႔တည္းမဟုတ္) ၾကားရတဲ့အခါ လူထုသမုိင္းျဖတ္သန္းမႈအေတြ႔ အႀကံဳ ေတြနဲ႔ခ်ိန္ထိုးဆန္းစစ္ရမယ္၊ တုိင္းျပည္နဲ႔လူထုရဲ႕ေရတိုေရရွည္ အက်ိဳးစီးပြား ဘယ္ေလာက္ရွိ/မရွိဆုိတဲ့ ေပတံနဲ႔သာ တုိင္း တာရမယ္။ အျခားေပတံ၊ အျခားစံမရွိ။

အုပ္စုိးသူေတြဟာ သူတုိ႔အာဏာရ တြင္က်ယ္ေနစဥ္ “ပန္းတိုင္” နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မစားရဝခမန္း ေလလံုးထြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ေလထဲတုိက္အိမ္ေဆာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အုပ္စိုးသူအဆက္ဆက္က မည္သုိ႔ပင္ ပန္းတုိင္ေတြကို ပါးစပ္ကေျပာခဲ့ေျပာခဲ့၊ တုိင္း ျပည္နဲ႔ လူထုရဲ႕ေရတိုေရရွည္အက်ိဳးစီးပြား ဘယ္ေလာက္ရွိ/မရွိဆုိတဲ့ေပတံနဲ႔ တုိင္းတာၾကည့္လုိက္တဲ့အခါ၊ သမုိင္းလက္ေတြ႔၊ လူထုဘဝလက္ေတြ႔ဆုိတဲ့ မွန္ျပားေပၚတင္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ  ရရွိလာခဲ့တဲ့လက္ေတြ႔မ်က္ေတြ႔ အေျဖကားတုိင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူလူထုဟာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏြံ အုိင္ထဲနစ္သထက္ နစ္ခဲ့ရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ဘယ္သူမွ မျငင္းႏုိင္၊ မျငင္းဝံ့။

သုိ႔ေသာ္လည္း တခါတရံမွာေတာ့ အင္မတန္ အရွက္ကင္းမဲ့လွေသာ၊ အင္မတန္ယုတၱိယုတၱာကင္းမဲ့လွေသာ ဆင္ေျခလိမ္ကို သူတို႔ထံကေန ၾကားရေပလိမ့္မယ္။ “ျပည္တြင္းဆူပူေသာင္းက်န္းမႈမ်ားေၾကာင့္/ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ တုိင္း ျပည္မတိုးတက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္” တဲ့။ အုိ — ခမ်ာမ်ား သနားစရာ။

သူတုိ႔ အုပ္စုိးသူေတြ ထားစရာမရွိေအာင္ ခ်မ္းသာလာတာကေတာ့ အတိတ္ဘဝကုသုိလ္ေကာင္းမႈ အက်ိဳးဆက္ဆုိလား။  တုိင္းျပည္နဲ႔လူထုဆင္းရဲမြဲေတေနရတာ ပ်င္းလုိ႔၊ လက္ေၾကာမတင္းလုိ႔တဲ့။

စစ္အုပ္စုဆုိရင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္က ေန ဒီေန႔အထိ “အာဏာ” ကို အရွည္ၾကာဆံုး ဆုပ္ကိုင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာဖံုး ပံုစံ မ်ိဳးစံုနဲ႔ဆုပ္ကုိင္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔စစ္အုပ္စုက သူတုိ႔ အုပ္စုိးမႈမ်က္ႏွာဖံုးကို ေျပာင္းလဲလာတဲ့ေခတ္စနစ္နဲ႔ အညီ ျဖစ္ေအာင္ “အေျခခံဥပေဒမရွိတဲ့ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံ” ကေန “အေျခခံဥပေဒရွိတဲ့ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံ” ကို ေျပာင္းခဲ့ၿပီ။  “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” သည္ ယေန႔စစ္အုပ္စုအတြက္ ဖက္ရွင္အက်ဆံုး မ်က္ႏွာဖံုးတစ္ခုသာ။

● ပန္းတုိင္မ်ားရဲ႕ သဏၭာန္နဲ႔ သ႐ုပ္
အုပ္စုိးသူအဆက္ဆက္ ေလလံုးထြားခဲ့ၾကတဲ့ “ပန္းတုိင္” ေတြရဲ႕သ႑ာန္နဲ႔သရုပ္ကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ အေပၚယံသ႑ာန္ က ျပည္သူလူထုကို လိမ္ညာလွည့္စားဖုိ႔ျဖစ္ၿပီး၊ အတြင္းသရုပ္မွာမူ သူတုိ႔အုပ္စိုးမႈ သားစဥ္မ်ိဳးဆက္အာဏာတည္ၿမဲဖို႔သာျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အုပ္စုိးသူအဆက္ဆက္က သူတုိ႔ “ပန္းတုိင္” ေတြကို ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ ျပည္ပအကူအညီမ်ိဳးစံုအေပၚမွာ တည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကို တဆက္ထဲျမင္ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ပန္းတုိင္၊ ဒီလိုနည္းလမ္းေတြနဲ႔ သူတုိ႔အုပ္စုိးမႈနဲ႔ အာဏာသက္ကို ဆက္လက္ရွည္ၾကာေစခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ပန္းတုိင္ႏွင့္နည္းလမ္းဟာ ျပည္သူ႔လူထုကရဲ႕ လက္ငင္းနဲ႔ ေရရွည္ အက်ိဳးစီးပြား အဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚေရးဆိုတဲ့ လက္ေတြ႔ အေပၚမွာ ေပါင္းစည္းရမယ္။ ဒီလို မေပါင္းစည္းႏုိင္တဲ့ ပန္းတုိင္နဲ႔နည္းလမ္းဟာ အတုအေယာင္သို႔မဟုတ္ လွည့္ျဖားထားတဲ့ ပန္းတုိင္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က လူငယ္ ၁၈ ေယာက္နဲ႔  (Peace Talk) မွာ အခုလိုေျပာသြားတာၾကားရပါတယ္။

“ကြၽန္မတုိ႔အျမင္မွာေတာ့ လမ္းကမွားလို႔ရွိရင္ ပန္းတုိင္ေရာက္တဲ့အခါမွာ ကိုယ္ထင္သလုိ မဟုတ္တာျဖစ္တတ္ပါတယ္။ လမ္းမွန္ကသြားမွသာလွ်င္ ကြၽန္မတို႔လုိခ်င္တဲ့ပန္းတုိင္ကို တည့္တည့္မတ္မတ္ မဟုတ္ရင္ေတာင္မွ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ေရာက္ မွာျဖစ္ပါတယ္”

“ပန္းတုိင္” ေရာ “နည္းလမ္း” ပါ မွန္ကန္ရမယ္လို႔ေျပာတာကို သေဘာတူပါတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ ဒီကေန႔ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” သုိ႔ သြားေနတယ္ဆိုတဲ့ (NCA) ေဘာင္ထဲကလမ္းေၾကာင္းဟာ နည္းမွန္၊ လမ္းမွန္ဟုတ္ပါရဲ႕လား။ ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ “တပ္ၿငိမ္းမူ ၆ ရပ္” ေဘာင္ထဲကသြားမွသာ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းရးရမယ္ဆုိတဲ့ နည္းလမ္းကေရာ နည္းမွန္၊ လမ္းမွန္ ဟုတ္ပါရဲ႕လား။ ဒီလမ္းက ေနသြားေနရင္ ပန္းတုိင္ေရာက္မွပါ့မလား။ အကယ္၍ ပန္းတုိင္ေရာက္ခဲ့ရင္ေရာ ကုိယ္ထင္သလိုမဟုတ္တာေတြ ျဖစ္မလာ ႏုိင္ဘူးလား။

ဒါေၾကာင့္ “အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး” ကို သြားေနတဲ့လမ္း၊ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” ကို ဦးတည္သြားေနတဲ့ လမ္းပါလို႔ဆုိေနတဲ့ “(NCA) ေဘာင္ထဲကလမ္းနဲ႔ တပ္ၿငိမ္းမူ ၆ ရပ္” ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို မွန္/မမွန္နဲ႔ ပန္းတုိင္ေရာက္ႏုိင္/မေရာက္ႏုိင္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ ဖုိ႔လိုပါတယ္။ “ပစ္ရင္းခတ္ရင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရသည္ဆုိသည္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ပါေၾကာင္း” အတိုင္ပင္ခံေျပာတဲ့စကားဟာ တကယ့္ျဖစ္ရပ္နဲ႔ကိုက္ညီၿပီး မွန္ကန္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ေဘာင္ထဲကေန “ပုဒ္မ ၄၃၆” ဆိုတဲ့ (ျပင္ဆင္ေရး) နည္းလမ္းအတိုင္းသြားရင္  “စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” ပန္းတုိင္ကို တကယ္တန္းေရာက္ႏုိင္ပါ့မလားဆုိတာလည္း အေလးအနက္ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ၾကရမွာပါ။ ေလွ်ာက္သာေလွ်ာက္ၾကပါ၊ လမ္းဆံုးရင္ ရြာေတြ႔မွာပဲဆုိၿပီးေလွ်ာက္လိုက္ၾကတာ လမ္းဆံုးေတာ့ ရြာေတြ႔ ပါရဲ႕ (ကုိယ္ထင္သလို “ရြာသာယာ”  မဟုတ္ဘဲ ) ဘီလူးတုိ႔ရြာျဖစ္ေနရင္ လွည့္ျပန္ဖို႔ အခက္ႀကီး ခက္ပါလိမ့္မယ္။

ျပည္သူေတြအင္နဲ႔အားနဲ႔ပါလာရင္၊ ျပည္သူေတြအင္နဲ႔အားနဲ႔ေလွ်ာက္လွမ္းလာရင္ ဘယ္ေလာက္ေကြ႔တဲ့လမ္း၊ ဘယ္ေလာက္ ေကာက္တဲ့လမ္းပဲျဖစ္ပါေစ ေျဖာင့္ျဖဴးသြားရစၿမဲပါ။ သမုိင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မ်က္ေမွာက္ကာလမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္သူေတြေလွ်ာက္ ခ်င္တဲ့လမ္း၊ ျပည္သူေတြ ကနဦးေရြးခ်ယ္တဲ့လမ္းဟာ ဘယ္ေတာ့မဆို  “ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့လမ္း၊ အၾကမ္းမဖက္တဲ့လမ္း” ျဖစ္ပါ တယ္။

တကယ့္ျပႆနာက ျပည္သူေတြေလွ်ာက္ခ်င္တဲ့လမ္းေပၚမွာ ျပည္သူေတြ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ လမ္းေပၚမွာ ဆူးေညႇာင့္ ခလုပ္ မ်ိဳးစံု၊ အေႏွာင့္အယွက္အတားအဆီးမ်ိဳးစံု၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးစံုကို ကြက္ျပည့္ ခ်ိန္ကုိက္ လုပ္ႀကံ၊ ဖန္တီး၊ ေဖာ္ထုတ္၊ လုပ္ ေဆာင္ေနတာ “စစ္အုပ္စု” ပဲျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ “အတိုင္ပင္ခံ” လည္း သိမွာပါ။

ဆက္ပါအံုးမယ္။

ညြန္း
– (၁-၁-၂၀၁၇) Peace Talk  အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားစကားဝုိင္း ေျပာၾကားခ်က္
– (၁-၁-၂၀၁၇) (NCPC) ရံုးဖြင့္ပြဲ၌ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ေျပာၾကားခ်က္

 

Photo credit : Financial Times


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္